Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
22. december 2007

Vindere og tabere

Finn Janning, København

Information bragte en fin kronik, Overmenneskets diskrete genkomst, skrevet af Iben Krogsdal og Morten Skovsted. I forlængelse heraf, er det værd at tilføje, at Friedrich Nietzsches overmenneske, modsat coachen Anthony Robbins, er skabende i sin natur. Skabende, fordi overmennesket ikke lader sig styre eller kontrollere af fastlagte mål og idealer. Overmennesket skaber eller opfinder derimod nye værdier af glæde og liv. Et sådan overmenneske erkender, at en ny og bedre verden skabes i kraft af noget uden for en selv. Det kan være ideer, tanker, følelser eller andre måder at leve på. Derfor udviser det sande overmenneske også en respekt og interesse overfor såkaldte svagere borgere - hvilket Robbins ifølge kronikørerne ikke formår - da disse sagtens kan rumme en inspirerende livskraft.

Coach-guruen evner selvfølgelig ikke dette, idet han opererer med klare mål for, hvad der giver succes i livet, f.eks penge og en smuk kone. Der er på paradoksal vis noget puritansk i denne tankegang, da det handler om at gøre sig fortjent. Og det er altid fortjent til noget bestemt, hvorfor vejen til målet også bliver så ulidelig forudsigelig og enerverende kedsommelig.

Nietzsche ville selvfølgelig kun have foragt over for sådanne selvproklamerende know-it-all typer, fordi sådanne typer har behov for et følge - de higer efter anerkendelse. Og det følge de kan mønstre, selvfølgelig altid er en blanding usikre og ikke skabende marionetdukker sammen med magtliderlige mennesker. Fælles for denne gruppe, er, at de måske nok har behov for lidt sus, men ikke mere end at de altid bevæger sig inden for nogle trygge og velkendte rammer.

Opdelingen af vindere og tabere er derved i sig selv på taberkurs, da den netop hæmmer skabelse, udvikling, kreativitet. Men så længe illusionen varer, er det sikkert ganske rørende at være en del af det bedrevidende og bedrevindende fællesskab. Personligt er Nietzsche gal nok for mig, på den interessante måde.

Støtte til sprog-lig fattigdom

Tom W. Petersen, Frederiksberg

Jeg har forstået intentionen bag den nye oversættelse af Den nye aftale sådan, at der, hvor vi i vort sprog har ord, som ikke bruges af ret mange og mest i bestemte sammenhænge, skal Bibelselskabet helst gøre sit til, at de helt forsvinder. Bibelen (eller biblen, som det også skrives) skal være nem, og folk skal ikke besværes med noget, de ikke kender i forvejen.

Jeg vil gerne bidrage til forsimplingen med et par forslag. I stedet for nadver kunne sættes aftensmad; i stedet for alter sættes spisebord til aftensmad. Dåb udskiftes med vandoverhældning, subsidiært fugtning, salme med fællessang, og prædiken med tale. Den næste oversættelsestitel bør nok blive Den nye deal, vil jeg tro; aftale lyder allerede lidt outdated.

Salig og biblen

Knud Erik Pedersen, Staun

I sin anmeldelse af nyoversættelsen af Det Ny Testamente 18. december anfører Mikkel Wold, at ordet 'salig' stort set aldrig forekommer uden for Bibelens sprog. Mit råd er, at han ved gunstig lejlighed fordyber sig i hedningen Thøger Larsens lyrik hvor netop 'salig' er et kerneord, som anvendes i så centrale digte som Solsangen, Vaar paany og En Røst fra Graven.

Et supplement

Malene Bjerre, Geert Hallbäck og Tine Lindhardt. De udgør redaktionsgruppen bag Den Nye Aftale

Mikkel Wold giver i sin anmeldelse den 18. december af Den Nye Aftale, Bibelselskabets nyoversættelse af Det Nye Testamente, indtryk af at oversættelsen er beregnet til at blive brugt i kirken. Det er den ikke.

Den skal ikke erstatte den autoriserede oversættelse, men supplere den ved at oversætte til et enkelt og letforståeligt sprog, så man kan forstå, hvad også de særlige kirkeord betyder. Den Nye Aftale henvender sig bl.a. til kulturelt og litterært interesserede, der gerne vil kunne læse og forstå den bog, som har været med til at præge vores samfund og værdier.

Den vil altså lige præcis ikke tage kirkeordene fra brudeparret, for dem kan de stadig høre i kirken. Den vil bare opfylde deres behov for at få at vide, hvad velsignelsens ord egentlig betyder.

Nu er nok nok

Anita Kirk, Vanløse

Med stor forventning og interesse har vi i pressen fulgt miljøminister Connie Hedegaards bestræbelser på at opnå et resultat på De forenede Nationers Konference om klimaforandringer på Bali.

Resultatet blev som bekendt ikke helt uventet skuffende bl.a. på grund af USA's manglende forpligtelser. Men den største skuffelse kom, da finansminister Lars Løkke Rasmussen få dage efter på tv lancerede Dongs planer om at bygge et stort forurenende kulkraftværk i Nordtyskland. Da staten er storaktionær i Dong har projektet formentlig regeringens støtte. Indslaget efterlod det indtryk, at statsminister Anders Fogh Rasmusssen modarbejder sine egne intentioner, som skulle bidrage til en aftale på Bali om at begrænse CO2-udslippet.

Som borger er det svært at høre på statsminister Anders Fogh Rasmussens løfter, planer og fortsatte stræben efter øget vækst.

Vi har forstået, at det er vores vækst og vores for høje levestandard, som sætter hele klodens fremtid på spil. Så hvad venter vi på? Vi venter på en statsminister, der har en fornøden vilje til at begrænse det alt for høje og stigende CO2-udslip. NU!

For nu er nok nok.

Kulturnation?

Helge Krarup, København V

På Danmarks Biblioteksskole uddannes fremtidens bibliotekarer. Som den selvejende institution, Biblioteksskolen nu er, skal der spares. Og hvordan sparer man så dér? Rigtigt gættet: Af sparehensyn lukkes på Danmarks Biblioteksskole - biblioteket.

Hunden og dens hale!

Finn Gunst, Brønshøj og Peter Hess-Nielsen København S

Hvor dumme tror politikerne, almindelige offentligt ansatte er?

Helle Thorning og Pia Kjærsgård råbte under valgkampen op om at hæve lønniveauet med ekstra fem milliarder i den offentlige sektor.

Det kan nu konstateres, at det var bundløst stemmefiskeri. Efter aftalen med Lars Løkke gentog Helle Thorning igen og igen, at socialdemokraternes krav om fem milliarder ekstra oven i den afsatte ramme nu var imødekommet. Det er jo lodret løgn.

Selv finansministeren medgiver, at der alene er tale om at rykke udbetalingen af 1,7 mia kr. et år frem, penge som de offentligt ansatte alligevel skulle have haft.

Det er som at love sine børn en 'ekstra julegave', og bagefter skrive med småt, at de så ikke får nogen lommepenge i januar, og så i øvrigt håbe på, at de ikke opdager det!

Vi har opdaget det, og vi vil holde jer begge to fast på jeres valgløfter om at tvinge regeringen til fem milliarder ekstra til et lønløft i den offentlige sektor. Hvorfor er der i øvrigt ikke andre partier end Enhedslisten, der tager afstand fra dette bluffnummer?

Vi forstår, at Pia Kjærsgaard og Helle Thorning vil søge flere fælles samarbejdsområder. Nu ved vi, hvad vi kan vente os af svindel og manipulation fra det samarbejde. Det har jo ellers været statsministeren, der har haft førstepræmien i kreativ bogføring og angrebskrig på et uvederhæftigt grundlag. Men der er åbenlyst nogen, der træner for at kunne slå ham i disciplinen utroværdighed.

Ram advokaten!

Kai Dalsgaard, Ulfborg:

I Informations leder onsdag 19.december peges på et væsentligt problem: hvordan den vestlige civilisation skal forholde sig til sharialovgivningen. Lederen nævner, hvordan sagen om den 19-årige saudiske kvindes benådning iflg. mange vestlige parter er et tegn på, hvordan vestlige reformer begynder at virke.

For ikke at begrænse sagen til et kvindespørgsmål, vil jeg gerne supplere med en udtalelse fra Amnesty International 4. december, hvor der gøres opmærksom på, at hendes advokat nu er indstillet til at blive afskediget for at have forsvaret hende og angrebet retsvæsenet. Det er derfor ikke kvindens stilling, men hele retsvæsenets byggen på sharialovgivningen, det omhandler.

Og det rejser det endnu mere principielle spørgsmål: Kan vi anerkende et retssystem på et religiøst-kulturelt grundlag der er forskellig fra vores i et fremmed land? Hvor går grænserne for kuturel kolonialisme?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her