Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
25. juli 2008

Hvornår skal Fogh for en krigsforbryderdomstol?

Carsten Kofoed, København N

Den tidligere bosnisk-serbiske leder Radovan Karadzic forventes udleveret til FN's krigsforbryderdomstol af Vestens marionetregering i Serbien. Hermed skrives endnu et tragisk kapitel i historien om det engang så mægtige Jugoslavien, hvis opløsning USA og EU var hovedarkitekterne bag.

Karadzic anklages for krigsforbrydelser, herunder drab på 8.000 bosniske muslimer i Srebrenica i 1995. Men hvorfor er hverken Bush, Blair eller Fogh, hvis FN-stridige, uprovokerede aggression mod Irak har kostet over en million irakere livet, skabt fem millioner flygtninge og totalsmadret landet, så ikke anklaget? De har begået langt større krigsforbrydelser, tilmed den største af alle ifølge Nürnberg-domstolen efter Anden Verdenskrig: uprovokeret angrebskrig.

FN-domstolen er således hverken international eller uafhængig. Den er et politisk tribunal, hvor Vestens krigsforbrydere dømmer deres fjender, som er alle, der modsætter sig vestlig imperialisme.

Karadzics arrestation og udlevering må fordømmes af enhver, der går ind for en retfærdig international retsorden uden dobbeltstandarder.

Skabagtigheden

Carsten Heyn-Johnsen, Kongerslev

Det er oplysende at læse Information, 22. juli, som en løbende kronik.

Den politiske klummevurdering af Bendt Bendtsen viser at konservatismen er død. Både hos Bendt og klummisten, Cordua.

Snusfornuften i konservatismen er ellers lige ud ad landevejen. Den er en opposition til kristendommen og al verdslig frelsertro. Why fix it when it ain't broken? Hvorfor mishandle femårige danske børn i den liberale Haarders sprogtest i en satsning på førertrøjen i den globale konkurrence? Hvad er fornuften i at ofre vore børns gode liv for en usikker fremtidig nationalstatslig gevinst? Det er totalitarisme!

Også den fuldgod danske Krarups bidrag til kronikken er løjerlig. Hvor bliver hans lødigt danske fysiske revselse af familiens egne børn af? Et nationalt folkebevarende livfuld hug har aldrig skadet. Det lugter af opportunisme og følgagtighed når Tidehvervet, eller det politiske Systemskifte, ikke indbefatter en ved holdende ordets bestræbelse på at rulle den kulturradikale helliggørelse af hint enkelte menneskebarn tilbage. Befri os fra dette højtflyvende Gulag-vanvid.

Vi har en treenig hellighed som giver syndsforladelsen. Resten er pur udansk ugudelighed. Kom igen Søren giv os Luther, og lad os igen og igen høre hvad Rørdam og Munk har at sige om det jordnært danske. Vi vil ikke bjergtages. Huldremosen rækker. Et rungende nej tak til skabagtigheden!

Forstokket danskhed

Malte Nyfos Mathiasen, Løgumkloster

I Inf. 21. juli kunne jeg læse Søren Krarups definition af danskheden. Et sammenkog af lige dele stegt flæsk og fremmedfjendskhed. At danskernes vigtigste bedrift var vores eksistens og nøjsommelighed, lyder både urigtigt og uambitiøst. For hvorfor nøjes her, når så mange globale uligheder ikke kan løses i livet efter døden? Samtidig forundres jeg af de utallige måder, hvormed Grundtvig kan fortolkes. Åbenhed, oplysning og kærlighed kan også bruges som litterær nøgle til forståelse af den sønderjyske skat. Vi kunne også lægge et mere nuanceret og udogmatisk syn på Grundtvig og de hellige skrifter til grund for virkeligheden. Lad os prøve det.

Er Søren Krarup udansk?

Poul Genefke-Thye, Nivå

Tirsdag morgen var morgenteen nær røget i den gale hals ved læsning af Informations forside. At netop Søren Krarup (SK) skulle mene, at det ikke er dansk identitet at puste sig op, her har man naivt gået og troet, at SK var kernedansk!

På den anden side har SK jo talrige gange bevist, at hans uvidenhed har så få huller, at det ikke kan være svært at holde på luften.

I artiklen inde i avisen angives P.M. Møllers digt Glæde over Danmark, der starter med strofen "Rosen blusser alt i Danas Have" at være SK's yndlings-nationalkvad. Derfor forekommer det mærkeligt, at SK ikke citerer korrekt. Den citerede strofe lyder "Danmark er et lidet, fattigt Land" - ikke "lident". Strofen er ikke omkvæd, men optræder tre gange i digtet. Femte vers lyder:

Klerken raaber i Manillas Rønner:

"Danmark er et lidet, fattigt Land!"

Det forsikrer Javas rige Sønner,

Selv Batavias skrantne Kræmmer stønner:

"Danmark er et lidet, fattigt Land."

Af de følgende vers (samt af digtets titel) fremgår det tydeligt, at Møller finder en særlig rigdom i Danmark, og at slutstrofen "Danmark er et lidet, fattigt Land!" snarere skal opfattes ironisk. Når man dertil betænker, at digte i lige så høj grad var til oplæsning som til læsning (og at den fonetiske tegnsætning ikke endnu var opfundet) understreges dobbeltheden i strofen. Blot en næsten umærkelig ændring i betoningen, og digtet slutter "Danmark er et lidet fattigt Land!"

Ideel kollektiv trafik - ønskedrøm eller mulighed

Arne Thomsen, Kalvehave

En naiv ønskedrøm, eller en reel mulighed? Teknologisk er drømmen mulig med jernbaner, letbaner over motorvejene, S-tog, Metro, busser, telebusser og informationsteknologi, der afskaffer ventetid. Økonomisk vil det utvivlsomt være billigere end privatbilismen, og sikkerhedsmæssigt vil der blive færre dræbte og tilskadekomne. Dertil kommer energibesparelse, mindre forurening, færre parkeringsproblemer og færre kødannelser på motorvejene.

Resultatet kan nedbringe privatkørslen væsentligt: hurtigere, bekvemmere og billigere end privatbilen. Hvorfor gør vi det så ikke? Er visionen for stor for et af verdens rigeste og mest velor-organiserede demokratier? Vi kunne vel i det mindste udarbejde et sådant projekt.

Kan staten ikke magte opgaven alene, kunne den udlicitere til private virksomheder, mod at de får de statskontrollerede billetindtægter for deres bidrag til fællesskabets bedste - effektiv kapitalisme i fællesskabets tjeneste.

Provenuet, billiggørelsen af vort samlede transportforbrug, den reducerede ventetid, det mindre energiforbrug, de færre ulykker, den mindre forurening og det mindre parkeringsbehov kan nok vanskeligt gøres op i penge, men bør selvfølgelig ikke være en hindring for fornuftige beslutninger, og kan billetpriserne ikke uden videre holdes nede, kunne de nedbringes via roadpricing, midler fra projektets samlede provenu, og hvorfor ikke også statens provenu af Nordsøolien?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

VOGT DIG, OH VOGT DIG! Poul Genefke-Thye fra Nivå:
Rosen blusser alt i Danas Have.... Fattig mand, som pløjer danske Lande. Ryster Æbler af sit Pæretræ.... Ryster Pærer af sit Æble.... Ryster Æbler af sit Egetræ, har en køgtig arm, en kraftig Pande, Mælk paa Marken, Korn i Spande.... Korn på Mælken, Mark i ...Mark.....
Ja, det danske sprog er vanskeligt, når man spekulerer og deklamerer på én gang. Her løjtnant von Buddinge i Hostrups Genboerne. Bare for at få fat i en pige og penge i Danas Have.
Per Diepgen, Halskov.