Læserbrev

Foghs opgør med ligheden

Det er de svageste i samfundet, der trækker det længste strå i vores sundhedsvæsen, der bliver mere og mere privatiseret.

Det er de svageste i samfundet, der trækker det længste strå i vores sundhedsvæsen, der bliver mere og mere privatiseret.

Debat
1. september 2008

Villy Søvndal, formand SF og Serdal Benli, folketingskandidat SF

De fleste danskere er stolte af, at vi har et offentligt sundhedsvæsen, hvor alle har fri og lige adgang til behandling. Vi kan godt lide tanken om, at det ikke er tegnebogens tykkelse, der bestemmer, hvornår man kan komme på sygehus eller til læge.

Desværre har vi en regering, der langsomt, men målrettet, undergraver det offentlige sundhedsvæsen ved at favorisere privathospitalerne og gøre det attraktivt at tegne private sundhedsforsikringer.

De borgerlige politikere har travlt med at fremhæve og favorisere de private sygehuse, mens det offentlige får lov at løfte de tunge opgaver. Nogen tror, at der er tale om fair konkurrence, men sådan er det ikke. De private kan sortere i opgaverne. Det betyder i praksis, at de private sygehuse tager de lette operationer, som der kan tjenes penge på. De sjældne og vanskelige tilfælde, som kræver svære og omkostningstunge behandlinger lader man pænt ligge til det offentlige.

En korsvej

De samme med patienterne - her plukker privathospitalerne også nemme patienter, mens de kronisk syge, dem med de svære sygdomme og dem med 'de dårlige liv', kun har det offentlige at stole på.

Siden 2001 er antallet af danskere med privat sundhedsforsikring 10-doblet, og vi ser allerede i dag, hvordan speciallæger sorterer i patienterne, så dem med forsikring kommer forrest i køen.

Resultatet af regeringens politik er større social ulighed - og taberne bliver de lavtlønnede, pensionisterne og de arbejdsløse, som ikke har råd til forsikring.

Hovedårsagen til boomet i sundhedsforsikringer er, at regeringen og Dansk Folkeparti har gjort det muligt for arbejdsgivere at trække udgiften til medarbejdernes sundhedsforsikringer fra i skat, samtidig med, at medarbejderne heller ikke skal betale skat af frynsegodet. På den måde er vi alle sammen - også folkepensionisten og den studerende - med til at finansiere en ordning, som først og fremmest kommer de velstillede til gode.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, udgav i marts en bog om det danske sundhedsvæsen, hvor forskerne netop advarede mod at sundhedsforsikringerne fører til større ulighed i adgangen til sundhedsydelser.

Vi står nu ved en korsvej, hvor vi skal tage stilling til, om vi fortsat ønsker et offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang eller om vi vil følge Foghs privatiseringsvej.

I SF er vi ikke i tvivl. Vi vil afskaffe fradragsretten på sundhedsforsikringerne og stoppe favoriseringen af de private hospitaler. De mange penge, der spares på denne måde, vil vi bruge på at forbedre det offentlige sundhedsvæsen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tak for et yderst vedkommende indlæg. Jeg er fuldkommen enig.

"Vi står nu ved en korsvej...": Netop! Jeg frygter, at et demokratisk flertal vælger den usolidariske vej, der er til fordel for dem selv som ressourcestærke, men til ulempe for de ressourcesvage.

Jeg er enig med Søvndal. Hans analyse burde være logik for de fleste. Men der er desværre for mange, der har for store privategoistiske grunde til at opdele Verden i "os" og "dem", da de befinder sig på den sjove side af plankeværket.

Og til John Fredsted: Kun en tåbe frygter ikke vælgerflertallet! De fleste ser med afsky på diktaturer pga den medfølgende undertrykkelse og magtmisbruget, men når magtmisbrug så finder sted i et demokrati, bliver man pludselig belært om, at man har pligt til at respektere beslutningsprocessen, uanset hvad der kommer ud af det. Forstå det hvem der kan!

Peter Jespersen

Bravo - der har været alt for stille omkring VOKs inddeling af den danske befolkning i A, B og C klasser.

Vi står virkelig ved en korsvej - det er ved at være en sidste chance for at rette op på de skader der er forvoldt, ikke bare indenfor sundhedssektoren men også uddannelsessektoren - det er vores fremtid der står på spil.

Peter Jespersen

Planen er jo ganske simpel - gør befolkningen til forbrugere og det offentlige til en serviceudbyder. Sørg for gunstige forhold for private serviceudbydere, således at de udgør et holdbart alternativ. Forring den offentlige service, således at folk skifter over til de private serviceudbydere. Fæld den offentlige serviceudbyder, således at de mest fattige lige kan få den mest nødtørftige behandling på træstubben.

Michael René Møller

Kære Alf Andersen!

Ja det er faktisk socialistisk logik, at det at have et så godt helbred som muligt, skal være en grundlæggende rettighed for alle og ikke blot et privelegie for de rige. Hvorfor? Fordi ingen mennesker fortjener at skulle lide unødigt. Det er den samme logik der ligger bag mindstelønnen. Man skal ikke kun aflønnes efter hvad ens arbejdskraft er værd, men også efter hvad man har af økonomiske behov. Den grundlæggende tankegang er altså, at alle mennesker er noget værd, alene i kraft af at de er mennesker, uafhængigt af hvad de kan præstere.

Michael Skaarup

Kære Villy... tak for opråbet..... Kom nu i gang med at lave simple modeller, der forklare selv den mest urolige 3 kl. elev, sammenhængene imellem Fjoghs nedskæringer og kræmmermarkedgørellse af de offentlige velfærdsydelser, som skole, undervisning, børnepasning, ældrepleje og sygdomsbekæmpelse. Havd bliver det næste vi skal privatiere, Veje og havne???? eller politi og militær...

Tom W. Petersen

Den udvikling, Søvndal skitserer, er helt forudsigelig og normal liberalistisk politik.
Fogh forsømmer ingen lejlighed til at sige, at han vil bevare velfærdsstaten.
Men som enhver kan se, gør han præcis det modsatte. Det er god Venstrepolitik og har altid været det.
Det skulle ikke kunne komme bag på nogen.

Simon Kongshøj

Michael Skaarup spørger:

"Hvad bliver det næste vi skal privatiere, Veje og havne???? eller politi og militær..."

Selv vil jeg gerne foreslå folkekirken og kongehuset.

Og jeg forstår ikke, hvordan man kan være modstander af lighed.

Frank A. Andersen

Billedredaktøren på dette indlæg har "trukket det korteste strå" og bør sendes på sprogkursus...

Hans Jørgen Lassen

Frank,
den bemærkede jeg også.

Michael René Møller

Til Louis Cypher!

Jeg betaler gerne til cirkusset, også når jeg er færdig med min videregående uddannelse. Det af samme årsag som jeg gerne køber fair trade produkter, har et sponsorbarn og godt kunne tænke mig at tage min familie med til afrika og bygge en brønd. Jeg er ikke specielt stor fan af nationalstaten i sig selv, men må dog indrømme, at den trods alt gør det muligt at tvinge de rige til at hjælpe de fattige. Der er desværre for mange mentalt forstyrrede mennesker i samfundet til at anarki kan fungere. Det kunne ellers være rart.

Man kunne jo også sige,at man beregner et standardbeløb ( pr operatioon og pr sengedag) for behandlinger af forskellig art.

Så kunne patienterne vælge et privat hospital eller et udenlandsk hospital og få standardbeløbet med under armen , hvis de ikke ville på et offentligt sygehus i Danmark.

På den måde vil både offentlige og private hospitaler i Danmark få en sund konkurrence på pris og kvalitet. Det vil nok være de færreste patienter, der ville benytte tilbuddet , men bare 5-10 % gør det, så har det en effekt m h t forbedring af konkurrenceevnen hospitalerne imellem.

SF's tilgang til problemstillingerne er altså ret antikveret - den virker lidt "Pol Pot" - agtig.

Knud Christensen

Alf Andersen
Som en klog, gammel mand en gang har sagt: For de uvidende er der aldrig problemer.
Lad mig give dig et eksempel. For ca. 2 år siden, fik jeg konstateret problemer med prostata. Der var lang ventetid og jeg faldt for fristelsen og bad om en privatklinik i København. Jeg kom til efter et par uger. Jeg mødte frem kl. 16,00 og mødte en læge, der virkede træt. Han foreslog, at man gennemførte både forundersøgelse og operation med det samme. Jeg tænkte, at han vidste vel hvad der skulle gøres. Han gennemførte operationen og var meget træt da han gik hjem den aften. Næste morgen
kl. 07,00 fik jeg af en sygeplejerske at vide, at jeg godt kunne tage hjem. Jeg ville blive indkaldt til en efterkontrol senere.
Det blev jeg aldrig og undrede mig. Da jeg forsøgte kontakt til klinikken opdagede jeg. at den var lukket. Jeg gik til den lokale læge fra Nakskov sygehus som også havde privatklinik en dag om ugen. Han blev chokeret over, hvad der var sket, da han kikkede nærmere efter. Desværre blev han kort tid efter, sygemelt og måtte aflyse alle aftaler. Han har nu lukket definitivt.
Min egen læge forsøgte med piller, at nedsætte mine problemer, men de er kun blevet værre med tiden. Nu har jeg så fået en ny tid på Nyk. F sygehus.
Den fik jeg den 28.08.08. Tidspunkt: 04.05.09. !!! Men der er service på. En liste over privathospitaler jeg kan benytte. Men nu vil jeg ikke eksperimentere mere. Jeg vil ikke igen risikere en træt læge der har været på normal job hele dagen, kan ødelægge noget i mig.
Det er særdeles utrygt, at have med overtrætte læger m.m. at gøre. Men systemet ? Det er et sørgeligt sundhedssystem vi har i dagens Danmark.
Jeg skal også have en operation for Grå Stær. Jeg har været til forundersøgelse i Nuk. F. med en læge fra Næstved Sygehus som skal foretage operationen. Det er mere end 2 mdr. siden og jeg ved stadig ikke hvornår jeg skal til operation i Næstved. Men jeg ved, jeg skal gentage turen med en afhentning, hvor jeg skal vente op til 1 time på bilen samt igen når jeg skal derfra. Nu stiller jeg spørgsmålet: Hvorfor kan en læge evt. fra
Næstved ikke tage til Nakskov et antal dage om måneden ? Det koster en bondegård med den lange køretur for alle de patienter. Det er begrænset hvad det koster, at give en læge kilometerpenge for at køre et antal dage om måneden. Men hvorfor gør man det ikke ? Man prioriterer de private.

Det kan næppe siges tydeligere end de to herrer, og tendensen accelerer, desværre - fortsat i den forkerte retning.

Tak til Knud Christensen for hans personlige historie, der så bedrøveligt illustrerer, hvortil vi i Danmark nu er nået.

Jeg gruer allerede - er kun 40 år - for at blive gammel, for hvor meget yderligere kan vores nuværende sundhedssystem ikke nå at degenerere inden da?

Og her tænker jeg ikke alene på det forfald, der skabes af privatiserings- og markedsliderlige politikere, men ligeså meget på det forfald, som begyndende oliemangel og deraf følgende økomomisk krise kan/vil skabe: Se for eksempel bare http://www.information.dk/163952.

Michael René Møller

Til Robert H!

Hvis det du foreslår på nogen måde skulle fungere, ville det kun være rimeligt hvis alle hospitaler, både offentlige og private, lavede alle typer af operationer. Som det er nu er der ikke fair konkurrence, da privathospitalerne kan nøjes med de operationer der er penge i, og vælge alt det besværlige fra. Men selv hvis man gjorde det, ville jeg være skeptisk.
Man ville også skulle kunne garantere, at de effektivitesforbedringer man kunne opnå, ikke blot blev opnået ved at kræve endnu mere af personalet, der i forvejen er hårdt spændt for. Problemet er at mange af de moderne management tiltag man forsøger sig med, i virkeligheden kun har til formål at vride mere arbejdskraft ud af medarbejderne. Ofte har disse tiltag kun en midlertidig effekt. Det er ofte blot det, at man får personalet op på dupperne på grund af forandringerne, der har en effekt. I længden virker det ikke. Og det eneste man derfor opnår er at stresse personalet. Læs evt. "The fetish of change" af Christopher Grey for uddybning.
Endeligt er der også det problem, at hvis man har forskellige tilbud, og man kan supplere med private forsikringer, at så forsvinder solidariteten stille og roligt dag for dag. Og så vil mange stemme for yderligere nedskæringer, for til gengæld at få skattelettelser. Og gad vide hvor det så ender?

til Michael René Møller

Næ - det fungerer.

Tag f eks en blindtarms-operation - den kan kalkuleres med alle omkostninger (forholdsmæssig belastning af laboratorier, blodbank , personaleressourcer o s v), og den vil selvfølgelig koste en brøkdel af f eks en hjertetransplantation.

Privathospitalet skal ikke have mere fra det offentlige via patienten end det rent faktisk koster ( der kan ikke spekuleres i kun at tage det lette arbejde) , og med konkurrence fra andre privat + offentlige hospitaler + udenlandske hospitaler, så virker systemet og giver konkurrence på kvalitet og sikkerhed.

Konkurrencen ( fra andre danske og udenlandske hospitaler) burde kunne tvinge privathospitalerne i Danmark til over tid at nedjustere lønniveauet til det "normale" i sektoren.

Som det er nu med mangel på offentlig hospitalskapacitet og for få læger så kan privathospitalerne i Danmark nemlig byde lønningerne op og få de læger m v , som de har brug for og fokusere på det lette arbejde.- der er ikke konkurrence på området - det er det der er galt.

martin sørensen

Kære Robert H.

kunne du venligt definer begrebet "Pol Pot" - agtig. tak og samtidigt gøre det klart hvordan denne stigmatiation kan sammenlignes med SF´s år 2008 politik vedrørede offenlig versus private sundheds ordninger ?.

SF er som parti blev som parti udelukkede dannet som et udbryder parti mod den stalinisme som der prægede det daværnde DKP. Det var specefikt soviet unionens voldlige, invationen af ungan i 1956, der var dråben som fik bæret til at løbe over. SF blev dannet i 1958 som resultat af denne protest.

Vores modstand overfor privatiseringen af sundhedssystemet er faktisk ret simpel, Vi SFére mener helt enkelt at de private systemer kan ikke og vil aldrig være så effektive som gode og effektive planøkonomiske sundheds systemer. det danske sundhedssystem lider forsat under at slütter regeringen skar dybt i bevilingerne, nyrup regeringen var nødtil at vente med genopbygningen da det var langt vigtigere at få de 400.000 arbejdsløse i arbejde som der var ende resultatet af slütter regeringens kaos politik.

Det er mangel på læger og sygeplejsker og manglede kapasitet der er den primære årsag til at der er ventelister derfor er det mangende midler der er årsagen til at det var normen for få år siden, det løser intet at privatisere det offenlige system. som andre her på debatten har påpejet hvad er det næste vejene, politiet, millitæret?

Så forklar venligst hvordan at denne modstand mod privatiseringen, kan sammenligens daværende cambodianske folkemorder og diktator, pol pot. pol pot er i alle sine handlinger og væsen, milevid fra hvad vi ægte, folke socialister mener om verden og livet.

Michael Skaarup

til Simon Kongshøj...

- det er helt sikkert gode bud...

Jeg er så inderligt, desperat enig med Villy Søvndal - jeg håber at selv de mest tungnemme i landet har forstået det, og så vil jeg iøvrigt godt slå på tromme for, at vi blandt familie og venner spreder budskabet, så vi kan danne fælles front mod den regering der bogstavelig talt truer med at afmontere det der gør Danmark til et godt sted: lighed, frihed, velstand!