Læserbrev

Hårde straffe virker præventivt

Debat
23. august 2008

I Dansk Folkeparti går vi ind for hårde straffe, når nogen begår personfarlig kriminalitet. Det gør vi, fordi vi er af den opfattelse, at mennesker, der kan finde på at begå voldelige kriminalitet skal vide, at det ikke betaler sig. Det er ikke sjovt at blive fængslet og miste sin frihed og hverdag. Det skal det heller ikke være.

Når vi går ind for hårde straffe for barske forbrydelser er det for at tilfredsstille det naturlige behov for retfærdighed, som offeret eller i de værste tilfælde de efterladte til offeret har. Samtidig sidder der ofte store dele af befolkningen og forarges med rette over, hvor stupidt og afstumpet nogle mennesker gebærder sig. Det giver en enorm tryghed, når disse sociopater, som der til tider er tale om, bliver lukket inde.

Falsk og vildledende

Når kriminologer som en Flemming Balvig går i medierne og taler straf, foregår det ofte på en præmis, som i mine øjne er falsk og vildledende. Balvig taler om, at fængselsstraf ikke gør mennesker bedre. Det har han isoleret set sikkert ret i. Årsagen til at farlige mennesker, der har begået kriminalitet fængsles, er for at beskytte samfundet mod denne person. Bliver han ikke fængslet, når han eksempelvis har begået livsfarlig kriminalitet risikerer man, at han opfatter det som en blåstempling og efterfølgende praler med sine kriminelle handlinger og på den vis gejler både sig selv og andre op til at begå ny livsfarlig kriminalitet. Så selvfølgelig virker straf præventivt. Jo længere straf man risikerer, desto mindre attraktivt er det at begå en given forbrydelse.

Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at jeg håber, at mennesker begår kriminalitet. Tværtimod støtter Dansk Folkeparti den i Danmark den store og veludbyggede velfærdsstat, der byder mennesker på gratis uddannelse, sociale hjælpeforanstaltninger og alskens tilbud, hvis de er i problemer. Det er yderst positivt og nødvendigt. Finder man alligevel, at man må begå kriminalitet, selv om samfundet agerer generøst og forebyggende, så skal hammeren falde. Ikke for den kriminelles skyld - men for samfundets skyld.

Flemming Balvigs snak om høje straffe ikke nødvendigvis skaber engle, er en akademisk gang tomsnak. Vi politikere står over for reelle presserende problemer, som skal ses i en helhed. Verdensfjern forskning, der kun griber fat i et lille bitte hjørne af virkeligheden, er intet bevendt i den sammenhæng.

Serie

Retspolitik eller strafpolitik?

Seneste artikler

 • Straf virker - men ikke på forbryderne

  3. oktober 2009
  Forbrydelse og straf. Retsfølelse, Resocialisering og Retfærdighed er de tre stor R'er, der trækker i hinanden, når politikere og eksperter diskuterer kriminalitet og straf. Der er hverken enighed om formålet med straffen, eller om den overhovedet virker. Kun ét er nogenlunde sikkert: Straf virker - men ikke på forbryderne
 • Mindre social stat - mere straffende stat

  19. august 2008
  De danske politikere har ikke selv fået ideerne om at vi skal straffe mere og hårdere. Ideerne er kommet hertil som international ideologisk virus
 • Justits hos VK:Lad skurken gå

  8. august 2008
  Den straffetørstige regerings politi- og domstols-'reform' har sat dansk rettergang i stå
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Samtidig sidder der ofte store dele af befolkningen og forarges med rette over, hvor stupidt og afstumpet nogle mennesker gebærder sig."

Ja, nu du selv siger det, Skårup. Men du får jo penge for det, så hvorfor ikke fremture?

Michael Skaarup

Jeg er ikke sikker på at det alene er længden af straffen, der gør forskellen. Selvfølgelig skal kriminelle straffes.
Min erfaring som gadeplansmedarebejder i Århus, fortæller mig at det der er alt for lidt konsekvens for den kriminelle, både pga. reaktionstiden fra socialemyndigheder(under 15år), eller pga. manglede pladser på institutionerne for 15-17årige.
Det betyder at de unge praler med deres kriminalitet til venner og kammerater.

Jeg er ganske kort en række tiltag der kan forebygge ungdomskriminalitet, samt gentagne og karrierekriminelle.

1. Det kriminelle lavalder ændres til 10 år.

2. ved første overtrædelse. besøg fra politi og socialforvaltningen,(ligesom nu) anden overtrædelse. den unge skal have en struktureret skole/fritidsplan
tredje overtrædelse, eller brud på den struktureret skole/fritidsplan. Den unge skal frihedsberøves. familien skal have fast kontakt til socialforvaltning og skal have hjælpe til opdrage den unge. Vil familien ikke samarbejde og vurderes det at den unge vil tage yderlige skade, eller blive endnun mere kriminel, skal der arbejdes på kontakt personer, aflastningsfamilie, og tvangsfjernelse, (evt. med en frivillig sterilisering af begge biologiske forældre)

3. reaktionstiden fra sociale myndigheder, skolen, politi og psykiatri, skal være ultra kort (dvs. ca. 3-7 dage).

4. ghettobebyggelse, skal rives ned og erstattes med parcel og rækkehusbyggeri

Det vil helt sikkert virke forbyggende på kriminalitet blandt unge.

for kriminelle over 18 år, skal længere straffe kun virke både retfærdig over for ofret/ofrene, men også være forbyggende så antallet af "gengangere" kraftig formindskes.

inkluderet i straffens længde, skal være

1. kognitiv træning. Den kriminelle norm skal ændres til den gældende samfundsnorm,

2. undervisning og rigtige uddannelseforløb. Den indsatte skal have mulighed, at forlade fængslet med flere ressourcer end da den kriminelle blev fængslet.

3. kærlighed. De kriminelle skal dyrke deres kærlighed. Enten i haver og væksthuse, eller som f.eks optrænere af førehunde til blinde medborgere.
Det giver øget selvværd, og øget selvsrespekt.(måske noget af de manglede da de begik ders kriminalitet.

Til sidst til det være på plads at revidere i de frihedindskrænkninger, der pt. opfattes som kriminelle handlinger. blandt se på fordelene ved at fratage den organiseret kriminalitet, retten til forsyne raske og fornuftige mennesker med alskens rusmidler. Evt. ved en afkriminalisering af hash, evt. udvide den kommende forsøgsordning med fri heroin i Odense, så de kan blive pads i fængslerne, efter at narkomanerne er blevet fri for at begå kriminalitet, for at skaffe deres lort.
Evt. indføre gule lamper i lyskryds når der er minimal trafik. eller tillade folk at gå overfor rødt, når der ikke er en bil, i nærheden.

nå ja. det var lidt af det man kunne forsøge sig med, for at forebygge kriminalitet.

mere kærlighed og god weekend

Så tror jeg det er billigere at give længere straffe... :-)

Peter Jespersen

Pudsigt som Skaarup altid stiller alt op som om at der kun er to muligheder. Denne gang enten ekstreme straffe eller slet ingen, det er den værste gang ævl.

Hvis de farlige personer får lov til at går løs på gaden efter at de har udøvet livsfarlig kriminalitet - så skyldes det den såkaldte ambitiøse reform - hvor administration er blevet vigtigere en udførelsen af politiets oprindelige funktion - en ambitiøs reform som Skaarup selv var med til at gennemtvinge.

Hvis Dansk Frygtparti virkelig var interesserede i indføre præventive foranstaltninger kunne de starte med at forlange professionel boksning forbudt.

Folk der overværer boksekampe må være dumme eller også har de psykopatiske træk.

Man er nemlig dum, hvis man ikke ved at boksning kan medføre alvorlige hjerneskader. I sidste ende kan tilskueren risikere at overvære et menneske dø oppe i bokseringen. Hvis det ikke er voldsforherligelse, så ved jeg ikke hvad det skal forestille.

Hvis man er klar over konsekvenserne, og alligevel ser med, ja, så må man i følge mine begreber være psykopat.

Hvis Dansk Frygtparti var interesseret i at undgå at opdyrke uvidenhed og psykopati, ville de gå efter at forbyde boksning.

Inger Sundsvald

Der er vist ikke den store forskel på Michael Skaarup og Peter Skaarup. Hvorfor beskæftige sig mere med dem?

Michael Skaarup

Til Inger Sundsvald.

Jeg vil af ren nysgerrighed, vide hvad det lige er i min kommentar til artiklen, som gør at jeg er udelukket fra dit finere selskab???

jeg vil tage mig den frihed at komme lidt mere kød, på min kommentar.

Jeg kommer med nogle seriøse bud, set fra et faglig synpunkt. Jeg kritisere systemet for at være sløv,og ineffektivt Derudover betænker jeg både ofret, samfundet, gerningsmanden og gerningsmandens familie, har brug for konsekvenser og handlinger, der kan forebygge ny eller gentagne kriminalitet.

Hvis du tænker på min pointe med frivillig sterilisering, skulle virke forebyggende, som værende en "slem" tanke med rod i tidligere tiders ondskab, så mener jeg at du lader dig forblænde af tidligere tiders ondskab, og ser blot fra pointen. - Nemlig at nogle mennesker desværre ikke er i stand til at opdrage og forsøge deres børn, idet omfang det kræves.

Det betyder kort, at nogle børn er født til at gå i deres forældre fodspor, og bidrage til familiens negative sociale spiral.
- Jeg mener at disse forældre skal have hjælp, med at blive afklaret hvorvidt de kan blive i stand, til at varetage opgaven som forældre, eller de helt skal indse, at deres livførelse er uforenelig med et godt liv og en sund opvækst for børn. Det ville betyde at børn ikke behøver at leve de første 10-12 år i en helt fåkt familie, for så at komme i plejefamilie, eller blive fjernet hjemmefra med tvang. Samt at svage forældre skal forsætte med at spekulere i børnepenge og andre socialeydelser.

Jeg synes at det urimeligt at give forældrene skylden for deres teenagers og børns kriminalitet, hvis det har været kendt siden vuggestuen, at forældrene ikke kunne tage vare på deres børn. Samfundet svigter børnene og forældrene, når der først bliver lavet foranstaltninger på familien, når barnet er kommet i kontakt med politiet. Der skal handles langt hurtigere...

Det nytter ikke noget, at forvente at problemerne i socialt svage børnefamilier løser sig selv. Og det nytter ikke noget at tro, at alle familier og mennesker, ligner det man selv kender hjemmefra. Virkeligheden er langt mere uhyggelig og brutal.

Jeg ved godt at det kan lyde meget formynderisk, og langtfra de idealer og middelklasse pædagogik, jeg selv blev opdraget under i 70'ernes.
Faktum er, at sammensætningen af den danske befolkning i er mindre homogen, i dag end da jeg spillede bold i børnehaven. De social forskelle imellem mellemtoppen og middelklassen, er reduceret imens forskellen imellem middelklassen og de nederste social klasser er forøget.

Jeg mener derfor at der skal andre pædagogisk midler i brug, for at kunne give Dennis, fra tulipanparken 137, 5 th og Dennis, fra ligustervægnet 9, de samme muligheder i livet. Et barns fremtid skal ikke kun afhænge af forældrene socio-økonomiske indeksering i samfundet, men ud fra barnet evner og potentialer.

Det var forældre/barndelen af mit indlæg. Der udover er der resocialiseringsdelen når den kriminelle skal straffes. Jeg finder den selv ganske fornuftig. Set ud fra den betragtning at, en kriminelperson er en eller flere grader dysfunktionel, er der brug for at få korrigeret den eller de dysfunktionelle element(er).
Der er god mening i at lære folk, at det er OK at spørge om man kan få sin vare byttet, uden at behøver at være truende eller udøve vold. Eller hvordan man behandler andre mennesker, og opnår indsigt i og empati med andre mennesker.
Derudover at det ikke sjældnet at en kriminel har en lav uddannelsegrad, hvilket betyder at de afskåret fra, at kunne kvalificere sig til 90 % af alle job. Derfor er det oplagt at de kriminelle skal bruge tiden i fængsel på at få optrænet andre muskler og færdigheder, end dem som fik dem bag tremmer. Dvs. hjerne og selvfølgelig skrive, læse, regne, forstå færdigheder. Men det ska ikke stoppe her. Indsat skal for den sags skyld kunne tage en Ph.d., eller blive bager, trommeslager, webdesigner, murer, socialrådgiver, jurist, læge, osv.
Det kan jeg slet ikke finde det urimelig i.???

Nå ja, nedrivningen af ghetto og grimt betonbyggeri. Vi ved det jo alle sammen. Det er fysisk og psykisk usundt at bo i, og af samme grund som burhøns mistrives i overfyldte rum, uden mulighed for at rode i jorden, af samme grund, mistrives folk i overfyldte lejligheder, uden mulighed for at hive en selvsået gulerod op af jorden. Vi er nok nødtil at indse at, det var en dårlig idé at stable folk oven på hinanden, ude på en mark, og kalde det fremtidens bolig.
Så kom i gang med økologisk og bærdygtigt byggeri, der kan erstatte beton ghettoerne med liv.

ok, nu gider jeg ikke mere.

tak, til Inger Sundsvald at give mig muligheden for at skrive ovenstående

mere kærlighed

PETER SKAARUP:

”I Dansk Folkeparti går vi ind for hårde straffe, når nogen begår personfarlig kriminalitet.”

Det er ingen tvivl om at historikere i fremtiden vil bedømme Peter Skaarup og Dansk Folkeparti som nogle gevaldige og skruppelløse banditter der gjorde uendeligt meget skade på vores fædrelands interesser og omdømme.

Hvis vi skal følge Peter Skaarups egen logik burde han stå til en meget lang ubetinget fængselsstraf…

Det er dog utroligt, at PeterSkaarup nu gentager sit vrøvl fra sin blog på politiken.dk. Den evindelige symbolpolitik og lukkede øjne for forskningsresultater bliver kun værre af at blive gentaget. Tag batterierne ud af den mand.

L. Rasmussen:

”Tag batterierne ud af den mand.”

Kompliment til Rasmussen for en fin metafor. Den giver nogle morsomme billeder på nethinden af en manisk Duracell kanin, uden hjerne, men med en masse energi…

Thomsen,

Jamen, er det da ikke netop en Duracell-kanin, vi her har med at gøre? Det er i hvert fald ikke en kandidat til hverken hopla-nålen eller Mensas hædersmedalje.

Han kan i hvert fald godt vinke farvel til hopla-nålen. Den sag er helt klar. Der er simeplthen ikke noget at komme efter, som man siger nu om dage...

Oldgaard: "Hvad skal vi med venstreorienterede forskere der år efter år bare skriver at straf ikke virker? "

Forkert formuleret. Det, du og Skårup mener, er: "Forskere, der når resultater, der ikke passer til vores fordomme, kalder vi bare venstreorienterede, for så kan vi ignorere dem."

Tom W. Petersen

Det er næppe muligt at påvirke en person som Skaarup, der insisterer på at fastholde sin uvidenhed om straffes virkning.
Det er ikke hans forstand, man diskuterer med, men hans vilje.
Og hans tro på, at han imødekommer "den almindelige befolkning"s ønsker om hævn og regner med, at der er stemmer til DF i det.
Det var en katastrofe, da statsministeren i nytårstalen 2002 officielt degraderede eksperter til at være såkaldte eksperter. Det var en udstrakt hånd til dem, som foragter viden, som ikke imødekommer det, de i forvejen tror. Og DF har ikke blot taget hånden, men også hele armen.

Christian De Coninck Lucas

Ja det sørgeligt at følge den irrationelle jagt på høje strafferammer - hvad i alverden vil de dog opnå?

Hvis regeringen, Skaarup eller nogen andre virkelig vil gøre noget mod kriminalitet (som er lav i DK), er der kun en vej. Gennem EU skal vi have fat i de banker og private multinationale som vasker pengene hvide. Det er her den store lort ligger og politikerne virker bange for det. Desuden vlle det hjælpe med en ordning, der ligner Hollands, når det gælder marijuana og hash. Så kan vi nemt spore pengene - lige ned i statskassen.

Men den slags er jo for seriøst for typer som Lene Espersen og Peter Skaarup, der tilsyneladende er mere optaget af tom retorik, populisme og frygtpolitik. Suk!

"Når vi går ind for hårde straffe for barske forbrydelser er det for at tilfredsstille det naturlige behov for retfærdighed, som offeret eller i de værste tilfælde de efterladte til offeret har. Samtidig sidder der ofte store dele af befolkningen og forarges med rette over, hvor stupidt og afstumpet nogle mennesker gebærder sig. Det giver en enorm tryghed, når disse sociopater, som der til tider er tale om, bliver lukket inde."

Det naturlige behov for retfærdighed. Lad den lige stå et øjeblik. Det drejer sig altså her om, at man isolerer den kriminelle handling fra alt hvad der hedder kontekst (det være sig social arv, voldelig opvækst, omgang i miljøer med negativ påvirkning etc.), og straffer således at befolkningen ikke "med rette forarges". Jamen med det på plads kan vi måske kigge lidt dybere i kaffegrumset.

Personligt mener jeg (og kald mig bare venstreorienteret, hvis det hjælper på nattesøvnen), at den meste kriminalitet udspringer af andet end hvad Skaarup kalder sociopati (dog med rygdækningen, at ikke alt udspringer af denne årsag). Her i kommentarerne har vi set en række forslag til alternativer for en øget straframme, nogle muligvis bedre end andre, nogle helt sikkert mere realiserbare end andre. Men hvis man nærlæser Skaarups artikel, så står det netop klart, at han ikke bekymrer sig en døjt for andet end indespærring.
At en kriminel ikke kan begå "personfarlig" eller anden kriminalitet i fængselsvæsenets varetægt er decideret noget sludder. Som enkelte debattører her har gjort opmærksom på, så er fængslerne centraler for narkohandel, på samme måde som de er smeltedigel for nye kriminelle netværk - netværk der i højeste grad gør sig gældende, når fangerne løslades. På den måde indgår fængslerne som en helt integreret del af de kriminelles løbebane, igen og igen. Criminal College kaldes det nogle steder i verden.

At hr. eller fru Jensen derfor ikke bliver slået ned og berøvet mens rocker-Johnny sidder inde er derfor en banal sandhed med kraftige forbehold; for hvad nytter det, hvis det i stedet er prospekt-Brian der slår dem ned dagen efter sin løsladelse, fordi han tilfældigvis skylder Johnny penge for narko i brummen? Nej, virkeligheden er ikke så firkantet (og så nem at håndtere) som Hr. Skaarup gerne så det.

Så i stedet for at kigge på straframmen som retfærdighedens redskab, så var det måske netop en idé at lytte til forskning og eksperter (hvis DF dog blot kunne forstå dette, ville meget være vundet; jf. deres holdning til gruppeeksamener på universiteteterne: "Vi har nu engang den her holdning, og så kan undersøgelserne sige hvad de vil", noget i den stil ytrede Martin Henriksen fra Folketingets talerstol - man imponeres.), som jo netop peger på tidligere indsatser som vejen frem. Et fængselsophold er ikke vejen ud af kriminalitet, snarere tværtimod! Der skal sættes ind over en langt bredere front, mange flere behandlingstilbud langt tidligere i de kriminelles liv. Spørg en hvilken som helst lærer i en børnehave- eller første klasse; han/hun vil snildt kunne udpege de børn, der har størst mulighed for at rende ind i problemer med tiden (og nej, her mener jeg så absolut ikke "peg på dem med indvandrerbaggrund", selv om dette muligvis ville være Skaarups første indfald).

Det gælder om at sætte ind og undgå, at kriminelle bliver forhærdede kriminelle (det ligger i ordets betydning, at de så er sværere at gøre noget ved); dette gøres bedst med tidlig, målrettet indsats. Det tør menes, at en stor del af problematikken er lavt uddannelsesniveau blandt de kriminelle, hvorfor dette netop er et centralt punkt, at sætte ind. Uddannelse i fængslerne burde derfor være fuldt integreret, idet det er direkte sammenkædeligt med mulighederne for re-integration i samfundet.

Det kræver et opgør med DF og regerings hulemands-tankegang; at "du slår en anden, samfundet slår dig"-løsningen rent faktisk virker. Det kræver, at man er villig til at lytte til fornuft (forskning) og de mennesker, som ved noget om det, de taler om, og ikke blot bekymrer sig om stemmetallet ved næste valg. En kommentar ovenfor nævnte, at det slag var tabt, da Anders Fogh omtalte eksperterne som "såkaldte" - en sørgelig sandhed.

Politisk demagogik virker ellers vil DF ikke have den magt de har.

Casper Jensen

Jeg har sagt det før og nu siger jeg det igen.
Jeg er oprigtig rystet i min grundvold over at folkevalgte politikere kan være så fjerne fra virkligheden, og modsige almene veldokumenterede videnskabelige resultater.

"I Dansk Folkeparti går vi ind for hårde straffe, når nogen begår personfarlig kriminalitet. Det gør vi, fordi vi er af den opfattelse, at mennesker, der kan finde på at begå voldelige kriminalitet skal vide, at det ikke betaler sig."

Peter Skaarup, prøv sætte dine embedsmænd til at undersøge i hvilken tilstand gerningsmanden, i flertallet af sager vedr. personfarlig kriminalitet, befinder sig i.
Flertallet af personer dømt for personfarlig kriminalitet planlægger ikke deres forbrydelse.

Når man kalder veldokumenterede videnskabelige resultater for "falsk og vildledende" så har man ikke længere gjort sig fortjent til at være en del af den lovgivende forsamling.

Casper Jensen

Troels....

"Mængden af kriminalitet i Danmark har været faldende i årevis og er i dag på niveau med, hvad den var for 20-25 år siden. Alligevel har Folketinget filet og strammet mere på straffeloven de sidste 10 år end de foregående to årtier tilsammen. Information afdækker baggrunden og spørger retspolitikerne hvorfor.

Serien fortsætter i næste uge.

Fakta:
Siden starten af 90'erne er antallet af ændringer i straffeloven vokset stadigt mere kraftigt. Antal af ændringer:

1970'erne: 15

1980'erne: 13

1990'erne: 22

2000'erne: 40

De skiftende Poul Schlüter (K)-regeringer (1982-1993) gennemførte 14 ændringer, en tredjedel var stramninger.

De skiftende Nyrup Rasmussen (S)-regeringer (1993-2001) tegner sig for 29 ændringer, halvdelen kan siges at være stramninger.

VK-regeringen (2001- ) under Anders Fogh Rasmussen tegner sig indtil videre for 27 - to tredjedele betegnes som stramninger."

Kilde. http://www.information.dk/162084

@Peter Oldgaard: "De der er uden for rækkevidde, må vi så isolere fra normalt mennesker. Den her fantasi med at man kan reparere voksne mennesker der er gået i stykker er jo bare fis. Det virker ikke."

Det forekommer mig, at du hermed forsøger at afvise alt hvad vi i dag kalder terapi? Hvis en psykolog kan hjælpe mennesker med eksempelvis OCD (hvilket jeg i min omgangskreds har et eksempel på), hvorfor så ikke også andre punkter? Hvem skal officielt være dommer over, hvornår en hjerne er "totalskadet"? Hvis det tilkommer samfundet at udstede den slags domme, hvorfor så ikke dødsstraf? - Jeg mener, hvis noget er i stykker, smider vi det så ikke ud?? (Ja, man kan jo få tanken, at det ikke ville være en fjern idé for visse politikere, i særdeleshed de højreorienterede).

@Troels Siegthorwyn: "Både nazisme og marxisme var fra start til slut magneter for intellektuelle/ akademikere. Der er inter historisk eller nutidigt belæg for at hævde at nutidens intellektuelle/akademikere er mere fornuftige mht politik. Jeres "eksperter" er netop kun såkaldte...I kunne lige så godt tro på numerologi.
Den kloge tænker selv. I blindt autoritetstro sluger bevidstløst, det I bliver fodret med af "eksperterne", fjernsynet, skolen osv osv."

Hvad i alverden forsøger du at sige her? Jeg tør argumentere for, at der er flere autoritetstro blandt de vælgere, der nikker og siger ja tak, hver gang DF og V ønsker at stramme på strafskruen (hvad et ovenfor-placeret indlæg tydeligt illustrerer, er tit)!

Man kunne vel netop anføre din "observation" til fordel for det modsatte; nemlig at vore nutidige politikere (og altså absolut ikke eksperter, for nu at være helt klar i mælet) ikke er mere "fornuftige" end, det være sig deres nazistiske eller marxistiske modstykker, og derfor ønsker at benytte indespærring i så vidt et omfang, som det øjensynlig er tilfældet? - Simpelthen indespærre samfundets "afvigere", hvad man med rette kan sige, er Skaarups filosofi på området.

Derfor finder jeg din udtalelse om, at "den kloge" tænker selv, og vi andre skulle være "bevidstløse" temmelig bizar. Det siges vist også, at den kloge både kan og tør tage imod råd og vejledning (hvad adskillige kejsere, diktatorer og andre statsmænd kunne have lært af), hvilket i dette tilfælde, pudsigt nok, er det du argumenterer imod!
Det ser ud til, at du rider Foghs kæphest om ekspertvældets ulyksaligheder i kamp her, og altså i stedet kan siges at prise uvidenhed?

Du refererer i et andet indlæg til, at der intet videnskabeligt er i eksperternes udtalelser; tør man spørge, hvilke videnskabelige belæg du har for dit synspunkt? Jeg tillader mig her at se bort fra det snusfornuftige argument, at man ikke kan være to steder på en gang, hvorfor man ikke kan være kriminel mens man er i fængsel (hvis man med kriminel mener at slå frie borgere ned og deslige); skal vi som samfund indespærre folk, til de dør af alderdom? Såfremt dette er din løsning, vil jeg i hvert fald hjertens gerne høre om evt. placeringer og finansiering af yderligere fremtidige fængselsfaciliteter.

Jeg må indrømme, at jeg ikke forstår, hvorfor nogle har så travlt med at umuliggøre rehabilitering af kriminelle. Dels er der i lande, hvor man rent faktisk for alvor har praktiseret det, gode resultater (Canada er det kendteste eksempel), mens lande, hvor man afstår fra det (USA er det kendteste eksempel i Vesten) blot skaber stadig flere indsatte i fængslerne, om det så skyldes flere domme eller blot ophobning, forårsaget af det logistiske problem, at folk ikke kommer ud, før nye kommer til.
Hvor kommer dette negative syn på andre mennesker fra? Er det egne oplevelser, er det selvindsigt? Er det et forsøg på at distancere sig fra andre mennesker og gøre sig selv bedre?

Det korte af det lange er, at Peter Oldgaard taler om pengene i samfundet, som om de var en mangelvare, der slipper op. Sådan forholder det sig jo da heldigvis ikke - tværtimod er folks købekraft pga. pengenes stigende dækning for mere omsætning blevet stadigt flere år for år. Det eneste, der mangler, er vilje til at bruge dem på de opgaver, der skriger på at blive løst.

Her kunne dansk folkeparti utvivlsomt lære noget af deres søsterparti i Norge, der ganske progressivt hellere vil bruge oliemilliarderne på at løse samfundets aktuelle opgaver fremfor at spare dem. Men som sagt: pengene kommer i en stadig strøm, og jo mere velstanden i verden breder sig, jo lettere vil det blive for alle at få i det mindste deres materielle krav indfriet.

Jamen det understreger vel et eller andet sted også bare pointen i, hvorfor det er så meget nemmere at sige, at de kriminelle, dem kan vi ikke gøre noget ved, så lad os bare låse dem inde og smide nøglen væk...

@Peter Oldgaard: Nu er et ad hominem argument karakteriseret ved, at det drejer argumentationen fra sagen til personen (slå det evt. efter i Jørgensen og Onsbergs "Praktisk argumentation" - en lærebog, ikke Wikipedia), hvilket jeg nu nok vil argumentere for, at du forsøger. Samtidig kan jeg da påpege, at du opfører dig eristisk, hvilket til din information betyder, at du forsøger at jorde din modstander, for derved for enhver pris at få ret. Det betegnes i øvrigrt som "uredelig argumentation".
Så øjensynlig har du (og muligvis Wikien) fået noget galt i halsen. Jeg forholder mig til min universitetsuddannelse, ikke noget jeg har googlet. (Men for nu at citere fra dit eget opslag: "and the argumentum ad hominem works to change the subject." - tør man spørge, hvorfor du forsøger at skifte emne?) - Mest komisk er det, at dit ad hominem-eksempel overhovedet ikke er det. Så ja, jeg kan se forskel, du famler i blinde.

Og når jeg nu ikke forholder mig kritisk nok til mine kære eksperters producerede viden, så vil jeg da gerne vide, hvad DU forholder dig kritisk til?
Rentabiliteten af at bygge store fængsler kan du jo kigge over andedammen og se lidt på...temmelig langt fra det ideelle, hvis du spørger mig.

Oldgård/Nyberg, hvorfra ved du egentlig en skid om, hvad anti-xenofoberne i denne debat har af samkvem med indvandrere, når de ikke sidder her og skriver?

Det er en af den slags gratis påstande, som er så lette at slynge ud, og som ikke beviser noget som helst andet end udslyngerens mangel på ægte argumenter.

Problemet er meget enklere: der sker en massiv forskelsbehandling, som flere gange er blevet påvist af forskere! Indvandrerbørn får ikke den samme psykologiske og psykiatrisk hjælp, hvis de er socialt udsatte, som etnisk danske børn gør.

"Oldgård", jeg gentager: hvor fanden ved du fra, hvem der "gider" hvad?

Troels, meget afhænger nok af, hvordan og hvor bredt man definerer "uforbederlige voldspsykopater".

Anders Lund Jeppesen

@Per Vadmand,
Man kan starte med at kigge på de folk, hvis synderegister (for nu at bruge en religiøs term, det er jo så moderne og så praktisk) er længere end en gennemsnitlig skoleklasses.

Så kan man jo starte med dem og så diskuttere om det er for lidt eller for meget til at sætte hårdt mod hårdt.

Jannik Thorsen

@Michael Skaarup

Fari nok at du fra en professionel synsvinkel kommer med nogle forslag til kriminalitets bekæmpelse af unge.
Jeg er ikke enig med alle dine synspunkter, selvom jeg syntes du absolut har nogle gode ideer.

Jeg vil desuden anbefale dig at du ignorerer de folk som ikke mener du er "stueren". Den slags moralisme er totalt ubrugelig, og dækker typisk over en hvis smålighed fra afsenderens side.

Hold dig hellere til den virkelige verden og de løsninger den frembyder, og ignorer moralisterne i samme ombæring.

Martin Kaarup

Læg mærke til hvordan Peter Skaarup undgår alle undersøgelser, alle kendsgerninger, alle resultater.

Det er i virkeligheden Peter Skaarup som ikke har den fjerneste anelse om hvad han taler om. Er det så blot fordi han er dum eller har han en skjult dagrorden?

Vi i den virkelige verden kender til undersøgelserne, kender til kendsgerningerne, kender til resultaterne - både i Danmark og i udlandet.

F.eks. i USA, hvor de rigtig længe har afprøvet Peter Skaarups politik om lange og hårde fængselstraffe, hvad viser resultaterne så?
Undersøgelser viser ENTYDIGT, at nytteeffekten af straffeforlængelse er UBETYDELIG.
Ifølge undesøgelsen "One in 31: The Long Reach of American Corrections" af Pew Center on the States (http://www.pewcenteronthestates.org) så sidder 1 ud af 31 voksne amerikanere i fængsel. I de værste stater er tallet helt nede på 1 af 13 og i visse svært belastede kvarterer 1 af 7.
Undersøgelse fortæller også om at flertallet vender tilbage til kriminalitet, eftersom der ikke udføres forebyggende arbejde i fængslerne.
Til gengæld viser undersøgelse at amerikanske virksomheder tjener godt på privatiseringen af fængselsområdet. Her tjener de milliarder af dollars hvert år.

Og det er jo erhvervslivet som Peter Skaarup betler for - eftersom han jo tydeligvis ikke ved hvad han snakker om.

Sikken et fjols!

Torben Petersen

Så er vi helt ned ved roden i det limbiske system, når Skaarup kan advokere for, at hævn er en sund og naturlig følelse som staten bør gøre sit yderste for at tilfredsstille.

"Når vi går ind for hårde straffe for barske forbrydelser er det for at tilfredsstille det naturlige behov for retfærdighed, som offeret eller i de værste tilfælde de efterladte til offeret har", skriver han.

Nu er det desværre sådan at følelser er individuelle. Bliver gamle lærer Jørgensen kørt ihjel i et lyskryds, så vil eleverne måske mene , at bilisten skal 100.000 år i fængsel. Er det derimod regnelærer Lassen, der bliver kørt ihjel, så vil de måske mener, at bilisten skal have en medalje.

Skal strafudmålingen derfor svinge med omgivelsernes følelser, så vil ens straf for ens forbrydelser være en umulighed, og hermed vil strafudmålingen ikke kunne være retfærdig. Skal vi med andre ord fastholde ens stramudmåling for ens forbrydelser, hvilket vi mener er retfærdigt overfor gerningsmændene, så kan vi ikke samtidigt fyldestgøre ofrernes følelser. Enten rammer vi for højt eller for lavt i det konkrete tilfælde.

At retterne generelt skulle ramme for lavt i forhold til folks følelser, er der ikke undersøgelser der tyder på. Tværtimod.

Peter Skaarup skulle måske begynde med at sandsynliggøre, at det er en generel opfattelse i befolkningen, at der dømmes for mildt. Det er faktisk lidt komisk, at man gang på gang kan konstaterer, at der i de sager DF beklager sig over i medierne netop har medvirket domsmænd fra DF!

Måske der i virkeligheden er tale om noget DF internt skal afklare i partiet, og ikke noget som offentligheden skal trækkes med.

Skal vi følge Skaarups ideer, og hæve det generelle strafniveau hver gang en et konkret offer føler, at straffen ikke lige til fulde dækkede vedkommendes retsfølelse, ja så ender vi - ad absurdum - med dødsstraf for alle forbrydelser, for der altid vi være en, der føler at nok ikke er nok.

Jane Smidtfelt

Flemming Balvigs snak om høje straffe ikke nødvendigvis skaber engle, er en akademisk gang tomsnak.

Det er helt korrekt. Straf virker naturligvis og Balvigs ganske tvivlsomme "forskning" er jo snart sagt mere prosa end egentlig viden.

Normalt når man laver forskning er det jo altså ikke helt endsigt efter formlen: "Jeg har ret og nu samler jeg ting ind der kun viser det", tvært imod søger man at finde andre eksempler på det.

F.eks. kunne man spørge kriminelle om straflængde indgår i deres overvejelser inden de forbryder sig på de demokratiske vedtagne love. Det ville jeg gerne se en undersøgelse af: Hvad mener de der faktisk bryder lovene?

Har Balvig lavet sådan en?