Kommentar

En nationalstat må fordre assimilation

At være ét med sit nye fædreland. Dette er den fordring, en nationalstat må stille til dem, der vil være statsborgere i landet
Debat
1. april 2008

Ole Espersen, der er medskyldig i tilblivelsen af udlændingeloven af 1983 - den største katastrofe i Danmarks nyere historie - er forarget over, at jeg har sat assimilation, ikke integration, som det krav, et land må stille til de fremmede, der vil bosætte sig i landet. Ole Espersen synes ikke at interessere sig for en nærmere bestemmelse af forskellen på de to begreber. Her som ellers er den propagandistiske effekt ham tilstrækkeligt. Men der er tale om en indholdsmsæssig forskel på assimilation og integration, som det er nødvendigt at se i øjnene.

Anledningen til mit første indlæg i Politiken var en tale, som den tyrkiske ministerpræsident Erdogan i februar holdt i Köln til 20.000 tyrkiske indvandrere i Tyskland, til hvem Erdogan sagde: "Assimilation er en forbrydelse mod menneskeligheden. Jeg forstår meget godt, at I er modstandere af assimilation. Man kan ikke forvente af jer, at I skal assimileres. Det er ganske vist vigtigt at lære det tyske sprog. Men det tyrkiske sprog skal ikke forsømmes."

Ikke uden grund følte den tyske forbundskansler Angela Merkel sig udfordret af denne tale af en fremmed statschef til tyske borgere og svarede: "Hvis unge af tyrkisk afstamning er tredje og fjerde generation her i landet, så er jeg deres forbundskansler. Det betyder ikke, at de ikke kan have deres kulturelle baggrund, men det betyder, at deres loyalitet så tilhører den tyske stats."

Og Bayers ministerpræsident Günther Beckstein kalder Erdogans tale "höchst unerfreulich," for Erdogan stiller tyrkisk sprog og kultur over den tyske, hvilket fra en tysk synsvinkel netop er yderst problematisk.

Kun ét fædreland

Hvorfor? Fordi man som tysk statsborger er forpligtet til at gøre Tyskland til sit fædreland. Og man kan kun have ét fædreland. Som tysk statsborger er man forpligtet til at være loyal mod Tyskland - i hvert fald når man frivilligt er indrejst i Tyskland og har bosat sig i landet. I den indfødsretsaftale, vi i Folketinget tildeler indfødsret efter, er betingelsen for indfødsret, at ansøgeren 'lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklærer at ville overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske retsprincipper'.(§2) Dette er en fordring om assimilation. For troskab kan kun gælde ét land, og dette er selvsagt det land, i hvilket man vil være statsborger. Sådan er det i Danmark. Sådan må det selvsagt også være i Tyskland.

Assimilation, ikke integration. For integration vil sige, at man mødes på halvvejen - halvt tysk, halvt tyrkisk. Mens assimilation vil sige, at man helhjertet vedkender sig en tysk identitet, sådan som ordet troskab udtrykker det. Ikke halvt af hvert. Men helt og fuldt tysk.

Dette ophæver ikke, at tyrkiske indvandrere i Tyskland kan pleje deres tyrkiske rødder og mindes deres tyrkiske fortid. Sådan var danske udvandrere til USA jo også optaget af at mindes Danmark og deres slægts danske fortid. Men i nutiden var de helt og fuldt amerikanere, sådan som også tyrkiske indvandrere i Tyskland helt og fuldt skal være tyske.

Dette er assimilation. At være ét med sit nye fædreland. Dette er den fordring, en nationalstat må stille til dem, der vil være statsborgere i landet, og det ændres naturligvis ikke af, at Ole Espersen ikke har fattet forskellen på assimilation og integration.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Søren Krarup modsiger sig selv direkte. Man må kun være loyal overfor en stat, folket må dog godt som beskrevet i næstsidste afsnit "pleje deres tyrkiske rødder...". Men hvordan kan denne knyttelse til i dette tilfælde tyrkiet ikke også skabe et loyalitetsforhold til netop dette land. Påstår Krarup at de danskere han selv beskriver ikke havde en loyalitetsfølelse overfor Danmark?
Men hvori ligger problemet overhovedet at visse mennesker føler loyalitetsfølelse overfor noget andet end blot deres fædreland? Dette er sket mange gange før i hostorien. Indfødte danskere har placeret en stor del af deres loyalitet ved andre ting end Danmark, fx: EU, Socialisme osv. Skal disse mennsker så fratages deres statsborgerskab, fordi de i visse henseender kæmper for andet og andre end blot dansken og danskerne?

Hvorfor denne forherligelse af nationalstaten?

"En nationalstat må fordre assimilation. At være ét med sit nye fædreland. Dette er den fordring, en nationalstat må stille til dem, der vil være statsborgere i landet."

Hvilket mig bekendt er et af de vægtigste argumenter imod nationalstaten som institution. Det er en besynderlig art national-romantisk menneskefjendskhed som ophøjer en mytologisk konstruktions postulerede behov over de menneskelige individer som indgår i samfundet.

I burde fejre den nationalstat dagligt. Det er den og ikke andet, der giver jer de frihedsrettigheder, I har.Nationalstaten er indtil videre den eneste garanti for vores frihed, og menneskeheden mangler stadig at fremkomme med et bedre alternativ.

Heinrich R. Jørgensen

Søren Krarup svinger mellem to tilstande; begavede holdningstilkendegivelser når han er bedst, og afsporede rablerier når han er værst. Dette er et eksempel på den sidste tilstand.

Hvis det overhovedet er relevant er diskutere hvad en nationalstat har behov for at kunne forvente af deres borgere, så hører assimilation ikke blandt behovene. Med mindre det er et totalitært regime der forlanger af deres befolkning, at de lydigt arbejder for statens interesser, og i øvrigt ikke er til besvær (for nationalstaten).

En nationalstat der ikke er totalitært, har behov for, at landets borgere kan overholde reglerne, kan begå sig, respekterer nationens indretning, kan fungere sammen med andre borgere, osv. Det er vel præcis definitionen på at borgerne er integreret.

Det værste vås er dog, at hævde at Ole Espersen ikke skulle være i stand til at skelne mellem integration og assimilation. Men det er da rart at høre, at Søren Krarup lægger op til, at DF og holdningsfæller bør holde op med at tale om integration, når de i årevis reelt har plæderet for assimilation. For der er nemlig en afgørende forskel mellem begreberne...

"udlændingeloven af 1983 - den største katastrofe i Danmarks nyere historie"

Tja - vi er nok en del, der mener, at folketingsvalget i 2001 var en betydeligt større "katastrofe".

Men at Krarup overhovedet bruger dette ord om noget så forholdsvis inferiørt som en lov om at behandle nødstedte flygtninge anstændigt - og åbenbart har viet sit liv til at forhindre dette - siger vist alt om kvaliteten af denne frastødende og selvretfærdige prælats moralske habitus.

Som sædvanlig sætter Søren Krarup tingene på plads med klar og forstandig tale.

Det er et symptom på, hvor galt det er gået i dette land, at det ikke længere er en selvfølge, at man skal føle loyalitet overfor sit land.

Erdogan skulle i øvrigt skamme sig.

Monoteisme=én gud + én sandhed + fortabelse for dem der ikke tror!

Dette medfører:

Monoteisme=fascisme!

Hvilket medfører:

Islam=fascisme! og Protestantisme=fascisme!

Humanisme=åbenhed + tolerance + sandheden ikke givet på forhånd!

Dette medfører:

Demokrati!

(Islam + humanisme) + (protestantisme + humanisme) = velfungerende demokrati!

Hvilket skulle bevises!

Chris David Bonde Henriksen

Hvis man behandler indvandrere godt, vil de gradvist assimileres - hvis man chikanerer og forfølger dem, opnår man det modsatte. Det siger næsten sig selv. Man kan (selvfølgelig) ikke forlods forlange at indvandrere opgiver deres kulturelle rødder. Den er hans fætter iøvrigt ikke med på. Jeg diskuterede engang ved et tværpolitisk møde med pastor Langballe, som klart sagde fra overfor assimilation.

Heinrich R. Jørgensen

Lars Christiansen,

At føle loyalitet overfor "sit" land, har ikke noget med assimilation at gøre. Endnu en gang er Søren Krarup kammet over, og er fremkommet med noget usammenhængende, overskruet vås.

At Erdogan skulle skamme sig, har du nok ret i, i fald begivenheden er udlagt nogenlunde sandfærdigt.

Heinrich R

Jeg er ret sikker på, at Erdogan er gengivet korrekt.

Det drejer sig om en brand i en ejendom i Ludwigshafen for nogle måneder siden. Den var beboet af tyrkere, og efter at brandfolkene havde fået tæsk for ikke at komme hurtigt nok, begyndte rygterne at svirre om en racistisk mordbrand.

Den var Erdogan fuldstændig med på at udnytte, og i den forbindelse udtalte han ovenstående.
Tekniske undersøgelser viste senere, at det var en fejl i sikringssystemet.

Hvis man får associationer til avisbudets tragiske død på Amager og efterspillet i tyrkisk presse, er der jo ikke noget at gøre ved det.

Heinrich R. Jørgensen

Tak for oplysningerne, Lars Christiansen.

da muslimer hverken kan integreres eller assimileres, er nationalstatens eneste overlevelsesmulighed at de repatrieres

Heinrich R. Jørgensen

Og hvis de ikke kan eller vil tage "hjem", hvad så? Eller hvis de af vanvare skulle være kommet til den forkerte opfattelse, at Danmark er blevet deres hjem, uagtet at du påstår at hverken integration eller assimilation er muligt?

Skal de sendes med godsvogne til Polen, som sædvanligt?

@Heinrich R

jeg tænkte ikke på Polen, men mere på et område 5-6000 km i sydøstlig retning

Det er jo løgn Adolf von Bismark ,
det kan enhver der har set dine udgydelser her gennemskue ..

Herfra hvor jeg sidder kan se ned i gården, hvor jeg bor. Der løber ti-tolv unger rundt og leger, og det er jo dejligt. Ingen af dem har etnisk dansk baggrund. Det er Danmarks fremtid, sådan har vores magthavere bestemt det. Andet er der ikke at sige til det.

Det slår mig at Søren Krarup og DF har en tendens til at tage pantent på definitioner - i dette tilfælde definitionen af ordet 'assimilation'. Der findes altid mere end én sandhed....

Den mest udbredte definition på assimilation indebærer, efter min mening, ikke mulighed for at 'vedligeholde egen kultur' - hvad det så end indebærer. Derímod er assimilation et krav, at man bliver lige som flertallet, i dette tilfælde danskerne. Dvs. at man ikke taler sine forældres sprog, at man konverterer til kristendommen, hvis man har en anden tro og i hele taget fralægger sig alle traditoner man har fra sit 'andet' hjemland. Derfor mener jeg heller ikke, at man kan påstå at nationalstaten er den bedste forsikring i forhold til individets rettigheder - den forsvarer som oftes kun flertallet - det normale.

Hvis DF og Krarup virkelig ønsker at skabe et Danmark efter et DF ideal kommer denne assimilation også til at omfatte langt flere end de umiddelbart tror. Jeg kender ikke nogen, som kan leve op til deres Morten Korch vision af et Danmark - den har nok aldrig har eksisteret andre steder end i deres hoveder.

Søren Krarup bør forlange af George W. Bush, at denne tager skridt til at genindføre tvangsassimilering af indianerne og fratager dem deres løntilskud, casinoer og rygepriviliegier - så skal negr.. jeg mener, afro-amerikanerne opgive deres subkulturer og tvinges til at danse Square Dance til hvid countrymusik og Pat Boone's Greatest Hits. Hispaniolerne kan få valget mellem at rejse hjem og lære ordentligt engelsk. Hvorfor tør de tøsedrenge forresten ikke tegne Mohammed derovre? Chicken, eh? Køb nu den billet til Verdens Største Demokrati, The Greatest Country That Ever Was, Søren Krarup!

Hvorfor skriver du ikke under dit eget navn, "Harun"? I modsætning til visse andre anonyme debattører (bismarck og co) har du da ikke noget at skamme dig over.

Chris David Bonde Henriksen

Du kan godt opgive, Per Vadmand. Det er ikke til at få de anonyme til at vedkende sig deres skriverier.

Heinrich R. Jørgensen

@ Per Vadmand og Chris Henriksen

Vi er mange der deltager i debatten, der ikke benytter vores eget, fulde navn. Grundene kan være mange, og jeg har tidligere nævnt (nogle af) mine.

Mange af de bedste og mest aktive debattører er delvist anonyme. I flæng kan nævnes Svend W, R H Ristinge, sulpicia romana, Erik B., Winston Smith, E. Høyrup og Harun al Raschid. Men deres synspunkter og jargon er velkendt, og vi kan vel alle forholde os til de meninger vi hver især har? Jeg tror samtlige de nævnte (og mange flere, der ikke er nævnt her) reelt står ved deres ytringer.

Er det virkelig et problem, at folk ikke oplyser deres rigtige navn? Skal vi også indsende billeder af os selv?

Jeg oplyser gerne fuldt navn, adresse og kontaktoplysninger til den kreds af debatdeltagere, som jeg har tillid til - men jeg ønsker ikke at publicere disse oplysninger offentligt, da det kan blive misbrugt.

Harun: du skriver:

"Søren Krarup bør forlange af George W. Bush, at denne tager skridt til at genindføre tvangsassimilering af indianerne..."

Tværtimod! De eneste i USA, som ikke er indvandrere eller deres efterkommere er netop indianerne! Derfor burde alle de andre "amerikanere" af europæisk eller anden oprindelse asslimeleres til indiansk skik og brug, ifølge Krarups logik. Måske også afroamerikanere, som er efterkommere af ufrivillige indvandrere til USA.

Bush og co. skulle have danset nogle ordentlige indianske krigsdanse inden de gik i krig i Afghanistan og Irak. Sådan havde de evt. haFT mere succes. Men nu har de svært til at finde frem til fredspiben.

Jeg tror ikke problemet med den manglende assimilation skal findes i andre statsleder. Jeg tror problemet skal findes i os selv, i vores egen stat.
Mange af dem der kommer til Danmark vil gerne være danskere. Immigranterne vil gerne tage lidt afstand fra de lande de er kommet fra, og bruge flere kræfter på at Assimilere/integrerer sig i et frit land, men måske misforstår de bare budskaberne vi bringer til dem, og vores kultur.
Det skyldes måske at vi ikke er gode nok til at fortælle dem om hvad det betyder at være en borger i et frit Danmark, og hvordan vi etniske danskere er.
En ting er dog sikkert, hvis man vil have immigranterne til at synge ens nationalsang, så hjælper det ikke at skabe frygt i deres øjne for udsmidning hvis de ikke at synger den rigtigt.
Jeg tror hellere på forståelsen og imødekommenhed.
Det betyder ikke at man skal gå imod sine egne værdier, men bare bruge lidt flere kræfter på at forstå dem og sætte dem ind hvordan vi ser os selv også så gøre det på en måde så de kan forstå os.
En byrde er kun en byrde hvis man ser det som en byrde.

Som en af de anonyme, vil jeg lige sige, at der desværre er virkelig god grund til, at jeg er det. Kritik bliver taget meget korporligt op visse steder, kan jeg hilse og sige. Til gengæld skriver jeg aldrig andet, end hvad jeg kan stå inde for - også med navns nævnelse - og som regel på baggrund af egne oplevelser.

Virkeligheden er desværre ikke, som mange skønmalere herinde forsøger at få den til at fremstå. Men for dem er deres indlæg selvfølgelig risikofri. Men jeg lever desværre et sted, hvor tæskeholdene også gør det.

Heinrich R. Jørgensen

I modsætning til Spectator frygter jeg ikke tæskeholdene så konkret. Men jeg omgiver mig professionelt med mange mennesker, som politisk, ideologisk og på anden vis befinder sig helt andre steder end jeg gør.

Mange vil givetvis blive provokeret voldsomt af mine ytringer, og jeg er ikke interesseret i at kunne blive googlet af disse personer. At stå frem med fuldt navn, vil i mit tilfælde betyde at mine erhvervsmuligheder reelt ville blive drastisk reduceret.

Jeg ville ønske realiterne var noget andet. Men da jeg ønsker at kunne ytre mig, men ikke er villig til at betale prisen i form af et reelt Berufsverbot (plus det løse), er jeg nødsaget til at undlade mit fulde navn.

Reaktion og modreaktion

normalt ville jeg fare op i de røde temprature når søren karup skriver som han nu gør. hade denne "påtale" været skrevet for ca 5-8 år siden så ville jeg ganske sikkert ha reageret precist sådanne.

Ok Søren karup og dansk folke parti. mener at alle udlænninge skal fra sige deres oprindelse og blive ud fra DF defination 100% ægte Danske. hviklet er et mål der evigt hæves så ingen af dem som Søren karup eller DF ikke ønske være en del af Danmark nogen sinde kan nå dette mål.

Jeg fristes til at spørge godt hvad så hvad var det nye fra jeres kant med den udmeldning? intet nada zip.

Hvad DF mener om islam og muslimer bringer intet nyt under solen, Det er bare same shitt but more.

Nej det var meget mere intresant at spørge. Hvad vil i DF og Søren karup gøre for at undgå at dansk økonomi bliver ramt af den økonomiske krise der er på vej ind over vores grænser. Fint i har
magten, godt hvad er jeres svar på at løse denne krise før vi igen ser 200.000 arbedsløse i Danmark . Det er ikke et sundheds tegn i økonomien når bankerne begynder at love 6-7% i indlånsrente og vi ser alleredede de første tegn på en økonomi der er gået i stå. hvad du søren karup og DF mener om musimer er totalt irelevant hvad vil i gøre for at løse de problemer der er på .

Hvad vil DF og søren karup. Gøre for at undgå at Danmark bliver importør af olie og naturgas fra ustabile levrandøre fra enten mellemøsten eller rusland.

Danmarks olie produktion falder nu med ca 10-13% pr år om meget få år er danmark igen importør af olie når dette sker har vi ikke 10-40 milliarder kr i overskud på statsfinancerne og betalings balcancen fra olie exporten, dette overskud er alleredede ved at være tæt på væk betalings balancen er tæt på at være i minus. Dette minius vil kun vokse som importen stiger og olieprisen stiger samtidigt

Hvem skal ha deres velfærd beskåret for at bevare jeres asiociale skattestop kære søren karup og Dansk folkeparti.

I sider med magten det er jer der defakto bestemmer i danmark. Jeg er faktisk bedøvede ligeglad hvad i mener om udlænnige.

Det er hvad i vil gøre ved de konkrete snart meget faktuelle probemer der er i dansk økonomi. som jeg stadigt forgæves søger et svar på-.

jeg er ganske sikkert på at " danskerne". vil være langt trygger hvis i hade et svar på de konkrete problemer der snart ikke kan skjules længere

martin sørensen bestyrelses medlem SF vesthimmerland

nygade 4
9681 ranum

martin@platform.dk

Jeg frygter kraftigt, at vi ender med Otto Bismarcks løsningsmodel i sidste ende.

Integration virker ikke. Assimilation er reelt en umulighed. Så på et tidspunkt vil vi ende med et delt land. Dem og Os og en blandingsgrød i midten. Det bliver rigtig grimt, specielt for dem i midten.

Heinrich R. Jørgensen

Kim Vibe:
"Det bliver rigtig grimt, specielt for dem i midten."

Det er allerede meget grimt for os i midten, Kim ;-)

Jeg har kommenteret Otto Bismarck "løsningsmodel" tidligere.

Assimilation behøver da ikke at betyde den totale opløsning af en given kulturs særpræg i værtslandet. Tag feks. de danske jøder, som igennem århundreder har bibeholdt og vedligeholdt deres distinktive træk og religion, sideløbende med at de har været loyale overfor Danmark og deltaget aktivt i samfundslivet. Det KAN lade sig gøre.

PH,

De danske jøder er ikke assimilerede. De er integrerede. Og kun fordi de er så få i antal og har samme geopolitiske interesser som os, er det ikke et problem.

Muslimerne kommer aldrig til at nyde samme privilegier, som vi har ydet de få tilbageværende jøder de sidste 63 år.

@Kim Vibe

Jeg vil nu stadig mene at de er assimilerede, men lad nu semantikken ligge. Jeg kan godt følge dit argument omkring geopolitik og antal, som du nok skal forvente nogle drøje hug for, fra andre debattører af multikulturel observans.

Jesper Sørensen,

Lyder som om du har bedre tjek på Krarups ideologisk udgangspunkt end mig. Hvis det er rigtigt at Krarup bruger Grundtvigs defintion på assimilation, burde han gøre dette meget klart - især hvis denne definition lægger sig tættere op ad termen 'intergration', som den forstås i dag.

Krarup burde vide - og det tror jeg også han gør - hvilke signaler han sender ved at bruge termen 'assimilation'. Det kan være at assimilation på Grundtvigs tid havde en anden betydning, end den har i dag, men størstedelen af befolkningen opfatter i dag 'assimilation' som en meget diskriminerende praksis, som kræver at minoriteter frasiger sig religion og kultur til fordel for majoritetens kultur og religion. Krarup udtaler sig som politiker og derfor skal han være meget præcis i sine udtalelser.

I forhold til integrationen og blandede ægteskaber kan jeg berolige dig med, at jeg har mange venner som lever i 'blandede' ægteskaber og flere hvor den ene part er muslim. Derfor kan jeg ikke se så dystert på lige det punkt. Jeg tror vi har glemt hvor lang tid det tog at integrere jøderne, som kom i flere bølger. Den sidste bølge af østeuropæiske jøder var særdeles uvelkomne. De blev betegnet som umulige at integrere og alt for anderledes til det danske samfund - ligesom vi snakker om muslimer i dag. I dag bliver de selvsamme efterkommere brugt som eksempel på god integration. Jøderne blev også beskyldt for at være kriminelle, en økonomisk belastning og for at have et dogmatisk forhold til religion.

Det historiske Danmark var ikke så homogent som vi gerne vil genfortælle historien i dag. Danmark har altid haft statsborgere, hvis hovedloyalitet lå et andet sted henne end i Danmark og hermed tænker jeg især på Færøernen og Grønland. Ikke desto mindre er færinge og grønlændere danske statsborgere fra fødslen af. Derfor mener jeg, at nationalstaten - som jeg også kan se mange positive ting ved - til dels er en illusion. Staten og monarkiet skulle bruge noget, som sikrede statens sammenhængskraft og dermed skabte man nationen.

Anna,

Nationen har altid eksisteret, men det er rigtigt at grønlænderne ikke er en del af den. Færingerne derimod kan man vel diskutere. Hvad angår deres loyalitet, er den relativ ligegyldig, da den ikke går til en fremmed magt.

Din sammenligning mellem nogle få tusinde jøder, og de hundredetusindsvis af muslimer, vi har idag, holder ikke vand alene på grund af antallet. Presset er langt større idag, end det har været på noget tidligere tidspunkt i historien.

Din snak om blandede ægteskaber forekommer mig lidt smånaiv. Tror du ikke at der var blandede ægteskaber i Bosnien? Bosnien var formentlig det samfund i verden, hvor kristne og muslimer var bedst integreret med hinanden.

@ Jesper Sørensen

Jada Dansk dansk økonomi er en succes historie ikke.

@ udlænninge.
hele problemet er antallet af udlænninge der påvirker vores velfærdssystem negativt med deres synd og svindel søren karup er en folkehelt for at vise virkligheden som den er ikke. og det er især SF de radikale, sjocialdemokatiet der bære skylden for at vi har brangt så mange udlænninge til danmark, nu har jeg med 4 linjer hentet substratet af dit indlæg jesper.

Svar.

Ja der er udlænninge der bor i danmark som der ikke bidrager til det danske velfærdssamfund og som man kan sige de kommer aldrig til det godt nu har vi beskrevet ca 10% af det samlede antal udlænninge der bor i danmark.

Nu er der ca de resteredede 90% udlæninnge der bidrager med skatter afgifter, og deres positive bidrag påvirker vores statskasse med langt flere midler end der betales for de udlænninge der ikke bidrager i samme grad.
ja der skal naturligtvist gøres en indsats for at få alle med i sammegrad som der er normen blant gammel danskere her bør vi naturligtvist sætte ind for her er der virkeligt noget at hente.

@ økonomi

Dansk økonomi er en succes historie det plejer at være budskabet der gentages i blinde uden at man faktisk sætter ind i hvad der har gjort dansk økonomi til en succes historie i løbet af de sidste 20-25 år.

Dansk økonomi vendte kort tid (1-2 år) efter slütter regeringen overtog magten i 1981. dette skyltes 4 faktore,

1: vores opvarming og elproduktion blev sammen med resten af OECD verden omdannet fra olie til anden el og opvarmings form i højgrad. vi gik især over til kul og naturgas

2: olie prisen faldt, i 1980 var olie prisen ca 95 dollar pr tønde i nutids penge i 1986 var prisen ca 30-40 dollar pr tønde i nu tids penge pr tønde.

3: Danmarks egen olie og naturgas kom online for alvor i 1982 i 1982 der begyndte danmark foralvor at producere mere og mere olie og naturgas dette lettede vores økonomi fra at importere olie hviklet bragte os væk fra betalings balance underskudet.

4: reformer fast kr kursen. og katoffel kuren, og pinse pakken har bidraget til at der er stabilitet og det er på basis af opsparing at vi har et forbrug det er altid et sundt økonomisk tegn . en stabil og fast kr har givet et fundement som der kan bygges på der er generel enighed over hele det politiske spektrum om at det er nødventigt at holde kr kursen fast.

Siden 1993 har danmark været olie og naturgas exportør, siden da har dansk økoniomi været i eventyr land. siden 2001 hvor olie prisen er ca 5 doblet fra 20 dollar pr tønde til nu ca 110 dollar pr tønde har dansk økonomi været himmerrige for med ca 30-40 milliarder kr i olie intægter, hertil kommer hele gevinsten af ikke at importere energi dette gør at vi ca lever 20-30 over normal evne af hvad vi ellers kunne leve for hvis vi ikke var olie og gas exportør. trak vi olie og skibs transporten væk fra dansk økonomi så hade danmark underskud på både betalings balancen og og statsfinacerne,

Både olie produktionen og skibsfarten er problemer, Der er faldede fragt rater over hele verden dette giver mindre for mærks mm at sejle med hviklet der giver lavere indkomst for den danske stat. olie produktionen er toppet siden 2004 er produktionen nu faldet med ca 25% og den falder hvert år med ca 10-13%, det er yderes tvivlsomt at danmark kan bevare sin posion som selvforsynet frem til 2025 som energistyrelsen forudser.

Danmark er samtidigt blevet langt mere afhængelig af olie igen vores transport sektor betyder mere og mere for at vores økonomi kan fungere denne vægst form vi har valgt betyder et stadigt større behov for olie til transport.

DVS alle faktore som der gjore dansk økonomi stærk er nu ved at vende, vi er ved at blive olie og naturgas importør, prisen på energi stiger med ca 20-30% om året.

Udlænninge er ikke vores største "problem" udlænninge er en del af løsninen for fremtiden. For danmarks arbedsstyrke falder. siden år 2000 bliver der flere pensionister end der kommer nye unge ud på arbejdsmarkdet. hade danmark ikke importeret arbedskraft fra enten polen ukraine, mm så ville vi ikke ha kunnet få den sidste økonomiske omgang af succes som vi nu ser enden af. nu er problemet helt enkelt, hverken polen, tjekiet mm er en arbedskraft ko uden ende. alle østeuropæsike lande har det samme demokrafiske probem som vi har her i vesten. Dvs en befolkning med flere ældre end unge. østeurpa´s økonomi vil øges ganske som spanien, irland, portugal og grækenland har oplevet økonomisk fremgang siden de blev en del af eu vil øst eurpoa opleve det samme Dette betyder at vi ikke kan forvente at deres arbendskraft er tilgængelig evigt.

Men dette ændre ikke på at danmarks arbejdsmarkdet, er i underskud det samme gælder i hele vesteurpoa, og øst eurpoa. DVS vi skal igen importere arbejdskraft udefra for at holde økonomien igang.

Godt hvad vil DF ? Kan DF aceptere en ny tyrkisk invandring ?Det er primært der der er et overskud af unge med den rette uddandelse mm.

Kim Vibe,

Jeg ved at nogle nationalister mener at nationen altid har eksisteret, men der er ikke historisk belæg for denne påstand. Nationen opstod i første omgang på baggrund af den franske revolution. Den næste nationale bølge kom under den tyske romantik - først her begyndte man at tale om en national karakter osv.

Men hvis vi nu antager, at nationen altid har eksisteret, hvorfor er færinge så en del af den danske nation i modsætning til grønlændere. Hvis argumentet er, at begge 'folk' stammer fra vikingerne, så er færinge i højere grad normænd eftersom de udvandrede fra Norge i sin tid. Tilhører alle efterkommere af vikingerne så én nation. Så må vi huske på at fortælle Norge og Sverige at de i virkeligheden er danskere.

Måske er mine betragtninger om muslimer naive. Men måske ser virkligheden bare anderledes ud fra hvor jeg står. Jeg kan ikke tallene udenad, men jeg ved at retorikken ift. jøderne har været den samme som den er ift. muslimerne i dag.

Per Vadmand@

Hvorfor skriver du ikke under dit eget navn, "Harun"?

Jeg prøvede som hansen (mit rigtige navn), men der dukkede en anden Hansen op; mit rigtige navn er: Jens Thorning Hansen, bopæl: Amager - men jeg skriver det kun denne ene gang - pseudonymer er en anerkendt kunstnerisk eller journalistisk måde at distancere eller (af)sløre (fransk: denouement) sig på - ellers bliver det her en for kedelig forsamling af (mest) mænd, der ikke kan eller orker at få optaget rigtige læserbreve.

''I forhold til integrationen og blandede ægteskaber kan jeg berolige dig med, at jeg har mange venner som lever i 'blandede' ægteskaber og flere hvor den ene part er muslim.''

Så er din omgangskreds temmelig speciel: en muslim må ikke gifte sig med en ikke-muslim, hvilket også giver sig udtryk i meningsmålinger om, hvad folk ville sige til at datteren kom hjem med X person: muslimer ville i mere end 90% tilfælde ikke bryde sig om at deres datter giftede sig med en ikke-muslim, mens den omvendte størrelse er på omkring 50%.

Lasse Schmidt

Hej Erik,

90% lyder af meget, men det gør 50% af danskerne også ... Men omvendt betyder det, at 10% af muslimerne ikke ser et problem, og at der derfor - formentlig - er flere end de 10%, der nødtvunget ville acceptere en ikke-muslim som barnets ægtefælle. Selv om de ikke ville bryde sig om det.

Så du har dybest set - med tal - modbevist din egen indledende påstand; at en muslim ikke må gifte sig med en ikke-muslim ...

Ikke helt. Jeg kan ikke huske de præcise tal, undersøgelsen er et par år gammel, men det, den viser er, at etniske danskere i højere grad vil acceptere en muslim i familien end vice versa. Værd at huske, når vi snakker om, hvor racistiske danskere er.

Og stadigvæk: en muslim kan ikke gifte sig med en ikke-muslim, med mindre der er tale om borgerlig vielse.

Anna,

Jeg ved godt, at det er det vrøvl, man indoktrinerer de studerende med nu om dage.

Nationen er folket. Det må være nationalstaten, du taler om. At grønlænderne ikke er en del af det danske fok giver vel sig selv. Færinger, der er en blanding af flere skandinaviske folkeslag, kunne i princippet godt regnes med.

Ellers er jeg da enig med dig i, at retorikken formentlig var den samme. Nu var der jo ikke så mange jøder i Danmark, men i andre europæiske lande, må man gå ud fra, at de betragtede dem som et større problem, når de nu handlede, som de gjorde.

Per Vadmand: "Men at Krarup overhovedet bruger dette ord om noget så forholdsvis inferiørt som en lov om at behandle nødstedte flygtninge anstændigt - og åbenbart har viet sit liv til at forhindre dette - siger vist alt om kvaliteten af denne frastødende og selvretfærdige prælats moralske habitus."

Tak for den. Enig. I øvrig virker Krarups præmis om en nationalstat håbløst forældet. Hvad skal vi med den? En stat kan opretholdes ved pasordninger og andre udelukkende fix. Der er ikke den mindste grund til at passet skal repræsentere en bestemt menu. Det burokratiserer blot det hele.

Hvad var det nu, Lomborg lærte os, eller var det Marx?
Dem, der lever af at forkynde forskel på ret og forkert, har jo brug for almindelig anerkendelse af, at det overhovedet er et behov.

Anna Gliston,

har du hørt om Saxo Grammaticus? Han skrev en berømt bog om et folk, der ifølge dig ikke eksisterede.

Heinrich R. Jørgensen

Saxo Grammaticus? Var han ikke danernes første rigtige spindoktor?

Hmmm, alene det faktum at S. Krarup som en selvfølgelig skriver "man kan kun have et fædreland" er sådan set nok for mig.
Med den sædvanlige naturlige selvfølgelighed manipuleres der groft. Konstant defineres forhold og udsagn som om de er naturlove. Det er de ikke!
Australien, England, Canada er lande, -for bare at nævne nogle, der tillader at man har flere statsborgerskaber. F.eks. hvis man har forældre af to forskellige natonaliteter, f.eks. hvis man kommer et sted fra men slår sig ned et andet. Det tillader Dk ikke. Hvilket er tåbeligt og rigidt. Menneskene med 2 statsborgerskaber i de nævnte lande er jo ikke på nogen måde mindre nationalt orienterede af den grund.

M.h.t. assimilation, så er det jo som Anna Gilstón retteligt skriver ikke defineret af Kraup hvordan han forstår begrebet.
Derudover kan man med rette spørge; Assimileres til hvad?
Hvad er det for en selvfølgelig danskhed de skal assimilleres til? Søren Krarups version af danskhed er ikke min eller den jeg er vokset op med. Han repræsenterer ikke det jeg har lært. Jeg vil personligt nødigt tvinges til at blive assimilleret til hans version af virkeligheden!

Det er for øvrigt påfaldende at se, hvor mange af fremmedhaderne i disse spalter, der ikke ville kunne bestå sprogtesten for indvandrere.

Heinrich R. Jørgensen

En interessant observation, Vadmand.

Hadet skyldes måske misundelse, jalousi og ærgrelse over realistisk set at kunne blive tvunget til at erkende egne diminutive evner, i mødet med de dygtigste tilflyttere til kongeriget?

Per og Heinrich,

I kunne jo også deltage i debatten fremfor bare at gøre jer lystige på de mindrebemidledes bekostning.

Jeg troede, at det var en del af jeres ideologi ikke at kysse opad eller sparke nedad. Det er da stort set det eneste fornuftige, jeg har lært af den.

Heinrich R. Jørgensen

Kim Vibe,

Nok er vi vist ikke helt enige om alt, men hvorfor antog du at mit udsagn om fremmedhadere med ringe sprogfærdigheder, skulle være møntet på dig?

Du har ret, i at ovenstående indlæg kan læses som en hån mod udvalgte personer. Ret beset kan den vel også læses som en nøgtern kommentar, og et konkret og reelt spørgsmål.

Du har ret i, at man sædvanlig ikke bør gøre grin med mindrebemidlede. Eller andre, for den sags skyld. Men jeg tager gerne fløjshandskerne af, når det drejer sig om visse deltagere på disse debatsider.

Heinrich R. Jørgensen

Kim Vibe,

I øvrigt har jeg forlængst ytret hvad jeg havde at bidrage med vedr. artiklen. Jeg følger blot lidt med i tråden stadigvæk, og kommenterer et par detaljer hist og pist.

Mon ikke, Heinrich R mener, at den, der mobbes, ikke, når man vender ryggen til, efter at have reddet ham, selv skal mobbe andre?
Så man kan godt synes, at det er synd for folk med problemer med udtryksevnen; men det ligger altså også snublende nær at antage, at det handicap måske har forhindret dem i at sætte sig ind i nogle mere komplekse sammenhænge, der fordrer, at man kan læse besværlige bøger.

Sider