Kommentar

Stor må glæden i himlen være

Over alle de syndere, der omvender sig, jvf. indvielsen af Thy Nationalpark. Men hvad skal alle vi andre arme syndere her nede på Jorden mon tro?
Debat
26. august 2008

På sit parti Venstres landsmøde for fem år siden slog Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen fast: "Det er rigtigt, at regeringen har sparet på udgifterne i Miljøministeriet. Det er blandt andet for at skaffe flere penge til de syge, de ældre og de udsatte grupper. Vi har blot fjernet de overflødige ekstrapenge, som Auken havde krævet ind til sit miljøimperium. Besparelserne går ikke ud over miljøet. Der er ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik."

Ved indvielsen af Thy Nationalpark i fredags krævede Danmarks statsminister, som stadig hedder Anders Fogh Rasmussen, derimod med lige så stort eftertryk:

"Vi er nødt til at stille skrappe krav til de mål, vi har sat os om mindre belastning fra sprøjtegifte og udledning af kvælstof." For om muligt at redde resterne af det ødelagte miljø.

Da der ifølge evangelisten Lukas (kapitel 15, vers 7) er større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse, må om ikke andre så i hvert fald Vorherre have haft en rigtig fornøjelig weekend. For noget bedre end en løgnagtig statsminister, der omvender sig til sandheden, kan vel selv en gud ikke forestille sig?

Snart skulle vi have sunget:

Nu falmer skoven trindt om land,

og fuglestemmen daler;

alt flygted storken over strand,

ham følger viltre svaler.

I forventning om, at efter vinter kommer vår/ med sommer, korn og kerne, og at storken vender tilbage. Det gør den ikke længere. Den er flygtet over strand for tid og evighed. Fordrevet af regeringens miljøpolitik.

Hvad angår statsministerens frøer og fisk, er blot at sige, at de som alle andre dyre-arter i Danmark for en femtedels vedkommende nu er truet med total udryddelse. At Danmark i en international sammenligning simpelthen er røven af fjerde division - rent miljømæssigt.

Fantastisk langsomt

Eller udtrykt lidt mere embedsmandsagtigt, men ganske præcist, af tidligere underdirektør i Miljøstyrelsen Karsten Skov i Informations kronik den 30. april i år:

"Den 31. januar 2008 holdt Ingeniørforeningen, IDA-miljø, afslutningskonference for Miljøår 2007. Her præsenteredes rapporterne Grøn fremtid - brikker til en bæredygtig udvikling og Grøn indikatorrapport. Med udgangspunkt i disse faglige analyser kritiseres regeringen kraftigt for at have for mange fine ord og ikke gøre nok for bæredygtig udvikling, bl.a. kritiseres det, at bæredygtighedsindikatorerne ikke bliver opdateret ordentligt, så offentligheden kan følge udviklingen. Der efterspørges klare miljømål. ... Den 12. marts 2008 udkom Det miljøøkonomiske Råds første rapport. Rapporten slår fast, at 'de offentlige udgifter på miljøområdet er stagneret de seneste år, og målt i forhold til BNP er de faldet med 15 pct. siden 2002' ... Det går fantastisk langsomt med at komme af sted i den rigtige retning, og tilmed ser vi undertiden, at udviklingen går tilbage."

Som når 150.ooo hektar natur går tabt, fordi landmændene i foråret fik lov til at pløje løs på brakmarkerne. Eller når tørre tal viser, at landbruget pøser mere og mere sprøjtegift og kommer længere og længere væk fra de 2o år gamle løfter om at nedbringe forgiftningen. Eller når EU efterhånden truer med at trække den danske regering for domstolene.

Dog skal det herefter ifølge vores nyomvendte statsminister være ganske anderledes. Nærmest omvendt. Himlen glæder sig derfor, men det gør landbruget også. Landbrugsrådets præsident, Peter Gæmelke, synes, "det især er meget positivt, at der er lagt vægt på, at vi skal sikre et vækstorienteret landbrug."

'Utroligt hykleri'

Hvad skal vi andre arme syndere her nede på jorden så tro? Som Per Clausen fra Enhedslisten, at det er "utroligt hykleri - det er det eneste man kan sige til statsministerens tale ved åbningen af Nationalparken i Thy?" Fordi det ifølge Clausen i Folketinget er berettiget at stille et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til miljøministeren sålydende: "Mener miljøministeren, at det er acceptabelt, at beskyttelsen af naturen i nationalparken i Thy bliver dårligere, end den var i regionplanen fra 2005 i det gamle Viborg amt?"

Eller med præsidenten for Dansk Naturfrednings-forening, Ella Maria Bisschop-Larsen, sammen med himlen trods alt glæde sig over chancen for "at tænke natur-, miljø-, klima- og landbrugspolitik sammen", så man f.eks. "ikke risikerer at gennemføre en reduktion af pesticiderne, der resulterer i et øget CO2-udslip". Skønt man selvfølgelig "bliver lidt bekymret, når der tales om en masse milliarder, uden at vi får at vide, hvor disse penge skal komme fra. Er det nye penge, eller skal vi gennemføre en ambitiøs plan for de samme penge?"

Fogh kunne sikkert sprede den himmelske glæde lidt videre på jorderiget, hvis han åbent og navnlig ærligt forsikrede, at Aukens miljøimperium jo ganske enkelt skal gendannes. Gerne to- eller tredoblet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det forlyder fra anden side, at der i forbindelse med oprettelse af nationalparken, er åbnet mulighed for at etablere landbrugsdrift, såsom en svinefarm, i nationalparkzonen.
I forbindelse med regeringens slagtning af Miljøministeriet, indskærpede EU at DK har en forpligtelse til at efterleve EU retningslinier. Samtidig blev der åbnet for en pengestrøm fra EU til DK. Det er altså takket være EU, at miljøet ikke har undergået en endnu større forringelse, end den påviselige forringelse der er et faktum. Alle regeringens initiativer sker stort set på miljøets bekostning. DK er altså at sammenligne med regeringens eget fjendebillede af "bistandsklienten / samfundsnasseren / det asociale individ", i dette dobbeltspil.
I lyset heraf er det forståligt, at EL ønsker indsatsen for miljøet hævet ... " gerne 2-3 gange niveauet før 2001 " ... blot finder jeg beskrivelsen af indsatsen for miljøet før 2001, hvadenten det ses relation til det ministerielle eller ej, mere passende kunne beskrives form af ordet " indsats" ( miljøbevarende eller - udviklende eller lignende terminologi ... ) .. i modsætning til det anvendte og lidt uudgrundelige "miljøimperium" .. et selvmodsigende "begreb" der snarere beskriver den nuværende situation på
det miljøpolitiske område, en situation er følger regeringen fra 2001 - frem til nu som en skygge .. en skygge der ligesom i H.C.Andersens "skyggen" overskygger virkeligheden ...

Jens Thorning

Men bortset fra det med miljøet er det næsten værre endnu, eller næsten lige så slemt: Fogh har med nationalpark-begrebet genindført Enevælden ved at give statsmagten rådighed over naturområder, der førhen tilhørte almenheden. Udlicitation af nationalparkerne til f.eks. amerikanske kapitalinteresser er vel målet, ligeosm Kongerne havde Jagtretten.

Stor er glæden sikkert i himlen og de højere sfærer over den åndelige omvendelse, som kan foretages uden risiko for at, at man også skal gøre noget, der betyder noget for bæredygtighed. Med offentlige vellønnede løgnespinspredere og helt ukritiske medier kan man foretage et hvilketsomhelst sindelagsskifte efter de skiftende vindretninger uden at blive krævet til ansvar af højere magter, overfor hvem man jo har tilkendegivet sin gode vilje.

Stor er glæden sikkert i himlen og de højere sfærer, men de vil være uberørte af den pris, der skal betales af den valgte diskonteringsrate og manglende ansvarlighed og omsorg for de, der følger efter os.

Hykleriet, dobbeltmoralen og manglen på rettidig omhu når så sandelig til himlene.