Kronik

En film på 12 minutter om Koranen

Højrepopulisten Geert Wilders koranforhånende film har bragt Hollands regering i alvorlig knibe. Gode råd er der at hente hos John Stuart Mill, der filosofisk begrundede, hvorfor ytringsfrihedens rammer bør være de videst mulige
Foreløbig har der ikke været voldsomme reaktioner efter netpremieren på Geert Wilders koranforhånende kortfilm -Fitna-.

Foreløbig har der ikke været voldsomme reaktioner efter netpremieren på Geert Wilders koranforhånende kortfilm -Fitna-.

Fred Ernst

Debat
29. marts 2008

Der er to lejre i debatten om et muligt forbud imod Fitna, Geert Wilders film om Koranen. Den ene tager udgangspunkt i et principielt forsvar for ytringsfriheden som en grundlæggende rettighed i det liberale retssamfund. Uanset form, indhold og tone må alle have ret til at sige, skrive eller filme alt, hvad der passer dem. Dog kan en ytring, der krænker, opflammer til had eller opfordrer til vold under nøjere definerede omstændigheder, føre til retsforfølgelse. Men dette vil i givet fald altid først ske, efter at ytringen er faldet. Forbuddet mod censur er absolut.

Heroverfor står den pragmatiske lejr. Også her opfatter man ytringsfrihed som et væsentligt gode, men ikke for enhver pris. Hvis ytringsfrihed medfører, at andre fundamentale rettigheder krænkes, må den begrænses. Hvis valget står mellem hensynet til offentlig sikkerhed og retten til at udtrykke sig, må kollektivets interesser gå forud for individets. Fortalere for denne position er bl. a. fem fremtrædende hollandske muslimer, som i et indlæg i avisen NRC Handelsblad har opfordret statsminister Balkenende til at forbyde Wilders film. Samme ræsonnement lyder fra Irans regering, ifølge hvilken Fitna kan føre til sociale uroligheder, fordi den krænker muslimers rettigheder, i og med at Koranen for dem er hellig og ukrænkelig.

Mills definition

En mere fundamental diskussion af ytringsfrihedens grundlag kan muligvis vise en vej ud af dilemmaet. Et af de mest glødende forsvar for ytringsfriheden står at læse i den britiske filosof John Stuart Mills skrift fra 1859, On Liberty. I kapitel to hedder det: "Hvis hele menneskeheden minus én person havde samme holdning til et givent spørgsmål, ville menneskeheden ikke være mere berettiget til at lukke munden på denne ene person, end denne person ville være berettiget til at lukke munden på menneskeheden, hvis han havde magt til det (...). Det specifikt forkastelige ved at undertrykke en ytring er, at hele menneskearten dermed bliver berøvet noget. Både eftertiden og den eksisterende generation og i endnu højere grad de, som er uenige i ytringen, end de, som deler den."

Ifølge Mill har historien gang på gang vist, at navnlig mennesker, som hævder at tale eller handle i sandhedens navn, ofte af eftertiden bliver afsløret som ofre for vildfarelser. Derfor er der god grund til at være ydmyg, når man påberåber sig en højere sandhed. Kritik kan kun gavne sandheden. Dette er selve grundprincippet for videnskabelige fremskridt.

Tilfældet Wilders handler ikke om videnskabelig sandhed, men om religion. Al religion hviler som bekendt på tro, hvorfor man kan mene, at sandhed pr. definition ikke spiller nogen rolle her. Ikke desto mindre opererer religion med egne såkaldte 'trossandheder', men disse er ifølge Mill lige så fejlbarlige som alle andre påstande. Den blotte mulighed for, at religionskritik kan bidrage til større erkendelse, er i sig selv tilstrækkelig grund til at tillade den.

Resten af Mills argumentation lyder helt aktuel: Han hævder, at hans samtidige tilsyneladende ikke længere er overbeviste om sandheden af deres holdninger. De bygger derfor ikke længere retten til at beskytte en given (religiøs) opfattelse på en påstand om sandhed, men på en påstand om dens nytte for samfundet. Efter deres opfattelse kan det undertiden være nyttigt at forbyde kritik af bredt accepterede (religiøse) opfattelser - ikke for sandhedens skyld, men for fredens skyld. I sådanne tilfælde må regeringen påkalde sig et alment hensyn til beskyttelse af den offentlige orden.

Ytringen bør være tilladt

Anvender vi dette ræsonnement på Wilders film, kan den religionskritik, som den udtrykker, være sand eller berettiget, men for den hollandske regering er dette irrelevant. Spørgsmålet er alene, om denne kritik er til gavn for samfundet som helhed. Hvis den er skadelig snarere end gavnlig, må vi forbyde den. Men ifølge Mill forskyder vi så kun problemstillingen, for regeringen kan ikke ufejlbarligt afgøre, hvad der er sandt, eller hvorvidt noget er nyttigt eller skadeligt for samfundet. "Hvorvidt en given holdning er nyttig er selv et spørgsmål om holdning, der følgelig ligeså må være åben for diskussion som holdningen selv." Hensyn til nytte- eller skadevirkninger for samfundet kan derfor ikke påkaldes.

Uanset hvor overbevist man er om en ytrings 'alvorlige følger' og 'umoralske' eller 'gudsbespottelige' indhold, og uanset om den generelle offentlighed er enige i den bedømmelse, bør ytringen ifølge Mill være tilladt - ja, bør især i sådanne tilfælde være tilladt. For under sådanne omstændigheder er risikoen for at begå fejl og forårsage ofre størst. Følgelig kan hensynet til offentlighedens interesse, til moralen eller det hellige aldrig begrunde et forbud imod nogen ytring.

Men kan en ytrings tone være relevant? Bør holdninger kun udtrykkes i et 'besindigt' sprog? Ifølge Mill er det umuligt at sætte klare grænser her. Kunne kriteriet være, at ytringen ikke må krænke? Nej, for et hvilket som helst overbevisende og markant verbalt udfald vil altid kunne blive opfattet som stødende og urimeligt af dem, som mener noget andet.

Den tavse majoritet

For Mill var der dog en mere fundamental indvending. Ifølge ham er der absolut anstødelige måder at udtrykke sine holdninger på. Problemet er bare, at et forbud imod anstødelige ytringer næsten altid rammer mennesker, som er imod de etablerede meninger. Man har frihed til at håne og udtrykke intolerance over for tilhængere af minoritetssynspunkter, fordi man ved, at man har opbakning fra den (tavse) majoritet. Den enkelte må imidlertid frygte for sin sikkerhed, hvis han benytter sig af samme fremstillingsform, men uden bred støtte fra den offentlige mening - et relevant eksempel er her dæmoniseringen af Pim Fortuijn og dens fatale konsekvenser. En ytrings tone bør derfor heller ikke begrunde et forbud mod den.

Betyder det så, at der ikke slet ikke er begrænsninger for ytringsfriheden, hvis det står til Mill? Ikke helt. Mill tager et enkelt forbehold: Hvis omstændighederne er sådan, at den ytrede holdning kan blive direkte årsag til forbrydelser, så kan den ikke længere være omfattet af ytringsfriheden. Mill anfører et eksempel med en kornhandler: Aviser bør have ret til at skrive, at kornhandlere tager så høje priser, at de er skyld i, at de fattige sulter. Men så snart man udtrykker samme synspunkt over for en ophidset menneskemængde, der har taget opstilling foran en kornhandlers hus, bør man kunne straffes.

Problemet med Wilders film er, at vi i skrivende stund ikke ved, om kornhandlerens situation gælder. Alle scenarier om optøjer, terroraktioner og mennesker, der bliver lemlæstet eller dræbt, er spekulative. En yderligere komplicerende faktor er, at den nationale og internationale kontekst i globaliseringens epoke flyder sammen. Ikke desto mindre kan den blotte mulighed for negative konsekvenser ikke være et argument for at suspendere en fundamental rettighed. Det ville være at præmiere dem, som forsøger at skabe en atmosfære af frygt og terror, som eksempelvis stormuftien af Syrien, som har truet med et blodbad, hvis Fitna vises.

Force majeure-grunde

Kun hvis der er konkrete tegn på, at den offentlige orden i Holland risikerer at bryde sammen, og at ordensmagten ikke vil kunne kontrollere situationen, kan den grundlæggende ytringsfrihed suspenderes midlertidigt af force majeure-grunde. Eftersom dette ikke har vist sig at være tilfældet i denne sag, har den hollandske regering handlet rigtigt ved ikke at forbyde filmen.

Afgørende er det, at den hollandske regering nu offentligt erklærer, at offentliggørelse af uacceptable holdninger også er en essentiel del af den demokratiske retsorden, og at dette princip må forsvares til alle tider i et åbent samfund. Samtidig bør den også understrege, at muslimer i det hollandske samfund kan føle sig sikre på at nyde godt af statens beskyttelse under alle omstændigheder og opfordre dem til at benytte sig af deres forfatningsgivne rettigheder til at bekæmpe Wilders verbalt på alle mulige måder. Et selvbevidst svar fra muslimer, der bygger på argumenter og påviser tendentiøse sammenligninger og forvanskninger i Fitna, vil kunne skære Wilders projekt ned til naturlig størrelse: en 12 minutters film om Koranen.

© Trouw og Information

Oversat af Niels Ivar Larsen

Gelijn Molier er lektor i filosofi på universitet i Leiden

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lærke-Sofie Klok Due

John Stuart Mill er en spændende herre, men nogle af hans ytringer mener jeg dog, må nærstuderes lidt. Først udtaler han følgende:

"Hvis hele menneskeheden minus én person havde samme holdning til et givent spørgsmål, ville menneskeheden ikke være mere berettiget til at lukke munden på denne ene person, end denne person ville være berettiget til at lukke munden på menneskeheden, hvis han havde magt til det."

Derefter dette:
"Hvis omstændighederne er sådan, at den ytrede holdning kan blive direkte årsag til forbrydelser, så kan den ikke længere være omfattet af ytringsfriheden."

Jeg synes ikke helt, de to udtalelser stemmer helt overens, for i fald der fandtes ét menneske, der havde en anden holdning end hele menneskeheden, så vil denne holdning stadig kunne udløse forbrydelser. I øvrigt ville de, der var imod det ene mennesk holdning, kunne true vedkommende med vold og altså dermed ulovliggøre det, at den ene ytrede sig. Fordi det altså førte til kriminelle handlinger.

Alt i alt er det vel med ytringsfriheden som med så meget andet - frihed under ansvar. Man kan komme afsted med at sige mange kritiske ting, hvis man blot sørger for at få dem fremført på en ordentlig måde. Hvis man ønsker at være kritisk overfor islam er måden måske ikke karikaturtegninger af deres profet i det man kan være sikker på, det vil gøre dem vrede og dermed endnu mere sikker på, at de ikke vil lytte til kritikken. Jeg siger ikke, man skal pakke alting ind, men man skal ytre sig med respekt for dem eller det, man ytrer sig om! Og det er altså ikke det samme som censur, det er ganske almindeligt ansvar, som der følger med det privilegie at kunne ytre sig frit.

- Lærke-Sofie.

@Lærke-Sofie Klok Due

"sige mange kritiske ting, hvis man blot sørger for at få dem fremført på en ordentlig måde."

Og hvem skal så bedømme om disse 'ting' nu også er fremført på en ordentlig måde?? Tøger Seidenfaden?? Uffe Elleman?? Islamisk Trossamfund?? Magrethe Vestager??

@Lærke-Sofie Klok Due

javel ja, man må ikke tegne pædofeten for så bliver muslimerne sure

måske var det bedre vi indførte kalifatet for at holde dem i godt humør

Vent nu til regningen for at forhåne Profeten Muhammed er blevet betalt. Så bliver det meget lettere at drøfte ytringsfrihedes nødvendige begrænsninger.

Bjørn Holmskjold

@Bjørn Holmskjold

"Vent nu til regningen for at forhåne Profeten Muhammed er blevet betalt. Så bliver det meget lettere at drøfte ytringsfrihedes nødvendige begrænsninger."

Det lyder interessant. Hvilken regning?? Hvad er det der skule 'stå os så dyrt' at vi skulle være parat til at give afkald på demokratiet?? Skulle vi ligefrem få os til at have respekt for den pædofile profet??

Tripitz

Hvor meget er du da indstillet på at betale?

Bjørn Holmskjold

Lærke-Sofie Klok Due

Til Jens.

Dette er naturligvis op til den dømmende magt i vores parlamentariske styringskæde at afgøre. Og lovene er, igen naturligvis, lavet af den lovgivende magt. Ytringsfriehden må gå ind under samme retsinstanser som alt andet i dette samfund.

Til DF.

Vi kan kun være rørende enige om, at venstrefløjsfolk skal ytre sig respektfuld om DF, men det ærger mig, at du generaliserer så meget, at jeg kommer til at stå til ansvar for dem, som ikke ytrer sig med respekt for dem, der har andre meninger end dem selv.

Til Otto Bismarck

Naturligvis skal vi ikke tegne muslimernes profet når vi ved, at det eneste, der kommer ud af dette, er vrede. Hvad har vi så fået ud af det? Hvis vi der imod kritiserede islam på en anden, mere respektfuld måde, så ville vi måske få andet end vrede ud af det. Og selvfølgelig handler det ikke om at tale andre folk efter munden, så selvfølgelig skal vi ikke indføre kalifatet for at tilfredsstille dem, og jeg synes, det er snæversynet af dig at skrive sådan.

Venligst
Lærke-Sofie

Niels Ivar Larsen

Ytringsfriheden er uvurderlig. Den kan ikke prissættes, og der vil altid være dem, der er rede til at betale den højeste pris for at gøre brug af den. Anna Politikovskaja og Theo van Gogh er berømte eksempler.

Frk. Klok Due spørger hvad vi har fået ud af at tegne pædofeten udover at gøre muslimer sure.

ja har da fået afsløret islam som en total vanvittig religion, men frk. Due kunne måske delagtiggøre omverdenen i om hun mener at ikke-muslimer skal overholde muslimske tabuer, for hvis det er tilfældet, er kalifatet jo lige om hjørnet.

Jacob S-R: "De, der opfatter tegningen som en forhånelse af ALLE muslimer sætter i realiteten SELV lighedstegn mellem terror og islam som sådan! Og det gør du åbenbart ..."

Sludder og vrøvl. Da tegningen angiveligt forestiller Muhammed, sætter den selvfølgelig også lighedstegn mellem Islam og terror.

Forestil dig en tegning af Jesus, der røvpulede en femårig dreng. Ville du mon hævde, at denne tegning da KUN kunne krænke kristne, der mente, at jesus var pædofil?

Per Vadmand

så vidt jeg er orienteret var det da ikke jesus der blev berømt og berygtet for sin tendens til pædofili

findes der ikke en anden profet, der er kendt for sin hang til småpiger????

Sjovt - jeg havde ventet nøjagtigt dette indlæg fra dig. Er din interesse for Muhammeds eventuelle pædofili ikke lidt mistænkelig? Gad vjde om du turde udtrykke den under dit rigtige navn?

Lasse Schmidt

Per,

Du forventer da formentlig ikke, at kujotto tør sige noget som helst under sit rigtige navn?

I øvrigt er det typisk for højretågehornene, at de afsporer debatten, når de ikke kan argumentere for deres sag. Det er nemlig en rigtig god pointe, du kommer med i dit forrige indlæg.

Folk som Jakob og kujotto har sat skyklapperne på - og har indsnævret dem så meget, at de har fået tunnelsyn. Men jeg må dog trods alt give dem, at de er ved at få jaget mange af de seriøse debattører væk. Jeg går ud fra, at det var deres plan til at begynde med.

Vadmand:
Forestil dig en tegning af Jesus, der røvpulede en femårig dreng. Ville du mon hævde, at denne tegning da KUN kunne krænke kristne, der mente, at jesus var pædofil?

Fint med mig!

Men endnu en jubelidiotisk sammenligning fra Vadmands hånd. Våben er politik(desværre), og at tegne en bombe i en turban på en vred mand, må ligeledes kunne betegnees som en meningserklæring fra tegnerens side - altså politisk, store dele af venstrefløjen + Ellemand samt et markant flertal af DKs islamister...(eller den islamistiske venstrefløj, eller hva´???) har bevidst fejlfortolket det åbenlyse i tegningens symbolik.

Hvis Westergaard havde tegnet en stor klam varm lort i den sure mands turban, så kunne det måske betegnes som en umotiveret provokation - på linje med dit åndsvage eksempel.

Men man burde egentlig være ligeglad...

Til Jakob Schmidt-Rasmussen

Forvent intet svar, jeg tror simpelthen ikke de rene og rettroende moddebatører fatter konsekvenserne. Og hvis det viser sig, hvilken fatal glidebane det kan blive - ja så er det nok pre. Bushs skyld...eller zionisterne.

M. Olsen, for at citerer dig: "Forvent intet svar". Du fatter simpelthen ikke hensigten med mit eksempel, og nok så mange forklaringer ville være spild af både din og min tid.

Lærke-Sofie Klok Due

Til Otto Bismarck

At ytre sig med respekt for islam, kan umuligt være det sammen som at 'overholde muslimske tabuer', men hvis det er, så kan man vel også fremføre sine meninger på anden vis end ved at støde dem? Og i vores demokrati er et kalifatet naturligvis ikke lige om hjørnet.
Vi kan kun være enige om, at islam er en, med dine ord, 'total vanvittig' religion, men fordi vi har den holdning betyder det da ikke, at vi skal misbruge ytringsfriheden på en måde, der provokerer muslimerne så meget, som karikaturerne gjorde.

Til Jakob Schmidt-Rasmussen

"De, der opfatter tegningen som en forhånelse af ALLE muslimer sætter i realiteten SELV lighedstegn mellem terror og islam som sådan! Og det gør du åbenbart ..."

Det gør jeg bestemt ikke, men vi må erkende, at det er sådan tegningerne er blevet opfattet, og så er det naturligvis også sådan, man må 'behandle' dem. Jeg sætter ikke ligehedstegn mellem islam og terror, men det var sådan, muslimerne opfattede tegningerne, og så hjælper det jo ikke noget, at jeg ikke opfatter dem sådan.

At islamister er blevet vrede over Salmans Rushdies værk og Ayaan Hirsi Alis kritik af kvindeundertrykkelse ser jeg ikke som en relevant del af denne diskussion. Jeg mener ikke, man slet ikke skal kritiserer islam og hvad dertil hører af, for os, bizarre love, jeg mener blot, man skal tænke på, hvordan kritiken fremføres. Så selvfølgelig skal en klasse have lov at kalde deres søde klassebamse for Muhammed - det er jo ikke en kritik af islam, som bliver fremført ved udnyttelse af ytringsfriheden. Og netop fordi muslimer kan blive så vrede over dette, mener jeg, at islam skal kritiseres. Bare ikke ved en så primitiv måde som at tegne en karikatur af Muhammed, som man ved, man ikke får andet end vrede islamister ud af. Så nej, det har jeg ikke respekt for.

- Lærke-Sofie

@ Klok Due

hvem skal bestemme hvordan respekt for islam udfoldes????

hvem skal bestemme hvad misbrug af ytringsfriheden er????

Lærke-Sofie Klok Due

Til Jakob Schmidt-Rasmussen

Det, jeg har sagt, er ikke selvmodsigende. Vi vidste, at tegningerne ville skabe vrede i den muslimske verden, da det er ulovligt at afbillede profeten Muhammed i følge deres tro. Derfor mener jeg, det er primitivt at fremføre kritik på den måde.
At man kalder en bamse Muhammed, derimod, kan man ikke vide, vil skabe så stor opstand, som det gjorde, og selvom man vidste det, mener jeg stadig, det var i orden at gøre det. Selvom muslimerne reagerer ens, er der forskel på, hvad det er, de reagerer på, og det er der, islam har et problem d,er skal kritiseres. At reagere på noget, der i følge deres tro er ulovligt, er ikke det samme som at reagere på noget harmløst og uskyldigt som et navn til en bamse. Og det er da virkelig et problem, at muslimerne reagerer næsten ligeså voldsomt i de to tilfælde, når baggrundene bag er så forskellige.

Til Otto Bismarck

Jeg kan kun gentage mig selv og sige, at lovene om ytringsfriheden ligesom alt andet i vores samfund, skal gå ind under vores parlamentariske styringskæde. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Jeg er udmærket klar over, at specielt misbrug af ytringsfriheden kan være svært at vurdere, men det må vi lade juristerne om - der findes jo masser af huller i vores retssystem.

- Lærke-Sofie

Det er kun indenfor visse dele af Sunni-islam, at Profeten ikke må afbilledes. Indenfor stort set alle gerne af Shia-islam må Profeten skam gerne afbilledes. Og det er han så blevet - mange gange. F.eks. findes der vævede iranske tæpper, hvor Profeten Muhammed er afbilledet, se f.eks. bare hele balladen på wikipedia om dette...

Og nu tegnede vi altså ikke Muhammed fordi vi vidste at det ville vøre muslimerne sure. Det var JP, som af en eller grund?, ønskede at teste ytringsfriheden, fordi JP havde den opfattelse, at ytringsfriheden var truet, fordi en vis hr. Bluítgen ikke kunne finde en illustrator til hans børnebog om Muhammed. Og mere interessant var det ateisten Flemming Rose, som fik ideen til dette - uvist af hvilken grund. Og som i en medfølgende artikel skrwv at han i et demokratisk sekulært samfund må alle, også muslimer mv, finde sig i at blive udsat for 'spot, hån og forfølgelse'. Det er muligt, men så må Flemming Rose finde sig i det samme. Og det er i hvert fald slet slet ikke sådan oven er skruet sammen i Danmark i dag. I lovens forstand har vi jo både en racismeparagraf og en blasfemiparagrag ligesom vi har en paragraf om ærekrænkelse og libel og slander (som det hedder på engelsk). Således er ytringsfrihedens grænser jo ikke absolutte i Danmark.

Ellers må jeg erklære mig mest enig med John Stuart Mills i hans syn på ytringsfrihed. Men derfor kan man godt forsøge at vise en smule hensyn til andre...

Karsten Aaen
"spot, hån og forfølgelse"
Det er et forkert citat. Flemming Rose sagde "hån, spot og latterliggørelse." Der er en stor forskel.

@Klok Due

er JP blevet dømt ved en dansk domstol for misbrug af ytringsfriheden????

hvis du er enig i at islam er en total vanvittig religion, hvorfor er skal man så udvise respekt????

Film eller ikke film - alle der ikke bryder sig om demokratiet i DK eller andre vestlige lande kan pikle af hjem til deres højtbesungne diktaturer.

Aaen: "Og nu tegnede vi altså ikke Muhammed fordi vi vidste at det ville vøre muslimerne sure."

Gu fanden gjorde "vi" da så. Hvorfor ellers?

Herregud - hvis det blot handlede om at håne og latterliggøre muslimerne, er der jo i realiteten mindst 117 andre måder at gøre det!

Men det var/er selvfølgelig heller ikke JP's hensigt med tegningerne, tværtimod vil jeg næsten sige, man prøver jo netop at fokusere på Koranens voldelige og militante budskaber, ved at give profeten en bombe i turbanen!

Lærke-Sofie Klok Due

Til Otto Bismarck

Nej, Jyllands Posten er ikke blevet dømt ved en dansk domstol for misbrug af ytringsfriheden, men derfor kan jeg vel som borger og debattør godt mene, at lovene burde reguleres lidt i forhold til hvordan de er i dag. Men selvom jeg kan være uenig i lovene, så mener jeg selvfølgelig stadig, at vores parlamentariske styringsmagt skal gå forud for alt andet. Den lovgivende magt er jo valgt af folket, som jeg, i forhold til at kunne stemme, bliver en del af om et år, og derfor også kan få indflydelse på. Det er jo også derfor, det hedder den parlamentariske styringsKÆDE. I sidste ende, hvis man kan tale om en sådan i en kæde, ender den hos folket.

Selvom vi anser islam for en total vanvittig religion, har vi da bestemt ikke ret til at krænke den og dens tilhørende tilhængere efter forgodtbefindende!
Som det var oppe i debatten tidligere, så har jeg da også respekt for DF, selvom jeg bestemt ikke er enige med dem. Hvis man ikke havde respekt for dem, hvis mening man ikke dete, hvordan skulle dette samfund så ende?

- Lærke-Sofie

Lærke-Sofie,

Er der andre vi ikke må krænke, eller er det kun muslimerne, der skal nyde denne særbehandlig i forhold til ytringsfriheden?

Karl Marx, Stalin, Lenin, Trotskij, Pol Pot, Mao Tse-Tung, Fidel Castro,Kim Il Sung, Hugo Chavez, PFLP, FARC, PKK, Frankfurterskolen, Enhedslisten og andre store bidragydere til menneskehedens velbefindende må helst ikke krænkes. Kan det ikke undgås, så skal det ske med en kraftig bevidsthed om en "kontekst" de opererede i.

Der er dog carte blanche hvad angår djævelens datter, Pia Kjærsgaard, den sorte fyrste Anders Fogh og ondskabens ikon George W. Bush.

Lærke-Sofie Klok Due:

"Selvom vi anser islam for en total vanvittig religion, har vi da bestemt ikke ret til at krænke den og dens tilhørende tilhængere efter forgodtbefindende!"

???

Hmm - blomsten af Danmarks ungdom, tilsyneladende blottet for logisk sans og almindelig sund fornuft!

Jeg må heller informerer dig, du lille naive tossegode pigebarn, at jeg i kraft af dine udtagelser, netop har valgt at dedikere resten at mit liv, til at håne og spotte latterlige ideologier og dogmer herunder især dræber-religionen Islam.

Lærke-Sofie Klok Due:

Selvom vi anser islam for en total vanvittig religion, har vi da bestemt ikke ret til at krænke den og dens tilhørende tilhængere efter forgodtbefindende!

Der er noget meget vigtigt du går helt fejl af her, Lærke-Sofie Klok Due! Det er absolut hverken nødvendigt eller fornuftigt at respektere vanvittige ideologier, religioner og andre teorier og tankesystemer. Derimod bør man altid respektere andre mennesker uanset de har en holdning og et verdenssyn som er een inderligt imod. Der er verden til forskel. Det er en katastrofe hvis man tror det er påkrævet at respektere fx nazisme, fascisme, islamisme etc., for det er indlysende destruktive og samfundsskadelige ideologier. Hvis man ikke bekæmper dem til det yderste af neglene, så er vi ilde stedt. Forestil dig, at verden havde respekteret nazismen - hvordan ville verden ikke se ud i dag? Og hvordan får du det til at hænge sammen, at man skal respektere teorier, der involverer disrespekt i en grad så det betyder udryddelse af andre mennesker? Som fx jøderne?

Du trænger til at tænke lidt mere over hvad der fortjener respekt og hvad der ikke gør, Lærke-Sofie Klok Due.

Folk der flyver ind i skyskrabere eller sender jøder i gaskamre fortjener ikke respekt! Alle muslimer uden undtagelse og samtlige tyskere er under evig anklage!!

(mild ironi)

@Harun al Raschid

Er der nogle nulevende tyskere der sender jøder i gaskamre, eller taler vi om den 60 år gamle historie?

Heinrich R. Jørgensen

@Harun al Raschid

Er der nogle nulevende muslimer der flyver ind i skyskrabere, eller taler vi om den 7 år gamle historie?

"Er der nogle nulevende muslimer der flyver ind i skyskrabere, eller taler vi om den 7 år gamle historie?"

Ja, mon ikke:

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2007/09/05/130658.htm?rss=true

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4778575.stm

Der er rigeligt med flere eksempler - også i Danmark. Eller tæller det først når bomben er sprunget?

....og når alle muslimerne er udryddet bliver det spændende at se hvem de højresnoede så falder over.

Harun al Raschid:

Folk der flyver ind i skyskrabere eller sender jøder i gaskamre fortjener ikke respekt! Alle muslimer uden undtagelse og samtlige tyskere er under evig anklage!!

(mild ironi)

Hvis det er tænkt som en ironisk kommentar til mit sidste indlæg, så er det en ualmindelig dum en af slagsen. For den er ironisk omkring lige præcis det modsatte af hvad jeg siger. Jeg skriver jo netop, at man skal respektere mennesker uanset hvor uenig man måtte være med demX, men ikke nødvendigvis de ideologier, religioner, teorier etc., som de praktiserer eller prædiker.

Måske Harun al Raschid ikke er i stand til at skelne mellem mennesker og synspunkter? Det er en svaghed som jeg mener må skyldes intellektuel umodenhed og som er meget farlig. Eller misforstår jeg Harun al Raschid, mener han vitterligt, at der er noget rigtigt i at betragte muslimer og tyskere generelt som evigt skyldige?

Jeg beklager - ytringen var forsynet med tilføjelsen i parantes: mild ironi - og nu til sagens alvor: Nej, det er netop ikke karakteristisk for muslimer at flyve ind i skyskrabere eller for tyskere at sende jøder i gaskamre - Ondskaben, som Bush og Søren Pind benævner den, er ikke national. Verden bedrages.

Jeg kender "Højrefløjens" gennem årtier ustandseligt gentagne dogme, at "man skal være tolerant over for mennesker, aldrig over for idéer" - dets danske udgave skyldes vist filosoffen og Kierkegaard-biografen Johannes Hohlenberg, og det er også sandt nok. Det er bare svært for mange at tage konsekvensen heraf. Værst går det p.t. ud over muslimerne

@Klok Due

når du skriver at lovene skal reguleres lidt, skal det så forståes således at ytringsfriheden skal indskrænkes for at tilfredsstille den perfide ideologi islam????

hvilke andre ideologier skal nyde dette særlige privilegium, ikke at kunne krænkes????

iøvrigt har vi ikke kun ret, men nærmest en pligt til at håne spotte og latteliggøre islam

Det siges ofte, at muslimer mangler humor (når det gælder religion).

Det er dog en uretfærdig påstand!

Hver gang de kalder islam for "fredens religion", er jeg ved at dø af grin.

Lasse Schmidt

Jeg må tilstå, at følgende citat fra artiklen er fantastisk godt ramt:
"Ifølge Mill har historien gang på gang vist, at navnlig mennesker, som hævder at tale eller handle i sandhedens navn, ofte af eftertiden bliver afsløret som ofre for vildfarelser. Derfor er der god grund til at være ydmyg, når man påberåber sig en højere sandhed."

Men lur mig, om de mørkerædde herrer Kujotto, Schmidt-Rasmussen m. fl. kan se, at det er præcis, hvad de er i færd med. Det frygtelige er, at de selvudråbte islam-"kritikere" ikke kan se, at de er lige så religiøse som islamisterne. Deres had er blevet ophøjet til en endegyldig sandhed; at Islam er ondt. Derfra er ingen debat mulig, kun udspyelse af galde.

@Morten Andersen

"....og når alle muslimerne er udryddet bliver det spændende at se hvem de højresnoede så falder over."

Din proportionssans er tydeligvis ude af drift. Fuldstændig absurd holdning at skyde andre debattører i skoene. Har du noget konkret, der kan underbygge dine forvanskninger, eller hælder du bare vand ud af ørerne?

Heinrich R. Jørgensen

Lasse Schmidt:
"Det frygtelige er, at de selvudråbte islam-"kritikere" ikke kan se, at de er lige så religiøse som islamisterne. Deres had er blevet ophøjet til en endegyldig sandhed; at Islam er ondt."

Ganske enig. Man skal være fundamentalist for ikke at kunne, eller ville, erkende det.

"Det frygtelige er, at de selvudråbte islam-"kritikere" ikke kan se, at de er lige så religiøse som islamisterne. Deres had er blevet ophøjet til en endegyldig sandhed; at Islam er ondt. Derfra er ingen debat mulig, kun udspyelse af galde."

Er ovenstående fremgangsmåde (citat fra Lasse Schmidt), ikke fuldstændig identisk med den dæmonisering af de borgerlige, som venstrefløjen praktiserer? Hvori ligger forskellen?

Og forøvrigt er det jo en "lukket" argumentation; ingen debat er mulig. med de postulerede "religiøse" modstandere, som forresten heller ikke selv kan indse deres vildfarelse. Det er da meget lidt konstruktivt, men det er jo nok heller ikke meningen.

PH
Tak for din respons.
Efter murens fald blev der et tomrum i hovedet på de højreradikale. Hvem skulle nu være de onde. De højresnoede syntes at mangle evne og vilje til at percipere den kompleksitet som er forbundet med al menneskelig virksomhed. I mangel af denne evne opfattes menneskelige handlinger udfra en sort/hvid tankegang. Et behjertet forsøg på at finde en mening, men med store omkostninger for dem der får rolle som de onde. Derfor afgørende for fremtiden, at den ikke styres af politikere der i hovedsagen kun er i kontakt med højrehjernehalvdel og som har koblet fornuften fra.

@Morten Andersen

Det er jo en klassisk kognitiv proces, du beskriver - som du så vinkler til at dæmonisere anderledestænkende med.

Selvfølgelig kan de fleste individer opfatte og tolke kompleksitet, uanset partifarve. Spørgsmålet er om man har viljen til det.

Du gør det til et opgør mellem det intuitive (de onde) og det refleksive (de gode) og så et eller andet med den højre hjernehalvdel (som må være en parafrase over politisk tilhørsforhold?),

jeg synes ikke det holder i en politisk debat, i og med du benytter samme udelukkelsesmidler, som du beskylder modparten for at misbruge.

Det er overordentlig interessant at så få af ytringsfrihedens fortalere, som bruger denne som deres vægtigste argument mod islam, generelt undlader at påpege at Wilders film er fuldstændig ens med den nazistiske propaganda som Julius Streicher bragte i Der Stürmer i 1930erne, måske fordi de ikke ved bedre.

I en engelsk oversættelse af en Julius Streicher artikel i Der Stürmer fra 1933 , kan man blandt andet læse at jøderne har en hemmelig plan om verdensbeherskelse, hvor Streicher blandt andet citerer to passager fra femte mosebog:

"You must destroy all the peoples of the earth, having no pity on them." (Deuteronomy 7:16, etc.).

"And when the Lord your God has delivered them over to you and you have defeated them, then you must destroy them totally: men and women and children, even the animals. You must not make peace with them nor show pity." (Deuteronomy 7:2.)

http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ds6.htm

Det er interessant at der bruges så lidt ytringsfrihed fra islamofobernes side på at ytre sig i skarpe vendinger mod de nazistiske propagandagreb, som Wilders og fremtrædende DF'ere gør brug af. Man er meget optaget af at kritisere islam som den store fjende mod ytringsfriheden, men kritikken af den hadvækkende demagogi stammende fra fremtrædende DF'eres og Wilders munde og hænder, tages der sjældent afstand fra, selvom det burde være åbenlyst at DF er en trussel mod ytringsfriheden, selv indenfor egne rækker, hvor åbenmundethed der ikke er i tråd med partitoppens linje, er ensbetydende med ekslusion. Derudover har Peter Skaarup fremstillet forslag om at det skulle gøres ulovligt at afbrænde dannebrog, altså et ønske om at indskrænke ytringsfriheden.Lene Espersen har foreslået at det gøres forbudt at ytre støtte til organisationer som menes at være terroristiske, og antiterrorloven har praksis betydet at ytringsfriheden har lidt et knæk, da politiet, med hjemmel i netop denne lovgivning, beslaglagde dagbladet Arbejderen's computere. Alligevel kunne regeringen og dets støtteparti fremføre sig selv som ytringsfrihedens store forkæmpere under krisen som deres partiavis igangsatte, og der lød ikke så meget som et kvæk fra islamofobernes halse. En forpulet omgang hykleri, der mere end noget andet viser at man gemmer sig bag "selvindlysende sandheder" når det bekvemt passer med ens egentlige agenda, mens kun tavsheden står tilbage, når borgerlige levebrødspolitikere og demagoger truer ytringsfriheden, eller bruger denne til at vække fremmedgørelse, frygt og had.

Lærke-Sofie Klok Due

Til alle jer, fra hvem jeg føler en hvis vildumhed.

Kim Vibe:
Jeg har aldrig ment eller sagt, at det kun er muslimerne, der ikke må krænkes. Jeg mener simpelthen bare, at lige meget hvem man er uenig med og hvorfor, så bør man udvise respekt for modparten!

Jakob Schmidt-Rasmussen:
Jeg modsiger (stadig) ikke mig selv. Og jeg mener heller ikke, at en ytring kan legaliseres alt efter hvordan dem, den er rettet imod, reagerer. Men som Karsten Aaen skriver, så er det dele af sunnimuslimerne, der tror på, at man ikke må afbillede Muhammed. Så hvis man gerne vil kritisere islam, kan man da ligeså godt finde på noget lidt mindre primitivt end blot at udnytte vores ytringsfrihed til på den måde at krænke dem - for selvfølgelig bliver de krænkede, og man kan ytre sig kritisk alt det man vil, men jeg synes, det vil være på sin plads at gøre det med en hvis respekt! Ellers får man som førnævnt heller intet ud af ytringen.
Der blev i debatten skrevet, at JP's formål ikke var at krænke muslimerne. Hvis det er rigtigt, hvorfor så genoptrykke tegningerne?!
At kalde en bamse Muhammed er noget ganske andet. Klasselærerens formål var ikke at krænke muslimerne, og selvom det havde forholdt sig således, så er det i følge deres tro ikke ulovligt at kalde en bamse Muhammed. Derfor synes jeg, det er noget ganske andet. Det kan være, muslimerne bliver vrede, men de forblændes ikke af foragt fordi, vi ikke respekterer deres tro og tilhørende love.

Keitel:
Jeg tror vist ikke, det handler om logisk sans. Det handler nærmere om, at du, hvis du er imod noget, mener, det er i orden at krænke det, du er imod, og dem, der står for det. Hvilket jeg finder arrogant og respektløst. Der er forskel på at krænke og være kritisk!

Larsen:
Jeg må gentage mig igen, kan jeg fornemme. Jeg mener jo også, nogle islamister og dermed islam kan være "total vanvittig", men det giver os da bestemt ikke ret til at bekæmpe dem til det yderste af neglene.
Destruktive og samfundsskadelige ideologier, skriver du. Mange lande, Saudi Arabien eksempelvis, fungerer da godt med islam som lov. Hvorfor skal vi bestemme hvordan andre skal styre deres land? I Saudi Arabien udgør sunnimuslimer 95% a befolkningen, så hos dem er det altså uovligtigt at afbillede Muhammed. Hvorfor skal vi så blande os i det? Det er vel lidt et spørgsmål om man er mest tilhænger af kulturrelativisme eller universalisme. Ønsker du en verden, der er ens, eller er det i orden, at et land, set med vores vestlige og demokratiske øjne, fungerer på en uciviliseret måde med stening etc.?
Naturligvis er der også islamister i Danmark, der gerne vil demokratiet til livs og istedet indføre kalifatet og sharia. Meen, mon ikke de mest radikale islamister bor i lande, hvor de kan leve under de forhold, de tror på? Hvad der virkelig er en verden til forskel, er islamisme og nazisme. Islam er ikke i gang med at udvikle et tredje rige vha. likvideringer, bomber og diverse andre voldelige metoder. Der er naturligvis de islamister, der vil dræbe de vantro, f.eks. vha. terror. Men behøver vi krænke hele den islamiske verden for at kritisere nogle relativt få?
Du siger, jeg skal tænke over, hvem der fortjener respekt, og hvem der ikke gør. Du skriver som følger:

"Og hvordan får du det til at hænge sammen, at man skal respektere teorier, der involverer disrespekt i en grad så det betyder udryddelse af andre mennesker?"

Det kan være, jeg lyder naiv og gammeldags, men jeg mener stadig, man skal være mod andre, som man vil, de skal være mod en selv. Bare fordi andre ikke udviser respekt, så retfærdiggør det da ikke, at vi heller ikke skal gøre det! Men hvis vi stod i en sådan situation at alle muslimer koldblodigt var ved at dræbe alle vantro, så ville sagen naturligvis være en anden. Men Larsen, det er jo ikke der, islam er nået til endnu, er det? Så selvom vi er uenige med deres tro, så skylder vi dem stadig at udvise respekt!

Otto Bismarck:
Som sagt er det ikke kun islam, der ikke må krænkes. Jeg mener, man så vidt muligt skal undgå at krænke nogen som helst - uanset hvor inderligt man er imod det, de mener. Ytringsfriheden skal ikke nødvendigvis indskrænkes - den skal blot bruges med ansvar og respekt, og dette mener jeg godt, uden at kende de nuværende love, at lovene kunne varetage.

Skal jeg blive ved at gentage mig selv? Islam skal kritiseres og ytringsfriheden skal (naturligvis!) bibeholdes - blot skal man kritisere med respekt og ytre sig med ansvar.

- Lærke-Sofie

Lærke-sofie,

Det holder jo ikke en meter. Enten er der ytringsfrihed, eller også er der det ikke. Din halve ytringsfrihed, hvor respekt skulle være en afgørende parameter, er jo bare endnu en begrænsning.

Når vi bliver bundet på hånd og mund med dødstrusler, handelsembargo og fatwaer, så er det tid til at stille sig op med åben pande og skrige: " Jeg tegner Muhammed," i forsvar for friheden og ikke at gemme sig bag fuldstændig ligegyldige udefinerbare termer som respekt og æreskrænkelse.

Ytringsfriheden har ikke været under et ligenende pres siden Nazityskland dominerede Europa.

Jeg kvalmes over din frihedsrelativisme og din moralske slaphed. samarbejdspolitikken under besættelsen var orkestreret af folk med din holdning.

Lærke-Sofie:

Hvad så med mig? Jeg kan med min bedste vilje ikke respektere religion, højst tolerere det. Skal jeg hykle respekt?

(spamkode: tegn)

Sider