Kronik

Antidiskrimination på dagsordenen

EU har fremlagt en lovgivning, som ikke retter sig specifikt mod en udvalgt gruppe, som kvinder, homoseksuelle eller handicappede, men som sætter selve retten til ikke at blive diskrimineret i centrum. Det skal sikre lige rettigheder for alle grupper uanset race, religion, alder, køn, handicap eller seksuel orientering
Da EU i 2004 fik 10 nye medlemmer, var mange af dem lande, hvor retten til forskellighed ikke var en kerneværdi i lovgivningen. I mange af disse lande ser vi udbredt diskrimination af homoseksuelle. Senest ved gaypride-paraden i Tallinn, 2007

Da EU i 2004 fik 10 nye medlemmer, var mange af dem lande, hvor retten til forskellighed ikke var en kerneværdi i lovgivningen. I mange af disse lande ser vi udbredt diskrimination af homoseksuelle. Senest ved gaypride-paraden i Tallinn, 2007

Valda Kalnina

Debat
2. juli 2008

I dag er en god dag for EU's homoseksuelle, for EU's kvinder og for alle minoritetsgrupper i Europa. For efter en lang og sej kamp præsenterer EU-Kommissionen nu et forslag til ny antidiskriminationslovgivning i Europa. Forslaget er banebrydende på to måder: Det samler alle former for diskrimination under én ramme, og det udvider den europæiske antidiskriminationslovgivning til at gælde diskrimination på alle områder og ikke kun arbejdsmarkedet. Det betyder i praksis at diskrimination pga. køn, alder, seksuelt tilhørsforhold, handicap, religion, tro og race alt sammen vil blive omfattet af det samme forslag, og det vil omfatte adgangen til uddannelse, bolig, sundhedsydelser, transport, osv.

Hvorfor er det interessant ville nogle måske spørge? Har vi ikke allerede i dag alverdens regler og love, som sikrer den enkelte mod forskelsbehandling, og har vi ikke for længst accepteret, at homoseksualitet ikke er en sygdom, eller at ordblinde skal have særlig hjælp til eksamen? Sandheden er bare, at man kun behøver skrabe meget lidt i denne overflade af tolerance før man ser, at det langtfra afspejler virkeligheden i dag. Se bare på sidste uges rapport fra Københavns Kommune, som viste at 27 procent af alle indvandrere eller efterkommere af indvandrere følte, at de havde oplevet diskrimination. Eller på ugebrevet A4, som i 2005 gennemførte en undersøgelse, der viste at 39 procent af alle homoseksuelle havde følt sig diskrimineret på arbejdspladsen. Tallene taler for sig selv. Det er ikke et øjeblik for tidligt at antidiskrimination sættes på den politiske dagsorden.

At forslaget overhovedet præsenteres er en sejr i sig selv. Forud ligger måneders og års kamp fra både os parlamentarikere og fra ngo'er om at få Kommissionen til at trodse modstanden i flere medlemslande, hvor man helst ikke taler højt om f.eks. homoseksuelles rettigheder. Kommissionen har tøvet længe, og så sent som for et par måneder meddelte man, at den nye lovgivning skulle fokusere på en specifik gruppe, nemlig de handicappede. Men efter en højlydt modstand fra ngo'er i hele Europa og et stort pres fra Europa-Parlamentet blev der ændret på planerne, således at vi i dag kan se fremlæggelsen af et bredt forslag.

Regeringen er passiv

For både kvinder og minoriteter i Europa er dagen i dag derfor historisk. For første gang vil man på europæisk plan se lovgivning, som ikke retter sig specifikt mod en udvalgt gruppe, som kvinder eller handicappede, men som i form af et såkaldt horisontalt direktiv sætter selve retten til ikke at blive diskrimineret i centrum. Det skal sikre lige rettigheder for alle grupper uanset race, religion, alder, køn, handicap eller seksuel orientering. Lovforslaget er særdeles interessant i en dansk kontekst, hvor vi netop er blevet udnævnt til Nordens mest tilbagestående land i forhold til beskyttelse af de homoseksuelle (Information den 18. juni 2008). Vi er også så sent som i sidste uge blevet anklaget for at underopfylde kravene til EU's racediskriminationslov (Årsrapport fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder), og yderligere står vi foran en EF-domstolssag for manglende opfyldelse af EU's ligestillingslovgivning. Danmark er langt fra et mønsterland på dette område.

Vi danskere opfatter gerne os selv som liberale og åbne, når det gælder folks seksuelle orientering. Det har vi også været. Vi var det første land i verden, da vi i 1989 gav homoseksuelle mulighed for at indgå registrerede partnerskaber. Men siden da har vi ikke formået at sætte emnet højt på den politiske dagsorden, og resultatet ser vi i dag med klare eksempler på forskelsbehandling i forhold til f.eks. adoption og kunstig befrugtning.

Ligestilling er et område der ikke prioriteres af den borgerlige regering, og som overlades til frivillige initiativer. Derfor er det en nødvendighed for Danmark, at EU nu kommer med lovgivning på området. For ligestilling kommer ikke af sig selv. Jeg er glad for, at EU kan træde til på et område så vigtigt antidiskrimination, når regeringen ikke selv gør en indsats, men i stedet lader Danmark sakke pinligt langt bagud af dansen

Homoseksuelles rettigheder er ikke noget, som man snakker om i Danmark, fordi vi stadig soler os i ideen om at have været først med det registrerede partnerskab. Derfor er ligestilling i Danmark kun noget, der drejer sig om at give de to køn lige muligheder. Vores skandinaviske naboer, Norge og Sverige, har derimod indset at ligestilling drejer sig om meget mere end kvinder og mænd. Derfor har begge lande en ombudsmand for homoseksuelle, som man kan klage til, hvis man som homoseksuel føler sig diskrimineret. I Danmark derimod hører homoseksuelles rettigheder ikke engang under ligestillingsministeriet, og det svæver i det uvisse, hvor danske homoseksuelle kan klage til, hvis de føler sig diskriminerede.

Også i forhold til racediskrimination er Danmark for nyligt blevet hængt ud. I EU's Agentur for Grundlæggende rettigheders årsrapport kritiseres det, at den danske Klagekomité for Etnisk Ligebehandling ikke har nogen beføjelse til at udstede bøder eller andre former for sanktioner, og Danmark falder derfor i en gruppe sammen med 11 andre medlemslande, hvor der i de sidste to år slet ikke er blevet givet nogle sanktioner mod diskrimination.

Revolutionerende skridt

Men det er ikke kun i Danmark, at der er behov for at sætte forskelsbehandling øverst på dagsordenen. Ser vi ud i Europa, er der f.eks. store problemer i nogle af EU's nye medlemslande. Da EU i 2004 fik 10 nye medlemmer, var mange af dem lande, hvor retten til forskellighed ikke var en kerneværdi i lovgivningen. I mange af disse lande ser vi udbredt diskrimination af homoseksuelle. Man skal ikke længere end et år tilbage for at finde et forslag fra en polsk undervisningsminister om, at lærere ikke måtte nævne homoseksualitet i undervisningen. Ligeledes skulle den polske børneombudsmand tage stilling til om børneprogrammet Teletubbies skulle forbydes, fordi en af bjørnene måske udviste homoseksuelle tendenser. Nylige gaypride-parader i henholdsvis Riga og Tallinn måtte ske under massivt politiopbud pga. voldsomme angreb fra modstandere af disse parader.

Derfor er derfor et meget aktuelt behov for, at dette emne bliver sat på den fælles europæiske dagsorden. I et Europa med 27 lande og 490 mio. indbyggere er forskellighed en nødvendighed. "Forenet i mangfoldighed" er faktisk EU's motto, men det kræver, at man skaber nogle lovgivningsmæssige rammer, som faktisk fremmer og sikrer denne mangfoldighed.

I dag har vi allerede EU-lovgivning, som specifik retter sig mod kønsdiskrimination, og vi har lovgivning, som retter sig mod racediskrimination. Der er ligeledes lovgivning mod diskrimination på arbejdspladsen, det er altså ikke et tomrum, som denne lovgivning bliver kastet ud i. Når det alligevel er et revolutionerende skridt, som bliver taget i dag, så er det fordi, at man med dette forslag går videre og anerkender, at diskrimination ikke bare finder sted på arbejdspladsen og ikke nødvendigvis kan bindes op på et enkelt tilhørsforhold. Bliver den muslimske bøsse diskrimineret pga. sin religion eller seksuelle tilhørsforhold? Bliver den lesbiske mellemleder holdt væk fra topposten pga. sit køn eller sit seksuelle tilhørsforhold?

Det altomfattende forslag vil derfor sætte en ny dagsorden for kampen mod forskelsbehandling. Det betyder langtfra, at kampen dermed er vundet. Som vi så i Agenturet for Grundlæggende Rettigheders Årsrapport, så er vedtagelsen af en racediskriminationslov langt fra ensbetydende med, at det løser alle problemer og mange medlemslande forsømmer fuldførelsen af lovgivningen. Men med lovgivning i hånden, så får vi et nyt værktøj til at kæmpe denne kamp, og det er skabelsen af det værktøj, som vi skal fejre i dag. I Parlamentet er vi klar til at trække i arbejdstøjet og kæmpe mod stædige medlemslande, som vil forsøge at udvande forslaget. Konservativ modstand skal ikke få lov til at blokere for, at EU i dag har antidiskrimination øverst på dagsorden.

Britta Thomsen er medlem af Europa-Parlamentet (S)

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Britta Thomsen:

"Det er ikke et øjeblik for tidligt at antidiskrimination sættes på den politiske dagsorden."

Helt enig med Britta Thomsen!

Så kan man jo bare håbe på at Britta Thomsen har gennemslagskraft nok til at sætte emnet på dagsordnen i sit eget parti. Det er i den grad tiltrængt!

Siden Helle Thorning Schmidt blev leder af socialdemokraterne, er partiets holdning til diskrimination af etniske minoriteter som bekendt identisk med den holdning man finder i Dansk Folkeparti. Jo mere desto bedre!

Jakob Schmidt-Rasmussen

Mon Thomsen stadig mener, at Søvndal er nazist, fordi han, ligesom Holger K. Nielsen i møvrigt, kritserer HuT, fordi organisationens talsmand adskillige gange har opfordret til overgreb mod jøder og endda er dømt efter racismeparagraffen for at opfordre til mord på jøder?

Jeg takker for spørgsmålet og opmærksomheden. Svaret er at Villy Søvndal naturligvis ikke kan betegnes som andet end en højrepopulist efter sine usmagelige og hysteriske angreb på indvandrerne dette forår.

Og som Jakob så rigtigt påpeger, så er kombinationen af nationalisme og socialisme dødsensfarlig. Det har historien vist os.

Hvis det er andet du ønsker at vide, Jakob, må du endelig spørge…

"... i form af et såkaldt horisontalt direktiv sætter selve retten til ikke at blive diskrimineret i centrum. Det skal sikre lige rettigheder for alle grupper uanset race, religion, alder, køn, handicap eller seksuel orientering. "

Der står (naturligvis) ikke noget om, politisk overbevisning eller kulturelle forskelle - hvorfor pokker er 'religion' så beskyttet.

Ikke i mit navn.

Viggo C. Andersen:

"Heldigvis er det langt fra alle indvandrere der er muslimer endsige sympatiserer med HuT"

Det er nemlig helt rigtigt Viggo. En ny undersøgelse offentliggjort af Ugebrevet A4 viser at kun en enkelt procent af muslimerne i Danmark sympatiserer med Hizb ut-Tahrir. 42% siger sågar at de ikke engang har hørt om organisationen.

Disse fakta viser jo om noget, hvor hysteriske og ude af proportion med virkeligheden Villy Søvndals udmeldinger er.

Vil du dermed antyde, at man ikke kan regne med det der står i Ugebrevet A4?

Jakob Schmidt-Rasmussen

Når minoriteter forfølger minoriteter

Thomsen mener, at det er racisme, at kritisere en organisation, hvis talsmand har opfordret til racistiske mord.

Men han er ikke ene om, ikke at fatte, at minoriteter ofte forfølger minoriteter:

Faktisk blev EU's forrige råd til bekæmpelse af racisme nedlagt af samme grund.

EUMC, det europæiske overvågningscenter for racisme i Wien hemmeligholdt i slutningen af 2003 en 112 sider lang rapport om antisemitisme, som EUMC selv havde bedt universitetsforskere i Berlin udarbejde.

Årsagn til forsøget på at bedrage politikerne og offentligheden var, at rapporten klart viste, at det er unge muslimer, der står bag de fleste racistiske overgreb på jøder i EU.

EUMC blev nedlagt af samme grund, for rådet beskyttede jo dermed i praksis racister. Ligesom Thomsen gør.

Jakob Schmidt Rasmussen:

"EUMC blev nedlagt af samme grund, for rådet beskyttede jo dermed i praksis racister. Ligesom Thomsen gør."

Siger du at jeg bliver "nedlagt" Rasmussen? Det må jeg nok sige...

Jakob Schmidt-Rasmussen

Thomsen, du kan hverken læse eller argumentere ...

Næ. Jeg skriver klart og tydeligt, at du - ligesom EUMC - forsvarer islamistiske racister, når du kalder det racisme at kritisere HuT, hvis talsmand er dømt efter racismeparagraffen for at opfordre til mord på jøder.

Det var netop på grund af HuT's antisemitisme, at både Holger k. Nielsen og Villy Søvndal kritiserede HuT.

Når "antiracisten" Thomsen ikke kan svare på modargumenter bliver han til klovnen tummelumsen, der kalder det racisme at kritisere islamistiske racister ...

Genrerer det dig slet ikke, at du i praksis forsvarer dømte racister, der har opfordret til mord på medlemmer af en anden religiøs minoritet? Du giver den jo eller- yderst hjælpeløst - i rollen som antiracist ...

Jacob Schmidt-Rasmussen:

"Thomsen, du kan hverken læse eller argumentere ..."

Nej, det står sgu sløjt til, du gamle...

Jakob Schmidt-Rasmussen

OK. Det generer ikke tummelumsen, at han i praksis forsvarer dømte racister, der har opfordret til mord på medlemmer af en anden religiøs minoritet. Selvom han på dilletantisk vis leger antiracist ...

Man bør ikke forpligte folk ud ovre deres evner, Jackob...

Jakob Schmidt-Rasmussen

Tummelumsen.

Jeg beder dig bare helt enkelt om, at leve op til din ubegrundede påstand om, at du er antiracist.

Er du det?

I bekræftende fald, hvorfor forsvarer du så islamisterne i Hut, hvis talsmand er dømt for at opfordre til racistiske mord, mod SF-formændenes velbegrundede kritik?

Hut -telli- hut..

Jakob Schmidt-Rasmussen

OK. Manden sympatiserer med racister, der opfordrer til racistiske mord og synes endda, at det er morsomt.

Jakob Scientology-Schmidt, du ER morsom. Det er ikke det værste man kan være, så det kan du da lige så godt glæde dig over, i stedet for at være vrissen...

Viggo C. Andersen, du har ikke godt af at læse Århus Stiftstidende. Det er der ingen, der har. Den kan bruges til at pakke fisk ind i...

Viggo:

"Den er ellers socialdemokratisk, men måske derfor!"

Århus Stiftstidende er en del af den såkaldte "venstrepresse". Men det skal ikke skille os ad Andersen. Efter at Helle Thorning er kommet til, kan man jo godt sætte lighedstegne mellem socialdemokraterne og liberalisterne...

Karsten Aaen

-suk-

Hvorfor skal alt i denne verden eller i hvert fald i Danmark handle om muslimer når vi taler om diskrimination? Hvorfor er der ingen der reagerer på at 39% af de homoseksuelle i Danmark er blevet diskrimeret på arbejds-pladsen??

Når religion er med skyldes det vel, at folk altså bliver chikaneret og diskrimeret pga. deres religion, f.eks. blev katolikkerne i Irland diskrimeret af deres protestantiske herrer fra England, nazisterne slog folk ihjel alene af den grund at de var jøder ligesom iranerne diskriminerer folk fra f.eks. Bahai religionen og kristne.

Jeg ved ikke helt hvorfor det ikke må komme frem, at kristne i den muslimske verden rent faktisk bliver diskrimeret og forfulgt, måske ikke af staten, men så af forskellige grupper i samfundet. Men det er klart, set fra min side, at det er noget vi bliver nødt til at tale om.

Mht. Gellerup - så ja, jeg så det godt. Og det er selvfølgelig helt helt uacceptabelt at noget sådant sker. Problemet er dog, at unge indvandrere intet aner om Grønland (gad vide om unge danskernet) og intet aner om, at grønlænderne rent faktisk er danske statsborgere, men tror, at de er udlændinge ligesom dem. De kan simpelt hen ikke fatte det. Og her mener jeg faktisk at skolen skal gøre en indsats...

Selvfølgelig kan man kritisere HuT og religionen Islam præcis som man kan kritisere Kristendommen, Jødedommen og andre religioner. Det er bare ikke det der er tale om her. Her taler vi om den enkelte muslim og den diskrimination han eller hun oplever eller er ude for i dagligdagen.

Og jeg går ud fra, at ingen vil mene, at en muslim skal nægtes et arbejde fordi han er muslim eller at det er i orden at fyre en medarbejder udelukkende fordi han eller hun er muslim eller bøsse eller lesbisk.

Hvor er højrefløjens og Tidehvervs oprør over at bøsser er blevet angrebet i Bulgarien?? udelukkende fordi de er bøsser ?? Svaret er at det ikke kommer, fordi de stort set mener det samme som dem der angreb bøsserne og lesbiske med sten, nemlig at homoseksualitet er en 'sygdom'. De personer i Bulgarien mv. der smider sten efter bøsser og lesbiske er altså kristne mennesker...ingen steder har jeg set Pia Kjærsgaard tage afstand fra dette, ej heller en vis regeringsleder...

Det mest sørgelige er at regeringen bare stikker hovedet i busken eller farer aggresivt frem og siger at 'der intet er at komme efter' eller at "udlandet bare har misforstået alt' og at "de ikke skal komme her og belære os om dette eller hint, nåt x,yz ikke er i orden i deres egne hjemlande."

Sørgeligt er det...

Karsten Aaen

Nu kan man altså godt oprette et website om Grønland på arabisk - uden at det rykker noget som helst ved folks uvidenhed om at grønlændere er danske statsborgere - og dermed født til statsborgerskab!

Når jeg taler om skolen handler det om at lærerne skal hive fat i de her rødder og få dem til at indse og erkende, at også grønlændere er danske
(statsborgere). Det gøres altså ikke ved at oprette et website - det gøres ved at hive fat i de unge og tale med dem - og få dem til at ændre deres tanker (deres holdninger og meninger) om f.eks. grønlændere.

Folk ændrer nemlig ikke deres bevidsthed eller tanker og ideer om et emne bare fordi der findes et website...

Viggo:

"...Nick Hækkerup mener at DF vil have alle sorte ud af Danmark!"

Jamen, er det da ikke også det de ønsker?

Frederik Jørgensen

Jacob Scmidt-Rasmussen:

"Jeg beder dig bare helt enkelt om, at leve op til din ubegrundede påstand om, at du er antiracist."

Per Thomsen er helt klart antiracist. Ikke i ordets egentlige forstand, nemlig at være anti-racistisk, men i ordets ideologiske forstand, der fordrer, at man nærer et racistisk had overfor hvide (europæere). Det starter med Sartre, og hans “To shoot down a European is to kill two birds with one stone, to destroy an oppressor and the man he oppresses at the same time” berømte, og senere har det altså spredt sig til andre 'kulturpersonligheder', som f.eks. Susan Sonntags "The white race is the cancer of human history." . Det er vel overflødigt at fortælle, at den ideologiske antiracisme udspringer af marxismen. Antiracismen er derfor intet andet end et middel til at nedbryde de vestlige samfund, så kaos indtræffer, og Thomsen våde drømme om proletariatets diktatur kan gå i opfyldelse. Det hænger iøvrigt også sammen med marxisternes opbakning til indvandringen og 'multikulturalisme'. Så jo, Schmidt-Rasmussen, den er skam god nok. Thomsen er en ægte antiracist. At han ikke tager afstand fra HuT er derfor helt efter bogen, jf. tankegangen 'min fjendes fjende er min ven'.

Frederik Jørgensen

Peter Olesen:

Tak for linket!

Jeg tror det er selvsamme Lind der har skrevet "The Origins of Political Correctness" - http://www.academia.org/lectures/lind1.html. - Selvom der står 'Bill Lind' i toppen.

Kan også anbefale: http://www.americanthinker.com/2007/02/cultural_marxism.html

Jeg takker Frederik Sj for sammenligningen med Jean Paul Sartre. Den er meget smigrende...

Jakob Schmidt-Rasmussen

Ikke alene er Thomsen en parodi på en "antiracist", der mener, at det er racisme, at villy Søvndal og Holger k. Nielsen kritiserer HuT, fordi deres talsmand adskillige gange har fremsat groft antisemitiske udtalelser og er dømt efter racismeparagraffen for at opfordre til mord på medlemmer af en anden etnisk-religiøs minoritet.

Han er også en "feminist", der mener at Ayaan Hirsi ali er racist fordi hun kritiserer omskæring af småpiger uden bedøvelse og andre former for rrituelt begrundet kvindeundertrykkelse i sit hjemland.

Fjolset er ikke bare fuldkomment ligeglad med de undertrykte; han støtter deres undertrykkere ...

Også en varm tak til Jakob Scientology-Rasmussen...

Jakob Schmidt-Rasmussen

Racisten tummelumsen, der støtter en organisation, hvis talsmand er dømt for opfordringer til mord på medlemmere af en anden religiøs minoritet, KAN simpelthen hverken forstå en argumentation eller argumentere selv ...

Hvis tummelumsen virkeligt gerne vil være antiracist, er det decideret sært, at han ikke vil forholde sig til det faktum, at Villy Søvndal og Holger k. Nielsen udelukkende kritiserede HuT på grund af de mange antisemitiske udtalelser, som organisationens talsmand har fremsat.

Fjolset mener stadig at Søvndal er racist, uden at det på noget tidspunkt er lykkedes ham at argumentere for det ... Tummelumsen er ikke antiracist; han er ultrareaktionære islamisters nyttige idiot ...

Frederik Jørgensen

Per Thomsen giver begrebet 'den rød-grønne alliance' en helt ny dimension, med hans ikke-afstandtagen til Hizb-ut-Tahrir.

Jakob Scientology-Rasmussen:

"Racisten tummelumsen, der støtter en organisation, hvis talsmand er dømt for opfordringer til mord på medlemmere af en anden religiøs minoritet, KAN simpelthen hverken forstå en argumentation eller argumentere selv ..."

Hvorfor bliver du så ved med at skrive kommentaret der er stilet til undertegnede? Er det i virkelighedne ikke et mageløst spild af tid?

Jakob Schmidt-Rasmussen

Jo. Du bliver jo ved med at forsvare racister og angribe modige feminister som Ayaan Hirsi ali. Du er en tabt sag ...

Jakob Scientology-Rasmussen:

”Du er en tabt sag ...”

Jeg ved ikke hvorfor Jakob altid giver mig associationer til den britiske rockgruppe Manic Street Preachers.

Og Per Thomsen giver mig associationer til Fogh. Uanset hvor mange gange han bliver spurgt om sin holdning til HuT, er der ikke noget at komme efter.

Svaret blæser i vinden.

Hut -telli- hut..

Ugebrevet A4 der vistnok tilhører den socialdemokratiske bevægelse i lighed med dig, Per Vadmand, offentliggjorde for nyligt en undersøgelse. Undersøgelsen viste at kun 1% af muslimerne i Danmark sympatiserer med HuT, og 42% angav at de aldrig havde hørt om HuT.

HuT spiller med andre ord, en ganske minimal rolle for muslimerne i Danmark. Det er en på alle måder ganske ubetydelig organisation.

Det forhindrer naturligvis ikke at populister til højre og venstre for den politiske midte i forsøge at blæse HuT op til at udgøre en kolossal trussel mod det danske samfund…

Og så svarede du igen ikke på spørgsmålet: Hvad er DIN holdning til HuT?

Som det fremgår af min seneste kommentar, at HuT er en på alle måder ubetydelig organisation.

Det er derfor er udtryk for ekstrem proportionsforvrævning og en symbolsk pseudoproblemstilling hele tiden at insiterer på at ville, beskæftige sig så meget med HuT. Det er ligesom proportionsforvræning og symbolpolitik på samme måde som når værdikæmperne hele tiden insisterer på at ville diskutere og problematisere enhver ubetydelig detalje som tørklæder, bederum, halaslagtninger og alt muligt andet, der kan relateres til muslimer.

Det er sørgeligt at se, hvordan du atter engang i din utrolige naivitet og politiske tonedøvhed løber efter populisternes dagsorden, Per Vadmand.

Som det fremgår af min seneste kommentar, at HuT er en på alle måder ubetydelig organisation.

Det er derfor er udtryk for ekstrem proportionsforvrævning og en symbolsk pseudoproblemstilling hele tiden at insiterer på at ville, beskæftige sig så med HuT. Det er proportionsforvræning og symbolpolitik på samme måde som når værdikæmperne hele tiden insisterer på at ville diskutere og problematisere enhver ubetydelig detalje som tørklæder, bederum, halaslagtninger og alt muligt andet, der kan relateres til muslimer.

Det er sørgeligt at se, hvordan du atter engang i din utrolige naivitet og politiske tonedøvhed løber efter populisternes dagsorden, Per Vadmand.

Hans Jørgen Lassen

Der er kun én mulig konklusion:

Per Thomsen er tilhænger af HuT. Ja, det kom sådan set ikke bag på mig og sikkert heller ikke på andre.

Du er jo skide fuld, Hans Jørgen Lassen.

Når man ser hvordan tre af landets ypperste begavelser, nemlig Hans Jørgen Lassen, Jakob Scientologi-Rasmussen og Per Vadmand finder sammen i en fælles forståelse og alliance, er det sgu lige før man må knuse en tåre...

Uanset HuT's betydningsløshed - som jeg er enig i - burde det vel være muligt for dig at tilkendegive, hvbad du mener om foreningen. Du har aldrig haft svært ved at tage afstand fra de lige så betydningsløse danske nazister.

Din bestandige hang til at tro, at alle, der kritiserer dig, er enige og udgør en fælles front, siger en del om DIN begavelse.

Du er nok ikke denne nations mest lysende begavelse, Per Vadmand, men det er hævet over enhver tvivl, at du har hjertet placeret på rette sted, og derfor er jeg egentlig ked af at skulle bruge så megen tid på mine polemikker med dig.

I den forbindelse vil jeg gerne have lov til at nævne, at du den 5. juli i tråden ”Fogh og Information” højt og hellige og på spejderære har afgivet et løfte til Martin Kjeldsen, om at du vil indstille dine evindelige og trivielle angreb på undertegnede. Der er jo faktisk ikke ret længe siden.

Så man må konstatere, at det godt nok ikke var længe du kunne leve op til dine egne fromme intentioner og gyldne løfter, Per Iznogood Vadmand.

Jeg vil håbe for dig, at du har mere karakterstyrke og selvkontrol når det gælder mere vigtige og afgørende forhold i dit liv…

jan henrik wegener

En fare ved al den velmenende regulering kan blive i første omgang en klodset fremgangsmåde, der fører til "tryning" af mange mennesker, der angiveligt begår en "forbrydelse" der ikke af befolkningerne normalt anses som sådan. Dernest at dette fører til det helt store bagslag, dvs. at folkestemningen i mange europæiske lande vender sig imod "antidiskriminationspolitiken". Dette skrevet uden at jeg konkret ved hvad det hele går ud på, så jeg kan da være heldig aty tage fejl!

Peter Olesens betegnelse af mig og Thomsen som "kælne venner" viser en høj grad af "Den som ikke er med mig er mod mig"-snæversyn.

Det eneste Thomsen og jeg er enige om, er vist vores vurdering af folk som Peter olesen.

Men tænk hvis Thomsen brugte bare en brøkdel af den plads, han bruger på at karakterisere min intelligens og øvrige personlighed på at svare på, hvad jeg spurgte ham om. Så kunne vi måske komme videre ...

Du opfører dig som en tegneseriefigur, Per Iznogood Vadmand...

Jeg tror også, Thomsen og jeg er enige om dig, Carsten.

Og kan samtidig konstatere, at Thomsen forpassede ENDNU en lejlighed til at besvare mit spørgsmål.

Og lad mig til slut påpege, at jeg ikke nærer noget ønske om at blive Per Thomsen i stedet for Per Thomsen (hvad han tilsyneladende tror, siden han kalder mig Iznogood)

Jeg har tidligere truet med fremover at ignorere Thomsen, som jeg for det meste gør det med holmskjold. Jeg skal forsøge at overholde det denne gang. Medmindre da Thomsen fortæller os, hvad han egentlig mener om Hut.

Per Vadmand:

"Jeg har tidligere truet med fremover at ignorere Thomsen, som jeg for det meste gør det med holmskjold. Jeg skal forsøge at overholde det denne gang."

Og månen er lqavet af grøn ost, P

Per Vadmand:

"Jeg har tidligere truet med fremover at ignorere Thomsen, som jeg for det meste gør det med holmskjold. Jeg skal forsøge at overholde det denne gang."

Og månen er lavet af grøn ost, Per Iznogood Vadmand...

Sammenligner du dig selv med lort, Carsten Friskytte?

Hvilke "islamist-kæledægger?

Sider