Kronik

Race, køn og intelligens

Genetikkens videnskabelige landvindinger har genopvakt en betændt debat, man troede død med tabuiseringen af racistiske og sexistiske fordomme: Bør vi forske i et muligt biologisk grundlag for præstationsforskelle mellem forskellige 'racegrupper'?
Debat
8. november 2007

Krydsfeltet imellem genetik og intelligens er et sandt intellektuelt minefelt. Harvards tidligere rektor Larry Summers fremkaldte en veritabel eksplosion, da han i 2005 tentativt luftede den formodning, at der var en genetisk forklaring på, hvorfor hans universitet havde så meget sværere ved at rekruttere kvindelige professorer i matematik og fysik. (Han antydede ikke, at mænd gennemsnitligt set har større evner på disse felter end kvinder, men kun, at der er et vist belæg for, at mænd snarere end kvinder vil være at finde på såvel de øverste som de nederste trin af denne kompetencestige - og på Harvard udnævner man selvsagt kun personer fra det allerøverste trin). Nu er en vor tids mest fremstående videnskabsmænd på noget mere klodset vis snublet ind i samme minefelt. Med forudsigelige resultater. I sidste måned var James Watson, der i 1962 fik en delt Nobelpris for sin beskrivelse af DNA's struktur, i London for at promovere sine erindringer, som han har fået udgivet i bogen Avoid Boring People and Other Lessons From a Life in Science.

Racisme?

I et interview i Sunday Times blev han citeret for at sige, at han så med mismod på Afrikas fremtidsudsigter, fordi "hele vores socialpolitiske bistand bygger på den antagelse, at deres intelligens er den samme vores - hvorimod al empiri tyder på noget ganske andet." Han tilføjede, at han da håbede, at alle var lige, men at "de, som har haft med sorte ansatte at gøre, ved, at sådan forholder det sig ikke."

Watson forsøgte siden at uddybe sine bemærkninger i et interview med The Independent, hvori han sagde:

"Samfundet har i dag et overvældende ønske om at antage, at ligelige fornuftsevner er en universel arv for menneskeheden. Og sådan kan det da også meget vel forholde sig. Men at vi bare ønsker dette, er ikke tilstrækkeligt. For så er det ikke videnskab. At drage denne antagelse i tvivl har ikke noget at gøre med at åbne op for racisme."

Nuvel, Watson har da ret i, at betvivlelse af førnævnte antagelse ikke nødvendigvis behøver at udspringe af racisme. Kendetegnet på en racist er negative holdninger til personer af en bestemt race, og der er intet racistisk i at ville finde frem til, hvad der er kendsgerninger. Det, som imidlertid må vække mistanke om racisme er, hvis man søger at udbrede et negativt syn på angivelige kendsgerninger, når dette syn er helt uden solidt videnskabeligt grundlag.

Det er præcis, hvad Watson nu indrømmer, at han gjorde sig skyld i. Tilbage i New York undskyldte han at have formuleret sig sådan, at man i hans bemærkninger kunne se den implikation, at Afrika på en eller anden måde skulle være "genetisk underlegen". Dette var ikke, hævdede han nu, hvad han havde ment, og, hvad der er afgørende, pointerede han, at "der findes i intet videnskabeligt grundlag for en sådan antagelse."

Hans tilbagetog kom imidlertid for sent. Science Museum i London aflyste et foredrag, Watson skulle have holdt om sin bog og sin karriere. Efter pres fra bestyrelsen fratrådte Watson fra sin post som rektor for Cold Spring Harbor Laboratory, en institution, der under hans ledelse var blevet en af vredens førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for de biologiske videnskaber. Også Rockefeller University aflyste et foredrag, Watson skulle have holdt.

Ser vi bort fra de specifikke påstande, Watson fremført i sit interview i Sunday Times, bliver det vitterligt meget vanskelige spørgsmål stående tilbage: Bør forskere afsøge bæredygtigheden af den hypotese, at der findes en sammenhæng mellem race og intelligens? Er spørgsmålet for ømtåleligt til at videnskaben bør beskæftige sig med det? Er faren for misbrug af resultaterne af en sådan forskning simpelt hen for stor?

Farerne er åbenlyse nok. Stereotype racistiske fordomme gør ubestrideligt stor skade på mange ikke-hvides trivselsmuligheder og fremtidsudsigter. Hertil kommer, at begreberne om race og intelligens er langt mindre veldefinerede, end vi almindeligvis antager. Forskere er nødt til at behandle dem med stor varsomhed, hvis de skal stille nogen som helst meningsfulde spørgsmål om det krydsfelt, i hvilket de to begreber skærer hinanden.

Kulturel forudindtaget

Nogle hævder, at de instrumenter, vi bruger til at måle 'intelligens' i sig selv er kulturelt forudindtagede. Afdøde Stephen J. Gould, forfatter til bl. a. The Mismeasure of Man, afviste tværkulturel forskning ved hjælp af IQ-tests som et forsøg fra hvide mænd på at hævde deres egen overlegenhed. Men var det hensigten, gav forsøget bagslag, idet østasiater viste sig at score en højere IQ end personer af europæisk oprindelse. På den anden side er det klart nok muligt, at forskelle i IQ-målinger mellem personer, der bor i fattige lande, og personer, der bor i velstående lande, kan forstås ud fra forskelle i uddannelsesniveau og ernæring i den tidlige barndom. At efterkontrollere disse variables rolle er imidlertid uhyre vanskeligt.

At sige, at vi bør afstå fra at bedrive forskning på dette område, svarer ikke desto mindre til at sige, at vi skal afstå fra en fordomsfri undersøgelse af årsagerne til ulighed i indkomst, uddannelse og sundhed imellem personer af forskellige etniske grupper. Stillet over for sådanne omfattende sociale problemer, er en præference for uvidenhed frem for viden vanskelig at forsvare.

Uanset hvad de ultimative kendsgerninger om race og intelligens så måtte være, vil de aldrig kunne retfærdiggøre racehad eller en nedladende holdning til mennesker af anden racebaggrund. Om nogen har højere eller lavere intelligens bør ikke influere på den respekt, vi skylder dem som medmennesker.

© Project Syndicate og Information

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

" forskere afsøge bæredygtigheden af den hypotese, at der findes en sammenhæng mellem race og intelligens? "

Alene dette spørgsmål er langt over stregen. Der findes videnskabeligt set ikke flere menneskeracer, medmindre man altså definerer det ud fra... hudfarve !

Det som åbenbart gik hen over hovedet på dig Jacob er at det er e6t faktum at der ikke eksisterer forskellige racer, kun mutationer. Det er ganske enkelt ikke muligt at fastlægge nogen race på grundlag af genetik. Hudfarver er mutationer og det øvrige er kulturelle fænomener. Begrebet race er ganske enkelt noget sludder

Godt at uvederhæftige folk som Watson bliver sparket ned af piedestalen. Tak, USA, vi danskere har noget at lære.

"Uanset hvad de ultimative kendsgerninger ... måtte være..."

Altså folkens, vi har videnskabelig metode FORDI den slags ikke er menneskeligt opnåeligt - så vidt vi kan se. Så HVIS der overhovedet findes noget som fortjener at blive kaldt sandhedEN - så er vi ikke i stand til at bestemme den så nøje i det høje. Viden er en proces, og der er ingen endestation.

Men i mellemtiden skal vi alligevel finde ud af f. eks. at leve, sammen. Også en proces, forhåbentlig uden endestation, tak.

Så "stillet over for sådanne omfattende sociale problemer" er en præference for MENNESKENE den eneste som en forsker kan forsvare moralsk.

Forresten Ristinge, vi skal huske på at Jakob ikke selv nedstammer fra mennesker, men fra mystiske muslinger. Fordi han er "scientolog" (jojo! den er god nok, skaldyr er skam en del af ideologien! og du får oplysningen helt gratis af mig, i skarp modsætning til profit-firmaet selv). Hvad han end skriver er det bedst at tjekke den totalitær-propagandistiske baggrund først.

Keep clam, Jakob!

P.S.: A-HAAAAAAAA! Nu forstår jeg bedre hvorfor de anvender de der latterlige dåse-fiduser, deres "e-meter" mens de hjernevasker deres ofre: for at kunne tømme deres lommer OG så er det genbrug - fra fiskekonserves!

Det er forstemmende at den politiske korrektheds tyranni i den grad har haft held med at forhindre den frie forskning og lukke munden på forskere, som tillod sig bare at beskæftige sig med emner, som ikke faldt indenfor den gode smag.

Det er præcis som da kirken i århundreder forfulgte de videnskabsmænd, som dristede sig til at antyde at jorden ikke var skabt på 7 dage osv.

Slavehandel, kolonialisme og ikke mindst forrige århundredes raceforskning, som gik helt amok og legitimerede udryddelserne i bl.a. Auschwitz, var forbrydelser, som aldrig kan glemmes eller fordømmes for stærkt.

Men at man derfor skulle forhindre eller fordømme ethvert projekt, som intenderede at undersøge og dokumentere forhold mellem 'race' (o.k. kald det da 'mutationer', det er jo strengt taget underordnet) er jo også tåbeligt.

Under den politisk korrekte fernis i U.S.A. trives racismen i de værste former. Men man forhindrer ikke menneskelig dårskab ved forbud og forfølgelse og straffe, men kun ved åben og fordomsfri debat.

Hvorfor putte Holocaustfornægtere i fængsel? De kan næppe overbevises ved argumenter, men det er dumt at give dem martyrstatus.

Racismeparagraffen herhjemme har stort set ikke fundet anvendelse i praksis, bortset fra når gamle Glistrup bjæffer op, hvilket jo er mere patetisk end truende. De få gange, der er blevet rejst tiltale, er de fleste frifundet.

Givet at der kan findes racister, som til hver en tid vil udnytte forskningsresultater, der i mindste mål kunne tænkes at påvise forskelle mellem de forskellige 'mutationer' af mennesker. Men det kunne sagtens tænkes at være til gavn for den forskning, som målrettes efter specifikke problemer.

For eksempel virker antidepressiver ikke ens på sorte afrikanere og hvide europæere. Det er en kendsgerning. Der består en sammenhæng mellem produktionen af melatonin og serotonin, men man er i U.S.A. usikker på om man tør fortsætte den vigtige forskning, for tænk, hvis man nu blev stemplet som 'racist'. Dybt godnat.

Eller asiatiske 'mutationer', herunder vore egne grønlændere og amerikanske indianere har ikke de samme muligheder for at nedbryde alkohol. Det må man sikkert heller ikke sige, selvom det er ubestrideligt.

En skønne dag vil de gamle 'racer' formentlig være så blandede at vi alle ser mere eller mindre ens ud.

Ikke at dette på nogen måde skulle medføre at der ikke bestod forskelle og forskelsbehandling. Det er ren utopi at tro på at mennesker er ens. Det er de ikke og det bliver de aldrig.

Man bør i humanismens navn og ud fra et etisk grundlag tilstræbe at behandle alle lige godt og give enhver de samme rettigheder, men det betyder ikke at forskelle, herunder ikke mindst de sociale, forsvinder.

For alle har ikke samme forudsætninger. Alle er ikke i stand til at lære alt. Nogen er 'klogere' end andre. Der kommer ikke en ny Mozart eller Picasso lige om lidt. Men de 'kloge' behøver hverken at være lykkeligere eller rigere eller bedre mennesker. Ikke sjældent har man oplevet 'genier' som var særlinge, ude af stand til at omgås andre mennesker. Alt har en pris.

Vi er en del af den natur, vi snart har udkonkurreret og dermed underkastet de samme vilkår som alle andre levende væsener på kloden. Hakkeorden, hieraki, kald det hvad man vil.

Det kan ikke tales væk med selv de smukkeste eufemismer eller forbydes.
Den frie tanke og det frie ord kan ikke knægtes, hverken af religiøse, politiske eller moralske autoriteter. Heldigvis.

Chris H,

Værsgo at tænke og tale frit. Jeg vil ikke smide dig i fængsel. Ejheller Watson.

Men du anklager mig for "god smag"?! Oh eff off.

Jeg siger tak til amerikanerne fordi de (trods et broget billede og megen lort) har større ytringsfrihed end vi har - og især forvalter den bedre. Yes, sir.

Har man lov til at tale som Watson gjorde? Ja. Bør man? Nej. Og ansvarlige mennesker bør gøre forskellen klar, inklusive gennem livlig akademisk debat.

Og hold nu op med det der. Selvfølgelig skal det da også kunne lade sig gøre at forske i mutations-relaterede forskelle. Vorherre bevares.

"Den frie tanke og det frie ord kan ikke knægtes"? Nåda. Jamen hvad beklager du dig så over?

@ Mikkel Sørensen

Det er helt misforstået at jeg på mindste skulle antyde at du var i besiddelse af 'god smag'. Dit ordvalg er for eksempel ikke noget godt eksempel på det.

Du omgår uden større elegance at forholde dig til basale begreber, såsom nogle af dem, jeg har ridset op ovenfor.

Det er korrekt at (med Pauli ord): "Alt er tilladt, men ikke alt bygger op." Derfor har enhver selvfølgelig ansvar for sine ytringer. Det behøver man heller ikke nogen 'racismeparagraf' for at håndhæve. Der er andre, udmærkede paragraffer i straffeloven, hvis det er nødvendigt.

Men i megen offentlig debat, herunder ikke mindst i nærværende blog, oplever man hyppigt at der udslynges skælsord i stedet for argumenter. De samme ihærdige forsvarere af diverse yderligergående politiske og religiøse grupperinger, undslår sig ikke for - i tolerancens hellige navn - at beklikke den personlige hæderlighed og motiver hos de, som tillader sig at have en anden mening end flertallet af Informations læsere har. Så er de pågældende 'racister', snart er de 'xenofober' eller 'islamofober' osv.osv.

De pågældene kunne have stor gavn af et lille raskt kursus i argumentation.

Så kunne man nære et lønligt håb om at de kunne 'lære det', som man siger.

Og det er jo ikke særligt opbyggeligt heller.

Postscriptum:

Morsomt nok er en hel del af 'tolerancens intolerante forsvarere' ofte gengangere fra forne tiders disciple af Marx og Engels og Lenin, som ihærdigt forsøgte at sælge påstanden om at Sovjet var fredens garant og U.S.A. og NATO den største trussel mod freden. Der blev efter 1989 så brat stille i den lejr. Nogle af disse dinosaurer forsøger i disse dage (forhåbentlig uden held at genvinde deres platform i Folketinget. Meget symptomatisk er man gået i (u-)hellig alliance med islamister og andet godtfolk. 'Proletariatets diktatur' i ny udgave? Der er ikke den store forskel mellem højre- og venstreekstremister. Og det er jo desværre ingen nyhed.

Nå, jeg skal undlade at kaste flere perler.. I denne omgang i hvert fald.

Ti-hi, Chris - "perler", fnihs, øf, grynt, æh bæh buh og hvor er jeg dog glad for dit høje debatniveau, der kan jeg slet ikke komme op.

Men enhver sin smag, du gamle, det er vel en del af tankefriheden. Eller forstod du den virkelig ikke?

Chris, det drejer sig om en moralsk tilståelsessag, og uden fængselsstraf som du snakker om. Inf. skrev:

"Det, som imidlertid må vække mistanke om racisme er, hvis man søger at udbrede et negativt syn på angivelige kendsgerninger, når dette syn er helt uden solidt videnskabeligt grundlag.

Det er præcis, hvad Watson nu indrømmer, at han gjorde sig skyld i."

Så han skal selvfølgelig ha' da-da. Og derefter vende tilbage til det videnskabelige arbejde.

Og prøv at undlade den der med at pådutte unavngivne folk fortidig sympati med stalinismen, OK? Nu du snakker om straf...

Kenneth Trans, Socialrådgiver og medlem af Enhedslisten

Jeg ved ikke hvad man skal sige, når moralfilosoffen/ dyrerettighedsforekæmperen Peter Singer ( hvis det er den Peter Singer artiklen er skrevet af) igen går ind i IQ ( IK) diskussionen.

Egentlig vil jeg heller vide, om han ønsker igen, at bruge sin intelligensdiskussion til at fører frem til, at hvis vi alene måler på intelligens, så er der dyr med højre intelligens end, fx småbørn og nogle handicappede mv. Og derfor har en af Peter Singers intelligenskonklusioner været, at så kan vi også forsvare, at slagte små menneskebørn og handicappede – når vi gør det ved dyr.

Så, når intelligens bliver brugt til hiearki så kommer der for meget ” herrefolksmentalitet” over diskussionen. Nogle vil selvfølgelig syntes om sådanne ideer, og sige selvfølgelig skal vi også forske i racemæssig intelligens, så vi ved hvilke racer, som er mere ” værd” end andre. For det bliver en konsekvens af en forskning, som har sin sjæl og fundament i racistisk racelære.

Hyg jer.

Hvor mange af deltagerne i denne debat har egentlig læst og FORSTÅET hvad James Watson sagde?

Vi prøver lige igen. Watson udtalte at:
"hele vores socialpolitiske bistand bygger på den antagelse, at deres intelligens er den samme vores - hvorimod al empiri tyder på noget ganske andet."

Han siger hermed ikke at hvide og sorte er mere eller mindre intelligente, blot at der er tale om forskellige former for intelligens. Men straks er hele det politisk korrekte racisme-kor jo oppe at stå på stolene.

I Watsons seneste bog "Avoid Boring People", siger han bl.a.: "... there is no firm reason to anticipate that the intellectual capacities of peoples geographically separated in their evolution should prove to have evolved identically. Our wanting to reserve equal powers of reason as some universal heritage of humanity will not be enough to make it so."

Det virker jo logisk at grupper (racer) der lever i forskellige miljøer vil undergå forskelligheder i udviklingen af hjernen, herunder intelligens. Evolutionen stoppede vel ikke da det moderne menneske trådte frem på scenen for 100.000 år siden?!

Igen, det betyder ikke at den ene gruppes intelligens er bedre end den anden, de er blot FORSKELLIGE.
I den misforståede godheds navn at ville lukke munden på videnskabsfolk som Watson, gavner ingen.
Slet ikke når mandens udtalelser bygger på solid videnskabelig dokumentation.

Se evt. http://www.gnxp.com/blog/2007/10/james-watson-tells-inconvenient-truth_2... for flere oplysninger.

Kenneth Trans, Socialrådgiver og medlem af Enhedslisten

De fleste vil nok, være enig i at intelligens i dag er mere end g-faktor/ IQ. Hvis ikke en person anerkender dette, så har de et forklaringsproblem, fx i forhold til autistiske savante, som score IQ på evt. 190 – 200, men de kan ikke klare sig selv. Er det intelligens?

Hvis ikke det er intelligens, hvordan kan man så overhovedet lave en sikker måling af den samlede intelligens, fx følelsesmæssig intelligens: empati og introspektion, men også kreativprocesser som kunst ( musik og male mv.).

Vi kan også sige, at vise folk med særlige hjernefejl, hvor bestemte områder er overudviklet/ overstimuleret er særlig intelligente?

"I den misforståede godheds navn at ville lukke munden på videnskabsfolk som Watson, gavner ingen."

Hvad?! Hans mund er da ikke lukket. Jo, han har fået smæk for racistisk tale og har i øvrigt tilstået. Where is the fucking problem, white boy?

Og hvad er det så for nogen vigtige "race"-forskelle der bør forskes i, for VIIIIIDENSKABENs skyld, professor Bondo?? Seglcelleanæmi som (faktisk) er særligt udbredt blandt sorte mennesker? Den ekstra sundhedsfare som alkohol (måske) udgør for (visse) asiater? Hvilken type øl som hvide europæere er mest modstandsdygtige mod? Behårede øreflipper hos indere?

Nænej, der skal "forskes" i det yderst luftige begreb "INTELLIGENS", fordi, og vi citerer

"hele vores socialpolitiske bistand bygger på den antagelse, at deres intelligens er den samme vores - hvorimod al empiri tyder på noget ganske andet." Han tilføjede, at han da håbede, at alle var lige, men at "de, som har haft med sorte ansatte at gøre, ved, at sådan forholder det sig ikke."

Altså de er socialpolitisk "anderledes" FORDI de er sorte og dermed genetisk betinget "anderledes intelligente". (Nej, selvfølgelig ikke "dumme"...)

Eller som min bedstemor engang oprigtigt sørgmodigt bemærkede da
en række afrikanske politikere i jakkesæt passerede revy på flimmerkassen: "Hvor er det trist at de skal gå i habit - det er jo naturfolk."

Racister ser naturligvis ikke sig selv som racister.

Ak ja, den GAMLE mand og den nye politiske correctness.
I nogle gamle "videnskabelige" tidsskrifter, Frem, fra 1920 står der , at negre er barnlige sjæle, der elsker musik og dans , men er for dovne til at arbejde.
Antallet af afrikanske DJs får mig til at tro , at det er sandt.
For øvrigt er det ikke første gang, at den tidligere star har gjort sig "uheldigt" bemærket, men måske er det tiden, i vores aldrende samfund, at se gennem fingrene med den slags "fortalelser".

Singer virker jo som han begår den fejltagelse at tro, at videnskab indebærer en specielt fordomsfri og ren måde at anskue verden på. Men videnskabelig erkendelse har jo sine egen indbyggede begrænsninger i form af de begrebsapparater og metoder der anvendes. At tro at folks race er det, der grundlæggende definerer mennesker er jo ikke særlig videnskabeligt, men mere en oldgammel kulturel antagelse. Hvis man ser på individniveau er der jo forskel på hvordan de enkelte individer af forskellige racer klarer sig i intelligenstests, det samme gælder forøvrigt også i forholdet mellem mænd og kvinder. På den baggrund er det vel et spørgsmål om forskellen på race og køn spiller særlig stor rolle for folks intelligens, hvis en sådan overhovedet kan defineres særlig klart. Så selvom han bekymrer sig for om en forskning i racernes intelligensniveau vil blive misbrugt, kan man jo stille spørgsmålet om sådan en forskning ikke er mere racistisk end videnskabeligt begrundet og om man ikke indenfor intelligensforskningen skulle skelne på nogle helt andre områder. Og så er der selvfølgelig hele spørgsmålet om hvordan race og intelligens skal defineres.

Nej Sørensen, han har ikke "tilstået".

Han "undskyldte han at have formuleret sig sådan, at man i hans bemærkninger kunne se den implikation, at Afrika på en eller anden måde skulle være "genetisk underlegen"."

Grunden til at han var nødt til at komme med den udtalelse, skyldes jo små drenge som dig, der ikke kan læse indenad og i stedet hellere vil skrige racist så de kan få det bedre med sig selv.
Dermed blev hans mund ganske effektivt lukket.

Folk som dig ønsker at misforstå ham, fordi det er blevet in at markere sig som være antiracist, desværre også i tilfælde hvor det ingen mening giver.

Kenneth Trans, Socialrådgiver og medlem af Enhedslisten

Skrev: Torben Møller
” (…) små drenge som dig (…) Folk som dig (…)”

Ud fra ovenstående, så mener jeg, at Torben Møller har lavet det absolut stærkeste argument for, for hvilke problemer det opstår ved forforståelser.

Yup, it's all about prejudice.

Hvad er det for nogen vigtige "race"-relaterede forskningsemner der nu går tragisk tabt fordi jeg knægter "ytringsfriheden"?

Wow, sikken magt jeg har - racisterne er bange for mig! - jeg vil ha' en RØD ministerbil!

Poo' white nigga not know how to read?

I give poo' white nigga lesson!

Kære alle

Skal vi ikke først lige definere begrebet 'race' og begrebet 'intelligens?'
Hele ideen om at opdele menneskeheden i racer stammer faktisk fra en skandinav, nemlig en vis von Linné, der i lighed med Kant, i 1700-tallet, mente at den europæiske kultur var alle andre kulturer overlegen og at den hvide mand derfor havde en gudgiven ret til at herske over hele verden.
Også Linné drog ud i felten, og målte kranier og kom frem til at den hvide mands pande var beviset på at den hvide pande klart var sorte menneskes flade pander intellektuelt overlegne. Ja, Linné udformede ligefrem et menneskeligt stamtræ med aben stående nederst, dernæst kom forskellige former for negre (som de her mennesker altså hed i 1700-tallet) og til sidst kom den hvide mand, som herskeren over dem alle på toppen. Det er i dette syn og denne videnskabstraditon som stadig hersker i en del natur-videnskab, at Watson's udtalelser indfolder sig og kommer ud som de udtalelser Watson har sagt.

Hvis man f.eks. kigger på IQ-testene for danske soldater, ja så stiger
befolkningens IQ gennemsnit år for år...sikkert pga. at flere får en højere uddannelse (=går i gymnasiet).

Jeg vil hævde, at Watson faktisk gør noget lignende her. Watson beskriver noget der sikkert er korrekt ud fra en deskriptiv tilgang til IQ-begrebet (nemlig
det der hedder den generelle g-faktor). Hvis man kigger på de spørgsmål som der stilles i denne IQtest, ja så handler det altsammen om logisk og rationel tankegang. F.eks. handler det meget om 'gæt det næste tal' eller
'hund er ben som kat er til mus'. Hvis man ikke ved en hund eller kat aner man intet om det her, og svarene vil blæse i vinden henover den afrikanske ørken. De her IQtest tager altså udgangspunkt i hvide (typisk amerikansk) middelklassenormer og udtryk, ikke i diverse subkulturers udtryk eller til forholdene i Afrika, hvor man ikke aner noget om katte, andet end at de måske er i familie med løver. Til gengæld har de østasiatiske lande haft en lang tradition for at undervise blænende i naturvidenskab og logik mm.

Watson gør sig faktisk skyldig i noget jeg ikke troede jeg skulle hverken se eller høre fra en naturvidenskabsmand, han gør det at han åbenbart slutter fra en enkelt anekdokte (måske selvoplevet) til en generel antagelse. Det er altså ikke videnskab. Ordentlig videnskab tager grupper, kontrolgrupper mv. og så videre...

Lad mig fortælle en lille historie: For nogle år siden var tog jeg en efter-uddannelse inden for mit fag. Vi blev præsenteret for en mensa-test (den med find den næste figur eller noget i den stil). De to eneste der kunne finde ud af det var KVINDER og hhvs. sygeplejerske og læge. De var altså vant til at se på 3Dbilleder og af hjernen og tolke dem. Og da hjernen jo ændrer sig alt efter hvad den bliver brugt til, er det ikke så underligt at det netop var disse to kvinder, som kunne se, hvad den næste figur skulle være.

Det er klart at fra et medicinsk synspunkt er det interessant at visse asiater ikke har det enzym som er i stand til at nedbryde alkohol eller at visse former for medicin kun virker på afrikanere. Men i USA er det faktisk sådan at afro-amerikanerne rent faktisk er en meget blandet befolkning, som har hudfarver lige fra helt lys til dybt kaffefarvet. Og ja, visse befolkningsgrupper har genetiske dispostioner for f.eks. seglcælle-anæmi, f.eks. visse afro-amerikanere, men bestemt også visse jødiske mænd. Mellemøstlige mænd f.eks. har eksempelvis mere tendens til overvægt og diabtes end alm. danskere har. Og det er altså faktuel viden, man ikke bare kan skøjte henover...hvis man vil hjælpe de her mennesker.

Hvis man f.eks. kigger på IQtestene for grupper, mon ikke det viser sig, at
de individuelle forskelle imellem folk i grupperne er langt større end forskellene mellem f.eks. Præcis som individuelle folk jo ikke er ens, men nok lige-værdige, forståët på den måde, at selvom et meneske har en IQ som et barn f.eks. på 80 gør det ham jo ikke mere eller mindre værd som menneske betragtet end manden der har en IQ på 160. Således er der sikkert også afrikanere, der har en IQ på 160 og afrikanere, der har en IQ på 80. Og spændet derimellem, præcis som (hvide) europæere.

Derfor må det også være helt klart, at alle mennesker har de samme muligheder for at opnå en IQ på over 100 (medmindre altså vi decideret taler om folk med egentlige hjerneskader mm) - også afrikanere. Jeg ved ikke helt hvad han mener med 'ligelige fornuftsevner som en universel arv for menneskeheden'. Men hvis han med det mener at, "hele vores socialpolitiske bistand bygger på den antagelse, at deres intelligens er den samme vores - hvorimod al empiri tyder på noget ganske andet," ja så vil jeg sige, at jeg er dybt uenig med ham.

Her antager nemlig apriori at afrikanerne ikke er i stand til at forvalte den socialpolitiske bistand som de får på samme måde som vi, europæerne, ville have gjort, fordi de ikke har den samme intelligens som os, dvs. europæerne, dvs. den hvide mand. Han siger godt nok ingen steder at afrikanerne er genetisk underlegne, blot at afrikanerne på grund af deres natur, ikke vil kunne gøre det samme som europæerne har gjort, fordi deres natur (DNA) gør dem dummere end os hvide mænd (=europæere). Det kan man nemlig læse ud af deres IQscores.

Her overser Watson totalt at grunden til at Afrika lider ikke er på grund af afrikanernes DNA eller IQscores, men fordi diverse stammehøvdinge mv. bruger deres socialpolitiske bistand til at dele ud af til deres støtter og købe våben for - til at undertrykke folket. (for nu at udtrykke det på den måde).
Alle ting i denne verden kan altså ikke reduceres til kemikalier - hvadenten det hedder DNA eller IQ...

"En evig sjæl i en dødelig krop" - tja, det tror islamisterne og alle de andre fundamentalister også. Det er en grund til megen dårligdom her i verden.

Tænk, hvis folk turde se i øjnene, at vi kun har dette ene liv, som slutter, når vi dør. Mon ikke de fleste så ville indse, at det gælder om at gøre dette liv så godt som muligt for sig selv og andre, og at den største forbrydelse er at ødelægge eller tage liv?

Tænk, hvis folk virkelig koncentrerede sig om livet FØR døden.

Hvor er det dog underholdende at se hvordan overklasse-drengen Mikkel Sørensen fra Hørsholm rigtigt identificerer sig med undertrykte sorte mennesker rundt omkring i verden!

Du ville med garanti ønske at du var født ind i en fattig sort familie i en suburb til Detroit, så du rigtigt kunne kæmpe dit folks sag, ikke Mikkel?
Bare ærgerligt at din argumentation er triviel og nærmest ikke-eksisterende.

Torben Møller: "Hvor er det dog underholdende at se hvordan overklasse-drengen Mikkel Sørensen fra Hørsholm rigtigt identificerer sig med undertrykte sorte mennesker rundt omkring i verden!"

Ja, at man kan det, er noget, du og dine aldrig vil kunne fatte. Det kræver noget, der kaldes empati - indlevelsesevne - et begreb, man i de sidste mange år har forsøgt at avle ud af danskerne.

Vadmand, det Mikkelsen har gang i har intet at gøre med empati.
Det er blot et barnligt form for ungdomsoprør, som gør Mikkelsen i stand til at differentiere sig i forhold til sine omgivelser.
Det er jo netop det der gør det så ynkeligt, fordi det i virkeligheden ikke kommer af en ægte bekymring for og ønske om at hjælpe mindrebemidlede, hvad enten disse er sorte eller ej.

Det er blot hans måde at lave et lille oprør på, men du falder naturligvis pladask for hans "medmenneskelighed" og griber i stedet til den nemme løsning med at umenneskeliggøre de af os, der er mindre naive end dig selv!

Torben Møller: "at umenneskeliggøre de af os, der er mindre naive end dig selv! "

Det behøver jeg såmænd ikke. Det klarer du udmærket selv.

"Det er naivt at tro
at dette liv
kan leves, hvis man ikke
er naiv."

Kumbel

@ Jakob Schmidt-Rasmussen

Er jeres "E-meter" i realiteten ikke nogenlunde svarende til en elektromyograf, som måler muskelspændinger?

Det minder unægteligt noget om 70ernes 'biofeedback", hvor man kombinerede elektromyografen med en elektronencefallograf (EEC) og dermed kunne styre (formindske) sine smerter ved kontrol af alfabølgerne osv.?

Ikke at jeg påstår at det er fup, langtfra (jeg har faktisk selv prøvet det), men der er da også i høj grad tale om at den som sidder og foretager målingen/terapien påvirker klienten/forsøgspersonen?

Dertil kommer så den mere dubiøse side af sagen, herunder f.eks. diverse "kursusafgifter" osv., men det er jo en anden snak.

Hvorfor er det kun mænd, angiveligt af "hvid" herkomst at dømme efter de pæredanske navne, der blander sig lidenskabeligt i denne debat? Hvad er I bange for!!
...

Ursula: "Hvad er I bange for!!" Ja, det ved jeg heller ikke - men altså, jeg kan godt lide damer, så deltag endelig, mesdames... (det var vel det du mente, ikk' å Ursula?) Jo mere mellemmenneskelig solidaritet, jo bedre.

Og Torben, det tjener dig da til ære at du er blevet stødt - du HAR altså menneskelige følelser, så det er da en begyndelse. Men i øvrigt aner du jo intet om min egen hudfarve, socialøkonomiske status og evt. ungdom (jamen tak da for antagelsen! du smigrer mig virkelig!). Så hvad med at holde sig til emnet: videnskab og racisme?

Jeg er glad for at det er muligt at afvise racistisk "forskning" - og dog stadig at snakke om menneske-nyttig forskning i sager der knytter sig til de i øvrigt ikke særlig vigtige mutationer vi politisk etiketterer som "racer".

Jeg er ked af at der skal arbejdes så hårdt på at bekæmpe racistisk og totalitær udnyttelse af forskelle i hudfarve o.l. Det er sgu træls.

Mikkel Sørensen, jeg prøvede skam at holde mig til et ellers ganske interessant emne, men dine små barnlige og fordomsfulde kommentarer/udfald gør det desværre umuligt.

Du er ganske enkelt ikke værd at bruge mere tid på.

Jeg har måske ste hvidt efternavn og fornavn hvis vi endelig skal derhen, men min hudfarve er skam lige så mørklødet som en italieners, spaniers, eller grækers. Mange danske er jo adopteret fra f.eks. Korea eller andre steder. Og jer altså en af de adopterede.

Mht. DNA mv. så burde opdageren at DNA'et jo vide at mindst 99.8, hvis ikke 99.9 procent af alle menneskers DNA er identiske. Derfor kan der kun være tale en art (eller race om man vil), nemlig den menneskelige. Måske findes der det der på engelsk subspecies, men så vidt jeg ved inddeler man normalt folk i tre hovedgrupper: den negroide, den kaukaiske og den asiatiske. Jøder, iranere, arabere mv. hører faktisk til den kaukasike undergruppe....