Læsetid: 2 min.

Nøgtern GMO-debat?

Efter at hævde, at GMO-landbrug er løsningen på den globale fødevarekrise, beder Fødevareminister Eva Kjer Hansen (Inf. 29. april) nu om en fordomsfri debat om gensplejsning (GMO)
Debat
7. maj 2008

Efter at hævde, at GMO-landbrug er løsningen på den globale fødevarekrise, beder Fødevareminister Eva Kjer Hansen (Inf. 29. april) nu om en fordomsfri debat om gensplejsning (GMO). Jeg er enig.

Gensplejsning har i over 50 år været omgærdet af en sejlivet myte om teknikkens fantastiske potentiale. GMO-mytens sammenblanding af fakta, fiktion og forretning afsporer den nøgterne debat. Som fødevareministeren selv påpeger, er det tid til at lytte til videnskaben.

Men hvor kan fødevareministeren få den nøgterne videnskabelige vurdering af det landbrugsmæssige potentiale af forskellige dyrkningssystemer og teknologier, som hun efterspørger?

Det spørgsmål tog verdenssamfundet allerede fat på for fire år siden, da bl.a FN og Verdensbanken etablerede The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD), til dagligt kaldet FN's Landbrugspanel. IAASTD er opbygget efter samme model som FN's Klimapanel (IPCC) endda med den tidligere IPCC-chef Bob Watson som chef. IAASTD er nedsat i erkendelse af, at de globale landbrugsmæssige udfordringer er for alvorlige til, at den nuværende ubæredygtige landbrugsmodel kan fortsætte.

Det er på denne baggrund, at FN's Landbrugspanel (IAASTD) afstikker den overordnede kurs for en nødvendig landbrugsreform. Over 400 forskere har indgået i det videnskabelige panel, der i april fremlagde deres rapport på regeringskonferencen i Johannesburg (hvor Danmark ikke deltog) Rapporten blev vedtaget af over 60 regeringer.

Panelet anfører, at GMO giver lavere udbytter og har medført øget brug af ukrudtgift. Desuden advarer forskerne om, at GMO fortærer en uforholdsmæssig stor andel af forskningsmidlerne. Direkte adspurgt om GMO kan løse hungerkrisen svarer IAASTD-chefen nej.

Hvordan modtager fødevareministeren så FN-panelets fordomsfri videnskabelige vurdering, som hun netop hævder at efterspørge? At dømme efter ministerens svar i Information blev det desværre ikke modtaget.

Da det altså ikke er GMO, der kan redde ofrene fra hungerkrisen, må man spørge, hvorfor fødevareministeren bringer GMO på banen? Det fødevareministeren egentlig ønsker at opnå mht. GMO har faktisk ikke med fødevarekrisen at gøre. Eva Kjer Hansens ærinde er de økonomisk pressede svineproducenter. Hun vil ændre GMO-reglerne, så landbruget kan anvende GMO-foder, der er forurenet med ikke godkendte, eksperimentelle GMO.

Sådanne forurenede partier er svære at sælge og kan derfor fås til lavere pris. Det er ikke billigere, fordi høsten er større. Det er billigere, fordi der (med god grund) ikke er ret mange, der vil købe den slags foder.

Da formålet er marginalt billigere svinefoder, er det ikke rimeligt at spænde ofrene for den globale fødevarekrise for GMO-dagsordenen. Dels fordi GMO giver lavere udbytte. Dels fordi øget kødspiseri er en af grundene til krisen. For hvert kilo svinekød, der ikke produceres, bliver der frigivet 3-4 kilo korn. Fødevarekrisens ofre har ikke sammenfaldende interesser med de danske svineproducenter - tværtimod. At ministerens løsning er en ringe løsning på svineproducenternes problem er en anden sag.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Carsten Friskytte

Dan Belusa (DB) foretager en motivanalyse af Eva Kjer Hansens indlæg: "Eva Kjer Hansens ærinde er de økonomisk pressede svineproducenter. Hun vil ændre GMO-reglerne, så landbruget kan anvende GMO-foder, der er forurenet med ikke godkendte, eksperimentelle GMO."

Han må have været inde i hendes hoved for at aflæse de derværende tanker - eller også er han offer for sine fordomme. Men selvom han så har ret i sin motivanalyse, ville det så være så slemt at hun forsøger at komme svineproducenterne til undsætning?

For miljøaktivister, dyrevenner og venstreorienterede er svineproducenter blevet et hadeobjekt, som de selv har dæmoniseret - på nøjagtigt samme måde som nazisterne dæmoniserede jøderne. Mit mangeårige kendskab til de tre nævnte grupper giver mig grund til at betragte dem som autoritære religiøse sekter, og jeg ville nødig leve i et samfund, hvor de havde magt som de har agt!

DB fremturer med påstanden om at GMO-afgrøder giver et lavere udbytte end almindelige afgrøder, og denne gang trækker han ikke mindre end 400 eksperter i manegen; nemlig FN's Landbrugspanel (IAASTD). Jeg har ikke læst deres rapport. Men jeg har et godt kendskab til danske bønder. Derfor ved jeg, at en udsæd (frø), der ikke lever op til det forventede, ikke får en ny chance. Det samme gør sig formentlig gældende for andre sammenlignelige landes landmænd. Og disse bliver øjensynligt ved med at bruge GMO-afgrøder - til DB og Greenpeace's store irritation.

Og med hensyn til miljøaktivister og økologer, så har jeg erfaring for at de manipulerer groft og skamløst, og er utåleligt frelste og intolerente - som religiøse sekter af den værste slags.

Carsten Friskytte

Nej, jeg får et resumé fra en professor i USA, som jeg har sat i gang med at gennemgå ALLE de omhandlede undersøgelser, der angiveligt viser at økologi kan fordoble eller tredoble produktionen ved overgang til økologi.

Foreløbigt har jeg læst nogle papirer om emnet fra DIIS, og det var tvivlsomme makværker, der helt øjensynligt startede med konklusionen.

Carsten Friskytte

Jeppe skriver: "....eller de millioner af mennesker i fattige lande, der må leve med fejlslagen høst, lavere udbytte og forringet jordkvalitet som følge af at praktisere den jordbrugsform, som du anbefaler?".

Enten behersker han ikke sproget eller også fifler han med det for at opnå et bestemt resultat. For det første nævner han ikke hvilken fejlslagen høst, der sigtes til? For det andet kan vi ikke vide hvad, der årsag til den ukendte høst? Er det insektangreb, tørke eller oversvømmelse? Nej, der er tale om upræcise beskyldninger - grebet lige ud af luften!

Og hvilket produktionsform er det så jeg anbefaler? Er det den Jeppe implicit TROR jeg anbefaler? Eller er det den han beskylder mig for at anbefale? Og hvad har jeg egentlig anbefalet? En præcisering udbedes.....

Jeppe fortsætter ufortrødent: "Og som FN, jvf. ovenstående Greenpeace-indlæg, tager afstand fra?" Nå, nå - mon det ikke er at tage munden for fuld? Hvad var det egentlig, der stod i artiklen?: "Panelet anfører, at GMO giver lavere udbytter og har medført øget brug af ukrudtgift. Desuden advarer forskerne om, at GMO fortærer en uforholdsmæssig stor andel af forskningsmidlerne. Direkte adspurgt om GMO kan løse hungerkrisen svarer IAASTD-chefen nej."

Er det at tage afstand fra en bestemt jordbrugsform? Hvis man kan svare JA til dette, så har man en ganske bekvem sprogforståelse. Og så skal man lige bemærke, at artiklen er GREENPEACE' opfattelse. Udtrykt på en anden måde, så har den først været gennem Greenpeace' vridemaskine - og derefter Jeppe's!

Men indlæg på sider som denne - og Miss Informatíon - kan man ikke hænges juridisk op på. Heller ikke fagligt. Altså er banen fri for at forvride og dreje alt som i Völkischer Beobachter. Så dybt er "den grønne horde" sunket!

Carsten Friskytte

Vi har allerede på disse sider været præsenteret for hr. Jeppe's viderværdigheder, og egentlig vil jeg nødig trætte den eventuelle læser med flere af dem. Men hans grove fordrejninger tvinger mig til det.

Han refererer - som allerede nævnt - til "de millioner af mennesker i fattige lande, der må leve med fejlslagen høst, lavere udbytte og forringet jordkvalitet". Ikke et øje kan herefter være tørt. Kendsgerningerne er dog bare, at flere og flere landmænd overgår til GMO-afgrøder - særligt i udviklingslandene. Det tyder jo ikke på at det er nogen dårlig økonomisk forretning at bruge GMO-afgrøder - på trods af at såsæden er dyrere end konventionel såsæd. Fra 2005 til 2006 steg forbruget af GMO-sæd med 13%, så andelen af GMO udgjorde 21% af markedet på 30 mia. US-dollars.

I følge en undersøgelse (Brookes, G. & Barfoot, P. (2007): Global Impact of Biotech Crops: Socio-Economic and Environmental Effect in the First Ten Years of Commercial Use. AgBioForum 9) har GMO-afgrøderne medført en forøget nettoindkomst for GMO-dyrkerne på 27 mia. US-dollars for perioden 1996-2005 (5 mia. US-dollars i 2005).

Nu kan der indvendes, at højere pris ikke er det samme som højere udbytte. Men det skal bonden som forretningsmand ikke forholde sig til, og hverken Jeppe eller Dan Belusa fra Geenpeace forærerer bonden deres spareskillingen for at dyrke økologisk! De foretrækker nok et landbrug som det sovjetiske.

Foreløbigt er der ingen videnskabelige beviser for markante skadelige effekter på nytteinsekter, ophobning af toksiner i jorden eller skadelige effekter på jordens indhold af orme og insekter ved dyrkning af GMO-afgrøder med tilhørende herbicider (ukrudtsmidler) eller insekticider.

Men Greenpeace og proselytten Jeppe fortsætter med at fremture med deres store fortælling om alle de rædsler, der venter os alle. Alle deres kneb har de fundet i arvegodset fra dr. Joseph Goebles, Ronald Reagan, Erik Honnecker m.fl. Jo, det er sgu nogle dejlige drenge. Vé de stakler, som kommer til at leve i deres grønne helvede!

Problemet ligger ikke i GMO eller ikke-GMO.

Det grunder meget mere på at landbrugsudvikling i Afrika aldrig har været 'sexy' eller højt oppe på nogens liste. Vesten var alt for forhippet på at få Afrika med i Industrialderen, at de lige glemte grundforsyningen.

Samtidigt er der en slags 'stamme-romance' i hvilken der hellere vil gives høns, får eller geder i stedet for høj-kvalietetssågods, NPK-gødning eller et stipendie på Landbrughøjskolen.

Carsten Friskytte

Nej, Thomas Holm. Det ligger meget, meget dybere end som så.

Mange ledere i Afrika (og andre udviklingslande) har selv været forhippede på at komme med i industrialderen; nemlig tilhængerne af den såkaldte "afrikanske socialisme", som stadig har tilhængere. Kort fortalt har de ladet landbruget betale for opbyggelsen af industri, hvor staten ejer store dele. Det har de gjort ved at belægge landbrugseksporten med udførselstold. Derfor kan landbrug i dele af Afrika ikke "betale sig".

Denne industri er så plaget af korruption og nepotisme at den savner investeringer i katastrofalt omfang. Hertil kommer de politisk ustabile forhold, som er grunden til at udenlandske investeringer udebliver. Den er sakket teknologisk langt bagud.

Afrikansk landbrug plades også af mangel på infrastruktur: Veje, jernbaner, kølelagerrum, et stabilt distributionssystem for varer (logistik).

En af grundene til at det går så langsomt med udviklingen af dette, finder vi herhjemme (og Europa, samt også USA): Det er de hjemlige tilhængere af "den panafrikanske socialisme". Dem finder man i udviklingsorganisationerne. Det er de gamle kommunister og socialister, der har opdaget, at deres guldkorn falder i bedre gødet jord hos håbløst fattige i udviklingslandene. Deres tese er, at der skam ikke er nogen grund til at de fattige afrikanere skal gennemgå den samme udviklingsmodel, som Europa har brugt i 250 år. En tese, som er udviklet af Blekingegade-bandens chefideolog, Torkil Lausen. Men det er ikke noget man taler højt om! Når den sande kommunisme er udviklet i ulandene, vil det virke svært overbevisende på den velfærdsbestukne arbejderklasse i industrilandene. Velbekomme!

Din analyse er desværre vulgær-marxistisk (det var ikke ondt ment!).

At give en ged eller lignende, er efter min opfattelse DET MINDST SKADELIGE vi kan gøre lige nu - i betragtning af at den kendte udviklingshjælp faktisk er skadelig, for den udvikling, som er nødvendig i Afrika. Den ødelægger nemlig meget mere end den gavner, idet den fremmer korruption og holder uduelige magthavere på tronen, som fylder egne og udenlandske aktørers lommer med penge, der er taget fra dig og mig!

Endelig er det tumpet at uddanne afrikanere i Europa og USA: De vil ikke hjem, når de har fået en uddannelse - og jeg forstår dem godt! En kommende undersøgelse vil utvivlsomt vise, at de allerede i Europa og USA uddannede afrikanere er i f.eks. Sydamerika, Australien og måske de gamle kommunistlande. Så hellere opbygge kvalitetsuddannelser beliggende i Afrika.

Magnus Falko

Carsten Friskytte gør regning uden vært, og jeg tror ikke, at han indtil videre er den rette til at tale om fordomsfuldhed med mere på GMO-området. At Eva Kjer Hansen faktisk talte for - endnu mere - gensplejset soja med henblik på billig tilsætning til dyrefoder, kunne man læse i en række artikler i medierne, bl.a. her: http://politiken.dk/indland/article492605.ece og http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/06/22/074432.htm ...Greenpeaces Dan Belusa gengiver altså Eva Kjer Hansen korrekt, konkret og sagligt.

Det er i øvrigt fuldstændig fantastisk, at damen plæderer for GM-afgrøder med de sultende som argument, for netop de gigantiske sojamarker i Sydamerika har fortrængt ikke bare regnskov og savanne, men også agerjord, hvor bl.a. Argentina og Paraguay for ganske få år siden dyrkede et væld af forskellige afgrøder. Argentina kaldtes verdens frøkornslager. I dag ses der sult i flere områder af Argentina for første gang. Sojaen eksporteres primært til Kina og Europa, bl.a. Danmark.

Og nej, sulten skyldes ikke landets økonomiske krak. Krakket affødte fattigdom, men ikke sult. Sulten skyldes suverænt sojaen. I Argentina er næsten 100 pct. af sojaen gensplejset RoundUp Ready soja. Landet må i dag importere en række afgrøder, som landet før producerede selv. Ukrudtsgiften RoundUp er ikke længere nok, bl.a. fordi en række ukrudtsarter har udviklet RoundUp-tolerans - præcis som forudset af økologer, miljøaktivister og talrige biologer.

De få GMO-tilhængere, der trods alt har scrotum nok til at indrømme sojatragedien, siger typisk, at den ikke skyldes gensplejsningsteknologien i sig selv, men primært monokulturen, og det er der på ét plan noget om, men udsagnet er i realiteternes verden udtryk for et farligt tunnelsyn. Det overser nemlig, at de argumenter, med hvilke GM-sojaen er introduceret, er de selv samme argumenter, som de fleste andre GM-afgrøder også introduceres med. Og med sojaen kan vi altså se, hvor galt det kan gå.

Jeg anbefaler bl.a. disse to rapporter af blandt andre den dansk-argentinske molekylærbiolog Lilian Graciela Joensen: www.econexus.info/pdf/ENx-Argentina-GE-Soya-Report-2005.pdf og http://www.monocultivos.com/soja/publicaciones/ParaguaySojero06R.pdf

Ikke før Carsten og andre har læst disse rapporter kan man udtale sig kvalificeret om det rimelige i yderligere satsning på GM-afgrøder til dyrefoder.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at undertegnede, der er medlem af Enhedslisten, ikke er imod hverken svinebønder eller svin, men jeg er imod det nuværende landbrugssystem. På den konstruktive front anbefaler jeg bogen 'Biodynamisk jordbrug - fra vision til virkelighed', Hernov, 1988. Heri skitseres det, at Danmark kunne brødføde 16-18 millioner mennesker med biodynamisk landbrugsdrift på det daværende fulde landbrugsareal.

Siden bogens udgivelse er det danske landbrugsareal mindsket vel rundt regnet 10 pct., idet byzonerne er vokset, og flere naturområder er fredet, så i dag ville tallet være cirka 14-16 millioner. Og jo, svinehold er skam en naturlig del af det biodynamiske landbrug, og i denne landbrugsform er man selvforsynende med foder.

Carsten skriver "at en udsæd (frø), der ikke lever op til det forventede, ikke får en ny chance" - han overser bare, at er der først nået at ske en genetisk spredning og overkrydsning, kan GM-frøene næppe rulles tilbage, og derved får de jo uønsket "en ny chance". Kort sagt: Drop GM-afgrøderne, tak!

Hvis Carsten Friskytte ønsker et landbrug, der også i fremtidige generationer - rent faktisk - er miljømæssigt og dermed også potentielt økonomisk bæredygtigt, så kan han starte med at erhverve sig den nævnte bog. Jeg ønsker Carsten og svinebønderne alt godt.

- Venligst tidl. miljøsekretær Magnus Falko

Magnus Falko

Jeg har - sammen med den plantekyndige cand.pharm. Inge Ambus - også tidligere skrevet en kommentar om GMO og sultproblemet til Carsten Friskytte; disse 12 kortfattede, vigtige pointer: http://www.information.dk/158795 ...Punkt 4 omhandler det næringsstofmæssige aspekt - det gør dette læserbrev af undertegnede også: http://www.noah.dk/gentek/gt260700.html

Interessant er det, at før den såkaldte Grønne Revolution, hvor Vesten begyndte at prakke Syden og Østen vore kemikrævende "vidunderfrø" på, led millioner af underernæring - det gør der stadig, men nu lider desuden milliarder af fejlernæring.

Jeg afviser ikke, at en behersket indgivelse af phosphor er nødvendig i visse jordtyper i Afrika, i hvert fald i en introduktionsperiode, men de fleste GM-frø er stadig decideret afhængige af ikke bare kunstvanding, men også kunstgødning og sprøjtegifte, og det er en alvorlig deroute. Desuden kræver selve produktionen af kunstgødning store energimængder. Ikke just miljø- og klimarigtigt.

Det er blandt de mange vilde afgrødevarianter, at nøglen til resistens (modstandsdygtighed) mod sygdomsangreb skal søges. Artsrigdom på markerne kan sikre overlevelse, idet risikoen for at hele høsten slår fejl nedsættes. En international undersøgelse, som Ambus engang henviste til i et blad, viste eksempelvis, at udplantning af flere forskellige rissorter på samme mark i Kina og på Filippinerne gav en udbyttestigning på 89%, fordi der var mindre sygdom. Der er globalt en stribe af sådanne imponerende forsøg, men de skal udbredes og prioriteres langt, langt mere. Vi mangler eksempler på, at gensplejsede afgrøder kan noget lignende.

GMO-tilhængere siger ofte, at de fattige lande selv ønsker GM-såsæd, men at denne udvikling og handel bremses af Europas usaglige og forkælede GMO-modstandere. Et land kan imidlertid ikke have en vilje, det kan kun konkrete individer have. Der er faktisk en række ulandes regeringer, hvis politikere er så meget i berøring med deres befolkning, at heller ikke politikerne vil have GM-såsæd ind i landet. Andre ulandes regeringer og universiteter vil gerne, men billedet ser som regel anderledes ud, når man tager ud til bønderne selv.

Som blandt andre professor Henrik Hansen fra Fødevareøkonomisk Institut har påpeget (det var på en offentlig høring i 2008), så mangler verden samlet set ikke mad, den er bare frygtelig dårlig fordelt. - Allerede i produktionsleddet, vil jeg så tilføje(!). Europa kunne starte med at droppe import af "cash crops" (eksportafgrøder) såsom soja til brug for dyrefoder og for fyldstof og lecithin-emulgator i vore underlødige, forarbejdede fødevarer. Så ville der frigøres kæmpe arealer landbrugsjord, som de pt. fattige lande kan dyrke egne afgrøder på. Mellem 60 og 70 pct. af vore forarbejdede fødevarer indeholder i dag lecithin og/eller vegetabilsk fedtstof baseret på soja. Man ville derimod på økologisk rigtigt grundlag kunne skabe nødlagre til brug ved naturkatastrofer i sin egen og naboregioner mv., hvis man satsede på overvejende selvforsyning. Så gør de pt. fattige sig også uafhængige af USA's GMO-nødhjælpslagre; en ulækker og nykolonialistisk mega-business.

Hverken vi eller de pt. fattige kan spise penge. Jeg er imidlertid ikke totalt imod handel. Før sojaens indtog var Argentina et glimrende eksempel på et land, der var selvforsynende og samtidig eksporterede af sit kødkvæg og sit afgrødeoverskud. Men det vigtigste for det enkelte individs fødevaresikkerhed vil altid være den lokale/regionale selvforsynende basis.

Magnus Falko

Det er nogle sære udsagn, man til tider hører fra GMO-tilhængere. En af de ivrigste herhjemme, Preben Bach Holm, sagde engang til blandt andre mikrobiolog Bo Normander og jeg efter et debatmøde (Bo og jeg var aktive i NOAH dengang), at der ingen grund er til at bekymre sig om biodiversiteten (artsrigdommen) på grund af GM-afgrøder, for vi har jo genbankerne.

Er manden da helt uvidende om, at frøene - med forskellige tidsmellemrum - skal sås ud, vokse op og danne nye frø, der så tages fra til genbanken, simpelt hen for at holde planten "opdateret" i forhold til det mikrobiologiske samliv med de evigt foranderlige omgivelser?

Hvad så, hvis der i opdaterings-tidsrummet sker overkrydsning fra GM-varianter? Så har vi ganske enkelt ikke længere den oprindelige sort. Den er uddød. - Ultimativt set og over tid, det ved jeg godt, men vi skylder vore efterkommere at tage hensyn til også deres natur og fødegrundlag. Ja, og hvad hvis genbankfrøene rigtigt genudsættes; hvordan vil han fjerne GM-varianterne og deres frø fra både jordens overflade og så langt ned i mulden, som nogle afgrøders frø jo faktisk kan komme og overleve spiredygtigt i årevis, indtil jorden måske behandles, og frøene kommer op til lyset og spirer igen?

Det er også helt utroligt, at der tales om de og de sikkerhedsafstande, for ét år flyver frø eller pollen måske 50 meter, fra dét sted 15 meter det følgende år, fra dét sted næste år 4,5 km. med en eller anden bisværm, osv. progressivt. - Ja, bier er såmænd set flyve helt op til 26 km. med konventionel rapspollen, husker jeg fra de store britiske Farm Scale Evaluations, 2003. Hvilken tåbelig og doven tænkning. Det er alene et spørgsmål om tid. Og som Inge Ambus kan bevidne nede fra Stevns-området, har de konventionelle landmænd dernede intet til overs for sameksistensloven. Som de siger til hende, her i citat efter min hukommelse:

"Ha! Den lov er da helt tydeligt udtænkt bag et skrivebord. Ingen lov kan hindre harer, hjortedyr, fugle og insekter i at bevæge sig fra mark til mark." Heller ikke konsekvent afvaskning af frø og pollen på landbrugsmaskinerne på maskinstationerne, som sameksistensloven taler om, finder de praktisabelt i den dagligdags virkelighed.

Jeg anerkender Friskyttes gode hensigter, men jeg oplever, at han blandt andet - muligvis - ikke er så bekendt med de metoder, med hvilke GMO-industrien presser deres såsæd ned over hovederne på verdens småbønder. Der er masser af eksempler på, at GM-frø ulovligt introduceres, uden at det oplyses, at det er GMO, før det er for sent. Dette skete sågar i et østeuropæisk land i omkring 2000 (husker ikke hvilket nu). Selv i det ellers veludviklede Argentina - og her sker det til "fordel" for sojamarkernes indtrængen - tvinges småbønder korporligt fra deres jord, for at storbønder kan overtage jorden og dyrke, hvad der i regelen er cash crops.

- Jeg nævner disse to eksempler, fordi jeg jo må medgive, at Friskytte nok ikke lige hentydede til Sydens og Østens småbønder, da han skrev om "andre sammenlignelige landes landmænd".

I deres snak om "nytteværdi" af GMO'er glemmer tilhængerne mistænkeligt ofte at inddrage de progressive alternativer til GMO-afgrøder på lige fod i debatten. - For nytteværdi i forhold til hvad? Forskere såsom lektorerne Marten Sørensen og Sven-Erik Jacobsen, begge fra det Biovidenskabelige Fakultet, kan bevidne, at der arbejdes på at udbrede diverse typer klimatolerans i afgrøder via traditionel forædling. De salt- og tørketolerante gener findes allerede i yamsbønne, quinoa, med videre. Disse traditionelle afgrøder er særdeles hårdføre og desuden rige på protein. Der er også forsøg i gang med, via rendyrket darwinisme, at gøre afgrøder tolerante over for selve ukrudtet i stedet for ukrudtsgiften. Det er jo en temmelig interessant vej at gå. Det overflødiggør både ukrudtsgifte (herbicider) og dermed de herbicidtolerante GM-afgrøder.

Sluttelig vil jeg sige til Carsten, at en rapports konklusion kan jo ret beset godt være forfattet efter undersøgelserne, selv om den trykkes i starten af skriftet.

- V.h. Magnus Falko, fhv. aktiv i miljøorganisationen NOAH