Kommentar

Ny læreruddannelse er langt fra nytænkning

Om etableringen af en folkeskolelæreruddan-nelse på bachelorniveau ved Aarhus Universitet
Debat
18. januar 2008

Akkrediteringsrådet - et af Regeringens nye smagsdommerkollegier - har godkendt oprettelsen af en ny bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet som lærer i ét naturfag til folkeskolen. Det er tanken, at ét-fagsuddannelsen senere skal følges op med en to-årig kandidatoverbygning, således at der altså bliver tale om en fem-årig kandidatuddannelse som lærer i folkeskolen. Uddannelsen skal etableres i Aarhus og i København på det tidligere Danmarks Pædagogiske Universitet, nu Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Aarhus Universitet. Regeringen skal tage stilling til forslaget inden udgangen af januar.

Foreligger der virkelig et nyt revolutionerende forslag med kvaliteter, der kan opveje alle de betænkeligheder, der umiddelbart må knytte sig til forslaget? Hovedproblemet er, at forslagsstillerne kun omtaler egne ideer og kvalifikationer i positive vendinger, efterlader mange katte i sækken og totalt mangler opbakning fra andre end sig selv og Akkrediteringsrådet. Det er tankevækkende, at Rådet ved sin behandling af forslaget sendte et medlem af Rådet uden for døren som inhabil. Det var den forhenværende direktør for folkeskolen. Det er åbenbart et organ, hvor sagkundskab er grundlag for inhabilitet. Forvaltningspraksis om inhabilitet har helt klart ændret sig radikalt, siden jeg var styrelses-chef for fem år siden.

Forslaget giver da også anledning til flere spørgsmål, end det besvarer. F.eks:

1) Kan en bachelor med kun et undervisningsfag, uanset lærermangel, finde relevant beskæftigelse i Folkeskolen? Dette problem omtales overhovedet ikke i oplægget. Alle naturfag (bortset fra matematik) er små fag, dvs. typisk to timer pr. klasse, og typisk kun fag på nogle få årgange. Det betyder, at f.eks. en lærer i biologi skal have 12 forskellige klasser for at udfylde et 24 timers skema i biologi. Da faget biologi kun gennemføres på tre klassetrin, skal vi altså op på en fire-spors skole for at regnestykket kan gå op. Dem er der ikke så mange af. Og vi skal op på en otte-spors skole for at have brug for to biologilærere. Til gengæld vil denne lærer have omkring 240 elever, som alle skal have lavet elevplaner! Eller skal naturfagslærere nu til at være vandrelærere mellem forskellige skoler?

Min vurdering er, at ét fags -bachelorer i små fag højst kan anvendes som deltidslærere eller må sættes til at undervise i fag, som de ikke er uddannet til - i praksis som løst ansatte vikarer, evt. som deltidsarbejdsløse. Det var der bred enighed om ville være meget uheldigt, da Undervisningsministeriet for fem år siden etablerede meritlæreruddannelsen med to fag. Hvad har ændret sig siden? Vil ministerier og universitet fortælle de unge ansøgere ærligt om disse problemer?

2) Repræsenterer forslaget en (tiltrængt) nytænkning omkring naturfag i Folkeskolen? Overhovedet ikke! Forslaget indeholder nemlig intet om naturfag, men en masse om pædagogik og al den nytænkning Aarhus Universitet gerne vil love på dette område i sammenhæng med naturfag. Det ville efter min mening have været meget mere nytænkende og anvendeligt, hvis man havde foreslået en bredere naturfags-lærer i stedet for en bachelor i kun ét naturfag.

3) Kan forslaget medvirke til, at der uddannes flere folkeskolelærere med naturfag? Det postulerer man, men postulatet kan nemt vendes den modsatte vej: at der bliver færre, nemlig at professionshøjskolerne får færre studerende med interesse for naturfag, så disse uddannelsessteder må indskrænke linjefagsudbudet i naturfag. Det vil klart være en forringelse, at vi mister to - eller tre - fags lærere i naturfag til fordel for ét-fags lærere, der reelt ikke kan anvendes.

4) Kan man tage stilling til det foreliggende forslag uden at tage stilling til en kandidatoverbygning? Svaret er nej. Uden flere naturfag i uddannelsen vil den reelt ikke være anvendelig i Folkeskolen, og universiteterne har da heller aldrig ønsket sig bacheloruddannelser uden kandidatoverbygning. Man skal altså nu tage stilling til, om vi skal indføre en fem-årig folkeskolelæreruddannelse ved et universitet - i øvrigt uden nogen form for beskrivelse af kandidatoverbygningen og uden om Folketinget. Det kan enten føre til, at vi får en A-uddannelse og en B-uddannelse, dvs. en fem-årig og en fire-årig folkeskolelæreruddannelse. Eller at den fire-årige professionslæreruddannelse gøres fem-årig. Og så bliver der for alvor lærermangel i Folkeskolen. Vi vil komme til at mangle en hel årgang. Den igangværende uddannelsesinflation forstærkes mærkbart - med masser af afsmitning til andre professioner.

5) Kan et sådant forslag godkendes og besluttes uden nogen form for økonomisk analyse?

6) Hvorfor skal Folketinget lovgive om den fire-årige folkeskolelæreruddannelse ved professionshøjskoler, men ikke om den 3+2-årige ved et universitet? Vil man høre alle relevante parter, f.eks. Kommunernes Landsforening om forslaget? Eller har man også på dette punkt indført ny forvaltningspraksis?

7) Er der overhovedet nogen, der inddrager den svækkelse af professionshøjskolerne i deres etableringsfase, som der bliver tale om? Hvis regeringen ligesom forslagsstillerne tror på, at universiteterne kan lave en bedre folkeskolelæreruddannelse, end den som gennemføres ved professionshøjskolerne, som Folketinget har lovgivet om, skylder man så ikke professionshøjskolerne en forklaring? Hvordan vil man sikre det i lovgivningen forudsatte samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter, hvis universiteterne kan gennemføre, hvad de vil uden samarbejde?

8) Vil tilsvarende forslag fra Syddansk Universitet, Ålborg Universitet, RUC eller Københavns Universitet blive godkendt?

Mine sidste spørgsmål kan kun besvares af en minister, men hvem er egentlig den ansvarlige minister i denne sag? Vi er jo et rigt land, der åbenbart har råd til to undervisningsministre og to folkeskolelæreruddannelser. Dengang Bertel Haarder var den eneste undervisningsminister, var han en klar modstander af uddannelsesinflation. Er han løbet over ende af sin kollega?

Berrit Hansen er fhv. styrelseschef i Undervisningsministeriet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Uddannelse og samfundsøkonomi - Vi er jo et rigt land ......!
En stor tak og en yderligere kommentar til Berrit Hansens debatindlæg og relevante spørgsmål i forbindelse med planerne om folkeskolelæreruddannelsen på universiteterne (18. januar 2008).

Jeg vil gerne tilføje et par ganske simple spørgsmål til Regeringen:
Uddannelserne på professionshøjskolerne gennemføres uden tildeling af nogen form for forskningsmidler. Tror man i Regeringen, at universiteterne vil uddanne folkeskolelærere uden tildeling af forskningsmidler? Hvis Regeringen er indstillet på at øge de samlede omkostninger til uddannelse af folkeskolelærere - og øvrige professionsbachelorer - hvorfor bruges midlerne så ikke til at styrke de miljøer, der i forvejen uddanner til de berørte professioner? Hvad vil den samlede prisforskel være for samfundet (taxametre, forskningsmidler, SU, et år mindre på arbejdsmarkedet, mm.) mellem de to typer uddannelser?
Måske interesserer det også finansministeren?

Hans Jørn Hansen
Lektor - tidligere rektor og studierektor

Generelt og principielt synes jeg det er er fjollet og tåbeligt at man har to lærer uddannelser i det her land. Jeg så gerne en mere en strenget struktur hvor man f.eks. læste sin bachelor på et seminarium, og så, hvis man ville, tog to af sine linieifag fra seminariet og udbyggede det til sidefag på et dansk universitet.

Faktisk troede jeg at Århus Universitet ville lave en reel lærer uddannelse i form af en tre-årig bachelor uddannelse for alle folkeskolens fag hvori der også indgik sociologi, pædagogik, didaktik, mv. i stedet for den uddannelse i naturfag (biologi?) som de nu åbenbart vil lave. Jeg vil så også vove den påstand, at man som uddannet biologi-lærer fra et universitet også kan undervise i matematik, geografi, samfundsfag og sikkert også i historie og andre af folkeskolens fag.

Jeg tror at hele denne ide med at lærerne skal være universitets-uddannede stammer fra PISA-undersøgelserne, hvor lærerne i Finland netop er universitets-uddannede. Denne forklaring har man så brugt for at finde frem til, hvorfor netop de finske børn klarer sig så godt i PISA-undersøgelserne. Men det ville jo svare til at man sagde at norske børn løber bedre på ski, fordi nordmændene har flere ski pr. dansker end danske børn har.

Pointen er den, at jeg er sikker på at de finske lærere i den finske folkeskole har en universitetsuddannelse, som lægger hovedvægten på didaktik, pædagogik, kognition og sociologi mv. Og som ser på faget og dets formidling i denne sammenhæng. Dertil kommer, at mange af skolerne i Finland er placeret langt væk fra alfarvej, og der er faktisk ikke ret meget at leve, undtagen at lave lektier mv. om aftenen på de her steder. Mange finske børn har jo så desuden også mødre som går hjemme - og som derfor kan hjælpe de finske børn med deres skolearbejde, mere end hvad danske forældre nogen gange kan.

Mere generelt mener jeg at det vil være en lykke for landet hvis al læring i det her land blev placeret under en ansvarlig minister, dvs. at ansvaret for al den læring der finder sted fra børnehaveklassen til universitet mv. rent faktisk bliver placeret under en 'uddannelsesminister'. Så ville vi her i Danmark kunne få sammenhæng mellem læringen i børnehaven, i skolen, på gymnasiet og på universitet. Se, det ville være nytænkning...