Kommentar

Mindre social stat - mere straffende stat

De danske politikere har ikke selv fået ideerne om at vi skal straffe mere og hårdere. Ideerne er kommet hertil som international ideologisk virus
Debat
19. august 2008

Justitsministeren vil have flere og længere straffe. Karen Hækkerup fra Socialdemokraterne taler om retspolitik som hævn. Og Dansk Folkeparti vil have mere af det hele. Men hvor får de ideerne fra, de politikere, der lader som om de taler på vegne af folket og folkets retsfølelse?

De lader som om de får ideerne selv, og som om de lader sig inspirere af den enkelte forargede dansker. De griber med kyshånd forargelsen, når voldsofre og pårørende til krænkede føler, at samfundet behandler den kriminelle for mildt i forhold til kriminalitetens og voldens omfang.

Det virker derfor også, som om alle ideer opstår i det engang så fredelige lille Danmark, der nu er blevet forrået i en sådan grad, at DF's Peter Skaarup kan sige, at "vi straffer ikke for at gøre folk bedre".

Vi straffer for at holde folk væk fra samfundet og af hensyn til retsfølelsen.

Som Rune Lykkeberg skrev i Information 16. august i artiklen om retsfølelse og den stærke afmægtige stat, sker denne udvikling selv om den grove kriminalitet ikke er steget. Det handler altså ikke om mere kriminalitet men om en ny og anderledes retsfølelse.

Straf kan ikke undværes

Denne nye retsfølelse er imidlertid ikke kommet til de danske politikere fra socialdemokraterne til Dansk Folkeparti, fordi disse politikere har analyseret det danske samfund. Ideerne er ikke groet i de danske politiske partier. Alt efter holdning kan man sige at de er udtryk for en international ideologisk import eller en politisk virus fra en international straffeepidemi.

Epidemien har bredt sig gennem snart 20 år. Allerede i 1999 skrev den franske sociologi-professor Loïc Wacquant bogen Fattigdommens fængsler, der beskrev, hvordan man først i USA og siden i en række europæiske stater begyndte at reducere den 'sociale stat', samtidig med at man i stadig højere grad straffede. I det både nykonservative og nyliberale USA har der (som Information skrev samme weekend) været stor vækst i fattigdommen. Der har også været en enorm vækst i antallet af fængslede, og så har man i øvrigt privatiseret store dele af fængselsvæsenet, så det er blevet en rigtig god forretning at sikre en hurtig vækst i antallet af kriminelle.

Ordet 'nultolerance'

Man skal passe på med sammenligningerne, for naturligvis er der stadig store forskelle mellem USA, andre europæiske lande og Danmark. Men lighederne er tydelige. Der har altid været mange mennesker som ønskede hævn, mere straf og flere straffe. Men til andre tider har politikere med ordentlige argumenter været i stand til at stå imod. Både erfaring og statistik har dokumenteret, at den sociale indsats er langt mere effektiv til at hindre kriminalitet end den straffende stat. Straf kan ikke undværes, men kan man begrænse straf og øge relevante sociale indsatser får man det bedste samfund.

Som led i den store amerikanske højredrejning blev der imidlertid produceret argumenter for at mindske problemerne med stor arbejdsløshed, ghettoisering og fattigdom ved at gennemføre nul-tolerance-politik. Ordet 'nultolerance' blev faktisk opfundet til formålet, og det har som bekendt også spredt sig østover fra USA siden. Det bruges i alle mulige sammenhænge, når man vil lukke besværlige elementer ude fra det samfundsmæssige fællesskab. Og samfundet kan også være skolen eller familien. Nultolerance er sådan set det modsatte af integration.

Nærmest profetisk

Wacquant påviser, at den elite, der apropos VK-regeringen og Ny Alliances nysprog, kræver 'mindre stat', når det gælder den sociale indsats, kampen for lighed og ønsket om en stærk offentlig sektor, er den samme elite, som kræver 'mere stat' for at skjule konsekvenserne af sociale nedskæringer, elendig integration og voksende ulighed. Apropos starthjælp og kontanthjælpsloft.

Bogen Fattigdommens fængsler er netop udkommet på dansk på Socialpolitisk Forlag. Man kan med rette mene, at det er lidt sent, eftersom den franske udgave er fra 1999. Men når man læser bogen i dag, virker den nærmest profetisk. Danmark er ikke med i bogen. De nye ideer kom senere her til end til Storbritannien Frankrig og Italien. Men jeg skal da love for, at de er kommet.

Bogen har et forord skrevet af kriminologen Jørgen Jepsen. Han påviser, at den danske befolknings angst for kriminalitet faktisk er aftaget i de senere år. Der er færre bekymrede end før. Og mens den simple vold er steget, så har den alvorlige vold holdt sig konstant. Risikoen for vold er lav i det danske samfund. Med Jepsens ord er der hverken i kriminalitetsudviklingen eller i holdningen til kriminalitet grundlag for de løbende straffeskærpelser, som regeringen hævder er nødvendige.

Set i forhold til de sociale problemer er det både dyrt og dårligt, hvad man gør. Set i forhold til det, man kalder sammenhængskraften, er det idiotisk. Socialdemokraternes udmærkede sundhedsordfører Mette Frederiksen taler med rette om, hvor vigtigt det er, at vi alle i samfundet "vedkender os fællesskabet". Det er det fællesskab, som både rummer de stærke og svage og utilpassede. Den nye straffevirus har som sin vigtigste konsekvens, at man lukker flere ude af fællesskabet i længere tid. Med den konsekvens at vi får mere kriminalitet og mindre social sammenhængskraft.

Knud Vilby er formand for Socialpolitisk Forening

Serie

Retspolitik eller strafpolitik?

Seneste artikler

 • Straf virker - men ikke på forbryderne

  3. oktober 2009
  Forbrydelse og straf. Retsfølelse, Resocialisering og Retfærdighed er de tre stor R'er, der trækker i hinanden, når politikere og eksperter diskuterer kriminalitet og straf. Der er hverken enighed om formålet med straffen, eller om den overhovedet virker. Kun ét er nogenlunde sikkert: Straf virker - men ikke på forbryderne
 • Hårde straffe virker præventivt

  23. august 2008
  I Dansk Folkeparti går vi ind for hårde straffe, når nogen begår personfarlig kriminalitet. Det gør vi, fordi vi er af den opfattelse, at mennesker, der kan finde på at begå voldelige kriminalitet skal vide, at det ikke betaler sig
 • Justits hos VK:Lad skurken gå

  8. august 2008
  Den straffetørstige regerings politi- og domstols-'reform' har sat dansk rettergang i stå
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Tak for et godt indlæg. Håber at det kan skabe en nødvendig debat.

Mht nultolerance så bliver den ikke dyrket ved alle områder af regeringen. Fx skal det være frivilligheden der skal styrer barsel til mænd, her er familiens frie valg vigtigst. Men sjovt nok vil Stine Bosse i sit forsikringsselskab give fædrene fuld løn, hvis de tager barsel og det vil de så gerne.
Men vil det ikke være en bedre løsning at hæve de traditionelle kvindefagslønninger end at give mænd fuld løn i barselsperioden – skal kvinderne så ikke også have fuld løn?

Ligeledes skulle landbruget frivilligt nedbringe sprøjtningerne med pesticider, hvilket ikke er sket snare en øget vækst. Nu siger miljøminister Lund Poulsen, at der måske skal tvang til her for at nedbringe brugen af pesticider i landbruget.

Bare et par eksempler på at regeringen ikke mener, at nultrolerance er lige godt alle steder . Hvilket underbrygger synspunktet i Knud Vilbys indlæg .

Jeg tror det hænger sammen med, at neoliberalisme og kapitalisme i den mest rene form hænger uløseligt sammen. Det er ikke rigtig feset ind hos ret mange, at kapitalisme ikke er en uendeligt god ting - det er en skala, ligesom alt andet, og lige nu er vi på den forkerte side af ekvilibrium (husk hvad Aristoteles sagde om dyderne... vi har endnu ikke fundet dydspunktet på kapitalisme-aksen).

Jeg tror kapitalisme er den mest fornuftige ideologi man kan bygge et samfund på, men (og et stort Men!) der er mange former for kapitalisme. Et marked, der er begrænset af regulationer og regler, er ikke mere hæmmet end et marked der er helt ubegrænset af regler - det lyder umiddelbart som noget vrøvl, men sagen er jo den, at hvis alle spillere i markedet er underlagt disse regler, er ingen på bedre fod end andre, og som sådan er markedets spillere ligesom vand: de udfylder de ledige nicher og udnytter de muligheder der nu er.

At give markedskræfterne absolut frit spil ved at skære i offentlige ydelser, privatisere, og fjerne regulering, er godt for markedet. Det er IKKE godt for mennesker. Neoliberale i svøb som Venstre er direkte giftige for Danmark som nation, og jo før vi får dem vippet ud, jo mindre skade får de anrettet.

Heinrich R. Jørgensen

Dorte Sørensen:
"Men sjovt nok vil Stine Bosse i sit forsikringsselskab give fædrene fuld løn [...]"

Når man har lænset en pengetank for milliarder af andres penge, og ikke blot er sluppet af sted med det, men også er blevet hædret for ens frækhed ved at blive inviteret med til årets Bilderberg arrangement som blot én af fire danskere, kan det næppe undre, at både humøret og bankkontoen tillader en venlig gestus overfor ens lønslaver. ;-)

Peter Jespersen

Voldspsykopaterne vandrer nu ganske frit rundt på gaden da man er ved at implementere en ambitiøs reform. Det der spænder ben for den såkaldte nultolerance er mistillid overfor alt og alle, der resulterer i en ekstrem mængde administration.

MHT det multikulturelle samfund - tjaa det er efterhånden mange år for sent at dømme det ude. Det at lukke øjne og ører for det og råber LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA får det ikke til at gå væk.

Kære Troels.

Vi har så vidt jeg ved, aldrig nogensinde haft et klasseløst samfund i DK, så jeg kan ikke se hvordan du kan påstå at det har været et mareridt.

Med hensyn til det multikulturelle samfund, er du vist også ret galt på den. Selv hvis din præmis om at muslimer er født onde, og er genetisk programerede til at dyrke kriminalitet og ekstremisme, ynder du og andre ofte at nævne, hvorledes der ingen problemer er med andre etniske grupperinger i Danmark. Det må da vel nærmest betyde at multikulturlismen er en succes eller hvad. Vi får masser af arbejdskraft, og der er tilsyneladende kun problemer med en gruppe. Hvilket så er den gruppe den yderste højrefløj hader af et godt hjerte, hvilket gør at de ikke skyer noget middel for at fordreje problemerne helt ud af proportion, for at fiske stemmer hos angste danskere, samt indføre love der har til hensigt at underminere den personlige frihed hos enhver dansk borger.

Derudover er der vist aldrig nogen der har sagt at kriminelle ikke har et personligt ansvar for deres handlinger. Det er vist igen en lille forvanskning af realiteterne.
Det drejer sig derimod om, at et ansvarligt samfund bør gøre sit bedste for at folk der bliver straffet, i så ringe en grad som muligt vender tilbage til kriminalitet når deres straf er udstået. Der er en masse forskning på området, som dokumenterer at længere straffe ikke har en synderlig stor effekt i forbindelse med resocialisering, og så længe den forskning bare bliver slået hen som venstreorienteret propaganda, eller ignoreret af formanden for retsudvalget, så kommer vi ingen vegne.

På den baggrund synes jeg at det er direkte unsvarligt, at man ikke som folkevalgt politiker vil gøre sit yderste for at sikre samfundet at borgere der kommer ud af fængslerne gør mindst mulig skade på samfundet.
Det er forstemmende at irationelle følelser og populisme, i den grad skal få lov at genne vort samfund i en langt mere utryg retning, fordi at man på den allermest arrogante facon vælger at ignorere sagkundskaben.

Det er det der er problemet. Ikke at du tror at problemstilingerne i forbindelse med forbrydelse og straf er sort/hvide.

Ulrik Høstblomst

Troels

Er det så hårdt ? at det multikulturelle samfund er en realitet ?

Hvis du nu havde lidt mere tillid først og fremmest til dine egne kompetencer og ressourcer og sidenhen til dine medmenneskers ? så ville det næppe fremstå helt så truende eller mareridtsagtigt ....

Jeg bor i det samme samfund som du og jeg kommer i områder der er domineret af en mangfoldighed af mennesker fra andre kulturer end blot dansk ..... jeg har ikke den samme oplevelse som du har

Jeg kan sagtens se der er problemer visse steder og i visse sektorer af den offentlige administration skal der sættes helt anderledes målrettet ind for at forhindre at hele grupper af børn og unge med anden etnisk baggrund end etnisk dansk risikerer at havne på langtidsparkering på offentlige ydelser.

Det er bare peanuts i forhold til en række andre problemer vores moderne samfund står over for og jeg er fuldstændig sikker på at det sagtens lader sig løse hvis vi har viljen og udvikler de rigtige værktøjer til at fange problemerne med før de vokser sig for store

Så jeg synes du og dine kampfæller skulle begynde at bruge lidt mere af jeres krudt på at komme videre i fællesskab med de fremmede kulturer som nu er en realitet rundt omkring jer i stedet for at grave jer ned i mentale skyttegrave og begræde det tabte .

Se sådan på det at I faktisk også kan vinde på den her udvikling !

Det er meget mere produktivt end at kæmpe for at skrue tiden tilbage.

Harald Christiansen

Hvis Hr. Louis Cypher ville gør sig selv, og andre, den tjeneste at læse og fremlægge de kilder han citerer ærligt, ville han opdage følgende:

"Med dette og en række andre problemer som forbehold kan det konstateres, at udviklingen i befolkningens faktiske udsathed for kriminalitet (tyveri, vold og/eller hærværk) fra 1986/87 og frem til 2005 i store træk er parallel med udviklingen i de politiregistrerede straffelovsanmeldelser, jf. figur 3 og 4: Stabilitet som sidst i perioden afløses af et fald. I 2005 er det som nævnt 20 pct., der har været udsat for kriminalitet inden for det seneste år forud for interviewtidspunktet. Det er en femtedel færre end i slutningen af 1980erne og begyndelsen af 1990erne. Med angivelse af 95%’s sikker-
hedsgrænser lå procent udsatte i 1987 på mellem 23,3 og 27,3, mens den i 2005 ligger mellem 18,0 og 22,0.
I og med at disse statistiske sikkerhedsintervaller ikke overlapper hinanden, kan det konkluderes, at de senere års fald i risikoen for at blive udsat for kriminalitet er statistisk signifikant."

Det er et faktum at kriminaliteten er faldende herhjemme, på trods af "hvor meget mere der var at stjæle i 2005 end i 1972, er det bemærkelsesværdigt, at befolkningens risiko for at blive udsat for tyveri i dag ikke er højere, end den var dengang."

Citater, Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard, 2006