Kronik

Jønkes sag er afgjort på forhånd

Der bliver i dag holdt restmøde omJørn Jønke Nielsens fortsatte fængsling. Men myndighedernes drejebog synes færdigredigeret. Man tager en banal voldssag, vender den på hovedet, gør ofret til aggressoren, dæmoniserer ham ved at blæse hans fortid op, tilsætter lidt psykiatri og indkasserer det forudbestilte resultat, manden er mentalt afvigende - og vupti - i forvaring med ham på ubestemt tid
Anklagemyndigheden fik i juli medhold i, at Jønke skal mentalundersøges. Det skyldes, at der muligvis vil blive rejst krav om en forvaringsdom i stedet for almindelig fængselsstraf. Her er op mod 100 Hells Angels-medlemmer fra flere forskellige lande, der var mødt op ved restmødet i juli for at protestere for en fair rettergang.

Anklagemyndigheden fik i juli medhold i, at Jønke skal mentalundersøges. Det skyldes, at der muligvis vil blive rejst krav om en forvaringsdom i stedet for almindelig fængselsstraf. Her er op mod 100 Hells Angels-medlemmer fra flere forskellige lande, der var mødt op ved restmødet i juli for at protestere for en fair rettergang.

Bax Lindhardt

Debat
20. august 2008

Det er en betænkelig opgave, psykiatrien er blevet pålagt med rettens krav om, at Jørn Jønke Nielsen skal mentalundersøges. Den er betænkelig, fordi dommen bryder med sædvanlig praksis i disse sager.

Det er i det hele taget en mærkelig sag. Selv om det var Jørn Jønke Nielsen, der blev udsat for drabsforsøg, er det ham, der skal igennem den retlige og psykiatriske vridemaskine og, hvis det står til statsadvokaten, ende i forvaring på ubestemt tid. Man må sige, at statsadvokat og dommer kan deres Johan Herman Wessel, at rette bager for smed. Episoden fandt sted ved juletid sidste år på et tidspunkt, da Jørn Jønke Nielsen og en kammerat stod og ventede på mad foran en grillrestaurant. Pludseligt blev kammeraten angrebet af en knivbevæbnet mand, netop som Jørn Jønke Nielsen havde ringet sin veninde op på en mobiltelefon. Jørn Jønke Nielsen var den første, der registrerede manden og kniven og lagde sig imellem og afværgede, at kammeraten blev stukket. Selv blev han udsat for tre livstruende knivstik, inden han under kamp fik vristet kniven fra overfaldsmanden. Liggende på fortovet blev han yderligere udsat for overfaldsmandens spark og rettede kniven mod denne, der ligeledes fik tre alvorlige stiksår. Begge blev akut bragt til hospitalsbehandling.

Hele optrinet blev 'optaget' på den åbne telefonforbindelse og indgik i politiets efterforskning, der fandt overensstemmelse mellem optagelsen og de afgivne forklaringer. Efterforskningen blev afsluttet på mindre end et par måneder. Men Jørn Jønke Nielsen sidder stadig varetægtsfængslet, fordi anklagemyndigheden mener, at han var for brutal i sin nødværgehandling. Overfaldsmanden, der har mindst fire domme for vold bag sig (ifølge BT 9. juli 2008), er ikke krævet mentalundersøgt og er nu løsladt.

Mentalundersøgelse kan anvendes, hvis sigtede har været i psykiatrisk behandling, eller der er grund til at formode, at sigtede er sindssyg eller mentalt retarderet, samt hvis de strafbare handlingers art og/eller grovhed giver grund til at formode, at sigtedes mentale tilstand afviger fra det normale (Rigsadvokatens meddelelse nr. 5 af 2007, pkt. 4 side 1-2).

Mentalundersøgelse gennemføres sædvanligvis, når der er tale om drab eller drabsforsøg, grovere meningsløs eller særegen form for vold, herunder særligt i gentagelsestilfælde, og i forbindelse med voldtægt, seksualforbrydelser og forsætlig brandstiftelse.

Domme og fordomme

I Rigsadvokatens meddelelse hedder det endvidere: "Om mentalundersøgelse skal foretages beror på en samlet vurdering, der foruden det umiddelbare indtryk af sigtede under afhøringerne og hans adfærd under en eventuel varetægtsfængsling, omfatter den aktuelle sag, tidligere sager, oplysninger om personlige forhold i en 808 undersøgelse og oplysninger om tidligere psykiatrisk behandling."

I Ret og tvang i psykiatrien af Henrik D. Poulsen m.fl., anføres det side 131, at der næsten altid foretages mentalundersøgelse i drabssager bortset fra tilfælde af drab blandt motorcykelbander, hvor motivet er rivalisering.

Jørn Jønke Nielsens synderegister er to tidligere domme (fordomme). Det omtalte drab på Henning Norbert Knudsen (Makrellen), præsident for den rivaliserende rockerklub Bullshit i 1984 og en voldsdom fra Aalborg i 2001. Begge domme er afsonet, 16 år for drabet, som Jørn Jønke Nielsen vedkendte sig, og to år for episoden i Aalborg, hvor han nægtede sig skyldig (var til stede på et diskotek, hvor en mand blev dræbt men afviser at have været involveret).

Han har ingen psykiatrisk sygehistorie, har ikke været i behandling med psykofarmaka og har ikke noget misbrug.

Der er således hverken psykiatrisk eller strafferetligt grundlag for en mentalundersøgelse i henhold til Rigsadvokatens meddelelse nr. 5 af 2007.

Jørn Jønke Nielsens nødværgehandling er således kommet i fokus, men hvad forestiller anklager og dommer sig?

Manden var i livsfare og stresshormonerne på sit maksimum. Med knivstik i hjerteregion og nær pulsårer var han ikke just i en situation, der indbød til en forsonende gestus over for overfaldsmanden.

Langstrakt sagsforløb

At rettens embedsstand bedre kan bære over med hverdagens godtfolk illustreres af sagen mod urmageren i København, der blev frifundet i en 'nødværgesag', hvor han ramte de flygtende røvere i ryggen med pistolskud. For sammenligningens skyld skal bemærkes, at Jørn Jønke Nielsen blev truet på liv og førlighed og ikke selv var bevæbnet.

Det er bemærkelsesværdigt, at anklagemyndigheden har krævet Jørn Jønke Nielsen mentalundersøgt under indlæggelse og ikke ambulant ved Justitsministeriets psykiatriske klinik, som ellers er en almindelig fremgangsmåde. Jørn Jønke Nielsen har tilbragt 18 år i danske fængsler, så man skulle tro, at myndighederne har rigelige data om hans adfærd, jf. Rigsadvokatens meddelelse.

Disse data kunne suppleres med en psykiatrisk speciallægevurdering af en af Kriminalforsorgens rutinerede psykiatriske konsulenter, så man ikke behøver at sætte det store apparat i gang. Det er også værd at bemærke, at anklagemyndigheden ikke har bedt om en personundersøgelse efter retsplejelovens § 808, som, stadig jf. Rigsadvokaten, hører med i en afklaring af, om en mentalundersøgelse er indiceret. Det sidste hænger måske sammen med, at anklagemyndigheden først fremsatte sit krav om mentalundersøgelse, da politiets efterforskning var afsluttet, og det stod klart, at sagen ikke kunne bære en fængslingsforlængelse af Jørn Jønke Nielsen.

Hele manøvren medfører en meget væsentlig forsinkelse af sagsforløbet, uden at den tjener sagens opklaring. Efter retsplejelovens § 809, stk. 1 skal mentalundersøgelse kun foretages, når undersøgelsen må antages at kunne få betydning for sagens afgørelse.

Et langstrakt sagsforløb med mentalundersøgelse vil være en stor psykisk og fysisk belastning for Jørn Jønke Nielsen, men det har anklagemyndighed og dommer næppe skænket mange tanker. Det har derimod nogle respekterede forfattere af juridisk faglitteratur. Gammeltoft Hansen (Strafferetspleje Bind 2, 1989, side 98) anfører vedr. mentalundersøgelse, "belastningen ved sådanne omfattende og ofte urimeligt langvarige undersøgelser bør nøje overvejes i forhold til undersøgelsens værdi", og Lars Adam Rehof gør sig de samme overvejelser i Justitia nr. 2, 1983.

I den aktuelle sag forventes en afgørelse i februar 2009, hvilket indebærer, at Jørn Jønke Nielsen skal sidde varetægtsfængslet i 14 måneder.

Persona non grata

De mange brud på almindelig praksis og anklagemyndighedens sidste øjebliks krav om mentalundersøgelse må nødvendigvis give anledning til spekulationer, om der ageres efter en skjult dagsorden måske med en instruktør højere oppe i systemet - i Politiet? I Justitsministeriet? På Christiansborg? Hvem ved.

Jørn Jønke Nielsen er blevet kendt som en flittig kommunikator, der i bøger og foredrag bl.a. går i rette med retsvæsenets og fængselsvæsenets magtudøvelse over for sine klienter.

Der er ingen tvivl om, at han er en persona non grata på de fine kontorer i indre by. Man ser gerne sit snit til at få ham stækket, og statsadvokat Anne Birgitte Stürup virker kampberedt. Til Ekstra Bladet udtaler hun den 26. juni 2008: "Det eneste specielle er, at han laver så meget vrøvl. Han råber og skriger." Og man tager ikke fejl af hendes indirekte tale: Han kan råbe og skrige så meget han vil, vi skal nok få ham ned med nakken.

Fair rettergang

Myndighedernes drejebog synes færdigredigeret. Man tager en banal voldssag, vender den på hovedet, gør ofret til aggressoren, dæmoniserer ham ved at blæse hans fortid op, tilsætter lidt psykiatri og indkasserer det forudbestilte resultat, manden er mentalt afvigende - og vupti - i forvaring med ham på ubestemt tid.

Tilbage til udgangspunktet. Er det rimeligt, at psykiatriens i forvejen begrænsede ressourcer skal belastes af en sag, hvor myndighederne end ikke har gjort sig den ulejlighed at opsamle allerede tilgængeligt righoldigt materiale, som praksis byder? Skal psykiatrien være medspiller i noget, der ligner en skueproces, hvor myndighederne på et tyndt grundlag ønsker at signalere handlekraft og nultolerance?

Svaret er, at psykiatrien ikke har noget valg. Den er selv et myndighedsredskab, men det er vigtigt, at vi som daglige udøvere af psykiatrisk diagnostik og behandling er opmærksomme på, hvad vore dispositioner og konklusioner bliver brugt til.

Selv om establishment betragter Jørn Jønke Nielsen som en skidt karl, har han krav på en rettergang, der efterlever gængse retsprincipper og almindelig anerkendt praksis.

Flemming Thusholt er speciallæge i psykiatri, overlæge i en distriktspsykiatri

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tak for gennemgang af denne mærkelige sagen, der ganske rigtigt er enestående i Danmarkshistorien.

Må blot håbe at det ender retfærdigt , hvilket skulle være muligt med de dokumenterede åbenlyse bevidste fejl.

Ovenstående viser med al tydelighed at Danmark har fået sine særlige metoder til at behandle systemkritikere, så vi er virkeligt kommet i fint selskab.

Endnu end god grund til at et regeringsskifte er nødvendigt,- jo før jo bedre, så vi kan få sat de rigtige bagmænd på anklagebænken.. Fogh, Per-Stig, Lene- rækken er desværre al for lang...

Jønke er uden for al tvivl et dumt svin og en forhærdet voldsmand - men selv Göring fik en fair retssag.

Heinrich R. Jørgensen

Fremragende artikel, der dokumenter groft magtmisbrug.

Findes der egentligt en myndighed eller andet, noget sådant kan rapporteres til? Eller er borgerne på Herrens mark, bliver en kende for totalitær?

Godt spørgsmål -

Hvorfor er farcen ikke stoppet for længe siden.? Hvem kontrollerer myndighederne og hvorfor er det ikke sket?

Det er tydeligt at sagen er fuldstændigt afsporet og drevet af ønsket om at straffe en- i denne sag - uskyldig person og som sikkert med tiden kommer til at koste samfundet en kæmpeformue for uberettiget fængsling og meget mere.

Heinrich R. Jørgensen

Ups, der forsvandt et par ord:
"Eller er borgerne på Herrens mark, når staten bliver en kende for totalitær?"

Hvis formålet md denne sag, som fremstillet her, er at lukke munden på JJN, falder sagen ind under begrebet politiske fanger. Danmark er sandelig kommet i fornemt selskab.

@Louis Cypher
Og du er sikker på du ikke kunne havne i den samme, eller en tilsvarende gruppering?