Kronik

EU - den store illusion

Europa er en social konstruktion og området, vi kender som Europa, blev navngivet for ca. 1600 år siden. Således er der ikke umiddelbart nogen rationel forklaring på, hvorfor området kaldet Europa har valgt at lukke sig inde i en union
Det er centralt at huske, at alle kontinenter, grænsedragninger og nationaliteter er menneskeskabte konstruktioner og illusioner, skabt for at samle, men i ligeså høj grad for at dele mennesker. Det gælder i høj grad for det afgrænsede fællesskab vi kalder Den Euroiske Union. Her grænsen til Polen fra den ukrainske side.

Det er centralt at huske, at alle kontinenter, grænsedragninger og nationaliteter er menneskeskabte konstruktioner og illusioner, skabt for at samle, men i ligeså høj grad for at dele mennesker. Det gælder i høj grad for det afgrænsede fællesskab vi kalder Den Euroiske Union. Her grænsen til Polen fra den ukrainske side.

Alik Keplicz

Debat
2. januar 2008

For kort tid siden blev den politiske julehygge forstyrret. EU-spøgelset blev nødtvunget hevet frem fra kosteskabet af statsministeren, da det skulle meddeles, at den danske befolkning ikke skal til stemmeboksen i forbindelse med vedtagelsen af den såkaldte Lissabon-traktat, bedre kendt som reformtraktaten.

Dette ganske forudsigelige træk fra statsministeren skal ses i forlængelse af hans hedeste juleønske: en pensionisttilværelse som kransekagefigur i EU - thi man kan ikke blive en sådan, hvis folkets røst skal høres. Det forudsigelige modsvar kom prompte fra hele nationens Pia Kjærsgaard, der klandrede statsministeren for ikke at ville lade sit folk tage stilling til EU.

Vi havde hermed at gøre med den klassiske EU-diskussion: for eller imod - såkaldt progressiv global åbenhed kontra nationalpatriotisk fædrelandskærlighed. Ingen tvivl om det sidste, formuleringerne kan variere, men ingen tvivl om, at Nej-Danmark primært består af lettere xenofobiske og fremskridtsangste grupperinger. Synet på Ja-Danmark er ligeså ved at blive en vedtaget sandhed. EU-tilhængere anses generelt som globaliseringsglade, progressive og som mennesker, der vil åbne grænser og verden op, ikke lukke og skille den. Selv folkesocialisten Villy Søvndal er blevet varm på EU-tanken, og han argumenterer for, at kan han bare få lov til at skrue hist og her på den kapitalistiske frihandelsklubs instrumentbræt, jamen så er EU nu ikke så skidt endda for den gode Villy.

Planeten Danmark mod planeten Europa er således den politiske kamp, der pt. pågår i den danske politiske manege - men er Den Europæiske Union nu også den mest åbne og progressive løsning, man kan forestille sig, eller er den danske kolonihavenationalisme og den europolitiske såkaldte åbenhed blot to sider af samme sag?

Europas to krige

For at finde et svar på det spørgsmål kan vi kigge lidt nærmere på den idémæssige baggrund for Den Europæiske Union. EU blev frembragt i kølvandet på Anden Verdenskrig, hvor man i 1951 oprettede Kul- og Stålunionen, der senere blev til EØF i 1957 via Rom-traktaten, senere EF, for i Maastricht i 1992 at blive til EU, som vi groft sagt kender det i dag.

Flertallet af historikere og politikere anser i dag EU som et resultat af den nødvendige og vise lære, man burde og kunne drage af den katastrofale fredsslutning efter Første Verdenskrig. I dag er der ingen, der betvivler det katastrofale ved Versaillesfreden i 1919, hvor Tyskland dels blev påtvunget at yde ubetaleligt store krigsskades-erstatninger, dels at blive påtvunget styreformen demokrati af en ydre fjende - en styreform, der var ganske fremmed for Tyskland og således blev Tysklands første bekendtskab med demokrati påtvunget dem af deres ærkefjende Frankrig.

Historikerne er ikke helt enige om, hvorledes disse to omstændigheder skal vægtes i forhold til hinanden, når der skal frembringes bud på, hvad der helt eksakt skubbede Tyskland ud over kanten og dermed fremprovokerede Anden Verdenskrig. Ingen tvivl kan der dog herske om, at begge krav er blandt hovedårsagerne til Anden Verdenskrig. Således kunne sejrherrerne efter Anden Verdenskrig konstatere, at en målrettet forarmelse, samt et demokrati påtvunget med sværdet i hånden, næppe var den rette medicin for et land som Tyskland. Derfor påbegyndte man opbygningen af Den Europæiske Union, hvor Tyskland skulle opbygges og behandles med ligeværd, hvilket absolut var et prisværdigt initiativ.

Er man imidlertid indehaver af en bare lidt bedre end ringe intellektuel kapital, kunne man måske føre en mere generel slutning af Første og Anden Verdenskrig. For måske forholder det sig ikke kun således, at det kun er Tyskland, der reagerer dårligt på at blive totalt forarmet og påtvunget en styreform? Nej, måske kunne det tænkes, at det forholdt sig således med alle lande og grupperinger i denne verden?

Versaillesfreden

Lad os således prøve at frembringe en komparativ analyse af freden i Versailles i 1919 og dannelsen af den europæiske union, der er pågået i anden halvdel af det 20. århundrede samt hele det 21. århundrede. Versaillesfreden forarmede et helt land, hvilket var en afgørende forudsætning for Anden Verdenskrig - findes der lignende træk ved den europæiske union?

Ja, forholdet er således, at de told- og handelsbarrierer, som EU har opstillet forarmer snesevis af lande, særligt de afrikanske, der skal konkurrere på urimeligt ulige vilkår i forhold til at kunne afsætte varer på det europæiske marked samtidig med, at de kæmper med massive fattigdomsproblemer. Påtvinger EU med sværdet i hånden andre lande demokrati, således som Tyskland blev det med Weimar-republikken?

Ikke direkte i EU-regi nej, men adskillige europæiske lande anvender gladeligt den strategi i diverse felttog og invasioner - de mest fremtrædende eksempler er naturligvis krigene i Afghanistan og Irak. De overordnede erfaringer fra katastroferne i Første og Anden Verdenskrig er således blevet anvendt særdeles sparsomt i eftertiden, hvorfor EU vanskeligt legitimeres igennem den ellers alment gængse og accepterede fortolkning af institutionen EU's opståen.

En social konstruktion

EU-projektet og statsnationalismen har således flere lighedspunkter; de er begge afgrænsende og har således kun plads til et vist antal medlemmer, og optagelseskravene hos begge er defineret ud fra menneskeskabte grænser og følelser; sociale konstruktioner om man vil.

Europa er en social konstruktion og området, vi kender som Europa, blev navngivet for ca. 1600 år tilbage. Således er der ikke umiddelbart nogen rationel forklaring på, hvorfor området kaldet Europa har valgt at lukke sig inde i en union. Det eneste, der umiddelbart binder de europæiske lande sammen, er en historisk tilknytning til kristendommen, og man kan næppe kalde en union bundet op på et religiøst slægtskab for værende rationelt begrundet, da religion vel om noget er irrationel i sin natur.

Ligesom Europa er Danmark en menneskeskabt konstruktion eller et forestillet fællesskab, som nationalismeforsker Benedict Anderson formulerer det. Således er det vel kun Søren Krarup og Jesper Langballe, der med deres følelsesbetonede og irrationelle primordialisme, stædigt holder fast ved tanken om Danmark og det danske folk som et begrebspar, der har eksisteret siden Edens Have.

Fakta er, at området kaldet Danmark helt op til midten af 1700-tallet var et multi-lingvistisk og ganske anationalt område, der husede det danske, tyske og franske sprog og hvor tilhørsforhold ikke blev afgjort af et fødestedskriterium, som vi kender det i dag, men derimod et opholdsstedskriterium: Der hvor du bor, der har du hjemme.

Nationen, Europa og EU er en stor illusion, en menneskefrembragt konstruktion og ikke naturgivne eller gudelige områdedannelser. Det er ikke urimeligt at argumentere for, at Tredje Verdenskrig allerede pågår. Dagligt bliver mennesker dræbt i blodige kampe og en stor del af årsagen kan ganske givet findes ved at kigge nærmere på de skridt som Europa tog efter Anden Verdenskrig - man lukkede sig inde, forarmede nye grupperinger, som det var blevet gjort mod tyskerne, påtvang nye områder en styreform med sværdet, som man gjorde det med Tyskland. Naturligvis skal Danmark ikke have en afstemning for eller imod EU, nej, giv os hellere en afstemning for eller imod verden, inden det kommer så vidt, at der skal udformes en fredsaftale efter Tredje Verdenskrig

Centralt er det, at vi husker på, at alle kontinenter, grænsedragninger og nationaliteter er menneskeskabte konstruktioner og illusioner, skabt for at samle, men i ligeså høj grad for at dele mennesker. Smukt og ganske præcist blev denne pointe formuleret af Jean Renoir i hans værk fra 1937, hvor løjtnant Maréchal på flugt fra Tyskland mod Schweiz, spørger, imens han spejder ud over landskabet, hvor grænsedragningen monstro ligger, idet han ikke umiddelbart kan se, hvor Tyskland slutter og Schweiz starter. Hvortil karakteren løjtnant Rosenthal legendarisk replicerer: "Frontiers are an invention of men. Nature doesn't give a hoot." (Grænser er opfundet af mennesker. Naturen er ligeglad, red.)

Morten Vejlgaard Just er stud. mag. i historie og film- og medievidenskab

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steen Rasmussen

Svag, kun tilsyneladende iagttagende og aldeles intetsigende kronik! Hvad har natur med kultur at gøre - hvad er rationalitet - hvor er det der skulle være kritikkens grundlag - hvad er kritikken - hvor er beskrivelsen som ikke bare plagierer?
Et billede på en kritik af et projekt som ínformation ikke vil!

Bo S. Nielsen

"Et billede på en kritik af et projekt som ínformation ikke vil!"

Steen Ole, det er ikke Information, men

Morten Vejlgaard Just er stud. mag. i historie og film- og medievidenskab

der har skrevet denne kronik.

For øvrigt håber jeg RH Ristinge læser denne kronik. Nationalistisk, Ristinge?

"Er man imidlertid indehaver af en bare lidt bedre end ringe intellektuel kapital" - det skriver han fan'me! Det er den mest studentikose kronik, jeg mindes at have læst. Jeg tror, det kaldes "drengevidenskabelighed":
Jeg genkender pludselig mit pensum fra 2. semester på KUA - det havde jeg ellers lykkeligt glemt.

Morten Vejlgaard Just er også en social konstruktion og illusion, der kun har plads til et begræsnet antal mennesker.

Det klæder ikke Information at antage denne kronik - den passer bedre til et elevblad på KUA

Selvom nogle "guruer" dyrkes på universitetet er det jo slet ikke sikkert at alle vi der har stiftet deres bekendtskab er beundrere (det kan være Benedict Anderson, Gellner, eller, i en anden boldgade, Said).
Er problemet med begreberne "social konstruktion" og "forestillet fællesskab" ikke at de kan bruges om næsten alle menneskelige forhold?(Man taler om alt- eller ingenting).Er sproget som vi bruger her, ikke i en forstand "socialt konstrueret"(sat på spidsen: hvad er man ude på med kritikken af "sociale konstruktioner? Skal vi opnå status af dyr og grynte eller gø for aty undgå de åbenbart forkætrede "sociale konstruktioner"?)
Hvilke fællesskaber er ikke "forestillede fællesskaber"? Hvori består det "virkelige" i disse fællesskaber, hvis de findes? Selv nære venskaber afhænger(består af?)af forestillinger, tanker og følelser.

EU er et middel for den europæiske kapital.

Intet mindre.

Det er ikke nogen social klub af kloge politikere, økonomer og embedsmænd.

EU er IKKE til for den almindelige dansker, franskmand, englænder,
svensker osv. Den er til for, at lette vare/kapital/arbejdskraft og disses
transport over grænserne etc.

Gavner EU miljøet: NEJ

EU giver tilskud til broer, biltuneller, motorveje og meget andet af samme skuffe.
EU hjælper IKKE på miljøet.

Har EU sikret fred?

EU var med til, via Tyskland, at sprænge det tidligere Jugoslavien i stykker. Og katalyserer krigen i Jugoslavien. EU kunne, bagefter, samtidig med USA, optræde "som fredsskabere". Men, EU og USA's målsætning var, at FJERNE en regional politisk stormagt på Balkan.

Jugoslavien stod efter Berlin murens fald i vejen for "den nye verdensorden".

Landet skulle fragmenteres i nye stater.

Derfor godkendt bundeskanzler Helmuth Kohl (CDU) og udenrigsminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) regeringen i 1991, sammen med EU, Kroatien som en selvstændig stat og startede dermed en etnisk katastrofe og krig.

Det hører med, at nazi-Tyskland og den tidligere kroatiske selvstændige stat i 1940’erne
samarbejdede tæt, bl.a. i form af, at Kroatien stillede flere waffen-SS regimenter til rådighed
til indsats på Østfronten. I kampen mod USSR/Rusland.

Og projektet lykkedes for EU og USA: Jugoslavien er væk.

Et lignende projekt er i den sikkerhedspolitiske støbeske i Washington D.C. og
Bruxelles: Rusland.

USA har i samforståelse med EU landene og lederskabet i Bruxelles opstillet atommissiler
i Polen, få hundred kilometer fra den russisk/polske grænse.

Hverken udenrigsminister Per Stig Møller (det konservative folkeparti) eller statsminister An-ders Fogh Rasmussen (partiet Venstre) har forsøgt, at stoppe dette krigsforberedende tiltag.
Ved, at øve indflydelse hos ”deres gode ven” George W. Bush.

Tværtom: de har bukket og skrabet overfor Bush i forbindelse med opgraderingen af det ame-rikanske radarsystem på Thule Air Base i Grønland.

Nu venter EU og USA på det gunstige øjeblik for, at sætte det store projekt i gang:
opløsningen af Rusland. Der er masser af olie og naturgas i Rusland.

Og EU’s økonomi?

I årtier har der været talt om systematisk svindel med EU’s budgetmidler. En EU-revisor,
en dansk kvinde, afslørede for år tilbage alvorlige misbrugs og svindelsager. Hun var ansat i
EU ’s anti-svindel kontor. Blev hun taget alvorligt? Ja. Hun blev frosset ud, herefter afskedi-get. I dag er hun i ung alder invalidepensionist.

Jo, EU er en gid organisation. For bedrageriske private virksomheder, politikere med
stormagtsdrømme og andre kyniske erhvervsfolk.

EU bør nedlægges. Før end, at EU sammen med USA, og EU’s egne militære styrker
starter en krig mod bl.a. Rusland.

Det var dog en underlig omgang flyvsk pseudo- intellektuel og studentikos væven uden ret megen anden pointe end en påstand om at Nationen, Europa og EU skulle være en stor ’illusion’ og 'en menneskefrembragt konstruktion'.

Men hvad er ikke det?

Stort set alt andet end måske lige kloden, biologien, planter og alle arterne. Nu om dage kan endog det drages i tvivl. Førhen var det en morsomhed at inddrage vejret i den politiske debat. Sådan noget med – ha ha - nu vil det ’ærede medlem vel også snart tage ansvar for vejret’. Nu om dage er det smil blevet til en grimasse. For selv vejret synes godt på vej til at ligne en ’menneskeskabt konstruktion’.

Forfatteren her er nu nået så langt i studierne at han er blevet tvunget til at at begynde at stille spørgsmål ved og måske endog opgive sine tidlige letbenede ideologiske positioner som det nonsens de hele tiden var. Han sidder nu tilbage illusionsløst forvirret på et højere niveau. Men han har endnu ikke nået så langt at han har fundet ud af hvad han vil bruge de indhøstede data til.

Når han kommer lidt længere frem kan vi håbe at det pludselig går op for ham at vi mennesker konstruerer vores ideer og fællesskaber som redskaber der har et formål og et sigte. Måske han så vil begynde at tænke over hvilke redskaber han mener er nyttige og hvilke han ikke mener er nyttige til løsning af denne eller hin problemstilling. Måske han så enten vil agere konstruktivt og enten være med, dvs selv deltage i processen med at skabe nyttige konstruktioner. Eller også påpragmatisk vis at beslutte sig til at udvælge blandt de konstruktioner han mener er nyttige og fravælge dem der ikke er. Så langt er han ikke kommet i studierne, så nu sidder han så her og udstiller sin egen rådvildhed for alverden. Lad os håbe han også bliver voksen en dag og vil være med til at tage beslutninger og ansvar for et eller andet - konstruktivt.

Virkeligheden er at hele verden er fyldt med - ja - den består snart ikke af andet end ’menneskeskabte konstruktioner’. Nogen af disse er nyttige redskaber i kampen for vigtige politiske mål og alvorlige problemer, andre var engang nyttige men har nu overlevet sig selv og blevet til en klods om benene en hindring for løsningen af samme.

Virkeligheden er også at kun nationer er skabt med det formål at 'lukke sig inde' i eller højne sig selv. EU har i realiteten gjort det modsatte, man har støt og roligt optaget flere og flere medlemmer. Hvis pejlemærkerne sættes af progressive kræfter har EU endog muligheden for at være så udadvendt at man ophøre med at dække over kun hovedsagligt 'kristne' og i snævreste forstand europæiske folkeslag. Man kunne også anlægge et andet syn på EU. Man kunne vægte det forhold at EU er multikultural, multinational og multietnisk i sin kerne, og se netop det som det mest nyttige ved denne ’menneskeskabte konstruktion’. Man kunne se det som et vigtigt laboratorium, et globalt pejlemærke, et signal, en demonstration af - at det er muligt at bryde med den indadvendte nationalstat, og erstatte denne fortid med over nationale samarbejdsorganer der viser vej frem mod konstruktioner der er multinationale og multikulturelle – altså noget der ligner den globale landsby vi rent faktisk lever i.

Men hvis man ønsker at definere sig selv som magtesløs - og det er der jo tradition for at gøre i vort land. Det er spøgelset fra 1864 - Anders And syndromet som har præget dansk tænkning i snart 150 år - med dets 'hvad kan det nytte' opgiveriskhed. Ja så sker der ikke andet end at man overlader magten, indflydelsen og valget til dem som kun alt for villigt rækker efter den der hvor den er. Så er det de kræfter der tager beslutningerne – og de gør det på vore vegne. Men tilsyneladende mener mange stadig at det er bedre at sidde der i sandkassen ved Marens i kæret og vifte med det rød-hvide flag medens klaphatten går som et maskingevær slaver – når bare man har hænderne rene og de rigtige meninger har lov til at skælde ud og røbe øv, nej, ud og væk.

'Nationalistisk, Ristinge'

Nej Bo bare indholdsløs rådvild og forvrøvlet - iblandet et element af vlefunderet viden og talent - men lad dog manden gøre sine studier færdig - måske der så komme noget interessant ud på den anden side - sådan når Anders And syndromet blir kedeligt - og magt og indflydelse efterstræbelsesværdigt

Den socialt konstruerede kronikredaktør har vel haft en dårlig dag, hvis han da ikke mangler " en bare lidt bedre end ringe intellektuel kapital", som kronikøren så smukt skriver. Det forestiller jeg mig i hvert fald.

Hvis kronik - forfatteren er stud. mag i historie , film - og medievidenskab" er det dog endnu muligt at han - selv som ældre - vil kunne forholde sig analyserende til virkeligheden . Det er jo ikke alle ældre der lever på at "Magt - og indflydelse er efterstræbelsesværdigt" . Vi er dog en hel del der fortsat glæder os over at analysere. Vi er også en hel del som har primære fælleskaber og bekendtskaber med mennesker fra fjernere egne af verden end lige Europa - mange af os ser nok lidt anderledes på "åbenheden" i EU.
Og på muligheden af at EU vil gøre sig venner i verden på "folkeligt" niveau ! ( meget lidt sandsynligt ! ) . Den ældre politiske tanke fra sytten-hundred-tallet : dér hvor du bor har du hjemme er jo egentlig også ganske sympatisk - jeg følger med interesse Barack Obama ( søn af kenyansk mand & kansas kvinde ) og hans forsøg på at blive præsident i USA . I Danmark ( og i mange andre EU-lande er det jo nødvendigt at kunne redegøre for sin familie helt ned til oldeforældrene ) - ikke bare for at blive accepteret som politiker. Det bliver spændende at se om de gamle politiske "familie- og penge-dynastier " i USA kan leve med at han føler sig så hjemme. Han er naturligvis heldig at han kommer fra en kristen familie - hvis den var muslimsk ville det måske slet ikke gå! I Danmark eller et hvilket som helst EU-land ville han aldrig blive accepteret på dét niveau i politik - kristen eller ej! Sådan ligger det psykiske "fremmed-miljø" i eu-landet ! ( samlet eller hver for sig i de 27 lande ). Så jeg synes fortsat der er god grund til at spekulere over "forestillede fællesskaber" .
Venlig hilsen til kronikøren!

Hej Inge

Ja jeg synes også det er forfriskende med et indlæg der rækker ud over de gængse stivbenede analyser af nation og EU mv. Jeg tror det de forskelige debattører her får galt i halsen - udover at de selvfølgelig helst ikke ser at der stilles spørgsmålstegn ved deres fasttømrede verdensbillede med EU som en tvingende nødvendighed - er at kronikøren tillader sig at filosofere over selve måden vi indretter os på. Visioner om alternative former for demokrati og mellemfolkelige relationer har altid været lidt "farligt". Tænk hvis man skulle ændre på det trygge...

Og til dig Inge, jeg er jer fra Fredsvagten dybt taknemmelig. I er sku seje! Gid der var flere med den samme kompromisløse internationale solidaritet i vore dage :-)

jamen det er der ikke nogen forgjort i Inge. De er som nævnt en ældgammel tradition i Danmark, ikke mindst på den denska venstrfløj, at mene at det er bedre at sidde hos Maren i kæret og vifte med det rød-hvide flag medens klaphatten går som som maskingevær salver over hjernemadsen

Når bare man har hænderne rene og de rigtige meninger - så har man bestemt lov til bare at skælde ud og råbe - øv, nej, ud og væk - alt imedensm man lader andre tage beslutningerne for sig.

Det er rene gode danske kartofler og brun sovs det - og nogen mener oven i købet at det er progressivt og majet venstreorienteret. Så det har du også lov til.

Simon - alternative former for demokrati og mellemmenneskeliger relationer er kun farlige hvie der er realistiske og rækker ud efter magten - stræber mod at få magt - netop det ubehagelige med at ville magt og indflydelse som Inge ikke vil vide af.

Så nej - i er ganske og fuldkommen ufarlige - der er intet i den slags himmelfaldne utopier der giver kapitalismen den mindste smule sved på panden eller en eneste søvnløs nat. D

e ved nemlig at det er tilstækkeligt for jer at gemme jer i jeres lille nationale vugge - og bare sige øv nej ned ud og væk - i skal ikke have noget af at grisse hænderne til ved at udfordre magten der hvor den udøves. Magt er jo - som Inge så pænt for det udlagt - ikke efterstræbelsesværdigt - det er snarere noget griseri -

Hvem skulle være det mindste bange for en politisk bevægelse der ikke vil vide af at opnå magt og indflydelse - en bevægelse der er tilfreds med at drømme om utopier - og som ikke ønsker at påvirke eller sætte dagsordnen