Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
10. juni 2008

Ambitiøs investering

Lars Løkke Rasmussen, Finansminister (V)

Et historisk højt investeringsniveau i den offentlige sektor og flere investeringer på vej. Dette er fakta - i modsætning til, hvad der fremgår af Information 19. maj.

Under VK-regeringen har de samlede offentlige investeringer i gennemsnit ligget ca. 4,5 mia. kr. over det årlige investeringsniveau under den tidligere SR-regering.

Som eksempel kan nævnes folkeskolen. Under denne regering er der brugt betydeligt flere midler til vedligeholdelse og nye faciliteter i folkeskolen end under den tidligere regering - både opgjort i faktiske tal og målt i forhold til det generelle velstandsniveau. Vi har derfor et meget højt investeringsniveau, men det i sig selv gør ikke regeringen tilfreds.

Regeringen har derfor med kvalitetsfonden målrettet 50 mia. kr. til yderligere investeringer til de områder, vi alle møder i vores daglige kontakt med det offentlige: sygehuse, daginstitutioner og folkeskoler. På baneområdet har vi med trafikaftalen for 2007 afsat yderligere i alt 4,7 mia. kr. til frem mod 2014.

Regeringens ambition er, at der skal være gode og tidssvarende rammer både for de offentlige ansatte og for alle os, der bruger den offentlige sektor. Vi er ikke i mål, men de næste år investerer vi kraftigt for at opfylde ambitionen.

Reich og det progressive

Erik Christensen, Aalborg

Jeg synes, at Martin Burcharths ellers udmærkede interview med den tidligere amerikanske arbejdsminister Robert Reich i weekenden manglede en væsentlig oplysning i forhold til Informations klima- og krise serie. For få dage siden (den 4. juni) skrev Robert Reich et bemærkelseværdigt indlæg i The Wall Street Journal om den igangværende debat om den amerikanske klimalovgivning ( The Lierberman-Warner Cap and Trade bill). McCain støtter et CO2-kvotesystem - et Cap and Trade system som det europæiske med mange gratis kvoter, Obama er mere ambitiøs. Han går ind for en statlig auktionering (salg af kvoter). Heroverfor argumenterer Robert Reich for et Cap and Dividend system. Hvad vil det sige? At den indtægt, der fremkommer ved salget af CO2-kvoterne, bliver tilbageført til borgerne.

Som han skriver: "Hvis CO2-kvotesalget f.eks. giver 150 billion dollars det første år, bør alle USA's voksne indbyggere modtage en check fra staten for dette år på 1.ooo dollars." Som han videre siger.

"Atmosfæren tilhører os alle". På dansk siger vi, at det er en fælled (på amerikansk commons). Det forekommer kun rimeligt, som han siger, at virksomhederne bør betale os alle for brugen af den. Det er et synspunkt, som vinder frem i det progressive USA. Det burde Information holde øje med.

Klare begreber

Lone Nørgaard, Frederiksberg

En enkelt kommentar til Thue Kjærhus' klumme 'Pind og tørklædets dialektik' (7. juni). I diskussionen om tørklæder er det meget væsentligt at skelne mellem tørklæder i det offentlige rum, og tørklæder på offentligt ansatte. Et forbud mod tørklæder i det offentlige rum såsom Rådhuspladsen, Frederiksberg Have og Den Gamle By i Århus ville være et ulovligt indgreb i privatlivets fred og den personlige frihed.

Det forholder sig anderledes med et forbud mod tørklæder på offentligt ansatte. Her kan to argumenter anføres: 1. Staten kan ikke på én og samme tid forvalte en ligestillingslov og så tillade tørklæder, der pr. definition sætter skel imellem mænd og kvinder. 2. Offentligt ansatte skal fremtræde neutralt.

Forgiftet tanke

Mogens Friis, Kgs. Lyngby

Holdninger, som for år siden blev afvist som helt uanstændige, har i dag frit løb i Danmark og står uimodsagt. Højredrejningen kender igen grænser, og den indre svinehund brøler. Ser man på dagens debat og udskifter ord som islam og muslim med ordet jøde, er man så længere i tvivl om at højredrejning er gået over gevind? Hvor er humanismen, tolerancen og fornuften i debatten?

Kan vi være det bekendt uden et modspil i medierne - dagblade og tv? Man fristes til at sammenligne med de grupper, der af nazisterne blev bøddelmentalitetens ofre. Der er påfaldende lighed med de grupper, der i dag er jaget vildt af liberalismens Darwinister - de psykisk invalide, folk af anden etnisk herkomst og kunstnere. Al anstændighed er ophørt i debatten. Hvordan kan det dog ske i Danmark, svaret er enkelt: vi har et personligt ansvar, hver enkelt af os - vi lader det ske.

Er højredrejningen en begyndelse til en ureflekteret form for 'nynazisme' på det retoriske plan og dernæst på det praktiske. Er der en vis parallel til nazismens begyndelse, først små skridt, så langsomt mere og mere. Spørgsmålene trænger sig på, men er der en vej tilbage?

Den tidligere tjekkiske præsident Václav Havel taler om en 'eksistentiel revolution' - at det er den enkeltes måde at handle på, der er afgørende!

Kunststøtte

Ole Sporring, tidl. Bestyrelsesfmd. Charlottenborg Udstillingsbygning

Socialdemokraties udspil "S: Kunsten skal støttes - ikke styres" præsenteres 7. juni og FM Mogens Jensen kulturordfører S fremhæver betydningen af øgede bevillinger og styrkelse af armslængdeprincippet. Samme lørdag beklager han i "Nat med Den frie" at Den Fries Udstillingsbygning er alvorlig truet, og trækker en interessant forbindelse til Charlottenborgkrisen i 2007.

Både mht Charlottenborg- og nu Den Fries Udstillingsbygning har Kulturministeren lagt stor vægt på at holde armslængde, og har kun givet Den Frie en ekstraordinær bevilling på 500.000 til at vinde tid. Det er beslutninger på armslængdeniveau, der har udløst de tab i diversitet, som MJ nu beklager.

Har MJ straks glemt sine pricipper? Eller gør han opmærksom på, at armslængdeprincippet ikke alene kan sikre mangfoldighed? Mht Charlottenborg- og Den Fries Udstillingsbygninger er det de kunstkyndige magthavere, der har vredet arm på det politiske med beslutninger, som har vist sig fatale for udstillingsformernes diversitet.

Charlottenborg- var ligesom Den Fries Udstillingsbygninger tidligere kunstnerstyret med fokus på førstegangsvisning af nutidskunst. Udstillingsbygningerne var alternative til de akademikerstyrede Museer og kunsthaller. Det har været en overraskende, at den billedkunstlov fra 2001, som skulle betyde et løft for billedkunsten, har ført til indskrænkning i udstillingssteders forskellighed.

Selv om Charlottenborg som statsinstitution er placeret under billedkunstlovens formål at fremme kunsten, fortrænges udbud af ny samtidskunst med museumsudstillinger. Aktiviteten nedsættes, ansøgninger med udstillingsforslag bedømmes af en direktør, som selv vil arangere og senest er Quadrianalen U-turn (Kunstrådets store satsning på international samtidkunst) i forbløffende stilhed taget af programmet til fordel for en god afdød dansk kunstner med forventet større publikumstække.

Poltikerne har et kulturpolitisk ansvar for at formulere formål, rammer og struktur og tage medansvar for hvilke institutioner, samfundet har brug for - og om diversitet er et samfundsgode. I den kommende lovrevision må man håbe at politikerne tænker både på befolkningens adgang til kunst og kunstnernes muligheder for at udvikle og fremvise.

I må oppe jer

Kaj Jensen, Nærum

Nu må Infomation til at oppe sig. For nogen tid siden placerede man i en leder Libyen i Mellemøsten, og i en leder 4. juni er FAO's kongresbygning lagt mellem Circo Massimo og Caracalle-badene, lokaliteter som næppe nogen Romer vil kendes ved. Og om starthjælpen til en familie på to voksne og to børn er acceptabel, skal jeg ikke kunne sige, men hvis familien æder den fodermængde, som Information har købt ind for dagens husholdningspenge, så får den overvægtsproblemer, som langt overstiger de økonomiske.

Ung avis

Ole Hansen, Odense

I har frigjort jer fra den sociale løgn (om de intellektuelles kærlighed til folket). I bringer synlige billeder. Og det store interview om tegneserien 'Linda og Valentin' ville være utænkeligt tidligere.

Information er blevet en 'ung' avis. Desværre møder jeg stadigvæk fordomme, når jeg omtaler det for mine bekendte. Jeg håber, I holder ud, og det ændrer sig.

Bare dumt

Andreas Krog Jensen, Viby J.

Tom Behnkes brug af ordet dum i sin grundlovstale er ikke kun dumsmart, men vidner om manglende viden om besættelsestidens egentlige værnemagere og samarbejdspolitikken, som Fogh ellers har gjort op med.

Matadors 'værnemager' er en af de helt små, men som der var mange af. Det er i sig selv dumsmart at sammenligne en af landets bedste industriledere med den ynkelige figur.

Måske ku man anbefale Behnke at (igen)læse Informations Børge Outzes 4-binds værk: Danmark under den anden verdenskrig. Landets vicestatsminister og erhvervsminister, også tidligere politimand, burde nok indkalde til en 'kammeratlig' samtale.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Charlottenborg i svenske medier:

http://sydsvenskan.se/nojen/article321388.ece