Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
25. august 2008

Radikale sociale 2015-mål

Marianne Jelved, MF og socialordfører for Radikale Venstre

Radikale Venstre ønsker at prioritere indsatsen for de sårbare og udsatte børn, unge og voksne. Danmark er et af de rigeste lande i verden, så nu må vi også gøre en indsats for de sårbare mennesker i vores samfund.

Vi fremlægger derfor vores sociale 2015-plan, der skal give ideer og forslag til det arbejde, der skal ske i kommunerne de kommende år. Mange mennesker har været med til at inspirere os. Det har vi været meget glade for. Vi siger alle en varm tak.

Vi har sat en række mål, som skal sikres gennem en lang række konkrete initiativer. I 2015 skal alle børn have en folkeskoleuddannelse. Det sker ikke i dag.

Alle sårbare og udsatte børn skal have tilbud om hjælp med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Vi vil halvere antallet af selvmord og selvmordsforsøg og arbejde for, at vi når målet om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

Og vi vil forbedre mulighederne for, at psykisk udviklingshæmmede og andre personer med særlige behov kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Det kræver en sammenhængende indsats for det enkelte barn og den enkelte unge. I stedet for at giver de fleste mere af det samme i form af højere børnecheck og lavere takster i børnepasningen, så skal vi sætte ind for at give den fagligt begrundede hjælp til de familier, der har særlige problemer og behov, som de ikke selv kan klare.

Asylbørn på flugt

Ida H. Nielsen, Amalie V. Laursen og Marina M. Pedersen, 7. a, Havndal Skole.

Omkring Informations serie om asylbørn på flugt, så kender asylbørn ikke proceduren og deres rettigheder, når de kommer til landet. De er bange for at få afslag på grund af rygtet om at "Danmark ikke giver asyl".

Vi mangler flere politikere på banen med deres holdninger, da det faktisk er dem, der kan gøre noget. Og så mangler vi at få belyst den almindelige danskers holdning. Er det sådan vi gør i Danmark?

Der bliver intet gjort for, at børnene bliver fundet igen. Hvordan disse børns liv bliver, kan meget vel afhænge af hvilken behandling, de får her i landet. Det er selvfølgelig en skam, at nogen sender deres børn til Danmark, fordi de så tror på, de har en bedre chance for at komme til landet ved hjælp af familiesammenføring.

Det udsætter disse børn for en masse unødvendig pres. For så er ansvaret for, at familien kommer til Danmark lagt på barnets skuldre.

Vi her i Danmark må jo også tænke på, at det er børn, der flygter, og at det ligeså vel kunne have været os, der flygtede til et fremmed land. Børnene er fra deres egne lande ofte vant til at autoriteterne prøver på at gøre dem ondt, og ikke hjælpe dem. Er det også sådan vi gør i Danmark?

Vi synes ganske enkelt, at det er en forfærdelig situation, disse børn er i.

Ministerrokade

Christian Askov, Varde

En læser bekendtgør, at straffefangen Peter Brixtofte stadig kan nå at blive statsminister. Jamen, goddaw mand økseskaft. Peter Brixtofte skal da være bolig- og restaurationsminister og så skal Rasmus Trads skal være kopiminister, Klaus Riskær skal være minister for almen støvsugning, mens Kurt Thorsen udnævnes til minister for lov og uorden.

Men det varer jo nogle år endnu inden de herrer Brixtofte og Riskær er på fri fod fra Hotel Gitterly ...

Overslidte nazi-klicheer

Mikkel Madsen, Næstved

Mange indlæg har i de seneste måneder beskæftiget sig mere eller mindre sagligt med Kina.

Lasse Ellegaards (LE) artikel i information onsdag den 20. august må regnes blandt den mere usaglige kritik.

Hvorfor visse mennesker altid skal sammenligne alt med Nazi-Tyskland er mig en gåde. Det eneste, en sådan sammenligning viser, er, at afsenderen ønsker at fremstå som en person, der kan se hidtil usete historiske paralleller - hvilket ikke er tilfældet, idet nazi-parallellen er dybt fortærsket.

Påstanden om, at Kina har "verdensrekord i henrettelser" er meningsløs i sig selv, idet Kina jo også har verdensrekord i indbyggertal. Såvel Saudi-Arabien som Iran og Pakistan henrettede i 2007 forholdsvist flere mennesker end Kina. Antallet af henrettede har desuden været faldende igennem de seneste år i Kina.

At nogle mennesker mere eller mindre frivilligt har skulle flytte er tragisk, men ikke unikt for Kina. I Indien er der således blevet flyttet 130.000 beboere i forbindelse med Commonwealth Games i 2010. Som mange andre kritikpunkter af Kina er dette mere et generelt problem i mange ulande, end et specifikt kinesisk problem

Jeg har intet mod kritik af Kina - eller af andre diktaturer. En perspektivering ud overslidte nazi-klicheer burde dog være et krav i en avis som Information.

For mange i klassen

Emma Ringgaard, Århus

Jeg er lige startet i 1. g på Marselisborg Gymnasium. Selv om det har været spændende, er jeg også bekymret, fordi klassekvotienterne er tårnhøje pga. nedskæringer de sidste mange år.

Det undrer mig, når regeringen hele tiden siger, at vi skal leve af uddannelse i fremtiden. Når jeg starter i en klasse med 30 elever i klasseværelser, der er bygget til 24, vil der ikke være tid til den enkelte elev. Der er en klar sammenhæng mellem høje klassekvotienter og uddannelseskvaliteten! Og i sidste ende er det ikke bare mig og mine klassekammerater, der betaler prisen, det er velfærdssamfundet.

Liberal og liberalistisk

Henning Tjørnehøj, Birkerød

Uden nogen debat i partiets ledelse har NA'erne Khader og Samuelsen fra den ene dag til den anden skrottet partiets partiprogram.

Nu vil de være 'rigtigt liberale' ved at sænke indkomstskatten til max. 40 pct. - ved det næste valg må man så håbe, at Khader bliver i stand til at forklare hvordan - afvise dansk tilslutning til Euroen, fjerne af efterlønnen og gennemføre øget brugerbetaling bl.a. ved lægebesøg.

Men det at være liberal har jo ikke noget med skattetryk eller Euroen eller efterløn eller brugerbetaling at gøre. Det har noget med frisind eller storsind at gøre. Alle medier - inklusiv Information - har imidlertid sunget med på Khaders og Samuelsens liberale sang.

Alle medier - inklusiv Information - karakteriserer også konsekvent den borgerlige tænketank Cepos som værende liberal, skønt det af dens statutter fremgår, at man ønsker "en begrænset statsmagt", en "begrænset ... støtte fra det offentlige til befolkningen", "- fri konkurrence og frie markeder". Men det har jo ikke noget med liberalitet - dvs. frisind eller storsind - at gøre. Det har noget at gøre med den liberalistiske tanke om de frie kræfters frie spil, vind eller forsvind, den stærkes ret, sin egen lykkes smed, mindre stat og mere privat, skattenedsættelser osv.

Kunne I ikke på Information sørge for at skelne mellem det at være liberal og det at være liberalist.

Afghanistans odds

Joachim Nielsen, Vanløse

Sovjetunionen havde 150.000 soldater i Afghanistan. Og tabte. NATO har i dag 53.000. Af dem må Tyslands og Italiens soldater end ikke deltage i regulære kampe. Og USA's aggressive politik over for opiumsdyrkende bønder gør NATO's muligheder yderligt besværlige.

Mon Fogh ville sende sin egen søn i en krig med de odds?

Ikke noget med landsskadelig virksomhed

Erik Møller Andersen

Landsskadelig virksomhed. Hvor er det svært!

Især for Eyvind Vesselbo (V), når Auken beretter over for amerikanske medier om Venstreregeringens nedprioritering af den alternative energi- sektor efter 2001 - især på vindkraftområdet.

"Landsskadelig virksomhed," lyder det fra Vesselbo.

Hvor de dog kan, de venstreapostle - og så i så mange år. Var det de toner, vi hørte fra Fogh og Co. under og efter Muhammedtegningerne et og to?

De tegninger kostede Danmark milliarder i eksportindtægter. De tegninger var og er - årsag til (hvilket vi hører meget lidt om i medierne), at tusinder af danske turister holder sig langt væk fra de af karikaturerne berørte områder. Vi tør simpelthen ikke have disse lande som rejsemål.

Efter denne politiske topfadæse hørte vi intet fra regeringens side om landsskadelig virksomhed. Om det danske milliardtab, om at danskerne nu ikke tør rejse til bestemte dele af verden, Heller ikke i dag hører vi om, at muslimlande mister turistindtægter.

Var det dengang ikke noget med frihed? Hvad var det nu? Noget med at ytre sig var vigtigt - ekstremt vigtigt? Noget med - ligegyldigt hvad - at skulle, kunne, turde ytre sig?

Absolut ikke noget med landsskadelig virksomhed.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Genefke-Thye

Tak til Henning Tjørnehøj for indlægget om 'liberal' con tra 'liberalist'.
Ifølge et af de kvikke hoveder fra Cepos (eller skulle man sige kvajhovede? Nå, ifølge Cepos betyder det det samme) er det et fedt, fordi ".. begge ord stammer fra latinsk 'liber'., som betyder fri".

Begge ord er afledt af det latinske 'liberalis ( og altså ikke 'liber', omend de oprindelig har den samme rod, men det ligger længere tilbage i tiden).
'Liberalis' har en dobbelt betydning, nemlig det positive 'frihed' og det mere negativt ladede 'uhæmmet'.

Liberal er således afledt af den første betuydning, mens liberalist er afledt af den anden betydning.

Det ville være rart, om 'Den mindst ringe' i fremtiden kunne være mere opmærksom på den ikke uvæsentlige sproglige nuance.

Poul Genefke-Thye

Tak til Henning Tjørnehøj for indlægget om 'liberal' con tra 'liberalist'.
Ifølge et af de kvikke hoveder fra Cepos (eller skulle man sige kvajhovede? Nå, ifølge Cepos betyder det det samme) er det et fedt, fordi ".. begge ord stammer fra latinsk 'liber'., som betyder fri".

Begge ord er afledt af det latinske 'liberalis ( og altså ikke 'liber', omend de oprindelig har den samme rod, men det ligger længere tilbage i tiden).
'Liberalis' har en dobbelt betydning, nemlig det positive 'frihed' og det mere negativt ladede 'uhæmmet'.

Liberal er således afledt af den første betuydning, mens liberalist er afledt af den anden betydning.

Det ville være rart, om 'Den mindst ringe' i fremtiden kunne være mere opmærksom på den ikke uvæsentlige sproglige nuance.