Kommentar

Lad myndige mennesker selv bestemme

Samfundet er indtil dato indrettet efter det forhold, at der kun findes to biologiske køn. Desværre er vi nogle få, der ikke passer helt ind i disse kasser
Debat
7. marts 2008

Forslaget til folketingsbeslutning om transseksuelles/ transkønnedes rettigheder, der er fremsat af Enhedslisten 26. februar 2008, viser en stor indlevelse i de forhold, som gælder for transseksuelle og transkønnede. Jeg vil derfor tillade mig at kommentere på de enkelte delelementer i forslaget, nemlig:

- at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres køn,

- at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke, og

- at myndige mennesker efter grundig vejledning og rådgivning om konsekvenserne selv afgør, om de vil gennemgå en kønsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til rådighed for borgerne.

Siden min tidligste barndom har jeg følt, at der var noget, der ikke var rigtigt hos mig, og ikke var som hos andre drenge! I min barndom og ungdom var der ikke nogen særlig stor viden omkring transvestisme og transseksualitet. Selv den dag i dag er der meget begrænset viden om dette område.

Jeg lagde dengang låg på disse tanker, for det kunne jo ikke nytte noget. Fysisk var jeg mand og måtte agere i overensstemmelse med dette. Tog en uddannelse, blev gift og fik børn. Jeg har en lang karriere bag mig med teknisk projektsalg, nationalt som internationalt. Det har haft store personlige omkostninger at 'komme ud af skabet' i 2001. Disse omkostninger har medført skilsmisse, et problematisk forhold til det ene af mine to børn samt tab af karriere.

Samfundet er indtil dato indrettet efter det forhold at der kun findes to biologiske køn. Desværre er vi nogle få, der ikke passer helt ind i disse kasser. Nogle få ændringer fra det officielle Danmark ville gøre vores liv nemmere og desuden være medvirkende til en større accept i samfundet. Tænk blot på hvilken betydning loven om registreret partnerskab fra 1989 har haft for befolkningens forståelse for homoseksuelle.

Angående forslaget om at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres køn:

Da den reviderede navnelov trådte i kraft i 2006, benyttede jeg lejligheden til at tilføje Freja Nordam til mit navn. Desværre er Freja ikke på den liste over navne, som både kan anvendes af mænd og kvinder. Da navnet har stor symbolværdi i ens selvopfattelse, er det for mig ikke nogen løsning at tilføje et kønsneutralt navn foran det navn, jeg har valgt. Det er næppe tænkeligt, at myndighederne ville påtvinge andre persongrupper i samfundet, at deres ret til frit at vælge navn skulle reduceres.

Krænker blufærdighed

Angående forslaget om at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke:

Såvel navn som den påhæftede kønsidentitet har stor betydning for ens selvværd. Det er ydmygende, at jeg ved alle de henvendelser, som jeg har til det officielle Danmark, er nødt til, billedligt talt, at afsløre indholdet i mine trusser. Det krænker min blufærdighed.

Angående forslaget om at myndige mennesker - efter grundig vejledning og rådgivning om konsekvenserne - selv afgør, om de vil gennemgå en kønsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til rådighed for borgerne:

For mit personlige vedkommende er jeg afklaret med, at en 'kosmetisk operation' i mit skridt ikke vil gøre mig mere kvindelig. Med denne operation vil jeg ikke ændre andet end nogle få ting på min krop. Som lovgivningen og reglerne er i dag, er jeg imidlertid nødt til at frekventere Rigshospitalet gennem flere år og undergå en meget omfattende operation for at få officiel status som kvinde. Jeg finder dette forhold uforståeligt, og jeg vil tillade mig at sige, at det er spild af samfundsmæssige ressourcer. Både økonomisk og menneskeligt.

Med til billedet hører naturligvis også, at det begrænsede antal såkaldte kønsskifteoperationer i Danmark betyder, at kompetencen på dette område ikke er så stor, som den er for mange andre operationstyper. Mange transseksuelle har derfor følt det nødvendigt at betale for deres operation på et privathospital i Thailand. Jeg tror, man kan få en fornemmelse af den desperation, der dybest set ligger bag de mennesker, der hvert år vælger at rejse ud af landet for at gennemføre en operation.

Antallet i den målgruppe, som forslaget til folketingsbeslutning, B-65, retter sig imod er ukendt. Mit eget skøn er, at det næppe er mere end nogle få hundrede. Som jeg håber at have belyst med mit indlæg her, kan de forhold, vi er underlagt, med få midler ændres drastisk i positiv retning. En stor del af os er desværre blevet marginaliseret, pga. af denne livsstil.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Krænkede minoriteter i alle lande, forener eder!

Selvfølgelig skal voksne mennesker have lov til at vælge hvilket navn de vil have. Jeg kan heller ikke se problemet i at give voksne lov til at få ændret deres personnummers sluttal. Med operationerne skal man derimod passe på. En del fortryder dem, og de er ikke uden risiko.

Det er forbløffende på den seriøse avis Informations hjemmeside at læse unuancerede, rettere uartikulerede, og vel dermed aggressive udsagn som især den første i denne lille række. Kommentar 2 er osse svær at opfatte meget anderledes. Glædelig er det at læse Karen M. Larsens tage problematikken seriøst og nuanceret. Min kommentar til Karen, er at langt værre end de der evt fortryder er alle de mange der aldrig får den foretaget. Transkønnedes mest entydige erfaring på dette felt er, at det kun kan gå for langsomt. Dette forhold har jeg til dato aldrig hørt fremført i dette land.
Men - tilbage til de to første: Hvad foregår der i personer der føler sig kaldet til at give deres holdning til kende på den måde? Har de ikke forstået at der her er et voksent, veluddannet menneske, der har mistet sin absolut gode stilling ved at vedgå sig, hvem hun er? Rettere: Hvad er det der gør, at de efter en sådan historie, absolut må udtrykke sig ringeagtende???

LIza,

jeg er bare en vred og skuffet hvid, heteroseksuel mand.

Har du set "Falling down" med Michael Douglas? Den handler om mig.

DE sidste tre gennemstupide indlæg bekræfter på smukkeste måde Frejas artikel. Tak for det, Erik, Erik og Lars.

Heinrich R. Jørgensen

Erik og Lars,

det er vel rimeligt at formode, at jeres fobier og manglende selvsikkerhed giver sig udslag i afsky og latterliggørelse rettet mod andre minoriteter også?

Ovenstående indlæg vil næppe gøre det nemmere at opfatte jeres indlæg om andre emner som værende mere seriøse...

Mvh

det er altid en god idé at læse en artikel stille og roligt igennem inden man farer ud og skælder ud over noget der faktisk ikke står i artklen- ellers kan man let komme til at fremstå som i bedste fald useriøs.
Det jeg sigter til her, er at Freja netop skriver at hun ikke ønsker en operation, hvorfor det virker ...useriøst..når Erik B skælder ud over at skatteyderne skal betale for sådan en operation.
Der til kommer at samme Erik tilsyneladende ikke kender forskel på begreberne seksualitet og kønsidentitet. Freja har således ikke med et ord nævnt noget om sin seksualitet, men i høj grad om sin kønsidentitet.

Tilbage står det interessante spørgsmål : Hvorfor afstedkommer en så oplysende og seriøs artikel, sådanne reaktiner ?

mvh

Liza

Næste gang læser jeg hele artiklen, og ikke kun overskriften.
Det lover jeg!

mvh

PS: Hvilket køn har engle?
PPS: Stiller Rune Engelbreth Larsen op til valg igen?

Freja skriver:

"Desværre er vi nogle få, der ikke passer helt ind i disse kasser. Nogle få ændringer fra det officielle Danmark ville gøre vores liv nemmere og desuden være medvirkende til en større accept i samfundet."

Du vil altså have at HELE landet skal indrette sin lovgivning efter de få der ikke kan/vil tage sig sammen og få udført en kønsbekræftende operation.

Nu er det jo også sådan at man for at blive betragtet som ægte transseksuel, samtidig skal have det rigtig dårligt med den krop og de kønsorganer man har fået "udleveret".

Uanset om det er lykkedes nogle få at få diganosen "F 64.0" (WHO's klassifikation) er dette ikke i sig selv tilstækkeligt til at få en kønsbekræftende operation.

Iøvrigt kan jeg kun fraråde at få denne operation udført herhjemme, på grund af manglende rutine. Jeg er kendt med ihvertfald 6 personer (Mere end et års kvote) der er opereret herhjemme. Heraf var der kun 2 der slap for væsentlige fejl. jeg kender samtidig mere end 10 der er opereret i Thailand...... uden fejl overhovedet.

Tænk blot på hvilken betydning loven om registreret partnerskab fra 1989 har haft for befolkningens forståelse for homoseksuelle.

Som det klart og tydeligt fremgår af artiklen er Freja genetisk set mand, men lever som kvinde, idét hun identitetsmæssigt føler sig sådan. Hun ønsker netop IKKE operation, hvorfor hun indenfor den nuværende danske lovgivning ikke kan få ændret det sidste ciffer i sit cpr nr. Derved tvinges hun, hver gang hun skal benytte sig heaf, til at afsløre denne yderst private information.
Dette er sagen i sin enkelhed.
Erik B, mener at Freja tilhører en seksuelt minoritet, skønt det jo, som allerede nævnt, handler om identitet og seksualitet. Jeg tror man tidligere benyttede dette begreb om denne tilstand, men det er vist nogle årtier siden.

Erik B, mener at Freja har gjort sig selv til grin, og det må man gerne grine af.

Jeg mener at alle folk har ret til at blive taget alvorligt, også de der skriver uden at have forstået emnet, Erik B.

Det, der fortsat er mit spørgsmål her, er hvorfor der reageres således, i denne for Freja, og andre, så alvorlige sag ?

mvh Liza

UPS...i afsnittet om begrebet seksuel minoritet, skulle der have stået ....handler om identitet og IKKE seksualitet...beklager

Jeg undrer mig fortsat over, hvad det er der får skribenterne her til i den grad at forholde sig som fjanter ?

Der kastes her omkring med en del begreber, der tilsynelandende ikke er klarhed om.
Omskæring er ikke det samme som kønsskifteoperation, selvom Jakob skiftevis benytter disse som om det var.
Transsexuel, som det hedder på engelsk refererer ikke til ordet sex, som vi bruger det på dansk , men til ordet køn/sex. Altså transkønnet på dansk.
Transkønnet er ikke det samme som homosexuel - der jo handler om seksuelt begær mod en person af samme køn.
Havde de herrer skribenter været velorienterede i denne sag som de så bramfrit udtaler som om, ville de have vidst at LBL, landsforeningen for bøsser og lesbiske, for meget kort tid siden, efter flere års strid, har besluttet sig for også at arbejde for transkønnedes vilkår.
Det er selvfølgelig interessant at vide, at man som homoseksuel i Iran kan få kønsskifteoperation gratis, mens homoseksuelle kan straffes med døden, jeg kan blot ikke se hvorfor dette forhold skal inddrages i en diskussion om et forslag der er stillet i det danske folketing.
Jeg kunne derfor fortsat ønske mig en seriøs forholden sig til dette forslag, der første gang det blev rejst i folketinget mødte ros fra hele oppositionen, men også delvis fra regeringsfløjen.
At det må betragtes som et levn fra de tider, hvor fattigfolk fik gebis i konfirmationsgave, når parendentosebehandling fortsat er bekostelig for den enkelte, er vel ikke et egentlig argument imod støtte til andre, der blot på anden vis lider.

mvh

liza

Det kan vel være på sin plads at komme med nogle faktuelle oplysninger:

Jeg hedder ikke Frej!
Jeg er ikke opereret!
Jeg er diagnosticeret som transseksuel!

Den danske navnelov er PT indrettet således at det første fornavn skal være kønsbestemt.
Der findes en lang række navne som kan anvendes af begge køn. Herudover findes der blandt borgere i dette land mange navne, der ikke umiddelbart afslører om personen bag navnet er af han- eller hunkøn.
Disse mennesker giver ikke anledning til at administrative systemer bryder sammen. Derfor er et uforståeligt at myndige mennesker skal være underlagt begrænsninger i valg af navne, i sær når navnene i øvrigt anvendes.

Jeg har i dag et fireleddet navn, men anvender kun de to midterste: Freja Nordam.

Jeg har fravalgt at få en kønsskifteoperation, som rettere burde kaldes en kønsmodificerende operation. På trods af at denne operation kun omfatter kønsorganerne, så er det et stort indgreb. Tidligere i tråden er det påpeget at der blandt danske kiruger ikke er nogen stor erfaring med at udføre denne operation. Yderligere vil det jo ikke ændre den dybere biologi som jeg er skabt med.

Når man betragter køn, så er det typisk maskulint udelukkende at fokuserede på netop biologien. Køn er meget andet, og handler også om kultur og følelser.

Det danske CPR system er ikke indstiftet i himlen, men konstrueret af embedsmænd i slutningen af 1960erne. Dengang var med nød til at lade hvert enkelt ciffer være informationsbærende. Det skyldes den begrænsede regnekraft i datidens "datamaskiner" . Disse begrænsninger findes ikke længere. Såfremt det tillades at folk selv kan vælge mellem et lige og et ulige ciffer i slutningen af deres CPR nummer, vil ikke få systemet til at bryde sammen. Der skal muligvis ændres noget i programmerne, men det vil være en meget begrænset omkostning, der næppe vil udgøre mere end et 5cifret beløb. (Finansloven er på 65 milliarder.)

Som situationen er i dag må jeg som velklædt dame, der er fyldt 50 møde op til de demokratiske valg med et valgkort der er udstedt til Hr Xxxxx Freja Nordam Xxxxxxx, hvilket selvsagt skaber lidt forvirring.
Tilsvarende er jeg også på apoteker blevet spurgt om det ikke var min mands gule sygesikringsbevis jeg havde med!

Med venlig hilsen
Freja Nordam

At kritisere ting man ikke forstår, er vel den mest udbredte form for kritik, der findes - nogle vil kalde det småborgerlig forargelse, men her tilstræbes en god tone-:)
Det kan derfor undre, at Villy afviser en sådan tankegang.

Man kan aldrig helt indleve sig i andres indre, men man kan udvise respekt for dem, lytte til dem, anerkende dem.

Verden er af lave, skriver Villy...og jeg tænker, det har den vel altid været- og der har altid været folk, der mente, at det var bedre i gamle dage, da de selv var unge, men dengang mente de ældre jo det samme.

Så, skulle vi ikke hellere her glæde os over, at et politisk parti har fremsat forslag om et emne der aldrig tidligere har været bragt op på parlamentarisk plan, og ovenikøbet ved fremsættelsen blev mødt med megen venlighed af især oppositionen.

Jeg rejser derfor atter spørgsmålet: Hvorfor reageres der så emotionelt, så oprømt over dette forslag ?

Sophie Frederikke Schröder

Kære Freja.

Du skrev blandt andet:

"Jeg er diagnosticeret som transseksuel!"

Jamen så er det jo ikke noget problem for dig af få dine uønskede fornavne slettet.

Er sandheden ikke at den stillede diagnose ikke er valid i forhold til gældende lovgivning?

At du ikke kan få slettet "Herr" på et valgkort, uden at være opereret må vel være til at leve med, det gjorde jeg i 3 år helt uden problemer. INGEN stillede spørgsmål i den anledning. Jeg var sågar i stand til at bestride et job som kvinde, uden at det medførte nogen yderligere kommentarer. Så hånden på hjertet, det med person nummeret kan da ikke vælte hele din tilværelse. Og giv mig så lige en valid forklaring på hvorfor Danmark skal tilpasse en lovgivning på grund af nogle få utilpassede, der partout VIL ha' at vi andre skal acceptere jer som kvinder uden i er det.

Sophie

Sophie Frederikke Schröder

Kære Liza.

Du skriver:

"Jeg rejser derfor atter spørgsmålet: Hvorfor reageres der så emotionelt, så oprømt over dette forslag ?"

Det er egentligt meget enkelt. Her er der tale om nogle personer der ønsker at opnå juridiske rettigheder som kvinder uden at være det.

Hvad værre er, de ønsker heller ikke at gøre noget for at blive det.

Vi andre skal åbenbart "bare" samle hælene og sig javel...... og så gøre hvad Freja og hendes ligesindede ønsker.

Jeg vil kæmpe med næb og kløer for at dette forslag aldrig bliver vedtaget.

Men i samme åndedrag finder jeg det forkasteligt at statsmagten skal blande sig i hvilket navn voksne myndige menneske ønsker at have. Jeg vil vove den påstand, at netop navneområdet er selvregulerende. Hvem kunne forestille sig at en stor og mægtig smedesvend med gorilla slips og ditto arme ville kalde sig Olga.

Sophie

Min diagnose er bestemt valid.

Både du og jeg er transseksuelle kvinder. Du har blot gennemført en operation.

Freja

Erik B har svært ved at tage den omtalte problematik alvorligt.
Jeg skal her gerne gentage, at der ved fremlæggelsen af forslaget var en bred anerkendelse af vigtigheden af beskæftige sig med spørgsmålet.
Jeg synes det er dejligt at vi har et parlament der viser forståelse, og vel dermed en vis indsigt i dette spørgsmål- for dersom man slet ingen indsigt har i dette, som andre ting man ikke lige kender noget til, reagerer mange vel ved, som Erik B, ved ikke at ville det tage det alvorligt- eller som flere andre her har gjort, at komme med alle mulige fjantede udsagn - ret meget i stil med det Erik B netop kommer med om toiletter.

Igennem hele denne lille debat har jeg forsøgt at holde fast i den grundlæggende opfattelse, at modne mennesker, men en vis ydmyghed over for verdens magfoldighed, klogeligt tænker: "Interessant- et felt jeg ikke har indsigt i"
Når et voksent menneske ikke reagerer således må man, som jeg allerede flere gange har gjort, undre sig over hvorfor reaktionen for den karakter som flere indlæg har haft....altså: nedgørende!

Informations debatsider er efterhånden begyndt at ligne et bizart gadekryds af et landsmøde i Dansk Folkeparti og "the underpants gnomes" fra South Park:

1: Transseksuelle mener at det vil gavne deres kønsidentitet, hvis de frit kan vælge navn og CPR-nummer.
2: ?
3: Derfor er muslimer meget onde og farlige.

Sophie Frederikke Schröder

Helt ærligt...... NU må i altså stoppe en kende.

Hvorfor er det så interessant hvilket toilet Freja bruger?

Hun bruger vel primært toiletterne til at forrete sin nødtørft og ikke som nogen pjankede mænd der hygger sig med at tisse over kors og prale af deres "kronjuvelers" størelse mm.

Den slags er vi kvinder for længst kommet ud over. Vi benytter små aflåste båse hvor selv naboens datter kan være sikker på at være i fred.

Sophie

Kære alle
For mange år siden læste jeg Information dagligt. Det var - syntes jeg - en fornuftig, kritisk avis, men det blev for dyrt for mig også at holde den, når jeg også skulle følge med i debatten i mit provinsielle lokalområde.

Det forbavser mig derfor meget, at Informations netavis har udviklet sig til et så forvrøvlet forum for enøjede, fordomsfulde synspunkter, som denne lange række af indlæg har givet anledning til.

Må jeg have lov at takke Liza for hendes forsøg på at holde fane højt.

Selv er jeg en 70-årig, der efter at være blevet enkemand, nu i 3 år har levet som kvinde, fordi jeg ikke kunne undvære en kvinde i huset, og næppe havde nogen mulighed for at finde en af samme gode kvalitet, som hende jeg var gift med gennem 43 år - og så selvfølgelig fordi jeg gennem et langt liv altid havde haft lyst til at opleve verdenen fra en anden side, end den jeg i kraft af mit medfødte køn havde været bundet af. Det har været uhyre interessant, og jeg kan kun anbefale andre at prøve det - men det er selvfølgelig ikke mange der har det fornødne mod i et samfund, hvor en mand er en mand og en kvinde er en kvinde.

Systemkonform, som jeg er, er mit pas forsynet med et billede af den kvinde, som jeg lever som - passet skal jo være "korrekt" - men i kraft af mit cpr.nr. tillige med en oplysning om, at jeg er af hankøn. Når man bestiller en flybillet skal denne også være "korrekt" mht. køn, hvorfor den er mærket "Mr. Jytte Witt".

Resultatet er naturligvis, at jeg - med høj røst - af de amerikanske immirgraionsofficerer - bliver hilst med et "God morning Sir!" når jeg skifter fly i Amsterdams lufthavn. (De har lige været på høflighedskurser, da amerikanske statsborgere ikke vil finde sig i den hidtil meget arrogante holdning disse folk fremviste, nu hvor alle skal igennem alle former for kontrol).

For mig personligt er det ikke noget stort problem, men det er næppe rimeligt overfor de yngre og mere sårbare medborgere, der har lidt problemer med deres kønsidentitet, at blive udsat for noget tilsvarende - og det bliver de, fordi det kræves, at man gennem flere år skal kunne demonstrere, at man er i stand til at leve i den ønskede kønsrolle, hvis man skal kunne komme i betragtning til en formel ændring af ens status fra mand til kvinde (eller omvendt). Og sådanne mennesker eksisterer i titusindvis på verdensplan.

Disse problemer bør ikke kunne afvises med et par flotte bemærkninger, bare fordi man står fremmed overfor dette relativt sjældne fænomen. Det fremsatte beslutningsforslag fra enhedslisten er væsentlig for livskvaliteten for en række mennesker - og en løsning er let og billig at gennemføre, hvis man acccepterer enhedslistens forslag. (Man har i forvejen en rutine, der hvor bevilling er givet, som ikke kan være belastende for vores statslige årsbudget).

Ser vi bort fra mit ekstreme eksempel med udenlandsrejser, er det jo tillige en kendsgerning at vores kønsorienterede cpr.nr-system efterhånden benyttes som identifikation overalt. På apoteket, i banken - ja, skal du låne en bog på biblioteket sker det på dit sygesikringsbevis - hvilket betyder at uanset hvor overbevisende du fremstår som en kvinde, åbner du overalt for at fuldstændig fremmede mennesker får indsigt i karakteren af dit medfødte køn.

Undskyld eventuelle slagfejl, skrevet i håb om en vis forståelse for Frejas indlæg. (Shame on you!).

venlig hilsen

Jytte Witt

Dem der vover at sætte spørgsmålstegn ved de etablerede kønsrolleopfattelser kan være sikker på at blive mødt med agressive angreb her på Informations netudgave. Her er der en lille men højrøstet gruppe af hovedsageligt mænd der er føler sig kaldet til at nedgøre enhver, der ikke uden videre vil acceptere den dominerende kønsrollekonservatisme der præger vores samfund.

Mht. adgangen til et personnummer og et fornavn, der svarer til ens kønsidentitet er sammenligningen med toiletbesøg rimelig latterlig. Mig bekendt skal man ikke fremvises sygesikringsbevis eller sige sit navn når man går på toilettet. Fri adgang til dametoiletterne har dem som i deres ydre umiddelbart afkodes som kvinder. (Og det gør en del mand-til-kvinde transseksuelle). Er man en biologisk kvinde, med en identitet som kvinde, men med en påklædning og et ydre, der vækker tvivl hos nogle, ja så bliver man tilgengæld konsekvent antastet når man vil bruge dametoiletterne. Det problem har min kone f.eks... Mht. svømmehallen, så vil jeg væde på, at ingen mand-til-kvinde transseksuel vil gå i svømmehallen med mindre, at vedkommende har fået fjernet sin penis operativt. For transseksuelle ønsker som udgangspunkt at kunne passere, dvs. de ønsker at deres omgivelser skal opfatte dem som havende det køn de føler at de har. Det er lige netop derfor, at det er pinligt og ydmygende for dem, når deres biologiske køn afsløres. Derfor gør de selv alt hvad de kan, for at forhindre dette.

Kære Karen

Tak for dit sidste indlæg, der er lagt på, mens jeg sad og pudslede med det efterfølgende.

venlig hilsen

Jytte Witt
-----------------
Kære Erik B.

Du har fuldstændig ret i, at de daglige, praktiske konsekvenser er noget sværere at håndtere for den, der ønsker at leve som en af et andet køn end det medfødte biologiske. Derfor er der ikke så mange der ville benytte sig af de ændringer som beslutningsforslag nr. B 65 indeholder. For forvaltningen er det øjensynligt vigtigt, at man ikke kan have dobbelt identitet. Man kan altså ikke skifte cpr.- nr hver gang man skal på toilettet. Lever man(d) som kvinde med et lige endetal i nummeret er det selvfølgelig i døgndrift. Det gør man ikke, hvis man først og fremmest er en Drag, der ønsker at fremtræde ”greater than life”. Dette være sagt uden den mindste malice – jeg har intet mod folk, der morer sig og deres omgivelser på denne måde. Selv gør jeg mig umage for at blive accepteret som kvinde, hvor jeg færdes – og der lykkes stort set altid. I de 3 år jeg har levet på denne måde har jeg aldrig været udsat for disrespekt hverken i butikker, på restaurationer, på rejser med DSB, i teatre, biografer og hvor man ellers færdes, heller ikke på offentlige toiletter; men jeg har natuligvis heller ikke begivet mig ind på et stort offentligt herretoilet, hvor der nok ville blive en smule postyr, hvis en ældre dame dukkede op ved urinalerne. På dametoilettet går man blot ind i den nærmeste ledige kabine. At nogen skulle fremsætte krav om en lovgivning der slog fast, at man var specifikt berettiget til at benytte kønsopdelte toiletter, som det passer en, er rent vrøvl. Det er jo ikke forbudt!
Mht. at deltage i synkronsvømning for kvinder har jeg ingen ambitioner. Der er altså ting man vælger fra, men jeg synger da stadig 2. bas i Bælum folkekor!

Venlig hilsen

Jytte Witt