Kronik

Den moderne alderdom: Fyrværkeri og forfald

Udfordringen til den moderne alderdom er: Hvordan kombinerer man fest og forfald?
En undersøgelse viser bl.a., at der er mange fordomme om danskere på Costa del Sol, men at nogle af de danske pensionister dernede både kan være mindrebemidlede, svækkede, ensomme eller tosomme. Model

En undersøgelse viser bl.a., at der er mange fordomme om danskere på Costa del Sol, men at nogle af de danske pensionister dernede både kan være mindrebemidlede, svækkede, ensomme eller tosomme. Model

Anne Leonora Blaakilde

Debat
27. december 2007

Drømmer du om at bo i en finca i de andalusiske bjerge? I et sommerhus på Fanø? Det er bare lidt svært at realisere den slags med job eller mindreårige børn. Derfor er det blevet populært blandt danskere at flytte efter pensioneringen. I stigende antal myldrer pensionisterne ud i verden, ud på landet, på jagt efter oplevelser, på jagt efter det gode liv.

Idealet om den moderne alderdom er som et fyrværkeri af fest og farver. Udfordringen til den moderne alderdom er: Hvordan kombinerer man fest og forfald? Til januar udkommer en rapport om dette på Gerontologisk Institut.

Fyrværkeri-alderdom

Aldersgrænser og forskelle mellem aldersgrupper flyder ud i disse år, og det, der er attraktivt for yngre og midaldrende, er ofte også attraktivt for ældre. Alle vil gerne have oplevelser, glæde samt fysisk og social aktivitet. Man kan kalde den moderne alderdom for en fyrværkeri-alderdom, fordi det kan se ud som om, det handler om at gøre alderdommen til et festfyrværkeri af spektakulære farver, lyde og synsindtryk. Hvem vil ikke gerne feste i glæde og lykke, til livet brænder ud med et brag på en smuk nattehimmel?

Alderdommen er imidlertid ikke altid en smuk, brat livsafslutning i fest og farver, men kan også rumme længere perioder af forfald med sygdomme, lidelser og skavanker, indtil døden indtræffer. Det er kun de færreste forundt at blive meget gamle uden tab af fysisk funktionsevne, for slet ikke at tale om de menneskelige tab. Jo ældre man bliver, jo større er risikoen for at miste; venner, familie og kompetencer. Til gengæld kan livet også byde på nye positive oplevelser.

Mestring er et fagudtryk for, hvordan man formår at leve med et positivt livsindhold på trods af de tab, som livet uundgåeligt medfører. Er fyrværkeri-alderdom en fornægtelse af alderdommens tab og forfald, eller kan den også være en form for mestring? Eller med andre ord: Kan den moderne alderdom rumme både fest og forfald?

Tre forskellige grupper af moderne pensionister er udvalgt og interviewet i rapporten Når pensionister flytter hjemmefra. Pensionisterne er 1) enten flyttet fast til Costa del Sol, 2) ud på landet i et sommerhus i Danmark på helårsbasis, eller 3) bor mindst fire måneder om året i en campingvogn på en dansk campingplads.

Engang var alderdommen en livsfase, man gladeligt gik ind i for at forholde sig passivt og blive forsørget af andre (hvis der var nogen til at forsørge én). Men den moderne alderdom repræsenterer frie valg, aktive beslutninger og handlinger, og moderne ældre mennesker tager hånd om deres eget liv. Moderne pensionister rummer ikke alene moderne værdier som handlekraft og aktivitet; de repræsenterer også individualisme, og derfor er mange af dem ikke bange for at finde individuelle løsninger på egne problemer og drømme.

Drømmene handler om det gode liv, som man kan udleve ved at friste tilværelsen i en ferielignende tilstand i et ferielignende område. Alderdommens frihed fra arbejdslivet knyttes sammen med ferielivets frihed fra arbejdslivet, og de valgte bosættelsesområder associerer til ferie; sol, varme, natur og friluftsaktivitet. Stederne kan endda ose af en vis nostalgi om barndommens og ungdommens leg, frihed og samvær med andre.

Det gode helbred

De tre udvalgte grupper mener hver især, at deres livsstilsvalg giver dem stor glæde og positivt livsindhold. Livsforlængende, siger de selv. De mener, at det liv, de har valgt at leve i alderdommen, er sundt for krop og sjæl. På Costa del Sol p.g.a. solen og det livlige, udendørs sociale liv. Sommerhuslivet p.g.a. beliggenheden i naturen, der menes at have en positiv indflydelse på beboernes velbefindende. Livet på campingpladsen betragtes som sundt, fordi det er et aktivt liv, og desuden fordi livet på en campingplads er meget socialt, og man hjælper hinanden. For en udenforstående kan det måske være svært at se, hvordan naturen gavner en sommerhusbeboer, der ikke kan gå særligt godt, eller hvordan aktivitetsniveauet højnes hos en campist, der sidder i sit fortelt og ser tv. Men det væsentlige er, at beboerne selv har en subjektiv opfattelse af at have det godt ved at være der, hvor de er. Måske giver bevidstheden om, at de selv har valgt dette liv, en ekstra dimension af velbefindende, fordi det frie valg har en stor betydning for den moderne, individualistiske identitet.

De fleste udlandsdanskere oplever en klar bedring af deres helbred ved at flytte til et varmere klima, og for mange er helbredet den egentlige årsag til flytningen. De tager deres situation i egen hånd ved at flytte til et fremmed land, hvor de lever bedre med deres forskellige lidelser som f.eks. hjerteproblemer, muskel- eller lungesygdomme og depressioner. Når de selv tager sig af et liv med sygdom uden at overlade ansvaret til andre (som f.eks. det danske sundhedsvæsen eller deres familie), baseres deres mestring på individualisme. I en kultur, hvor individualisme hersker som ideal, kan en sådan individualistisk proaktiv mestringshandling udløse en mental belønning i form af anerkendelse, hvilket igen kan medvirke til et subjektivt bedre helbred.

Det enkle liv

Mange af de interviewede i alle tre grupper forsøger at skabe sig en tilværelse, hvor mulighederne for det sociale liv er lettere, fordi man ikke nødvendigvis skal invitere på omstændelige middage i ny-skurede hjem for at mødes med andre. Man frigør sig fra hjemmets forpligtelser ved at gøre samværet og tilværelsen mere enkelt. På Costa del Sol kan man mødes udendøre på offentlige pladser og barer. De, der bor i Danmark, kan f.eks. tage mindre højtideligt på omgangsformer og udstyrsnormer. På campingpladsen mødes man mest i det offentlige rum, og sommerhuset er som regel et mere uformelt sted end et regulært hjem. Paptallerkener er accepteret frem for kongeligt porcelæn. På denne måde tilpasser mange af de interviewede sig en livsfase, hvor kræfterne måske begynder at svinde. Ved at foretrække det sociale liv frem for materialisme og stilfulde hjem demonstrerer de en form for social mestring.

Mange af de interviewede har oplevet en forringelse af deres helbred, siden de flyttede. Det kan være meget besværligt at leve med skavanker i et øde sommerhusområde med mørke gader og dårlige transport- og indkøbsmuligheder, ligesom det kan være vanskeligt at klare sig med sygdomme i Spanien, hvor der ikke er handicaptransport, madudbringning, hjemmehjælp eller aktivitetscentre for ældre.

Men de færreste har lyst til at flytte fra deres drømmetilværelse, som har stor betydning for deres oplevelse af en meningsfuld alderdom som moderne mennesker. På denne måde responderer de på tidens herskende krav til en moderne identitet, og tabet af denne selvopfattelse kan være værre end svækkelsen i sig selv og bøvlet med at bo besværligt. Derfor er der ræson i at støtte moderne pensionister i at udleve deres drømmealderdom så længe som muligt. Og derfor er det fint, at pensionister, som er bosat i sommerhuse eller campingvogne i Danmark, kan få hjemmehjælp og sundhedspleje som alle andre pensionister.

Remigrationsproblemer

Danske pensionister i udlandet har dog sjældent de samme valgmuligheder som i Danmark. På et tidspunkt rammes de fleste af dem af svækkelse i en grad, så de må vælge at flytte tilbage til Danmark, at remigrere. Men hvordan reagerer en gammel og svækket krop, som i udgangspunktet blev flyttet til det varmere klima p.g.a. helbredet, ved at vende tilbage til kulden i Danmark efter måske 10-20 år i udlandet? Hvilke sociale fællesskaber har den remigrerede, svækkede pensionist at vende tilbage til? Man kan let forestille sig mange problemer knyttet til remigration.

Vi ved endnu ikke noget om danske pensionisters remigration fra udlandet, og vi ved endnu kun lidt om dem, der migrerer til udlandet. Det er vigtigt at få mere viden om dette, fordi stadigt flere migrerer, og vi ved kun lidt om de problemer, de kan møde, hvis behovet for hjælp bliver påtrængende. Samfundet og de øvrige aldersgrupper har både en interesse i og et medvirkende ansvar for at sørge for, at den moderne alderdomsvision kan blive vellykket, at sikre disse moderne pensionisters sikkerhed og tryghed, mens de udlever en moderne alderdom med både fest og forfald.

Det er klart, at moderne ældre ikke er tjent med en gammeldags alderdom.

Anne Leonora Blaakilde er seniorforsker på Gerontologisk Institut

Anne Leonora Blaakilde (Red.) 'Når pensionister flytter hjemmefra'. Ressourcer og risici ved migration i det moderne ældreliv. Skriftserien fra Gerontologisk Institut nr. 13. www.geroinst.dk. Projektet er finansieret af EGV

Portrætbilledet af Blaakilde er taget af Britt Lindemann

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her