Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
12. september 2008

Radikal naivisme

Karsten Lauritzen, MF, udviklingsordfører (V)

De radikale har i den seneste tid rettet en række skarpe angreb mod regeringen for ikke her og nu at ville bruge nok penge på klimaindsats-en i u-landene. Men angrebene er fuldstændig forfejlede og siger mere om en udpræget radikal naivisme, end om hvordan vi for alvor kan afhjælpe klimaproblemerne i u-landene.

Regeringen afsætter i dette års finanslov 200 millioner kroner til klimapuljen. Men det er ifølge de radikale ikke nok. De vil have, at der skal afsættes i alt 450 millioner kroner på finansloven lige nu. Regeringens målsætning minder om de radikales; man vil, som det står i regeringsgrundlaget, gradvist over de næste år afsætte nogenlunde samme beløb nemlig en halv milliard kroner.

Den markante forskel er dog, at vi ikke vil bruge pengene nu, men først efter afholdelsen af klimatopmødet i 2009. Vi vil nemlig sikre os, at midlerne kommer til at indgå som et led i en global strategi og sammenhæng, da det er den eneste måde, hvorpå pengene kan bruges til at gøre en forskel. I modsætning til de radikale, bilder vi os ikke ind, at Danmark kan agere enmandshær, og på egen hånd løse klimaforandringerne i u-landene - og det uanset om vi bruger 200 millioner eller 2 milliarder.

Vi er godt klar over, at Danmarks bidrag alene forslår som en skrædder i helvede. Derfor skal penge gives i en global kontekst. Det skylder vi at gøre, både over for u-landene og over for de danske skatteborgere, som jo betaler.

Kæft, trit og retning!

Pernille Frahm, MF,

ordfører for SF i specialundervisning

Sådan kunne man læse forskernes svar på den udfordring mange skoleledere ser i urolige børn i folkeskolen. I Information den 8. september udtaler Niels Egelund, at der skal mere disciplin i skolen. Det sker i forbindelse med en undersøgelse i A4.

Skal vi tilbage til 50'ernes skole, for at vores børn kan blive undervist sammen?

Vel skal vi ej!

Det, der skaber en rummelig skole, er ikke mere disciplin, men flere discipliner!

Pt. viser TV-2 en serie om de mange læringsstile, børn har, og enhver skolelærer ved, at vi kan få alle med, hvis vi benytter den stil, som den enkelte forstår! Tavleundervisning alene er ekskluderende. Og dog er den dominerende. Er det så fordi lærere ikke ved, hvad der skal til?

Nej, det er fordi én lærer alene ikke kan nå omkring alle børns læringsstil: Nogen kan ikke samle sig om én ting ad gangen. Andre skal motiveres til aktivitet. Nogle tredje har brug for bevægelse. Og så er der dem, der altid er først færdige, og som sukker efter faglige udfordringer.

Har man tre-fire af hver i en klasse med 24 elever, så begynder det at ligne en udfordring. Det er derfor kravet om to lærere i de små klasser i dansk og matematik er så indlysende!

Rummelighed bliver en fiasko, hvis det alene praktiseres ud fra økonomiske hensyn. Skal det lykkes, så skal der tages udgangspunkt i barnet og de forskellige læringsstile!

Arven efter Benjamin

Carsten Agger, Solbjerg

'Husker du Benjamin?' var i mange år et af de mest ubehagelige træk ved ordensmagtens fremfærd i hovedstaden.

Benjamin Schou var en 18-årig, der nytårsaften 1992 blev hevet ud af mængden, slået ned og lagt i benlås af politiet på Rådhuspladsen i København - og som tilbragte resten af sit liv som en grøntsag. I dag er Benjamin død.

'Husker du Benjamin' er sætningen, som utallige venstreorienterede demonstranter og andre godtfolk senere har fået slynget i hovedet af betjente, der lige ville minde om, hvad de var i stand til og kunne slippe godt fra.

Det, der skete, var måske en ulykke, men det var ikke nogen tilfældig ulykke. Det var politivold, og politivold af en art, som var dømt til at gå galt før eller siden. Der er stadig problemer med politiets fremfærd i hovedstaden, ikke mindst på Christiania og i forbindelse med de såkaldte 'visitationszoner'.

Russisk pr-sejr

Andrey Kazankov, Odense

Det er påfaldende, at danske medier ikke forstår, hvad der kom ud af forhandlingerne mellem EU og Rusland, da stort set alle aviser 'brillerede' med overskrifter som 'Rusland på vej ud af Georgien'. I de fleste artikler var det ikke endda nævnt, at Rusland - som følge af aftalen - bliver i Sydossetien og Abkhasien.

Først dagen efter blev der skrevet lidt om det. Men netop det er jo sagens kerne. For Rusland skulle alligevel trække tropperne ud af resten af Georgien - før eller senere. Og med eller uden Sarkozys indblanding. For at opsummere forhandlingernes resultater kan man konstatere, at der er tale om:

1) En pr-sejr for Sarkozy, som Putin og Medvedev gav ham, fordi:

2) Det hele foregik udenom NATO og USA, og - vigtigst - fordi:

3) Der er tale om en storpolitisk sejr til Rusland. For fra nu af vil Rusland tolke aftalen med Sarkozy som at EU ikke har det store imod de to regioners selvstændighed.

Strint videre

Per Fjord, Sorø

Thomas Vejlby bryder sig i Information den 10. september ikke om, at Georg Metz 'strinter' på de borgerlige.

I den forbindelse kan man kun sige: strint videre, kære Metz.

Omkring halvdelen af landets befolkning bryder sig nemlig ikke om den borgerlige regering. Det er selvfølgelig derfor, mange af os strinter, så meget vi overhovdet kan. De borgerlige har som bekendt langt kradsere midler i sprøjten.

Kommunale besparelser

John Palm Nielsen, Randers SØ

Påstand 1: Regeringen siger, at der aldrig er brugt flere penge.

Påstand 2: Kommunerne siger, de skal spare fordi regeringen giver dem for få penge.

Påstand 3: Nedenstående eksempel viser en generel tendens, og begge parter har ret:

En institution havde i år 2000 et budget på fem millioner kroner. Heraf gik fire millioner til lønninger og en million til øvrige udgifter. Med årlige lønstigninger på 3,5 procent og årlige budgetstigninger på to procent vil beløbene for 2008 være: Lønudgifter: 5,267 millioner og et samlet budget på 5,856 millioner.

Det giver en rest til øvrige udgifter på 0,494 millioner.

Påstand 4: Kommunernes regnskaber viser, at lønnens andel af de samlede udgifter er stigende. Rigtigt?

Kommunerne har ikke i deres budgetter fået dækning for de reallønsstigninger, som personalet har fået, og derfor må der spares på øvrige udgifter til eksempelvis vedligeholdelse og investeringer. Hvis man, det kunne være KL eller Finansministeriet, har adgang til de relevante tal, skulle påstanden relativt nemt bekræftes eller afkræftes.

Påstand 5: Der er sket nednormeringer på institutionerne: Rigtigt?

For at imødegå påstand 4. Færre personaletimer pr. barn, elev eller ældre i hjemmeplejen. Det burde man også kunne finde tal for.

Samlet resultat: Serviceforringelser.

Sitting Bull slog til igen

Kjeld Chr. Krarup, København Ø

Det fremgår fra rapporter om præsidentvalget i USA, at en stor del af den amerikanske befolkning tror, at kloden blev skabt for 6.000 år siden.

Javel - så må det da være indianerne, som udryddede dinosaurerne.

Dydsdragon

Søren Blaabjerg, Hørning

Prostitution (af den seksuelle slags) bør forbydes, mener flere politikere, heriblandt Lone Dybkjær. Sverige har vist vejen. Tjah, hvorfor ikke gå skridtet fuldt ud og slet og ret forbyde al udenomsægteskabelig sex overhovedet!

For hvordan ellers objektivt påvise, om der i relation til et givet seksuelt forhold i virkeligheden er tale om købesex, dvs. med en eller anden form for modydelse til den kvindelige part og dermed pr. definition grov kvindeundertrykkelse (ja dette kan såmænd endog tænkes at være tilfældet selv i ægteskabeligt regi).

Lad os i det hele taget få indført nogle flere moralsk begrundede forbud. De har politisk blandt andet den store fordel, at de ingenting koster, og at eventuelle modstandere så at sige stiller sig selv i gabestokken som moralsk fordægtige personer.

Og virker forbuddene ikke efter hensigten (fordi det kan være svært og særdeles omkostningstungt at kontrollere overholdelsen), så har man i det mindste fået demonstreret sin status som dydsdragon i den pågældende henseende. Det er da slet ikke at kimse af.

Nærtagende journalister

Helgi Breiner, København Ø

Det kan godt være, at fodboldlandsholdet kunne have taklet sagen i forhold til medierne anderledes. Men deres opgave er ikke at behage journalister, men at spille fodbold. Selvfølgelig skal der være plads til kritisk dækning af fodboldkampe, men når fodboldspillerne føler, at den bliver mavesur og unfair, burde det vel mane til eftertanke i journalistkorpset.

I stedet har dele af journalistkorpset været nærtagende og bebrejdet spillernes aktion; det er under lavmålet. Vi har brug for en kritisk men også fair dækning af landsholdet. Og det er den ikke nu.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dydsdagonen Lone Dybkjærs og Jack the Rippers krig imod mænds seksualitet
- af Troels Schmidt, kulturaktivist og forfatter
( http://www.just-well.dk/prostitution.htm )

Kvindeforskeren professor Judith R. Walkowitz´s tese:

Fænomenet Jack the Ripper skulle overbevise samfundet om mænds voldelige, ”farlige” seksualitet. Med Walkowitz´s videnskabelig arbejde om de victorianske hattedamers frygt for og ideologiske krig imod mænds seksualitet (apropos se Karin Lützen:
http://www.just-well.dk/page3.htm#Aktuelt )
afsløres bl.a., at disse kvinders indsats ikke var noget der lindrede de kvindelige prostitueredes kår, tværtimod var der tale om en kønspolitisk magtkamp ført an af bl.a. i praksis, usolidariske og fremmede modsøstre fra bedre stillede samfundslag.

En kvindeforsker og professor, som Walkowitz, har fremsat en stadig relativ ukendt vinkel på en af verdens mest gådefulde mordsager. Hendes tese plæderer bl.a. for, at man ikke kan udelukke at Jack the Ripper (J.T.R.) var kvinde og at mordene kan have været antiprostitutions-politisk motiveret.
(Se: http://www.just-well.dk/prostitution.htm )
Efter min mening indebærer dette implicit at J.T.R., ud af flere teoretiske muligheder, også kunne have været en stakkels apolitisk, ensom, mentalforstyrret, paranoid person.

Hertil må tilføjes, så vidt jeg kan se, at det aldrig er blevet bevist at motivet var specielt seksuelt, selvom jeg synes at Judith R. Walkowitz omtaler mordene som mord der kunne opfattes som sexuelt motiveret. Og der blev ikke fundet sæd eller tegn på voldtægt.

Et konkret resultat af J.T.R. mordene og hattedamernes politiske aktioner imod prostitution var at 200 ”lodges”, dvs. områder, hvor hjemløse prostituerede og andre opholdt sig, blev nedlagt. De prostitueredes materielle kår blev herefter dramatisk forværret i det ludfattige East End, hvor knap 1 million af samfundets dårligst bemidlede havde til huse.

Krigen mod mænds seksualitet førte til krav om at alle mænd skulle udøve selvdisciplin og beskytte alle kvinder, tilvejebragt med masser af hjælp fra frivillige organisationer og enkeltpersoner der overvågede kvinderne alle vegne med det resultat at mænd fik endnu mere kontrol over kvindernes liv! Ydermere, den seksuelle lavalder blev hævet fra 13 til 16 år og i 1888 gik datidens ”nyfeminister” så massivt og voldsomt i krig imod mænds seksualitet generelt, at det også førte til et forbud imod mandlig homoseksualitet i England helt indtil 1967.

Mon ikke dydsdragonen Lone Dybkjærs formynderiske og usøstersolidariske forbudsprojekt, hvis vi skulle være så uheldige at opleve dette realiseret, ville have alt for mange lighedspunkter med Fru Jack the Rippers eget projekt?

Se og lyt til luderen Rebekka Weimar fortælle om sit liv:
http://www.just-well.dk/prostitution.htm

Læs Karin Lützen om engelske og danske hattedamer:
http://www.just-well.dk/page3.htm#Aktuelt

(Kilde: Jack the Ripper and the Myth of Male Violence, Feminist Studies 8, af den i sociologiske kredse anerkendte kvindeforsker professor i historie ved Johns Hopkins University Judith R. Walkowitz. 1982.)