Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
12. december 2007

Krig og/eller fred

Per Diepgen, Halskov

Man skulle måske som mangen pacifist mene, at krig og fred er to adskilte tilstande. I så fald måtte øjnene bedrage, eftersom allerede debatten kaster os ud i forsvar og angreb uden hensyn til midlerne. Når Leif Davidsen med sans for anakronismer retter et frontalangreb på venstrefløjen, består logikken i en analogi mellem forsvaret af den spanske republik og dagens afghanske krig, selvom krigen i 1930'erne var den europæiske venstrefløjs fælles forsvar, og at højrefløjen som helhed først efter krigen og fascismens nederlag fordømte fascisterne og siden har villet kompensere ved at jævnføre kommunister med fascister.

I den forstand kunne statsministeren, kommunisterne ufortalt, inddrage modstanden i 40/45, så angrebene på Iraq og Afghanistan tværtom er forsvarskrige for højrefløjens sag og altså åbner den dybeste modsætning i opfattelse af krig og fred, angreb og forsvar. Konsekvensen af Davidsens indstilling må være, at han, ligesom man gjorde i 30'erne, melder sig som soldat i Afghanistan og forud bestemmer sig for, hvilke afghanere han vil forsvare og angribe. Uden at inddrage menneskerettighederne kan krigstilhængerne næppe forstå pacifister, mens modstanderne uanset vil kunne hævde retten til at forsvare sig.

Studentervalg

Jeppe Eimose, Kbh

Den 30. november er Simon Kollerup, som stiller op for S (Frit Forum) til valget på Københavns Universitet (KU), i Inf. citeret for at kalde Studenterrådets organisering for 'demokratisk manipulation.' Jeg er i tvivl, om Kollerup helt har forstået, hvad det er, han udtaler sig om.

Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad Kollerup mener om følgende tiltag og tendenser, der i mine øjne kommer til at påvirke de fleste studerendes hverdag det følgende år: Hvad mener han egentlig om akkreditering, Bologna- og Lissabonprocessen, kvalitetssikring, ENQUA-målene, Det Indre Marked på KU, Erasmus Mundus uddannelser, joint- og doubledegrees, omlægningen fra basis- til puljemidler, Campusplanerne, og voucherordningen?

Hvis Simon Kollerup ikke lige har en holdning til dem alle, hvordan vil han så få en holdning til dem, når han, hvis han bliver valgt, møder dem det kommende år? Vil han hente sit mandat hos Socialdemokratiets uddannelsesordfører eller hos de studerende på KU? Og hvis det sidste er tilfældet, hvor vil han så forklare de studerende, hvad ovenstående begreber går ud på, så vi kan forholde os til dem og give ham respons? Hvis Simon er i tvivl har Studenterrådet en åben demokratisk struktur med ugentlige, månedtlige og halvårlige møder netop med dette formål.

Lykkelig?

Jesper Saxgren, Egtved

At stigningen i danskernes forbrug af lykkepiller har været så voldsom, som det rapporteres, kan vel ikke undre, hvis vi fortsat skal fastholde positionen som 'verdens lykkeligste folk.'

EU-afstemning

Arne Møller, København

Blandt både tilhængere og modstandere af den nye reformtraktat fremføres det, at den danske vedtagelse af traktaten uden folkeafstemning kan betyde, at mange vælgere ved en senere afstemning om afskaffelse af undtagelserne vil stemme nej i vrede eller protest over regeringens beslutning.

Findes der mon et bedre argument for, at folkeafstemninger om vigtige politiske beslutninger ikke er den relevante demokratiske metode?

EU-kynisme

af Jens-Peter Bond, MEP, Bruxelles

På torsdag vil statsminister Anders Fogh underskrive en aftale, han ikke har læst. Det er også en aftale, som ikke kan ændres, medmindre vi skulle melde os ud af EU (hvad jeg ikke anbefaler).

Den endelige udgave af Lissabon-traktaten foreligger som en samling ændringer, som kun kan læses ved parallelle opslag i de eksisterende traktater. For at finde de rigtige steder, skal man først slå op i forskellige nummer-tabeller. Det er mange dages arbejde, som statsministeren ikke kan nå inden torsdag.

For at vanskeliggøre læsningen har regeringernes repræsentanter ændret nummersystemerne tre gange og undladt at offentliggøre den tabel, der kan muliggøre læsning sammen med folketingets sammenskrevne udgave af første Lissabon-traktat.

Jeg har aldrig før i mit EU-liv mødt en sådan kynisme og vælgerforagt fra traktatskriverne. Jeg skal bruge uger for at se, hvad de har ændret. De fremlægger ikke en tekst, hvor man kan se ændringerne. Hvis de har ændret noget.

Vi har desværre erfaring for, at der kan smugles vigtige ændringer igennem ved små ændringer af ord, kommaer og placering. Det sker også ofte, at ordene oversættes forskelligt. Traktaten er nu ændret igen, men udenforstående - f.eks. folketingsmedlemmer og de fleste medlemmer af Europa-Parlamentet - ved ikke hvor.

Forskellen er vigtig og er et enkelt eksempel på en uklarhed, som bør håndteres, inden statsministeren giver sin underskrift. Hvor i forretningsverdenen ville man underskrive en ny kontrakt med ulæselige ændringer i forhold til det aftalte, uden at kunne læse de mulige ændringer?

'Reformtraktat'

Henrik Arnold, Kbh

... kalder de den. Men der ændres ikke noget, så vi behøver ikke stemme om den. Siger de. 'De' bedes venligst oplyse mig om det 'bare' drejer sig om falsk varebetegnelse eller er det en rigtig løgn?

Bestilling

Morten Levy, Frb C

I et læserbrev mandag harcellerer Per Hansen over dem, der kalder det et politisk betillingsarbejde, når juristerne i justitsministeriet siger, at den såkaldte reformtraktat ikke indebærer nogen suverænitetsafgivelse for Danmark. Suverænitet betyder, at 'en stat er selvstændig og bestemmer over sine indre anliggender' (NuDansk ordbog).

Selve det faktum, at traktaten indebærer, at de enkelte medlemslandes vetoret på en række områder fjernes og erstattes af flertalsafgørelser, ligner i mine øjne nærmest definitionen på en suverænitetsafgivelse, og hvis justitsministeriets jurister taler uden om dette, ligner det ganske rigtigt et politisk bestillingsarbejde.

Disproportion

Benny Adriansen, Randers

Atter demonstrerer en latterlig lille 'sag', Jørgen Poulsen versus Røde Kors, vor nationale tilbøjelighed til at aflede opmærksomheden fra det væsentlige og forvrænge proportionerne, når medierne har kastet sig over et aktuelt spørgsmål.

Hvilket problem burde vi da diskutere med større lidenskab end et gyldent håndtryk?

Dette, at statsministeren vil forholde os en folkeafstemning, eftersom regeringens jurister har fundet ud af, at reformtraktat ikke vil medføre nogen suverænitetsafgivelse. Er nogen i tvivl om, at der er tale om et stykke rent politisk bestillingsarbejde? Uanset alle juridiske fiksfakserier: det danske folk har en moralsk ret til at ytre sig.

Men det gider eller rettere må vi bare ikke debattere. Under den nys overståede folketingsvalgkamp blev alle EU-spørgsmål forbigået i indforstået tavshed, og nu skal det danske folk også snydes for folkeafstemning

Tænk, om politikerne havde mod til at erkende, at prisen for en effektiv magtfuldkommen union er en gradvis udhuling af de nationale demokratier - trods alt vrøvlet om, at de nationale parlamenter vil blive styrket. Skal unionen i praksis overtage, hvad de retslærde tidligere kaldte folkesuverænitet, kan vore hjemlige politikere lige så godt først som sidst affinde sig med, at de i fremtiden stort set kun skal befatte sig med dansk sognepolitik.

Fortjener EU virkelig ikke mere debat end en sag om 750.000 kr.?

Mænds barsel

Birgitte Gjøtz PetersenHumble

I overvejelserne om, hvorfor så få danske fædre tager barselsorlov, synes jeg, at man glemmer det faktum, at det er og bliver kvinden, som ammer barnet!

I dag anbefales det fra officiel side udelukkende at give barnet brystmælk - såfremt det ellers kan lade sig gøre - i de første seks mdr. af barnets liv, og derefter skal det gradvist vænnes til anden kost, før mor kan køre karriere igen. Så hvis idealet er, at mødre og fædre skal dele den nuværende orlov lige over, tror jeg ikke, at det er realistiskt. For hvis moren ammer barnet i den anbefalede periode, så er den del vel i grunden øremærket til hende, og dertil skal lægges 'optrapningsperioden'. Jeg tror mere på, og ser det som ønskværdigt, at øremærke f.eks. tre mrd. til faren, oveni den nuværende ordning. Og desuden er tiden med en nyfødt ganske ny og omvæltende, hvor det er rart med ro og tid i den nye familie til at nyde et nyt mirakel og til lige at finde sine ben at stå på...

Egoistisk parti

Carsten Skov Teisen, Slagelse

Når nyhedens interesse har lagt sig, bliver Ny Alliance af gode grunde nødt til at skifte navn. I betragtning af omstændighederne omkring Jørgen Poulsens afgang fra Røde Kors skal jeg derfor anbefale navnet: Egoistisk Folkeparti.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

RADIKAL ÆNDRING?
Er den nye sundhedsminister radikal, eller har regeringen virkelig skiftet ham?? I hvert fald har Sundhedsministeren for 2 minutter siden på TV, - i sagen om den manglende kontrol med overholdelse af behandlingsfristen for kræftpatienter – udtalt, at kritikken af forløbet under den tidligere sundhedsminister er berettiget, men vil Jacob Axel Nielsen mener, at man fremover skal arbejde ud fra devisen om, at ”tillid er bedre end kontrol”!!!
Ørerne blafrer og underkæben hænger stadig hos læreren fra Fyn………