Læserbrev

Gore er farlig for miljøet

Debat
19. april 2008

Under sit besøg på Færøerne leverede tidligere vicepræsident Al Gore sit karismatiske klimashow 'En ubekvem sandhed'. Heri giver Gore ubetinget den menneskeskabte udledning af drivhusgasser skylden for klimaændringer, orkanen Katrina, uddøende arter, epidemiske sygdomme, oversvømmelser, tørke og smeltende gletschere - selvom forskere verden over strides herom.

Samtidig undgår Gore bevidst, at pege på de faktuelle usikkerheder, som ligger til grund for budskabet, hvilket underminerer hans troværdighed. Desuden forsømmer Gore at give afbalancerede svar på, om en realistisk nedbringelse af menneskeskabt CO2-udslip med sikkerhed kan afværge (ikke blot udskyde) de påstående ulykker, samt om omkostningerne ved en reduceret udledning af drivhusgasser giver 'mere miljø for pengene' end ved en alternativ miljøindsats.

Ægte miljøforkæmpere, som misvisende kaldes miljøskeptikere, kræver svar på disse spørgsmål, før kostbare foranstaltninger som f.eks. Kyoto-aftalen forlænges. Omvendt øger Gore med sin unuancerede fremstilling risikoen for, at menneskeheden i miljøets navn foretager en gigantisk fejlprioritering af resurser, hvilket gør hans show til en alvorlig trussel imod - miljøet.

Gore gør intet forsøg på sagligt at imødegå kritikeres indvendinger, men insinuerer i stedet, at de har dunkle motiver. For at sætte trumf på betegner Gore global opvarming som et moralsk spørgsmål hævet over politik (og fakta, kunne man tilføje), hvorved han indirekte kalder sine kritikere for onde.

Det er for letkøbt. Uanset motiv bør debatmodstandere ikke imødegås med personangreb, men med argumenter. Gore vil sikkert også gerne, og med rette, have sig frabedt at blive affejet med, at han har gjort sit klimaslideshow til en karriere og mulig affyringsrampe for senere præsidentambitioner.

Spørgsmålet er for vigtigt til at lade mudderkastning sætte dagsorden.

Forsigtighedsprincippet taler derfor for at afvente en reel og fordomsfri videnskabelig afklaring af problemets natur samt af, hvordan menneskeheden mest effektivt kan imødekomme veldokumenterede udfordringer frem for blindt at kaste sig ud i CO2-begrænsninger blot fordi det er populært og politisk korrekt.

Gore citerer Mark Twain for at sige: "Det er ikke det, du ikke ved, der får dig på glatis. Det er det, du er helt sikker på, men som bare ikke passer". Heri ligger desværre nok den ubekvemme sandhed om Gores projekt, for var han på mere sikker grund, ville det ikke være nødvendigt at oversælge budskabet.

Skulle det alligevel vise sig at Gore har ret, og at CO2-begrænsninger er svaret, er det dobbelt ærgeligt, at han ikke argumenterer mere nuanceret og dermed overbevisende for sagen, men i stedet forfalder til grøftegraveri - for det udskyder tidspunktet for, hvornår der kan skabes global enighed om at gøre det nødvendige.

Sat på spidsen truer Gores sort/hvid-fremstilling således miljøet, uanset om han har ret i sit budskab eller ej.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steen Rasmussen

Dagbladet Ínformation bidrager til den almindelige demokratiske indstilling til problemstillingen.

Og ja, det er provokerende, at der findes former for indsigt, der hverken kan kvalificeres eller diskvalificeres i en demokratisk debat!

Sammenhængen mellem menneskets udledning af CO2 og stigningen på 0,76 grad i den gennemsnitlige globale temperatur ved jordens overflade kan kun beskrives som en ekstremt overbevisende sandsynlighed i videnskabelig forstand.

Det er banalt og del af den form for videnskabelighed, der handler om klimafænomener, at tale om sandsynlighed frem for absolut sikkerhed i form af deduktive slutninger ud fra absolutte former for nødvendighed.

Men det er 100% sikkert ikke kun CO2, der forklarer den reelle temperatur på jorden, eller CO2, der er den eneste reelle årsag til temperaturen. Det er der heller ikke nogen inden for de videnskaber, der beskæftiger sig med problemstillingen, der påstår. Heller ikke Al Gore! Han taler ikke om ubetingede sandheder i videnskabelig forstand, men han taler som politiker, der helt legitimt som en del af det politiske system forsøger på at få temaet ind i den politiske verden. Og især i USA, hvor Det hvide hus og kapitalmagten påviseligt har manipuleret med fakta og videnskab, lige som Fogh-regeringen har gjort her i Danmark sammen med samtlige kommercielle medier er det mildest talt ikke irrelevant at tale om illegitime former for motivation bag fordrejningerne af oplysningerne som de tilflyder debatter og det politiske systems behandling af samfundets rolle i problemstillingen.

Den globale gennemsnitstemperatur er et begreb, der, som alt andet, der har med klimaforhold og vejrfænomener at gøre, er udtryk for et mål for noget, der bestemmes af mange faktorer, altså resultat af et ekstremt komplekst fænomen. De videnskabelige beskrivelser af sammenhængen mellem CO2-udslip og temperaturforholdene falder inden for en form for viden, der handler om sandsynliggjorte sandsynligheder. Den sandsynliggjorte sammenhæng er udtryk for en overordentligt sandsynliggjort sandsynlighed. Og det at sandsynliggøre en indsigt, der kan sandsynliggøre at sammenhængen IKKE gælder, som beskrevet f.eks. på DMI eller IPCCs publikationer, ja det kræver så ufatteligt meget mere, end det der er skabt i nogen demokratisk debat eller i andre videnskabelige eller uvidenskabelige sammenhænge.

Men medierne, herunder Ínformation, fortsætter som om den demokratiske debat var i stand til på kvalificeret vis at afgøre hvilke videnskabelige beskrivelser der er sande og hvilke der er falske. Men det kan de demokratiske sandhedskriterier ikke.

Og ja! Videnskaben er udemokratisk! Det, der er så sørgeligt, er bare, at man ikke vil indrømme i det politiske system og i medierne, at de den demokratiske proces underminerer sin egen funktion, der hvor den ikke formår at skelne mellem hvad der kan afgøres i den demokratiske proces og det der bare må inddrages i debatten som kvalificeret videnskab helt uden for den demokratiske proces.

Det er beskæmmende, at vi skal være vidne til den evindelige fortsættelse af en debat, som kun er udtryk for det, at hverken medier eller misforståede demokrater kender deres besøgelsestid.

Dagbladet Ínformation er en del af elendigheden.

Steen Ole Rasmussen, er det ikke lidt forfærdeligt, at mennesker i vesten er blevet så arrogante, at de tror, at de kan bestemme verdens indretning?
Det er jo det, du påpeger. Videnskaben har vi netop til at påpege de vilkår, vi findes under i verden, hvadenten disse falder ind under humaniora eller naturvidenskab.
I det lys er det selvfølgelig langt det bedste at handle som om, at det virkelig er menneskelig foretagsomhed, der først og fremmest skaber problemet.

Du kan ikke have det i både pose og sæk, Steen. Enten er der tale om en sandsynlighed, eller også er der tale om bevisførelse. Og når det første er tilfældet må du, uanset hvor 'ekstremt overbevisende sandsynlige' du synes dine teorier er, acceptere at der er nogen der er uenige med dig.

Det er ikke nok at vise at der er et datamæssigt sammenfald for at kunne postulere en sammenhæng. For så er der også sammenhæng mellem antallet af storke og antallet af børnefødsler.

Den sandsynliggjorte sammenhæng er udtryk for en overordentligt sandsynliggjort sandsynlighed.

Utvivsomt!

PeterH:
Det er en sympatisk holdning, men der er altså også noget forfængeligt i, at menneskene tror at de ved deres vilje og handlen kan ændre jordens klimamønster. Det er magisk tænkning, et ubevidst forsøg på at fortrænge hvor ubetydelige menneskene er i geologisk sammenhæng.

Steen Rasmussen

Peter H
Jeg mener ikke, man generelt kan sige, at det er forfærdeligt, at vi tror, vi kan bestemme verdens indretning. For det kan vi jo, i en hvis udstrækning. Det forfærdelige ville være, at handle som om alt, hvad vi gjorde, kun havde de tilsigtede virkninger, hvilket langt fra er tilfældet.

Problemet er, at vi skalter og valter med sandheden efter eget forgodtbefindende og for os selv uhensigtsmæssigt i sidste ende.

Vi har således ikke noget problem med at gå til eksperterne, når det drejer sig om alt, hvad der er nyttigt: Medicin, pesticider, genmanipulation, A-kraft og til DMI, når det drejer sig om hvordan vejret skal være i morgen! Men når det drejer sig om de utilsigtede bivirkninger, ved afbrændingen af de fossile brændsler, i form af global temperaturstigning og deraf uoverskuelige konsekvenser for os selv og de succeskriterier, ja så slår demokratiet sig pludseligt op som kompetent til at skalte og valte med sandheden, alt efter hvad der nu lige kan betale sig her og nu. Så opfører man sig pludseligt, som om den demokratiske debat kunne diskvalificere den videnskabelige form for beskrivelse, der gælder på området og den videnskabelige konsensus, der trods alt er bygget op om de mest udbredte forklaringer omkring fænomenet menneskeligt betinget global opvarmning.

Således vil Ínformation have os til at diskutere, hvad der er videnskabeligt i spørgsmålet om sammenhængen mellem afbrændingen af fossile brændsler og sammenhængen med den globale opvarmning. Alt, hvad der kan være med til at drive avisens debatter, er godt for avisen. Også selv om debatten diskvalificerer sig selv fra begyndelsen, med udgangspunkt i et spørgsmål, som ligger uden for det der kan kvalificeres demokratisk.

Steen Rasmussen

Erik B
Jeg tror ikke du forstår hvad jeg skriver.
Prøv igen, eller lad vær! Det kan sagtens være mig der er dårlig til dansk. Men det bliver ikke bedre af at jeg gentager mig selv igen og igen.
Venligst Steen

Følelsen er gensidig, men jeg tror i grunden ikke vi er uenige. Jeg påpegede bare, at 'videnskabeligt bevist' eller 'videnskabeligt' sandsynliggjort ikke er veldefinerede størrelser.

Netop fordi modellerne til klimaforudsigelser er komplekse, er det helt legitimt at argumentere ud fra en dagligdags logik, særligt når modellerne af gode grunde ikke er efterprøvede eksperimentelt.

Jordens klima flukturerer normalt meget mere end det har gjort de sidste 2.000 år og jeg tvivler på at noget mennesket kan gøre, bortset fra at affyre alle vores atombomber samtidig, ville kunne influere på klimaet i mere end teoretisk forstand. De naturlige kræfter der er i spil, er uendeligt meget større end menneskets diminutive påvirkning af CO2-kredsløbet.

Steen Rasmussen

Erik B

Du forstår ikke det jeg skriver, og du mener noget helt andet.

Dit argument er, at efter som den videnskabeligt velkvalificeret tilgang til klimaforandringerne kun handler om sandsynliggjort sammenhængen mellem den menneskelige udledning af CO2 og den globale opvarmning, så flyder alt, og alt kan kvalificeres efter ”demokratisk for godt befindende”.

Du forlanger absolut sandhed, hvor det kan bevises at der kun kan etableres sandsynligheder.

Det faktum, at man kan bevise at fremtidens vejr ikke lader sig forudsige i alle detaljer, og det kan man, ændrer ikke på, at der hersker en videnskabelig konsensus omkring det, at det er så sandt som vi ved, at det kan blive, at vi mennesker har afgørende indflydelse på klimaet, og at vi er på vej mod en global temperaturstigning, som kan få dramatiske konsekvenser for vor tilværelse i fremtiden.

Man har på den måde prøvet på at sætte den viden, man videnskabeligt kan bevise gælder på området, ud af kraft, med kravet om den absolut dokumenterede sikre prognose, som man altså kan bevise aldrig kommer.

Det svarer til at vælge at sejle ud på havet i dag, så man ikke kan nå hjem i morgen, selv om det er bevist med 90% sikkerhed, at det bliver storm i morgen. Begrundelsen, for at sejle ud, er, at man kun vil blive hjemme, hvis det er 100% sikkert, at det bliver storm før man kommer hjem igen.

Og hvad videnskaben angår, så er den overhovedet ikke demokratisk. Den er metodisk og teoretisk i sin afgørelser omkring hvad der er sandt eller falskt. Hvis ikke man behersker de metoder og teorier, som er en del af den videnskabelige kvalificering af sandheden, så er man bare ikke med i det videnskabelige selskab. Det gælder mange institutioner, at de mener, at de kan kvalificere sandheden ud fra demokratiske kriterier. Det er bare en stor misforståelse.

Venligst Steen

Jeg siger ikke at videnskaben er demokratisk, det der dig, der hævder det. Der hersker ikke videnskabelig konsensus om den globale opvarmning, hundredevis af videnskabsfolk skriver jævnligt under på deklarationer, der fordømmer ICCP-protokollen som politisk bestillingsarbejde.

Dit argument er, at et flertal af videnskabsfolk tror på teorien, og derfor tager resten fejl.

Og hvad angår det med de 90 og de 100%, ligner argumentet Cheneys 1%-doktrin: hvis der er een procent chance for at noget er en trussel, skal vi reagere.

Vi aner reelt ikke, hvad chancen er for, at dommedagsprofetierne holder vand, og det er uholdbart at poste billioner efter hver eneste risiko.

Heldigvis er de jo kun skatteyderne der betaler, mens de multinationale og skattevæsnet scorer gevinsten.

Steen Rasmussen

Erik B.

Når du vil have en vejrudsigt, så går du ind på DMI uden at forlange demokratisk indflydelse på vejrudsigten. Når det gælder den globale opvarmning, kan du som end også gå ind på DMI, og se på hvordan ekspertisen orienterer sig. Men fordi du ikke bryder dig om det, du ser, f.eks. i modellerne over fremskrivningen af udviklingen i den globale temperatur, og fordi du ikke bryder dig om sandsynliggørelsen af sammenhængen med udledningen af CO2, vælger du at sige, at der ikke er nogen sandhed, og begynder straks at fremføre kaskader af decideret løgn, sådan som man kan med henvisning til WWW, hvor alt og det modsatte kan søges bekræftet.
Fordi problemstillingen anfægter de herskende kommercielle succeskriterier, som de dyrkes i det politiske system, i privatlivet, og som medierne virker på betingelse af, så er der kæmpe interesser bag forsøgene på at manipulere med sammenhængen i netop denne problematik.
De fremførte påstande, om manglende konsensus i videnskaben på området, siger mere om den særlige form for selektivitet, der ligger bag, end om den konsensus, der gælder i den ikke korrumperede del af sagvidenskaben.
Men den form for selektivitet, der præger de uvidenskabelige fora, som her, kan ikke kvalificere nogen form for videnskabelighed. Og hvis man har besluttet sig for at lade sig overbevise af de mest bekvemme udgaver af sandheden, ud fra sin egen videnskabelige inkompetence, og lade sig lulle i søvn af alt det, man kan finde på nettet og i de kommercielle medier, som lever af debat for debattens skyld, så er der ikke nogen eller noget der kan forhindre det.
Men den demokratiske debat kommer aldrig til at kunne kvalificere den videnskabelige sandhed. Den afslører først og fremmest selektiviteten i debattens referencerne til videnskaben og den afslører strukturen i argumenterne. Dvs. man kan se distinktionerne mellem skidt og kanel, mellem videnskabelig kompetence og kvalificeret demokratiske iagttagelsesformer, sådan som de præger det demokratiske system. Det er det der har interesse for dem, der interesserer sig for det politiske system og dets evne til at tage vare på sig selv. F.eks. er det værd at lægge mærke til for os, at nogen tror sandheden forsvinder, bare fordi den ikke lever op til et politisk ønske om 100% sikrer prognoser for de utilsigtede virkninger af den herskende politiske orden. For det er med til at underminere det demokratiske systems evne til at tage vare på sig selv, og hensyn til sin omverden.

@Michael Sandfort
1000 1000 tak til information og dig fordi i tænker selv og tør at kalde en spade for en spade. Det er lige før jeg straks må have mig et abonnement på Information :-)

Michael, vi er nogen der har den opfattelse, at mediedækningen - måske indtil netop disse dage? - er helt fordrejet.
Eksempel fra real life:

VI hører:
"Der er slået revne i en isflage ved wilkinson isen på Antarktis"

Hvad signalerer dette?

Vi hører ikke:
- At da denne medelse nåede medierne var flagen frosset fast igen. Den er bestemt ingenlunde smeltet.
- At den havde størelse med Bornholm, 5-600 km2.
- At Antarktis i 2007 satte ALL-TIME rekord for største isudbredelse siden målingerne startede i 1979.
- At vi NETOP NU har en isudbredelse på Antarktis på 4 mio km2 MERE end rekordåret 2007 på samme tidspunkt, april. (Sammenligning: Grønland er 2,15 mio km2)

Dette er ISKOLDE FACTS, der passer bragende godt med solens passive tilstand, NETOP NU og elendigt med CO2 idéen.

Hvordan har du det som journalist med at ufatteligt mange ting gengives til mennesker i så fordrejede udgaver??
Som man ser, vil enhver blog der handler om klima tiltrækker sig stor opmærksomhed. det er jo fordi at vi ikke ser journalisterne fremlægge tingene lige så ligeligt som de plejer. Pludseligt er vi mange der føler vi må op af stolen, selvom vi alle er "travle" mennesker.

Eksempler på misinformation er nærmest ikke til at tælle. Vi skal pinedød alle sammen fastholdes i én tro.

Jeg forstå måske at man nogen gange må sige "Målet helliger midlet", i hvert fald hvis det gælder jordens overlevelse. Men de er gået for vidt.

Nedgang i solens aktivitet som er meget markant pt. har alle dage vi har haft optegnelser, dvs siden 1600 tallet, betyddet fødevaremangel og koldere temperaturer. Derfor er det kolosalt vigtigt at vi alle får lov at vide hvad der foregår.

Frank Lansner

Rettelse: Antarktis isudbredelse er 1,7 mio km2 større nu end rekord året 2007. På global plan er ve 2,5 mio km2 over niveauet sidste år. De sidste 9 mdr er isudbredelsen i forhold til årstiden vokset 4 mio km2. Dette enorme hop er det største hop nogensinde målt, næst største hop eller fald målt ligger på 2,5 mio km2. Dette vil sige at INGEN La Nina eller EL Nino har nogensinde kunne frembringe det vi ser nu.

På nordpolen nu: Den store mængde første års is, er 10-20 cm tykkere end normalt, og der er indtil videre ikke set de drastige afsmeltninger der var forventet. Men vi er unægteligt tidligt på året! Indtil nu har afsmeltningen været lidt mindre end normalt.

Nu bliver vrøvl og vildledning jo ikke til sandheden bare fordi man bliver ved med at gentage det.
Således forsvinder den menneskelige klimapåvirkning heller ikke bare fordi man bliver ved at gentage at solen skinner på jorden. Men fortsæt bare med at lukke øjne og øre, men lad så være med at komme og klage bagefter over at i ikke blev informeret.
Desuden er cykliske Rasmus føleslutninger, a la sten kan ikke flyve og det kan i heller ikke ergo er i sten, stadig ikke videnskab.

Nedenstående som ill. på hvad der i virkeligheden foregår:

http://ing.dk/artikel/82497

Jeg så også Al Gore´s film. Jeg vil give mange kommentatorer ret i at den virker som en promovering af ham selv.

Det som er mere vigtigt; - er at det er sund fornuft at komme ud af afhængigheden af fossile brændstoffer. Både mht. forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Og bestemt også økonomisk.

Det bliver et problem fremover. Bare spørg Østrig. De frøs lidt i et par dage da Rusland/Putin/Gazprom lukkede ned for leverancerne af gas til Ukraine.
Jeg tror ikke Østrigerne tænkte meget på Al Gore på det tidspunkt; de ville bare have varme og gas i hanerne så de kunne lave mad.

I Danmark sidder vi i "helle" lige nu. Vi henter selv vores olie og gas og har nok til vores eget forbrug og endda til eksport.

Så...hvorfor alt det ævl og kævl om hvorvidt drivhuseffekten er en realitet. Det er jo indlysende SUND FORNUFT at udvikle alternativ energi.
.

Når du vil have en vejrudsigt, så går du ind på DMI uden at forlange demokratisk indflydelse på vejrudsigten.

Nej,. men jeg forventer heller ikke at vejrudsigten er et videnskabeligt faktum.

Når du kalder folk løgnere, er det almindelig kutyme et sted som dette, at man forklarer, hvad det er, der er løgn.

Selvom jeg ikke er blandt de heldige der har overværet Al Gores ’show' undrer jeg mig dog over Sandforts argumenter.
Al Gore er jo politiker og det er den politiske aspekt af klimadebatten han – helt legitimt – fokuserer på. Hans show er ikke en videnskabelig redegørelse. Han betragter debatten om årsagerne til den globale opvarmning som et overstået kapitel og ønsker at vække folk til at tage medansvar at handle politisk.
Jeg tror tilhørerne til hans show’s ville være blevet meget skuffede, hvis de skulle sidde og høre en længere redegørelse om for og imod den ene eller anden detalje i klimadebatten
(f.eks. stiger havniveauet 70 cm. er 5 meter de næste 50 år?)
Sandfort synes, at vi skal afvente den endelige videnskabelige afklaring på spørgsmålet om den globale opvarmning, før vi handler.
Hvis han ønsker et bevis, kommer han til at vente en evighed! Fremtidsscenarier som fremskrivning af klimaudviklingen er i sagens natur behæftet med usikkerheder. De vil aldrig kunne bevises, de kan kun sandsynliggøres. Og her er der ikke meget at komme efter for skeptikerne. Der er altid personer, der af den ene eller anden grund ikke er enig med den konsensus, der i øjeblikket findes blandt forskere indenfor et område – men når deres argumenter og data én gang blevet diskuteret og afvist, kan de vel ikke fortsat have krav på opmærksomhed? De må komme med noget nyt, hvis de ønsker at blive hørt.
Der er jo også dem, der mener, at vi bør diskuterer om den biologiske evolution har fundet sted, fordi den ’jo ikke er bevist’.
Folk som Sandfort der sætter sig tilbage og afventer en ’endelig afklaring’ af klimaspørgsmålet udgør en langt større fare for miljøet end folk som Al Gore

Vigtigt at skelne mellem IPCC og Al Gore.
Selvfølgelig skal der være en plads til en videnskabelig debat om alle de faktuelle fejl, udeladelser, overdrivelser og fejlkonklutioner der er i Gores film.
At Miljøstyrelsen påtager sig at autorisere filmen som videnskabelig er højst mærkværdigt og gør miljøstyrelsen unødvendig sårbar.
Hvad angår sandsynlige sandsynligheder så er problemet at IPCC jo netop ikke er i stand til at sætte procenter på sandsynligheden for deres scenarier. De vil ikke udtale sig om om der er større sandsynlighed for en 1 grads stigning end en 5 graders stigning i temperaturen de næste 100 år. De erkender at systemerne er så kaotiske og dårligt forståede at det forbliver den rene spekulation.
Ingen kender de naturlige årsager til de målte temperaturstigninger de sidste 100 år og ingen kanudskille den antropogene effekt. Man kan så vælge at tro på IPCCs bud på at der er 90% sandsynlighed for at menneskets udledning af CO2 er hovedansvarlig for denne temperaturstignig. Man har også en demokratisk ret til ikke at tro dem.

1. Så længe at klimaautoriteterne herhjemme stiller sig tilfreds med Al Gore og bakker op om hans film er jeg skeptisk.

2. Så længe at man bevidst undertrykker klimahistorisk viden om tidligere varmeperioder."Hockeystick" er jeg skeptisk.

3. Så længe målinger af atmosfære og hav undsiger temperaturstigninger er jeg skeptisk.

4. Sålænge tilfældige lokale klimavariationer tolkes som klimaændringer er jeg skeptisk.

5.Sålænge alarmister udmelder at en temperaturstigning på 2grader får uoverskuelige økologiske konsekvenser er jeg skeptisk.

6. Så længe ingen kan pege på alternativer til kul, olie og naturgas.Eksperter er enige om at vi i 2050 max har mulighed for at erstatte 10% af den fossile energi med vedvarende. I dag udgør de ca.1%

Skeptisk i forhold til det hensigtsmæssige i at stille lande som Kina, Indien, Brasilien,Mexico og "Afrika" overfor nogle reduktionsmål der kan leve op til co2 teoretikernes ønsker.
Sådanne reduktioner vil betyde en økonomisk recession i disse lande der vil svække den økonomiske vækst i en grad at de ikke vil kunne kæmpe sig fri af sult og hiv aids.
I 2050 er verdens befolkning steget med 2 gange Kinas befolkning.
Stigende fødevarepriser pga biobrændsel og overførsel af ulandsbistand til klimakamp er allerede realiteter vi er nødt til at forholde os ANSVARLIGT til.

Birger:
Hvad er det for noget vrøvl om at man undertrykker viden om tidligere varmeperioder? Det kan dem der er interesset i læse om et hvilket som helst klimageologisk redegørelsen fra de sidste 50 år. Problemet med den nuværende temperaturstigning - som forøvrigt ingen med minimum af indsigt længere benægter (heller ikke Lomborg) - er at vi idag er så mange mennesker på jorden at selv moderate klimaændringer kan få alvorlige følger for store dele at verden befolkning for der er ingen uudnyttet steder de lige kan flyttes til - alt er 'udsolgt' .
Mener du for alvor at de klimamodeller man internationalt benytter ikke kan skelne mellem lokale klimavariationer og globale? Klimaforskere er ikke rene idioter. Men mener du at du har en indsigt de mangler så synes jeg du bør infomere dem om at de er helt galt afmacheret.

Birger skriver: "Så længe ingen kan pege på alternativer til kul, olie og naturgas. Eksperter er enige om at vi i 2050 max har mulighed for at erstatte 10% af den fossile energi med vedvarende. I dag udgør de ca.1%" -

Vås. Hvilke eksperter er enige? Samtlige undersøgelser i Danmark viser vi kan gå langt videre. På globalt plan er det i høj grad spørgsmålet hvor meget de rige lande vil financiere. Da det imidlertid også er de rige lande som vil kunne producere den nødtvendige teknologi er det nærmest et spørgsmål om at få investorerne til at vende sig mod disse teknologier. De er allerede begyndt, men politisk vilje er også påkrævet, for. eksempel afvikling af den milliardstore subsidier til kul og olieindustrien og effektiv beskatning af produktion af drivhusgasser.

Se iøvrigt: http://www.desertec.org/

Solenergi er forudsætningen for økonomisk og bæredygtig vækst for de fattige lande. Det burde efterhånden være klart. Se f.eks Stern rapporten.

Mvh Søren

Til Ole
Al Gore kan som du skriver finde masser af geologisk litteratur der påviser tidligere varme og kuldeperioder. Det er min pointe at Al Gore (bevidst?) udelader stenaldervarmen (Holocæn optimum) Middelaldervarmen (Maunder minimum) og den lille istid i sit figurmatriale.
Det er da på mange måder ubekvemt at klimaændringer er en del af naturens gang , men vi er nødt til at forholde os til at naturlige klimaændringer er et vilkår uanset at selv moderate temperaturændringer som du skriver påvirker økosystemerne.
Klimamodeller er et kapitel for sig. Jeg skriver ikke at klimamodeller som de anvendes af IPCC ikke skelner mellem variationer og ændringer.
Al Gore bruger klimavariationer der skyldes ændringer i havstrømme og vindretninger som dokumentation for klimaændringer.
Jeg skriver ingen steder at klimaforskere er idioter det er din konklution. Jeg spørger blot mig selv og andre hvordan IPCC er kommet frem til de 90% sandsynlighed for at de sidste 100 års temperaturstigning er menneske skabt.

Til Søren
Vås! stærke ord.
På en energikonference afholdt på Risø sidste år var 140 eksperter samlet for at drøfte disse problemer.
Jeg refererer afdelingsleder Hans Larsen der konkluderer på konferencen: Det vil tage adskillige årtier at nå op på 10% for avancerede vedvarende energikilder (sol, vin og biobrændsel).
Han peger på at det mest effektive vi kan gøre her og nu er at udfase ineffektive kulkraftværker og erstatte dem med højeffektive vestlige.
På den baggrund undrer man sig over at IPCC ved James Hansen og toneangivende folk i ingeniørforeningen forsøger at obstruere dansk udvikling og eksport af sådanne teknologier. Men der er vel bar et udtryk for den nær religiøse og enormt følelsesladede karakter diskussionen antager.
Søren! Hører du også til dem der tror på at Afrika kan drive en industriel udvikling frem baseret på solbatterier og vindmøller.

Kære Birger
Jeg har som sagt ikke overværet Al Gores show, så jeg ved ikke hvad har sagt, han kan muligvis have forenklet sine beskrivelser. For ham er det vigtige at få budskabet ud så klart som muligt: Den nuværende opvarmning er primært menneskeskabt Men det er vel heller ikke så interessant at klimaet svinger mellem varme og kolde perioder? Det er almen viden (eller burde være), Vi ved jo alle at der har være adskillige istider med varme mellem-istider? Vi lever sandsynligvis i en mellem-istid, hvis ikke lige den 'menneskelige faktor' havde ændret det billede.
Jeg skal ikke komme ind på, hvordan man er kommet frem til en 90% sandsynlighed, men alle der er interesseret kan studere det grundlag som IPCC konkludere på . Du kan f.eks gå ind på
http://www.ipcc.ch/ipccreports/index.htm
Som sagt den diskussion er - eller burde være- afsluttet for længst.
Alle 'sten' er vendt i den debat, så med mindre der dukker nye uventede data op, eller man finder ud af, at der er fejl i de modeller man anvender, må vi affinde os med den ubehagelige 'kendsgerning' . Jeg ville ikke satse jorden fremtid på de 10% sandsynlighed for, at det ikke er vores ansvar. Og uanset hvad der er forklaringen så haster med at handle Opvarmningen er en kendsgerning og de ubehagelige konsekvenser kan vi ikke tale os fra

Michael Sandfort? Arrh, kom nu Lomborg, du må godt bruge dit eget navn når du skriver.

Hvis denne Michael virkelig er en selvstændig person, så lyder han faretruende som en kopi af Lomborg.

Erik B skrev:
"Følelsen er gensidig, men jeg tror i grunden ikke vi er uenige. Jeg påpegede bare, at 'videnskabeligt bevist' eller 'videnskabeligt' sandsynliggjort ikke er veldefinerede størrelser. "

Erik, ved du at vi stadig måler tyngdekraften fra en sattelit? ALT i videnskaben er behæftet med en usikkerhedsmargin og bliver testet konstant.

De fleste ville jo nok påstå at tyngdekraften har vi rimeligt styr på. Og med den ENSTEMMIGE konsensus i den videnskabelige verden, kan man påstå at vi har også har styr på miljøpåvirkningens årsager.

Til Bjørn!

Hvordan beskytter man økologien hvis man har brugt alle pengene på varm luft.

Til Ole.

Ja så er det jo omsonst at diskutere Al Gore. Ja overdrivelser fremmer forståelsen men bringer de os tættere på sandheden.
Vi lever i en mellemistid og istider er reglen og mellemistider undtagelsen. De temperaturer vi har nu forekommer kun i 5% af tiden i perioder med 100.000 års mellemrum. Russiske forskere mener at den næste er lige om hjørnet og at co2 kun vil udsætte den minimalt.
Du skulle se Al Gore kommentere på de her ting, han forsøger bl.a. at bilde sine tilhørere ind at de vekslende istider og mellemistider skyldes variationer i co2 niveauer. Alle der har forstand på palæoklimatologi ved at de skyldes astronomiske forhold, de såkaldte Milankovitch cyklusser. Al Gore er storslem i sin gennemgang af vores klimafortid. Han bytter totalt om på årsag og virkning og udelader helt centrale forklaringsmodeller. Du kan finde mere om de her ting på klimadebat.dk .
Se hans film og læs om Milankovitch på wikipedia.

@Birger Wedendahl:

Du taler mod bedre vidende. Du kan jo diskutere det med AAAS og NAS og høre hvad anerkendte videnskabelige institutioner siger om global opvarmning.

En anden gang bør du måske lige uddanne dig selv istedet for at udgyde olieindustriens propaganda.

Birger
Ja der var en varmetid i stenalderen og hvad så? Det der bør interesserer os er den nuværende varmeperiode og dens årsager - og der er ikke solpletter der er forklaringen
Det er da muligt at der venter en ny istid om hjørnet - men er der nogen sandsynlighedsberegning af det eller er det en løs hypothese? Jeg gad godt se de russiske forskeres argumenter. Kan du give mig et link?

Til Bjørn!

Du ønsker os tilbage til stenalderen. Det ville også løse problemet med det store energiforbrug til rumopvarmning for de havde jo global opvarmning ha-ha.
Spøg til side Bjørn, men hvis vi i 2050 er ca. 9mia mennesker på kloden er vi altså nødtt til at manipulere med økosystemerne selvom det gør ondt langt ind i dit højteknologiske hjerte.

Til Rune.
Når mine gymnasie og hf elever spørger mig hvorfor det var dejligt varmt i stenalderen i en periode på flere tusind år. Når de spørger om middelaldervarmen eller hvad der udløste alle fortidens dramatiske klimaændringer. Skal jeg jeg så bare svare: Al Gore springer over alt det her for det er alt for indviklet for jer. Eller bedre jamen det har noget med co2 at gøre for det siger AAAs og NAS.
Pointen er jo at hverken Al Gore eller drivhusteorien kan besvare disse spørgsmål . Undskyld Ole men jeg håber da ikke at det møde med de 140 eksperter var til på Risø er sponsoreret af olieindustrien.

Ole hvis du går ind på klimadebat.dk så bestyres den af polarforsker og klimaekspert Hjermild. Han gør i en kronik i jyllandsposten mandag d.17. marts under overskriften" Der simple klimaløsning findes ikke" rede for de toneangivende klimateorier.

Milankovitch forklarer de skiftende istider med astronomiske forhold,
Variationer i solar indstråling og kosmisk stråling forklarer måske middelaldervarmen og co2 teorien måske noget af den aktuelle opvarmning.

Og med den ENSTEMMIGE konsensus i den videnskabelige verden, kan man påstå at vi har også har styr på miljøpåvirkningens årsager.

Vrøvl og sludder. Der er konsensus om tyngdekonstanten og om gravitationsrefleksens udbredelseshastighed, men der er, som Birger påpeger, ikke konsensus om 'miljøpåvirkningens årsager', hvad det så skal betyde.

Så længe man ikke opstiller en falsificerbar teori, kan man heller ikke forvente konsensus.

Kære Bjørn!

Kun hvis du er forvirret er der noget der tyder på at du har fattet blot en lille smule af klima/energidebatten..
At du tillæger mig evnen til endog at kunne overskue stumper af indsigt kan jeg kun tage som et kompliment.
Jeg forsøger at være en smule konkret argumenterende og derfor angribelig på mine udgydelser.
Generelle halvreligiøse udsagn kan ikke bruges i en diskussion om Al Gore og hans betydning i miljødebatten.
Klimadebatten styres i alt for høj grad af " puritanske protestantiske bonderøvsfilosofikere og nulvækstflippere."
Når f.eks økologiske ølbryggere skal hænges ud på forsiden af Information fordi co2 regnskabet ikke kan hamle op med konventionel ølbrygning er det udtryk for et narcissistisk navlepilleri af dimensioner.

Kære birger!

Vurderes klimaændringerne alene vil ingen vide, om det de påstår, så også holder vand. For de sammenspillende elementer i dette puslespil er mange, komplicerede og ofte byggende på for lille og for spredt viden. Det forhindrer dog ikke folk i at give den hele armen, som eksperter. Som de ret beset kun kan være indenfor et meget afgrænset af den helhed, som skal forstås som et hele, før man kan vide sig sikker på noget. Hertil skal lægges de mange forskellige vurderinger indenfor det samme fagområde, som man så strides om i en uendelighed. Kostpyramiden snurrer jo stadig rundt i takt med, at kosteksperterne har brug for lidt fokusering, som ekspert!

De sammen psykiske mekanismer gør sig gældende indenfor alle fagområder, hvilket i den grad forvirrer helhedsforståelse, hvorfor ingen tør bevæge i nogen retning. For der er hele tiden et antal eksperter, der påstår, at det er den forkerte retning.

Dette forhold står at læse i biblen, hvor Gud fortæller Adam, at dersom han spiser af Kundskabets Træ på godt og ondt, da skal han dø!

Konsekvensen er i dag til at tage og føle på…. For hvad er det vi tror vi ved i sin helhed? Hvor er det lige vi befinder os, og i hvilken retning skal vi gå?

Når vi alligevel ikke har viden om alting, og derfor ikke kan gennemskue samtlige sammenhænge, da forvirres vi over de få stumper af kundskaber, som kun er stumper af en helhed, som skal forstås i sin sammenhængende helhed, om vi skal kunne forstå noget. Netop derfor peger alle eksperter i alle retninger, hvorfor ingen ved hvad de skal, og derfor bliver stående.

Det var ikke et tilfældig sted, eller på et tilfældigt tidspunkt, Gud advarede Adam mod at begå menneskehedens største fejl. Men beskrives som værende i Edens Have. Hvor den tidligste del af menneskeheden, som Adam var repræsenterede, stadig befandt sig. Guds advarsel kom med andre ord før teknologien tog sin begyndelse.

Hvilket der er en god grund til!

Da det er teknologien, der er årsagen til problemerne, da kan den i sagens natur ikke også være løsningen på problemerne!

Grunden er den, at teknologien ikke bidrager til naturlighed hos mennesket, men er derimod ødelæggende naturligheden hos mennesket.

Mennesket begyndte den teknologiske udvikling med udviklingen af flækkestenen, som så på et senere tidspunkt fik et skæfte, og blev på den måde til en økse. Bevidstheden, og hjernes begyndende opfindsomhed, har i de tidlige stadier af menneskets udvikling sandsynligvis været udslagsgivende for artens overlevelse. Men hjernes opfindsomhed kender ingen grænser. Hvorfor den teknologiske udvikling blot fortsætter og forsætter. For nu at være uden anden mening, end at det nu blot gælder om at finde på noget nyt i en uendelighed. Herunder i et væk at skulle modvirke de mange skader, som teknologien i et væk selv skaber til stor skade for menneskene og den hele natur.

Opfindelserne forandrer på den konto menneskets levevilkår med stadig større hastighed, og mange gange hurtigere, end mennesket psykiske mekanismer kan omstille sig. For de psykiske lovmæssigheder er trods udviklingen forblevet de samme, som da mennesket flækkede den første flintesten.

Hjernens stadigt hurtigere frembringelser, med de deraf følgende stadigt hurtigere samfundsændringer, konflikter derfor de urgamle, og ekstremt langsomt foranderlige psykiske mekanismer, hvor mor-barn forholdets psykologi er det helt centrale. For betinger udviklingen sådanne forandringer i levevisen, at moderen ikke kan opfylde barnets medfødte forventninger til opvæksten, da vil disse svigt konsekvent betinge barnet psykiske skader.

Det er her det psykisk syge hos menneskeheden indfinder sig, som en psykisk nedbrydende faktor, og som hos samtlige andre arter kun er kendetegnende for Homo sapiens sapiens. Den sociale arv, som tidligere overbragte moderens basale naturlighed til barnet, overbringer nu moderens psykiske afvigelser til barnet. Hvorved de psykisk afvigelser dels opformeres, og dels forværres i takt med, at den teknologiske udvikling vedblivende fjerner mennesket fra dets oprindelige naturlighed, som menneskets psykologiske mekanismer, den dag i dag, fortsat er tilpasset.

Derfor kan teknologien på ingen måde hjælpe mennesket. For den vil, som beskrevet, kun gøre mennesket endnu mere psykisk syge. Redningen for menneskeheden og den hele natur ligger derimod i en tilbagevendende til en lavteknologiske levevis. Som dels er i overensstemmelse med menneskets psykisk udviklingstrin, og som dels vil løse alle de problemer, som i dag truer menneskeheden og hele livsgrundlaget.

For i et lavteknologisk samfund råder naturens love.

Dette er en ufravigelig kendsgerning!

Ligeledes er det en ufravigelig kendsgerning, at et barn altid antager den virkelighed, som det vokser op med, som værende den eneste naturlige. Og det uagtet hvilken! Det vil sige, at mennesket fortrinsvis i den vestlige verden i dag ikke kan forestille sig nogen anden levevis, end den de opvækstbetinget er født ind i. Eksempelvis vil et barn af i dag have svært ved at forestille sig, at det ville kunne overleve uden en mobiltelefon. Mennesker, der er opvokset i en højteknologisk verden, vil derfor se det højteknologiske, som det eneste naturlige, og vil derfor også se teknologien, som deres eneste redning.

At teknologien derimod bliver deres skæbne evner de til gengæld ikke at forstå på grund af de psykologiske faktorer.

Mennesket skal derfor dikteres en vejledning!

Skal menneskeheden overleve skal den mod sin vilje påtvinges en forandring mod det lavteknologiske. En så drastisk samfundsændring kommer forudsigeligt ikke til at ske af frivillighedens vej. For forstand vil møde en psykisk betinget uforstand. Af samme grund hverken kan eller skal der udelades nogen midler, der kan betinge en sådan samfundsændring. Derfor kan end ikke de mest drastiske tiltag lades ude af betragtning. For selv de mest drastiske tiltag vil være at betragte som ubetydelige, set i forhold til det psykiske vanvid, mennesket allerede nu betinger sig selv i form af en stadig mere karakterafvigende adfærd, og de uoverskuelige konsekvenser, som i logisk konsekvens af det psykiske forfald, helt forudsigelige vil afstedkommes i form af økologiske sammenbrud. Med de meget fatale følger, som det vil få for livsgrundlaget, det vil sige naturen, og dermed for menneskehedens overlevelse.

Dette er også en ufravigelig kendsgerning!

Således er mennesket blevet sig selv den største trussel. For det er netop forblevet primitivt agerende uagtet, at det tror sig tænkende. Den tænkning, som gør sig gældende, er dog alene reptil-hjernes behovsrefleksioner. Som intet har med tænkning af gøre, men som blot er påvisende menneskets slægtskab med primaterne. Der i modsætning til mennesket er forblevet psykisk sunde. Mennesket er med andre ord ikke blot forblevet at være et primitivt, behovreflekterende væsen. Det er tilmed blevet den mest syge art, den hele natur nogensinde har præsteret. En art, der end ikke længere evner den for en arts overlevelse mest basale evne…. Yngelplejen!

Den egentlige tænkning indfinder sig først, når der korrigeres for reptil-hjernes primitive form for tænkning. Måske overraskende for den sekulære verden finder man den ophøjet tænkning repræsenteret i de hellige skrifter. For eksempel i beskrivelse om Edens Have, hvor Gud fortæller Adam, at dersom han spise af Kundskabets Træ på godt og ondt, da skal han dø. En kendsgerninger er det da også, at aldrig i menneskehedens historie har vi haft flere kundskaber, end tilfældet er i dag. Og aldrig har vi været tættere på at udrydde os selv!

Men de kristne har dog aldrig forstået at rettolke denne altfavnende lignelse. Den forstod Profeten Muhammad til gengæld at rettolke til fulde. Og helt modsat de sekulære samfund, der den dag i dag, stadigt intet har forstået. Hvorfor islam i logisk konsekvens rummer dels sharia, som netop begrænser mennesket sine udfoldelser, og dels i form af kalifatet, hvor Guds vilje alene er vejledende mennesket. Da Guds vilje i Profetens fortolkning er i stor overensstemmelse med den vejledning, som kan udledes af naturens lovmæssigheder, da er oprettelsen af kalifatet ikke blot i overensstemmelse med koranen, men i allerhøjeste grad også i overensstemmelse med den vejledning, som kan udledes af naturens sammenhængende lovmæssigheder.

Når alt på den måde helt sagligt vejes op mod hinanden, da er islam alene alternativet til det forfald, som er så ekstremt kendetegnende de vestlige samfund og deres primitive uforstand.

Dette er naturligvis også en ufravigelig kendsgerning!

http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=4927

Bjørn Holmskjold

I denne "debat" (dette fjollede råberi) er de ikke-gale i soleklart mindretal, og sådan bliver det i flere og flere debatter.

Gandhi: "Det spiller ingen rolle for sandheden, om den ikke har een eneste talsmand. Den er selvunderstøttende."

Klimaet på jorden er revnende ligeglad med, om menneskenes flertal forstår det eller ikke. Når nu fødevarekrisen helt oplagt skyldes klimakatastrofen som udvikler sig langt hurtigere end FNs klimapanel er villige til at indrømme (videnskabsfolkene der er under stærkt politisk pres, og har ordre om ikke at fremstille sagen i sit fulde alvor), spiller det ingen rolle om verdens mediatur styret af fire (og sart kun tre) mangemilliardærer censurerer dette væk, som de nu gør. Naturen er nådeløs. Den giver fanden i om så tre milliarder fanatiske tilhængere af vulgærliberalismens økonomistiske galskab skriger sig hæse om at der ingen krise er, og hvis den er der alligevel skyldes det klimaforskerne osv .osv. osv. Naturen går sin gang. Når metanmængden i atmosfæren tolvdobles fordi permafrosten i Laptevhavet tør op, ja så sker det, hvadenten folk vil høre om det eller ikke.

Og den som ikke vil høre, kommer til at føle. Alt skrigeriet fra antividenskabelige "klimaskeptikere" er identisk med perserkongen Xerxes' vanvid, han som for over 2000 år siden lod havet ved Bosporus piske og lægge i lænker, fordi det ikke ville lægge sig da han skulle over med sin hær.

Fornuftens stemmer bliver som sædvanlig overdøvet af menneskehedens hærskarer af psykopater, og vi andre må bare betragte dem med hovedrysten og stoisk ro. Det er jo forlængst blevet almægtige, efter at Hitler og nazismen vandt anden verdenskrig i Hiroshima. Siden har jubelen ingen ende villet tage, og sejren er blevet fejret i øst og vest, syd og nord af de gale som drømmer om at drikke havet og spise kloden.

Naturlovene vedtages ikke. De er der, og det er op til os om vi vil indrette os efter dem eller ikke. Penge kan nu engang ikke spises og drikkes.

Ærgerligt når religiøst forvirrede og konspirationsteoretikere tager over og lukker den politiske debat. Men det er jo set før.

mvh Birger