Kronik

Ret til menneskeret?

Ifølge dansk lov anno 1999 har alle ret til at sælge deres egen krop - og alle har ret til at tage for sig af retterne. I praksis betyder det, at alle mænd har ret til at købe seksuelle ydelser, for stort set samtlige sexkøbere er mænd. Et forbud mod sexkøb er en start, men det kan ikke stå alene
Når det fremhæves, at prostitution er et frit valg, så er det naturligvis besnærende, men løgn. For dermed er alle os, der ikke deltager aktivt i hverken køb eller salg af prostitution behageligt fritaget fra ansvar.

Når det fremhæves, at prostitution er et frit valg, så er det naturligvis besnærende, men løgn. For dermed er alle os, der ikke deltager aktivt i hverken køb eller salg af prostitution behageligt fritaget fra ansvar.

Marcos Appelt

Debat
7. marts 2008

I Danmark har vi en stærk liberalistisk diskurs, der citerer individets ret til at bestemme over sig selv og sin egen krop.

Det er meningsfyldt, at vi i denne individualiserede verden har individualistiske rettigheder. Men prostitution og det marked, som prostitution udgør, handler ikke udelukkende om individets rettigheder: Det er en langt større og meget mere kompleks sag.

Prostitution er dels en forretningsstruktur, der udfolder sig ved hjælp af en stor, effektiv og kapitalstærk sexindustri, dels en måde at iscenesætte mandlig seksualitet på og dels en fælles skæbne for mange forskellige kvinder.

Det fælles for flertallet af de pågældende kvinder er, at livet i prostitution er en fremadskridende ødelæggelse af psykisk og fysisk sundhed. Det er en grov reduktion af problemstillingen at påstå, at det at prostituere sig er et frit valg for den enkelte. Prostitution udgør en kønnet problemstilling i vores samfund: Det er primært kvinder, der sælger sex til mænd.

Vi andre er ansvarsfri

Når det fremhæves, at prostitution er et frit valg, så er det naturligvis besnærende. For dermed er alle os, der ikke deltager aktivt i hverken køb eller salg af prostitution behageligt fritaget fra ansvar. Men hvilken form for frit valg er der tale om? Er prostitution et positivt tilvalg blandt mange forskellige karrieremuligheder?

Det er bemærkelsesværdigt, at over halvdelen af de prostituerede i Danmark oprindeligt kommer fra verdens fattigdomscentre, og at også danske prostituerede ofte er uuddannede og mindre bemidlede. Bevæggrundene er sjældent drømmen om et liv som prostitueret, men en 'sidste udvej' og en kamp for at overleve eller decideret tvang.

Dette faktum til trods høres de ressourcestærke prostitueredes stemmer langt oftere i debatten; dem, der er tilfredse med og brugere af retten til at tage penge for udlejning af kønsåbninger og illusioner om lyst.

Et socialt problem

Er det denne gruppe, vi som samfund skal værne om? De udgør en forsvindende lille del af det samlede antal prostituerede, og vi hører sjældent om den store gruppe, som ikke oplever deres salg af kroppen som en ret, men som en nødløsning.

I forhold til prostitutionens virkelighed er det naivt at ville sondre mellem frivillig og tvungen prostitution, mellem prostitution og kvindehandel og mellem salg af børn og voksne. For hvordan holder vi disse kategorier ude fra hinanden?

Alle ved, hvor svært det er ved hjælp af det blotte øje at se forskel på, om et menneske er over eller under 18, og hvem kan se på dem, om de er 'tvungne' eller blot 'frivilligt' tjener til husholdningen?

Én ting er sikkert; hvis kvinder får skadevirkninger efter prostitution, er disse skadevirkninger de samme, uanset hvilken baggrund de har haft til at gå ind i sexindustrien.

Netop derfor er det officiel dansk politik at definere prostitution som et socialt problem. Staten bruger millioner af kroner på at rehabilitere de kvinder, der har taget skade i prostitution, eller som er blevet handlet ind i sexindustrien. Mens der bruges mange ressourcer - både menneskelige og økonomiske - på at rydde op efter de skader, som sexkøberne påfører kvinder i prostitution, ofres der stort set ingen ressourcer på at sætte ind over for kilden til prostitution, nemlig sexkøberne.

6.000 ludere herhjemme

Her ville samfundets skattekroner ellers kunne sættes effektivt ind, for det er almindelig handelslogik, at har vi ingen efterspørgsel, så har vi heller intet markedsgrundlag. Mens antallet af prostituerede i Danmark i 1991 blev anslået til at være ca. 1.500, menes det i dag at være 6.000, hvoraf godt halvdelen er udenlandske kvinder. Hvis vi mener det alvorligt, at handel med kvinder er et problem, vi ønsker at komme til livs, er det sund fornuft at starte med at regulere efterspørgslen efter prostitution.

Prostitution og køn

Prostitution drejer sig også om køn. Langt de fleste prostituerede er kvinder, og tæt på alle sexkøbere er mænd.

I dag er de fleste enige om, at både mænd og kvinder har seksuelle behov, men hvorfor er det så stort set kun mænd, der benytter sig af købesex, og typisk kvinder, der står til rådighed?

Er mænds seksualdrift virkelig så anderledes end kvinders? Det synes ikke at være tilfældet, hvis vi ser generelt på befolkningen. Alt i alt går ca. 86 pct. af den mandlige befolkning ikke til prostituerede, og mange af dem ønsker heller ikke at blive betragtet som potentielle sexkøbere, blot fordi de er mænd. Det er vigtigt at huske, at der er tale om et fåtal af sexkøbende mænd.

Ikke desto mindre opretholdes prostitution af mænd og deres forvaltning af egen seksualitet. Samfundet bør derfor sætte fokus på de ca. 300.000 danske mænd, som en eller flere gange har købt sex. De er årsagen til, at prostitution overhovedet er en rentabel forretning. Sexkøbere findes blandt mænd i alle aldre, fra alle sociale lag, både i og uden parforhold.

Således anskuet er køb af sex primært et privilegium, som mænd har, og den seksuelle ligestilling er svær at få øje på. Ligeværd og forholdet mellem de to køn er en væsentlig vinkel i debatten: Der er tale om et over- og underordningsforhold.

Sex bør i stedet handle om gensidig lyst og respekt, ikke om den enes lyst på bekostning af den andens nød. Sex er en almenmenneskelig drift, hvorfor sex ikke er en menneske- eller manderet. I hvert fald kunne vi ønske os, at sex var en fælles nydelse og ikke en vare til vurdering.

Forbud mod sexkøb

Grundlæggende kan vi spørge os selv, hvilket samfund vi ønsker? Skal vi i prostitutionsspørgsmålet værne om den individualistiske ret til at bestemme over egen krop eller mod den udnyttelse og vold, som en stor gruppe mennesker hver dag udsættes for i sexindustrien?

I 8. martsinitiativet mener vi, at kriminalisering af sexkøberne er et nødvendigt tiltag. Vi ønsker ikke et samfund, hvor man kan købe sig til seksuelle ydelser. Dog lever vi heller ikke i den naive tro, at vi dermed får et prostitutionsfrit samfund.

Men Sveriges forbud mod sexkøb i 1999 viser, at man med lovgivning i hvert fald kan opnå, at kvindehandlen stagnerer, at der bliver langt mindre prostitution, at antallet af sexkøbere falder og ikke mindst, at der sker en holdningsændring.

Et forbud mod sexkøb skal ikke stå alene. Det er yderst vigtigt, at indsatsen over for prostitutionens sociale problemer skærpes og udvikles.

Vi har behov for sociale tiltag, der både hjælper de prostituerede og sexkøberne videre - det vil sige reelle alternativer til prostitution samt rådgivning.

Frygten for, at prostitutionsmiljøet efter et forbud vil blive forrået og gå under jorden, er reel. Men uanset om det er legalt eller ej at købe sex, er det barsk og farligt at være prostitueret; vold og trusler om vold er hyppigere forekommende her end i nogen andre miljøer.

Desuden er kun 10-20 pct. af prostitutionen i Danmark i dag gadeprostitution, hvorfor størstedelen allerede foregår skjult. Prostitution vil under alle omstændigheder aldrig blive mere skjult, end at sexkøberne skal kunne finde den, hvilket svensk politi drager nytte af, når de laver indsatser mod sexindustrien.

Ydermere bør denne frygt ikke være bestemmende for, om køb af sex er noget, vi vil acceptere i Danmark. Måske er det på tide, at vi alle tager stilling, og genovervejer det, vi i liberalismens navn kalder det frie valg. Vi er nødt til at forholde os til det, som prostitution for det meste er, nemlig et brud på de menneskerettigheder, som Danmark selv via ratificeringen af Kvindekonventionen har forpligtet sig til at overholde.

Mia von Qualen er stud.mag. i psykologi og sociologi og Mathilde Holmen er stud.mag. i tysk og dansk

Kronikken er skrevet på vegne af 8. martsinitiativet, der er et samarbejde mellem organisationer, der arbejder for et forbud mod sexkøb i Danmark. 8. marts demonstrerer vi fra Rådhuspladsen til Christianshavns Beboerhus, hvor der resten af dagen vil være debatter, udstillinger og koncerter.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

@Mia & Mathilde

Det er ikke helt let at være enig med jer. Indledningsvis er prostition ikke bare lovlig efter dansk lov, men et forbud vil iflg. Inst. f. Menneskerettigheder, være en krænkelse af menneskerettighederne. Dem har vi tiltrådt i Danmark og dem vi kan ikke begynde at lave love, der strider imod dem.

Muligheden for et forbud eksisterer altså ikke.

Vender vi os så videre mod realiteterne, så er det næppe i overensstemmelse med fakta, at "prostitution er ... en forretningsstruktur, der udfolder sig ved hjælp af en stor, effektiv og kapitalstærk sexindustri" i Danmark.

Den prostituerede med sin annonce i Ekstrabladet, føler næppe at hun har en stor industri i ryggen eller imod sig, og stofmisbrugeren i Skælbækgade føler det næppe heller. I det hele taget er der intet - overhovedet intet, der tyder på sådanne tilstande i Danmark.

Antallet af prostituerede varierer stærkt efter hvem, der skønner over det. Skøn på mellem 4.000 og 10.000 har været nævnt ligesom andelen af udenlandske prostituerede har varieret stærkt, alt efter hvem der skønner og hvilken metode, der lægges til grund. Tallet på de 6.000 (og halvdelen af udenlandsk herkomst) er det på det seneste mest citerede uden det naturligvis bliver rigtigt af den grund.

Der er derfor ikke baggrund for at påstå, at "det (er) fælles for flertallet af de pågældende kvinder ..., at livet i prostitution er en fremadskridende ødelæggelse af psykisk og fysisk sundhed".

For det første ville det kræve at man kendte antallet, og for det andet ville det kræve, at man havde foretaget omfattende undersøgelser. Det har man ikke. At livet som stofmisbruger (mand eller kvinde) i langt de fleste tilfælde ødelægger fysisk og psykisk sundhed, bliver vi næppe uenige om, men om det er stresset med at skaffe stoffer og holde sig på god fod med pusheren, og undgå politiet og selve misbruget, eller om det er selve prostitutionen er næsten ikke til at analyserer ned i enkelt bestandde.

Jeg har endnu ikke set nogen påstå, at "prostitution" er et frit valg for alle. Tværtimod - det viser de seneste dages debat da også - så er det vist den almindelige opfattelse, at der findes både frivilligt og ufrivilligt prostituerede, hvor stofmisbrugere og "handlede" kvinder tilhører den sidste gruppe.

Der er heller ikke grundlag for at påstå, at "at over halvdelen af de prostituerede i Danmark oprindeligt kommer fra verdens fattigdomscentre", allerede fordi vi ikke ved hvor mange der er. Og den nærliggende forestilling, at så er de nok "handlere" alle sammen, er næppe heller rigtig, fordi politiet netop har offentliggjort, at antallet af potentielt "handlede" kvinder maksimalt skønnes at være 250.

At det ofte kun er de ressourcestærke prostituerede vi hører er desværre sandt. Men det er altovervejende mediernes skyld. De ansatte i Reden ved udmærket godt, at gadepigerne her mener, at et forbud vil være noget "rigtigt lort", men man rutter ikke ligefrem med sandheden offentligt, eller føler sig forpligtet til at være deres stemme.

En del af forklaringen er formentlig, at det slet ikke er en debat der ønskes, men en hetz eller en ensidig kampagne. Det er næppe et tilfælde at forbudstilhængernes hjemmesider ikke er debatfora, men envejskommunikation, hvor man ikke kan andet, end at melde sig til, hvis man er enig.

At de resourcestærke prostituerede skulle udgøre en "en forsvindende lille del af det samlede antal prostituerede" er der ingen undersøgelser der tyder på. Tværtimod, er der meget der tyder på, at de prostituerede, der ikke er misbrugere, er nogenlunde velfungerende og har børn og er i parforhold.

Der er med maksimalt 250 potientielt handlede kvinder i Danmark ikke megen logik i at regulerer "efterspørgslen" (hvis dette eller lod sig gøre, lovligt, tekniskt og praktisk). Tværtimod vil det være logisk at antage (teoretisk set), at hvis der på et ellers frit marked er en gruppe aktører der handler under tvang, så vil disse blive tvunget til at underbyde de frivillige deltagere, og dermed altid løbe med den efterspørgsel der måtte være uanset dens størrelse.

Med hensyn til de svenske erfaringer, så er de ikke bare i nærheden af det I giver udtryk for. Problemet er, at at man i dag reelt intet ved i Sverige om udviklingen siden 1999. Kun et er sikkert, og det er at man har tabt muligheden for en social indsats, og at andre former for kriminalitet (berigelseskriminalitet) har været stigende.

Efter min opfattelse udgør de kvindelige stofmisbrugere et særligt problem. De er i den grad ufrivilligt prostituerede, og er fanget af en håbløs nakotikapolitik, der reelt fungerer som et statstilskud til bagmændene.

Men det bliver således næppe til noget med et forbud, og det er bedst sådan fordi et forbud (udover sandsynligvis at være ulovligt) - som I faktisk selv er inde på - vender den tunge end nedad, og ved at jage alt og alle under jorden umuliggør en effektiv indsats. Det er i hvert fald den svenske erfaring, og de man beklager sig over i Sverige, jf. den seneste undersøgelse.

Jeg vil lige gøre opmærksom på at det ikke er problemfrit at skubbe de Narkoprostituerede ned i sidegaderne med en øget politiindsats, det vil blot besværliggøre deres arbejde, de vil blive mere udsatte da de får kortere tid til at se en kunde an, samtidig vil risikoen for at blive anholdt, give færre kunder alternativet bliver så en øget kriminalitet.

Hvis Reden virkelig var interesseret i at hjælpe de piger som de påstår de hjælper så skulle de skaffe nogle lokaler som pigerne kunne benytte, så kom pigerne indendørs og generede ikke beboer i kvarteret, men Redens såkaldte hjælpe indsats går på at forbyde kunderne adgang til en lovlig forretning.

Desuden står Reden bag en usand smædekampagne, se Ritt tal i Politiken, der stammer fra reden, undersøgelsen der henvises til, er lavet i et amerikansk og et tyrkisk fængsel af en ultra feminist. og svare til at der blev lavet en undersøgelse af vold i hjemmet ,på et kvinde krisecenter.

Jeg er ganske sikker på at de narko afhængig sex arbejdere ikke ville sætte deres ben i reden hvis de kunne få varmen andre steder.

Flemming www.gimel.dk

Billedteksten (til modelfotoet af en bondageret kvinde) siger, at det er løgn, der findes frivillig prostitution.

Der er dog ikke skygge af bevis for denne påstand. Den fremstår som rent opspind - og det er et stort problem for kvaliteten af prostitutionsdebatten, at pressionsgrupper med adgang til medierne ønsker at føre debatten på et så lavt og manipuleret niveau.

For når kvinderne på byens faste massagesteder/bordeller, og hvad ved jeg, med en mund siger, at de er der frivilligt, at de ingen alfonser har, og ikke arbejder under tvang eller det der ligner, så skal der mere end lidt abstrakt teoretisering og studentikos induktion til at tale dem imod.

Udgangspunktet er, at der findes mellem 4.000 og 10.000 prostituerede i Danmark. Det er så at sige fordelingens haler, og det sandsynligste antal findes et sted her imellem. Personligt tror jeg, at det ofte citerede tal på 6.000 er i underkanten.

Men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det klinik-og escortprostitutionen, der udgør branchens "back bone", og det er her 3.000 til 5.000 af kvinderne arbejder, og præcis her man ryster på hovedet af påstandene om tvang, kummerlige forhold og overgreb.

Problemet er så at sige, at forbudstilhængerne forsøger at udstrække de kummerlige forhold som gadeprostituerede og handlede kvinder lever under, til at omfatte hele branchen, uagtet at denne induktion er helt uden belæg og i direkte modstrid med hvad de implicerede selv siger, når det kommer til spørgsmålet om frivillighed, vold og overgreb.

Man kan kalde diskursen i Danmark for "liberalistisk" (som forfatterne af indlægget gør) - men "rettighedsorienteret" er måske mere passende. Men for de prostituerede i klinik- og escortbranchen (og det er dem, der er "de mange"), vil der helt klart være tale om, at et forbud er en alvorlig og helt ubegrundet krænkelse af deres menneskerettigheder.

Rettigheder kan naturligvis altid gradbøjes (også menneskerettigheder), hvis det tjener større og tungtvejende samfundshensyn. Ytringsfriheden begrænses jo f. eks. (lovligt) af det det er forbudt at råde "brand" i et teater, eller udsprede løgne der er egnede til at påvirke prisen på værdipapirer (må man ikke lyve, har man jo ingen frihed).

Men i dette tilfælde er der ikke baggrund for at begrænse kvindernes frihedsrettigheder, når det store flertal af prostituerede vælger det frivilligt, og situationen iøvrigt er sådan at deres erhvervsudøvelse ikke er til skade for samfundet som sådan.

Situationen - er gudske lov - ikke den, at det er et generelt billed, at familier går i opløsning fordi manden har været på bordel, eller hustru og børn bringes til tiggerstaven fordi manden har bosat sig på en massageklinik, og bruger hele indkomsten der.

Tværtimod, er almindeligt utroskab den altovervejende skilsmissegrund (bortset fra "gemytternes uoverensstemmelse"), og det er vel også rimeligt at antage, at det er lettere at tilgive et bordelbesøg, end f. eks. sex med ens bedste venninde, eller en arbejdskollega.

Tilbage blandt de prostituerede bliver såleds så minorieteten, de gadeprostituerede (stofmisbrugerne) og de handlede kvinder. De handlede kvinder udgør ikke et tungtvejende samfundsproblem. Det er de simpelthen for få til. Politiet mener, der potentielt er 250 (men typisk p. t. godt 120) kvinder i Danmark der er handlede.

De narkoprostituerede udgør med deres antal på formentligt over 2.000 nærmere et samfundsproblem. De er ufrivilligt prostituerede, fordi deres problem er afhængigheden af stoffer, og prostitutionen for dem er den eneste løsning på problemet, når staten partout kræver at priserne på narkotika skal være skyhøje fordi de via kriminalisering skal indeholde et statstilskud til den organiserede kriminalitet.

For begge gruppers vedkommende gælder, at vi abstrakt set kunne overveje et forbud, af hensyn til dem selv, men formentlig også hurtigt vil komme til det resultat, at et forbud ikke vil være et egnet middel til at opnå vores mål - at hjælpe dem, og løse deres problemer.

Helt overordnet må vi kræve at staten fare med lempe. At den ikke skyder gråspurve med kanoner og indskrænker nogens frihed, med mindre væsentlige interesser taler for. Vi må med andre ord kræve, at hvis flere midler taler for at kunne opnå det samme resultat, at staten så vælger det for borgerne mindst indgribende.

På den baggrund må et forbud mod prostitution - på det nuværende grundlag - afvises. Dels vil det være for indgribende i forhold til flertallet af prostituerede (de klinik- og escortprostituerede), og dels må der antages at være langt mindre indgribende ( og bedre egnede og mere effektive midler), der kan løse problemerne for de gadeprostituerede (narkoprostituerede) og handlede kvinder.

Vi skal til syvende og sidst ikke indskrænke nogens frihed (og da slet ikke i modstrid med menneskerettighederne), med mindre tungtvejende hensyn taler for det, og indskrænkningen iøvrigt er det bedst egnede og mindst indgribende middel. Ingen af delene synes at være opfyldt ved et forbud i den nuværende situation.

Claus Møller

Jeg vil blot for en ordens skyld lige korigere dine tal for gadeprostituerede idin ellers meget korekte fremstilling. I følge reden og politiet er det ca 10 % af sex arbejderne der er er gadearbejder, det er inklusiv de fremmede piger. 8 % af dem er narkomaner
Så Hvis vi sætter tallet til samlet sex arbejder i DK 6000 vil det sige at det drejer sig om ca. 500 piger i DK.s samlede storbyer. det er et social problem der kan overkommes også selv om tallet blev fordoblet. da det er ca tal vi taler om.
Flemming www.gimel.dk

Igen en mærkelig illustration til en artikkel om prostitution, hvorfor?

Flemming Nakinge Nielsen

Jeg er opmærksom på "problemet", og det skyldes at ingen endnu har foretaget beregninger indenfor det man kan kalde en afstemt model.

Ingen har jo mulighed for at "ringmærke" de gadeprostituerede og tælle dem som ornitologer ville gøre, og forsøger man sig med beregninger indenfor afstemte modeller, så får man højere tal, både for antallet af prostituerede som helhed, og inden for de enkelte grupper.

Antallet af klinikprostituerede skal jo på en eller anden måde passe med den annoncering der foregår, og antallet af gadeprostituerede skal ligeledes passe med antallet af kvindelige stofmisbrugere mellem 18 og 35-40 år. Hermed ikke sagt de alle er gadeprostituerede er stofmisbrugere, men langt de fleste er. Nogle dagligt, andre med mellem rum og igen andre lejlighedsvist, alt efter omfanget og karakteren af deres misbrug.

Kun de færreste stofmisbrugere magter at arbejde på klinik, fordi de ikke kan præsterer den regelmæssighed, der er forbundet med fast arbejde, og ofte heller ikke har midler til husleje og annoncer, eller er i stand til at planlægge deres liv en uge frem i tiden.

Men tallet på de 500 narkoprostituerede er for lavt, og formentlig udtryk for en metodisk fejl. Der må være flere, når vi ser på det samlede antal stofmisbrugere og køns- og aldersfordelingen .

Men 500 eller 2.000, hvad gør vi? For mig at se er problemet ikke prostitutionen i sig selv - men stofmisbruget, og en gennemgribende nytænkning i narkotikaspørgsmålet er en tvingende nødvendighed, hvis vi ønsker forandring.

50 år forstokket tilgang, har ikke vist at at få bugt med problemet . Giv pigerne gratis stoffer, og ikke en af dem vil være at finde på gaden, og de ville få tid til at deltage i forskellige behandlingsinitiativer ...

Stig Larsen

Institut for Menneskerettigheder har påvist, det er en krænkelse af de prostitueredes menneskerettigheder. Jurist Birgitte Kofod Olsen afd leder påpegede det for mere end et år siden, hun har haft flere Kronikker i information Læs. http://www.information.dk/156103

Claus Møller vi er enig.

Vil i så også forbyde folk at gifte sig ? skal mænd i fængsel for
at hælde gratis sprut på narefisserne i nattelivet ?
Prostitution har eksisteret i årtusinder, om i så indfører døds-straf
vil det nok ikke ændre sig en disse .
Kan vi ikke snart blive fri for at høre på alt det fundamentalistiske
feminist-klynk ?

@ Winston Smith

og mord og overgreb og krig og undertrykkelse har eksisteret i evigheder, og vil formentlig heller aldrig ophøre, men det er jo ikke et holdbart argument for at påskønne det og lade stå til?

der er mange gode argumenter for ikke at ville forbyde prostitution, men dette er ikke en af dem.

@ Claus Møller

"Tværtimod, er almindeligt utroskab den altovervejende skilsmissegrund (bortset fra "gemytternes uoverensstemmelse"), og det er vel også rimeligt at antage, at det er lettere at tilgive et bordelbesøg, end f. eks. sex med ens bedste venninde, eller en arbejdskollega."

..hvad er argumentet for, at det er "lettere at tilgive" et bordelbesøg; er det ikke lidt det samme som at sige, at hvis man benytter sig af en prostitueret, er man ikke "rigtig" utro?

lige som manden der tager på ferie i Holland og giver den gas i Red Light District, selvom han har en kæreste derhjemme; hun får selvfølgelig intet at vide, for "det er jo ikke rigtig utroskab" ? (..denne mand er eksisterende i dagens Danmark)

jeg tror faktisk lige præcis, jeg ville have det omvendte syn på sagen, end det citerede af Claus Møller; hovedsageligt pga. mit etiske syn på sex.
det er sgu lidt en skam, at noget af det mest intime, dejligste eller sjoveste, gøres til en billig kopi af en fladskærm, der kan købes sort for 500 bobs.

@ Sofie Rye

- Ah, hvad ved jeg, men jeg tror ikke mænd opfatter sex med en prostitueret som det samme som sex med en de er forelsket i. Det ene er vel skæg og ballade, og det andet alvor.

Men du har godt fat i hvad jeg mener (eller nærmere tillader at lægge til grund). Personligt ville jeg nok (men virkeligheden er altings store prøve) have lettere ved at tilgive min hustru, at hun havde været for nærgående over for en mandestripper til venindens polterarbend, end hvis hun havde været sammen med en arbejdskollega. Det er måske det der med at de har gået og lagt op til det og skal ses igen hver dag - jeg ved det ikke, måske er det det samme og der er ingen forskel .... Gudske lov har jeg ikke oplevet situationen ... men der er ikke noget argument sådm sådan, det var blot en antagelse som jeg fandt "rimelig" ... men folk må jo indrette sig som de har lyst ... blot tingene foregår åbent og respektfuldt. En af mine søstres veninder skulle for noget tid siden have fortalt, at hun vidste at hendes mand ikke var far til hendes ældste, og hun heller ikke havde tænkt sig at fortælle ham det. Det synes jeg personligt er klamt ...

@ Claus Møller

hertil skal det måske lige fastslås, at ca. 85% af den mandlige befolkning ikke benytter sig af prostitution; der forekommer højst sandsynligt forskellige grunde hertil, hvoraf nogle venteligt deler samme holdning som jeg.
personligt synes jeg da også, at det kan/skal være skæg og ballade, at dyrke sex med een man er forelsket i, eller sammen med een man blot stoler på eller hygger sig med.

selv kender jeg en mand, en ven, der gik til prostituerede, da han var ved at nå bunden af tilværelsen; det var en psykisk såvel som en fysisk afreaktion, som han i en periode blev fuldstændig afhængig af og som ruinerede ham. da han kom i balance igen stoppede "forbruget", og han ser den dag i dag meget sørgeligt tilbage på den tid; det skræmmer ham en del. og hvis dette ikke er "alvorligt", ja, så ved jeg snart ikke.

dog kan det meget nemt være, at du også mente det lige omvendt, hvilket ville passe til sætningskonstruktionen? det var bare ikke sådan, jeg tolkede det.

mht. din egen holdning omkring din kones evt. udskejelser, lyder det mere som en frygt for at hun skulle forelske sig i en anden; dog uden at skulle Joan Ørtingsere for meget.

det sidste eks. falder lidt uden for debatten, synes jeg, men vi er dog enige i tilfælde af at det er sandt. dog ville jeg nok vælge et andet ord end "klamt"..?

Jeg mener, at vi i denne debat må tage udgangspunkt i, at selvom vi antager at den lykkelige luder findes, så er det et absolut fåtal, og spørgsmålet er, om vi skal lade flertallet i stikken pga. dem?

Så længe der er et marked, dvs. aftagere af prostitution, vil der være prostituerede, og som forfatterne også skriver i kronikken har vi at gøre med et marked, hvor det er svært, for ikke at sige umuligt, at skelne mellem handlede kvinder, ulykkelige og lykkelige skæbner. Hvis man vil hjælpe alle dem, som ikke frit og lykkeligt har valgt at prostituere sig (fx de handlede kvinder), må man sætte ind overfor efterspørgslen - og derfor kan det give mening med et forbud mod at købe sex.

Når vi ser, hvordan det er gået med legaliseringen i Holland, viser det sig, at kun mellem 4% og 10% af den samlede prostitution er kommet ind under det legale marked. Hollands lovgivning kan altså ikke siges at have virket hensigtsmæssigt. Kan det tænkes, at den lave procentdel på det legale marked er et tegn på, at det meste prostitution har et udtryk, der ikke kan fungere under ordnede legale forhold? Vi skal til at få øjnene op for, hvor slemt en stor del af dette marked faktisk er.

Jeg synes, at hele denne modstand mod kriminaliseringen af sexkøb, al denne talen om det frie valg og de lykkelige ludere, er et udtryk for en arrogance over for alle de kvinder, som lever under forfærdelige og helt uacceptable forhold.

@Michala

Det mener jeg ikke kan være udgangspunktet for debatten, Michala, hvis udgangspunktet skal være så tæt på virkeligheden som muligt.

Den "lykkelige luder" er for mig at se en absurd idealtype. Hun findes lige så lidt som den "lykkelige sygeplejerske" eller den "lykkelige autolakerer", eller kort sagt det "lykkelige menneske", for hvem her i verden vandrer rundt i en konstant lyksagelig rus?

At være lykkelig er noget momentalt - ikke noget permanent, og "den lykkelige luder" er konstrueret for at have en funktion i debatten, formentlig at påstå hun ikke findes i virkeligheden, og dernæst kræve prostitution forbudt, da ingen lever op til dette ideal.

Men udgangspunktet må være hendes modsætning. Den "ulykkelige luder". Hun synes mere egnet som idealtype - og hende vi kan måle imod - og hendes eksistens virker også mere troværdig.

Udgangspunktet for debatten bør være - hvormange ulykkelige ludere der findes - ikke hvormange lykkelige.

Som tidligere nævnt, så er der mellem 4.000 og 10.000 prostituerede. De på det seneste ofte citerede tal på 6.000 er efter min mening i underkanten. et afstemt og bedre skøn vi formentlig være 7.000 til 7.500.

Hvorom alt er, så er branchens back bone - de klinik- og escortprostituerede, og her er der intet, der tyder på de skulle være ulykkelige. Ingen udsagn fra dem selv, eller undersøgelser, der tyder på dette. tværtimod, hører vi det modsatte fra denne kant, menlig at man trives med arbejdet, og ikke har alfonser eller oplever vold og undertrykkelse i dagligdagen.

Omvendt forholder det sig - meget firkantet - sagt med de handlede kvinder og gadeprostituerede (narkoprostituerede). De kan nærmere betegnes som ulykkelige prostituerede.

Det uheldige ved debatten som den har formet sig er, at man fra forbudstilhængernes side foretager uantageligt grove generaliseringer og konstant forsøger at inducere tilfældige enkeltobservationer (oven i købet fra fjerntliggende tredieverdens lande) ud på hele populationen af prostituerede.

Som det fremstår i øjeblikket, så er der intet der tyder på, at de 3.000 til 5.000 prostituerede i branchens klinik- og escortsegment, skulle være ulykkelige, og der er ingen saglige argumenter for et forbud her, hverken af hensyn til kvinderne selv, eller af hensyn til samfundet som sådan, da der ikke er påvist samfundsskadelige virkninger af deres aktiviteter som sådan.

Udgangspunktet for debatten bør med andre ord være, at det store flertal - branchens back bone - de klinik- og escortprostituerede - ikke på sagligt grundlag kan begrænses i deres frihed til fri erhvervsudøvelse.

En begrænsning vil - selvom den rettes mod efterspørgslen - være en krænkelse af deres menneskerettigheder til frit at nedsætte sig i branchen.

Udgangspunktet for debatten bør således være - og kan kun være, hvad vi kan og bør gøre for at hjælpe de ulykkelige prostituerede ...

@ Jakob Schmidt-Rasmussen

"Grunden til at feminsister vil forbyde prostitution er, at det undergracver det belønninssystem, som de bruger til at kontrollere mænd, ved skiftevis at belønne dem med sex, og straffe dem ved at nægtredem sex ..."

I dette citat er du enormt fordomsfuld over for kvinder, og du reducerer mænd til primitive aber, der kun tænker med pikken og aldrig lægger følelser i deres seksuelle oplevelser.

igen, 85% af den mandlige befolkning ynder IKKE at gå til prostituerede, og jeg tror langt de fleste ønsker at få det til at fungere med deres partner, være det mand eller kvinde, i stedet for blot at kræve retten til sex, for derefter at kneppe et livløst hul og hver gang distancere sig længere og længere væk fra sin kone/mand/kæreste.

prostitution fungerer som et betalingssystem, hvilket i min optik ville være skrækkeligt at føre ind i et parforhold.

@ Sofie Rye

Nu er tallet på de 85% ingen umiddelbar videnskabelig kendsgerning. Men under forudsætning af, at det er et repræsentativt udsnit, eller et stort antal tilfældigt valgte, der er spurgt - og de alle har svaret sandt - så er det med 95% sandsynligheds formentlig sandt.

Det betyder også at vi må forvente, at et sted mellem hver 5 og 7 mand i aldersgruppen mellem 18 og 65? besøger/bruger/har brugt en prostitueret.. Det er nu en hel del og svarer vel nogenlunde til antallet af mænd, der stemt på DF og Pia Kjærsgaard ved sidste valg ...

@Jakob Schmidt-Rasmussen

Mon feminister nu også er så udspekulerede som du giver udtryk for?

Her er et par af slagsen

http://www.youtube.com/watch?v=oftOCN1jkNo&feature=related

Det er helt korrekt, Claus Møller; uden tvivl et skræmmende tal; omkring en 300.000 velsagtens?

Og jeg synes det kunne være interessant at høre de forskellige begrundelser; hvorfor nogle mænd benytter sig af prostitution og andre ikke, og hvordan det er fordelt. Ved ikke om en sådan undersøgelse overhovedet er lavet?

Personligt ville jeg ikke bryde mig om at være sammen med en mand, der syntes det var ok/en fornøjelse at købe sig til sex, da det ville stride imod min grundlæggende opfattelse af sameksistens, og min opfattelse af hvad sex er.

Men at mene det og efterfølgende have et ønske om at ville forbyde det; det har jeg endnu ikke taget endelig stilling til. Ikke mindst fordi et forbud alene aldrig i sig selv ville kunne løse problematikken.

Det her handler jo om en holdning til andre mennesker, det handler om at have gjort sig et begreb om, hvad sex er for een selv samt mange andre ting.

@ Jakob Schmidt-Rasmussen

ang. "Grunden til at feminsister vil forbyde prostitution er, at det undergracver det belønninssystem, som de bruger til at kontrollere mænd, ved skiftevis at belønne dem med sex, og straffe dem ved at nægtredem sex ..."

Gud, hvor trist hvis mænd ikke kender en oprigtig seksuel lyst fra sit forhold til sin partner. Du fremfører det som en uretfærdighed i forholdet mellem kvinde og mand, så man næsten får ondt at de fyre. Jeg tvivler på at denne brug af "nægtelse af sex" er udbredt blandt normalt fungerende individer i parforhold. Tværimod er det en illusion skabt af de mænd der ønsker at skabe en offerdyrkelse af manden, så de "urimelige forhold" for den sexhungrende, instinktdrevne mand kan legitimere brug af prostitution.

Udløsning er ikke en menneskeret. Det kan ordnes med hånden. Og så kan man også leve med sig selv, velvidende at man jf ovenstående i hvert fald ikke bidrager sit til at gøre livet ulykkeligt for nogen.
Var det ikke noget?

@Sofie Rye

Claus Lautrup har lavet en undersøgelse af danske prostitutionskunder der hedder 'Det skal ikke bare være en krop mod krop-oplevelse', hvor bl.a. grundene til at besøge prostituerede er overfladisk gennemgået. Desværre har han ikke givet kunderne mulighed for selv at anføre grunde, men blot givet dem nogle valgmuligheder - men det er da bedre end ingenting.

Kan også anbefale dig dette indlæg på thehumanstains blog: http://thehumanstain.smartlog.dk/giv-os-et-telefonnummer--karin-post104871 - og generelt hans blog, hvor flere af indlæggene handler om personlige møder med prostituerede.

Nu er jeg ikke en mand, som du efterlyser, men jeg linker dig alligevel til et par indlæg på min blog om min personlige oplevelse af det at være prostitutionskunde:

http://vaerelset.smartlog.dk/luderens-rum--og-tillykke-til-luder--post10...
http://vaerelset.smartlog.dk/en-lesbisk-luder-post109574

Jeg er helt enig i at det her handler om en holdning til andre mennesker. Om, hvorvidt man vil acceptere at andre gør noget, man ikke selv har lyst til, eller som strider mod éns idealer. (Jeg oplever selv den måde, de fleste går til både engangsknald og parforhold på, som stridende mod mine principper og min opfattelse af hvad sex er, og har valgt at være prostitutionskunde frem for dette, så jeg kender problematikken. :))

Jeg oplever først og fremmest feminismens angreb på prostitution som et angreb på en seksuel minoritet, meget a la den måde homoseksuelle blev behandlet på før i tiden. Og det gælder både sælgere og købere af sex, da det ikke ligefrem er uhørt at de prostituerede selv oplever ophidselse i forbindelse med deres arbejde. Så forskellige mennesker som Sus Luder (http://luder.smartlog.dk) og Odile Poulsen har fortalt, at de gik ind i faget fordi de alligevel dyrkede en masse sex med mænd og opdagede at de lige så godt kunne tjene penge på det. Luderfantasien kan også være et turn-on i sig selv; det er på bordel nemmere for begge parter at dyrke sex anonymt, så de ikke skal blive stemplet/mobbet som 'ludere' (i overført betydning) i deres vennekreds; etc.

Jeg oplever i øvrigt også din fremstilling af det at gå til en luder som at 'kræve sex' og 'kneppe et livløst hul' som ekstremt nedsættende overfor prostituerede. Den måde at omtale dem på har jeg aldrig hørt hos sexkunder. At objektivisere den anden kan være en fantasi, men i så fald er det en fantasi, der udleves efter at luderen har givet eksplicit tilladelse til det. Ligesom f.eks. 'voldtægt' er det.

Man kan sagtens indføre hjælpetiltag for folk der er tvunget ind i faget, uden at lade det følges af et forbud. Den svenske organisation af sexarbejdere har en gennemgang af konsekvenser ved sexkøbsforbudet her: http://sans.nu/konsekvenser.htm). Den vigtigste pointe er at det netop er de mest udsatte og pressede prostituerede, det går hårdest ud over.

Gid vi kunne smide hele kriminaliseringsdiskussionen i skraldespanden og samarbejde om at hjælpe dem, der har brug for det.

"Jeg vil være seksuel, ikke med dig, men med mig selv"

Ørkenens Sønner