Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
9. september 2008

Hvorfor broer?

Svend E. Petersen, Strøby Egede

Hvorfor skal vi have broer over Storebælt, Øresund og nu Femern Bælt? Det er vist det spørgsmål, dr ikke kan finde svar på. i lederen den 4. september.

Svaret er ellers enkelt: Fordi det er den billigste, hurtigste og mest miljøvenlige måde at krydse bælterne på. Sættes overfartsprisen lig færgeprisen er anlægsomkostningerne for de to eksisterende broer og formentlig også den nye forrentet og afdraget på under 30 år. Derefter er driftsomkostningerne - i det væsentlige kun vedligeholdsomkostninger - i broernes resterende levetid på forventeligt cirka 75 år kun er en brøkdel af udgifterne til færgedrift.

Samfundsøkonomisk kan hertil lægges sparede omkostninger på grund af den mindre transporttid for togpassagerer, bilister og gods.

Miljøbelastningen og energiforbruget ved tog og biltransporten er mindre end ved færgetransport af samme transportmængder.

Det er lidt patetisk, at David Rehling forsøger at genoplive de glade bromodstanderdage fra hans ungdom i dag, hvor det er åbenbart, at de gamle argumenter om forstyrrelse af saltbalancen i Østersøen, ødelæggelse af dyrelivet og ålegræsset i bælterne, rentedøden osv. ikke holdt vand.

At broforbindelserne i sig selv skulle være årsag til den øgede trafik savner vist dokumentation, og så vidt jeg har forstået, har især tog-trafikken nydt godt af de faste forbindelser. Og så havde vi da vist biler, før vi byggede motorveje.

Det frie valg

Geo Horn, Gandrup

Dorthe Muhle skriver under denne overskrift i Informatioen den 4. september om Grundlovskomiteens retssag mod statsministeren. Tak for det.

I slutningen står: "Hvis borgerne i dette land ikke vil betale for regeringens krige, så kunne det jo være, at vi kunne undgå at være medskyldige i blodsudgydelser og tab på begge sider. Hvem ved?"

Det er det problem, der forsøges løst med indførelse af fredsskat, der ikke er en ny skat, men en omlægning fra krigsskat til fredsskat.

Vi har to former for værnepligt. Man bliver soldat eller nægter og udfører i stedet civil værnepligt til gavn for samfundet.

Samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling har gjort, at der i dag er brug for at sætte fokus på den skattemæssige 'værnepligt'. I dag går cirka seks procent af skatten til militærbudgettet.

Det betyder, at også nægterne, der af samvittighedsgrunde er fritaget for militærtjeneste, skal betale andre for at gøre det, de ikke selv vil gøre.

Dét etiske dilemma kan de slippe ud af ved at få deres andel af skatten overført til en samfundsejet fredsskattefond. Det er en værdig løsning i et demokrati.

Svaret på den enkeltes etiske dilemma gøres fælles ved hjælp af fredsskattefonden, der sigter på human sikkerhed - alternativ sikkerhedspolitisk handlen.

Nemmere for udlændinge

Hans Otto, Åbyhøj

Der er som bekendt ikke megen service at hente i Udlændingeservice, og ordet er også vanskeligt at udtale for mange udlændinge.

Derfor bør institutionen omdøbes til Direktoratet for Fremmedhad - i daglig tale blot DF.

Det kan de fleste sikkert udtale.

Bilderberg og demokrati?

Henrik Ræder Clausen, Brabrand

Der er kommet en del interessante oplysninger ud om de såkaldte Bilderberg-møder og deres deltagere på det sidste - herunder at statsminister Anders Fogh Rasmussen, kulturredaktør Flemming Rose og chefredaktør Tøger Seidenfaden deltager.

Møderne udgøres af toppen blandt politikere, pressefolk og erhvervsfolk i blandt andet Europa og Tyrkiet, hvor de åbenbart 'koordinerer' deres arbejde.

Og det er et demokratisk problem. Ikke for erhvervsledere, der kan mødes med hvem de vil. Men vores folkevalgte politikere har en forpligtelsen til gennemsigtighed, og en af pressens fornemste opgaver er at afsløre hemmeligheder og lægge dem offentligt frem.

Derfor vil jeg gerne have offentliggjort en dagsorden og et referat fra møderne. Journalistiske deltagere burde være de første til at fremlægge denne relevante og rimelige dokumentation.

Ligeløn nu - og ikke i himlen

Preben Etwil, Birkerød

Det letteste er at stille alting på hovedet - og ironisere over det. Det kan for øvrigt også blive ret sjovt. Men rigtigt bliver det nødvendigvis ikke.

Tine Byrckel sætter i Information den 5. september ønsket om en ligelønskommission i lattermildhedens skær. Velskrevet men solidt plantet i den tomme luft, med en duft at bedrevidende foragt for den hårdarbejdende kvindelige SOSU-assistent, der bare ønsker en anerkendende løn for udført arbejde.

Tine Byrckel ser hellere, at det er mændene, der neddrosler deres løn til kvindernes niveau, da det skulle være både mere solidarisk og økologisk.

I en ligelønstankegang giver det ingen mening. Over de sidste mange år har arbejdsmarkeder udviklet sig i to retninger - ét for mændene og ét for kvinderne. Konflikten på det offentlige område havde netop sit udspring i dette forhold.

Det er nemlig et faktum, at for eksempel kun godt fem procent af FOA's medlemmer betaler topskat. Det må derfor være udtryk for udbredt uvidenhed, når man kan påstå, at der ville blive til et par ekstra biler pr. husstand, hvis kvinderne begyndte at hale ind på den mandlige lønudvikling.

Der ingen erfaringer for, at lønnedgang giver et mere solidarisk og økologisk samfund.

Et eventuelt. overforbrug af de rigeste kunne man derimod passende regulere gennem en progressiv skattepolitik.

Generalisering

Sacir Camo, Hjørring

I sit debatindlæg fredag den 5. september opbremser Sven Burmester (SB) en række mulige årsager hvorfor ifølge ham selv muslimerne ikke vil integreres i det danske samfund, og hvorfor etniske danskere ikke vil acceptere visse muslimer. For mig at se ligner det mest af alt en opbremsning af hans egne fordomme som han på den bedste journalistiske vis generaliserer til at gælde de fleste danskere.

Dernæst opstiller SB et par 'ufravigelige principper', som han mener enhver muslim nærmest skal tvinges til at skrive under på. Disse to principper vil i sig selv aldrig være garant for en bedre integration og en bedre forståelse befolkningsgrupperne imellem?!

Ydermere fremhæver SB de Demokratiske Muslimer som eksempel på, at ikke alle muslimer er islamister og fanatiker. Ja, alene i sit navn bærer denne forening, der mest af alt ligner en kaffeklub, på to modsætninger: sammenblænding af religion og politik/demokrati.

Til sidst men og ikke mindst, skriver SB, hvorledes han respekterer det samfund, som han har valgt at bosætte sig i - i dette tilfælde Ægypten - men siger samtidig, at han aldrig vil acceptere deres måde at gøre tingene på; eksempelvis omskæring af piger.

Hvis SB virkelig synes, at det er så forfærdeligt for disse mennesker, og at Ægypten og andre muslimske samfund er totalitære, så vil jeg opfordre ham til at pakke kufferten og rejse hjem til hvor han hører til på samme måde som han opfordrer de muslimske immigranter i Danmark til at rejse ad helvede til hvis de nægter at indordne sig 100 procent under de danske love, regler og normer.

Afslutningsvis kan jeg blot henvise til de historiske kendsgerninger, der dokumenterer, at en muslimsk kultur og de muslimske samfund er nok lidt tilbagestående (set med vestlige øjne) og at dette hovedsageligt skyldes den vestlige imperialisme og kolonialisme.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her