Læsetid: 2 min.

Det inhumane Danmark

Det er inhumant for en udviklet kulturnation som den danske at udvise sindssyge kriminelle til deres hjemlande i den tredje verden
4. februar 2008

Danmark udviser sindssyge kriminelle til deres hjemlande. Det drejer sig hovedsageligt om mennesker med kroniske sindslidelser, som under forværring - og som ofte uden kontakt til vort normale behandlingssystem - begår kriminalitet. De bedømmes meget grundigt lægeligt ved en mentalundersøgelse og juridisk ved retten. De idømmes en psykiatrisk behandlingsforanstaltning, som varetages/udføres af det psykiatriske behandlingssystem, under ansvar af en overlæge.

Behandlingsforanstaltningen indeholder to hoved-elementer: Behandling og retssikkerhed, med det formål at undgå fornyet kriminalitet. For at opnå dette er overlægen tillagt ret vidtgående beføjelser, hvad angår frihedsberøvelse og behandling om fornødent under tvang.

En psykiatrisk behandlingsforanstaltning forløber sig over flere år, afhængig af flere forhold, men ved afslutningen heraf ved dom er personen oftest fortsat syg og i behov for en tæt og omfangsrig behandlingskontrakt, som også omfatter pleje og megen social støtte herunder tilkendelse af pension. Sker det ikke, optræder der en forværring af sygdommen og yderligere social forarmning og stor fare for ny kriminalitet.

Altid tvang

Man idømmes en psykiatrisk behandlingsforanstaltning ved retten, når en dommer efter almindelig rettergang dømmer i.h.t. straffelovens § 16 og 68. Personkredsen som dømmes efter disse paragraffer, er fundet sindssyg som bedømt lægefagligt, Oftest ved de mest grundige psykiatriske undersøgelse, der findes; en mentalundersøgelse. Resultatet heraf er ofte forelagt Retslægerådet landets øverste lægefaglige ekspertise til udtalelse.

Retten skal herudover have fundet personen utilregnelig pga. sin sindssygdom. Da sindssyge efter straffelovens § 16 er straffrie, idømmer dommeren derfor en eller anden for form for psykiatrisk behandlingsforanstaltning for at imødegå fornyet kriminalitet jv. straffelovens jv. § 68.

Selv om en person er straffri, vil en behandlingsforanstaltning altid have mindre eller større elementer af tvang og altid opleves som tvang.

I det danske retssamfund er en kriminel sindssyg altså straffri, fordi han/hun af en læge/dommer er fundet utilregnelig. d.v.s har handlet uden fortsæt. Sindssygdommen berøver således i udtalt grad personens fornuft, vilje og handleliv. Den sindssyge befinder sig derfor i en slags mentalt kaos, uden indsigt heri - og er ude af stand til at overskue konsekvenserne af sine handlinger. Derfor den psykiatriske behandlingsforanstaltning for gennem behandling og skærmning af personen selv og det omgivende samfund, for at undgå ny kriminalitet.

Ved domstolsophævelse vil de allerfleste være i behov for fortsat megen behandlingsstøtte, som oftest gennemføres frivilligt, eller under tvang efter psykiatrilovens bestemmelser.

Ved udvisning til den 3. verdens lande sker der et afgørende brud/fald i behandlingstilbudet med overordentlig stor fra for forværring af sygdommen og dermed social forarmning og dette hos en person, der pga. sin sindssygdom er berøvet fornøden vilje og handlekraft. Risikoen for at begå selvmord er derfor meget stor.

Hos kroniske sindslidende i Danmark er selvmordrisikoen 10-20 gange forøget i forhold til normalbefolkningen.

Af ovennævnte grunde er det inhumant for et samfund som det danske, at sende kriminelle sindssyge fra den 3. verden ud af landet mod deres vilje.

De burde tilbydes fortsat ophold og behandling samt tildeling af pension.

Ellinor Palm Pedersener kredsformand i Sind

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

"Det er inhumant for en udviklet kulturnation som den danske at udvise sindssyge kriminelle til deres hjemlande i den tredje verden"

Det rejser naturligvis spørgsmålet om Danmark med rimelighed kan betegne sig selv som en "udviklet kulturnation"?

Det er nogle høje idealer der udtrykkes om vores samfund og dets formåen og et absurd budskab at sende til omverdenen: bare send jeres kriminelle og sindssyge hertil, så ordner vi det for jer. Jeg har et andet, kættersk, bud: Lad os gøre op med asyl-tanken: lige som vi ikke sender de, der står til retslig forfølgelse i vores land, andre steder hen, skal vi heller ikke modtage dem, der ikke underordner sig regler og love i andre lande. Hele dikotomien mellem en "udviklet kulturnation" og "den tredje verden" er i virkeligheden udtryk for en indgroet racisme.

"Af ovennævnte grunde er det inhumant for et samfund som det danske, at sende kriminelle sindssyge fra den 3. verden ud af landet mod deres vilje.

De burde tilbydes fortsat ophold og behandling samt tildeling af pension."

Jeg mener ikke at det er inhumant at sende dem tilbage til deres land. De skal sendes tilbage hvor de kommer fra (der kender de bedre til forholdene og kulturen) og så kan hjælpeorganisationer hjælpe dem i deres hjemland. Hjælpeorganisationer har mange kontakter i de forskellige lande, og de har mange penge og medarbejdere og kan derfor hjælpe de hjemsendte på fode igen.

Danmark er ikke en flygtningelejr eller en dansk røde kors lejr. Vi sender 14 milliarder ud som nødhjælp hvert år. De penge skal vi have mere "valuta" for. Det kan vi bl.a. få ved at hjemlandet + hjælpeorganisationer hjælper den udviste til rette i hjemlandet.

Man spørger uvilkårligt sig selv, hvorfor mennesker, der ligesom Per Thomsen, har alle mulige negative holdninger til det land, de bor i, ikke bare finder et andet land at slå deres folder i. Hvorfor ikke prøve lykke i kulturnationer, såsom Saudi-Arabien, Iran, Pakistan - eller hvad med Tyrkiet, hr. Thomsen? Så kan man jo komme ind ad 'bagdøren' ved en senere lejlighed, når dette dejlige demokratiske land engang er blevet medlem af EU.

Chris "America, love it or leave it" Henriksen har et typisk dansk-stalinistisk hykle-problem: Dk. er et lille land i verden, og ikke omvendt. Sibirien er f. eks. ikke dansk (sorry, Vitus Bering)

Så hvor Stalin kunne nøjes med at sende folk til INTERNT eksil må Henriksen gribe til helt anderledes totalitære metoder: landsforvisning til fjerne torturstater. Vi kan kun håbe at han ville gide bede sine Saudi venner om at skåne Per Thomsens liv under, øh, genopdragelsen.

Totalt, Chris!

Samme holdning er naturligvis bag den herskende klasses politik om at deportere psykisk syge til en temmelig sikker død.

Nu er Per Thomsen jo næppe hverken kriminel eller sindssyg, men der er vel næppe andet at sige end det står enhver frit for at forlade et land, de ikke bryder sig om at opholde sig i og hvis Per Thomsen kan godtgøre at han er personligt forfulgt, kan han sikkert opnå asyl i et land, som han synes bedre om end Danmark. Din store helt, Stalin, nøjedes ikke med at forflytte folk intent, Mikkel Sørensen; han eliminerede store folkegrupper, ligesom sin forgænger det store helt Lenin. Da Stalin kom til var der ca. 200 etniske mindretal i Sovjetunionen. Da han døde var dette tal reduceret med ca. 50%.

"Det er inhumant for en udviklet kulturnation som den danske at udvise sindssyge kriminelle til deres hjemlande i den tredje verden"

SANDHEDEN!

PSYKISK SYGE LIDER UNDER DEN MANGLENDE FORSTÅELSE FOR PSYKISK SYGDOM.

Jeg glæder mig til man kan kritisere vores regering for den politik der bliver ført, uden samtidig at blive skudt i skoene, at man foretrækker at leve under totalitære voldsregimer.
Jeg glæder mig til man kan erklære sig venstreorienteret, uden pr. automatik at blive kaldt stalinist.
Jeg glæder mig til at det går op for dinosaurerne, at der er en generation der er yngre end dem, som ikke har ladet sig forføre til at synes at stalin er super, og at sovjetkommunisme er den eneste farbare vej, men som stadig synes om tanken om socialisme. IKKE totalitær sovjetkommunisme.

Og sidst men ikke mindst, glæder jeg mig til at vi finder ud af at organisere os på en måde, så jeg ikke hver dag tvinges til at tage stilling til absurde kendsgerninger.
Som f.eks. at på den ene side af kloden sulter vi ihjel, mens vi på den anden æder os ihjel.

"Nu er Per Thomsen jo næppe hverken kriminel eller sindssyg"

siger Chris Æh-bæh-DU-er-SELV-stalinist Henriksen. Og det er en slags fremskridt i moderne dansk politisk kultur.

Måske får Per alligevel lov til at blive boende? Men så skal han sandelig også passe på med sit psykiske helbred, for ellers...

Mikkel, jeg har svært ved at finde noget argument i dit 'indlæg', men det var sikkert heller ikke meningen. Har du husket at tage din medicin i dag, Mikkel?

Det er utroligt så hurtigt en debat kan køres af sporet med usagligt personfnidder. Må jeg tage hatten af for Dorte og et synspunkt, jeg kan erklære mig helt enig i.

Jeps: et stk multi-vitamin, tak.

"Mikkel, jeg har svært ved at finde noget argument i dit 'indlæg'"

OK, Chris, det er om sammenfaldet mellem din og den stalinistiske tankegang. F. eks. misbrugen af psykiatri imod og eksilering af "de anderledes". Jeg forstår godt at du ikke forstår; du har jo stor disciplin.

CEPOS er en uafhængig tænketank, der fremmer et Danmark baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt.
CEPOS er stiftet af fremtrædende danske erhvervsfolk, tænkere og kulturpersonligheder og indledte sit arbejde den 10. marts 2005.
CEPOS ønsker at bidrage til mere personlig og økonomisk frihed, retsstat og demokrati samt sunde borgerlige institutioner som familie, foreninger og kulturliv.
CEPOS vil omlægge og begrænse direkte og indirekte støtte fra det offentlige til befolkningen. Støtten skal komme de svage til gavn og afskaffes for personer, der kan klare sig selv.
CEPOS går ind for fri konkurrence og frie markeder, og er tilhænger af global frihandel og imod statsstøtte til erhvervslivet.
CEPOS udfører ikke opgaver på begæring af noget politisk parti, nogen myndighed, erhvervsvirksomhed, organisation eller privatperson.

M. Mortensen, der er da helt i orden at du er en vam tilhænger af CEPOS, men hvad fanden har det med debatten i denne tråd at gøre? Er du skide fuld, Mortensen?

For én gangs skyld, må jeg erklære mig helt enig med Per Thomsen. Men hvis Thomsen har ret i sin antagelse, altså at Mortensen er 'skide fuld', er det dog til at leve med. For Mortensen skal nok blive ædru - før eller siden.
Men hvad med dig, Thomsen? Er du 'dig selv' i morgen? Det må man ikke håbe..

Jammen Mortensen siger jo at "Støtten skal komme de svage til gavn", og det er vel det artiklen handler om. Eller hvad.

Ig og, Mortensen?

CEPOS: humanisme i en fin habit...

@ Thor Hansen

Jeg forstår udmærket godt din irritation over at du ikke kan opfatte dig selv som venstreorienteret uden at det medfører at du opfattes som fortaler for diverse totalitære regimer.
Det er en problemstiling du (og andre venstreorienterede) ikke er ene om at have.
Jeg selv er træt af at jeg ikke kan kalde mig kapitalist uden straks at fremstå som en person der decideret ønsker at påføre andre mennesker fattigdom og elendighed.

Mn jeg tror desværre ikke at der er nogen vej udenom.

I den danske offentlige debat er der en tendens til at 'brande' folk som enten højre- eller venstreorienterede og derefter konkludere hvad de nødvendigvis bør mene.

Det samfund vi lever i idag stiller os alle overfor så mange komplekse moralske og politiske problemstillinger at det ikke længere er muligt (hvis det da nogensinde har været det) at reducere holdningsmæssige grupperinger som enten venstre eller højre.

Men vi er desværre ikke nået dertil hvor aktørerene den offentlige debat lytter til rationelle argumenter og responderer logisk uden med det samme at pådutte modparten det slægtskab af dårligdomme der findes overalt på det politiske spektrum.

Thor, jeg forstår hvad du mener.

Philip Engelholm: "Jeg selv er træt af at jeg ikke kan kalde mig kapitalist uden straks at fremstå som en person der decideret ønsker at påføre andre mennesker fattigdom og elendighed."

Så skulle du måske lade være med at kalde dig kapitalist, eftersom definitionen af en sådan er "en person, der lever af værdien af andre menneskers arbejde."

Hælp til selvhjælp!

Da der for et par år siden var stor debat om hjemsendelse af psykisk syge Kosovo'er, og begrundelsen var, at de ikke kunne viderebehandles i Kosovo,
mente jeg, at den bedste løsning ville være at invitere et vist antal læger fra Kosovo til Danmark og give dem et efteruddannelses-kursus!
Dette kunne så også komme andre kosovo-indbyggere med krigstraumer til gode!

Dette kan også gælde andre lande!

"De burde tilbydes fortsat ophold og behandling samt tildeling af pension."
Og hvor skal pengene tages fra? Min mors folkepension?
Det er vel det mest "sindsyge" og forhåbentligt urealistiske forslag, jeg har hørt, især taget i betragtning, at selv læger mener, at deres koleger "snyder" med attesterne for psykiske sygdomme.