Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
3. april 2008

Energiaftalen kun til 2011

Connie Hedegaard, klima- og Energiminister

Anne Grethe Holmsgaard anholder i fredagsavisen, at Energiaftalen ikke indeholder tilstrækkelige virkemidler til at nå Danmarks CO2-mål for 2020. Nej, selvfølgelig gør den ikke det. For aftalen - som seks af Folketingets partier, herunder også SF, står bag - løber jo kun frem til 2011. Og så er det jo ret indlysende, at der ikke er planlagt virkemidler frem til 2020. Danmark må, skal og vil nå sit mål i 2020, og nu har vi planlagt de første skridt, som rækker frem til 2011. Flere vil følge. Ikke mindst på trafikområdet.

Säpos nyttige idiot?

Paul Smith, Århus C

Filminstruktør Ole Chr. Madsen bryder sig ikke om Georg Metz' anmeldelse af filmen Flammen og Citronen.

Madsen gør meget ud af filmens research. Bl.a. har han talt med det svenske sikkerhedspoliti Säpo. Er det slet ikke faldet Madsen ind, at Säpo kan have sin egen dagsorden? Nemlig at få diverse danske, britiske og amerikanske efterretningstjenester under krigen til at tage sig lige så sølle ud som Säpo?

For det var vel ikke helt uden grund, at Himler i 1942 skrev til Ribbentrop, at den "tyske efterretningstjeneste (...) samarbejder fint med sit svenske modstykke"? Og det var vel heller ikke uden grund, at den tyske militærattache i Stockholm var godt tilfreds med major T. Lind-quist, chefen for indenrigsafdelingen i det svenske forsvars efterretningstjeneste?

Endelig: Når amerikanerne hænges ud i filmen, skyldes det så, at deres ambassade i Stockholm blev ved med at bore i, at kontorchef Robert Paulsson i Sveriges udlændingekommission i mere end 500 tilfælde besvarede detaljerede spørgsmål fra Gestapo om tyske flygtninge i Sverige? Og at han forsvarede sig med, at det skete på regeringens ordre? Og at den svenske udenrigsminister havde fået kopier af alle oplysninger?

Er Madsen Säpos nyttige idiot?

Utroværdig CO2-politik

Rolf Czeskleba-Dupont, Hvalsø

Energiaftalen når knap halvvejs til CO2-målet (Information 28. marts). Energistyrelsen har atter lagt forkerte tal på bordet - ligesom med skønnet over brænde, der bliver futtet af i Danmark, der fornylig skulle revideres opad med 60 pct. Det må ikke være nemt, når det er andre end saglige hensyn, der dikterer redegørelserne fra embedsværket.

Så kan Folketingets politikere kun skændes om, hvor galt det er, når der mangler godt to millioner tons CO2 i forhold til det aftalte. Mens Venstre ikke har noget imod at købe flere CO2-kreditter i u-landene, advarer SF's Anne Grete Holmsgaard mod at trække over på denne konto.

Men troværdig er ingen af dem, så længe partierne via deres biomassebegejstring på hjemmebane giver os ligeså kreative CO2-kreditter: Sidst var det tv-serien Guld&Grønne skove, der direkte opfordrede folk til at kvitte varmepumpen og i stedet varme sig ved brændeovnen. Serien var et led i statens kampagne '1 ton mindre', der v.hj.a. kreativ bogføring regner med, at CO2-udledningen er lige nul, når man fyrer med træ. Hokus pokus. CO2-gælden - som her er større per energienhed end ved afbrænding af fossile brændsler - udlignes til dommedag eller i Langbortistan, uden at nogen kan være sikre på det. Tværtimod-

Nye toner?

Stephen Egede Glahn, Humlebæk

Under forudsætning af, at det ikke er en aprilsnar, når Inf. 1. april skriver, at den amerikanske udenrigsminister Condoleezza Rice "opfordrer Israel til ikke at bygge nye bosættelser på palæstinensisk område," må det siges at være en ganske interessant meddelelse efter årtiers amerikansk accept af Israels ulovlige handlemåde i den sammenhæng.

FN og Lissabon

Gert Petersen, fhv. MF

Den 14. marts fremførte jeg nogle indvendinger mod Trine Pertou Machs og Lave K. Brochs kronik 'Skal EU adlyde FN?' I deres svar 31. marts har de fire bemærkninger til mig, og de er mildt sagt ikke overbevisende.

De skriver, at min gennemgang af Lissabon-traktaten og FN's principper ikke "strider mod vores kronik". Forkert. For i kronikken nævnte de kun, at EU ifølge traktaten ville "støtte" FN's principper, men jeg fremhævede, at EU ifølge traktaten skal "respektere" og "fremme og forsvare" disse principper og "handle i overensstemmelse med" dem. Det er langt stærkere end at "støtte".

De indrømmer nu, at nedrustning er omtalt i traktaten (hvordan kunne de overse det?), men - siger de - "helt uforpligtende". Igen forkert: 'Fælles aktioner på nedrustningsområdet' indgår i opremsningen af opgaverne for den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (art.43.1), på lige fod med de militære opgaver. (At der ikke er fastsat "et mål for nedrustningen," som de bebrejdende skriver, svarer til, at der heller ikke er fastsat noget mål for den militære indsats eller den meget omtalte "forbedring af den militære kapacitet").

De erkender, at vetoretten opretholdes på forsvarsområdet, men spørger så, om det altid vil være tilfældet. Svaret er, at det ubrydeligt vil være tilfældet, så længe Lissabon-traktaten, som denne diskussion handler om, er i kraft.

De nævner at "flere regeringer" mener, at begrebet 'FN's principper' kan tolkes sådan, at staterne kan udføre militære aktioner uden om FN. Hvilke regeringer? Og mener disse regeringer i givet fald, at også EU, som jo ikke er en stat, kan handle militært uden om FN?

Hvilken pligt?

Robert Refby, Vanløse

Den politiske ordfører, Henriette Kjær, Konservative, siger: "Islam har - ligesom alle andre verdensreligioner - ekstremistiske fraktioner. Dem skal vi ikke alene turde debattere åbent, dem har vi har pligt til at debattere åbent."

Nå, siger jeg bare, mens jeg som ateistisk demokrat forbereder mig på de adskillige debatter, jeg nu har 'pligt' til at indgå i med de kristne, der likviderer abortlæger i USA, og med muslimer i Jugoslavien, og med misbrugere af Luthers historiske udtalelser mod hedninger og jøder, med muslimer, der angriber kristne og jøder, og med jødiske 'Kahanaer' - og i det hele taget allehånde bibelfundamentalister og andre religiøse fanatikere.

Foreløbig afventer jeg lidt hjælp og inspiration fra de konservatives politiske ordfører til angrebet på de kristne og jøderne og ...

Hvem slukkede lyset?

Tobias Grindsted, Frederiksberg

Det var bemærkelsesværdigt med 'Earth Hour', at så mange mennesker i byer verden over valgte at slukke lyset i en hel time 29. marts. Selv Dubai havde meldt sig som lyse-slukker i en hel time. Forhåbentlig er det ikke gået ud over deres astronomiske ressourceforbrug og vækst. Det er bare ærgerligt, at der ikke findes lige så stor tilslutning til mere langsigtede projekter.

At slukke lyset en hel time må siges at være et miljøprojekt med en overskuelig tidsramme, men medieinteressen taget i betragtning skulle man tro, at projektet allerede havde reddet jorden.

Det er en smuk tanke, uden tvivl, men man kommer heller ikke hungersnøden til livs i Afrika ved at undlade indtag af føde i en time fra 20.00 til 21.00, så spiser vi jo bare en time tidligere.

I weekendavisen 12. marts 2008 var en god og meget sympatisk artikel af Jonathan Wichmann, hvor den interviewede, geolog Bjørn Buchardt, udtalte, at tidsrummet, hvori intelligent liv eksisterer, måske er meget kort. Tidsrummet fra en civilisation bliver i stand til at sende radiosignaler, til den har udryddet sig selv. Om end det er lidt trist for mennesket i dag lyder det sandsynligt. Vi har aldrig haft bedre mulighed for at lade teknologiske løsninger mindske vores påvirkning af miljøet og alligevel siger alle prognoser, at miljøforureningen vil få meget alvorlige konsekvenser, hvis ikke vi ændrer vores adfærd radikalt.

Intelligens er en forbandelse, så længe vi ikke er i stand til at administrere den. Øv!

Assimilation

Søren Blaabjerg, Hørning

"En nationalstat må fordre assimilation," skriver Krarup i Information 1. april.

Jeg må tilstå, at jeg er helt uenig i ovenstående synspunkt. Ingen mennesker har etisk set har nogen som helst forpligtelse til at antage eller vedligeholde en eller anden kultur, blot fordi man på et tidspunkt bor et bestemt sted med en givet samfundsform og en givet regering.

Tyskerne under nazi-styret havde f.eks. ikke nogen etisk forpligtigelse til at slutte op bag nazisternes race- og herrefolks-ideer, selv om disse ideer i sin tid var det dominerende tankesæt i datidens Tyskland, tværtimod kunne man ønske sig, at mange flere af dem den gang havde været i stærk opposition til flertallet, der som bekendt alt for villigt lod sig forføre af Hitler & Co's velberegnede populistiske propaganda!

Nej. Man kan diskutere, hvad der er god, og hvad der er dårlig moral set ud fra en medmennskelig synsvinkel - ikke at det er en pervertering af moralbegrebet at gøre det til et spørgsmål om national(istisk) loyalitet i forhold til det land, man tilfældigvis bor i.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her