Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
18. februar 2008

KU-konflikt

Ingrid Stage, formand for DM

Skænderierne for åbent tæppe på Københavns Universitet udstiller de generelt umulige arbejdsbetingelser for de ansatte på landets universiteter. Derfor håber jeg, at alle parter i de igangværende overenskomstforhandlinger lytter med - ikke mindst via Inf.'s føljeton om sagen.

For konflikten afspejler med al tydelighed, at det ikke længere giver mening at opretholde den undtagelsesbestemmelse i overenskomsten for de offentligt ansatte, som siger, at det arbejde som universitetslærere udfører, er ukontrollerbart.

Det er en bestemmelse fra en anden tid og som ikke giver mening i dag, hvor lærere og forskere pålægges et nærmest uendeligt antal ekstra arbejdsopgaver og en arbejdstid, der reelt ligger over de generelt aftalte 37 timer - uden at det medfører merarbejdsbetaling.

Det giver heller ikke mening at sige, at undervisningstimer og afholdelse af eksamen ikke kan tidskontrolleres. Men i forhandlingerne mødes vi fortsat af en forestilling om, at arbejdet på universiteterne ikke kan kontrolleres, og at undtagelsesbestemmelsen skal opretholdes. Det på trods af de nye ledelser, eksemplificeret ved dekanen på Københavns Universitet, der ønsker kontrol, mere kontrol og atter kontrol. Modstanden kan skyldes, at det hurtigt vil vise sig, at pålagte opgaver fylder over 37 timer i en almindelig lektors arbejdsuge, hvormed universitetslovens bestemmelser om, at der skal være afsat tid til fri forskning, smuldrer. Modstand mod at tage konsekvensen af de ændrede arbejdsforhold giver yderligere næring til kravet om en klækkelig forbedring af universitetslærernes løn.

Blinde medier

Abdul Khaleq Ben Arabe, København NV

Efter to år valgte 17 dagblade at trykke en af de kynisk kalkulerede og provokerende tegninger. Det er skræmmende, hvordan alle blindt følger PET's afgørelse uden at stille grundlæggende kritiske spørgsmål om personerne, der blev anholdt for et angiveligt mordkomplot. Hvordan kan man på så tyndt et grundlag blive enige om at gentrykke tegningerne, når kendsgerningen er, at de ikke af nogen uafhængig retsinstans er kendt skyldige?

Denne sag viser utvivlsomt, hvorledes regeringen har benyttet post 11.september-traumerne til de facto at undergrave retssikkerheden. Samtidig kommer anholdelserne kort tid efter, at PET indrømmede sin 'uvidenhed' i forhold til de notoriske CIA-flyvninger i Danmark med fanger på vej til almenkendte torturkamre.

Per Stig Møller kommenterede DR's CIA-program, som værende en kæde af indicier, som sandsynliggjorde en forbindelse til flyvningerne. Men indicierne mod de tre er åbenbart gode nok, især når de bliver udvist uden domstolsprøvelse. Selv despotiske regimer som Uzbekistan og Saudi Arabien har 'domstole' hvor man bliver stillet for en dommer.

Det må undre ethvert rationelt menneske, at medier, myndigheder og politikere kollektivt taber hovedet og er så reaktionære. Disse Orwellske tiltag medfører en afvikling af demokratiet. Ja frygten har virkelig tag i Danmark. Så meget at man glemmer grundreglerne i ex-retssamfundet Danmark. Sammenhold dette med den evige kritik fra Vesten af andre kulturer der ifølge den skulle befinde sig på et middelalderligt stadie.

Ytringstrang

Sikandar Siddique Malik, Medl. Københavns BR (S)

I ytringstrangens hellige navn pustes der igen til ilden, og vi risikerer at sætte både turban, kors og Anders Foghs portræt i flammer. Går det galt igen, kan hverken Udenrigsministeriet, Det Muslimske Trossamfund, de redaktionelle provokatører eller andre kontrollere situation.

Genoptrykningen af Muhammed tegningerne er ikke et forsvar for ytringsfriheden, men et signal til den muslimske verden om, at vort vestlige demokrati må tilsvine hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Jeg tager på det kraftigste afstand for genoptrykningen af de blasfemiske Muhammed tegninger.

Det strider samtidig mod dansk retsopfattelse, at myndigheder uden rettergang kan sende terrormistænkte ud af landet. Er Danmark et retssamfund eller en Bananrepublik? Hvorfor ikke bare sende dem til Guantanamo basen med det samme. Der kommer sikkert en flyvende fangetransport med mellemlanding i Kastrup før eller siden, som kan medtage to ekstra passagerer.

Fejlagtig kritik

Else Lindberg, Pædagogisk kon-sulent, Integrationsministeriet

I en kronik i Inf. retter indvandrerlærer Anders Basby (AB) en kritik mod Prøve i Dansk 3 (PD3). AB mener ikke, at prøven egner sig som krav ved tildeling af dansk indfødsret og begrunder det med en kritik af prøvens indhold. Kritikken er baseret på fejl og misforståelser.

AB skriver, at prøven skal sikre, 'at hulemennesker nu også kan tage stilling og argumentere'. Den nedladende omtale af udlændinge viser, at AB har fejlfortolket målsætningen for prøven. Som alle andre sprogprøver måler prøven udlændinges færdighed i sprogligt at argumentere på dansk, ikke selve evnen, ligesom der naturligvis ikke ved bedømmelsen indgår kriterier for politisk korrekte meninger, som AB omtaler.

AB kritiserer prøvens essay som et irrelevant levn fra 70'erne og mener, at prøven bør omhandle noget, der kan bruges i f.eks uddannelse. Essayet er netop en genre, der benyttes i mange af de uddannelser, som prøven forbereder til.

Ifølge AB afholdes prøven som gruppeeksamen. Det er også forkert. Den mundtlige del afholdes parvis, men eksaminationen foregår individuelt med undtagelse af en enkelt del, som er en samtale mellem to parter. Den omtalte opgave om, hvordan man løser Danmarks trafikproblemer, findes i øvrigt ikke i den mundtlige prøve.

I lighed med andre europæiske sprogprøver evalueres PD3 af eksperter inden for kvalitetssikring af sprogprøver. Sprogprøverne i dansk for udlændinge ligger helt på linje med sprogprøver i andre lande, hvad angår indhold, udformning, metode og bedømmelse.

Sygt samfund

Sven Felsby, Brabrand

Den 8. februar kunne man i 'Små tegn på et sygt samfund?' læse følgende: "Depression er et skraldespandsfænomen. Det omfatter jo alt fra psykose til tristhed," siger sociolog Anders Petersen, der netop har udgivet sin ph.d.-afhandling.

Hvor underholdende, at Informations læsere nu (igen) skal præsenteres for sociologers holdninger til sindlidelser og deres behandling. Vi glæder os til fortsættelserne: 'Kokkes indstilling til øjensygdomme' eller 'etnografers synspunkter på hudlidelser'.

Man må formode, at legitimiteten i at sætte folk til at skrive om noget, de ikke har forstand på, bunder i en indstilling til sindslidelser som noget, alle har en lige god mening om.

Ingen undrer sig over, at der skal en ekspert til at udtale sig om leversygdomme. Når det gælder hjernesygdomme, er fornuften suspenderet, og alle, også sociologer, mener sig kompentente. Hvad med at åbne en klinik, Anders? Og hvad med, om redaktionen forholdt sig lidt kritisk til disse moderne Erasmus Montanus kloner?

Hvor dum må man være?

Michael Mondrup, Nykøbing F

Information bragte onsdag en artikel i anledning af den nyeste udvikling i Muhammedsagen, illustreret med vel nok den mest kontroversielle af Muhammed-tegningerne. Bent Winther begrunder dette med dels et forsvar for ytringsfriheden, dels om journalistisk dækning.

Mht. første del af begrundelsen: Det er nøjagtig det samme, JP sagde, da de udløste krisen. Og argumentet er ikke bedre i dag en dengang. Den ytringsfrihed, som jeg skal være den første til at forsvare, medfører ikke en pligt til at ytre sig, og slet ikke en ret til at trampe på andres religiøse følelser.

Og mht. den journalistiske dækning: hvis man skriver Muhammed og bombehat, så er der ikke ret mange mennesker, som ikke pr automatik vil få den tegning frem på den indre skærm. Jeg tror ærlig talt, at de mennesker, som føler sig trådt på, er rystende ligeglade med mere eller mindre subtile begrundelser for at bringe tegningen.

Jeg vurderer normalt Informations journalistik som rimeligt velovervejet, også i forhold til den herskende terror-psykose. Men det her ligner en total nedsmeltning. Brugen af tegningen er og bliver lige så tåbelig, som da Jens Jørgen Thorsen i sin tid offentligt malede et billede af Jesus med erigeret lem. Og at bringe den på et tidspunkt, hvor gemytterne i forvejen er i kog, er endnu mere tåbeligt!

Alle danskere

Anna Katrine Hansen, Århus

Urolighederne i de seneste par dage er ikke et udtryk for vrede over enkelt stående sager, men et udtryk for et brist i det danske samfund.

Befolkningen er blevet delt i to grupper - danskere og flygtninge/indvandrere. Men hvis man er født og opvokset, eller bare har sin dagligdag i Danmark er man vel dansker? Det er man i hvert fald efter min mening. Jeg er overbevist om, at hvis vi alle besluttede os for, at vi alle er 100 pct. danskere og accepterede hinanden på trods af forskelligheder, kunne vi undgå situationer som dem, vi oplever nu. Uroligheder der går ud over uskyldige. De unge bag optøjerne burde samtidig gøre brug af deres demokratiske rettigheder i stedet for at ty til vold.

Vi er alle danskere - stop urolighederne.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Bjørn Rasmussen

Jeg har faktisk aldrig fattet denne muhammedtegningkonflikt. Hvis koranen siger, og hvad ved jeg ikke -troende om det, at afbildning af profeten er forbudt, så kan det da kun gælde afbildning af originalen, ligesom når man tager et foto af en person eller genstand som er til stede. Hvis personen derimod ikke er til stede når en tegning tegnes, hvem bestemmer så hvad tegningen forestiller? Det kan da kun være beskueren. En sand troende må da være ophøjet ligegyldig overfor streger på papir; det er da kun i beskuerens bevidsthed at disse streger kan forestille det ene eller det andet og dermed være forargelige.
Enhver sand troende må da kunne sige: Disse streger forestiller ikke profeten, må han hvile i fred, thi profeten kan ikke forestilles med streger på papir!!
For mig kan forargelsen over disse tegninger kun være udtryk for svaghed i troen.
Billedet af en mand med turban med bombe i illustrerer for mig at visse mennesker bruger bomber i islams navn. Det er så vidt jeg ved et dilemma i mange religioner at nogen føler sig kaldet til at udbrede den til enhver tid rette tro med vold.
Selvom jeg mener at JP er en skodavis og Rose er en nar, synes jeg faktisk at det er en god tegning som sætter en væsentlig problematik på spidsen: Kan man formidle Kærlighedens og Nådens budskab med vold?
Var det ikke det, vi skulle diskutere??
Bjørn Rasmussen, Samsø