Kommentar

En nationalstat må fordre assimilation

At være ét med sit nye fædreland. Dette er den fordring, en nationalstat må stille til dem, der vil være statsborgere i landet
Debat
1. april 2008

Ole Espersen, der er medskyldig i tilblivelsen af udlændingeloven af 1983 - den største katastrofe i Danmarks nyere historie - er forarget over, at jeg har sat assimilation, ikke integration, som det krav, et land må stille til de fremmede, der vil bosætte sig i landet. Ole Espersen synes ikke at interessere sig for en nærmere bestemmelse af forskellen på de to begreber. Her som ellers er den propagandistiske effekt ham tilstrækkeligt. Men der er tale om en indholdsmsæssig forskel på assimilation og integration, som det er nødvendigt at se i øjnene.

Anledningen til mit første indlæg i Politiken var en tale, som den tyrkiske ministerpræsident Erdogan i februar holdt i Köln til 20.000 tyrkiske indvandrere i Tyskland, til hvem Erdogan sagde: "Assimilation er en forbrydelse mod menneskeligheden. Jeg forstår meget godt, at I er modstandere af assimilation. Man kan ikke forvente af jer, at I skal assimileres. Det er ganske vist vigtigt at lære det tyske sprog. Men det tyrkiske sprog skal ikke forsømmes."

Ikke uden grund følte den tyske forbundskansler Angela Merkel sig udfordret af denne tale af en fremmed statschef til tyske borgere og svarede: "Hvis unge af tyrkisk afstamning er tredje og fjerde generation her i landet, så er jeg deres forbundskansler. Det betyder ikke, at de ikke kan have deres kulturelle baggrund, men det betyder, at deres loyalitet så tilhører den tyske stats."

Og Bayers ministerpræsident Günther Beckstein kalder Erdogans tale "höchst unerfreulich," for Erdogan stiller tyrkisk sprog og kultur over den tyske, hvilket fra en tysk synsvinkel netop er yderst problematisk.

Kun ét fædreland

Hvorfor? Fordi man som tysk statsborger er forpligtet til at gøre Tyskland til sit fædreland. Og man kan kun have ét fædreland. Som tysk statsborger er man forpligtet til at være loyal mod Tyskland - i hvert fald når man frivilligt er indrejst i Tyskland og har bosat sig i landet. I den indfødsretsaftale, vi i Folketinget tildeler indfødsret efter, er betingelsen for indfødsret, at ansøgeren 'lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklærer at ville overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske retsprincipper'.(§2) Dette er en fordring om assimilation. For troskab kan kun gælde ét land, og dette er selvsagt det land, i hvilket man vil være statsborger. Sådan er det i Danmark. Sådan må det selvsagt også være i Tyskland.

Assimilation, ikke integration. For integration vil sige, at man mødes på halvvejen - halvt tysk, halvt tyrkisk. Mens assimilation vil sige, at man helhjertet vedkender sig en tysk identitet, sådan som ordet troskab udtrykker det. Ikke halvt af hvert. Men helt og fuldt tysk.

Dette ophæver ikke, at tyrkiske indvandrere i Tyskland kan pleje deres tyrkiske rødder og mindes deres tyrkiske fortid. Sådan var danske udvandrere til USA jo også optaget af at mindes Danmark og deres slægts danske fortid. Men i nutiden var de helt og fuldt amerikanere, sådan som også tyrkiske indvandrere i Tyskland helt og fuldt skal være tyske.

Dette er assimilation. At være ét med sit nye fædreland. Dette er den fordring, en nationalstat må stille til dem, der vil være statsborgere i landet, og det ændres naturligvis ikke af, at Ole Espersen ikke har fattet forskellen på assimilation og integration.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Per Vandmand, Heinrich R.

Tjah det er sjovt, at I altid taler om andres "hadefuldhed" uden at begrunde påstanden, samtidig med at I altid er de første til at bruge hadefuldt sprog som erstatning for argumentation. En smule selvreflektion/selvkritisk sans ville måske være på sin plads for de to farisæriske herrer?

Heinrich R. Jørgensen

Jesper Sørensen,

Tak for at gøre mig opmærksom på problemet, Jesper Sørensen.

Du har ret i, at mine indlæg kan være hånlige eller direkte modbydelige mod offentlige personer, jeg ikke bryder mig om. Samme dårlige stil anvender jeg også alt for tid mod debattører og deres indlæg, jeg ikke bryder mig om. Jeg bryder mig heller ikke selv om stilen altid, men synes dog som regel, at modtagerne får det svar de fortjener.

Det nytter intet med overdreven PC eller at pakke ting ind i vat, når ytringerne sker i et debatforum. Så skal holdninger gøres tydelige. Udenfor denne kontekst kan jeg afsløre, at jeg normalt udtrykker mig noget mindre bramfrit, selv om holdningerne er de samme.

Du har ret i, at jeg ofte forfalder til hadefuldt sprog (samt hån og meget andet skidt), førend jeg forsøger med argumentation, dialog eller værdig debat. Det berettiger eller undskylder ikke adfærden, at jeg ofte har opfattelsen af, at forsøg på værdig og lødig argumentation er formålsløs; men det forklarer det måske.

Selvkritik og selvreflektion er på dagsordenen hver dag. Jeg "lytter" til hvad andre skriver, og glæder mig hver gang nogle indlæg formår at få mig til at revidere mine opfattelser. Uanset om det er fordi jeg får mere viden, eller fordi andres holdninger viser sig at være bedre end mine, eller fordi jeg erkender at mine holdninger ikke er gode nok, og må revideres.

Jeg taler naturligvis udelukkende på egne vegne. Det er ikke min opfattelse af Per Vadmand og hans indlæg, at han gør sig skyldig i den kritik du rejser. Tværtimod synes jeg, at Per Vadmand er blandt de absolut bedste debattører, også hvad angår lødig argumentation.

Mvh

Krarups sammenligning med danske indvandrere i USA og hele hans argumentation er noget sludder.

Der er ikke nogen afgørende forskel mellem angelsaxisk kultur og dansk kultur, Vi er germanske broderfolk, vores sprog og kultur har mange ligheder og således også vores mangeårige tilknytning til den kristne verden på godt og ondt. Sammenligningen holder ikke en meter. Hvis Kraru virkelig ville drage sammenligninger af den art bur de han se på danskere der lever i Thailand, i Indien eller i muslimske lande. Så begynder det at smage af fugl.

Noget ganske andet er at det at integrere sig i et andet land ikke betyder, og ikke bør betyde, at man ikke bliver dansk og ender op med at opfatte sig selv som dansk. Det betyder kun at man bliver dansk muslim, eller dansk buddhist eller ateistist af tyrkisk kinesiask eller indisk kultur baggrund. Og det er da et rimeligt krav at still og et krav der bør stilles, til måske ikke første men anden og tredje generation indvandrere, nemlig at de bliver danske, taler dansk og opfører og opfatter sig som danskere og som en del af den danske nation. Men også at dette ikke nødvendigvis betyder at de skal melde sig ind i DF eller den del af folkekirkemenighed som Søren Krarup tilhører. Den sidste attityde er det vi normalt tænker på når ordet assimilation benyttes.

Heinrich R.

Godt ord igen. Hvor uenige vi end ellers er, viser dit svar, at du er et tænksomt menneske med format. Jeg ser frem til at tænke over dine indlæg i fremtiden. De bedste ønsker.

Det dér med det sproglige skulle egentlig snarere end en hån mod folk, der ikke kan stave, påpege det absurde i, at man stiller krav til udlændinge, som adskillige danskere - fremmedhadere såvel som andre (også i disse spalter) - ikke selv kan honorere.

Normalt påpeger jeg kun stave- og sprogfejl, når de begås af professionelle skribenter, man har lov at stille visse færdighedskrav til.

Tyskland har for ikke længe siden lovfæstet det dobbelte statsborgerskab. Man behøver blot at gøre sig et par enkelte forestillinger om, hvordan kanslerens uspecificerede forestillinger om loyalitet står i forhold til det. Den tyske kanslers forestillinger om loyalitet er ikke en fremstilling af den tyske lovgivning, men hendes politiske udtryk.
Den tyske regering har i øvrigt opfordret de omkring 8 mio udlændinge i landet uden statsborgerskab til at blive statsborgere. Bortset fra at danskerne næppe kun håndtere en sådan udlændingekvote, siger det sig selv, at Krarups nationalparti ikke drømmer om at gøre noget lignende.
Hvilke sanktioner kan Krarups mon forestille sig , hvis man efter hans egenmægtige afgørelse er illoyal? Han er en skændsel, men ikke den eneste, for Danmark.

En dom for landsforæderi eksempelvis.

Jeg anvender Linux/debian. Før eller siden, siger en socialist sikkert; dét er racistisk.

Her til aften har jeg læst eventyrhistorie op for min datter. Historien om de tre små bamser er sikkert også racistisk og mandschauvinistiske, iflg. socialisterne og feministerne?

Få jer dog et et liv - I socialister. Smugl narko fra Thailand og håb på I bliver fanget i Thailand. Så kan det være I får et liv i sociale forhold bag tremmerne

Lasse Schmidt

Janus, du ser spøgelser. Men det vidste vi nu godt fra dine tidligere indlæg ...

Lasse Schmidt

Jeg har i den grad ikke noget imod socialisme - hvis bare det i den grad kunne være Nationalsocialisme. Hvis blot der kunne ske en udelukkelse af den stigende indvandring fra muslimiske lande og al den socialistiske flæberi om boycot af OL i Kina 2008.

Personlig har jeg intet tilovers for det maskespil demokraktiet repræsenterer. Men selv demokratiets fader, Platon, støttede ofte skiftende tyranner.

Er der nogle mænd jeg beundre, er det Machiavelli og retsfilosoffen Carl Schmitt.

Menneskeheden er generelt ikke parat til demokrati, idet det ikke kan håndtere friheden. De terrorister der har opnået "tålt ophold", ville ikke engang kunne overleve en retssag i USA eller Egypten. Men i Danmark og det øvrige Skandinavien er retsplejeloven influreret af feminisme og socialisme. Her hersker der ikke kontant afregning, men middelmådige pædagogik.

Vadman, Vadman, Vadman

Du er generelt noget så intetsigende og kedsommeligt menneske. Man kan beskrive dig som et symptomatisk og fortvivlet menneske uden mål og med.

Du har sikkert fået for meget socialisme og for lidt Kierkegaard og Heidegger.

Nå, nu springer Janus åbenlyst ud som nynazist. Ja, det er muligt at han har gjort det før, men det er første gang jeg læser noget som dette i informations webdebat:

"Jeg har i den grad ikke noget imod socialisme - hvis bare det i den grad kunne være Nationalsocialisme.....
.....Personlig har jeg intet tilovers for det maskespil demokraktiet repræsenterer. Men selv demokratiets fader, Platon, støttede ofte skiftende tyranner."

Og så snakker han om, at indvandringen er en trussel... Gud fader bevares.

Måske burde man sende hans kommende fædreland et tip om hans sympatier?

Heinrich R. Jørgensen

Og dermed risikere, at Janus ikke emmigrerer?

Martin S

Hvad det for noget vrøvl? Hvorfor skal jeg skamme mig over den danske nationalfølelse og Dannebrog? Det vil jeg ikke.

Vi har tværtimod valgt at emigerer. For min skyld kan Danmark lade to eller tre millioner muslimske og afrikanske indvandrere få asylophold. I kan gøre hvad I vil. Det bliver ikke med vores bidrag.

Det bliver heller ikke med min blonde datters opvækst i Danmark. Enhver forælder vil beskytte sit barn. Jeg vil beskytte min datter for enhver pris - mod Europas kommende muslimske fanatisme.

Lasse Schmidt

*lyden af en person, der kaster op*

Det har været ret åbenlyst, at Janus er retningsforstyrret. Det er meget svært at tage advarsler om "muslimsk fanatisme" alvorligt fra nogen, der selv repræsenterer opbakning til et system, der har kostet mange mio europæere livet.
Platon var ikke demokrat, Janus! Han var demokratiets alvorligste kritiker, og hans læremester Sokrates blev dødsdømt for netop ikke at være del af fællesskabet. Det er man jo så iøvrigt mildest talt heller ikke som nazist (endnu).
At verden ikke skulle være parat til demokratiet er imidlertid en utrolig og tåbelig påstand, men når man er fordrejet i hovedet af en ærkenazist som Carl Schmitt, er det selvfølgelig klart, at al fornemmelse for retfærdig, lighed og alment menneske værd forsvinder.
Men Machiavelli skal man ikke tage til indtægt for fascistiske sympatier, tværtimod har hans fortjeneste - og intention - været at afsløre et førerprincip for dets forløjethed.
Det er nemlig meget svært at se, hvorfor en enkelt mand skulle opkaste sig til fører for andre - hvori legitimiteten, evnen og behovet skulle være. Og diktaturer står for fald, selv Mugabe vakler nu.
Ingen samfund lever længere end dem med parlamentarisme.

PeterH

"Platon var ikke demokrat, Janus!" Det er også dét jeg skriver pokker. Læs. Kan I læse eller er I ordblinde?

Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvilke politiske tilhørsforhold Carl Schmitt eller Heidegger havde. Det er indholdet af deres værker og tanker der inspirerer mig.

"Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet"

"En nationalstat må fordre assimilation. At være ét med sit nye fædreland. Dette er den fordring, en nationalstat må stille til dem, der vil være statsborgere i landet", skriver Krarup.

Det virker ikke gennemtænkt. For det første forudsætter det naturligvis at nationalstaten rent faktisk eksisterer som andet end et romantisk ideal, og at den er ét. Ellers kan man jo ikke være ét med den, men må nøjes med at være ét med en del af den.

Noget andet er dem, der ikke har noget fædreland, så som liberalister eller arbejderne der kun har ét fædreland, nemlig Sovjet ...

Men det centrale ord i det lille Krarupcitat om ensretningsstaten er ordet "må". Hvorfor "må" vi fordre assimilation, og med hvilken ret? Det er spørgsmålet.

Juridisk er der intet der giver os en sådan ret. Tværtimod har vi frihed til at antage de værdier vi ønsker. Vi har trosfrihed og ytringsfrihed. Særligt den sidste har Krarup jo belært os om ikke kan gradbøjes.

Men ingen ytringsfrihed, hvis vi ikke må ytre os om hvad som helst. Skal vi blot alle mene det samme og ytre os om det samme på samme måde, så har vi i realiteten ingen ytringsfrihed.

Krarup vil tilsyneladende afskaffe uenighed mellem mennesker. Det mest totalitære man overhovedet kan forestille sig.

Jårgen Mathiasen, enten er du uvidende eller fyldt med løgn. I Tyskland har man ikke indført dobbelt statsborskab. Man har en periode , så vidt jeg husker fra 18 til 23 , til at bestemme sig om man vil være enten tysk eller anden statsborger. Og 8 mio udlænginde uden statsborgerskab er totalt nonsens. Der er ikke engang 8 mio udlænige i Tyskland i alt.

Den havnede desværre på en forkert debatside:

P. Lauritzen: Dit indlæg har en sådan karakter, at der ikke er grund til at gå nærmere ind i det. Kig dig omkring på det tyske indenrigsministeriums hjemmeside, hvis du vil vide nøjagtigt hvad retstilstanden er, og hvad de nyeste tal er opdateret til.
Vær lige opmærksom på, at man næppe får meget ud af en tysk befolkningsstatistik uden at vide noget om baggrunden for statistikken, herunder begribe, hvad begrebet ”Karteileichen” indebærer og hvorfor de findes.

Sider