Kommentar

Der er ingen vej uden om FN

Vedvarende brud på FN-pagten kan få meget farlige følger, og derfor advarer vi imod at sætte det i system, at stater foretager militær magtanvendelse uden om FN
Debat
31. marts 2008

Vores kronik 'Skal EU's militær adlyde FN?' (Inf. 11. marts), der forholder sig til problemerne ved EU's militarisering, og hvad det kan betyde for den globale verdensorden, hvis EU's militær opererer uden FN-mandat, har affødt en række reaktioner.

Gert Petersen (Inf. 14. marts) medgav os, at FN-pagtens regler om krig skal opretholdes, indtil der er konsensus om nye regler. Han forklarer så, hvad der står i Lissabon-traktaten om FN-pagtens principper. Det strider ikke mod vores kronik. Men han ignorerer, at flere regeringer mener, at disse principper kan tolkes således, at staterne uden FN-mandat kan udføre militære aktioner. Uden en præcis formulering mener vi derfor ikke, at Lissabon-traktaten er en tilstrækkelig støtte til FN-pagten.

Vi vil dog give Petersen ret i, at vi burde have formuleret os anderledes om nedrustning.'Nedrustningsområdet' er nævnt, helt uforpligtende, i traktaten. Men det ændrer ikke ved vores pointe: Lissabon-traktaten forpligter EU's medlemsstater til at forbedre deres militære kapacitet, mens den ikke har mål om nedrustning.

Petersen fremhæver, at vetoretten opretholdes på forsvarsområdet. Men han forbigår, at der ikke er nogen garanti for, at vetoretten vil blive opretholdt på lang sigt. Ser man på den generelle udvikling i EU vil man hurtigt se, at vetoretten afskaffes på et stigende antal områder. Justitsministeriet mener des-uden ikke, at afskaffelse af vetoretten er suverænitetsafgivelse, og derfor vil den danske befolkning formentlig aldrig blive spurgt i en folkeafstemning, hvis EU's forsvarspolitik skulle blive overnational.

Passiv venten

Erik Boel og Sebastian Lang-Jensen (Inf. 17. marts) støtter et EU, der kan operere uden FN-mandat men forholder sig ikke til konsekvenserne for den globale retsorden. Boel og Lang-Jensen påstår desuden, at EU's militær ikke har noget med atomvåben at gøre. Men hvorfor foreslår Europabevægelsen så ikke, at et forbud mod atomvåben indskrives i EU-traktaten?

Jakob Erle (Inf. 15. marts) spørger, om vi, mens vi venter på en reform af FN, skal leve med, at humanitære interventioner står og falder med en "velvillig indstilling fra Washington, Moskva og Beijing?" Der er bestemt ingen grund til at vente passivt. Det største problem er oftest politisk vilje. Det kan f.eks. ses ift. den udsendte FN-styrke i Darfur, der stadig mangler soldater og materiel. Det er desuden sjældent, at vetoretten bruges i Sikkerhedsrådet.

USA afventede ikke en 'velvillig indstilling' i Irak-krigen. Hvis både USA og EU udfører militære aktioner uden FN-mandat, hvorfor skulle andre stormagter ikke gøre tilsvarende? Vil Erle acceptere, at Kina eller Rusland gør det?

Vedvarende brud på FN-pagten kan få meget farlige følger, og derfor advarer vi imod at sætte det i system, at stater foretager militær magtanvendelse uden om FN. Vores formål er at rejse den nødvendige debat om, at FN-sporet er afgørende. Ikke blot for små lande som Danmark, men for den globale sikkerhed. Det er en farlig udvikling for den internationale retsorden, hvis stormagter, herunder EU ender med at agere militært uden FN-mandat.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

''Vedvarende brud på FN-pagten kan få meget farlige følger, og derfor advarer vi imod at sætte det i system, at stater foretager militær magtanvendelse uden om FN''

Fromt ønske, tyve år for sent. FN fungerede så længe terrorbalancen fungerede, men i dag, med et hegemonisk USA, er der jo ingen grund til, at Washington skulle spilde tid og kræfter på uforpligtende snak i FN.

Selvfølgelig skal vi væk fra FN som efterhånden består af flere udemokratiske lande end demokratiske. FN er i demokratisk opløsning.

Lad os komme ud af FN og lave et FN udelukkende for demokratiske lande.

FN er smuk drøm, men blot en drøm.

Organisationens storhedstid var forbi med den kolde krigs ophør.

Flertallet af medlemslandene i FN er dikatturstater, som dagligt krænker menneskerettighederne. Er det ikke at "gå uden om FN"?? Burde disse diktaturer ikke smides ud for brud på FN's konventioner, som de selv har skrevet under på at ville overholde?? Danmark burde slet ikke være med i det selskab.

Jens, prøv at omskrive dit sidste brev til: "Flertallet af medlemmerne af Folketinget er reaktionære betonliberalister, som dagligt krænker menneskerettighederne. Er det ikke at "gå uden om demokratiet?? Burde disse ideologer ikke smides ud for brud på grundloven, som de selv har skrevet under på at ville overholde?? Oppositionen burde slet ikke være med i det selskab."

Ja, jeg ved godt, det er overdrevet - men det er din argumentation også. FN er ikke ideelt, men det er nu engang hvad vi har.

Heinrich R. Jørgensen

DIktaturstaterne skal netop være med i UN, og forpligte sig til at overholde regler og konventioner. At de ikke gør det, er en anden sag. Men pga. deres medlemskab af UN, kan disse regimer forhåbentligt påvirkes.

Det er bestemt muligt, at UN fordrer, at vi alle mobiliserer tossegodhed, naivitet og tålmodighed i ekstrem grad. Fremgangen er unægteligt svært at spore...

Al snak om et nyt FN for de gode lande har kun et sigte; at opgive den del af verden der ikke ligner én selv. Og det er en strategi, der er langt værre

@Heinrich R

"Men pga. deres medlemskab af UN, kan disse regimer forhåbentligt påvirkes"

Påvirkes?? De styrer stort set alle FN's organistationer og fora pånær sikkerhedsrådet, og sidstnævnte er alligevel ikke noget bevendt på grund af stormagternes uenighed.

Sådan som FN har udviklet sig er organisationen ikke en del af løsningen men en del af problemet.

Mht diktaturstaterne i FN mindes jeg Lyndon Johnsons ord om, hvorfor han valgte sin modstander Hubert Humphrey til vicepræsident: "Det er bedre, han står inde i teltet og pisser ud end uden for teltet og pisser ind."

En væsentlig grund til, at vi aldrig fik terrorisme a la RAF og Brigate Rossi i Danmark, er efter min mening den lave spærregrænse. Hos os sad de yderligtgående i tinget i stedet for at løbe på gaderne og smide bomber.

Heinrich R. Jørgensen

Jens:
"Sådan som FN har udviklet sig er organisationen ikke en del af løsningen men en del af problemet."

FN har så afgjort enorme problemer, og er i sig selv et problem. Jeg nærer ikke de store forhåbninger om at det ændrer sig nævneværdigt foreløbigt. Ligesom jeg ikke tror, at FN er i stand til at reformere sig selv.

Det ændrer dog ikke ved, at der er brug for en organisation, hvor verdens lande kan mødes for at diskutere og aftale alt. En organisation, hvor medlemskab fordrer, at landene forpligter sig til at overholde nogle basale spilleregler. At mange lande bryder regler, og ignorerer sikkerhedsrådsbeslutninger, og kan gøre det uden at opleve sanktioner, er ærgerligt.

FN afgik ved døden under klapsalver fra jublende humanister, der ønskede NATO indgriben i Kosovo.

Det er sjovt at se de selv samme sidde i dag og ikke have fattet, hvad deres beslutning dengang betød.

Rudolph Giuliani foreslog et udvidet NATO, som alle nationer, der opfyldte kriterierne, demokrati, menneskerettigheder og markedsøkonomi, kunne blive optaget i og blive beskyttet solidarisk af. Interessant tanke - og så ville man samtidig slippe for handlingslammelsen og menneskerettighedshykleriet i FN-systemet.

I vores grundejerforening har vi en regel om, at man ikke må bruge støjende havemaskiner fra lørdag kl. 14 og resten af weekenden. Det er ikke alle, der respekterer reglen, men vi, der gør det, er enige om, at hvis ikke reglen fandtes, ville her ikke være til at være for larm hele weekenden.

Det er lidt det samme med FN.

@Per Vadmand

"I vores grundejerforening har......"

Grundejerforening??? Er du ikke lidt af et borgerdyr, Per Vadmand??

Verden har brug for FN!

Det er godt at se at der en debat om FN på hjemmesiden og efter vores indlæg. Der er ingen tvivl om at der er ting i FN, der kan gøres bedre. Men at nedlægge FN eller at undergrave FN vil skade mange mennesker over hele verden. Det er afgørende at man ser på de fremskridt, der trods alt er sket. Det er jo ikke FN's diktaturstater, der har udformer FN's menneskerettighedserklæring eller FN's menneskerettighedskonventioner. Og det er i høj grad borgere fra disse lande, der får støtte og hjælp fra netop FN. At lave en organisation ved siden af FN for de gode lande vil kunne føre til at en del af verden kobles fra. Men når det er sagt er det også vigtigt at vi ikke selv begrænser vores holdninger. Danmark bør både se på egen adfærd og på andre regeringers adfærd og bruge FN til at hjælpe verden fremad. Der er i øjeblikket en risiko for at vestlige stater nedtoner deres støtte til menneskerettighederne og at de desuden sætter det i system at bryde væsentluge menneskerettigheder. Dette problem er globalt og derfor har vi alle brug for FN styrkes og forbedres.