Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
19. april 2008

Ingen mad i benzintanken

Connie Hedegaard, klima- og energiminister (K)

Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer - altså olie, benzin, diesel etc. Men jeg har aldrig bare klappet i hænderne, bare der blev sagt noget med bio. Faktum er, at jeg hele vejen har været skeptisk. Allerede samme morgen, som Statoil for over to år siden annoncerede, at de ville tilsætte bioethanol til deres benzin, advarede jeg i Radioavisen mod at tro, at alt, hvad der hedder bio, nødvendigvis er af det gode. Jeg har advokeret stærkt for, at det er 2. generation, altså biobrændstof, som er produceret af affald og ikke mad, som regeringen satser på.

Regeringen har modstået pres fra landbruget, diverse interesseorganisationer og oppositionen. Blandt andet har Svend Auken kritiseret os i januar sidste år for kun at ville leve op til EU's mål om 5,75 pct. biobrændstof i 2010 og krævede i stedet 10 pct. i 2010. Sagt med andre ord: Her har regeringen virkelig holdt stand mod diverse interesser, partier og landbrug. Vores linje har været både klar, konsekvent og rigtig. Vi er gået efter 2. generations biobrændstoffer. Vi har presset på for en certificeringsordning i EU. Og nu stiller vi altså yderligere forslag til en stramning af Kommissionens udspil til bæredygtighedskriterier. Det sker for at undgå, at indsatsen for at løse et problem skaber andre, som er lige så alvorlige.

Så jeg har aldrig bare jublet, når nogen siger biobrændstoffer. Vi skal vide, hvad vi gør. Også i denne sag.

FOA's gidsler

Søren G. Petersen, Nang Gang, Kina

For halvandet år siden var det vores børn og dermed vores mulighed for at passe vort arbejde, som FOA tog som gidsler. Nu er det de syge og de gamle.

Hvilken mageløs krigs-strategi - at tage sine egne kunder som gidsler! Det giver selvfølgelig bagslag på et tidspunkt når man afstraffer sine kunder, og det tidspunkt indtræffer NU.

Et kinesisk ordsprog siger: "Start kun en krig, som du er sikker på at vinde." Den krig, det offentlige har erklæret mod borgerne, kan ikke vindes. Og, den er ulogisk. De private borgere må derfor tage deres forholdsregler ved at tildele det offentlige langt færre opgaver og reducere væsentligt i antallet af offentligt ansatte. Den, der har den mindste hær, taber ofte krigen. Skatten kommer dermed ned, og således kan danskerne tegne private sundhedsforsikringer til at opveje det svigt, staten byder os, og mange tusinde offentligt ansatte kan dermed undværes.

Danskerne bør i størst muligt omfang stopper deres skatte-, moms- og afgifts- indbetalinger, indtil et tilfredsstillende størrelsesforhold på den offentlige sektor er fundet og serviceniveauet er genoprettet i Danmark i privat regi.

Armslængde

Henning Tjørnehøj, Birkerød

Sovjet-diktaturet er ifølge Holger K. Nielsen "en af det 20. århundreders største historiske fejltagelser" (Inf. 12. april). Jeg er ganske enig. Men hvorfor forholdt han sig lige så tavs som alle andre ikke-stalinistiske venstrefløjsrepræsentanter, da DR-tv i 1987 bragte en serie om den danske arbejderbevægelses historie med Ebbe Reich som pennefører, hvor den røde tråd var en forundring over, at danske arbejdere i så stort tal foretrak den socialdemokratiske vej frem for den kommunistiske?

I 2004 var jeg blevet så irriteret over længe at have bivånet en ved indgangen til Arbejderbevægelsens Arkiv og Arbejdermuseet opstillet Lenin-statue, at jeg sendte en mail til Holger K. m.fl. for at høre, om de ville være medunderskrivere på en opfordring til museets bestyrelse, om at fjerne statuen af Lenin - denne forræder mod den demokratiske socialisme. Holger K. lod - med egne ord - min henvendelse ryge direkte i papirkurven.

Nu forklarer han mig, at når han ikke ville støtte min 'aktion', skyldtes det, at jeg ikke accepterede "armslængdeprincippet," dvs. at politikere ikke skal blande sig kulturinstitutioners dispositioner. Jeg er ganske enig med ham om, at dette vigtige princip bør håndhæves længst muligt. Men selv en kulturinstitution kan træffe en så provokerende, urimelig disposition, at man må have lov at reagere.

Rød og grøn skattereform

Jesper Petersen, (MF) skatteordfører SF

Torben Kjær kommenterer i Information 15. april SF's skattepolitik - desværre har han fået et par forhold helt galt i halsen.

SF har udpeget en række principper for en skattereform - den skal sænke skatten på indkomst, være social retfærdig og grøn. Grænsen for, hvornår man skal betale topskat, kan blive forhøjet som en del af en reform, men det er ikke det væsentligste for SF.

Efter regeringens meget effektive ulighedsskabende politik, skal der nye boller på suppen. Det er vigtigt for SF, at skattereformen samlet set omfordeler på en måde, så uligheden i Danmark bliver mindre. Det betyder, at når alle elementerne kommer i spil - skat på arbejde, grønne afgifter, boligbeskatning og fradrag - så skal vi ende med en model, hvor det især er små- og mellemstore indkomster, der oplever fremgangen. Herunder pensionister, der ikke må ende med at betale de rigestes skattelettelser med højere energiafgifter, sådan som det er lagt op til i skattekommissionens arbejdsbeskrivelse.

Det er afgørende for SF, at vi har et solidarisk velfærdssamfund, hvor alle bidrager efter evne. Skattelettelserne på arbejde er nødvendige på grund af globaliseringens udfordring, men det er vigtigt, at de afspejler det samfund, vi ønsker. Derfor skal de bruges til at skabe en mere miljørigtig adfærd og til at mindske uligheden. Så i sidste ende vil direktøren i storvillaen skulle bidrage mere. Det er vores udgangspunkt for at gå ind i skattediskussionen.

Retten til højere udbytte?

Dorte Ruge, Lystrup

Det konventionelle landbrugs aktuelle kampagne til fordel for gensplejsede afgrøder og øget gødningsforbrug vil først og fremmest være til fordel for de virksomheder, der producerer pesticider og gensplejsede planter. Flere biotek-virksomheder opfylder sjovt nok begge kriterier. Industriens fokus er nemlig ikke er på de ofte omtalte 'tørkeresistente' og 'salttolerante' planter, der kan fremme fødevareproduktion blandt verdens fattigste. Så var de planter lavet for længst.

Fokus er i stedet på øget indtjening fra landbrug baseret på pesticidanvendelse, f.eks via GM-afgrøder, der tåler sprøjtning med ukrudtsmidlet Round-up. Det har ført til en stor stigning i salget af dette pesticid - og problemer med resistente ukrudtsarter. I takt med at gensplejsede afgrøder slår fejl og medfører store ulemper for bønder i andre dele af verden, bliver biotek-industrien stadig mere desperat over det europæiske 'GMO nejtak'. Derfor er vi nu vidne til en uhellig alliance mellem et konventionelt dansk landbrug, der kæmper for retten til højere udbytte ved hjælp af gensplejsning, mere gødning og sprøjtegifte - og en utålmodig biotek-industri. Man må håbe, at politikerne holder hovedet koldt og forsigtighedsprincippet højt. Udbredt dyrkning af GM-afgrøder i Danmark vil være et farvel til økologisk landbrug. Skal landbrugsproduktionen øges bør den i stedet være økologisk - til fordel for både dyr, mennesker og miljø.

Et klart SF

Jesper Petersen og Astrid Krag, MF (SF)

Asmaa Abdol-Hamid forsøger i Inf. at tolke på SF's politik, men skattepolitikken og integrationspolitikken får hun galt i halsen.

SF arbejder imod diskrimination, som er en reel barriere for integrationen. Vi opdeler ikke mennesker efter etnicitet eller religion. Men vi siger klart fra over for udemokratiske og reaktionære kræfter, uanset hvilken baggrund de har. Det er god venstreorienteret politik.

SF er imod skattestoppet, men går seriøst ind i debatten af en skattereform. Vi har opstillet tre pejlemærker for en skattereform: den skal være social retfærdig, skabe mere miljørigtig adfærd og sænke skatten på arbejde. SF udelukker ikke at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat - men lettelser i bunden er vigtigst. Når der også er set på aktieavancebeskatning, fradrag og boligskat, skal en skattereform være til gavn for små- og mellemindkomster.

Både skat og integration er vigtige og komplicerede temaer at tage til debat, og det sker at nogen - bevidst eller ubevidst - misforstår SF's politik. Især når Enhedslistens aktive skal til at puste sig op til årsmødet i et partiet med spærregrænsens ånde i nakken. Men selv om vi godt ved at vi placerer os i skudlinien, gør vi det med glæde, for vi mener det er afgørende, at SF kommer på banen med nogle seriøse bud på både integration og skat. Det skylder vi de helt almindelige danskere - ellers får VKO uimodsagt lov til at gennemføre flere ufinansierede skattelettelser til de rige og en umenneskelig integrationspolitik.

Politik

Erwin Neutzsky-Wulff, Havndal

Hvis bare der var lidt mere politik i Information, og lidt mere information i Politiken!

Klyngebomber

Flemming Rich Bagsværd

Hvordan kan en regering være imod terrorisme, når den går ind for anvendelsen af klyngebomber?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Carsten Friskytte

Økologiens krampetrækninger

I disse dage høres præludiet til økologiens svanesang, og dette vil komme til at indgå blandt de smukkeste, klassiske musikværker i den vestlige kulturs historie.

Desværre ledsages det også af ubehagelige mislyde fra hæse haitianske struber og af sult grædende afrikanske børns munde. Men jo før vi går i gang med at løse problemet med den eskalerende fødevarekrise, des hurtigere forsvinder mislydene.

Økologien var italesat af fortabte romantikere, som nærede en håbløs drøm om at vende tilbage til noget oprindeligt, der for længst var blevet fortid, og den bredte sig som en dræbende svamp – særligt blandt letpåvirkelige og søgende sjæle af den slags, som også bliver lette ofre for alle mulige nyreligiøse bevægelser eller fremmedartede religioner.

Der vil naturligvis blive grædt og sørget ved bordene på de rigtige caféer i de tæt urbaniserede områder. Og på de usle jorder, der modtager eksorbitante økologiske tilskud fra danske regioner, staten og EU. Disse tilskud er forklaringen på det boost, som økologien fik i dens sidste krampetrækning. I stedet kan den lille mia. skattekroner bruges til udvikling af GMO-afgrøder, der kan afhjælpe fødevarekrisen.

Carsten Friskytte
Risskov

Kurt Svennevig Christensen

Til Astrid Krag og Jesper Pedersen

Jeg synes I bør overveje "udemokratisk". Man er udemokratisk, hvis man bryder de regler man har accepteret i demokratiet. Man er "ikke demokratisk" når man ikke vil demokratiet, og det er noget andet. De (Hizb-ut-tahrir) vil ikke demokratiet som de kender det og så er den ikke længere. Hvis de kan få et flertal for et ikke demokratisk styre, så skal demokratiet vel tage det til efterretning - el?

De reaktionære kræfter som I vil til livs befinder sig for Jeres vedkommende i dag på den politiske højrefløj i det danske folketing som I er valgt til at tage hånd om.

De reaktionære uden for Folketinget tager civilsamfundet sig af, det er vores opgave indtil de eventuelt kommer ind til Jer. Hvis ikke I har tillid til at det gør vi, så har vi et problem. Jeg synes I burde koncentrerer Jer om arbejdet i Folketinget, der er nok at tage fat i, når det gælder de reaktionære kræfter der er i spil derinde.

Jeg ved ikke hvor det er i provokerende og "i med glæde placerer jer i skudlinen". Hvis det er i skattepolitikken, hvor SF nu også vil arbejde for at færre betaler topskat, så er det virkelig en provokation af SF.

I min optik har SF ikke ret meget med topskat at gøre, hvis ikke det er at hente flere skattekroner fra de skatteydere som betaler topskat.

Hvis I vil hjælpe de der betaler topskat, så skal I gå i gang med at forklare os hvorfor, ikke blot at det vil SF nu. Det er, indtil videre i hvert fald, da noget vrøvl i en socialistisk sammenhæng, dvs. uden mening.

Jeg kan ikke greje SF længere, kan ikke følge med længere. Der er kommet så mange nye toner ind SF, så mange nye der vil til orde i det offentlige rum, og de spiller falsk i det socialistiske hornorkester. Vil i bare til orde, er det dagens politik er blevet reduceret til, også for SF?

Carsten Friskytte:

Det indlæg, du har placeret her, blev trykt i Berlingske i går lørdag. Men der er beklageligvis noget, du fuldstændig har misforstået: Ifølge FNs fødevare- og landbrugsorganisation, er løsningen på verdens problemer - sult indbefattet - MERE økologi, ikke mindre. Således kan man brødføde klodens befolkning 50 år frem i tiden ved at omlægge til økologi.

Læs f.eks. dokumentet "Organic Agriculture and Food Security" fra en FAO konference sidste år i maj:
ftp://ftp.fao.org/paia/organicag/ofs/OFS-2007-5.pdf

En mere letlæselig gennemgang af dokumentet forefindes hér:
http://www.i-sis.org.uk/FAOPromotesOrganicAgriculture.php

Du bør endvidere notere dig, at et stort, uafhængigt og internationalt projekt til nogle hundreder millioner i disse år er ved at blive gennemført. De første delkonklusioner kom sidste år i september: Det blev her bemærket, at økologiske fødevarer indeholder 40-60 % flere antioxidanter og næringsstoffer end ikke-økologiske fødevarer.

Ved at give Verden mere GMO og flere pesticider etc samt mindre økologi, er vi med til at gøre maden mindre nærende. Med andre ord, at øge produktiviteten på en u-økologisk måde fører blot til, at det enkelte menneskes mad forværres. Hvilket blot vil forarme verdens fattige yderligere.

Jeg ved ikke, hvorfra dine ideer om uproduktiv økologi kommer fra. Men FAO er altså uenig - og jeg har personligt større tillid til dem end til tilfældige påstande fra Dansk Landbrug. Eller hvor har du dine tal fra?