Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
2. november 2007

Vil FN?

Jørgen Hagmund, Køge

Inden befolkningen den 13. november skal til valgurnerne og afgive deres stemme, ville det være vigtigt at vide, om FN i løbet af de næste 3-4

år kunne tænkes at rejse en krigsforbryderdomstol mod Bush, Blair, Fogh, Aznar, Howard, Berlusconi m.fl.

FN har inden for de sidste år rejst sager mod krigsforbrydere efter Balkankrigene og Folkemordet i Rwanda. De såkaldt vestlige lande har ikke længere flertal i Generalforsamlingen, derfor er en ny domstol mod Bush m.fl. ikke længere utænkelig.

Tak, Dybkjær

Thea Stauning, København S

Lone Dybkjær har her i valgkampen rejst et yderst relevant spørgsmål: Hvordan kan vi hjælpe alle de kvinder, der lever som sexslaver i Danmark? Disse kvinder tvinges til sex og er derfor dagligt udsat for voldtægt - uden der gøres noget målrettet for at forhindre disse forbrydelser. Dybkjær har indledt en kampagne for et forbud mod køb af sex hos handlede kvinder. Det er en god begyndelse.

Petitstof

G.Sandemann Rasmussen, Viby

Hidtil har vi i Information været forskånet for uvedkommende petitstof, bortset fra Annegrete Rasmussens småpludren, men med EMC's politiserende dagbogs skriblerier har vi forhåbentlig nået bunden. Han boltrer sig i Se og Hørs historier om Søvndals og Qvortrups mulige fodfejl, og hvad rager det egentlig os ?

HQ spåede en gang i pjatterøvsserien Jersild og Spin, at folketingsvalget 2007 ville blive en beskidt affære. Nu har han sammen med EMC gjort sit til, at spådommen skulle gå i opfyldelse.

Kvaliteten på plejehjem

Bjarne Gårdsvoll, Kbh. V

Det er utilstrækkeligt at opgive antal timer som målenhed for, om forholderne på plejehjem osv. er blevet bedre. Det gør bl.a. TV 2. Flere timer kan godt være overarbejde og derfor ekstra pres og nedslidning af personalet. Stressende arbejdsforhold gør det svært at få nye medarbejdere, og mange flygter, så snart der er en chance.

Timeantallet afslører heller ikke, om der er kommet flere klienter. Det fortæller ikke noget om besparelser på skiftning af sengetøj, og hvor ofte der er mulighed for at komme i bad. Klima og omgangstone er også vigtigt for både personale og klienter.

Bange for dialog

Erik Møller Andersen, København

Er statsministeren den gode debattør - den stærke kommentator, som en statsminister bør være? Eller gemmer han sig bag sine Venstre-ministre så længe som muligt frem for at træde frem og møde de øvrige partiformænd ansigt til ansigt for åbent tæppe - og især for åben skærm?

Er det fair over for befolkningen ikke at træde i karakter?

Sundhedsminister Løkke Rasmussen elsker dialogen, ligesom Villy Søvndal gør det. Faktisk er der ingen af de øvrige partiformænd, der er bange for at gå i dialog om de vanskelige sager. De er heller ikke utrygge over at blive interviewet ansigt til ansigt med deres opponenter.

Det er, som om vores nuværende statsminister helst ikke går i dialog om besværlige sager. Det var en katastrofe for Danmark - en international og national nedtur, da Fog Rasmussen nægtede eller ikke turde møde ambassadørerne under Mohammed-krisen.

På det seneste nægter regeringen os borgere en tilbundsgående undersøgelse om Irak-krigen - og hermed en debat om før, under og efter, om regeringens medansvar for de 650.000 dræbte irakere. Vi skal heller ikke glemme de fire en halv million irakiske flygtninge.

Fogh Rasmussen ved, at en sådan debat vil koste ham statsministerposten. Derfor har Venstre heller ikke Irak-krigen på som emne under valgkampen. Er det rimeligt?

Nu er statsministerens problem - og dermed Danmarks problem - kommet op til overfladen endnu engang, idet Venstres førstemand helst ikke går i debat med Helle Thorning Schmidt - for åben skærm. Kan vi som borgere i et demokratisk samfund være tjent med det?

Rejs ud

Lene Skrumsager, Kjellerup

Rejs ud og oplev verden, så er du sikker på at blive fattig og udlænding i Danmark. Det er, hvad danskere oplever, efter at den nuværende regering har lavet en meget streng udlændinge lov og lov om aktiv socialpolitik. Danskere rejser ud og oplever en anden verden end Danmark og kommer tilbage og bliver straffet økonomisk og behandlet som udlænding. Udrejse i perioden 1. august 1998 til 10. november 2004 og 1. februar 2006 til 31. maj 2007 er en økonomisk katastrofe for mig. Starthjælp på 5.773 kr. før skat er nu blevet mit levegrundlag. Alm. kontanthjælp på 8.959 før skat ydes fra 31. maj 2014, hvis og kun hvis der samtidig kan dokumenteres ustøttet fuldtidsarbejde i to et halvt år indenfor de seneste 8 år. En forskel på kr. 3.186. Er det ikke rystende? I de år jeg har været ude af landet, har jeg ikke belastet samfundet. Min dom er starthjælp som levegrundlag, fordi jeg har været ude at rejse. Er det rimeligt?

Det er årligt 69.276 før skat, og det er under fattigdomsgrænsen på 75.000 kr. ifølge Amnesty International. Hvornår var der sidst fattige i landet?

Den nuværende regering og de borgerlige vælgere har formået at skabe fattigdom i vældfærdslandet Danmark! Er det noget at være stolt af som dansker? Endvidere vil regeringen give skattelettelser til de 10 pct. rige i Danmark. Tag fra de fattige og giv til de rige! Er det retfærdighed? Jeg er et offer for udlændingepolitikken og lov om aktiv socialpolitik. Fattig og udlænding i mit eget hjemland! Tak skal I have.

Jeg tilstår

Tom W. Petersen, Frederiksberg

Jeg er også en af græshopperne, om end af de lidt ældre.

Jeg var håndværkerlærling fra 1957 til 1961. Jeg giftede mig og flyttede ind på kvisten i de berømte kartoffelrækker. Havde vi ikke kunnet dokumentere ægteskab, havde vi ingen bolig haft. Vi havde en stue på 3 x 3,60 meter, et sovekammer på 3 x 3 meter og et køkken på ca. 1 x 2 meter. Toilet sammen med de to øvrige lejligheder under trappen i stueetagen. Etagevask ved køkkenvasken under skråvinduet. (Undskyld, Niels og Martin - ved I hvad etagevask er?) Badeværelset lå i Københavns Badeanstalt i Borgergade. Vi betalte 64 kroner i husleje. Min første selvangivelse viser en skattepligtig årsindtægt på 20.459.

Jo, vi har sandelig boet i kartoffelrækkerne. Men vi anede ikke, at det var mondænt.

For at komme videre gik jeg i gang med at studere sidst i 60'erne. Først tog jeg en realeksamen, dernæst en studentereksamen. Studierne foregik hver aften i tre år efter arbejdstid. Fuldtidsarbejde. Hjemmefra klokken 6.30; hjemme igen klokken 23. Derefter universitetet. Da måtte jeg ophøre med erhvervsarbejdet og stifte den studiegæld, Jeanett Skov omtaler.

Og da jeg var færdig med universitetsstudiet sidst i 70'erne, blev jeg arbejdsløs. De jobs som f. eks. gymnasielærer, jeg troede, at jeg skulle ud at vælge imellem, var der ikke længere.

Nå, der viste sig alligevel muligheder. Jeg fik et godt job og betalte af og betalte af og betalte af på gælden.

Og jeg mener, at jeg har og har haft et godt liv. Jeg er nu pensionist og nyder fortsat alle de goder, Niels og Martin mener uophørligt er blevet hældt ud over min generation, og som jeg jo ikke på nogen måde har fortjent, men bare har fået foræret.

Jeg fornemmer på Niels og Martin, at et eller andet i den almene viden om historie og samfundsudvikling er gået skævt for nogle af dem, som er kommet efter os. Og som skal styre udviklingen i fremtiden.

Hvem støtter en tænkepause?

Flemming Larsen, Sorø

Udmeldingerne fra oppositionen og miljøministeren om brug af bioethanol i bilerne flytter sig hastigt. Så sent som i foråret fremsatte SF forslag i Folketinget om tvungen iblanding af bioethanol i benzinen. Anne-Grethe Holmsgård (SF) mente det var påkrævet, at Danmark var 'first mover' på bioethanol lavet af landbrugsafgrøder. S bød over. I sommer kom regeringen med på vognen, og Danmark er i dag bundet af en EU-målsætning om brug af agrobiobrændstoffer. Jeg kan se, at Enhedslisten er det eneste parti, der hele vejen igennem har talt imod brug af agrobiobrændstof og for rene, vedvarende energikilder - det er godt.

Jeg glæder mig over at mange politikere endelig viser lidt mere omtanke i spørgsmålet om biobrændstof. Der tales meget om 2. generations biobrændstoffer som skal laves bl.a. af affald, halm og træ. De eksisterer ikke endnu. De er heller ikke en løsning.

Nu vil jeg gerne vide om EL får støtte fra SF, S, R og NA til at udråbe en 'tænkepause på agrobiobrændstoffer' efter valget? Tænkepausen er foreslået af den internationale NGO organisation Biofuel Watch og støttes af NOAH. Tænkepausen betyder at Danmark fjerner målsætningerne om at bruge biobrændstof, og at støtten til dyrkning af agrobiobrændstop fjernes.

Hvad med krigen?

Ingvard Buchreitz, Viborg

Fogh har som bekendt en fantastisk evne til at lægge en ubehagelig debat død. Således også med Irakkrigen. Han fik de danske soldater ud i god tid inden, han udskrev valget. Resultatet?

Ja Irakkrigen fylder jo næsten ingenting i valgkampen. Bortset fra en Enhedsliste- demonstration og en artikel i denne avis har jeg ikke set noget til den.

Og det er skammeligt! Statsministerens bidrag til den krig må aldrig glemmes! Det kan da ikke være rigtigt, at han skal slippe godt fra at sende danske soldater ud for at dø i en krig, baseret på løgn.

Bo Elkjær har endda gennem aktindsigt kunnet dokumentere, at regeringen godt vidste, det var løgn! Et uhørt svigt af de danske soldater! De har valgt deres job vel vidende, at det i yderste fald kan medføre, at man mister livet. Det må være så regeringens ansvar, at det er nogle ordentlige opgaver, de udsendes til!

Men de otte døde danske soldater (og deres pårørende, foruden alle dem, som kom hjem med betydelige ar på krop og sjæl) er som bekendt ikke Irakkrigens eneste ofre. Danmark (Fogh) er medansvarlig for, at over en halv million irakere er døde, 1,5 mill. er flygtet, landet er i dag i totalt kaos uden udsigt til andet, end at det bliver endnu værre. Fogh og hans (i forhold til FN) ulovlige medkombattanter, Bush og Blair har desuden foræret al Qaeda en meget vigtig base. Irak er i dag stedet, hvor terrorister rekrutteres og trænes.

Dette er i høj grad et moralsk problem: Kan en sådan mand virkelig være vores statsminister? Synes du det? Nu, hvor det danske retsvæsen (med en besynderlig begrundelse) har afvist at rejse grundlovssagen, er der kun stemmesedlen tilbage!

Ren foræring

Søren Blaabjerg, Hørning

Det motto, S tilsyneladende har valgt til denne valgkamp: 'Mere velfærd frem for skattelettelser' er efter min mening en ren foræring til højrefløjskræfterne. Ikke bare er det ultra-valent, for hvad er 'velfærd', velfærd til gavn for hvem? I en eller anden forstand har samtlige partier jo velfærd på deres program. Gentoftefruerne kan således glæde sig over Bendt Bendtsens tilbud om mulighed for billigere ikke-sort hushjælp f.eks.! Det er også udefineret, hvem der skal betale via afkald på skattelettelser (og altså sandsynligvis kommer til at betale mere - ikke mindre - i skat end ellers).

Desværre magter politikerne jo ikke, selv med deres bedste vilje, at spille rollen som den rare julemænd, der gavmildt øser milde gratis gaver ud over befolkningen fra sin store sæk. Hvad der gives ud med den ene hånd, må nødvendigvis kræves ind med den anden. Hvordan? Til hvad og betalt af hvem?

Ja, det er faktisk det spørgsmål, valget egentlig drejer sig om - eller i alt fald burde gøre det.

Redningsmand

Ulla Jessing, Virum

Det ser ud til at Naser Khaders hovedopgave er at være redningsmand for Anders Fogh Rasmussen.

Han gør det med den hykleriske begrundelse, at han vil forhindre blokpolitiken, og at Dansk Folkeparti har så stor indflydelse på asylpolitikken. Men i virkligheden sikrer han blokpolitik med sin støtte til højrepartierne og med sin forsikring om, at han også kan samarbejde med Dansk Folkeparti. Han snakker om en fast og fair asylpolitik, men det er fraser, man kan fortolke, som man vil. At Jørgen Poulsen meget fornuftig har foreslået at give de irakiske flygtninge permanent opholdstilladelse efter den inhumane behandling, de var udsat for, har han med det samme tilbagevist.

Hvis ikke medierne havde givet Naser Khader så meget opmærksomhed ville han ikke have fået den samme chance at være tungen på vægten for den borgerlige blok. Det er en hyklerisk program, han har præsenteret for vælgerne.

SF-konsekvens

Torben Kjær, Hillerød

Satspuljen, der støttes af samtlige partier undtaget Enhedslisten, er en ekstra skat pålagt folkepensionister, handicappede og arbejdsløse til at hjælpe psykisk syge børn, alkoholiserede forældres børn og andre dårligt stillede. Det er fordi, folketingsflertallet åbenbart ikke synes, at disse skal have hjælp over den fælleskasse, vi alle betaler til, men synes, at det er rimeligt, at hjælpen alene betales af andre dårligt stillede.

Hvor mange gange har vi ikke hørt SF sige, at de også vil have satspuljen afskaffet, men alligevel bliver de ved at stemme for den satspulje, der ifølge finansministeriet har kostet folkepensionister små 6.000 kr. og handicappede op til 7.500 kr. årligt!

Det ville være rart at se SF gøre, som de siger, og stemme imod denne urimelige ekstra skat til overførselsindkomsterne, som kunne støtte Enhedslistens konsekvente linje og lægge pres på S og R - men SF insisterer måske på at føre socialpolitik som DF!?

SF: Skråt klima

Søren Kolstrup, Maribo

SF'eren Villy Søvndal har i denne valgkamp pludselig slået til lyd for en bro over Gedser-Rostock sekunderet af SF's Kim Winther fra Gedser, mens den tidligere SF- borgmester Flemming Bonne Hansen i Nakskov vil have en Femern-bro hurtigst muligt. Alle vil de have broer.

Hvad enten man vælger den ene bro eller den anden bro, forudsætter disse ufattelig store trafikspring, som endnu ikke er set, for at løbe rundt. Altså meget, meget mere CO2-udledning.

Samtidig anfører SF, at man vil 'en ambitiøs klimaindsats'. Det er et af SF's hovedkrav i denne valgkamp. Det skal ske gennem mere vedvarende energi og gennem bedre kollektiv trafik. Enig. Jeg kan konstatere, at SF i handling vil det stik modsatte. Det ser aldrig smukt ud, når nogen skyder sig i foden.

Alternativ linje: Lad os slutte op om den tyske modstand.

Fast og fair

Nis Rasmussen, Hundested

Regeringens nye valgslogan i forbindelse med indvandringspolitikken er: Fast og fair. Hvordan kan det mon være, at jeg omgående kommer til at tænke på det amerikanske tv-selskab Fox News, som er noget af det mest højreorienterede og manipulerende bortset fra visse islamiske tv-kanaler? Fox News- slogan er: Fair and balanced!

Sten, saks...

Nanna Østergaard, Viborg

Villy vil ikke bare have ny regering - han vil selv have ministerposter. Tilsyneladende deler Helle Thorning også ud af posterne til højre og venstre. Dog mest til venstre. Således har hun i et desperat forsøg på at få Ny Alliance over til hende, tilbudt Naser Khader ministerposter.

Vi kan derfor se frem til en kamp om ministerposterne, hvis venstrefløjen får flertallet. Helle deler gladelig ud, og så kan partierne gå i gang med en sten, saks, papir-duel om tildelingen bagefter. Nogle vælgere husker helt sikkert endnu SF's succes fra Ankers tid; økonomisk morads af værste skuffe. Nu kan de, der stemmer på venstrefløjspartierne, så se frem til en eventuel regering med dem. Resultatet er forudbestemt. Med SF i regeringen og enhedslisten som trofast støtte er der udsigt til kæmpe økonomisk kaos. På den anden side står regeringen med en sikker økonomisk politik der har betydet stor vækst og lav ledighed til gavn for alle.

Stem på midten

Tove Kjær, Frederiksberg

Vi skal nu til valg, og det er på tide at vi igen får normale tilstande her i landet. Med den blokpolitik der er ført de sidste 6 år, har jeg ikke følt at jeg levede i et demokratisk land i gammeldags betydning. Når et lille flertal i folketinget har kunnet diktere selv store og vidtgående reformer hen over hovedet på et stort mindretal, synes jeg nærmest jeg har levet i et flertalsdiktatur. Det er måske groft sagt, men jeg har ikke oplevet det på den måde før i mit lange liv.

Jeg håber nu, at valgets udfald vil føre til, at vi kan få sammensat et folketing der arbejder hen over midten, og efter min mening vil det være bedst, hvis så mange som muligt vil stemme på et af de tre midterpartier - f.eks. på Det radikle Venstre.

EU og valget

Michael K. Nielsen, Virum

Når spørgsmålet om folkeafstemninger i forhold til EU debatteres hører man ofte det argument, at befolkningen jo bare kan vælge de politikere til Folketinget, der har de rette EU-synspunkter. En første forudsætning herfor må dog være, at politikerne inddrager EU-spørgsmål i valgkampen. Men det gør de ikke. I den indtil nu førte valgkamp: ikke et ord om EU!

Af andre emner, som vi heller ikke hører noget om, kan nævnes: Skal Danmark igen kunne gå i krig uden klart mandat fra FN? Hvilke kriterier skal der til, før krigen i Afghanistan er slut? Hvad skal Danmarks forhold til EU-s kommende udenrigspolitik være? Skal vores alliance med USA fortsat gå forud for en politik, der er mere afbalanceret i forhold til naboer som Tyskland og Frankrig, og hvad med forholdet til Norden?

Om det sidste: Norge har netop afholdt et nordisk udenrigsministermøde i Bodø, hvor man drøftede energi og ressource i 'Det høje Nord' og i Østersøen, også set i forhold til Rusland. Danmark var ikke med til mødet! Er Danmark ikke en del af Norden mere?

Hvis politikerne ikke selv vil tale om disse emner, må journalister tage dem op, så vi kan få en idé om, hvilken vej dansk udenrigspolitik vil bevæge sig efter valget.

Tak Lykkeberg

Inge Lauridsen, Århus

Hold fast på Rune Lykkeberg. Hver weekend glæder jeg mig til at læse Rune Lykkebergs artikler. Også sidste weekends 'Hvad står til Valg?' er indsigtsgivende læsning. Lykkeberg formår at holde sig fri af destruktiv lejrtænkning. Han kravler op i helikopteren og giver os fra dette perspektiv et overblik på valgkampen som er konstruktivt kritisk over for begge fløje i politik.

Også i Deadline og Debatten i tv agerer han på befriende vis djævelens advokat til alle sider. Derimod er det deprimerende, at læsepladsen i avisen skal spildes på Erik Meier Carlsen, som det er mig umuligt at opfatte som en troværdig kommentator.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Vil Ny Alliance skille stat og kirke?
Naser Khader vil skille stat og kirke og afskaffe folkeskolens kristendomsundervisning. Hvad vil Lars Kolind og hvad vil Ny Allinance?
Socialdemokraten fhv. statsminister Göran Persson i Sverige skriver i sin nyudgivne erindringsbog om den svenske adskillelse mellem en nordisk folkekirke og staten: En større ødelæggelse af kirken er nok ikke blevet gennemført i moderne tid.

Skiller vi kirken fra staten for at gøre kirken til ”herre” i eget hus, som man siger, med egne vedtagne meninger om dette og hint, skiller man kirken fra folket. Kirken vil blive mere elitær og eksklusiv. Ingen statskirke- ingen folkekirke.

Göran Persson frygter en mere højkirkelig udvikling i Sverige med vievand, processioner og pilgrimsvandringer. I Danmark kan man frygte en mere reformert udvikling med en stærk religiøs moralisme.
Det vil være en skæbnesvanger udvikling, hvis folk går ind for en adskillelse af stat og kirke ud fra forenklede slagord, uden at have gjort sig konsekvenserne klar.
Vil Ny Alliance være så gammeldags, at de vil skille stat og kirke?

Jørgen Juul Petersen, Mølletoften 2, 7182 Bredsten

Tom W. Petersen

Til Erik Møller Andersen og Ingvard Buchreitz

Vor statsminister har aldrig turdet møde kvalificerede modstandere i åben diskussion.
Han turde ikke tage en debat i tv før den skandaløse Irakkrig.
Han turde ikke møde historikerne i åben debat efter sin ukvalificerede kritik af samarbejdspolitikken under besættelsen.
Han sender en af sine underministre eller trækker sig bare tilbage.

Til John de Summer-Brason
I dit læserbrev, "DF og Qvortrup" (Information 2. november), skriver du, det angiveligt er journalisterne på Se & Hør, som er udset til at redde Morten Messerschmidt (DF) fra sin påståede heilen i Grøften.
Jeg er journalist på Se & Hør, og jeg er ikke udset til at redde nogen som helst fra DF. Jeg håber, partiets medlemmer og proselytter graver deres egen, hadefulde grav ekstra dyb, hopper ned i den i samlet flok og derefter holder kæft, så jeg kan blive stolt af mit land igen.
Jeg sad fem meter fra Messerschmidt den dag i Tivoli, da han lagde an på en praktikant og generelt opførte sig lige så upassende som alle os andre tågehorn.
Jeg ville have elsket, hvis han havde heilet, for alt, som skader DF, glæder mig. Men han heilede ikke. Det er jeg ikke udset til at trompetere, fordi Se & Hørs kernelæser stemmer DF, men fordi det er sandt.