Læsetid: 2 min.

Greenpeace på afveje

Debat
21. maj 2008

Genmodificerede planter har en række fordele. Det kan man læse sort på hvidt i den rapport, som det såkaldte IAASTD-panel netop har offentliggjort. Greenpeace kalder panelet for FN's landbrugspanel og bruger underligt nok rapporten i en kampagne mod GMO. For eksempel påstår Dan Belusa fra Greenpeace i Information den 7. maj, at rapporten anfører "at GMO giver lavere udbytter og har medført øget brug af ukrudtsgift." Enten har Dan Belusa ikke læst rapporten, eller også har Greenpeace besluttet sig for at læse rapporten helt ensidigt.

Rapporten er faktisk meget nuanceret i forhold til GMO-planter. I rapportens executive summary står der f.eks. at: "data baseret på nogle år og visse GMO-afgrøder indikerer særdeles variable 10-33 procent forøgelser i udbyttet nogle steder og fald i udbyttet andre steder."

I rapportens kapitel tre er der en lidt grundigere gennemgang af forskningsresultaterne. Her står der blandt andet, at "de sociale og økonomiske konsekvenser af GMO-afgrøder afhænger af de socioøkonomiske og de institutionelle forhold i det land, som de introduceres i. Der har hovedsagelig været positive landbrugsøkonomiske fordele ved GMO for store producenter i industrialiserede lande, mens der er færre beviser for de positive konsekvenser for mindre producenter i udviklingslande."

Herefter refererer rapporten en hel række forskningsresultater, der viser en række betydelige gevinster ved GMO-afgrøder i form af reduceret brug af pesticider og reduceret udledning af CO2. Rapporten refererer også en vis bekymring over effekterne af GMO-afgrøder. Men denne bekymring handler hovedsagelig om, at landmænd i u-landene tager afgrøderne i brug som led i en intensiv produktion, som de mangler forudsætningerne for, og nogle gange benytter lejligheden til at udvide deres produktion på marginale jorder, hvorved de skaber andre miljømæssige problemer.

Greenpeace bryder sig ikke om GMO af ideologiske årsager. Fred være med det. Her kan jeg bare konstatere, at mere velinformerede organisationer som Folkekirkens Nødhjælp har en anden holdning. Christian Friis Bach, som er international chef for Folkekirkens Nødhjælp, mener, at selvom GMO ikke kan redde det hele, så er det "et middel til hurtigere udvikling af eksempelvis majs, der er mere modstandsdygtig over for tørke. Samtidig er det uomtvisteligt, at en række lande i Afrika bør øge forbruget af kunstgødning for at forbedre deres udpinte jord." Sådan udtalte han til JP den 14. april.

Det er under al kritik, at Greenpeace decideret misinformerer om indholdet af IAASTD's rapport som led i sin ensidige kampagne mod GMO. Jo mere Greenpeace gør den slags, jo mindre troværdighed har organisationen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Carsten Friskytte

"Så skulle den ged vist være barberet" fristes man til at udbryde efter læsning af fødevareminister Eva Kjer Hansens ovenstående indlæg.

Men nuvel! Et par kommentarer skal dog ledsage det. For det første er det jo indlysende rigtigt at GM-afgrøder har deres fordel i moderne landbrug, og langt de fleste tredjeverdenslande har et tilbagestående landbrug - med små jordlodder osv. Afkastet er ikke stort nok til investeringer i teknologi. Hertil kommer, at statslig hjælp til investeringer er yderst sparsom - om overhovedet eksisterende. Tværtimod pålægges landbrugsvarer udførselstold, der ofte er staternes væsentligste indtægtskilde. Hvis ikke disse lande kan overtales til omlægning af deres indtægtskilder, vil deres landbrugsproduktion aldrig blive tilstrækkelig.

Kendsgerningerne er, at GM-afgrøder HAR bragt produktionen i vejret, og HAR forbedret producenternes økonomi betragteligt - uanset at Dan Belusa og Greenpeace negliserer det i debatten. Men deres menighed labber deres budskab i sig som en fed kat labber af fløden. Det leder mine tanker hen på Scientology-sekten.

Greenpeace er blevet et selvkørende forretningsimperium efter manges opfattelse. Jeg har ingen forudsætninger for at afgøre om det er sandt. Men jeg håber, at nogen vil grave dybt i pengemaskinens økonomiske motiver. Det bliver naturligvis ikke journalister fra Informatíon. De har forlængst opgivet den journalistiske balance, og hengiver sig nu til ukritisk og viljeløs efterplapren af alskens "grønne" bevægelser - fuldstændig undergivet deres egen selvsuggestion. Velbekomme!

Ingen har åbenbarrt endnu indset at det her udelukkende handler om at Monsanto som tilfældigvis lige også laver Round-up og såsæd som kan tåle Round-up, skal sælge noget mere Round-Up. I Danmark og andre vestlige lande går det nok, men det vil være en katastrofe for farmere mv. i Afrika.

Og det vil det, for de her farmere er vant til at tage såsæd fra til næste år. Dette forhindrer Monsanto dem i, fordi når såsæden skal sprøjtes med Round-up, ja så er det jo vigtigt at Monsanto også lige kan sælge noget såsæd, der er lavet sådan at det kan tåle Round-up til f.eks. de afrikanske farmere.

Der er desuden også en vis evidens for at GMO-grønstager mv. kan forbinde sig med andre mere naturlige grøntsager, ligesom det bestemt heller ikke kan være meningen, at klodens forbrug af kunstgødning skal øges. Det er jo sikkert korrekt nok, at på den korte bane kan forbruget af pesticider nedsættes betragteligt, men hvad mon der sker, når også de udyrene mv. er blevet resistente overfor brugen af Round-up ?

Stort set alle mente også at DDT var hamrende uskadeligt. Det var det så ikke...

Ensidig udvælgelse af forskningsresultater, der understøtter en bestemt holdning til GMO, ses hyppigt i debatten. Det er Greenpeace ikke ene om. I debatsektionen på www.planteforskning.dk nuanceres nogle af de historier, som ukritisk viderebringes i flere medier.

Der er fordele ved de GM-planter, som er på markedet i dag - ellers ville de ikke blive dyrket - men man kan naturligvis ikke løse alle jordbrugsrelaterede problemer med genteknologi. Eksempelvis er det økonomer mv. og ikke biologer, der skal løse problemer med urimelige handelsforhold og dårlig infrastruktur.

Gensplejsede planter kan være med til at løse nogle specifikke problemer i ulandene, men man må ikke glemme behovet for konventionel planteforædling og udvikling af forbedrede dyrkningsmetoder. Bistand til traditionel forædling af afgrøder og optimering af dyrkningspraksis i ulandene, især i Afrika, er essentiel, hvis udbytterne skal øges.

Ofte nævnes markørassisteret selektion (MAS) som et alternativ til genteknologi. Her skal være opmærksom på, at metoden kræver højteknologisk udstyr, ekspertise og en omfattende forskningsindsats, som sjældent er til rådighed i ulandene. Desuden kan man ikke selektere sig frem til egenskab, hvis den ikke findes i udgangsmaterialet.

Hvis bioteknologiske metoder som gensplejsning og MAS skal komme ulandene til gavn, skal der langsigtet offentlig forskning til i både rige og fattige lande - helst med samarbejde.

Ideologierne må lægges på hylden, hvis der skal produceres tilstrækkelige mængder planteprodukter uden at belaste miljøet mere end nødvendigt. Der er behov for at kombinere det bedste fra forskellige strategier. De fornuftige sædskifteprincipper fra økologisk jordbrug bør implementeres, men hvis det er nødvendigt for at få et ordentligt udbytte og sikre at høsten kommer i hus, må man supplere med kunstgødning og pesticider - naturligvis brugt forsvarligt. Man bør dyrke forædlede sorter, som er tilpasset lokale forhold og supplere med GMO, hvis der er behov for egenskaber, som ikke umiddelbart kan opnås ved konventionel forædling. Uddannelse af landmænd og -kvinder er uhyre vigtig, uanset hvordan jorden dyrkes.

Carsten Friskytte

Karsten Aaen: "Der er desuden også en vis evidens for at GMO-grønstager mv. kan forbinde sig med andre mere naturlige grøntsager".

Vil Karsten Aaen ikke have den godhed at fortælle os hvor den evidens findes?

Hvor kan man læse om den?

Er den videnskabeligt bevist?

Eller er der igen bare tale om et eligiøst dogme, som er fisket op af Greenpeace's affaldskurv?

HB Rasmussen

Friskytte, hvis der ikke var risiko for at genmodificerede planter kunne sprede deres gener til andre planter var der ingen grund til at have loven om sameksistens.

http://www.fvm.dk/Default.aspx?ID=15489

At verdenssamfundet har tilladt, at der kan tages patent på levende organismer er og bliver et problem, også i forbindelse med GMOer.

Kære Eva Kjer Hansen

Nu hvor du er i gang med det manipulerende, ville det så være muligt for medicinalindustrien at manipulere et luftbåren HIV-virus, hvis spredningspotentiale derved bliver mange gange større, end tilfældet er i dag?

Med den ekstremt stigende befolkningstilvækst er det på høje tid, at man udvælger et pænt antal grænseoverskridende, bestandsregulerende sygdomme, som herefter er et livsvilkår. Forstået på den måde, at der ingen behandling vil være, om man rammes af en sådan.

Og nok så vigtigt i den forbindelse er det at nævne, at det vil nedbringe sundhedsvæsnets udgifter ganske betragteligt. Det økonomiske er jo politisk altid det eneste og mest væsentlige at fremhæve. For det er så påfaldende meget lidt andet, som politikerne har forståelse for.

På samme måde er det værd at understrege, at metoden er socialt retfærdig. For de kornfede mennesker vil nemlig ingen fordele have i forhold til de fedtfattige. Der skal nemlig være lige vilkår for alle.

Så det etiske ved metoden bliver ikke noget problem.

Så Greenpeace har naturligvis ret i, at vi ikke skal manipulere naturen, som Venstre manipulerer menneskenes forståelse af naturlighed.

Det kommer der nemlig kun tabere ud af!

Er du klog nok til at forstå det?

Bjørn Holmskjold

@Karsten Aaen
Monsanto er ikke det eneste firma, der laver GMO, og der laves andet end RoundUpresistens. Syngenta har f.eks. opkøbt alle patentrettigheder til den gyldne ris. Firmaet støtter udvikling af sorter, som er tilpasset lokale forhold i ulandene og undlader at opkræve patentafgifter fra fattige bønder.

Der er ingen, der tvinger afrikanske farmere til at købe såsæd af Monsanto. Patentet på glyphosat ( det aktive stof i RoundUp) er iøvrigt udløbet.

Det der sker, når "udyrene" - jeg går ud fra, at du mener ukrudtet - er blevet resistent overfor RoundUp er, at man må bekæmpe ukrudt på en anden måde.

Hvad er det for nogle GMO-grønsager?
Hvad har GMO med kunstgødning at gøre? Alle planter skal have gødning. Ellers vokser de ikke.

@ HB Rasmussen
Man kan ikke skære alle GM-planter over en kam. De forskellige afgrødearter har forskellig biologi. Raps er f.eks. fremmedbestøver og krydser gerne andre rapsplanter og kan i visse tilfælde krydse med agerkål. Hvede er selvbestøver, og selvom man dyrker forskellige sorter lige ved siden af hinanden, sker der sjældent krydsning. Kartofler formerer sig ikke ved frø i vores klima.

Carsten Friskytte

Hvad har jeg, arme synder, dog gjort når jeg skal trækkes med argumenter som dette fra HB Rasmussen: "Friskytte, hvis der ikke var risiko for at genmodificerede planter kunne sprede deres gener til andre planter var der ingen grund til at have loven om sameksistens."

Jo, jo - det kan da godt tænkes at gén-modificerede planter kan bestøve andre planter, og det kan også godt tænkes at de kan overføre deres egenskaber til disse planter. Og hvad så? De "grønne" bevægelser har opstillet et uvirkeligt skrækscenarium, som ikke har hold i virkeligheden. Hver dag året rundt må landmænd bekæmpe uønskede planter mekanisk - eller med de bare næver. Det er slet ikke noget nyt - og slet ikke skræmmende (bortset fra for HBR).

Men når vi ser bort fra denne hypotetisk og indbildte fare, så er HBR's argument en cirkelslutning, som bekræfter sig selv. Har HBR aldrig hørt om symbollovgivning, dvs lovgivning som skal berolige og/eller tilfredsstille vælgerne? Så kan jeg fortælle ham, at dansk lovgivning formeligt flyder over med den slags. Den mest herostratisk berygtede er "Lov mod ophold i bestemte bygninger" - også kaldet "rocker-loven".

HBR skal spørge sig selv om hvad er lov substantielt er? Jeg skal svare for ham: Det er en regel de politisk magtfulde indfører for at fremme en eller flere bestemte ting, som de mener er ønskeligt for samfundet.

Antageligt blander HBR naturlove, fysikens og metematikkens love sammen med parlamentariske love. Derfor kommer han til den falske cirkelslutning, at når der er en lov, så er der også grund til at den er der. Farvel, Erasmus Montanus!

HB Rasmussen

Friskytte og Bach: den konkrete risiko er beskrevet her: http://www.gmo-compass.org/eng/safety/environmental_safety/171.environme...

Det er bl.a. på denne baggrund DK lavede lovgivning om sameksistens.

Det lader til at denne diskussion mangler nogle lidt større perspektiver for hvad GMO-projektet egentligt går ud på. Det problem kunne dog løses, hvis folk gad afsætte den tid, det tager at se dokumentarfilmen THE WORLD ACCORDING TO MONSANTO, som blev sendt på fransk tv i marts. Den er et absolut must see, hvis man ønsker at forstå hvad der virkeligt er på spil her. (Den kan findes på nettet, hvis man leder lidt).

Carsten Friskytte

Og hvad kan man så læse på den website, HBR henviser til: "This website project is financially supported by the European Union within the European Commission’s Sixth Framework Programme. GMO Compass is the work of independent science journalists. The European Commission and other EU agencies are not responsible for the content of this website."

Hvad man kan læse, er altså at journalisterne SELV er ansvarlige. Udtrykt på en anden måde: De kan ikke holdes ansvarlige, så længe de skriver "i god tro". Kun moralsk. Så meget om HBR's kildekritik.

Til Karsten Aaen

Vedr. din komentar: Stort set alle mente også at DDT var hamrende uskadeligt. Det var det så ikke...

for ikke så længe siden kom det frem at DDT ER HAMRENDE USKADELIGT og at det igen er blevet tilladt at bruge

IAASTD blev startet af den såkaldte "Verdensbank" der jo som bekendt
er oprettet af socialister der vil give det hele til muslamisterne og alle
de andre "fattige" . Dette filantropiske foretagende ledes for tiden af
en af vor tids største freds-forkæmpere, Robert Bruce Zoellick,
medunderskriver af freds-dokumentet fra "PNAC" til Bill Clinton af 26.1.1998 .
Han er/var endvidere medlem af bla The Aspen Institute, The Trilateral Commission, The Council on Foreign Relations, ENRONS advisory board og stort set alt andet som hædersmænd med social samvittighed er medlem af ..
Eller sagt på en anden måde : En neo-Konservativ .

Til Bjørn Holmskjold : Er du igang med at læse op paa Eugenics
(race-hygiejne) eller ?

Carsten Friskytte

Der må være en forklaring på den larmende tavshed fra disse siders traditionelle grønne entusiater. Den eneste pausible vil være, at de ikke aner et klap GM-afgrøder - bortset fra at de er modstandere af dem!