Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
2. februar 2008

Haarder sylter miljøet

Bodil Blem Bidstrup, Foreningen af Danske Biologer, Humlebæk

Kirsten Sterling skriver i Inf. 30. januar, at "der skal bæredygtighed på skoleskemaet." Det kan gøres meget nemt på landets gymnasier, nemlig ved at genindføre biologi som obligatorisk fag.

Før gymnasiereformen havde alle elever biologi på mindst C-niveau. Et krav i undervisningen var og er økologi, miljølære og bæredygtighed. I Undervisningsministeriets læreplan for biologi C står der: "Biologiundervisningens almendannende mål tilgodeses især ved, at eleverne opnår faglig baggrund for at forholde sig til anvendelsen af biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi. Desuden får de baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse."

Med reformen har UVM valgt at nedprioritere biologi trods intentionerne om at styrke naturvidenskab. Biologi er ikke mere obligatorisk, og nogle studenter vil fremover forlade gymnasiet uden at kende til miljø og bæredygtighed. Disse studenter vil ikke have lært spor om menneskets fysiologi, sundhed, sygdomme, genetik og bioteknologi - alt sammen emner som i dagens Danmark betragtes som almendannende.

Bertel Haarder - gør biologi C obligatorisk igen, og lad biologi A og B elever få samme adgang til de videregående uddannelser som kemi og fysik B elever.

Bilernes hærgen

Per Dørup Jensen, Ålborg

Sålænge at man - hvem det så er - ikke tør tage fat på de dybereliggende årsager til massebilismens globale hærgen, er der al mulig grund til at tro, at den fortsætter og endda stiger nu, hvor det østeuropæiske marked er blevet integreret i kapitalismen. For slet ikke at nævne Kinas og Indiens integration i verdensøkonomien!

Det er hævet over enhver tvivl, at det er de økonomiske og politiske magtstrukturer, dvs. kapitalismen, dens front-industrier som bil- og olieindustrien og de kapitalistiske stater, der bærer ansvaret for opvarmningen. Dette kommer borgerskabet og dens miljø- og transportforskere naturligvis ikke ind på. Ligesom de heller ikke tager fremmedgørelsesproblematikken op til behandling.

De konkrete lønarbejderes/bilisters illusioner og vildfarelser er kraftigt underbelyst.

Efter Anden Verdenskrig opgav størstedelen af arbejderklassen med Socialdemokratiet i spidsen, den kvalitative kamp mod kapitalismen, og blev i stedet lovet en kvantitativ stigning i levestandarden.

Deraf stigningen i forbrugerismen og massebilismen.

Høreværn eller pædagogik?

Inger Nielsen, konsulent ved DCUM, Randers

I nogle dagtilbud er der for meget støj. Det er et problem, som skal løses, men det er vigtigt, at dagtilbudspersonale bekæmper støj med pædagogiske redskaber. Brug af høreværn løser ikke støjproblemer. Høreværn kan derimod blive en 'syg' strategi, hvormed daginstitutionspersonale reproducerer og accepterer støjproblemer som normale.

Børnemiljøvurderingen er et af de redskaber, der kan bruges til at få øje på, hvad man kan gøre. Børnemiljøvurderingen kan for eksempel bruges til at undersøge, om dagligdagens rutiner og vaner er hensigtsmæssige - set i et børneperspektiv. Mon ikke også børnene er generet af støjen, risikerer at få høreskader, blive stressede og få hovedpine?

I børnemiljøvurderingens krav om børneperspektivet er principperne og ånden i FN's Børnekonvention genspejlet. Det stiller krav til personalet i dagtilbud om at gå til børnemiljøvurderingsarbejdet, så børn oplever reel ytringsfrihed og medbestemmelse til gavn for børnemiljøet i egen institution. Det paradoksale i høreværnssagen er, at børn på den ene side er sikret ytringsfrihed og medbestemmelse, men på den anden side risikerer at møde personale, der ved brug af høreværn ifører sig skyklapper i forhold til disse rettigheder. Så før personalet for alvor forskanser sig bag høreværn bør børnemiljøvurderingen bruges til at finde ind til kernen af et usundt fænomen, så der kan handles til fordel for de direkte brugere, nemlig børnene, der skal være i dagtilbuddene. Måske dette også imødegår Arbejdsmiljølovens påmindelse om, at høreværn ikke er en permanent løsning på støjproblemer, og måske det oven i købet får gavnlig effekt for personalets arbejdsmiljø.

Eleverne betaler

Henrik Bredholt, Højbjerg

Levende musik i Skolen (LMS) er af Kunstrådet blevet beskåret med 2,3 millioner for næste års bevilling. En nedskæring fra 3,3 til én million.

Dette er blot endnu en konsekvens af den kulturpolitik eller mangel på samme, vi oplever i disse år. Velstanden stiger, og støtten til kunst og kultur falder drastisk.

LMS overtog med nedlæggelsen af amterne hele skolekoncertordningen og har lagt et kæmpe stykke arbejde i at bevare og udvide ordningen til stor glæde for skolerne og eleverne. Og bemærk; der er ikke tale om en lille kommune, der skal spare lidt på budgettet, det er hele landets skolekoncertområde, der skal beskæres med 2,3 mill. Det er så forsvindende lidt i det store statsbudget, men så vitalt for et lille men vigtigt kulturområde.

Udover at 50.000 elever i folkeskolen mister en koncertoplevelse, betyder det samtidig at musikere i Danmark afskæres fra at gøre det de bedst til.

I forvejen er Claus Hjort Frederiksen ved at skubbe musikerne ud over afgrunden med sine krav om 100 pct. beskæftigelse. Et helt igennem uanstændigt forlangende al den stund, at kultur- og kunststøtten de sidste 40 år fra statens side har været baseret på supplerende dagpenge. Der findes næppe en musiker i branchen, der ikke ville sige ja tak til en anstændig løn, feriepenge og pension svarende til alle andre lønmodtagere i dette land, men sådanne vilkår møder man sjældent.

Regeringen har åbenlyst ingen nye ambitioner på kulturområdet, bortset fra nedskæringer, ej heller nogen personligheder, der markerer noget der bare minder om interesse. Det er trist og beskæmmende for et såkaldt velfærdssamfund. Spørgsmålet er om en totalt fraværende opposition på dette område befinder sig i samme sørgelige tilstand. For så er vi da for alvor ilde stedt.

Dette er et nødråb - er der nogen derude?

Økonomisk farce på Aros

Uwe Max Jensen, Egå

Onsdag præsenterede museumsdirektør Jens Erik Sørensen årets program på Aros, og ved samme pressemøde lovede JES, at det underskud, som Aros har bebudet for 2007, ikke bliver så stort som frygtet:

"Det bliver under en million kroner, fordi vi tidligt på året kunne se, at vi skulle spare. Vi har fået erfaring i det nye hus og gode redskaber til at styre med."

Denne udtalelse stemmer imidlertid dårligt overens med, at museet for mindre end én måned siden meldte ud, at årets underskud ville blive på omkring en halv million kroner.

Nu samarbejder flere medier med Aros. Sammenholdt med det journalistiske fags ekstremt knappe korttidshukommelse, som vel næppe rækker længere tilbage end den seneste deadline, kan det være forklaringen på, at det overhovedet er muligt for JES at sælge et underskud på én million kroner som en succes få uger efter, at det selv samme museum var på banen med en udmelding om et forventet underskud på 500.000 kroner.

Alligevel må man undres. Som skatteyder begræder jeg naturligvis årets underskud på Aros, da underskuddet skal afholdes af de århusianske skatteydere - mig inklusive. Som billedkunstner er sagen imidlertid langt mere alvorlig. For traditionen tro skal Århus Kommune nok vide at godtgøre kunstmuseets tab, om ikke andet så ved at flytte penge fra den eksperimenterende lokale kunst til Aros.

Dermed er der udsigt til, at de århusianske billedkunstnere, der dagligt kæmper for deres eksistens, endnu engang bliver straffet for Aros' tilbagevendende evne til at budgettere over evne.

Om at ikke ville vide!

Vagn Søndergård, København

En regering, som har været uvidende om, at CIA jævnligt, gennem en årrække under mærket civile fly, lander deres ulovlige fangetransportfly i Grønland, således som det klart fremgik af DR1's Dokumentaren CIA's danske forbindelse, en sådan regering er absolut uegnet og bør straks gå af.

Anders Fogh og hans udenrigsminister kan imidlertid slet ikke undgå at kende til den trafik og medvirker altså til at føre såvel grønlænderne som danskerne bag lyset. Nok er nok.

Regeringen er derfor uønsket og bør straks gå af!

Medløber-regering

Søren Blaabjerg, Hørning

Efter at have set dokumentaren i tv om CIA's hemmelige flyvninger og den nuværende danske regerings helt bevidste bevidstløse USA-venlighed i samme forbndelse (også i relation til Guantanamo forøvrigt) har man lyst til at stille spørgsmålet, om vi mon her i landet nogen side siden Scavenius har set en mere skændig medløberregering her i landet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her