Kronik

Olien - det billige guld

Den globale olieproduktion er stagneret, og i løbet af få år vil den begynde at falde med to til fire procent om året. Derfor skal vi meget hurtigt i gang med at formindske vores olieforbrug på en konstruktiv måde for så vidt muligt at afværge følgerne af den krise, der tegner sig lige forude
Det relevante spørgsmål er, hvad der kommer til at ske, når vores olieforbrug bliver mindre i de kommende år, ligegyldigt om vi vil det eller ej, og hvordan vi kan indrette os derpå.

Det relevante spørgsmål er, hvad der kommer til at ske, når vores olieforbrug bliver mindre i de kommende år, ligegyldigt om vi vil det eller ej, og hvordan vi kan indrette os derpå.

Mario Tama

Debat
12. juni 2008

Råolieprisen stiger. Måske til 200 dollar pr. tønde i løbet af året. Det vil give en benzin- og dieselpris på omkring 15 kr. pr. liter. Jørgen Steen Nielsen opsummerede for nylig den artikelserie, der i de sidste uger har belyst situationen og dens baggrund. Men problemstillingen blev ikke trukket helt skarpt op. JSN skriver, at det er godt, at olieprisen stiger, fordi det giver incitament til at investere i vedvarende energikilder og energieffektiv teknologi, og det kan således afstedkomme en formindskelse af CO2-udslippet. Det giver indtryk af den opfattelse, at det er relevant at diskutere om høje oliepriser er godt eller skidt, sådan som i Deadline 22. maj, hvor to økonomer diskuterede fordele og ulemper. Det relevante spørgsmål er imidlertid, hvad der kommer til at ske, når vores olieforbrug bliver mindre i de kommende år, ligegyldigt om vi vil det eller ej, og hvordan vi kan indrette os derpå. Verdensmarkedsprisen på råolie er den økonomiske faktor, der under de nuværende markedsøkonomiske vilkår tvinger forbruget ned til den mængde, der kan leveres, ligegyldigt om det er godt eller skidt.

Det lader til, at væksten i det globale olieforbrug blev opbremset, da råolieprisen nærmede sig 100 dollar pr. tønde. Det Internationale Energiagentur (IEA) har i hvert fald nedskrevet sine vækstforventninger. Forbruget i OECD-landene forventes at være vigende, men fortsat vækst på 3,5 procent p.a. i de olieeksporterende lande og i Kina vil give en global forbrugsstigning på 1,2 procent i 2008. Sidste år regnede man med 2,2 procent. Forklaringen er, at da produktionskapaciteten ifølge IEA er stagneret, skal forbrugsvæksten i de olieeksporterende lande og i Kina, som har dollar og olieforsyningskontrakter nok til fortsat forbrugsstigning, modsvares af et faldende forbrug i alle de andre lande, der køber olie til verdensmarkedspriser, heriblandt Danmark. Den fortsatte prisstigning tyder på, at prisen skal endnu højere op, før forbrugerne i OECD-landene formindsker deres forbrug til den mængde, der kan leveres.

Svært at forudse

Vi skal indstille os på, at vores olieforbrug og forbruget i alle de andre OECD-lande om 15 år vil være meget mindre end det nuværende - måske kun halvdelen - fordi den globale olieproduktion vil være faldet, og forbruget i de olieeksporterende lande og i Kina vil være vokset. Det er ikke let at forudse, hvordan nedtrapningen kommer til at ske i den globale ulighedsøkonomi, hvor det ligger i kortene, at:

- Cirka en sjettedel af Jordens befolkning lever i OECD-landenes samfund, der i kraft af ubegrænsede oliemængder til ekstremt lave priser i løbet af de sidste 50 år har opnået en aldrig tidligere set materiel velstand og indrettet deres eksplosivt voksende byer, transportinfrastukturer og landbrug på ubegrænsede tilførsler af billig olie og naturgas. Ved en råoliepris på 100 dollar pr. tønde bruger en gennemsnitsfamilie i disse samfund noget i retning af 20 procent af deres indkomst til benzin/diesel og mad.

- Flere end dobbelt så mange mennesker lever i ekstrem fattigdom i storbyers slumkvarterer eller som landarbejdere på godser og på fødevareindustriens storlandbrug. De skal købe deres mad, fordi de - også på grund af EU's og USA's subsidierede fødevareeksport - er berøvet mulighederne for selv at dyrke jorden. Disse menneskers udgifter til mad og til de små mængder benzin og diesel, de bruger, andrager nu omkring 80 procent af de småpenge, de kan tjene.

- Energi i form af mad er og forbliver menneskehedens basale ressource. Men i vores nuværende verdensøkonomi, der er baseret på biler, lastbiler, landbrugsmaskiner, fly og krigsmaskiner, er olie en ligeså basal ressource. 6,5 milliarder mennesker skal have energi i form af mad. Én milliard biler, lastbiler, landbrugsmaskiner osv. skal have energi i form af olie. Og en bils årlige energiforbrug er 10-15 gange så stort som et menneskes.

- Billig olie har givet billig mad. 100 dollar pr. tønde er stadig meget billigt. Det giver her i landet en forbrugerpris på benzin og diesel på 4,50 kr. pr. liter, ekskl. moms og afgifter. Det er meget billigere end mælk. Men en liter benzin har et energiindhold, der svarer til et menneskes kaloriebehov i tre dage. Når man i USA i kraft af billig olie har billig korn og majs, kan det betale sig for landmændene at bruge disse afgrøder til produktion af ethanol til opspædning af benzinen. Også cassava, der er fødegrundlag for 200 millioner mennesker i Afrika, vil blive brugt til ethanolproduktion. Det betyder, at biler i de rige samfund med høj købekraft konkurrerer med milliarder af fattige om den bassale energiressource - mad - idet fødevarepriserne kobles sammen med olieprisen. I energiregnskabet indgår også de enorme fodermængder, der medgår til de riges kødforbrug, der også er betinget af billig olie.

Markedet løser ikke

Spørgsmålet er, om og i så fald hvordan, denne globale penge- og ressourceøkonomiske kabale kan gå op, når de rige OECD-samfunds olieforbrug bliver nedtrappet i de kommende år.

Markedet løser ikke problemerne. Markedet har behandlet olie som enhver anden substituerbar vare. Men olien fra oliefelterne er ikke substituerbar i noget større omfang. Markedet kan, når olieprisen stiger, frembringe biler, der kører længere på literen, og hybridbiler og el-biler. Men det tager 15 år at udskifte bilparken, og da bilfabrikkerne verden over endnu kan afsætte brændstofslugende biler i et antal på snart 100 millioner om året til kunder, der er uvidende om, hvad der venter forude, kommer udskiftningen ikke i gang lige med det samme. Høje oliepriser kan også skabe et marked for sporvogne og elektriske tog og gøre godstransport på jernbaner og skibe konkurrencedygtig med lastbiler. Men sådanne ombygninger af transportinfrastrukturerne tager tid og kræver en langsigtet offentlig planlægning, der end ikke er påtænkt endnu.

Oliemarkedet skaber balance mellem udbud og efterspørgsel. På efterspørgselsvægtskålen vejer OECD-landenes 1,1 milliarder forbrugere tungt med et forbrug per capita, der i gennemsnit er 10 gange større end verdens 2,5 milliarder fattige forbrugeres, og en købekraft per capita, der er 30 gange større. Balanceprisen afstemmes derfor ikke på det globale marked, men på OECD-markedet. Når den kommer op i intervallet 150-200 dollar pr. tønde smuldrer eksistensgrundlaget for det fattige flertal, fordi fødevarepriserne følger med op. De kan blive nødt til at sætte sig ud over markedskræfterne ved at plyndre butikkerne, hvis ikke markedskræfterne sættes ud af kraft med globale fordelingspolitiske foranstaltninger, der afskærmer de fattige fra prisstigningerne på mad og olie.

Progressiv beskatning

I stedet for at lade markedet råde, kunne man i OECD-landene pålægge olieforbrug per capita over en vis størrelse en progressiv beskatning, der er høj nok til sikre nedtrapningen af forbruget. Provenuet kan bruges dels til at nedsætte skatten på arbejde, dels til investeringer i nye transportinfrastrukturanlæg. Idet de rige samfund således så at sige overtager den beskatning, olieselskaberne pålægger rig og fattig i lige mål, kunne prisen på verdensmarkedet holdes nede og begrænse de enorme kapitaloverførsler til de nationale olieselskaber i OPEC-landene, Rusland, Centralasien og Sydamerika, som forrykker den økonomiske magtbalance. Men de politiske muligheder for at gennemføre en sådan markedsregulering er ikke til stede.

Vi får se, om kabalen kommer til at gå op på en anden måde, eller om det ender med en global økonomisk nedtur. Men under alle omstændigheder skal vi meget hurtigt i gang med at formindske vores olieforbrug på en konstruktiv måde for så vidt muligt at afværge følgerne af den krise, der tegner sig lige forude.

Præmissen for denne diskussion er, at den globale olieproduktion er stagneret og i løbet af få år - i 2010 eller 2012 - vil begynde at falde med 2-4 procent om året. Hvis denne præmis ikke holder stik, men det lykkes at dække en stigende efterspørgsel i 10 år endnu, så vil situationen til den tid være endnu værre end i dag. For så vil verdensøkonomien være blevet endnu mere afhængig af olie, og produktionsfaldet vil blive endnu stejlere. Og til den tid vil den naturgasmængde, vi kan få adgang til, også være faldende.

Klaus Illum er M.Sc.ph.d og har analysefirmaet ECO Consult

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Carsten Friskytte

Sludder og vrøvl! Der findes masser af olie i verden, og den vil aldrig slippe op. Når prisen bliver fordelagtig, så skal I bare se at meddelelserne om oliefund tikker ind på nyhedsredaktionerns kommunikationsbaser.

Men i mellemtiden kan nogle leve af at sprede desinformation om olieforkomster.

Igen en god kronik fra klaus illums side.

jeg vil suplere klaus illums kronik ved at sætte dette link til matt simmons sidste foredrag der var på university off california,

jeg deler til fulde illums angst for olie situationen, det er meget oplysede at lytte til den gode matt simmons der veldukomenteret afviser nærmest alle fantasi projekter,

http://www.youtube.com/watch?v=GCGsIN5TWqA

så kære Carsten Friskytte, du kan meget vel tro på Deep oil teroien om at verdens indre nærmest er ren olie
problemet er bare at alt data strider direkte imod hvad deep oil fanatikerne præker. probemet er og bliver infrastruktur, godt hvordan vil vi opbygge en ny infrastriuktur der erstatter den olie der forsvinder inden for de næste 10 år ??? hvad med olie arbjdere mm mm nej data taler direkte imod sådanne fantasier

http://www.youtube.com/watch?v=9GPfgy9hUO0

mvh martin

Carsten Friskytte

Måske er han allieret med de store energikonglomerater, og har fået penge for at skrive kronikken. Eller i lommen på saudierne. Og medierne lever jo af at skræmme livet af folk. Bare læs Günther Wallraffs bog "Afsløringen - manden der var Hans Esser på Bild (zeitung)" (Informatíons Forlag 1977).

Ja, jordens indre kan meget vel være fyldt med dejlig olie til mange hundrede års forbrug. Fat mod, kære venner!

Som peak oil aktivist der har været aktiv i den danske peak oil bevægelse. i nu 4 år, der kan jeg kun modvise de udukomenterede påstande du kommer med,

Vi har kæmpet og kæmpet en lang og sej kamp for at få resurse dagsordnen på dagsorden i samfundet, Først nu hvor olieprisen er over 120-130 dollar der har vi fået ørenlyd for vores veldukomenterede dagsorden der udelukkede bygger på studier af existende og kommede olie felter produktions forløb.

Nej medierne har mildt talt ikke skænket vores dagsorden nogen form af debat plads eller rum. indtil for ca 5 månder siden. Der hed det retorisk, der er olie nok til minst 40 år mere med det nuværnde eller et svagt øget forbrug,

Vores debat er ikke en konspirations tanke gang nej det er en saglig debat der stammer fra et intens studie af konkrete olie data fra felter, bare et exembel på denne debat og det studie der ligger bag vil jeg nu henvise til the oil drum, se exembelvist denne debat om saudiabiens produktion kan saudiarabien opfylde det som de lover ?. eller viser den reele data et andet billede.

http://www.theoildrum.com/node/4153

http://www.theoildrum.com/files/KSA_prod_vernon.png

hvad vil du gøre hvis vi har ret ?

http://uk.reuters.com/news/video?videoId=84561

DENNE SMARTE LILLE BIL KØRER PÅ VAND...OG SELV TE VIRKER :-)))
(Lad reklamen køre ud….så kommer indslaget om bilen der kører på vand.)

""Jun. 13 - Japanese company Genepax presents its eco-friendly car that runs on nothing but water.
The car has an energy generator that extracts hydrogen from water that is poured into the car's tank. The generator then releases electrons that produce electric power to run the car. Genepax, the company that invented the technology, aims to collaborate with Japanese manufacturers to mass produce it.
SOUNDBITE: Kiyoshi Hirasawa, CEO, Genepax.
Michelle Carlile-Alkhouri reports.""

biler der køre på vand, tjaaa hvis det virker. så er det naturligtvist vejen frem,

dog så er jeg iblant koret af speptikerne der .lige vil se det virke før vi tror på at det virker, jeg mener at denne artikkel fra ingenøren der anmelder bilen der køre på "vand" har en meget god pointe, der er nok nærmere tale om en bil der køre på metal end der er tale om en bil der køre på vand,

mvh martin

øø glemte linket ups

http://ing.dk/artikel/89078

Desværre er bilen, der kan køre på vand en and ifølge et indlæg i Ingeniøren igår.

Men der er biler drevet af trykluft på vej!

From the brand-spanking new Jalopnik, we've learned about this air-propelled car, which a Luxembourg manufacturer plans to put into production as soon as next year.

An electric pump compresses air into the tank, making Air Car go. The pump plugs into a regular power outlet to complete its four-hour recharge cycle. The vehicle's top speed is 70 mph, but at that speed, it can only go about 50 miles, so we'll completely understand if you decide to just stick to your Segway. We can't imagine anyone daring to reach those speeds in such a tiny thing anyway, but then again, we've eaten Smart car dust on the Autostrade, so we're sure those sassy European drivers will figure out a way to make it burn rubber. Three-seater car, €8,000; six-seater car, €13,000 ::MDI Air Car

På den anden side, så er artiklen fra 2004 ...

Fra dagen udgave ef Ingeniøren (http://ing.dk/artikel/89091)

"Engelsk ingeniør fjerner CO2 fra bilers udstødning

Ved at installere en CO2-opsamler i udstødningssystemet hævder en militæringeniør at have mere end halveret udslippet fra en benzinslugende firehjulstrækker. CO2 havner i en beholder, der kan sluttes til et anlæg, som producerer alger til biobrændstof."

To store firmaer, Algenol og Algea-link, har netop indgået konstrakter til flere hundrede millioner, der forpligter dem til at levere biolie til f.eks flybrændstof til verdens største flykonglomerat.

Ikke alene har algeteknologien brug for store mængder CO2; Algenols teknologi afsalter endda havvand, så det f.eks. kan bruges til landbruget og vcand er allerede i gang med at blive en mangelvare. Spekulanter klader vand, The new Oil".

I øvrigt har regeringen netop besluttet sig for støtte det bornholmske selskab Biogasol, der fremstiller biobrændstof af biologiske restprodukter.

Det eneste parti, der ikke støttede initiativet var sært nok Enhedslisten.

Som peak oil aktivist der har været aktiv i den danske peak oil bevægelse. i nu 4 år, der kan jeg kun modvise de udukomenterede påstande du kommer med,

Hvis det kunne bevises, havde du jo ikke behøvet at være 'aktivist'. Dit ene link er en uspecificeret reference til en Peak Oil-hjemmeside, det svarer til at jeg 'modbeviste' den ved at henvise til Shell eller whatever. Det specifikke link viser den saudiske produktion, ikke reserverne. Læg mærke til det dyk, som kurven tager ved den første oliekrise.

...vores veldukomenterede dagsorden der udelukkede bygger på studier af existende og kommede olie felter produktions forløb.

Hvordan kan man studere kommende oliefelter?

Dagsorden er vist det rette ord, og ja, den er ganske veldokumenteret. I stil med bilen der kører på vand. Duh!

Carsten har ret, jorden er fuld af olie; det er naturligvis en begrænset ressource, og før eller siden må vi se os om efter en anden løsning, hvis ikke en atomkrig har løst problemerne for os, men Peak Oil er (er jeg ret sikker på) et meme søsat af olieindustrien for at få os til at sluge den globale ekstraskat vi er blevet pålagt.

Det er et helt enkelt logisk spørgsmål om infrastruktur.

Skulle der være en global konspiration der holde enorme mægter olie på lager for at presse prisen op, så ville det kræve en enorm udbygning af lager kapasiteten. og verdens olie lagere har ikke vist tydeligt tegn på at være fyldte. holder man bare 2-5% af den samlede olie tilbage fra markdet for at presse prisen op, og føre den på lager, så er det 1,76- 4.35 milioner tønder rå olie dagligt. dette faktum ville fylde verdens olie lagere i løbet af max 2-3 månder. nu oplever vi voksede priser i de sidste 7 månder i træk og lager kapasiten den er ikke stigede. så hvor er konspirationen ?

Jeg nægter helt enkelt at tro på den, for alt logisk tænkning i opbygningen af et process anlæg der er lager kapasitet en naturligt del af processen men ingen vil opbygge et større lagere end hvad der er logisk, det er helt enkelt alt fordyrt at veligeholde og bygge sådanne en lager kapasitet hvorfor skulle man gøre dette det er altid nok med . olie brancen er med rette blevet kritiseret for at ha gjort precist det modsatte. nemlig underfianceret deres rafandaderi og lager kapasitet hvliket er en af årsagerene til krisen.

ingen gentager ingen (ud over peak oil verden), kunne forudse at kina indien ville begynde at bruge olie i det omfang som de nu bruger olie i. ingen (udover peak oil debatøre som ex matt simmons ) kunne forudse at vigtige olie producerdede områder som ex nordsøen, alaska og mexiko ville peake og decline i det omfang som det skete i.

Hvorfor benægte faktum ? indse dog at der er en grænse.

Og verden er ikke en stor konspiration af onde mensker der forsøger at presse verdens økonomien ved at tilbage holde olie fra markdet, nej konkurancen i olie industrien har helt enkelt været for stor til at dette senarie nogen sinde kunne existere. glem dette james bond konspirations billede af verden. Nej kaos styre verden der er ikke nogen konspiration fra hverken rige foretnings mænd eller muslimske sheiker.

Du spørger hvordan kan man studere kommede olie felter, jo her er videnskaben faktisk ret vel underbygget, olie skal findes før den kan udvindes så enkelt er det ved at se hvor der er fundet olie og undersøge hvorstore reserverne er i de områder der er det muligt at se et par år (5-10 år) ud i fremtiden.

Angående alger, ja den teknologi viser lovede tegn men igen infrastruktur. det kræver en lang årrække bare at opbygge den industri før at den kommer til at producere rå olie elller etanol fra algerne. men det skal naturligtvist gøres helt enig.

Martin, jeg tror jeg har forklaret dig det her før, men måske var det en anden, så OK...

Olien er lagret nede i jorden. Jo mindre man pumper op, desto mere stiger værdien af disse lagre og jo større kapital repræsenterer de. Hvis man begynder at pumpe den, falder prisen og omkostningerne stiger. Så længe man lader den ligge, kan man optage lån i dem.

ingen gentager ingen (ud over peak oil verden), kunne forudse at kina indien ville begynde at bruge olie i det omfang som de nu bruger olie i.

Helt rigtigt, hvis altså man skifter 'ingen' ud med 'alle'.

Du spørger hvordan kan man studere kommede olie felter, jo her er videnskaben faktisk ret vel underbygget, olie skal findes før den kan udvindes så enkelt er det ved at se hvor der er fundet olie og undersøge hvorstore reserverne er i de områder der er det muligt at se et par år (5-10 år) ud i fremtiden.

Jamen, hvorfor poster du så ikke et link til, hvordan reserve-situationen ser ud i stedet for, som Peak Oil folk altid gør, at poste produktionstal? Produktionen svinger af alle mulige og umulige årsager, men facts in the ground er sværere at komme udenom.

Selvfølgelig er der en grænse, den er bare langt fra nået endnu.

hej Erik B.

Ok se denne lille film om peak oil.

http://globalpublicmedia.com/peak_oil_for_policy_makers

men du er naturligtvist velkommen til at mene hvad du vil jeg er derimod overbevist om at vi har et produktions problem med olien. efterspørgslen styre nu prisen for udbud kan ikke længere følge med denne efterspørgsel der er,

Så tro hvad du vil jeg mener bare at den gode peak oil debatørene, Julian Darley og Richard Heinberg de augomentere meget godt for deres sag.

overskrifter som denne bliver mere og mere hverdag rusland begynder nu at se grænsen for deres vælgst i olie produktionen. http://www.iht.com/articles/ap/2008/04/15/business/EU-GEN-Russia-Oil-Slu...

så tro hvad du vil verden vil desvære snart vise os om vi har ret, brug endeligt retten til at håne og ydmyge os hvis vi ikke har ret i peak oil bevægelsen om 3-5 år. men indtil da så lyt dog til vores sag,

Jeg læser nødigt links, hvis man ikke gør sig den ulejlighed først at fortælle mig hvilket argument eller hvilken form for dokumentation det pågældende link skal godtgøre. Som tidligere nævnt, svarer det lidt til at jeg siger til dig at du bare skal læse nogle bøger.

Jeg lyttede til Peak Oil for 3-5 år siden, og blev grundigt til grin da jeg luftede teorien i et festligt lag af oliegeologer og petrofysikere, der var beskæftiget med olieeftersøgning.

Alene det faktum at Kong Hubbert, var på Shell's lønningsliste, synes jeg er grund til at være betænkelig ved teorien. Og problemet med lagerkapacitet som Martin sigter til, er jo ikke større, end at man bare kan lade være med at pumpe olien op af jorden. Og jo højere prisen er på olie, jo mere profit ryger der ned i selskabernes lommer. Det kan godt være, Martin, at du mener konkurrencen er stor, men den er altså ikke større, end at OPEC tildeler deres medlemmer kvoter for hvor meget olie de må pumpe op af jorden.

"Marion King Hubbert (October 5, 1903 – October 11, 1989) was a geoscientist who worked at the Shell research lab in Houston, Texas. He made several important contributions to geology and geophysics, most notably the Hubbert curve and Hubbert peak theory (or peak oil), with important political ramifications. He was often referred to as "M. King Hubbert" or "King Hubbert"." -Wikipedia

Dermed ikke sagt at jeg er uenig i at vi bør finde alternative energikilder, men det er ikke fordi jeg er bange for at olien er brugt op. Det er fordi jeg gerne ser at man bliver uafhængig af olie, og at man finder energikilder som ikke sviner i samme grad som olie.
Ideelt set var ethvert lokalsamfund istand til at producere deres egen rene energi, til de penge det koster at bygge og vedligeholde de anlæg der nu engang skal bruges til det, således at ingen behøver at profitere på energiproduktion. Desværre er en udvikling væk fra at nogen skovler penge ind på at levere energi til andre, vel ikke ønskværdig for dem der skovler penge ind, og da de i langt højere grad er i stand til at påvirke de politiske beslutninger, med penge og trusler, end almindelige mennesker er, er det jo desværre nok en utopi.

Jeg er enig med dig Martin, og synes at du bidrager med en masse gode betragtninger omkring at gøre sig uafhængig af olie, men jeg tror ikke på at olien er ved at slippe op. Slet ikke til den pris olien er oppe på.

manden blev jo latterlig gjort af en hel industri men fik ret til sidst.

dengang i 1956 da m king hubbert kom med sine forudsigelser, der latterlig gjore hele industrien ham, faktisk så var den kritik precist i 1970 dette var året hvor usa toppede i deres olie udvidning.

thor hansen skriver

""Og problemet med lagerkapacitet som Martin sigter til, er jo ikke større, end at man bare kan lade være med at pumpe olien op af jorden. Og jo højere prisen er på olie, jo mere profit ryger der ned i selskabernes lommer. Det kan godt være, Martin, at du mener konkurrencen er stor, men den er altså ikke større, end at OPEC tildeler deres medlemmer kvoter for hvor meget olie de må pumpe op af jorden"

Igen så taler logiken imod dette udsagn. hvorfor skulle exembelvist indonesien holde op med at producere så meget olie som de har gjort i fortiden indonesien er idag olie importør, hviklet der belaster den indonesiske økonomi meget kraftigt, hvorfor skulle iran tilbage holde store dele af deres olie fra markdet, iran har gigantiske problemer med deres økonomi deres hjemmelige forbrug af olie explodere i samme takt som deres befolking explodere. Saudirarabien rusland, kuwait, iran norge venuzuela alle producere de nærmest "flat out" bare for at kunne følge med den efterspørgsel der er på markdet nu. Det giver helt enkelt ikke menig at forsætte med at øge prisen som der sker nu for de negative koncekvenser er enorme, de mener det faktisk ærligt når saudiaribien og de øvrige olie lande nu siger at olie prisen er forhøj. men de er uden evne til at kunne sænke prisen for markdet efterspørger helt enkelt mere olie de har evne til at kunne producere så kun et markeds kolaps kan nu sænke prisen.

Erik B jeg har sagt det flere gange at der godt kan være områder der viser klar vægst i olie reserverne, og produktionen mens der er andre områder der har en klar nedgang i deres produktions mønster. Derfor kan den samlede globale olie produktion godt være i decline mens der er områder der er i vægst.

Martin Sørensen:
Tak for link til Ingeniøren. Interessant at læse artikel + kommentarer
Folk verden over arbejder på at finde naturlige energiformer og jeg sender her et link til Whisson's Windmill, som producerer vand fra vind:
http://www.alternate-energy-sources.com/Whisson-windmill.html

Jeg tror på at ønsket, viljen og glæden ved at dele med sine medmennesker er den vej, som overlever. Men idealister har stadigvæk brug for penge til deres projekter. Mange bække gør en stor å:
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21123007-12272,00.html

....og så længe størstedelen af olieindustrien sidder på få og grådige private hænder, som også er indfedtet i politik, krig, våben- og medicinalindustri....så kan vi som almindelige forbrugere ikke forvente hurtige ændringer. Disse ændringer må vi selv foretage i dagligdagen, således vi skridt for skridt bliver stadigt mere uafhængige og mere selvforsynende.

Med små skridt når man langt:-)))