Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
12. februar 2008

Refleksion efter Blekingegade

Preben Wilhjelm, Frederiksberg

Stefan Brixtofte Petersen 6. februar kan finde meget andet ukrudt, hvis han for alvor botaniserer i det gamle VS-materiale. Lad mig blot nævne, at nogle foragtede Amnesty International, fordi de kun ville forsvare samvittighedsfanger, andre anså de klassiske frihedsrettigheder for værdiløse, fordi de også blev kaldt 'borgerlige rettigheder', nogle slog til lyd for 'røde undtagelser' fra de demokratiske spilleregler, og enkelte havde endda svært ved at tage klar afstand fra vilkårlig vold mod sagesløse (dvs. terror) som led i frihedskamp.

Min pointe er blot, at det blev der gjort op med gennem en omfattende og hudløs partidebat mange år før Blekingegadesagen, og at det skete af egen drift, altså uden inspiration fra datidens Blüdnikow'er eller andre inkvisitorer.

Uden mindste begejstring for leninisterne og deres 1971-partiprogram skal det retfærdigvis siges, at det er det skinbarlige nonsens, når SBP påstår, at det gik ind for "terror mod anderledestænkende." Ligesom det helt og holdent er hans egen opfindelse, når han i ordet 'revolutionær' indlæser ekstremisme og vold som politisk redskab, selv om det klart dementeres andre steder i det materiale, han botaniserer i.

Skjult kamera

Allan Cohn Shapiro, Frederiksberg

En sag er under oprulning på et Københavnsk bocenter for sindslidende (Ringbo), hvor det er 'afsløret,' at beboerne får meget medicin, igangsat af mediernes enfant terrible Bastard Film købt af DR1 21 Søndag. Dette risikerer at forstærke en problematisk tendens med den forudsigelige dramaturgi: Medierne lugter overskrifter og hopper på limpinden, politikerne ser deres snit til profilering, kommunen garderer sig og køber dyrt eksternt tilsyn, som der ikke er dokumentation for vil virke bedre end det nuværende. De social-psykiatriske bocentres ledelse bliver usikre, og dokumentationshysteriet kan få endnu mere vind i sejlene og vil kolonialisere den livsnødvendige tid i hverdagen for både personale og beboere, der bliver tiltagende stressede og angste og får sværere ved at få hverdagen til at hænge sammen.

Socialpsykiatrien har brug for faglig opkvalificering og generel ressourcetilførelse. Men skjult kamera- journalistik ligner forargelsesunderholdning og bidrager ikke til opkvalificering - snarere til symbolpolitik.

Vi efterlyser journalistik med substans, der kan sætte en relevant dagsorden for socialpsykiatrien. Postulat: De eneste, der får glæde af 'afsløringerne,' er Bastard film og de politikere, der profilerer sig selv.

Julegeden skal nu slagtes

Nikolaj Villumsen, København

De tusinder af geder, danskerne valgte at give i julegave til fattige afrikanere, kom ikke til at leve længe. Torsdag 7. februar valgte et flertal i Folketingets Europa Udvalg nemlig at bakke op om EU's nye handelsaftaler med de afrikanske lande. Flertallet fra Dansk Folkeparti til og med selv SF ser stort på det nødråb, de afrikanske lande og flere bistandsorganisationer er kommet med.

Handelsaftalerne mellem EU og Afrika, de såkaldte EPA'er, tvinger de afrikanske lande syd for Sahara til at åbne deres markeder for konkurrence med europæiske industrivirksomheder. En konkurrence, som vil betyde døden for den svage afrikanske industri. Det anslås, at Vestafrika alene vil tabe énmia. euro på åbningerne. Protesterne har været mange, men EU har tvunget landene i knæ ved at true med at lægge told på varer fra de afrikanske lande.

Mens slagteknivene slibes i de afrikanske landsbyer, er der kun tilbage at håbe, at de danske politikere, der støtter op om EU's handelsrov i det mindste sidder tilbage med en dårlig smag i munden. Udvikling er det i hvert fald ikke.

Jeg'et og neuronerne

Henrik Hass, Ramløse

Steen Nepper Larsens kritik 9. februar af popneurologiens 'jeg er en hjerne' går glip af en vigtig pointe.

Jeg'et findes ikke noget 'sted'. Jeg'et er en reference. Jeg'et er hele tiden forsiden af en selvundersøgelse, der refererer til sig selv. Det vil sige, at jeg ikke kan gøres til genstand for en naturvidenskabelig undersøgelse.

På samme måde også neurologisk. Neuroner faciliterer informationsbearbejdningen i dette samlede selvrefererende personsystem. Neuronerne er ikke informationsbearbejdningen. Ingen vil heller have svært ved at skelne mellem et dokument og PC'ens hardvare.

En hjerneforsker som Mark Solms opretholder et dualt billede af neurologi og humanistisk psykologi. Den kybernetiske psykolog Ole Vedfelt ser på samme måde det værdifulde i, at de to værensområder inspirerer hinanden.

Når man derimod som Lone Frank sætter lighedstegn mellem hjerne og 'jeg', laver man den klassiske kategorifejl: at samstille to begreber, der er defineret i forskellige videnskabelige kategorier.

Udsagnet eller hypotesen 'jeg er en hjerne' kan ikke testes naturvidenskabeligt, da jeg'et ikke er en naturvidenskabelig størrelse med udstrækning osv. Altså har udsagnet ikke naturvidenskabelig mening. Udsagnet kan på den anden side nok gøres til genstand for en humanistisk hermeneutisk undersøgelse, men så vil 'hjerne' skulle betragtes som en metafor, og det er vist ikke det, popneurologerne mener.

Det vil sige, at sådan som udsagnet er tænkt og ment af popneurologerne, er det uden mening.

Tid

Hanne Wilan, Espergærde

Nordpolen er ved at smelte. Nørrebro brænder. Vi ser 'Sommer'. Og tv- og radioværterne rapporterer stak-åndede ord på ord uden punktum. Ingen levnes tid til at tænke blot et par sekunder over, hvad vi lige fik at tænke over inden næste indslag: Modemesse.

Kunne nogen med indflydelse ikke opfordre reporterne til at strejke til fordel for et mindre hidsigt, formentlig direkte sundhedsfarligt taletempo?

Det er i alt fald skadeligt for det demokrati, vi synger om ved festlige lejligheder, som forudsætter både tankevirksomhed og samtale omkring den skinbarlige virkelighed der optager tid.

Skibsfarten

Per Carlsen, Kbh.S.

Når tysk militær kan have ubåde, som drives lydløst og forureningsfrit frem nede i dybet med brint, brændselsceller og elmotorer, må det vel også kunne lade sig gøre med skibe på havets overflade. Det ville være godt med noget rettidig omhu her.

Tag jer sammen, SF!

Finn Sørensen (EL), København

I Enhedslisten ser vi sådan på det, at SF er vores nærmeste venner. Men den man elsker, tugter man. Det er dybt beskæmmende, at SF's hovedbestyrelse betingelsesløst tilslutter sig Lissabon-traktaten. En ting er, at vi er uenige om traktaten. SF mener, at den betyder mere demokrati. Enhedslisten mener, den betyder mindre demokrati, mere marked og mere militarisme. Det er en reel uenighed. Men jeg troede, vi var enige om, at folket skal bestemme. Det kan SF sikre.

Hvis SF kræver en folkeafstemning, så får vi det. Hvis SF kræver, at konfliktretten sikres, førend de godkender traktaten, så får vi også en sådan garanti. Fogh tør ingenting på det område, uden SF. Brug nu jeres magt!

Lørdag

Mikkel Indemark Holm, København K

Fugl Føniks genopstået

Frisk Vinn over landet ...

SF-ja til krig

Henrik Guldborg Bøg, Charlottenlund

SF har besluttet, at partiet vil anbefale at afskaffe Danmarks EU-forbehold på rets- og forsvarsområdet. Formand Villy Søvndal udtalte i den anledning: "(-) at vi ikke vil have stigende militærudgifter, og (-) at EU ikke skal udvikle sig til en militær stormagt. Desuden skal en indsatsstyrke operere i henhold til principperne i FN."

Tror SF virkelig, at det er SF, der kan bestemme hele EU's politik? Det virker endnu mere utopisk set i lyset af, at Lissabontraktaten - som SF støtter! - pålægger samtlige medlemslande af EU "at forbedre deres militære kapacitet".

Det hænger vist ikke sammen med, at SF ikke vil have stigende militærudgifter.

For det andet forpligter medlemslandene sig til et stadig tættere militært samarbejde. Det hænger vist heller ikke lige sammen med, "at EU ikke skal udvikle sig til en militær stormagt".

Og for det tredje er Lissabontraktaten ændret, så der ikke længere behøver være et FN-mandat for, at EU-hæren kan gå i krig. I stedet henvises der kun til 'principperne i FN'. Disse principper var præcis USA's undskyldning for at starte Irakkrigen. Hvilke garantier har SF for, at EU vil agere anderledes, når man tænker på, hvordan EU har gjort en dyd ud af at tryne verdens fattigste lande i forbindelse med handelsaftaler? Jeg er dybt skuffet over SF. Her gik man og troede, at SF var et socialistisk og antimilitaristisk parti. Men det er åbenbart ikke andet end fine ord, når man kan bakke åbenlyst op om et militaristisk og liberalistisk supermagtsprojekt.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her