Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
19. december 2007

Opfordring til magistrene

Cathrine Hasse, lektor, Karen Lisa Salamon, lektor og Charlotte Engberg, lektor, København

Dansk Magisterforening har meddelt, at man overvejer at klage til UNESCO på grund af skiftende danske regeringers manglende overholdelse af anbefalinger fra UNESCO om at sikre arbejdsvilkår, forskningsfrihed, demokrati og medindflydelse for forskere og undervisere på universiteterne.

I Australien har universitetslærerne lagt sag an mod deres regering på baggrund af den manglende overholdelse af UNESCO's anbefalinger. For nylig har en britisk undersøgelse vist, at Danmark ligger tredjesidst ud af 23 EU-lande, når det gælder akademisk frihed, rettigheder og ansættelsesforhold for de universitetsansatte.

Man må undre sig over, at Danmark ikke ønsker at leve op til UNESCO's anbefalinger. Adskillige politikere fra regering og opposition har gang på gang påpeget nødvendighed af, at Danmark i fremtiden skal gøre sig gældende på et eliteplan i det globale videnssamfund. Når frihedsrettigheder og arbejdsvilkår forringes går det ud over betingelserne for frembringelsen af ny viden.

Vi vil derfor, ikke bare for de universitetsansattes skyld, men for Danmarks fremtids skyld, opfordre Magisterforeningen til at gå videre med sin klage.

(Underskrevet af 44 medlemmer af Humanistisk Forum: www.humanistiskforum.dk)

Med eller mod religion

Claus Nordstrøm, Sorø

En kommentar til Erik Meier Carlsens (EMC) ellers meget spændende artikel 'Videnskab med eller mod religion' i Information sidste weekend: EMC referer noget kantet til tidens 'aggressive ateister' d.v.s. Richard Dawkins, Da-niel C. Denett og Sam Harris (og lægger sig på dette punkt dermed i dagbladet Politikkens slipstrøm), men lidt pinligt bliver det, når det fremgår, at han ikke kan have læst disse særligt grundigt. EMC kan da slet ikke have læst Sam Harris' bog The end of faith, der ikke bare er en religionskritik, men netop også omhandler, hvordan religion kan bygge på et empirisk kontemplativt grundlag og have en 'rationel' appel til det moderne menneske, uden den typiske medfølgende pakke af underlige og/eller gammeldags forestillinger. Her trækker Sam Harris især på de kontemplative traditioner i tibetansk buddhisme, som EMC selv har et omfattende kendskab til, og binder dette op på neurovidenskabelig forskning, hvilket jo netop er det artiklen 'Videnskab med eller mod religion' handler om.

Rektor Holm

Preben Wilhjelm, Frb. C.

Om rektor Holm refererer bestyrelsen korrekt eller ej, kan jeg selvfølgelig ikke vide. Men kendsgerningen er, at han refererer. Da bestyrelsens studenterrepræsentant refererer anderledes, lukker Holm munden på ham ved at påpege, at han refererer fra et lukket møde!

Forholdene på RUC begynder at ligne dansk retspleje efter terrorlovgivningen.

Romantiseren

Bo Warming, København

Dansk debat om USA-valgkamp er præget af vor socialisme.

Information romantiserer Lyndon Johnsons Great Society, Borgerrettighedslov og Medicare, som påstås 17. december at være fra 1964 (men som først kom senere, da han var blevet valgt! )

Forskellen mellem de to store partier er så lille som her, og bl.a. er abort-syn om signaler , som få danskere har empati og indsigt til at vurdere, for siden internettet har enhver gravid jo let kunne skaffe sig abortpille eller finde en villig, kompetent og billig læge.

Fasthold beskæftigelsen!

Ole Thorbek, Værløse

Fra nær og fjern opfordres politikerne til at gennemføre en finanspolitisk stramning, der - gennem en forøgelse af arbejdsløsheden - tager dampen af den overophede økonomi. Der er imidlertid ingen af dem, der nu opfordrer til at kaste titusindvis ud i arbejdsløshed, der stiller spørgsmålstegn ved, om det i et moderne velfærdssamfund overhovedet er acceptabelt at bruge arbejdsløsheden som regulator af økonomien.

Erfaringerne viser ellers, at arbejdsløshed har store omkostninger. I 30-års perioden efter 1973 påførte arbejdsløsheden samfundet et tab, der svarer til to års nationalprodukt eller ca. 2.000 mia. kr. i nutidspenge. I arbejdsløshedens kølvand opstod der en voldsom social udstødning, der påførte samfundet 'en social gæld', som det vil tage generationer at afvikle. Arbejdsløsheden skabte disintegration, der ikke mindst gik ud over mange indvandrere, der aldrig fik fodfæste på arbejdsmarkedet.

Overophedning af økonomien skal naturligvis undgås. Der bør indføres en differentieret høj moms eller afgift på sektorer - f.eks. bygger og anlæg - hvor der vitterlig er flaskehalse. Men provenuet bør anvendes på en udbygning af offentlige velfærdsydelser som sundhed, omsorg og uddannelse og til udbygning af den nødvendige uddannelseskapacitet hertil, så vi undgår flaskehalse i en forbedret offentlig service. Og fastholder fortsat høj beskæftigelse. Arbejdsløshed er alt for dyr.

EU-spil

Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU

Det er en fornærmelse af almindelige menneskers intelligens at påstå, at den krise, som EU siges at have befundet sig i efter EU-forfatningens fald for 2,5 år siden, nu skal overvindes af nogle 'vedtægtsændringer'. Ændringer, som i øvrigt er så betydningsløse, at de ikke behøver at komme til folkeafstemning. Det er ikke desto mindre, hvad Socialdemokraterne forsøger.

Modsat de hjemlige kratluskere, så udtalte EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso i forbindelse med underskrivelsen af Lissabon-traktaten i torsdags: "Denne traktat er skelsættende i den europæiske integrations historie"! 'Vedtægtsændringer', men bare bagdel!

Baggrunden for dette 'vedtægts'-vrøvl er, at hverken VK-regeringen eller socialdemokraterne tør spørge befolkningen om, hvad de mener om den nye traktat. Og det forstår jeg godt!

Ud over en masse nye områder, hvor EU-beslutninger kan blive gennemtrumfet hen over hovedet på hele befolkninger, så har EU's stormagtsambitioner aldrig været så tydelige. EU skal have sin egen udenrigsminister, der nu hedder 'EU's høje repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik', ligesom EU får en egentlig præsident, der også bare hedder noget andet. Og så ønsker EU flere militære muskler at spille med. Derfor står der i traktaten, at alle medlemslande forpligtiger sig til at øge deres militære kapacitet! Og som om det ikke var nok, åbnes der også op for at føre krig uden FN-mandat!

Som bekendt fik Fogh lige præcis fjernet de ni, politisk set relativt ubetydelige, punkter, der automatisk ville have udløst en dansk folkeafstemning. Der har altså længe været tale om et stort skuespil, hvis eneste formål var at få lusket EU-traktaten igennem uden at skulle spørge befolkningen.

Vi andre kan trøste os med de vise ord om, at man kan narre hele folket noget af tiden og noget af folket hele tiden. Men man kan altså ikke narre hele folket hele tiden!

Sund fornuft

Benny Adriansen, Randers

Danmark skal, igen, afgive suverænitet. (Regeringens jurister si'r noget andet, men a trou'e a tvi' l - måske fordi jeg er født jydsk bonde-knold).

Det upålidelige folk skal ej spørges om Lissabon-Traktaten, har vor statsminister resolveret i sin visdom. Thi det eneste, folket du'r til - sådan rent politisk - er at vælge politikere, der kan umyndiggøre samme folk for en hel el. halv folketingsperiode.

I kraft af min uddannelse er jeg ulykkeligvis ikke helt så autoritetstro, som jeg burde være. Dog være det langt fra mig at så tvivl om 179 hæderkronede dannemænds og -kvinders visdom og gode vilje, når det gælder om tjene Rigets tarv. Alligevel - min akademi ske uddannelse har måske bibragt mig et syndigt hovmod, som jeg vil blive straffet for på Dommens dag: Jeg er ikke ganske overbevist om, at Rigets bedste mænd og kvinder nødvendigvis ved bedre end - Gud tilgive mig! - det danske vælgerfolk. Det er da skønt, at så mange unge mænd og kvinder (der end ikke har afsluttet deres uddannelse) i dag har sæde i Folketinget - sikken forhåbentlig velberettiget tillid til ungdommen, men, men: Når det gælder om at forvalte Danmarks suverænitet, ville jeg foretrække, at folket blev spurgt - de kloge og de mindre kloge - i stedet for (igen: Guds tilgive mig!), at det er 179 tilfældigt valgte personer, der afgør Danmarks fremtid.

Derfor: Anders Fogh. Jeg kan ikke tilgive dig, at du forholder det danske folk den folkeafstemning, som det har en moralsk ret til.

Når politikerne ta'r fejl, er det borgerne, der bærer konsekvenserne. Politikere kommer og går, men folket består.

Velfærds-minister?

Preben Hammer Jensen, Skælskør

Det værste ved, at Karen J. er blevet Venstreminister er nu, at vi nu jævnligt skal høre hendes stemme i morgenradioen.

Man får ondt i fødderne resten af dagen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Til Preben Hammer Jensen
Tak for din skarpe politiske iagttagelse med et glimt i øjet!
Fra nu af vil jeg ikke få ondt nogen steder når jeg hører hende, men sidde med et bredt smil på læberne.

Ralph Sylvestersen

Til Benny Adriansen.

Også tak for dit indlæg - der ganske tydligt viser, at hos de folkevalgte er forstanden gået fra fornuften.