Læserbrev

SF'ere i amokløb

Debat
7. marts 2008

Karen Hækkerup og nu sandelig også min egen partifælle Margrete Auken har kastet sig ud i den galopperende konkurrence om at være tough on crime. Det synes, som om det ureflekterede råberi har bemægtiget sig den kriminalpolitiske debat og fortrængt mange års opsamlet viden til skammekrogen. En ting er, at nogle socialdemokrater render efter stemninger, men SF skulle gerne gøre en forskel.

Med risiko for at blive kaldt pladderhumanist, verdensfjern og have manglende jordforbindelse, vover jeg dog et par bemærkninger til den aktuelle debat om hævn. Om ikke andet så for at fortælle, at ikke alle SF'ere er gået retspolitisk amok.

Hævn er en menneskelig følelse, som vel besjæler alle, når de bliver krænket. Problemet er ikke hævnfølelsen i sig selv, men hvor stor vægt den kan/skal tillægges i sanktionsvalget eller i begrundelsen for forskellige straffeprocessuelle skridt som f.eks. varetægtsfængsling.

Subjektiv faktor

Hidtil har vi grundlæggende holdt fast i objektive straffebegrundelser og holdt fast i, at en straf idømmes ved uafhængige domstole bemandet med uhildede dommere, der skal holde sig til lovens bogstav og ånd.

Alt dette betvivles, hvis hævn, gengældelse eller, hvad det nu ellers kaldes, skal vægtes tungere i strafudmålingen. I så fald bliver der nemlig tale om, at en subjektiv faktor, den enkelte krænkedes ønske om gengældelse, skal indgå. Det siger sig selv, at der dermed gives frit løb for allehånde skærpelser af straffen alt efter, hvor grov en krænkelse, der er tale om. Straffen kan i princippet næppe blive streng nok. Perspektivet er urovækkende.

Retsusikkerhed

Lægger man dertil, at hævnfølelsen ikke er en konstant størrelse, fordi den ændrer sig over tid, ikke er den samme i forhold til alle lovovertrædelser, og er forskellig fra det ene samfundslag til det andet, så fører brugen af hævn som straffemotiv til retsusikkerhed. Og dermed er retsstaten på vej til opløsning. Straffebegrundelserne reduceres til private og øjebliksbetonede forestillinger og den moderne strafferets idé om, at det er samfundet, der på ofrets og samfundets vegne overtager og reagerer forudsigeligt og velovervejet, forsvinder.

Margrete Auken hævder ganske vist, at vi skal snakke om hævnen for at få den under kontrol. Men hvis den snak fører til, at hævnmotiver vinder (større) indpas i behandlingen af kriminelle, sker der det stik modsatte. Kontrollen med udviklingen i sanktionerne forsvinder.

Leif Hermann er fhv. Mf og retspolitisk ordfører for SF

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

SF drøner i disse dage mod højre i med en utrolig høj hastighed. Politikens ATS har endnu en gang taget situationen lige på kornet, og har kreeret følgende nye motto til partiet:

I politik skal man altid være Villy til at skifte mening.

SF drøner i disse dage virkeligheden i møde med en utrolig høj hastighed. Villy indretter politiken efter realiteterne, og ikke omvendt.

Hvilken virkelighed - for den virkelige virkelighed er jo, at kriminaliteten er historisk lav i Danmark, men dog stigende, efter at vi har fået drakoniske straffe og begyndende klasseskel tilbage.

Jeg ved ikke om det er dig selv der har valgt overskriften - men den er misvisende. Der er tale om EN SF'er i amokløb.

Ellers meget enig. Ofte bliver "befolkningens retsfølelse" trukket frem - og jeg vil da gerne melde mig som en person, der føler mig krænket, når personlig eller samfundsmæssig hævntørst vejer tungere end samfundets egeninteresse i at mindse risikoen for gentagen kriminalitet.

Jeg er enig med den ene PeterH.

I har fuldstændig ret. SF er på vej mod virkeligheden. Det har intet med amok at gøre, men almindelig fornuft!
http://politiken.dk/politik/article480290.ece

En økologisk Thy Påske på at de første SF'ere begynder at melde sig ud i protest inden ugen er omme. Det mangeårige SF-medlem Christian Braad Thomsen forlod allerede partiet og meldte sig ind i EL kort før valget 2007 pga Søvndals angreb på Asmaa Abdol Hamid, som VS mente ikke hører til på venstrefløjen. Er der i øvrigt nogen der ved om det der Folkesocialistisk Alternativ blev til noget? Eller løber de alle mon over til EL?

Som gammel SF'er må jeg tage mig til hovedet for tiden. Tænk man lagde så megen tid og kapital i det cirkus...

Jeg kan sagtens forstå at det er deprimerende, når den store fortælling man har abonneret på hele sit liv, igen og igen viser sig at være umulig at tvinge ned over samfundet. Betonens svanesang består af lige dele argumentresistens, kværulant-forrykthed og paranoia.

Viva Villy!

Hvis hævnmotivet skal fylde så meget har man jo anerkedt andre retspraxis hvor f.eks. familien kan få indflydelse på straffens størrelse og fuldbyrdelse. Er SF også gået over til islamisk ret?

Jeg synes folk skulle tage og læse interviewet med Villy Søvndal her - så kunne det være at nogen ville begynde at nedtone hysteriet i den ene og anden retning lidt

http://politiken.dk/politik/article480290.ece

Når Villy Søvndal i interviewet i Politiken som noget nyt eksplicit binger kulturbegrebet i spil, og bruger den somaliske kultur som eksempel, så der der ikke længere forskel på hans og Dansk Folkepartis analyser når det gælder om at forklare "manglende integration".

Det er udtryk for en kvalitativ forandring i forhold til tidligere, hvor SF tidligere analyserede problemstillingen med marginalisering og eksklusion med udgangspunkt i kausale relationer som sociale forhold og diskrimination.

Jeg vil anbefale at man læser interviewet i Politken, hvor der blandt andet står følgende:

"SF anerkender stadig de sociale udfordringer, men partiet og venstrefløjen bliver nødt til at indse, at kulturen, som indvandrerne bringer med sig – ofte fra muslimske lande – også er et problem, mener SF-formanden"

Når Villy Søvndal nu påstår at social eksklusion hos personer med en inndvandrerbaggrund blandt andet har sin har sin årsag i at personer stammer fra et mærkeligt land med en mærkelig kultur og en mærkelig religion, siger Villy Søvndal noget som ingen SF formand før ham, har kunnet drømmer om at sige.

Når man i overskriften til denne artikel betgener udviklingen i SF som et "amokløb", er det faktisk ikke tale om nogen overdrivelse.

I hvilket land kan der etableres en sammenhæng mellem hårdere straffe og mindre kriminalitet? I hvilket modent samfund udpeger man samfundets svageste, "forbrydere" eller ej, til hele samfundets syndebuk? Der så bekvemt kan aflede opmærksomheden fra de emner, vi i virkeligheden burde diskutere. Villy Søvndal og vi danskeres medmennekelighed og vilje til at udvikle indsigt er i disse dage i nedadgående retning. Der er behov for selvransagelse i alle lejre. Autoritetstroen er i høj kurs. Hvordan hænger det sammen, at vi i højere og højere grad vender os mod hinanden som befolkning, men accepterer større og større udemokratisk og menneskelig terror fra magthavende politikeres side? Hvorfor er det så populært at lægge afstand til brandstifternes gerninger, men ikke til politikernes langt mere omfattende forbrydelse i Irak? Det er helt enkelt gået for vidt, når selv oppositionen er tavs i forhold til den menneskelige tragedie, vi som danskere har deltaget i. Proportionerne mellem den kritik der føres af denne meget lille gruppe indvandreres brandstiftelser i forhold til kritikken af en krigdeltagelse, der koster 100.000 vis af menneskeliv og har splittet og ødelagt et land i generationer fremover, er helt enkelt uhørt. Efter min mening har vi som danskere mistet virkelighedsfornemmelsen helt og aldeles. Vi kræver, at de unge "kan gå af helvede". Men vi kræver ikke statsministerens afgang for at have ført Danmark i ulovlig krig!? Den "lille fejltagelse" vil vi åbenbart godt bruge vores menneskelige indsigt og undskylde Anders Fogh for. Solcentre i flammer i Danmark versus et helt land og et folk i flammer i Irak? Hvis vi skal kræve handling, må krigen i Irak være den altoverskyggende årsag til at gøre det. Hvordan kan Anders Fogh stå styrket efter dette? Kun fordi vi hjælper ham til det, ved at lægge presset det forkerte sted.

På et afgørende punkt tager Karin Grand fejl: danskerne har altid haft en udpræget ulyst til at skaffe sig indsigt og viden udover den rent overfladiske. Det er årsagen til de problemer, vi står med i dag, samtidig med at det virker, som om vi allesammen er så indvoksede i hinanden, at vi har en masse at hænge hinanden op på. Jeg har lige læst en brochure fra den engelske pendant til "Arbejdsmarkedsstyrelsen" ang. forholdene for arbejdsløse - det er jo en helt anden venlig tone, der anlægges, en helt anden hjælpsomhed og helt andre rettigheder til de arbejdssøgende, der er tale om.
Samtidig kan man konstatere, at det er pligtsiden af det engelske system, regeringen indfører, mens rettighedssiden negligeres. Dér har man den største forskel på den ultraliberale regering, vi har, og så en socialdemokratisk modernisering af velfærdssamfundet.

@otto bismarck

"kulturrelativisternes tid er omme. næste skridt må være omgående repatriering"

Samt et opgør med konventionerne, eller ihvertfald den måde de er blevet fortolket på indtil nu.

der er intet i mdet interview Per der svarer til din udlægninmg eller noget der generaliserer eller hænger nogen bestemt kultur ud

det er det tilgængæld en del af blandt bemærkningerne på tråden her

Til PeterH

Jep hvor har du dog ret, vi får som danskere ikke meget på rettighedssiden af liberalismen. Jeg tror slet ikke at der er grobund for at kalde vores regering liberal, det er snarere en form for ekstrem Calvinisme den praktiserer. Måden Danmark udvikler sig på og den omgang og tiltro vi har til hinanden begynder i påtagende krav at ligne Indre Mission.

Men som jeg har skrevet tidligere, der er også noget religiøst over Fogh Rasmussen.

Bortset fra det så er det forfriskende, at venstrefløjen er begyndt at flytte sig, mens betonblokken på den anden side mest af alt minder om en hest med skyggeklapper på og ild i halen. Det er bare derudad, uden sans eller samling.

Villy Søvndal skal have stor ros for at være så klar i mælet omkring sin modstand mod islamisme og modstand mod antidemokratiske organisationer og kultur.

For lad os nu få vores sekulære og verdslige samfund tilbage. Vores gode Danmark tilbage.

Godt besindigt indlæg af Leif Hermann og dejligt præcise kommentarer af af Per Thomsen.
Der er tale om mere end amokløb. Søvndals populistiske markeringer trækker tilsyneladende horder af politikere med sig. Socialdemokrater og Nasar Khadar konkurrerer med konservative i panisk angst for at blive ladt tilbage som nogle af dem der udtrykker forståelse for at der kan være andre prioriteringer af værdier end den gennemsnitligt kommunefarvede danske, og så ofres gerne enhver form for basal retssikkerhed.
Godt man ikke nåede at lægge sine lodder i skålen for SF.
Selvfølgelig skal man " være Villy til at skifte standpunkt", ellers kan man jo slet ikke være i den moderne verden, men kan det virkelig være rigtigt at populismen har så kronede dage at hvis ikke den står på leverpostej og flæskesteg, så er det out. ?
Måske lægges der op til en ny alliance af folkepartier D&SF mod globaliseringen og EU. Så bliver det på den måde SF løser deres dubiøse forhold til EU . Historien har eksempler.
Et poulistisk amokløb. Det er sgu slet ikke for meget sagt .

@Morten Daugaard

pas nu på du ikke falder i sterotyperne kommunefarvet, leverpostej og flæskesteg. fatter du ikke at det handler om religion og ikke hudfarve.

men du hader måske regeringen så meget at kalifatet virker tiltrækkende. det var jo først da 200.000 muslimer pludselig dukkede op og forlangte at den danske befolkning skulle acceptere deres mærkværdigheder, det begyndte at gå rigtig galt.

det er muligt at villy søvndal er populist, men de personer der erkendte problemet for mange år siden, blev af den kulturradikale elite kørt ud på sidesporet med prædikatet "ikke stueren racist"

nu er vi imidlertid nået så langt ned i den multikulturelle sump at det kun er de radikale og EL som synes alt er godt.

eneste løsning er at repatriering igangsættes hurtigst mulig

Kurt Svennevig Christensen

Det kan ikke siges meget klarere, Villy og de SF'er som bakker ham op er gået amok. Og tilbage sidder de i DF og godter sig. For de ved som os, at Villy ikke kan holde - han har ikke det format det kræver. Han ridder på sin egen bølge og den har helt åbenbart taget magten fra ham.

Måtte SF komme til fornuft, inden Villy for lavet så meget politisk ravage, at Fogh uden den store bekymring kan udskrive valg i 2009, når han skal have overgivet styret til sin efterfølger.

Jeg erkender hvor svært det må være for gode SF'er at få sagt fra over for det Villy har sat i gang, men der ingen anden vej. Det kan kun ende med at Villy går ned med flaget. Villy er meget langtfra nogen stor politiker og tænker, han har valgt en metode som vi kender det fra USA - den politiske forførelse dvs. han siger det flertallet gerne vil høre. Men selv om Fogh nu i 7 år har arbejdet for at få dansk politik ind på denne kurs, så mener jeg det er en kurs som ikke hører hjemme i det folkestyre jeg er vokset på i og rundet af.

For folket kan godt tage fejl, selv om de er flere end os. Det ved vi er sandt i Rusland i disse år, hvorfor skulle det ikke være sandt i Danmark længere?

I Rusland ligger der en historie bag Putin og den er ikke køn og se på, i Danmark ligger der 7 år med Fogh og Pia og det er heller ikke kønt.

Jo Villy er gået amok og jeg frygter det næste der kommer fra ham. Og når han går i stå, så har angsten sig for hvad der så kommer fra DF og den kant, allerede meldt sig.

@Kurt Bertelsen

"For folket kan godt tage fejl, selvom de er flere end os"

må jeg ikke foreslå indførelse af kalifatet med Kurt Bertelsen som kalif

En muslimsk kvindelig tornado:

http://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ai=214&ar=1704wmv&ak=null

Hvorfor ser man aldrig den slags på (D)DR

@Kurt Bertelsen

"For folket kan godt tage fejl, selvom de er flere end os"

Er det ikke dig der er løbet lidt amok nu? Det var dog nogle ubehagelige elitære og totalitære tanker du gør dig. En sådan udtalelse er jo at åbne flanken for diktaturet, fordi man mener at have større indsigt end pøbelen.

Så vidt vides er det siddende folketing et resultat af en fri valgkamp og et demokratisk valg, det er vist mere end man kan prale af i Rusland - eller den hedengangne Sovjetunion, som du jo tydeligvis drømmer dig tilbage til.

At sidde og sige at. " Villy er meget langtfra nogen stor politiker og tænker", og i samme åndedrag promovere totalitarisme, siger vist lidt om hvem der er tænkeren, i denne sammenhæng.

Jamen, der er da masser af eksempler på, at folket løber amok, lige fra arginusserprocessen og frem igennem demokratierne, kulminerende med Hitlers valgsejr i 1933. Og nu Putin i Rusland (pseudo-Sovjet).
Undergangsstemning er altid farlig, derfor er religionerne som regel sådan et beroligende element, fordi de netop holder messianisme og apokalyptisme i ave med løfter om hinsidig belønning.
Kan Vestens retning mod konfrontation overhovedet bremses? Det kan man tvivle på, når selv besindige pacifister og venstrefløjsfolk bliver revet med.
Der postuleres samtidig en enhed blandt danskere, som jeg ihvertfald aldrig har tilhørt, med en afvigende smag, som jeg ihvertfald til gengæld ikke er alene om. Samfundet er og har altid været opsplittet i masser af forskellige sociale og kulturelle subkulturer, og det er frihedens grundlag.
Vi kan ses helt stort på organisationer, der ingen politisk magt besidder, pga. fravalg af demokratiske institutioner, manglende tilslutning, begge dele eller andre årsager.

Kurt Svennevig Christensen

@Peter H: Nu kan jeg af gode grunde ikke vide hvad du ved om valgene i Rusland. Men det senest valg får et skud for boven, ikke fordi der svindel med i spillet, men fordi det ikke er "demokratisk". Det er herom sagen stiller sig. Med et demokratisk valg forstår man lige mulighed for alle deltagere. Dvs. lige adgang til medierne, vidtgående hensyn til mindretal osv.

Jeg er meget langtfra tilfreds med demokratiet i Danmark de sidste 7 år. Det er er en af mine præmisser for min støtte til udsagnet om at SF (læs: Villy) er gået amok. Han er gået amok i et demokratisk tomrum.

Jeg har intet håb el. ønske om at mindretallet skal sidde på magten, men jeg har (store og ser det ud til for store) forventninger til at flertallet lytter til mindretallet og indrager dem i de politiske beslutninger - også i Folketinget.

Så når regeringen kører parløb med DF, er der noget galt med folkestyret. Er det nu også blevet kritisabelt at få det understreget?

Mht. Villy så mener jeg ikke at han kan holde den kurs han har sat, så enkelt er det. Derfor bør han, og hvis ikke han kan, hans parti lægge den om. De mange nye supportere, der i dag bakker op om Villy, bekræfter til fulde denne anbefaling.

Længere er den såmænd ikke.

@Kurt Bertelsen

"Så når regeringen kører parløb med DF, er der noget galt med folkestyret"

Endnu en venstrefløjs-myte. Faktisk førte Nyrup regeringen langt mere blok-politik end VK-regeringen har gjort. Nyrup brugte i langt højere det snævre flertal havde med SF og Enhedslisten end Fogh har brugt udelukkende DF som flertal.

Men det er måske ikke så udemokratisk og farligt for folkestyret når det er de 'stuerene' der kører blok-politik??

R. H. Ristinge, har du gjort dig overejelser om, hvor langt Villy Søvndal skal gå, før du siger fra?

Eller har du allerede nu besluttet dig for at at følge ham hele vejen, tro mod jeres nye motto i SF:

I politik skal man altid være Villy til at skifte mening!

Kurt Svennevig Christensen

@Jens: Du har helt ret, det er (var indtil Villy gik amok) en meget stor verden til forskel på om regeringen har flertal med DF el. EL. Den samme store verden er dybt kritiske over for hvad der er foregået i Danmark siden Fogh og Pia tog magten.

DF skal ikke forbydes, men det parti burde i anstændighedens navn så langt tilbage i Folketinget og ud af de politiske beslutninger, som det er muligt.

Og nej - DF er alt andet end stuerene, det er et parti hvis grundlæggende menneskesyn er mig inderligt imod. Vi skal tage 500 FN flygtninge om året - det gør vi, men selv om lagt hovedparten af flygtninge er muslimer, tager vi dem ikke. Frivilligt tager vi meget få flygtninge, sammenlignet med Sverige er det intet mindre end en skandale. DF's ledelses retorik er angstfremkaldende osv.

Så du har helt ret - det er meget langtfra så udemokratisk og farligt for folkestyret ,når regeringen søger til venstre i Folketinget i stedet for højre.

@Kurt Bertelsen

Du har en meget totalitær opfattelse af demokratiet. Det er jo rent hykleri og dobbeltmoral du der giver udtryk for. I Danmark fungerer demokratiet nu engang således, at hver person har en stemme, og der er ingen stemmer der er bedre end andre. Det vil sige, at DF's stemmer har lige så meget demokratisk gyldighed som SF's og Enhedslistens stemmer. Ønsker du en slags aparthied indført, hvor centrum-venstre-vælgernes stemme tæller dobbelt??

Og nu hvor du har så travlt med 'stuerenhed' hvem er det så lige der gennem tiderne har hyldet blodige masse-mordere som Stalin, Pol Pot, Mao, Castro........fortsæt selv listen?? Det er ikke DF men derimod venstrefløjen. Og nu vi er igang, hvem er det så der gang på gang har udtrykt støtte til volds-psykopaterne fra 'ungdoms'-huset, nåt de i amok-rus har smadret hele Københavnske bydele.

Det er selvfølgelig meget storsindet at du ikke ligefrem vil forbyde DF, men at DF's ledelses retorik skulle være det mest angstfremkaldende i dagens Danmark passer ikke. Det er ganske enkelt den afstumpede og forråede vold som specielt indvandrer-bander har gjort til normen i det engang så fredelige Danmark. Behøver jeg at minde dig om, at kun for et par uger siden oplevede vi intifada-lignende tilstande her i landet.

At den "store verden" skulle være dybt kritisk overfor Danmark passer ganske enkelt ikke. Der er mange i "det store udland" som beundrer Danmark for vores principfasthed overfor islamismen, og at det skulle være ønskværdigt at indføre den uansvarlige Svenske udlændingepolitik her til lands betrager jeg nærmest som en joke.

Apropos "den store verden" og de mange bestillingsarbejder fra ligesindede og verdensfjerne multikulturalister, DK har måttet lægge ryg til, så glemmer man nok aldrig FN´s store racisme-politibetjent Doudou Diéne, som, helt uden at have været i DK, smed om sig med horrible beskyldninger. Imponerende!

Og hvorfor skal det altid fremstilles som et statskup, når en borgerlig regering via et demokratisk valg får flertal i Folketinget?

Der er da ikke nogen, der fremstiller det som et statskup, at der er en borgerlig regering, kun at der regeres på en måde, der lægges op til et statskup igennem ny lovgivning.
Når undervisningen f.eks. bevidst forringes, så folk ikke kan gennemskue en politisk propaganda, når universiteter instrumentelt berøves en ubetinget forsker- og ytringsfrihed, når kunstnere og andre trues på deres levebrød og tvinges over i ligegyldige skoderhverv på trods af dokumenteret talent, så begynder det at se sort ud for det frie, danske samfund. Faktisk kan man ikke længere tale om et frit dansk samfund på de betingelser.

@PeterH

Du mener, at når venstrefløjens små kæledægger ikke bare får lov til at fortsætte deres virke uændret på skatteydernes regning, ja, så er der tale om at en borgerlig regering indfører fascistiske tilstande i Danmark??

Man har på venstrefløjen denne mærkelige holdning, at alle deres kulturelle, mediemæssige og andre aktiviteter skal som det mest naturlige i verden finansieres af skatteyderne, og modstand mod dette er den skinbarlige fascisme.

Kurt Svennevig Christensen

@Peter H: Hvad er egentlig problemet for dig (og en del andre, ingen nævnt igen glemt) på denne tråd? Hvis du/I stemmer til højere for midten, så er alt vel kun såre godt, el. hvad? I har nu fået støtte fra kant som hverken I (el. jeg) havde ventet. En Villy i spidsen for SF som er gået amok - er det ikke godt for Jer? Det er vel ikke stemmerne til højre i salen som skal forsvare Villy og det nye SF, det må da være SF'er el. hur?

Lad dog os andre til venstre for såvel det gamle som nye SF bruger vores ytringsfrihed til at give Villy med støtter en verbal røvfuld for deres udsalg af vores arv.

El. er I bare på tråden fordi I ikke har andet at give Jer til?

Har I overhovedet noget (på) hjerte?

@Kurt Bertelsen

Jeg behøver vel ikke at legitimere min deltagelse i en offentlig debat overfor nogen. Du foretrækker måske kun at debattere med folk du er enig med. Så kunne vi hurtigt lukke dette forum.

Jeg synes Information er en spændende avis med mange interessante artikler og indlæg, det vil jeg da ikke afskære mig selv fra bare fordi jeg ikke er enig i den redaktionelle linie.

Forøvrigt havde jeg opfattelsen af at venstrefløjen var helt pjattet med mangfoldighed.

Jeg forsvarer til hver en tid folk jeg er enig med (uanset partifarve), og accepterer fuldt ud folk jeg ikke er enig med. Det ser ud som ud du har lidt problemer med det sidste.

Jeg godtager ikke amok-præmissen om Villy Søvndal;som jeg har sagt før mener jeg at han tilnærmer sig en anerkendelse af den virkelighed som har kostet venstrefløjen dyrt i stemmer de seneste 10-15 år.

Og spar mig venligst for de underlødige antydninger om at borgerlige er hjerteløse. Det er simpelthen for billigt.

Kurt Bertelsen:

"En Villy i spidsen for SF som er gået amok - er det ikke godt for Jer? Det er vel ikke stemmerne til højre i salen som skal forsvare Villy og det nye SF, det må da være SF'er el. hur?"

Her har Kurt Bertelsen fat i en meget interessant pointe. Det burde vel ret beste SFérne og ikke højretosserne, der aktivt brude forsvare partiets politik.

jeg synes det er yderst påfaldende, at der bortset fre en enkelt meget loyal partisoladat faktisk ikke er nogen SFére, der har meldt sig på banen for at forsvare partiets nye højrepopulistiske kurs.

Nu er det ikke her på Informations hjemmeside, at SFs politiske linie bliver afgjort. Der er heller ikke ret mange SF''ere, som kigger ind her, simpelthen fordi en stor del af bloggerne ligger ude til venstre for Enhedslistens synspunkter. Fint nok med det, men ikke noget, vi andre kan bruge til noget.
Jeg hader at gentage mig selv, men da denne skavank alligevel er så udtalt her på bloggen, så pyt: Villy S. har så at sige brudt venstrefløjens forbandelse. Han har sagt det, som mange har tænkt, men som de af frygt for at blive slået i hartkorn med højrefløjen, har undladt at sige. Det gælder selvfølgelig også Villy Søvndahl selv. Den moderate del af venstrefløjen har så at sige fået sin ytringsfrihed igen. Og som det er blevet sagt: Villy Søvndahl er vendt tilbage til virkeligheden.
Selvfølgelig irriterer og frustrerer det dem, som gerne vil have trukket partiet helt ud på venstrefløjen. Men som Aksel Larsen - SFs grundlægger - engang sagde, da VS'erne spaltede fra, er der nu engang mennesker, som holder fanen så højt, at fødderne ikke kan nå jorden. Og det er lige præcis den solide jord, at Villy Søvndahl igen har placeret sine fødder på. SF er ved at vende tilbage til sine rødder, og partiet har uden tvivl appel til mange socialdemokrater, ikke mindst nu hvor partiet er ledet af ”thornerose” med konsorter.
SF blev i sin tid grundlagt på DKPs ruiner. Og man har nu engang nogle synspunkter, indtil man bliver klogere. Intet odiøst i det. Undtagen selvfølgelig for dem, som har en politisk overbevisning, som nærmer sig det religiøse. Og det gælder for mange på venstrefløjen. Jeg kan godt huske, dengang jeg selv havde det sådan, Men de fleste mennesker bliver nu engang klogere med alderen. Det viser erfaringen.
Mit gæt er, at nogle af de ”religiøse” vil falde fra SF. Og i min optik er det helt fint, for de er alligevel ikke til at holde ud for os andre mere jordnære at høre på i længden. Prøv engang at kigge på alle indlæggene her på hjemmesiden. De fleste SF'ere vil ikke ane, hvad de ord betyder, som bliver brugt her. Det er studentikost og ikke så lidt ”Erasmus Montanus” - og i hvert fald ikke et sprog, man forstår i underdanmark. Og uanset hvor meget venstrekanten nu hyler op og anstrenger sig for at forhindrer kursskiftet og kalder det for højrepopulisme, er vi andre totalt ligeglade med udtrykket. Kald os, hvad I vil. Vi har hørt den slags før. Men fortsæt bare. Vi andre vil aldrig drømme om at forsøge at påvirke jer. Vi ved godt, det ikke er muligt.

Jamen, Peter H, det er jo interessant, at det altid kan koges ned til "skatteborgernes penge". Desværre får jeg alvorlige tics, hver gang jeg hører det udtryk - for det er jo ikke skatteborgernes penge, der er tale om, det er samfundets! Mener du også, at det er dine penge, der ligger i Codan eller Tryg?
Og i virkeligheden er den skat, du betaler, jo altså din arbejdsgivers bidrag for at kunne få lov til at drive sin virksomhed. Vi har jo ikke brug for virksomheder, der ikke bidrager rundhåndet til samfundets opretholdelse, vel?

@PeterH

"for det er jo ikke skatteborgernes penge, der er tale om, det er samfundets"

Og dermed hat PeterH i princippet sagt, at vi bør aflevere hele vores surt tjente løn til staten, og at magthaverne kan bruge pengene efter forgodtbefindende, uden at vi kan gøre indsigelser, da det jo ikke er vores penge. Vi er reelt alle sammen blevet fæste-bønder igen, dog er det idag staten og ikke herremanden vi træller for.

Det er selvfølgelig noget fordrukkent sludder, at skatten er "arbejdsgivers bidrag for at kunne få lov til at drive sin virksomhed". Skatten er et udtryk for det statsmagten opkræver hos borgerne for at kunne udfylde sine opgaver og forpligtelser. Hvilke opgaver og forpligtelser statsmagten har er ikke en naturgiven ting, men er noget der bliver defineret af det herskende politiske flertal. Skatteborgerne har naturligvis en helt legitim ret til at kræve, at politikere og myndigheder omgåes de opkrævede skatter med 'rettidig omhu'. It's as simple as that.

Der er i de seneste uger sket et paradigmeskifte i Socialistisk Folkeparti, hvor man går fra at være et socialistisk funderet arbejderparti til at være et højrepopulistisk midterparti. Uden at overdrive ret meget, kan man efter min opfattelse med rimelighed hævde, at Villy Søvndal er i fuld gang med et intet mindre et veritabelt forræderi overfor underklassen I hvert fald den del af underklassen der ikke består af fregnede, lyserøde, frikadellespisende og racerene ariere.

Det er et forræderi, som vil få voldsomme, uforudsigelige og meget negative konsekvenser for den fremtidige udvikling i Danmark. Det er et forræderi af historiske dimensioner.

Hvor er det dog beskæmmende!

I denne for vores land så alvorlige stund, vil det vist være på sin plads at overlade ordet til:

”Pens. agronom Erling Brokkendorf, Tværvej 13, Vrissenbjerg,
Jamen, tænk – så skulle vi opleve, at en af venstrefløjens absolutte topfolk kom til fornuft. Men aldrig så snart var hr. Villy Søvndal (med nogle års forsinkelse) nået frem til den konklusion, som alle vi andre har draget for længst, nemlig at de muslimske ’kulturberigere’ ikke beriger os med noget som helst, men tværtimod lever og ånder for at suge pengene ud af alle offentlige kasser, som de kommer i nærheden af, når de drager hærgende igennem vore byer i biler, som de har stjålet fra vore surt sammentømrede carporte, før de bioanæmiske klidmostre i hans eget parti var ved at falde over deres egne fodformede ben for at tage afstand fra den formastelige SF-formand.

For uha, sådan kan man da ikke tale i et socialistisk parti, der i årevis har ført en kælen ’dialog’ med de tvetungede imamer og fungeret som efterplaprere for den voldsreligion, der har som sit erklærede mål at overtage verdensherredømmet i Danmark og føre os tilbage til middelalderen, hvor de jo selv kommer fra.

Er det for resten ikke tankevækkende, at hr. Villy Søvndal fik al den taletid, han kunne ønske sig i medierne til at delagtiggøre befolkningen i sine nye tanker, imens vi andre, der i al beskedenhed har ønsket muslimerne hen, hvor peberet gror, siden de første kriminelle indvandrere kom til landet i 60’erne, er henvist til at skrive læserbreve til Jyllands-Komposten, efter at de socialistiske medarbejdere i Danmarks Radio fik lukket det fremragende debatprogram ’Noget for noget’, hvor lytterne kunne fremkomme med deres ubegribelige meninger og fremsætte trusler, hvor der var behov.

Gud – eller skulle vi måske snarere sige Allah – bevare Danmark!”

Det sidste nye tiltag i SFs amokløb mod højre er at Villy Søvndal har kundgjort at han vil afholde en stor demonstration, med den slet skjulte hensigt, at markere, at SF fremover er at betragte som et ”fremmedfjendsk” parti.

Pia Kjærsgaard har straks budt sig til som taler, men er blevet afvist af Villy Søvndal. Det er vel ret beset både lidt småligt og lidt uhøfligt?

PS.
Var der ikke nogen der skulle burde tage initiativ til en antiracistisk moddemonstration?

det kan du godt regne med Per

Det var dagens gode nyhed!