Læserbrev

Læserbreve fra litteraturtillæg

Mogens Jensen om dårlige anmeldelser og Birgitte Jensen om Forenede Oversættere
Debat
29. maj 2008

Jeg hader dårlige anmeldelser

Mogens Jensen, direktør,Jyderup

Det kan være en tvivlsom fornøjelse at læse anmeldelser - også i Information. En velformuleret og saglig kritik kan berige ens dag.

En god bog-, musik- eller filmanmelder er, efter min mening, en person, der ikke er involveret i det projekt, han eller hun skal anmelde. Det er ikke en rygklapper eller en 'dødforenhverpris'person, men et kompetent menneske, der forstår at behandle projektet fagligt, sagligt og menneskeligt uden smålig skelen til daglig humørform, personlige aversioner, politiske tilhørsforhold osv. Læg mærke til, jeg bruger ikke ordet 'neutral' - det ord hænger ikke sammen med mennesker. En anmelder skal have en vinkel.

Der har været et par uhyrlige eksempler i den senere tid, hvor det mere synes at være målet at udgyde sin egen galde end at behandle en tekst eller film på en sober måde. Toppen af dette var Svend Aukens (SA) anmeldelse af Jørgen Steen Nielsens (JSN) nye bog i Information 27. maj. Jeg har stor respekt for begge. Læser med entusiasme næsten alt, hvad JSN skriver i avisen, og nyder det. SA har jeg agtet som miljøminister og håbet på som statsminister. Men SA's anmeldelse er det rene rygklapperi og tjener hverken ham eller Information til ære. For at føje spot til skade får vi i slutningen af anmeldelsen en svada fra de politiske arkiver om, hvor dårligt VKO gør det på miljøområdet, og hvor gode S var i sin tid. Jeg er fuldstændig enig, men det hører ikke hjemme i en boganmeldelse, Svend.

Forenede oversættere findes allerede

Birgitte Jensen, forbundsformand, og Jørgen Christian Wind Nielsen, konsulent, begge i Forbundet Kommunikation og Sprog

Dr. phil., docent Ernst-Ullrich Pinkert, medlem af Dansk PEN - og med ham flere - opfordrer i Informations bogtillæg 22. maj oversættere i alle lande til at forene sig. Opfordringen er en udløber af debatten om forfatternes seje kamp mod arbejdsgiverne, forlæggerne.

Som Dr. phil. og medlem af Dansk PEN er det underligt, at Ernst-Ulrich Pinkert ikke ved, at oversætterne i alle lande allerede er forenede. Det er de i den internationale oversætterorganisation International Federation of Translators - FIT, her med engelsk navn og fransk akronym, der er det mest anvendte. FIT blev grundlagt i 1953 af Pierre-François Caillé og er en UNESCO-anerkendt samarbejdsorganisation. FIT er en sammenslutning af oversætterorganisationer med medlemsorganisationer i godt 50 lande. FIT repræsenterer de immaterielle og materielle interesser for mere end 60.000 oversættere verden over. Med oversættere menes alle slags oversættere, oversættere af børnelitteratur, skønlitterære oversættere, faglitterære oversættere, fagsproglige oversættere, billedmedieoversættere osv., men også terminologer, der får en stigende betydning i opbygningen af den digitale infrastruktur i vores vidensamfund, og technical writers, der kombinerer forfattergerningen med oversætterhvervet. Sidst men ikke mindst tolkene: Retstolke, social- og indvandrertolke, forretningstolke m.v.

Ikke mindst tolkene er i fokus for tiden, fordi flere og flere tolke - som journalister - mister livet i konflikt- og krigszoner. Afghanistan, Balkan, Irak. Heller ikke uheldige episoder med danske tolke har vi været forskånet for - forsvarets sprogofficerer, der fungerer som forhørsledere og tolke på én og samme tid og dermed krænker et helt fundamentalt etisk princip om tolkens uafhængighed. Eller tolke i Irak, der er privat ansat, så invasionsstyrkerne kan fralægge sig det juridiske - men jo ikke det moralske - ansvar. USA har da også givet husly til flere tolke, der arbejdede i det sydlige Irak. En sag der blev ganske uskønt håndteret af den danske regering. Et identitetskort til tolke forhandles for tiden mellem FIT og International Federation of Journalists. Forbundet Kommunikation og Sprog har bidraget økonomisk til FIT's Human Rights Committee med det formål at få en tolk ud af Irak.

FIT har til formål - kort fortalt - at samle eksisterende oversætter- og tolkeorganisationer, at formidle information, at fremme medlemmernes interesser og at arbejde for oversætteres og tolkes anerkendelse og status i samfundet.

En række dokumenter og erklæringer ligger til grund for FIT's arbejde, bl.a. the UNESCO Recommendation on the Protection and Improvement of the Legal and Social Status of Translations and Translators, vedtaget i Nairobi i 1976 - Nairobierklæringen. Men også the Translator's Charter, der er en etisk platform for oversætteres rettigheder og pligter, ikke mindst på ophavsrettens område. Chartret er vedtaget i Dubrovnik i 1963 og revideret i Oslo i 1994. Især medlemsorganisationerne fra Norge udmærker sig i øvrigt ved at bidrage økonomisk til FIT fra midler hidrørerende fra ophavsretspenge i Norge.

FIT er bygget op omkring et antal regionale centre, bl.a. i Europa, i Nordamerika og i Latinamerika, og et virtuelt center i Asien. Endvidere har FIT en række stående udvalg eller komiteer, Social tolkning, Medier, Uddannelse, Juridisk oversættelse og retstolkning, Ophavsret, Terminologi og den legendariske FITLit, FITs komité for litterær oversættelse, med den navnkundige Peter Bush i spidsen. FITLit fører sine kampe på den internationale scene, fordi forlagsbranchen er international.

FIT holder verdenskongres hvert tredje år, næste gang Shanghai i begyndelsen af august måned. Mere end 1.300 personer har allerede tilmeldt sig den åbne del af kongressen, der er åben for alle. I øvrigt er det jo værd at observere, at vært for kongressen er TAC, Translators Association of China, én af verdens største oversætterorganisationer, og at TAC er medlem af en organisation der arbejder for ytringsfrihed og oversætteres rettigheder.

På kongressen uddeles et antal priser: En pris for den bedste hjemmeside. Astrid Lindgren-prisen for bedste oversættelse af børne- og ungdomslitteratur - prisen er sponsoreret af Astrid Lindgren-Fonden. Aurora Borealis-prisen for den fremmeste oversættelse af faglitteratur. Prisen er sponsoreret af den norske forening for faglitterære forfattere og oversættere. Aurora Borealis-prisen for den bedste oversættelse af skønlitteratur. Prisen er sponsoreret af den norske skønlitterære oversætterorganisation. Karel Capek-medaljen for litterær oversættelse fra små sprog. Prisen for det bedste fagblad, og endelig Pierre-François Caillé-mindemedaljen til den person der har gjort en skelsættende indsats for oversættere på internationalt plan.

Tre organisationer i Danmark, der repræsenter oversættere, er medlemmer af FIT. Ses vi i Shanghai, Ernst-Ullrich Pinkert?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her