Læsetid: 5 min.

Stå sammen og hold kæft

Når opposition bliver gjort til landsforræderi er choktilstanden blevet hverdag
Med os eller imod os? De, der ikke står bag regeringen efter bomben mod ambassaden i Pakistan, begår forræderi og fraskriver sig den moralske ret til riget.

Med os eller imod os? De, der ikke står bag regeringen efter bomben mod ambassaden i Pakistan, begår forræderi og fraskriver sig den moralske ret til riget.

Linda Henriksen

Debat
14. juni 2008

Det måtte komme: dels at et dansk mål blev offer for et bombeattentat; dels at et medlem af et af regeringspartierne, en konservativ, betegnede uenighed med den danske aktivistiske udenrigspolitik som grænsende til det landsforræderiske. I samme anledning fradømte en yngre Venstre-minister de radikales leder den moralske ret til regeringsmagten.

Et er at man står sammen om udenrigspolitikken, noget nyt er, at man ikke må diskutere den. De totalitære træk der i længere tid har kunnet spores i VK-regeringens og dens støttepartis demokratiopfattelse træder frem.

Så tydeligt, som nogen Naomi Klein hvis ry ikke bør plettes af plagierende platugler, kunne ønske det. Governing by chok. Følges tankegangen bag beskrivelsen af de vestlige demokratiers bekymrende udvikling - en enkel men besnærende teori - siger det sig selv, at ethvert forsøg på i fornuftens navn at slå koldt vand i blodet modvirker de fundamentalistisk mindede magthaveres ønskede tilstand af chok. Ved en bombning af nationale mål, og man kan jo her sagtens forestille sig alvorligere anslag på dansk hjemmegrund, forlanges total loyalitet som under krig. De folk der ikke er for, som George W. Bush efter 11. september 2001 udtrykte det nationale krav til sine landsmænd og for den sags skyld alle andre, er imod og går terroristernes ærinde. De der ikke står bag regeringen efter bomben mod ambassaden begår forræderi og fraskriver sig den moralske ret til riget.

Fjenden sporer jo ved uenighed splittelse i det danske folk og føler sig ifølge det konservative medlem og skatteministeren (hvorfor mon han så blander sig?) så meget desto mere tilskyndede til at slå til. Som om Bin Laden sidder i sin hule og registrerer hvad folk i Danmark skændes om indbyrdes. Skulle man endelig følge denne begrænsede forestilling om terrorens planlæggende aktørers adfærd, kunne det modsatte snarere være tilfældet: at terroristerne ved demonstreret ubrydelig enighed i en terrorudpeget nation vil være så meget desto mere determinerede.

Krigsromantik

Et sted bag de borgerligge politikeres udtalelser ligger, bortset fra almindeligt politisk spin, formentlig også en eller andet krigsromantisk vildfarelse om krig og nationalt sammenhold, der gør kampdagen skøn. Dertil kommer den førnævnte demokratiopfattelse, som i sin tid fik en Lene Espersen til at kalde oppositionen for hylekoret.

Altså: at den der sidder på flertallet også i egen formening sidder på retten og sandheden, og at indvendinger, når man ikke behøver tage hensyn til dem, ikke er et ægte udslag af den demokratiske proces, men forsøg på obstruktion af et højere nationalt mål.

I og for sig den samme mekanisme i statsministerens famøse krigserklæring mod eksperter, som uanset disses indlysende vigtige rolle i et sundt demokratisk samfunds debat og dets beslutningsprocesser blev reduceret til smagsdommere og skydeskive for almindelig foragt. Eksperter er vi selv, og alverdens viden skal ikke rokke ved flertallets ret til at have ret uden at have noget at have retten i. I justitsministerens ressort for eksempel er alle med indsigt klar over at strengere straf ikke er produktivt for kriminalitetsbekæmpelsen - overhovedet ikke. Men det spiller ingen rolle, man behøver end ikke argumentere, man kan endog bryste sig af hævnmotivet som drivkraft uden at behøve nogen stillingtagen til det anløbne i netop det synspunkt for et civiliseret og oven i købet sig højlydt påberåbende kristent samfund.

Verdens bedste

Mavefornemmelserne og primitive politiske spindoktorerede øjebliksreaktioner skrider deres sejrsgang som et marcherende spøgelse gennem store dele af verden; som noget af det hurtigste tramper for tiden dumheden sig sin slagne katastrofale vej gennem Danmark.

Og så kom altså oven i bøtten af udokumenterede påstande og fornemmelser i indvoldene, som efterhånden er dansk offentlig politisk debats grundlag, den med opposition mod regeringens udenrigspolitik udskreget som forræderi. Med lidt historisk indsigt og sans for paralleller er det svært at overse såvel danskernes uheldige håndtering af neutralitetskrisen i begyndelsen af 1800-tallet som den endog endnu mere selvforskyldte krise, borgerkrig og krigene 1848-64.

Den udenrigspolitiske aktivisme der nu lægges for dagen har ikke meget dybere bund i de reelle magtmuligheder for det danske samfund i verden og hjemme set i terrortruslens lys. Det danske potentiale er ikke væsensforskelligt proportionalt mere effektivt og omfattende end 1850'ernes opbud over for Preussen. Historien gentager sig selvsagt ikke, men et bestemt træk i den danske nationale og delvis grundtvigianske selvoplevelse synes at have overvintret. Vi er verdens bedste med den særlig ret til i et og alt at definere os og forlange respekt for egenarten - gerne på andres bekostning - som kun den nation evner, der i en given politisk situation ikke til fulde føler sig kaldet til at erkende sine egne fejltagelser og begrænsninger. At idéer om livet og døden kan have andre vægtninger andre steder, uden at de af den grund behøver at være værdiløse eller foragtelige, ligger ligesom ikke rigtigt for.

I krig mod islam

Ytringsfrihedsbegrebet var den danske af arten, det drejede sig om; det var ikke andres ytringsfrihed. Så kunne man et eller andet sted have forstået behovet for at opføre sig demonstrativt tåbeligt og på en måde, der nu for alvor markerer det påståede behov for en aktivistisk udenrigspolitik og samtidig gør denne yderligere risikabel og direkte dumdristig. Danmark, ifølge Dansk Folkepartis ordfører, i krig mod islam! Intet mindre.

Hvad denne aktivismes mål er, fortaber sig i det dunkle. Det militante islams tilintetgørelse? Islams? Det må være svært udefra at tolke Danmarks adfærd som andet end aggressiv, med ihærdige tilskyndelser fra den danske regerings støtteparti. Iagttagere, der måtte følge den slags, bemærker at det største regeringsparti, ifølge regeringens næstmægtigste mand deler værdigrundlag med et antimuslimsk parti. Det er jo også en slags aktivisme.

Det er om dette værdigrundlag, som de konservative altså på tilsvarende vis hylder som deres, at dette forlangende nu manifesterer sig: danskerne skal stå sammen, hvis de ikke vil fremstå som værnemagerne under besættelsen.

Særligt ansvar

At sammenligningen er noget nær det mest vanvittige, man kan forestille sig, er ikke kostbar spalteplads værd at uddybe. Dertil kommer at det demokrati der hyldes som det danskeste af alle danske værdier, og hvis særkende er den mareredne ytringsfrihed og frie debat, åbenbart også er det første der sættes ud af kraft, når samme ytringsfrihed anfægtes. Pudsigt når man betænker de borgerlige politikeres hyppige -i øvrigt velfortjente - hyldest af Winston Churchill, som selv da England i Anden Verdenskrig stod med ryggen mod muren, frygtede debatterne i Parlamentet og måtte gøre sig umage for at argumentere for sin i noget andet format aktivistiske politik.

Det konservative genis udtalelser lader vi ligge. Skatteministeren, en ung ambitiøs mand som nok ser sin chance i Løkke Rasmussens bilag, skal ikke af den grund være undskyldt. Regeringsmedlemmer påhviler der et særligt ansvar for den frie debat. Det må ikke komme dertil at man i sammenholdets navn kan erklæres politisk inhabil, når man nævner at skatteministerens forgænger i embedet og nuværende chef i sin tid blev smidt ud som minister på grund af kreativ bogføring og grov vildledning af Folketinget.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Metz:

"Dertil kommer den førnævnte demokratiopfattelse, som i sin tid fik en Lene Espersen til at kalde oppositionen for hylekoret.

Altså: at den der sidder på flertallet også i egen formening sidder på retten og sandheden, og at indvendinger, når man ikke behøver tage hensyn til dem, ikke er et ægte udslag af den demokratiske proces, men forsøg på obstruktion af et højere nationalt mål. "

En meget præcis og koncis beskrivelse af debatten efter bomnen i Pakistan. Så kortfattet kan det faktisk siges. Hvis man er uenig med regeringen begår man forræderi mod Danmark.

God kronik! Så kan det næppe blive bedre, Georg :-)

Her kommer et klip fra en leder fra Politken, der viser, at Tøger Seidenfaden på en god dag kan komme op i nærheden af Georg Metz niveau. Til gengæld har Information desvære ingen lederskribenter, der når Seidenfaden til sokkeholderne.

Seidenfaden skrev:

"Vi har oplevet et usædvanlig brutalt og primitivt forsøg på at kvæle enhver demokratisk samtale om den situation, vi befinder os i efter terrorangrebet i Islamabad og al-Qaedas nye trusler mod Danmark.

De to mest prominente ofre for regeringens intimideringskampagne blev de radikales politiske leder, Margrethe Vestager, og Grundfos’ bestyrelsesformand, Niels Due Jensen. De havde begge tilladt sig at reflektere over dansk udenrigspolitik og værdikamp, og konsekvenserne for vores sårbarhed og omdømme. Margrethe Vestager fik af regeringspolitikere at vide, at hun går terroristernes ærinde, Niels Due Jensen, at han er en kollaboratør på linje med de danske virksomhedsledere, der samarbejdede med nazisterne under besættelsen.

SYNSPUNKTET BAG injurierne er, at man skal tie midt i stormen, og at enhver diskussion af den politik, Danmark fører, er at sidestille med et knæfald for al-Qaeda. Vi ser her den voksende pris, vores demokrati betaler for at have gjort den nødvendige og målrettede indsats mod terrorister til en global og diffus ’krig mod terror’.

Trods vores enorme materielle og moralske overlegenhed løfter den retorik med et slag terroristerne op fra kategorien af gemene forbrydere, hvor de så åbenbart hører hjemme, til en nærmest ligeværdig modstander i en global skæbnekamp. Under krig er der undtagelsestilstand, og i undtagelsestilstanden kommer demokrati og debat under pres. Den indskrænkning af den demokratiske debat, terroristerne aldrig selv kunne opnå, arbejder en regering, der er bange for kritik, nu på at gøre til norm.

Det er muligt, at mobberne på Christiansborg på kort sigt kan skræmme deres kritikere fra at stille de spørgsmål, der rumsterer i hovedet på mange danskere. Vi ved, at præsident Bush i første omgang havde succes med at svine sine politiske modstandere til som upatriotiske. Men i dag er han den mest upopulære præsident i USA’s historie, fordi flertallet har gennemskuet, at stålmasken blot dækkede over politisk opportunisme og dumstædighed.

Ingen i Danmark går terroristernes ærinde. Men hvis der er nogen, der gør terroristerne en tjeneste, så er det de skrigeballoner, der retorisk talt hellere vil dø end diskutere den del af virkeligheden, vi selv kan påvirke. Vi har ytringsfrihed. Lad os dog bruge den til fælles bedste."

"Ingen i Danmark går terroristernes ærinde. "
Skriver Per Thomsen. Med den garanti kan vi alle sove roligt.

Jens Peter Hansen:

""Ingen i Danmark går terroristernes ærinde. "
Skriver Per Thomsen. Med den garanti kan vi alle sove roligt"

Hvis vi skal undgå citatfusk må man det nok retfærdigvis oplyse, at citatet stammer fra Tøger Seidenfahden...

Heinrich R. Jørgensen

Per Thomsen:
"Hvis vi skal undgå citatfusk må man det nok retfærdigvis oplyse, at citatet stammer fra Tøger Seidenfahden..."

Uha, Per Thomsen, det var vist med nød og næppe du undgik en tiltale for plagiarisme ;-)

Heinrich R. Jørgensen

Fremragende leder af Georg Metz. Enig med hvert et ord. Jeg kunne ikke havde sagt det bedre selv ;-)

Citatfusk plejer da ellers at være dit speciale, Thomsen. Jvf: Villy Søvndals "mørkemænd", der i dine hænder blev til "mørke mænd".

OK, fejlen er min. Seidenfadens garanti er dog ligeså velfunderet, som hvis den var fremsat af Per Thomsen eller Maren i Kæret.

Det måtte komme, dels at et dansk mål blev offer...

tja, vi venter stadig på det næste 'danske offermåls' æresdrab blandt muslimerne i Danmark, det må jo komme...

og dels på en generel muslimerfejde mellem muslimer offermålene i Danmark: shia, sunni osv., det må jo komme...

- den muslimske indvandrerlobby har jo selv bedt om det inshallah bla. bla. -

>> "Hvad denne aktivismes mål er, fortaber sig i det dunkle.
Det militante islams tilintetgørelse?
Islams?" <<

Som med så meget andet om islam rummer Koranen måske en del af svaret ?

Koen(2:89): Må Guds forbandelse komme over de onde muslimer !

540.000 nye innvandrere gir mer kriminalitet
Politiet trenger 3700 nye ansatte for å ta den økte innvandringen, går det fram av en artikkel i Dagbladet. Det forventes 540.000 nye innvandrere fram til 2020, og selv om politidirektør Ingelin Killengreen vrir seg så godt hun kan for å opptre politisk korrekt, må hun erkjenne at "ikke-vestlige innvandrere lett kan havne i sosiale undergrupper". I klartekst betyr dette at en strøm av flere ikke-vestlige innvandrere vil føre til økt kriminalitet, og at det må settes inn massive politiressurser for å møte dette problemet.
Her har vi kanskje en sjelden anledning til å diskutere sider ved innvandringen mens problemet fremdeles er håndterlig? Er dette en ønsket utvikling?

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/16/538289.html

Der burde være påtvunget værnepligt for alle:

1. muslimer
2. indvandrere
3. 2 g'er flygtninge, fremmedarbejdere og muslimer
4. 3 g'er flygtninge, fremmedarbejdere og muslimer

så alle disse mennesker kunne udstationeres i de muslimske U-lande:
Irak,
Afghanistan,
Palæstina,
Cypern,
Kosovo,
Somalia,
Sudan

osv.
osv.
osv.

et par år hver og gøre nytte dér of stå i lære inden tilbage-hjemsendelse til moderlandene.

+ En dag vil islammisterne angribe de frafaldne i Danmark: +

Abdol Hamid og hvad de ellers hedder alle sammen,
som forråder islam, herunder den kendte ? Bjørn Holmskjold,
for muslimerne skal udrydde de frafaldne ifølge islam,
og de vantro muslimer i Danmark har vist,
at de vil have de vantro som venner, og
derfor skal de dø ifølge profens åbenbarede koran !

Der kommer aldrig en profet mere,
profeten er død ! (fvmh) !

Ole Falstoft

Et par brøl fra urskoven!

Et lite pip fra menighedslitens lille totalitære urskov !

http://www.information.dk/160851#comment-52194

PH:

"Citatfusk plejer da ellers at være dit speciale, Thomsen. Jvf: Villy Søvndals "mørkemænd", der i dine hænder blev til "mørke mænd". "

Du har som sædvanlig ikke begreb, om det du udtaler dig om. Jeg har aldrig nogensinde påstået at Villy Søvdahl har talt udtalt ordet "mørkemænd", og derfor har jeg naturlgivsi heller ikke begået citatfusk.

De vælgere fra Dansk Folkeparti som Søvndal forsøger at rekruttere er godt klar over at, når Søvdal udtaler ordet "mørkemænd" så er det underforstået at han i virkeligheden mener alle indvandrere, altså "mørke mænd".

Jeg har derimod således i lighed med mange andre påvist at det er meget nærliggende at antage, at Søvndahl bevidst har benyttet sig af den såkaldte "dog whistler" metode, som man siger i udlandet...

PH:

"Citatfusk plejer da ellers at være dit speciale, Thomsen. Jvf: Villy Søvndals "mørkemænd", der i dine hænder blev til "mørke mænd". "

PH har som sædvanlig ikke begreb, om det han udtaler dig om. Jeg har aldrig nogensinde påstået at Villy Søvdahl har talt udtalt ordet "mørkemænd", og derfor har jeg naturlgivsi heller ikke begået citatfusk.

De vælgere fra Dansk Folkeparti som Søvndal forsøger at rekruttere er godt klar over at, når Søvndal udtaler ordet "mørkemænd" så er det underforstået at han i virkeligheden mener alle indvandrere, altså "mørke mænd".

Jeg har således i lighed med mange andre blot påvist, at det er meget nærliggende at antage, at Søvndahl bevidst har benyttet sig af den såkaldte "dog whistlr" metode, som man siger i udlandet...

Hizb-ut-Tahrir er menighedslistens naturlige allierte derfor er kommisar Per Thomsen.
Derfor bruker politisk offiser Per Thomsen den såkaldte "dog whistler" metode for å demonisere Villy Søvndal.

Per Thomsen går heller ikke av veien for å sitere seg selv i beste Goebbels stil uten at hans forykkte teorier øker i sannhetsverdi.

http://www.information.dk/156957#comment-30850

Per Thomsen såkaldte "dog whistlr" metode,

Per Thomsen har rykket ut og hengte hat-merket på Villy Søvndal. Dette er en god gammel stalinistisk praksis. Man sier at noen sprer hat, men i virkeligheten er det en måte å skille ut byttet på, slik at mobben kan overfalle det.

Stalinismens praksis kan utledes av Marx’ teorier . ”Vi har ingen medlidenhet, og venter ingen medlidenhet fra dere. Når det blir vår tur, skal vi ikke komme med unnskyldninger for terroren” – skrev Marx i Neue Rheinische Zeitung i 1849.

I en tale fra 1856 heter det: ”Historien er dommeren, proletaren er bøddelen.” Snertent, ikke sant? Nesten som lyden av en giljotine. Og Engels, vi må ikke glemme ham: ”En revolusjon er (...) det at en del av befolkningen påtvinger den andre delen av befolkningen sin vilje gjennom, rifler, bajonetter og kanoner(...) og om den seirende part ikke ønsker å ha kjempet forgjeves, må den opprettholde sitt herredømme ved hjelp av terror...”

(Om autoritet, 1872.) Lenin viser i Staten og revolusjonen 4 at både Max og Engels (bl.a. i Manifestet) ser vold som en uunngåelig del av det revolusjonære prosjektet.

Per Thomsen:

"Men nu skal l Ole ovg Villy nok sørge for at der kommer andre boller på suppen. Nu skal de mørke mænd skal nemlig skride ad helbvede til. Allesammen...."

http://www.information.dk/156557

Og du vil påstå at denne udtalelse ikke er relateret til Søvndals brug af ordet "mørkemænd"? Kors i skuret, hvor du manipulerer!

PH
Den rutinerte propagandaktør Per Thomsen har mistet sine flankestøtter ?

Nye forsøk på medisinsk diagnose av venstreekstremistenes Erasmus Montanus

Alle bevegelser har sine kvasifilosofer og sektledere ?
Ideologien til Blekingegadebanden og RAF var meget aktive i søkende intellektuelle kretser blant Hitlers barn .
Jeg morer meg hver dag over våre lokale Erasmus Montanuser leverer dialektiske forklaringer og flankestøtte.
Götz Aly har med sin nye bog Unser Kampf 1968 – ein irritierter Blick zurück vakt kjæmpe furore. Han var under studenter-oprøret medlem af den revolutionære organisation Rote Hilfe, og hans påstand er, at rebellerne fra 1968 var åndelige arvtagere til Hitler-Jugend. Titlen Unser Kampf 1968 er en direkte reference til Hitlers Mein Kampf.
http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080307/BOGER/70...
De mest voldelige RAF'ere var sindssyge mennesker, der udførte sindssyge handlinger. (Citat fra Weekendavisen d. 16/2, artiklen 30 år efter):
"2. GENERATION var så langt den blodigste og den mest udspekulerede. (...) De nye rekrutteredes i høj grad fra Socialistisk Patient Kollektiv i Heidelberg, en slags psyko-sekt, organiseret af Wolfgang Huber, en psykiater, som universitetet i Heidelberg havde relegeret i et sjældent anfald af klarsyn. Psykoanalytikeren Peter Brückner svævede over vandene og leverede dialektiske forklaringer og flankestøtte."

http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070216/KULTUR/1...
Hvem er det som gir flankestøtte til dagens voldelige galninger.
Det var ikke jøden Sigmund Freud men er det andre ?
RAF kunne holde det gående i alt for mange år på grunn av et 100 tusener av passive sympatisører

PH:

"Og du vil påstå at denne udtalelse ikke er relateret til Søvndals brug af ordet "mørkemænd"? Kors i skuret, hvor du manipulerer!"

Kors i skuret hvor du vrøvler...

Ole Hansen:

"Per Thomsen har rykket ut og hengte hat-merket på Villy Søvndal. "

Jeg har sgu ikke sat nogen hat på Villy Søvdal. Det er ikke min fortjeneste at den store rorgænger for tiden render rundt med en stor rød-hvid klaphat ovenpå hovedet...

Carsten Friskytte

Hvis man skal dømme 68'erne på deres handlinger og disses proportioner, så var de fleste psykopater! Når Villy bræger "mørkemænd" efter imam'er så er det rigtigt i mange tilfælde. Men nogle af os ved, hvordan han selv ville udvikle sig - hvis han fik albuerum til det.

Al socialisme starter med formynderi og ender i despoti. Dette er socialismens "grundlov"!

"Hizb-ut-Tahrir er menighedslistens naturlige allierte derfor er kommisar Per Thomsen."

Det er derfor de arrangerede en anti-HuT demonstration, da HuT holdt møde i Nørrebrohallen?

"Al socialisme starter med formynderi og ender i despoti. Dette er socialismens "grundlov"!"

Dvs. at vores nuværende regering er socialistisk eller hvad?

I Politiken kan man læse følgende:

"Socialdemokraterne lægger op til en helt ny kurs af den danske udenrigspolitik, hvis S får regeringsmagten sammen med de radikale.

Ifølge partiets udenrigsordfører, Mogens Lykketoft, har VK-regeringen med statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i spidsen tippet balancen i udenrigspolitikken i retning af mere konflikt frem for dialog. Og det er en stor fejl, lyder kritikken fra den forhenværende udenrigsminister."

Det er jo unægteligt ganske andre toner, end dem vi har hørt fra Helle Thorning Schmidt. Hun var eksempelvis en af de første derefter angrebet på den danske ambassade i Pakistan stillede sig op og hylede op over, at Magrethe Vestager ikke ville holde sine synspunkter for sig selv.

Nogle gange kommer man virkelig i tvivl om, hvorvidt Mogens Lyketoft og Helle Thorning Schmidt taler med hinanden, og hvem af de to der i virkeligheden tegner partiets udenrigspolitiske linje…

Nu er tummelumsen heldigvis ikke synonym med Enhedslisten. Det er kun Asmaa, der har udtalt sympati for ufrihedskæmperne i Irak og som har haft svært ved at tage afstand fra dødsstraf og andre elementer i sharia. (Dokumentation: "Går du ind for dødsstraf? Det er svært at svare på. Vil du også have jeg skal svare på, om solen er rød eller gul", som hun sagde til Politiken).

Men det den tummelumske del af venstrefløjen, der i praksis forhindrer en rød regering. Nøjagtigt ligesom det var den radikale venstrefløj, der nu som da har et problematisk forhold til repræsentativt demokrati og som stadig har den samme primitive affinitet for voldsromantiske bevægelser, der brød ud fra SF for at danne VS, der forhindrede at vi fik en rød regering, for tredive år siden.

Forskellen er, at dengang sympatiserede den yderste venstrefløj med ultrastailinistiske, morderiske og inkompetente despoter som Che Guevara; nu sympatiserer de med religiøse fascister, på grund af manglen på venstreorienterede, voldsromatiske bevægelser ...

Man kan diskutere, om den demokratiskeptiske del af venstrefløjens udvikling fra nyttige til unyttige idioter er et fremskridt eller et tilbageskridt. Men kønt er det ikke.

Det er en kendsgerning at Hirsi Ali er en politisk charlatan, der har gjort det til sit levebrød at være de europæiske højreekstremisters og værdikæmperes ikon og martyr på samme måde som Horst Wessel var det i trediverne.

Det er ligeledes en kendsgerning at Villy Søvndal på det værdipolitiske område er sprunget ud af skabet som en veritabel højrepopulist.

Og hvis vi lige for fuldkommenhedens skyld tager , Ron L. Hubbard, opfinderen af science fiction religionen Scientology med, så er han jo heller ikke ligefrem Guds gave til menneskeheden.

Så konklusionen er, at Jakob Schmidt-Rasmussens desværre har haft en særdeles uheldig hånd, dengang han udvalgte sine tre foretrukne idoler og rollemodeller.

Jacobs rablende islamofobiske tirader bliver ikke mere sandfærdige af at han gentager dem igen og igen.

Per Thomsens rablende Jacobofobiske tirader bliver ikke mere sandfærdige af, at han gentager dem igen og igen.

Prøv at skrive nye indlæg i stedet for at copypaste, Per.

Per Vadmand:

"Prøv at skrive nye indlæg i stedet for at copypaste, Per."

Hvilket formål skulle det tjene? Jacobs rablende angreb på min person er stort set enslydende. Hvorfor skulle mine svar så ikke også være det?

Alle Jacobs kommentarer starter med et "Tummelumsen" efterfulgt af et udvalg af skædsord, der varirerer en smule fra indlæg til indlæg. Hvordan kan en sådan "debat" blive andet end en gentagelse af gentagelser?

Carsten Friskytte

Per Vadsagdedumand: Nå, du render stadig rundt og snuser til diverse efterladenskaber på fortorvet, hva'?

Prøv at skrive nye indlæg i stedet for at copypaste, Per.

"Det er en kendsgerning at Hirsi Ali er en politisk charlatan, der har gjort det til sit levebrød at være de europæiske højreekstremisters og værdikæmperes ikon og martyr på samme måde som Horst Wessel var det i trediverne." Per Thomsen citat
....................

Kommentar:
Er det en kendsgerning at ... ....... er en politisk charlatan, der har gjort det til sit levebrød at.....skrive på Information's debattråde?
Til Per Thomsen: Dit navn det står med prikker. Pas på det ikke stikker;-))

Stå sammen og tal frit.

Mange tak for en god kronik!

I Tyskland stilles kritiske spørgsmål til om landet har lært noget om frie ytringer i løbet af de sidste 60 år.

fordi....Bliver man et offer for sin frygt og er en svag karakter, når man nedgør andre folk eller når man spærrer folk inde, som ytrer en anden mening end den man selv har?
(Ernst Zuendel, Germar Rudolf, Sylvia Stolz and others)
http://www.petitiononline.com/hammer72/petition.html

Folk stiller spørgsmål og ytrer sig alle vegne og ud fra forskellige hensigter. Skal deres munde lukkes? Eller er de allerede i en vis forstand lukkede? Og er de troværdige? Er de ved deres fulde forstand? Har de den eneste sande sandhed? Eller er der manipulation alle vegne?

Brother Nathanael Kapner - http://www.realjewnews.com

Christopher Bollyn - http://www.bollyn.com/index
http://www.thetruthseeker.co.uk/columnist.asp?ID=6

Daniel Pipes - http://www.danielpipes.org
Tøger Seidenfaden - http://blog.politiken.dk/toger
Asmaa Abdol-Hamid - http://www.asmaa.dk
Rune Engelbreth Larsen - http://blog.politiken.dk/engelbreth/om
Peter Skaarup - http://blog.politiken.dk/skaarup

Daryl Bradford Smith - http://iamthewitness.com/
The French Connection

Rense - http://www.rense.com

David Icke - http://www.davidicke.com/index.php/
http://www.davidicke.com/content/section/6/83/

Henry „Save the Males Makow“ - www.henrymakow.com

http://www.masaru-emoto.net/ vandkrystaller

Greenpeace - http://www.greenpeace.org/international
Amnesty - http://www.amnesty.org/
http://www.cepos.dk/
www.modkraft.dk
http://www.seoghoer.dk/

Har vi alle ret til at tale frit?
Skal vi have ret til at tale frit?
Har nogle mere ret til at tale mere frit end andre?
Tager nogle sig ret til at tale mere end andre?
Er vi alle lige?
Er nogle mere lige end andre?
Føler nogle sig mere lige end andre?

Og er det sandt, at de ydmyge skal arve jorden?

Tak til Frederiksen for at give os en masse læsestof til de lange vinteraftener. Listen med links er dog desværre ikke helt komplet. Den opmærksomme læser vil bemærke at Frederiksen har glemt at give os et link til Richard Ragnwalds hjemmeside.

" Tak til Frederiksen for at give os en masse læsestof til de lange vinteraftener. Listen med links er dog desværre ikke helt komplet. Den opmærksomme læser vil bemærke at Frederiksen har glemt at give os et link til Richard Ragnwalds hjemmeside." Citat Per Thomsen

Tak for info, Per Thomsen. Jeg vil google på navnet.
hmmm....hvem er han? ...dit forbillede og guru eller endnu en politisk charlatan? hmmm....eller måske ejer af en kolonihave?

Friskytten skyder vildt omkring sig:

Hvis man skal dømme 68'erne på deres handlinger og disses proportioner, så var de fleste psykopater!

Du kan vist være glad for, at "vi" ikke er psykopater, men fredselskende, halvsenile bedstefædre og -mødre, der foretrækker at drøfte verdenssituationen over en flaskefuld rødvin eller to frem for at kaste bomber og brænde biler af.