Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
23. april 2008

'Ægte rødt' i Inf.

Jens Otto Madsen, Thisted

Stor var min overraskelse, da jeg læste mandagsudgaven af Information. Ikke et ord om resultatet af Enhedslistens årsmøde - om de vigtige debatter om Enhedslistens forhold til religion, klimaspørgsmålet, Lissabon-traktaten, fagbevægelsens revitalisering og perspektiverne i den aktuelle overenskomstkamp blandt sygeplejersker, SoSu'er med flere. Blot for at nævne nogle af de centrale diskussioner fredag aften, lørdag og søndag. I Informations lørdagsudgave omtaltes redaktionelt kun striden i partiet omkring opstillingen af Asmaa Abdol-Hamid som folketingskandidat.

Hvor Information, som alle andre borgerlige aviser, har svælget i SF's høredrejning og skrevet spaltemeter efter spaltemeter om kejser Villys nye 'realistiske' og 'saglige' kurs, så er 'den mindst ringe avis' åbenbart ikke længere så alsidig, at den også dækker den eneste reelle opposition, som prøver såvel i Folketinget som udenomsparlamentarisk at gøre en forskel - Enhedslisten. Er 'ægte rødt' ikke længere interessant i Inf.'s univers?

Forsigtighed

Niels I. Meyer, Hørsholm

Michael Sandfort opfinder et nyt forsigtighedsprincip i sit lange indlæg 19. april om den globale opvarmning. Ifølge cand. merc'en skal forsigtigheden beskytte pengene, så man ikke risikerer at bruge penge på at bekæmpe den globale opvarmning, hvis der er den mindste tvivl om rentabiliteten af indsatsen.

Det er naturligvis et absurd indlæg i anden potens. Dels udsiger forsigtighedsprincippet, at man bør holde sikker margin fra farlige tærskelværdier, selvom der hersker en vis usikkerhed. Dels har en anerkendt britisk regeringsrapport i efteråret 2006 dokumenteret, at omkostningerne ved ikke at gøre noget ved den globale opvarmning er fem til 20 gange større end ved at gå i gang med det samme.

Og hvad i alverden har stakkels Al Gore at gøre i Sandforts forvrøvlede tekst? Måske skulle han tage sig tid til at sætte sig ind i den videnskabelige dokumentation og de anvendte definitioner, før han udbreder sig i spalterne?

Klima og Kina

Tarjei Haaland, Greenpeace

Per Clausen har til klima- og energiminister Connie Hedegaard stillet spørgsmålet: "Vil ministeren vil tage initiativ til, at Danmark trækker sig ud af sin støtte til kinesiske virksomheder, som producerer HCFC22, som er kendt for at føre til klimaændringer?". Hertil svarer hun (14. marts) bl.a.: "Produktionen af HCFC22 er kendt for at føre til klimaændringer på grund af udledningen af biproduktet HFC23".

Enten er ministeren uvidende om, at HCFC22 - udover at være et ozonlagsnedbrydende stof - er en kraftig drivhusgas. Eller også er der tale om et bevidst forsøg på misinformation. Kønt er det i hvertfald ikke.

Hovedproblemet ved det omtalte CDM-projekt er, at den på de to kinesiske fabrikker producerede HCFC22 - fordi denne også er en kraftig drivhusgas - på sigt fører til en over tre gange så stor klimaeffekt, som den man undgår ved at destruere biproduktet HFC23.

Fordrejning

Peder C.Moesgaard, Gram

Bent Hansens påstand om, at sygeplejerne med deres konflikt nedbryder det offenlige sygehusvæsen, er i al sin løgnagtige fordrejning af virkeligheden voldsomt skræmmende.

Om nogen er det Bent Hansen og den regering, som han så åbentlyst lægger sig op ad, der ødelægger vores fælles sygehusvæsen ved at nægte at indse, at kun ved at lønne sygepejere i det offentlige- og det private sygehusvæsen ens, er der en mulighed for at bevare de offentlige hospitalers kvalitet.

Det er mit håb at Bent Hansen er en enlig svale i det socialdemokratiske landskab, og at det øvrige socialdemokrati sammen med den øvrige oposition vil bakke op om sygeplejernes krav om lige løn for samme arbejde.

Miljøskifte?

Rasmus Andresen, Kbh S

SF's store fremgang skyldes fortjent, at der er rigtig mange dygtige SF'ere rundt omkring til at fremføre vores politik. Men jeg forstår ikke, hvorfor også SF vil forsøge at gentage opskriften med at lade et folketingsmedlem stille sig i spidsen for en byrådsgruppe på Københavns Rådhus.

For SF har nøglen til en stribe af politiske resultateter været borgmester Bo Asmus Kjeldgaards viden, erfaring og blik for de helt konkrete velfærdsforbedringer. Han har spillet en nøglerolle, når det gjaldt blandt andet vindmøller, havnebad, pladsgaranti, faldende ledighed længe før den faldt på landsplan, og nu senest en enorm oprydning i den gamle skoleforvaltning og store, faglige reformer. SF har f. eks også mange københavnske miljøinitiativer klar, der har været bremset i årevis. Jeg håber, at de mange medlemmer af SF i København om nogle uger vil stemme på Bo Asmus som fortsat spidskandidat for en rådhusgruppe med gerne endnu flere SF-borgmestre efter næste valg. Og endnu flere politiske, resultater.

Opfordring

Andreas Åbling Petersen, Løgumkloster

Ratificeringen af Lissabon-Traktaten skal til tredje behandling i Folketinget 24. april. Det ved næsten ingen, sagen omtales ikke, den skal luskes igennem. I et brev dateret 12. marts 2008 fra en Joleinen fra et sekretariat i Bryssel til Reimer Boge, som er 'President of the Committee on Budgets' er der en kraftig opfordring til, at alle dokumenter, som omtaler Lissabon-Traktaten, først offentliggøres, når Lissabon-Traktaten er endeligt vedtaget. Opfordringen er også sendt til andre personer i EU- systemet. Enhver omtale af og diskussion om traktaten er uønsket. Og vores egen Fogh har jo også sagt: "Ikke mere traktatsnak."

Men 70 pct. af danskerne ønsker en afstemning, og derfor sender jeg hermed en venlig opfordring til Folketinget om at iværksætte en grundig debat om Lissabon-Traktaten efterfulgt af en folkeafstemning. En forhastet ratificering uden folkets opbakning, og oven i købet uden at vide, om Traktaten bliver vedtaget i de andre EU lande, hvor befolkningerne også er skeptiske, er uklogt og sætter Danmark i dårlig situation.

At prøve på at styre europæiske lande imod befolkningernes ønsker vil der ikke komme noget godt ud af.

Gidseltagere

Torben Ellehammer, Frb.

De syge, de gamle, børnene, forældrene, ja hvem som helst, tages som gidsler af de lovligt strejkende kvindefagsgrupper. Dette budskab bruges flittigt af presse, og arbejdsgivere i debatten om konflikten.

Men hvorfor er det lige, at det kun er den ene part som er gidseltagere. Man kan jo, med lige så stor ret hævde, at det er kommunerne, regionerne, og i sidste instans finansministeren, der er gidseltagere. Det er jo dem, som ikke vil imødekomme et i øvrigt rimeligt krav om mandeløn til kvindefagene. Et krav, som fortsat nyder stor opbakning i befolkningen.

De svageste

Kamal Qureshi, sundhedsordfører, SF

Patienter dør i det danske sundhedsvæsen, mens de venter på behandling, selvom vi har behandlingsgarantier for livstruende sygdomme. Klagesager over overtrådte tidsfrister behandles ikke ordentligt i Patientforsikringen, som ellers er til for patienternes skyld. For alle kræftpatienters skyld - og det kan jo ramme os alle - er det simpelthen bare nødvendigt, at vi får styr på behandlingen, så Patientforsikringen i virkeligheden bliver overflødig. Alle, der rammes af kræft, skal kunne regne med, at de får den behandling, de har brug for, og at de får den, præcis når de har brug for den.

Jeg har kaldt sundhedsministeren i samråd, så han kan forklare, hvad der er op og ned, og hvorfor dårligt behandlede patienter ikke i det mindste får kompensation, som de har krav på.

Rettidig omhu?

Bent Brogaard, Galten

Jeg har det sidste års tid undret mig såre. Hvorfor arbejdede politiet (PET) så dysfunktionelt i Vollsmose- sagen? Er det kun fordi det er 'andengenerationsindvandrerunge', det drejede sig om? Det handler måske mere om, at det ikke er så betændt politisk at frarøve brunhudede friheden under Europas strengeste varetægtslov? Havde de unge været etniske danskere på vej ud i noget snavs, ville politiet så ikke have sendt et par betjente hjem og prikket dem lidt på skulderen med et: "Vi ved, I har gang i noget - tror I ikke, det var bedst at stoppe her, inden det kommer for langt?" Hermed ville sagen så være stoppet, og det ville ikke have kostet skatteyderne flere millioner af kroner at føre retssager i flere instanser på et skrøbeligt grundlag, som jeg håber bliver forelagt Den Europæiske Menneskeretsdomstol i nær fremtid. Ikke at forglemme at de tre skal beværtes af vort overbelastede fængselssystem 8-10 år.

Det er faktisk ret dyrt for skatteyderne, og med Lene Espersens paranoia-niveau-politik er der jo god belægning hele tiden.

Den udanske metode med at bruge en delvis selvbestaltet agent (stikker) til overvågning af vore muslimske beboere og gæster og med retssikkerheden godt parkeret et sted, ingen længere rigtig ved hvor er, ville end selveste STASI have misundet PET. Kunne de anklagede overhovedet købe Nitrat-gødning?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her