Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
23. februar 2008

Velkommen til det nye Kosovo

Nikola Zivkovic Schou, Søborg

Danmark anerkendte som bekendt Kosovo i forgårs, ligesom en lang række andre lande med USA i spidsen allerede har gjort. Logikken bag denne anerkendelse må være, at summen af uretfærdigheder begået af serberne imod kosovo-albanerne igennem tiderne overstiger summen af de uretfærdigheder som kosovo-albanere har begået mod serbere, Nato-bombardemanterne samt nu den internationalt koordinerede fratagelse af en ikke uvæsentlig del af landet med tilhørende kulturskatte og naturrigdomme (som jo i sidste ende også er en uretfærdighed, der skal tages med i betragtning).

Hvem er vi (politikere og meningsdannere i DK, UK, USA osv.) der uden om FN og uden alvorlige bekymringer ser os i stand til at stå inde for resultatet af dette regnestykke? Det er ydmygende over for serbere og vil være en kilde til mange fremtidige konflikter.

Det skal ikke komme bag på nogen, at vi samtidig med anerkendelsen af Kosova samtidig må byde velkommen til en række nye Kosovo-konflikter, blot med modsat fortegn, herunder den Serbiske Repuplik i Bosnien og den serbiske minoritet i Kosova blot for at nævne et par stykker.

Uddannelser får stort løft i år

Bertel Haarder, undervisningsminister

Det er ikke rigtigt, "at alle ungdomsuddannelser og de korte og mellemlange uddannelser står overfor at skulle spare her og nu," som Information skrev 20. februar. Tværtimod får uddannelsesområdet langt flere penge i år, end der fryses med den tvungne opsparing på en procent.

Alene i år kommer der over en milliard kroner ek-stra fra globaliseringsaftalen og trepartsaftalen, som er regeringens to store tiltag for at flere unge og voksne skal have en uddannelse og mulighed for at forbedre deres kvalifikationer. Når året er omme, så har uddannelserne fået flere penge til kvalitet, til flere lærere og flere elever ikke færre.

Ungdomsuddannelserne får samlet set tilført betragtelige midler, når den tvungne opsparing på en procent er trukket fra. Erhvervsskolerne får et nettoløft på 213 millioner kroner - svarende til en stigning på 3,4 procent oven i pris og lønreguleringen. Pengene skal især bruges på mentorordninger, kontaktlærere, mere trygge grundforløb med mere, så flere kan få en ungdomsuddannelse.

Det er heller ikke rigtigt, at professionshøjskolerne skal spare seks procent, som Rektorkollegiet har beregnet. Regnestykket har glemt at medtælle, at professionshøjskolerne får tilført 107 millioner kroner fra globaliseringsaftalen i år.

Det er heller ikke rigtigt, at vi sparer godt 400 millioner på kvalitets- og udviklingsmidler til professionshøjskolerne. Kvalitets- og udviklingsmidlerne udgør 133 millioner kroner, og dem har regeringen valgt at omprioritere, så de nu indgår i trepartsaftalen.

Der kommer i år 162 millioner kroner fra trepartsinitiativerne, som skal gå til de mellemlange videregående uddannelser, som typisk foregår på professionshøjskolerne - og de kommende tre år er der afsat en hel milliard til de initiativer.

Skal det Pind'es ud?

Arne Ebsen, V. Skerninge

Efter at have bedyret at ville fortsætte sit politiske arbejde med samme energi som hidtil, kan vi vel forvente nogenlunde fred for Pind i den kommende valgperiode.

Følelsernes hierarki

Benny Adriansen, Randers

Skal religiøse følelser betragtes som noget særligt - noget, der er fredet i klasse A og derfor hævet over kritik? Og er det i det hele taget muligt at klassificere følelser efter deres 'indre værdi', som var der tale om størrelser i en virksomheds regnskab?

I et civiliseret samfund tilsiger sund fornuft os alle, at vi skal behandle hinanden ordentligt. Men kan det betyde, at religiøse følelser har krav på mere hensyntagen end andre følelser - følelser for fædrelandet, demokratiet, sund fornuft, kone og børn, velanstændighed etc?

Rangerer en etisk tænkende ateists overbevisning lavere end en religiøs fanatikers tro? Og rangerer en etisk tænkende ateists overbevisning nødvendigvis lavere end en religiøs fanatikers tro?

Mener velmenende 'humanister' og islamisterne med rette, at religiøse følelser bør prioriteres højere end andre følelser, burde vi måske rangordne alle menneskelige følelser - nationale, royale, sentimentale, erotiske, perverse. Ja, vi har måske brug for endnu en kanon - en følelsernes top-ti.

Men hvem skal afgøre, hvilke følelser der unddrager sig kritik på denne jord? Og hvad bliver der tilbage af rationel tankegang, hvis vi accepterer, at religiøse følelser har krav på positiv særbehandling?

Måske burde vi gøre noget andet: Vurdere følelser efter, hvad de bringer med sig! Resulterer de i had og vold, er det for rationalt tænkende mennesker umuligt at se noget respektabelt i dem - og i den religion, der genererer hadet.

Er et træ godt, bærer det gode frugter; er det dårligt, bærer det dårlige frugter, thi træet kendes på sin frugt. Det skrev evangelisten Mattæus, og det gælder stadig i dag. Selv om han ikke var profet.

Hvorfor dit og hvorfor dat?

Birgit Horn, Gandrup

Kamal Qureshi laver dumme ting. Statsministeren, Folketingets formand og en del andre fra regeringen laver/har lavet dumme ting. Hvorfor mon medierne ikke drager paralleller?

Skibs- og flytrafik figurerer ikke på CO2-regnskabet. Militærets forurening taler ingen om. Hvorfor mon?

Slap nu af

Poul Dahl, tidl. chef for Jægerkorpset, Kjellerup

Hvad er det, vi som borger i Danmark oplever i denne tid?

- Fanatisme der fører til mordplaner mod en bladtegner

- Groft hærværk og kriminalitet udført af 'uopdragne' børn og unge

- Røverisk overfald for 'åbent tv-kamera' mod en smykkebutik

- Hærværk mod solcentre udført af unge inspireret af 'dagens nyheder'.

Personligt er jeg ikke overrasket, men når jeg alligevel er lidt bekymret over det, der sker, er det en bekymring, der først og fremmest går på, hvordan vi som borgere og samfund nu reagerer mod det, der sker.

Jeg er enig i, at fanatisme er farlig for samfundet, og her kan fanatisk medmenneskelighed være mindst lige så farligt som det modsatte.

Jeg er også enig med vores statsminister i hans vurdering af de unges optræden. Det er afgjort ikke 'samfundets skyld'. Samfundet har ganske rigtig en opgave, men den går her ud på at lade de unge ballademagere mærke konsekvenserne af deres handlinger.

Mit råd skal derfor være, at vi nu lader vores udmærkede politi og retssystem gøre deres arbejde.

Vi behøver ikke (læs 'vi skal undgå') at indføre flere forbud eller strengere straffe. Faktum er jo, at jo mere 'samfundsskabt sikkerhed', vi vælger at oprette, jo mindre frihed har vi.

Det er fortsat min påstand, at vi kun kan opnå den nødvendige og tilstrækkelige tryghed, hvis vi alle tager et personligt medansvar og gør en personlig indsats.

Til Dansk Metal

Ingrid Branner Hind, Bagsværd

Som det fremgår af et interview med dig, Thorkild E. Jensen, i Inf. kan man henvende sig til dig som medlem af ATP's repræsentantskab, hvis man ønsker, du skal sige noget på repræsentantskabsmødet.

Jeg er et af ATP's 4,4 mio medlemmer, og jeg er i høj grad utilfreds med, at mine penge i ATP bl.a. bliver investeret i atomvåben. Det ønsker jeg, at du højt og utvetydigt gør opmærksom på på repræsentantskabsmødet. Desuden kender jeg mange andre medlemmer, der er ligeså utilfredse som jeg, så du kan godt indstille dig på at modtage flere henvendelser om samme sag.

Jeg forventer orientering om resultatet af din indsats imod ATP's investeringer i atomvåben på repræsentantskabsmødet.

Geniale Wilhjelm

Dagny Grøn, Hørsholm

Preben Wilhjelm er citeret i Nyhedsavisen for at sige om Blekingegadebanden: "De brugte totalitære metoder, som mere hører hjemme på højrefløjen". Øhh er det et paradigmeskifte?

Vil det sige, at højrefløjen i den nydefinition efter metoder omfatter: Hitler, Lenin, Stalin, Mao, PolPot, Robespierre, Thomas Münzer, Bin Laden, Nasrallah, og de der p.t. laver gadeoptøjer og brande osv?

Og hvem er så venstrefløj: Jesus? Dalai Lama? Buddha? G. Washington? Gorbi? Havel? Christian X? Grev Bernadotte? Poul Møller? Rabiner Melchior? Aung San Suu Kyi? Præsident Ellen fra Liberia? Von Scholten?

Villy kan åbenbart skelne.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John Jørgensen

Benny Adriansen; "Er et træ godt, bærer det gode frugter; er det dårligt, bærer det dårlige frugter, thi træet kendes på sin frugt."

Jeg sidder og tænker på de frugter kapitalismen har båret.
Der er et par store rådne æbler imellem: bla er havene ved at være fyldt med affald og tømt for fisk, og klimaet på vej ud over afgrunden, sammen med kravene til demokrati og menneskeret. Gode frugter?

Hej John

Tja...alt afhængigt hvem der snakker om det. Jeg er stort set enig med Nikola.. og derfor vil jeg konkludere at albanerne er pt temmelig glade for kapitalismen og kapitalistiske kræfter.

Men det kommer de til at betale til dem der har givet dem selvstændighed.
Ifølge flere artiker er der gas og olie i Kosovo og Albanien. ''Sjovt nok '' tier Europæiske og USA's medier om det.
Men kig på:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8129
http://www.eciks.org/english/lajme.php?action=total_news&main_id=770
http://www.uruknet.de/?p=m41436&hd=&size=1&l=e
http://www.newkosovareport.com/20080110426/Region/Vast-oil-reserves-foun...