Kommentar

Gud står for skud

At sætte den verden, som vi lever i og kender, i forhold til noget hinsides denne verden, kunne man kalde religion
Debat
21. december 2007

Hvorfra stammer religionerne, herunder ikke mindst kristendommen? De stammer fra "usammenhængende og grusomme bronzealder-ideologier, fulde af stammekrige og slagtofre, ideologier der er konstrueret af tilbagestående og uoplyste figurer, og deres alt for lange videreliv skyldes deres anvendelighed som magtteknologier."

Sådan skriver ikke en hvemsomhelst, men Frederik Stjernfelt, som jeg respekterer og værdsætter for sin klarhed og energi i den offentlige debat.

Så meget desto mere overraskende er udsagnet, ikke mindst her i juletiden, hvor nogle af os fejrer, at der blev født en frelser. Ikke nogen stor og drabelig magtteknologisk magtskikkelse, intet i sammenligning med Hollywoods eller romanlitteraturens helte- og frelserskikkelser, men såmænd bare et barn, der af mangel på plads kom til verden i en stald og blev anbragt i en krybbe. 35 år senere blev han klynget op på et kors og døde.

Stjernfelt skrev som citeret i Weekendavisens bogtillæg for nylig, og citatet var at finde i en begejstret anmeldelse af Christopher Hitchens' bog Gud er ikke stor, en af de mange i den aktuelle flodbølge af vitriolsk religionskritik. Hele striben af religioner står for skud: Kristendom og islam, hinduisme og buddhisme, for de tror alle sammen på jomfrufødsel, genopstandelse, engle, guder, højere magter og alt muligt andet nonsens og hylder som sagt magtfrådende bronzealdermytologier.

Især er det slemt, at religion skulle være moralens grundlag, for er det virkelig nødvendigt med et øje i det høje, der nidkært vogter over os, før vi kan opføre os ordentligt?

Hvad er religion?

Før det fuldstændig kammer over, var det måske værd at stille det basale spørgsmål: Hvad er religion? Hvordan ved Stjernfelt og alle de andre vitriol-prædikanter, at det, de kritiserer, er religion? Er Bush's krig i Irak en religionskrig, bare fordi han siger det? Er religion som sådan dårlig, fordi den er blevet misbrugt? Hvad så med demokrati, markedskræfter og menneskerettigheder? For ikke at tale om oplysning, som jo, som Horkheimer og Adorno sagde det, er 'dialektisk', hvormed de mente, at den kan vende sig mod sig selv, for eksempel i nazisternes gennemrationaliserede koncentrationslejre?

Jeg genlæste for nylig Spinozas afhandling Ethica fra slutningen af 1600-tallet. Ifølge Spinoza er grundlaget for etikken Gud - men ikke Gud som håndhæver af jordisk orden. Spinoza argumenterer som følger: For at verden kan have form, må der være noget, som gør dette muligt - hinsides formen må der være et medie for formdannelse, og det medie kan vi kalde Gud. Skal man kende grænserne for mulig viden, må man forestille sig et punkt hinsides denne grænse, siger Spinoza. Spørg bare Kurt Gödel, der med sit ufuldstændighedsteorem fra 1931 tog fat på samme spørgsmål: Verden kan ikke beskrives udtømmende indefra.

Men i refleksionen over dette forhold ligger, siger Spinoza med en forsigtig optimisme, kimen til menneskelig frihed og dermed til en etik baseret på frihed: Den ligger i den refleksive selvbeskrivelse, der forsøger at iagttage det, vi er og kan og ved, fra et punkt hinsides det, der er muligt at vide.

To positioner

Denne manøvre - at sætte den verden, som vi lever i og kender, i forhold til noget hinsides denne verden - kunne man kalde religion. Religion giver sprog til grænseerfaringer: Hvordan kan grænserne for menneskelig viden anskues? Når fornuften råder frit, skyldes det, at en sådan grænse ikke anerkendes. I så fald bliver verden gold, nemlig et anliggende for menneskets ubegrænsede fornuftsregime. Men når omvendt fornuften suspenderes, hengiver man sig til følelserne, der agerer på vegne af højere magters forvaltning. Den menneskelige frihed bliver mulig, når disse to positioner kombineres refleksivt, siger Spinoza.

Derfor er Gud ikke en 'magt', og biblen ikke en lovtekst. Derfor er etik noget, som mennesker selv må finde ud af. Derfor er kreationisme nonsens, og derfor skal Gud holdes ude fra både videnskab, politik og økonomi. Derfor er det fortvivlende, at veluddannede danske præster sidder og dissekerer breve skrevet af Paulus for at afgøre, om de skal give hånden eller fingeren til deres kvindelige kolleger. Men derfor er det samtidig også uomgængeligt, at vi hele tiden forholder os til vores egne begrænsninger og besinder os på, at der er grænser for, hvad mennesker kan, for eksempel ved at forestille os noget, der er hinsides det, vi kan og ved.

Det er pointen med jule-evangeliet. Jesus er ikke en magtskikkelse, men en paradoksskikkelse. Han anskueliggør, at der findes en grænse, som vi som mennesker ikke kan overskride. Derfor er han både frelser og barn, på én gang undfanget af Helligånden og født af Jomfru Maria. Er det sværere at forstå end Gödels ufuldstændighedsteorem? Afgjort ikke. Men sproget er et andet.

Lars Qvortrup, rektor for Danmarks Biblioteksskole

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

At sætte den verden, som vi lever i og kender, i forhold til noget hinsides denne verden, kunne man kalde religion ...

Man kunne eventuelt også kalde det forvrøvlet tågesnak. Eller for nu at parodiere Qvortrups egne pseudovidenskabelige juleudskejelser: religion er at dividere med nul.

Der findes ikke noget "Juleevangelium". Men den romerske kejser forestod for vel 1600 år siden en redaktion af nogle tekster fra diverse jødiske Messiasbevægelser, der var blevet meget populære blandt hans soldater, så populære at dette skulle sættes ind i et sidste forsøg på at redde imperiets centralmagt. Et af delprodukterne af denne redaktion, hvis samlede resultat vi kender som "Bibelen" (i alle dens talløse sekteriske udgaver), var Lukasevangeliet med dets beretning, ikke om julen eller noget der foregik ved vintersolhverv engang, men om den guddommelig barnefødsel efter modeller lånt fra andre udbredte religioner i samtiden.

Det er dog mere sandsynligt at den samlede danske befolkning vil blive sendt på turistrejse til månen i et sidste forsøg på helt at ødelægge klodens klima og økosystemer, end at endog de mest elementære historiske kendsgerninger vil blive tillagt nogen vægt i drøftelsen af menneskenes vanvidsfærd gennem historien.

Qvortrup skriver:

Denne manøvre - at sætte den verden, som vi lever i og kender, i forhold til noget hinsides denne verden - kunne man kalde religion. Religion giver sprog til grænseerfaringer

Jamen, der er ingen grænser, som også Spinoza påpegede. Vi er som menneskelige væsener udstyret med den vidunderlige evne, at vi kan stille spørgsmål, der ikke kan besvares. Lad os celebrere dette mirakel og ikke lukke en masse mumbo-jumbo snak ind i et ynkeligt forsøg på at forklare det uforklarlige. Just deal with it!.

Det må jeg nok sige!
Så er der langt til virkeligheden! Midt igennem vintersol hverv!
Det der kaldes Jul.
Kvartop?? Har nåetet toppen af meningsløshed!
Desværre ikke for første gang.
læser giver et fint svar!

Tro ikke på ateisten.

I modsætning til agnostikeren insisterer ateisten på at have en mening om fænomener, hvis eksistens hverken kan bevises eller modbevises - nemlig at de IKKE eksisterer.

Denne ubeviselighed gælder som bekendt også den menneskelige bevidsthed - ergo eksisterer den heller ikke.

Næste gang en ateist taler til dig skal du svare med tavshed - derved beviser du at du har forstået, at ateisten ikke har nogen bevidsthed.

"Denne manøvre - at sætte den verden, som vi lever i og kender, i forhold til noget hinsides denne verden - kunne man kalde religion."

Det kunne man godt - hvis man vil bruge ordet i en radikalt anderledes betydning end den som det almindeligvis har, og undgå at diskutere det som f.eks. Harris og Hitchens taler om.

"Denne firkantede ting - lavet af papirer som er klistret sammen langs en side, og tæt beskrevet med trykte bogstaver - kunne man kalde tomat."

Man kan kalde tingene hvad man vil. Men det er sjældent interessant når man gør det.

Grøntsager har været misbrugt til at holde Hitlers legeme i live (han var vegetar) - jeg vil derfor aldrig mere spise grøntsager og forkynde for alverden heller ikke at spise grøntsager.

Forøvrigt er en militant ateist en person der, iført bombebælte, 5 gange om dagen opsender bønner til den græske gudinde (for forvirring) "Ate".

Når ateisten lejlighedsvis affyrer bæltet sker det under kampråb som: "Leve tomheden" - "Leve meningsløsheden" og "Intetheden er stor".

Selv/ Ipse.
Den ubetydelige partikel, dette uforudsigelige og ganske usandsynlige tilfælde, er dømt til at være en anden.
Villen være alt og nødvendig.
( det andet: Selvforglemmelse, eller selvundertrykkelse i forhold til Gud/idealet, Sagen, Tingen, Arbejd/Tiden, Pengeguden.)
En partikel der deltager i ustabile og sammenfiltrede helheder.
Når vi går i forbindelse med helhederne mangfoldiggøres vi.
Let opløslig.
Forbindelsernes ustabilitet muliggør illusionen om det isolerede væsen, fordybet i sig selv og udstyret med evnen til at eksistere uden udveksling, samkvem.
Vi er ikke alt, og kan endda kun være sikre på to ting i denne verden; dette og det at vi skal dø.
Selve dette, at vi er os bevidste, at vi ikke er alt, ligesom vi er os beviste, at vi er dødelige, betyder ganske vist intet.
Men hvis vi står uden narkotium, åbner der sig et uudholdeligt
TOMRUM.

Frelse.
Fri af slavens jern/sten halsring.

Løjerligt at flere læsere bliver stærkt fortørnede over en artikel, de erkender, at de ikke forstod. Er der tale om en form for allergi?

Jeg synes, LQ's indlæg er tankevækkende.

Tomhedens uovervindelighed.

Intetheden tomheden og meningsløsheden er uovervindelig - hvor den råder kan intet opstå thi af intet kommer kun intet.

Kunne vi blot lære at fatte vores egen nuværende ikke-eksistens var meget vundet.

Fremtidens mennesker har næppe noget "jeg" - for dem vil et udsagn som dette forekomme komplet meningeløst:

"Dueeh. kunne man forestille sig at den farve jeg ser som rød - den ser du som blå - altså selv om du har lært at kalde den rød ?"

Fremtidens menneske kan heller ikke se pointen i denne gamle Storm P. vits: "Jamen min gode mand - de synger jo akkurat lige så godt som den store Caruso" hvortil den anden svarer "Nej, jeg imiterer bare".

(eksistens kontra indbildt eksistens - for de tungnemme).

At diskvalificere religionerne fordi de har deres oprindelse i oldtiden, svarer vel til at affærdige mennesket som et uciviliseret væsen fordi vi stammer fra aberne. Hos, den almindeligvis mere end mellembegavede, Stjernfelt, synes dog ingen vilje til stede til at se religionerne i et evolutionært perspektiv.

I omtalte boganmeldelse i Weekendavisen virker det som om religiøse mennesker alene udgør en pædagogisk udfordring, som han i øvrigt ikke har energi til at tage op: "...det forekommer uoverkommeligt at prædike ateisme for de troende – jeg orker det i hvert fald ikke selv".

I Stjernfelts verden, så langt som den kommer til udtryk i anmeldelsen af Hitchens bog, eksisterer kun klarsynede ateister, naive religionsbeskyttere og åndsformørkede religiøse fundamentalister, De gode, de dumme og de onde.

Stjernfelt erklærer sig fuldstændig enig med dem som mener, at fundamentalister fra Bush til Broderskabet næppe lader sig overbevise af argumenterne fra Hitchens og andre af tidens ateistiske stridsmænd. Deri har han ganske sikkert ret.

Hvad værre er, at Stjernfelt i sin arrogante, åndelige dovenskab ikke formår at åbne for en kvalificeret dialog med den oplyste religiøse mainstream og andre spirituelt inklinerede mennesker.

Måske findes der mennesker både med og uden den "indre iagttager" - fænomenet er netop ubeviseligt fordi det ikke har nogen funktion. Det kunne forklare, hvorfor det er så vanskeligt at overbevise folk fra det modsatte hold.
Parterne har hver især ret - i forhold til deres egen "art"

Den indre iagttager er forudsætningen for "den religiøse undren" (underligt der findes noget som helst) - empati er en adfærd, der kan læres -den behøver ikke noget subjektivt rationale.

Folk uden "indre iagttager" har ikke brug for en gud. Folk med "indre iagttager" betragter både sig-selv og "det andet" (Gud) som noget primært - mens den ydre verden blot er fortolkede sanseindtryk.

Husk at en "Virtuel ateist" altid tager fejl når hun (på computerskærmen) tænker: "Jeg tror ikke på at jeg er skabt af noget almægtigt, som er i stand til at aflæse mine inderste tanker". Netop mens vi rent faktisk aflæser hendes inderste tanker.

Tænkningen er et selvbekræftende system, der ikke kan skaffe sig viden om den underlæggende "maskine".

Tom W. Petersen

Der er vistnok ikke noget, så mange kan sige så meget uforpligtende om, som dette "Gud", som ingen kan påvise eksisterer, og som ingen ved, hvad er.
Der er intet i vejen med at mene, at der er mere mellem himmel og jord, end vi mennesker kan begribe. Men lad os da nøjes med at erkende, at der er grænser for, havde vi endnu kan begribe. Og fortsat søge at begribe mere og mere. Men lad os i det mindste undlade at søge forklaringer i et begreb eller "væsen" med ingen eller tusind forskellige definitioner, hvilket er det samme.
Lad os holde fast i fornuften, så godt vi kan.

Trist, at en af Informantions normalt bedste skribenter spilder en klumme på religiøst tågesnak.

Og forståeligt, at gp ikke tør sætte navn under SIN tågesnak.

Gud er død.
Han døde som stor teenager da han stod og rodede med hjemmelavet sprængstof hjemme på køkkenbordet, hvilket afstedkom et sort bang, hvoraf han døde.
God Jul (og ikke kristmesse)

Hvad er det Per Vadmand ikke forstår ? - der er jo flere indlæg at vælge imellem - jeg lægger gerne navn til alle indlæg (initialer er korrekte) men vil muligvis vente til jeg ved hvad Per Vadmand er ude på. Går ud fra at PV er bekendt med, at der er konsensus om, at man ikke udefra vil kunne kende forskel på et besjælet menneske og en fejlfri AI (artifical intelligence) robot og at der netop har været afholdt konference om dette problem ?

Jeg er bekendt med, at nogen påstår, man ikke kan se forskel.

Og jeg synes, folk skal underskrive sig med navn, ellers kan jeg ikke tage deres indlæg alvorligt.

Og hvad Qvortrup angår: Jeg forstå simpelthen ikke, at en ellers så begavet og velskrivende mand vil nedlade sig til kristelig tågesnak.

Stakkels gp, tænk ikke at kunne kende forskel på sin kone/kæreste og en computer! En sørgelig historie.

http://www.berlingske.dk/article/20071221/kultur/712210024/

Her kan I læse et glimrende interview med Lars Q. som uddyber sine synspunkter på en for mig at aldeles fremragende måde.

"...et barn, der af mangel på plads kom til verden i en stald og blev anbragt i en krybbe. 35 år senere blev han klynget op på et kors og døde."

Og hvad så? Der var mange dengang som nu født i ynkelige omstændigheder, som også lidte voldsomme døde og også døde på korset. Ynkeligt argument.

Bjørn Holmskjold:

Er det din målsætning at poste den samme forvrøvlede sætning i hver eneste tråd fra nu af indtil Dommens Dag?

God (no God) Jul.

Det må være på sin plads med en repost:

Meddelelse
Fra: XXX
Emne: Dommedag på planeten Jorden lørdag den 30.juni 2007
Til: XXX@information.dk
Bilag: Attach0.html 7K

Til Dagbladet Information A/S
St. Kongensgade 40 C
Box 188 - 1006 Kbh. K

Til Deres orientering fremsender jeg hermed en kopi af en e-mail som jeg har fremsendt til sognepræst XXX i Ødsted :

Til sognepræst XXX
XXX
Ødsted
7100 Vejle

Til Deres orientering skal jeg hermed meddele Dem følgende :
Kopi af en e-mail som jeg har fremsendt til sognepræst XXX i Ødsted

Da hverken undertegnede eller Gud ønsker at sende sognepræster som har prædiket Guds ord ned til Djævlen opfordres De hermed til aldeles omgående at søge Deres afsked som sognepræst i Ødsted sogn da De efter min mening ikke er værdig til embedet fordi De ikke har reageret eller gidet svare på mine mange fremsendte e-mails til Dem
Da det er Green Dolphin som har programmeret Deres gener er det kun Green Dolphin som ved hvor gammel De bliver inden De dør og måske er De død om et halvt år eller om fem år eller om 10 år hvem ved

Lørdag den 30. juni 2007 vil Gud afgøre hvilket menneske der skal sendes ned til Djævlen når det dør og hvilket menneske der ikke skal sendes ned til Djævlen når det dør

Jeg har efterhånden sendt mange e-mails til Dem og De har ikke reageret eller besvaret mine e-mails og De anmodes hermed på det kraftiges om at besvare den her e-mail som jeg nu fremsender til Dem

Hele universet og al liv i universet er skabt af Green Dolphin
Green Dolphin´s hjerne er universets mest avancerede computer med en ufattelig mængde giga bytes
Green Dolphin har brugt sin hjerne til at skabe og programere mennesket
Green Dolphin har programeret et menneskes gener sådan at et menneskes skæbne er forud bestemt på forhånd
Green Dolphin har på forhånd programeret hvor gammelt et menneske vil blive og Green Dolphin har på forhånd programeret hvor meget lykke og hvor meget ulykke det enkelte menneske vil komme til at opleve
Delfiner kommunikerer indbyrdes ved hjælp af telepati bølger som det menneskelige øre ikke kan høre eller opfatte
Kommunikation mellem delfiner foregår på samme måde som når man på en computer skriver og sender en e-mail til en anden computer
Universet udvider sig konstant og der bliver af og til skabt en ny blå planet som Jorden men der er mangel på blå planeter i universet og de gode kræfter kæmper konstant mod de onde kræfter for at opnå kontrol over en ny blå planet
For at få en menneske krop til at fungere og arbejde er der inde i en menneske krop nogen computer skabte væsener
Disse computer skabte væsener kan ikke ses eller opfattes af et menneskes øjne
Inde i et menneskes krop bliver de usynlige computer skabte væsener holdt i skak mat position af et menneskes krops immunforsvar
Hvis man svækker sit immunforsvar ved for eksempel at ryge tobak risikerer man at immunforsvaret ikke længere kan holde de usynlige computer skabte væsener i skak mat position
Såfremt de usynlige computer skabte væsener slår menneske kroppens immunforsvar tilbage risikerer man at de usynlige computer skabte væsener udvikler sig til kræft som vil slå menneskes krop ihjel

Al udvikling på alle de blå planeter i universet bliver overvåget

Dommedag på planeten Jorden fastsættes hermed til lørdag den 30. juni 2007

For en god ordens skyld anmodes XXX om at sende en e-mail til XXX om at han har modtaget denne e-mail med fastsættelse af Dommedag på planeten Jorden til lørdag den 30. juni 2007
Hilsen
XXX

Evolutionen afslører viljen.

Her er en af de lidt frækkere: Hvis man kaster pile mod en dartskive uden at sigte mod noget bestemt, vil pilene ikke danne synlige mønstre.

Ønsker man at ramme noget bestemt, ses det på pilenes placering - det er i princippet de mislykkede forsøg der viser viljen.

Evolutionen - fossilerne m.m. er de mislykkede forsøg, der beviser viljen.

"Stik den !"

Der er ingen vilje eller retning i evolutionen. Evolutionen handler kun om at formere sig og overleve. Og den bedst tilpassede overlever. Tidligere arter er ikke mislykkede forsøg, de var arter som var tilpassede de forhold de levede under, det er forholdnene der ændre sig, og arterne ændre sig med, eller forsvinder.

SL's tolkning er også en mulighed - der argumenteres bare ikke for hvorfor den skulle være mere sandsynlig end min.

Jeg vil til gengæld argumentere for hvorfor min er mere sandsynlig end SL's.

Der er i forvejen tegn på vilje/intelligens. For overhovedet at få en evolution skulle der først skabes et univers med de rette egenskaber. Proteinernes forbløffende egenskaber er livets vigtigste motor (DNA er blot kopimaskinen) - uden en omhyggelig initialisering af hele systemet - herunder meget omhyggeligt valg af ca. 30 naturkonstanter med mange decimalers præcision, havde evolutionen ikke været mulig.

Jeg har således 2 indicier for min teori. Evolution er en fornuftig fremgangsmåde for intelligensvæsner - gælder også menneskeskabte produkter, hvor markedet er dommeren.

øh, hvor er argumenterne?

tak til qvortrup for et fremragende indlæg. synd for de ophidsede læsere der i den grad går amok over noget de åbenbart ikke engang vil prøve at begribe.

Per Mortensen, kunne du monm forestille dig, at de protester, som du kalder "gå amok" snarere skyldes, at vi for længst har "begrebet" det og ærgrer os over, at Information spilder tid og plads på religiøs ammestuesnak?