Læsetid: 2 min.

Krarups krav om assimilation lugter af etnisk rengøring

Krarups krav om assimilation vil stå som et tragisk minde fra en tid i dansk politik, der på mange måder har været præget af erindringssvigt, når det drejer sig om uhyggelige tildragelser i nyere europæisk historie
Debat
29. marts 2008

I Intermetzo 15.-16. marts stiller Georg Metz spørgsmålet om hvad nu, hvis de muslimer, som Villy Søvndal har bedt gå ad helvede til, ikke tager af sted, men bare bliver. Hvilke følger, forestiller Villy Søvndal sig så, bør indtræffe? Nu skal Søvndals indlæg i debatten måske forstås som tvetunget tale. Det plejer derimod ikke at karakterisere Søren Krarups udtalelser. Når han berører en lignende problemstilling, er han grav-alvorlig og uden tvivl villig til at udøve sin indflydelse.

Herrefolksmentalitet

Søren Krarup har i den senere tid udtalt og fastholdt, at indvandrerne skal assimileres og ikke blot integreres. Assimilationen er et lodret krav, har han sagt. Det vil sige at mindretalskulturer, f.eks muslimer, skal opsluges af majoritetskulturen og så at sige forsvinde. Vi skal have en assimilationsminister og ikke nøjes med en integrationsminister.

I mine ører har assimilation en klang af etnisk rengøring, en klang af at være udsprunget af en overmenneske- eller herrefolksmentalitet. Og han sætter en tidsfrist på: Tre generationer. Er assimilationen ikke sket da, så er indvandrerne ikke et tilskud eller et bidrag til opholdslandet, men en trussel mod dette.

Tre generationer! Det er vel sådan cirka nu efter årtusindskiftet for mange indvandreres vedkommende. De er en trussel mod Danmark og ikke berettigede til at have et blivende sted i Danmark.

Men, som man må spørge - hvad nu hvis assimilationen ikke er sket? Hvad gør man så - hvad er Krarups planer og hvad ønsker han at påvirke regeringen til?

Mange af de uassimilerede er blevet danske statsborgere og kan således ikke udvises. Mange kommer fra lande hvorfra de er flygtede - andre fra lande der ikke længere eksisterer. Men kravet om assimilation er ubetinget.

Vi er kommet til udløbsdatoen. Noget må ske. En endelig afgørelse må træffes.

Derfor spørger jeg Søren Krarup, hvad er den endelige løsning?

Erindringssvigt

Selv i Dansk Folkeparti tror jeg, at langt de fleste tager afstand fra de krarupske holdninger. Jeg tror ikke, vi behøver at frygte, at krav om assimilation skal blive dansk politik. Men Krarups krav vil stå som et tragisk minde fra en tid i dansk politik, der på mange måder har været præget af erindringssvigt, når det drejer sig om uhyggelige tildragelser i nyere europæisk historie.

Ole Espersen er prof. dr. jur. og fmd. for Retssikkerhedsfonden, der er en almennyttig organisation til fremme af viden om samt forståelse og respekt for retsstatsprincippernes betydning for den demokratiske stat

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ja Vibe, men har jeg dansk blod? Det er ikke blod det her, der er ikke noget det hedder 'dansk blod', tror sgu du var for længe nede på Balkan og er blevet smittet Vibe. Mine børn vil kunne få indfødsret fordi jeg er dansk statborger, det er det hele, det er sgu ikke genetik det her

Ristinge,

Slå det op. Jeg kan anbefale engelsksproget Wikipedia.

Ja, og du er dansk statsborger, fordi du er en del af den danske stamme.
Statsborgerskaber der gives administrativt, kan jo også fratages administrativt, så deres værdi er trods alt begrænset.

Ah hva' for noj, Kim Vibe? Statsborgerskaber gives ved lov og kan i princippet ikke tilbagekaldes. Du forveksler det med permanent opholdstilladelse.

''Romerriget, det mest multikulturelle samfund, verden har kendt, eksisterede i adskillige hundrede år...''

Romer'riget' var dengang et af de mest stratificere samfund i verden. Der var, da Rom var i zenith, måske en halv million romere i et imperium med 50 millioner mennesker. De fleste romere nedstammede fra et lille antal adelsfamilier, og det var næsten umuligt for folk født udenfor Rom at opnå borgerskab.

'stamme' og 'blod' - hvad er det dog du fabler om Vibe - man skulle tro vi var tilbage i 30erne

Det er fuldkommen vanvittigt det du lukker ud her

" Der er ingen forskel på statsborgerskab og indfødsret. Ordene betyder det samme. Indfødsret er bare en gammel betegnelse for statsborgerskab.

Dansk statsborgerskab kan fås på én af følgende måder:

Automatisk ved fødslen.
Automatisk ved forældrenes ægteskab efter fødslen.
Automatisk ved adoption af udenlandske børn under 12 år.
Ved erklæring, hvis man er nordisk statsborger.
Ved naturalisation, det vil sige ved lov. "

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28974

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Medborgerskab/statsborgerskab/frakendt_si...

og statsborgerskab kan ikke fratages administrativt, det kan kun gøres med dom og der skal ganske særlige omstændigheder til og der det må ikke fører til at man gør folk statsløs

Det ville være klogt om du satte dig lidt ind i det du tale om før du kaster dig ud... med vilde påstande

Ristinge,

Ja, automatisk ved fødslen, hvis dit ophav er dansk. Jus Sanguinis. Blodets lov.

I Indvandrerlande får du det ved at være født der. Du bliver eksempelvis amerikansk statsborger ved at blive født på et amerikansk krigsskib under en evakuering, selvom dine forældre ikke har noget mjed USA at gøre.

Peter H og Ristinge,

I DAG kan statsborgerskaber kun fratages ved dom, men der skal kun et flertal i tinget til at ændre den beslutning. Derfor er alle statsborgerskaber, der ikke følger hovedreglen, væsentlig mindre beskyttede, især med den nuværende og fremtidige befolkningssammensætning i mente.

Ristinge,

Iøvrigt er det jo en kendt sag at volksdeutsche får automatisk statsborgerskab i Tyskland, selvom de har boet i Rumænien i 800 år.

Det samme kan man sige om det danske mindretal i Slesvig.

Det drejer sig naturligvis om blod og stamme, da det er det, der sikrer homogenitet og sammenhængskraft.

Det der handler ikke om blood, blood er i den sammenhængigt fortidigt nonsens. DSet det handler om er at der er pra´ksis for at men om visse tilfælde af ret til etnisk acceptret naturalkisation, men det er bare et bland (i reglen et mindre anvendt) kriterie af mange og det anvendes stort set ikke i Danmark. Du kan således ikke få dansk statsborgerskab på grundlag af et etnisk kriterie, du harderiomod ret til det hvis en af dine forældre har dansk statsborgerskab (også uanset om denne person er etnisk dansk eller ej), bedsteforældre og danslags tæller ikke

Ja der forsøges mange horrible ting fra DFs side i disse år, og der er jo ingen tvivl om at Krarup har stærke meninger og tendenser i retning af blood og jord. Jeg kan også se at der er foretaget en del ubehagelige ændringer i de senere år, siden jeg sidst kiggede på denne lovgivning.

Det ændre ikke ved at din brug af det her vækker meget ubehagelige associationer - hvordan ser blood forresten forskelligt ud Vibe?

Alt det der om dansk 'blod' (eller ' bllod' - hvorfor behøver man skrive det på engelsk) er noget mystificerende og mytisk vås. Du kan ikke tage nogen som helst dansker (eller tysker eller englænder), kigge på deres blod, og etablere om de tilhører det ene eller det andet af disse eller andre nationaliteter. Iøvrigt, er jeg selv af blodtypen O-rhesus negativ. Den er en af de almindeligste boldtyper i verden. Kan Vibe siger mig hvorfra mine forfædre og formødre stammer ud fra denne oplysning?

I burde holde op med den slags nazistagtige vrøvl.

Ristinge/Patrick,

Det er sådan lidt ubehageligt at blive kaldt nazist for at understrege den almene hovedregel i europæisk nationaliteslovgivning, der iøvrigt anvendes af langt hovedparten af FN's nationer, herunder Danmark.

Den går under navnet Jus Sanguinis, heraf blodet, men ville formentlig idag bedre kunne anvendes med gener.

Lige nu lyder nærmest som om I to tilhører den diminutive gruppe af militante humanister, der påstår, at racer og folkeslag ikke findes?

Og jo man kan få statsborgerskab udfra etniske kriterier. Det får det danske mindretal i Slesvig, folketyskerne fra Østeuropa, kroaterne fra Bosnien etc. Hvliket der jo heller ikke er noget mærkeligt i, da de tilhører de nævnte nationer.

At disse nationaliteter gør de udfra sådanne kriterier gør dem ikke mindre racistiske i deres fremgangsmåder. For så vidt at det danske mindretal er dansktalende, har fået deres undervisning på dansk, og grænser op til Danmark er deten anden sag.

I Skotland havde man en spiller på nationalholdet som hedder Hansen til efternavn, og er nok, mindst gennem sin far af dansk afstamning, hvor mange generationer tilbage kan jeg ikke sige. Men jeg er sikker på, at han ikke kunne få dansk stasborgerskab med det samme bare af den grund. Det samme gælder selvfølgelig for dansk-amerikanere i f.eks. Minnesota.

Patrick,

Jeg har svært ved at se racismen. Du kan heller ikke blive statsborger i Kuwait eller Japan for den sags skyld.

Det er selvfølgeligt udelukkende landet selv, der afgør, hvem det gider at lukke ind i folden af nationale rettigheder.

Men du har ret i, at ottendegenerations amerikaneren Hansen ikke umiddelbart kunne få statsborgerskab i Danmark udelukkende på grund af sin etnicitet.

Når det så er sagt, er det et etnisk træk at være dansker, at tilhøre danernes stamme, at vide at ens forfædre sejlede med Svend Tveskæg og red med Valdemar sejr, og at de har blødt for landet i mere end tusind år.

Derfor kan man godt kaste statsborgerskaber i grams, men man kan ikke gøre folk til danskere, medmindre de har del i den arv, og den er genetisk.

Grundvigs definition af nationalitet: "Til et folk de alle høre som sig regner selv der til har for modersmålet øre har for fædrelandet ild..."Derefter følger noget om forrædere der sætter sig uden for det nationale fællesskab hvis ordlyd jeg ikke helt kan huske, Men det at være dansk har med sindelag og loyalitet at gøre

Grundtvig,Det er noget usammenhægende vrøvl, som skal ses i historisk sammenhæng. Det er et opråb til det danske mindretal i det daværende besatte Slesvig, om at de ikke vil blive glemt, så længe de husker deres nationalitet.

Tænk, Kim Vibe, jeg har hidtil syntes, at du var et ret fornuftigt menneske, én af dem, jeg var uenig med, men kunne respektere, men dette udsagn:

"Når det så er sagt, er det et etnisk træk at være dansker, at tilhøre danernes stamme, at vide at ens forfædre sejlede med Svend Tveskæg og red med Valdemar sejr, og at de har blødt for landet i mere end tusind år.

Derfor kan man godt kaste statsborgerskaber i grams, men man kan ikke gøre folk til danskere, medmindre de har del i den arv, og den er genetisk."

- er altså en gang nationalreomantisk gylle, der mest af alt minder mig om min gamle, gråhårede historielærerinde med knude i nakken i underskolen for snart 60 år siden - dengang, der VIRKELIUG var indoktrinering til. Jeg troede faktisk, vi var kommet lidt videre i vores historie- og nationalitetssyn siden da.

"Blødt for landet i mere end tusind år" ... "kaste statsborgerskaber i grams" -

Det kan godt være, du ikke bryder dig om betegnelsen, og måske mener du det heller ikke så slemt - men det ER sgu nazi-retorik.

Chris David Bonde Henriksen

Der var nationalfølelse, nationalromantik, ja chauvinisme, om man vil, længe før nationalsocialismen opstod. Hold dog op med ustandselig at kalde folk nazister, bare fordi de står ved det nationale tilhørsforhold. Nationalfølelse behøver ikke at ekskludere andre, men de der kommer til landet bør indgå i den store helhed. Det har alle indvandrere gjort i tidens løb, men først i de seneste år har nogle af dem stillet krav om særrettigheder - og det er ikke acceptabelt eller tilrådeligt. Individets rettigheder kan aldrig overtrumfe respekten for helheden, fælleskabet. Uden fællesskab intet samfund. Fat det.

Per,

Fordi din generation forkastede alle rammer, behøver min jo ikke at være enig.

Nationalitet handler om mange ting. Det er et åndeligt, kulturelt og historisk fællesskab. Vi er Sammensplejsede af Daner og Jyder, og trods forskellighederne er der nu gået så lang tid med fælles historie, at vi føler et nationalt fællesskab. På den korte bane er det dog genetik, der tæller.

Hvis jeg tog tyskland nu og blev der de næste syv år, kunne jeg måske blive tysk statsborger, men jeg ville aldrig blive tysker, for jeg ville ikke føle nogen del i den tyske arv og historie. Mine børn ville måske blive det, da Tyskland dog trods alt ligger os temmlig nært.

Hvis vi derimod tog endnu længere væk og samlede os i danskerkolonier ville det tage mange, mange mange generationer.

Den nuværende udvikling er en ulykke for både indvandrerne og os. Den nationale højrefløj vil vokse parallelt med stigende antal og stigende radikalisering af indvandrede muslimer. Presset kommer fra begge sider, og på et tidspunkt går det helt galt.

Du kan vel trods alt selv konstatere, at ideen, om danskerne som et særdeles tolerant folkefærd, er lettere overdrevet.

Kim Vibe
Virkeligheden at videnskaben forlængst har fastslået er at der ikke eksistere genetikske/blodsmæssige forskelle på mennesker som følger noget der bare tilnærmelses ligner etniske grænser.

Racer er sludder, menneskeheden kan ikke opdeles i racer. Det er ikke PC Vibe, det er en videnskabelig kensgerning, som dkan læse dig til. Der kan ikke lokaliseres biologoske forskelle mellem mennesker af en kvalitet som berettiger til brug af begrebet racer eller blod

(Jehu, jeg beklager at jeg stavede på dit modersmål, men det er altså det sprog jeg bruger at skirve på tildagligt, så det kan smutte, desuden henviste jeg til en ny bog længere oppe som man burde læse den er meget fremragende)

Det er derfor at du ser at man nu ofte taler mere of etniske forskelle, biologiske forskelle er fundamentalt set nonsens og ubeviselige størrelser, nå man bruger det er det af nød og kun som et kulturbegreb.

desuden er der ikke etniske forskelle på tyskere, hollændere og danskere og briter, vi er som stamme alle af Germansk oprindelse (germans betyder i den forbindelse ikke tysk)

Jeg kan se at vi nu også har vækket de rigtige nazister til dåd her. Jeg har ikke påstået at du er blevet noget i den retning, Vibe, men jeg er som Per Vadmand og nu også Jehu noget rystet over noget af det du skriver her. Kriteriet blod er ikke et kriterie der anvendes længere i jura, det man mener er nu etnicitet, det er ikke internationalt accepteret at bruge påstanbde om genetik. Derudover tildelese statsborgerskab ikke primært efter etniske kriterer i europæiske lande, og enhver tendens i den retning anses for stærkt betænkeligt af EU og international lov, men der er accepterede undtagelser

Vibe
chimpanser kan opdeles i racer, mennesker kan ikke videnskabeligt opdels i racer, vi er for blendede, man kan kun teknisk opdele os efter sprog og kultur, altså etniske grænser.

Det er noget du kan læse dig til

blandede...sorry

Dan’s Stamme (Dan Tribe) er så vidt jeg husker fra skolelærdommen en af de 12 kana'anitiske stammer, som opdelte det nuværende Israel/Palæstina tilbage i den tid, hvor også legenden om Samson stammer.

Dan’s Stamme sejlede på havene i Middelhavsområdet og var fiskere og handelsfolk. Dele af stammen udvandrede vist på et tidspunkt til Grækenland (Fønikien?) og fortsatte nordpå til det nuværende Danmark.

Farverne rød og hvid var deres officielle brandfarve. Det danske flag, det engelske flag og det amerikanske flag er i en slags familie. Dan's Stamme (vikingerne) har efterkommere i Normandiet, England, Irland, USA og særligt i Danmark samt gamle slægtsforbindelser til bl.a. Scotland og Frankrig.

Rød/hvide striber i det amerikanske flag vises ofte lodret som her: http://www.defenselink.mil/dodcmsshare/homepagephoto%5C2007-01%5Chires_s...
Rød/hvide striber i et vikinge sejl:
http://imperialweapons.com/statues/6053.html

The Stone of Destiny: Iflg overleveringen ligger den sten, som Jacob hvilede sit hoved på mens han drømte, under den engelske dronnings kronings stol. Bragt til England af efterkommere af Dan Tribe

Der er stadig dan-ske slægter, som er opmærksomme på, hvem der gifter sig med hvem.

Ja Frederiksen, der er skrevet meget mytisk nationalistisk og racistisk sludder i fortiden, men hvis man vil påstå at racer og stammer er gentiske enheder så skal man bevise sin påsatdn videnskabeligt, og det kan ikke lade sig gøre.

Det er jo interessant at du, lige som muslimerne, mener at man skal sortere hvem der har lov at gifte sig ind i familien.

Ristinge,

At det skulle komme fra manden, der skrev:

"Hvis den ser ud som en elefant og går som en elefant, så er det nok en elefant."

Det er jo kejserens nye klæder om igen. Det, et hvert barn kan se, eksisterer ikke? Det er jo politisk korrekt nonsens, så det runger i Valby Bakke, Ristinge.

Raceforskningen, der var ganske udviklet indtil krigen, døde efter nazisternes misbrug af den. Siden er der ikke givet en krone ud i forskningsstøtte til andet end kvalme politisk korrekte projekter med det ene formål at påvise, at vi alle sammen er ens, på trods af at enhver idiot med det blotte øje kan konstatere det modsatte. Tænk, at du er hoppet på den. Tror du på alle politiske budkaber, du hører, der er forklædt som forskning?

Jeg er selv i blandingsægteskab og kan dagligt konstatere forskellen.
Ud over det elementære med hudfarve, er der væsentlige forskelle i kropsbygningen på racerne. Asiater har eksempelvis stort set intet bagparti, mens negrene har førertrøjen på det område. Derudover er der forskel i torsoens opbygning, hoftestørrelse etc etc.

Men intet af det er altså biologisk..........

Alle IQ-projekter viser også tydelige forskelle, men de er af en eller anden grund også ret udskældte.

Og hvis det er, som du siger, at man ikke konstatere nogen genetiske forskelle, hvordan er det så med alle de historiske genetiske projekter, der skal finde efterkommere af vikinger i Skotland og cimbrere i på Po-sletten?

Hvordan skulle man kunne det uden at kunne fastslå den genetiske forskel mellem europæiske folkeslag?

Det er klart, at der har været en betydelig udvanding af forskellene indenfor den germanske sproggruppe, men jeg tror nu alligevel, at det stadig er muligt at sondre mellem sveer og frankere.

Jeg har da også ved selvsyn konstateret, at befolkningen i Normandiet er væsentligt mere germansk udseende end i resten af Frankrig, men det kan altså ikke påvises genetisk, selvom man kan måle forskellen på tvillinger med en DNA-test?

Det hænger sgu ikke sammen, Ristinge, og det undrer mig, at du har meldt dig ind i racefornægtelsesklubben.

"Det er jo interessant at du, lige som muslimerne, mener at man skal sortere hvem der har lov at gifte sig ind i familien." Citat: Ristinge

Det er ikke noget jeg mener.
Jeg konstaterer bare.
Og jeg har læst et par slægtsbøger.
Ganske tykke med præcise optegnelser.

PS. Prøv at Google: Tribe of Dan

Det du skriver har intet med virkeligheden at gør Vibe, der har aldrig være brugt flere penge på netop genetisk forskning og det er den genetiske forskning der nu engang for alle har slået racemyten ihjel.

Der er ikke mere biologisk betingede raceforskelle mellem mennesker end der mellem undulater, undulater har bare en kortere livstid og formere sig og frembriger og vise mutationer hurtigere end mennesker kan det.

Alle undulater er grønne og gule i den Australske natur hvor de hentedes fra for 200 års siden. De begynder først at skifte farve og størrelse og form når de havde levet x antal generationer under andre kulturelt og klimatisk betingede forhold, men genetisk er de stadig lige ens. Det er ikke genetikken der gør det min andre ydre ting som ensymer og lignedne er jeg blevet fortalt af folk der virkelig ved noget ud i den slags. for dem er 200 år vel hundrede tusidner af år hvis det var os.
Det her ere fakta Vibe, du behøver bare at studere forskninbgsresulaterne, det har intet med politisk korrekthed at gøre.

Du har i de seneste år gang på gang været vist at du på det genetiske område kan finde en blåøjet danbsker som har mere tilfælles med en Zulu fra sydafrika genetisk end de begge har med deres nabo.

De ydre træ du ser kan du ikke på en meningsfuld måde generalisere over, de er i de fleste tilfælde kun ydre træk og de er ikke homogene noget sted på jorden, end ikke bland aboriginerne i Australien, som ellers var isolerede i tusinder af år. Rigtige forskelle døde med Neanderthalmanden.

Du mener at Barak Mubama, Condoleezza Rice, Louis Amstrong, Count Basie eller Nielson Mandela er mindre intelligente end du selv er, er det det du mener er bevist Vibe?

IQ har ikke leveret beviser for den slags påstande, men IQ er et kulturprodukt lige som så meget andet, og en række forsøg (der var et der kørte på populær TV for nogen tids siden) har vist at folk med høj IQ langfra altid er dem der kommer længst, der mangler ganske enkelt stadig kriterier som kan måle menneskelig formåen i en rimelig neutral kultur og kønsubestemt form, som også indrager kreativitet og kunstnerisk udfoldelse.

Ristinge,Jeg har ikke sagt at negre var dummere, og så er der jo iøvrigt store udsving på IQ-testen indenfor racerne, men derfor er det jo gennemsnitsresultatet, der er interressant. På sammemåde som du har det med IQ-tests, har jeg det med den forskning du fremhæver. Det strider mod enhver form for sund fornuft. Øjet skulle altså være en bedre bedømmer af raceforskelle, end arvematerialet.Det bliver jeg ikke overbevist om. Klokken er mange, og det her bliver vi vist aldrig enige om. Tiden må vise hvem der ler sidst. Jeg tror stadig at kejseren er nøgen.

@ R H Ristinge tilhører racen fæ, en særlig rasende race, som ikke findes indenfor grise, den er 100% MUTERET til nazisme istedet, en sjæleligsjælden sygdom i pølse frikadelle levepostej med bastardunger o g fremmedappetit, så det gør ondt i løgnhalsen med situationen, at ristingegenetikken er blevet fænogenisk blind og usmagelig nok til, at løgnhalsen spytter og sprøjter naziparonid skidt ud i hvad som helst, der skal gøres til racistiskbæ-skit, især svage og stærke geners dominans eller vigende effekt efter mendels simple kemiske genetik kombinations overlevelseslove. Ristingesygdomsgenet er næppe stærk og derfor ikke overført til bastafkommet hvor fejfarvemuslimerrgenet fra rideturen derfo må domminere, selv om begge parter har leveret et sæt så risingegenet er afvegenet og smudsslimgenet derfor fænotypegenet hos ungen/ungerne fra gendonationen fra de elskende racekryds.

Engelsk forskning har vist, at konvertitter fra pølse frikadelle levepostej til vegetarisme efter 20 år har resulteret 2% IQ-forbedring, og at rene vegetarer i gennemsnit har 4% større IQ end pølse frikadelle levepostej - nazigruppen, som ristinge må formodes at tilhøre, signifikant nok til at det ytrer sig i intelligens og andre målelige succeskritierier, herunder socialsympati/apati/antipati i ristinge-smittede omgivelser.

Kvinder har typisk en IQ lidt under mænds, men det betyder på ingen måde, at der behøves indførelse af diskriminerende kønskvoter, for at gruppen skal kunne klare sig ligeså godt som mænd mht. kariere, indtægt, bestyrelsesposter osv., der er således intet biologisk i det uden noget syg ristingenazicultløgnagtigt i fænomenet.

Det vi er inde i her Vibe er ikke politik, det er videnskab, og der kræves beviser og modbeviser. Dem blandt os der arbejder professionelt med den slags problemstilling kan godt debattere politik og politiske og ideologiske forestillinger.

Men på på dette punkt eksisterer der ikke vidensbaeligt belæg, og det er et faktum. Du kan se mange interesante udsving, og IQ er jo en målemetode, men det er en målemetode der klart har sine videnskabelige begrænsninger. Virkeligheden er at menneskehedens største styrke, og det der har sikret vores arts overlevelse, ikke er ensartethed og ideer om visse gruppers kulturelle og genetiske overlegenhed, men derimod - variationer på menneskeligt såvel som genetisk og kulturelt plan.

Det jeg siger til dig er at du ikke kan finde videnskabeligt belæg for dine opfattelser om Blod og Race, for de eksistere ikke. Påstanden om at man skulle være hold op med at forske i det skriger til himlem. Vi sidder lige i begyndelsen af det største gennembrud i menneskehedens historie, ny viden hentes hver dag. Der er bare de senset 5 år været en kollosal vidensudvikling på netop det gentiske område. Og, Vibe, jeg er kva mit arbejde nød til at følge lidt med på sidelinien der jhvor det berører mig og jeg kan fortælle dig at der er ikke noget at tage fejl af. I biologisk genetisk forstand eksisterer racer ikke og der er intet menneskeligt samfund på jorden, ingen kultur som kan klassificeret på entydighed. Det er virkeligheden.

Tro mig jeg er meget kritisk, også jeg troede på et tidspunkt at der måske på et eller andet plan var tale om en politisk korrekt om ikke sammensværgelse så bare en overreaktion affødtaf nzismens misbrug. Men det er der ikke, ihvertfald ikke længere.

Min politiske kommentar til det er så at fordi variation er afgørende for menneskelig udvikling vil et samfund som låser sig fast i ønsker om kulturel, genetisk og etnisk ensartethed, givet tenderer mod at miste i kraft og mennskelig konkurranceevne.

Udviklingen i retning af mere blandede kulturer, giver selvsagt en masse problemer. Det er jo nærmeast en naturlov. Man er nød til at passe på overmætning og den slags. Men problemer er til for at blive overvundet.

I længden er denne udvikling mod kulturel tilpasning, tror jeg, det største håb for fremtiden, ikke mindst EU fremtid blive i tiltagende grad sikret af den vej tror jeg. Jeg håber derfor at man også finder veje til at optage tyrkiet og til sidst ukraine og lignende nationer, for variation er der vores styrke ligger. Men det er en tro og politisk overbevisning jeg har og den kan vi debattere og vi kan være uenige her.

Det andet derimod er noget der skal føres bevis for Vibe og du vil ikke kunne finde belæg for de ting du skriver om blod, for det eksisterer ikke, det er uddateret viden. Mere end det, det var aldrig andet end nordeuropæisk kulturel arrogance og pseudo-videnskab af den mest skadelige art.

I biologisk genetisk forstand eksisterer racer ikke.

Og generne bruges ikke til formering

Det er farven på skinnet som smitter barnet.

Det er noget udenpå

Ristinge,

Da jeg er konservativ af natur, vil jeg nu stadig afvente historiens dom, men du har ret i, at vi vist fik vækket et par nazister, hvilket vist burde være anskuelighedsundervisning nok til, at 2XPer med flere, holdt op med at putte det prædikat på os andre.

Ristinge,

Hvad angår dine fremtidsvisioner, er du væsentligt mere optimistisk end mig.

For mig ser det ud som om, vi bevæger os mod konfrontation, hvilket jo netop gør en debat om integration/assimilation interessant, men da det første ikke ser ud til at give det ønsklede resultat, og det andet er en umulighed efter mit bedste skøn, har jeg svært ved at se en vej uden om mareridtet.

Og hvis det kommer, så er alle forskningsresultater ligegyldige, for så bliver det en småfed hjemmeværnsmand i et check-point, der kommer til at afgøre, hvem der er danske nok til at overleve.

Du mener at Barak Mubama, Condoleezza Rice, Louis Amstrong, Count Basie eller Nielson Mandela er mindre intelligente end du selv er, er det det du mener er bevist Vibe?

Suk, evig og altid det samme idiotiske fugleskræmsel. Hvis jeg nu fortæller dig at mænds gennemsnitshøjde i Danmark er, lad os sige 185 centimeter, vil du så protestere med, at det er forkert, fordi alle danske mænd ikke er 185 centimeter høje?

Hold da helt op - sikken en diskussion!

Nu må den Politiske Korrekthed, der dominerede verden i 1990'erne, da anses for definitivt afskaffet, i al fald i Danmark som det første land i verden: another claim to Fame. De velsignelsesrige tegninger (fiktivt citat) gør deres!

Så er spørgsmålet egentig kun, hvornår en eller anden amerikansk-jødisk (here I go again!) professor skriver en drejebog, der - delvist - rehabiliterer synspunkter om geografisk-hereditære karakteristika! Og den får næsegrus beundrende omtale i Time Magazine og på CNN. Så ruller køreplanen igen!

Det er befriende, at www.islamdemokraterne.dk er under stiftelse....

Befriende???

Det er endnu et skridt på vejen mod helvede.

Hvad tror du, at der vil ske, hvis de får magt og inflydelse?

hahahahahahaaa.....hvor er det morsomt?
Hvad er du bange for?

hmmm....okey....mit gæt er, at det ny parti får omtrent ligeså megen indflydelse som Kristendemokraterne:-)

Vibe

Tror ikke vi behøver at være bekymrede over Jonni’s overmennesker her, for de kan tilsyneladende hverken læse eller skrive...:)

Ja jeg er optimist, Vibe, men der ligger noget mere under, jeg har også mere end bare optimisme i tankerne.

Europæere troede i næsten 3 århundrede at det teknologiske og innovative forspring de lige pludselig havde fået var grundet i at de var en ’race’ der var højere udviklet end andre såkaldte ’menneske racer’.

Ja alle europæere uden undtagelse troede langt inde i det 20 århundrede at sådan forholdt det sig.

Men mange ser idag den virkelige årsag til at europæerne pludselig kom ud a middelalderen med tiltagende evne ti at tænke nyt.

Det var ikke vores IQ eller overmenneskestatus. Det var den tvang vi – kva’ Europas besynderlige geografiske placering havde. Romerriget blev stærkt ikke på trods men på grund af multikultur og evne til at optage det bedste til eget brug. Efter rom sank vi tilbage, vi mistede endog viden på afgørende områder, vi blev invaderet vi krigedes vi blødte og vi døde. Men det var grundet på de indre konflikter og invasioner syd og østfra vi til sidst blev tvunget ind i innovationernes cyklus. Hvad angår krigsførsel var det avancerede lette mongolske rytteri og deres vores tunge rustninger og rigide linier klart teknisk overlegne, vi fik grimme øretæver, og det var indlysende at vi måtte lære for at overleve.

Da vi endelig begyndte at komme os havde vi fået en nysgerrighed og var mere udadvendte. Det var blev tiltagende tydeligt for os at der var nationer og riger derude. Islam og Kina, ikke mindst, som var langt længere fremme. Men det at lære mente handel og handel betød at ukendte sygdomme kom til og pesten blev derefter det nye tilbageslag.

Men da vi var kommet os over alle disse og – mange, mange flere - tilbageslag havde vi lært noget meget centralt, nemlig at det eneste der IKKE DUR er at reagere som kineserne - at forskanse os i ét rige, nedkæmpe al modstand og så bygge mure omkring os, og ud over lidt handel, være nærmest uinteresserede i at deltage i udforske og lære af omverdenen.

Det var dette, altså arrogant, vi er de bedste attityder. Det var den ophøjede selvtilstrækkelige isolation, der var den virkelige årsag til at islams kalifat og Kina faldt bagud. Det var ikke mangel på evner. Det var heller ikke underlegenhed eller manglende IQ. Det var derimod - isolation og ophøjet selvtilstrækkelighed.

Det kan du også se i forskellene på de europæiske kulturer imellem. Dem der var mest åbne er dem hvis kulturer og sprog der har bredt sig mest over kloden. Dem der var mest kulturelt lukkede og arrogante - er dem der idag lider under tabt selvbevidsthed og de andres dominerende kultur og sprog.

For et par års siden kom en australsk politiker på besøg i Frankrig virkelig ud i noget snavs. Franskmændene har ligesom resten af verden i tiltagende grad fået øje på de enestående aspekter ved den måske 60 000 år aboriginal kunstudøvelses, som i virkeligheden ikke er kunst men et udtryk for livsfilosofi, helt ekstreme overlegenhed hvad angår dybere abstraktion tenderer mod brug af det vi i Europa forstår ved ekspressionistiske virkemidler.

Frankrigs fremmeste designere og kunstkritikere var ved at falde i svime over de oplevelser og ting der sker når man står over for et virkelig vellavet aboriginal stykke kunst. Spørgsmålet melder sig naturligt. Ja det ligger stadig gemt i baghovedet på mange europæere. ’Jamen det er jo stenalder mennesker’ en menneske art som indtil en generation eller tos siden blev regnet for den absolutte bund i den europæisk opfundne race-pyramide, som jo selvsagt havde den hvide nordeuropæiske race i toppen.

Hvordan kan det være aboriginerne endnu ikke har opstået ligestilling, blev han spurgt. Aboriginerne fik først borgerrettigheder og blev medregnet i befolkningsstatistikken i Australien efter en folkeafstemning i 1967, og reelt først et par års senere (lovgivningen skulle jo laves – og få troede forslaget ville blive vedtaget).

Famlende svarede ministeren så de Franske rapportere at, jamen aboriginerne havde jo end ikke opfundet hjulet da vi europæere ankom i 1788.

Logikken var den gode gamle, nemlig at de nok ikke var lige så begavede som os europæere.

Det faldt ham aldrig ind at årsagen til at man i Eurasien og Nordafrika opfandt hjulet – ikke er at man var mere begavede, men snarere er en anden meget simpel ting. Man havde trækdyr der kunne domesticeres og lære at trække! Et havde man ikke i Australien og i øvrigt heller ikke i Amerika før Europæeren kom.

Med andre ord. Årsagen er ikke genetisk – den handler igen om hvilke mennesker der lever længst i den størst mulige isolation! Ingen mennesker har levet længere i Afskåret isolation end de indfødte Australiere, tilmed på et af de mest vandlidende kontinenter på jorden, hvor der ikke var noget der kunne omdannes til afgrøder som dem vi europæere med vores udadvendthed selv møjsommeligt har hentet fra Asien Afrika og Amerika – ja overalt hvor der var noget at hente.

Moralen er Vibe er – isolationisme, Krarupske bonderoser, arrogant selvtristrækkelighed er vejen til helvede –

vejen frem derimod - er hård. Den vil måske give os mere pest – utvivlsomt fortsat og endog flere konflikter med andre, som dem vi oplevede i fortiden.

Men der er ikke noget alternativ. Dem der er bedst til at engagere sig i kulturernes mangfoldighed er altid og har altid været dem der vandt.

Hitler tabte den dag han angreb jøderne – det var ikke i 1945 han tabte – det var den dag han lige som disse tåbelige fyre her ovenfor - besluttede sig til at tyskland skulle være kun for tyskere og at alle andre etniske grupper skulle forføje sig eller udryddes om nødvendigt. Mange forføjede sig, andre omkom. Einstein var bare en af millioner der drog af til Amerika. Samtidigt sad der typer som Hitler havde gasset som mentalt uønskede i hemmelige bunkers i London og brød alle de nazistiske ’overmenneskers’ enigma-koder -

Det var den dag han tabte Vibe!

At engagere sig i og have tæt og dybt samvær med mangfoldigheden af menneskelige kulturer har sin pris. Det kan være en meget bekostelig affære. Men det er den eneste vej fremad. Det er den eneste måde vi undgår at falde af pinden,

De andre – Kina, Indien og resten af Asien – har nemlig lært lektion. De har set at det der gjorde Europæerne overlegenhed i 3 århundrede, ikke var deres genetisk eller deres blod.

De gør nu som vi gjorde for 5-600 år siden da vi tyvstjal og helt uden erstatning kopirettighederne - til kinesernes krudt og porcelæn – de gør nu det samme – med os. Vores valg er at være med, eller bygge os en rask lille kinesisk mur

- af den slags Søren Krarup og Pia Kærsgaard har søde drømme om

Well, jeg har hørt og forstået argumentet om, at der ikke findes racer. Problemet er, at argumentet bygger på semiotisk niveauforskydning, (undskyld), det svarer til at hævde at begreber som æbler, pærer og bananer er falske, fordi det altsammen er frugt.

Folk kan jo se med deres egne øjne, at folk i Venezuela ikke ligner folk fra Belgien. Og folk er ikke dummere end at well, hvis folk er forskellige udenpå, er det vel ikke helt skævt at antage at de er forskellige indeni.

Jeg har, i lighed med de fleste (etnisk 'kaukasiske') mennesker jeg kender og har mødt på nettet, intet problem med at indrømme at østasiater og jøder er mere intelligente end 'kaukasere' eller hvide mennesker som man nazifascistisk udtrykte det i gamle dage.

Man kan diskutere, om race i teknisk forstand er det rigtige begreb at anvende, men 'geografisk-hereditære karakteristika' kan konstateres ved anvendelse af ens egne øjne: i et selskab af tilfældigt valgte australsk aboriginees, pygmæer, eskimoer og svenskere, skal jeg påtage mig at udvælge ti tilfældige mennesker, der ville kunne udpege svenskerne.

Race-paranoikere hopper omgående fra dette til nazi-associationer og eugenikpanik, men der er sgu' forskel på at insistere på retten til at konstatere at folk indlysende er forskellige og så til at rangere dem efter kvalitet. Jeg har både intelligente og, well, knap så intelligente venner, nogle af dem er bedre venner end andre, men det har ikke noget med intelligens at gøre.

'Sorte' mennesker er (gosh, jeg bliver bare SÅ meget blacklistet nu) beviseligt mindre intelligente end hvide (og østasiater), set over en gennemsnitsbetragtning. Sorte mennesker er til gengæld bedre sportsfolk, bedre i sengen og bedre musikere, hvilket karakteristisk nok ikke er kontroversielt at påpege.

Jeg kender personligt ingen sorte mennesker, men en af mine bedste venner er burmeser og han ser ikke ned på mig, fordi jeg i gennemsnit er lidt langsommere i opfattelsen end ham. Med al den feminisme- og multikulti-snak er det bemærkelsesværdigt hvilke anstrengelser der gøres for at vi alle skal være ens. Jeg synes ærligt talt at det er en deprimerende tanke, at vi allesammen skulle være ens indeni.

Jeg er Jyde, min mor er født i Grisbæk, al sammenligning med danskerne( en sydsvensk stamme, domkirke i Lund) frabedes. Frit Jylland, fri for danere.

Ristinge,

Jeg kan udemærket følge dit resonnement et stort stykke vej. Min tidligere racediskussion med dig handlede nu også mere om biologi end om udviklingsstade og intelligens.

Jeg har bare konstateret, at der var racer, og glædes ved mangfoldigheden. Jeg har ikke kategoriseret dem.

Hvis du i dit resonnement prøver at drage en lignelse til de sidste 30 års indvandring, er vi dog uenige.

Den har bibragt os en fremmed dominerende kultur, og i mit sortsyn går vi mod endnu en kraftig konfrontation a la jødeudryddelsen, som jeg har meget svært ved at se skulle gavne nogen af parterne, og det er ikke kun i Danmark, jeg taler om.

Det kommer til at ske i hele EU.

Derfor taler jeg for administrative løsninger, der måske lyder hårde nu, men som med tiden vil spare alle parter for meget.

Frederiksen

Ja, indledningsvist bliver det nok ikke til meget, men jeg tror du undervurderer polariseringen i samfundet. Den vil kun vokse år for år, og det samme vil fløjene.

Vibe
Min pointe er at mætningspunktet i ethvert forhold skal styres nøje, og at der skal siges til og fra - og at dette kræver cement i maven, og ikke hallal.

Men også at al historisk erfaring viser os at der netop er i smerterne og vanskelighederne der skulle overkommes. Vanskeligheder der opstod netop i konfrontationen med alle de andre og fremmede kulturer i kampen for at vride ud hvad de kunne gi os (det var sgu ikke altid smukt) men også i at gi dem noget af os (både kineserne japanerne og inderne lærte meget - watch out), at vi Europæere vandt vores innovative og kulturelle storhedstid.

Slår vi bak, taber vi den - vi overlader det hele til de andre.

Erik
Det var kun en lille del af pointen, men tro mig, det er den der er stærkest - men de andre ting indeholder i mine øjne en række langt vigtigere pointer

Ristinge,

Jamen så er vi jo i princippet enige, bare mætningspunktet er styret, men hvis det løber over, bliver det sgu ikke særlig kønt eller behageligt.

Jeg er Jyde, min mor er født i Grisbæk, al sammenligning med danskerne( en sydsvensk stamme, domkirke i Lund) frabedes. Frit Jylland, fri for danere. Citat: S.E.Blumensaat

Min underbo er taxa chauffør og sagde forleden til mig, da vi diskuterede om nogle plakater var kønsprovokerende eller ej....at jyder og muslimer ligner hinanden meget i opfattelse af etik og religion. Det syntes jeg var tankevækkende.

Vibe: Jeg tror også polariseringen vil vokse nogen tid fremover; men blot for at harmonien i sidste ende kan findes.

PS. Må desværre stoppe skrivningen for i dag.

Hitler tabte den dag han angreb jøderne ?

Ja eller Rigsdagen naziromantikker

jaleaux på

Søren Krarup og Pia Kærsgaard ?

jyder og muslimer ligner hinanden meget i opfattelse af etik og religion.

De har fandme også været der længe nu,

Jyderne

Erik Bault, "som selvfølgelig ikke er racist, men..." skriver

'Sorte' mennesker er ...beviseligt mindre intelligente end hvide (og østasiater), set over en gennemsnitsbetragtning. Sorte mennesker er til gengæld bedre sportsfolk, bedre i sengen og bedre musikere, hvilket karakteristisk nok ikke er kontroversielt at påpege.'

Det forstår sig at vi skal være beærede over at få lov til at læse Erik Bs intilligente udgydelser hvor vi ellers til dagligt er nød til at nedsænke os til at lytte til folk som Barack Obama , Condoleezza Rice, eller Nelson Mandela og en berigende verden hvor vi ikke behøver lytte til småt begavede musikere og kunstnere som Count Basie, Louis Amstong, Miles Davis eller Jimi Hendrix

det turde jo være indlysende for enhver at der er solide videnskabelige beviser for at geniet Erik, kva hans hudfarve (om ikke hans tidligere beundring for Stalin) rangere temmeligt meget højere end os andre stakler

Fryd dig ohh menneskehed.... :)

Sider