Læsetid: 5 min.

Altså de masseødelæggelsesvåben

Om ikke andet kan man altid ved de skiftende krigsbegrundelser more sig over Dansk Folkepartis kringlede rolle
Hvordan mon statsministeren vil forklare at han lod sig lokke på grisebassen af sin efterretningstjeneste? Og hvordan statsministeren vil forklare at USA-s regering, allerede længe før FN-inspektørerne var halvt eller helt færdige med deres arbejde, havde besluttet at der var skjulte masseødelæggelsesvåben i Irak, skønt det amerikanske efterretningsvæsen mente at de huller i jorden, man observerede, var opholdssteder for irakisk kvæg i varmen, bliver også tænderklaprende spændende.

Hvordan mon statsministeren vil forklare at han lod sig lokke på grisebassen af sin efterretningstjeneste? Og hvordan statsministeren vil forklare at USA-s regering, allerede længe før FN-inspektørerne var halvt eller helt færdige med deres arbejde, havde besluttet at der var skjulte masseødelæggelsesvåben i Irak, skønt det amerikanske efterretningsvæsen mente at de huller i jorden, man observerede, var opholdssteder for irakisk kvæg i varmen, bliver også tænderklaprende spændende.

Debat
1. november 2008

Altså, sagde statsministeren på tv citeret efter hukommelsen: Det var jo den almindelige opfattelse både her og ude omkring, at der var disse masseødelæggelsesvåben.

Almindelige og almindelige. Opfattelse og opfattelse.

Uanset hvor nær det kommer til skinbarlig uhæderlighed, når statsministeren manipulerer krigsbegrundelserne for Danmarks engagement i Irak, er det på sin vis Dansk Folkeparti der er mest interessant. Dette parti stillede det afgørende flertal bag den mest ubegribelige udenrigspolitiske disposition i nyere danmarks-historie: krigsdeltagelsen i Irak. Derfor oplever man nu Folkepartiets udenrigsordfører på jagt efter syndebukke - ikke i regeringen og det flertal Søren Espersens parti er del af - men belejligt blandt embedsmændene i efterretningstjenesten. Kan Dansk Folkepartis vildmand i våbenskjoldet finde et hoved og lade det rulle, er håndvasken lykkedes: VKO kan køre videre med Dansk Folkepartis ideologiske mødom intakt til husbehov.

Når statsministeren har løjet eller groft manipuleret sandheden - Jørgen Steen Nielsen redegjorde i en artikel her i bladet i onsdags for kendsgerningerne - hvis han, som han nu hævder, ikke sendte danske styrker i krig af frygt for masseødelæggelsesvåbnene og for at være på USA's side, men i forargelse over Saddams fodslæberi over for FN, så er Dansk Folkeparti på den. Ikke fordi der er løjet, herregud det sker jo, men fordi Dansk Folkepartis tankegang kun tillader en sådan idealistisk udenrigspolitik, såfremt handlingerne direkte gavner danskernes kon-krete interesser og sikkerhed i det konkrete Danmark.

Uvedkommende ting

Når statsministeren - efter det er godtgjort hvorfor det ikke kan passe med begrundelsen om masseødelæggelsesvåbnene, der jo ifølge ham selv var den almindelige begrundelse - til den nye situation har fundet på sine næste begrundelser: 1) at verden blev et bedre sted uden diktator Saddam, 2) at det var for at udbrede demokratiet i Mellemøsten og 3) det var fordi Saddam ikke rettede sig efter FN, er dette udtryk for at ville engagere Danmark aktivt i andre nationers anliggender og ikke i den konkrete danske nations. Hvad rager nogle muhamedanske irakeres vilkår i Dansk Folkepartis optik Dansk Folkeparti og danskerne! En sådan udenrigspolitik, hvis mål indebærer kamp for uvedkommende ting som menneskerettigheder på andres vegne, er i strid med Dansk Folkepartis grundlæggende forestillinger. Disse er i overensstemmelse med næstebegrebet som formuleret af pastor Krarup, hvorefter man fejer for egen dør og lader fanden tage de andre. Næsten er den nære næste, ikke en fjern uvedkommende diktators undertrykte befolkning. Dansk udenrigspolitik er ifølge Dansk Folkepartis ideologer en konkret udenrigspolitik ført for de kon-krete danskeres konkrete interesser. Alt andet er fædrelandsfremmed farligt humanistisk sværmeri. Den sunde snæversynede nationale egeninteresse er drivkraften. Derfor inkluderer Søren Espersens krav om en undersøgelse af efterretningstjenesten i øvrigt også beslutningsgrundlaget for NATO-bombardementerne af serbernes hovedstad Beograd. Hvad havde danskerne at gøre i denne konflikt, som oven i købet kunne opfattes som en støtte til muslimer mod kristne!

Ingen legitimering

Når det nu, hvad angår Irak, ved en kommende undersøgelse der nu er flertal for, viser sig at efterretningstjenesterne både hist og her faktisk ikke påstod at der var masseødelæggelsesvåben, men efter alt at dømme har været på linje med FN's våbeninspektører, der med ambassadør Blix i spidsen afviste påstandene om masseødelæggelsesvåben, men blev fejet af bordet af præsident Bushs håndlangere, ja så bortfalder Dansk Folkepartis legitimering af krigen. Havde statsministeren og udenrigsministeren dengang særligt fremhævet at interventionen var for irakernes brune øjnes skyld og for at gøre verden bedre og for at støtte FN's bestræbelser, ville denne eller disse begrundelser være i modstrid med Dansk Folkepartis grundopfattelse af konkrete danske interesser. Hvilket nærmest beviser hvor entydigt statsministeren og udenrigsministeren dengang udtrykte sig. Såfremt der i deres udtalelser om selve krigsårsagerne havde været blot en anelse af en tvetydighed, nemlig at det foruden masseødelæggelsesvåbnene også var for at fjerne Saddam og ophjælpe demokratiet i Irak samt støtte FN, hvilket er helt hen i skoven, eftersom FN's ledelse var imod en intervention på det skitserede grundlag, så ville Dansk Folkeparti ikke have kunnet været med uden at gøre vold på egne grundholdninger.

Den anden frygtelige mulighed, hvis statsministeren taler sandt: at der var andre motiver end masseødelæggelsesvåbnene, det er den at Dansk Folkeparti snorksov i timen. Eller at partiets folk ikke begreb hvad der foregik. Eller - fornøjede ved magten - at de for enhver pris blot ville stå sammen med Fogh Rasmussen og Bush, fordi de er lige så firkantede oven i knolden. Eller at de blev taget i røven. Eller at partiet traf sin beslutning på grundlag af en blanding af det hele, hvilket er højst sandsynligt. Men hvis statsministeren altså har ret: at der var et andet motiv end masseødelæggelsesvåbnene, der var det afgørende, og at det kun var tumperne der ikke indså dette, og Dansk Folkeparti indså det, så gav Dansk Folkeparti altså grønt lys for krigsdeltagelsen, uanset at det stod klart at krigsindsatsen var for at fjerne den lede diktator og skaffe irakerne et bedre liv og en bedre verden ved at imødekomme FN. FN der frabad sig initiativet og ønskede at våbeninspektørerne gjorde arbejdet færdigt på få uger.

DF på konfliktkurs

Dansk Folkeparti har ifølge egne overskuelige ideer behov for at understrege at de handlede i overensstemmelse med en af statsministeren indgivet overbevisning om at der var disse masseødelæggelsesvåben - rettet mod Danmark - og at en aktion derfor var et bidrag til dansk sikkerhedspolitik, og at der ikke var andre motiver, der kunne opfattes som medmenneskelige eller altruistiske.

Søren Espersen er med andre ord på konfliktkurs med statsministeren der som en anden kreativ bogfører ihærdigt bedyrer at masseødelæggelsesvåbnene ikke var den almindelige begrundelse, hvad de jo var, siger han. Den eneste redning, hvis Dansk Folkeparti ikke skal blive til grin, er således et efterretningshoved. Hvis et sådant ikke ruller, er det statsministeren der har et problem. Hvordan mon statsministeren vil forklare at han lod sig lokke på grisebassen af sin efterretningstjeneste? Og hvordan statsministeren vil forklare at USA's regering, allerede længe før FN-inspektørerne var halvt eller helt færdige med deres arbejde, havde besluttet at der var skjulte masseødelæggelsesvåben i Irak, skønt det amerikanske efterretningsvæsen mente at de huller i jorden, man observerede, var opholdssteder for irakisk kvæg i varmen, bliver også tænderklaprende spændende. Svaret kan selvfølgelig være at den danske regering var elendigt efterrettet - eller lod sig elendigt efterrette eller tolkede efterretningerne som de fandt for godt. Akkurat som Bush og Cheney. Fordi statsministeren gerne ville være på linje med den mest katastrofale amerikanske præsident og vicepræsident i unionens historie, fordi statsministeren mente at dette var i dansk interesse, fordi han tænker på samme måde som de to. Hvad gør man egentlig her i livet, når man tager så grueligt fejl?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det vil måske umiddelbart være et problem at lade et hoved rulle i FE, da der allerede er rullet ét: Frank Grevils.
Så hvis der skal rulle et til, så må man i gang med at rehabilitere Grevil.
Måske er vi allerede så langt inde i procesen med at blive en bananstat, at det slet ikke er noget problem.
At man bare kan lade de hoveder rulle, som der er behov for, og at en sammenhængende logik er unødvendig .

Man kan ikke ofte nok stille spørgsmålet om, hvor længe vi skal vente på at oppositionen, medierne og den danske offentlighed stiller den danske statsminister til ansvar for sine ugerninger i forbindelse med det militære overfald på Irak, subsidiært at statsministeren bliver udleveret til retsforfølgelse i udlandet?

Den Internationale domstol i Haag har i de senere år haft travlt med at dømme krigsforbrydere fra det tidligere Jugoslavien og Afrika. Det ser dog ud til at domstolen har et blindt øje, når det gælder ledere fra de rige lande i Vesten.

Bush, Blair og Fogh har startet en ulovlig angrebskrig mod Irak og besættelsesmagten har i den sammenhæng systematisk anvendt tortur, begået massakrer mod civilbefolkningen og anvendt ulovlige kemiske våben. Fogh & Co. har startet en blodig og beskidt borgerkrig i Irak, som ingen i øjeblikket kan se en ende på. En nyere undersøgelse viser, at der siden krigens ophør er blevet dræbt mere end en halv million irakere.

Bevismaterialet mod statsministeren og hans kammerater er ganske overvældende, og det burde være en formssag at få dem dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Lad os håbe at retfærdigheden snart sker fyldest!

Den underspillede pointe i Metz' ellers udmærkede kommentar er, at det vel næppe kan tilkomme vores magt-fulde/liderlige statsminister med det selvovervurderende snæversyn at bestemme, hvornår der skal føres krig/dræbes mennesker på vegne af "det globale" samfund (FN).
Noget sådant kaldes normalt 'selvtægt' og er netop det modsatte af FNs oprindelige målsætning. I den kaldes sådanne 'handlekraftige' handlinger den 'ultimative forbrydelse'. Hvad man jo sagtens kan forstå nu efter over en million omkomne og fire fem millioner på flugt ud af en befolkning på ca. 25 millioner.

Michael Skaarup

Anders Fjoghs dilemma ser nugenlunde sådan her ud.

Anderes brugte bevidst en løgn, til at sætte gang i en sag. Han forventede at løgnen ville vise sig sandt, og at han aldrig ville blive konfronteret med den.

Imellemtiden viste det sig så, at der ikke var grundlag for løgnen. Men løgnen var blevet sagt med så stor overbevisning, at løgnen nu var blevet til sandhed, som Anders Fjogh, havde brug for at få sagen igennem.
Så der var brug for en ny løgn, som kunne erstatte de gamle løgn, og han forsøgte at gøre de nye løgne til sandhed.

Men hvad gør stakkels Fjogh nu, hvor konsekvensen af hans løgne bider fra sig, og han står som kongen med røven bar, imens gadedrengene griner af ham, af hans nøgne lemmer. - Han gør det som han ved bedst, han fornægter sin nøgenhed..

altså hvis fjoghet for ca. 5 år siden, havde kommet til bekændelse, ville han nok ikke være statsminister mere, samt hans karrierepolitik, viste sig falsk som hans mørke lokker, til gengæld vil han have haft ære og selvrespekten i behold.

Så når Per Thomsen genre ser Anders Fjogh, stillet for krigsforbryderdomstolene i Haag, hvilket nok aldrig sker, kan Per thomsen måske finde trøst i, de psykosociale effekter som løgnen har det biologisk liv, iform af blodpropper, nyresvigt, og dårlige nerver....

Jeg håber at stadig at Anders Fjogh en dag vågner op, og tager ansvar for hans løgne og bedrag, som et rigtig mennesker, og gemmer sig bag demokratiets svagheder som en skræmt lille rotte.

Michael Skaarup:

”Så når Per Thomsen genre ser Anders Fjogh, stillet for krigsforbryderdomstolene i Haag, hvilket nok aldrig sker, kan Per thomsen måske finde trøst i, de psykosociale effekter som løgnen har det biologisk liv, iform af blodpropper, nyresvigt, og dårlige nerver....”

Jeg ønsker ikke nogen et dårligt helbred, heller ikke en skurk som Anders Fogh Rasmussen. Derfor kan det ikke være mig til nogen trøst, hvis Rasmussen eventuelt skulle gå hen og blive syg, sådan som Michael skriver.

Hvad der til gengæld er en stor trøst, er at vi har gode gamle Information, der tør skrive de politisk ukorrekte kommentarer, som de andre medier er bange for at skrive. Her tænker jeg på, at jeg også har forsøgt at få min ovenstående kommentar gengivet i Politiken, hvor man også diskuterer statsministerens løgnehistorier.

På Politiken har man tilsyneladende ment at min kommentar er for stærk tobak til at man vil gengive den på deres blok. Diskussionen finder sted på adressen:

http://blog.politiken.dk/engelbreth/2008/10/30/foghs-historieforfalskning/

Michael Skaarup

Per Thomsen..

Du nu så god af dig.

Du vil gerne at Anders Fjogh, skal trille tommelfingere i spjældet, men han må ikke blive syg...??.. Jeg nævner blot nogle de følgesymptomer som er forbundet med løgn, og hvis jeg misforstået loven om karma rigtig, de symptomer som kan forventes.

som de siger i Kathmandu, "ke carney?" = hvad kan man gøre?

@ Michael Skaarup

Når du først begynder at ty til buddhisme, så er vi jo begge to godt klar over, at det er fordi du er ved at blive desperate, fordi din argumentation begynder at blive alt for tynd.

Jeg foreslår at vi bliver enige om at ønske os en kernesund Anders Fogh Rasmussen hensat i en fængselscelle I Haag, hvor han kan få masser af tid til at lægge kabaler, farve sit hår og tænke på det berømte gamle citat af Abraham Lincoln:

“You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”

Michael Skaarup

Per Thomsen

karma, moksha og dharma, tilhøre ikke kun buddhismen, men den kultur hvorfra de store religioner udsprang.

Buddha, var den første ateist, der gjorde op med datiden præstestyre, desværre fattede folk ikke hans budskab, og gjorde buddha, til genstand for deres tilbedelse. men det er en anden historie..

Jeg synes det er et sejt citat, du citere Abraham Lincoln for-. Jeg gemmer det kun fra solstrålen Bob Marley, i sangen exodus...

Når det kommer til straf som fortjent, synes at Anders Fjogh, skal have samme tur som Saddam Hussein fik, og hans dø, blive til en mobilvideo på youtube.

Michael Skaarup
Jeg er enig om at der skal målfoto til, hvis vi skal afgøre om det nu er Saddam Hussein eller Anders Fogh Rasmussen der er den største skurk, krigsforbryder og løgnhals. Jeg vil dog holde fast i at vi må være imod dødstraf, uanset hvem af de to krigsforbrydere vi taler om.

Det tror jeg også at en enhver ordentlig buddhist vil mene...

Karin Bennedsen

Tak til Georg Metz for endnu en underholdende og velskreven artikel, som sætter fokus på DF's sædvanlige dilemma mellem at være tro mod partiets egne overbevisninger og lysten til at være i magtens centrum.

Det har i tidens løb kostet mange kompromiser og løben fra udtalelser og valgløfter, så det kan undre, at partiet vælgere ikke på nogen måde straffer dem for at agere som de skinbarlige politiske vejrhaner.

De fleste danskere kan godt huske optakten til Danmarks deltagelse i det ulovlige angreb på Irak og Foghs forsikringer om, at Saddam havde masseødelæggelsesvåben: "Det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved".

Uanset om der nogensinde kommer en uvildig kommissionsundersøgelse af tilslutningen til Irak-krigen og den måske viser, at den danske befolkning blev ført bag lyset, så kan det jo ikke nægtes, at et flertal af vælgerne var ret ligeglade. Det fremgik jo klart af valgkampen i især 2005, hvor krigen stort set ikke var et emne, og VKO blev genvalgt.

I det hele taget var den danske befolkning underligt passive og ligegyldige overfor, at Danmark deltog i en angrebskrig mod et andet land - uden FN-mandat.

Men hvad kom det i grunden også danskserne ved, at vi gik til angreb på et suverænt land i Mellemøsten? Herregud, det var jo bare nogle muslimer i et fjernt land, det gik ud over?

Efter min mening var denne ligegyldighed fra danskernes side, overfor angrebet på (det muslimske) Irak, med til at legitimere VKO's krigseventyr, og på den måde bliver vi alle medskyldige.

Danmarks katastrofale fejltagelse blev ikke mindre af, at vi trak os ud af Irak - Hvilket iøvrigt også skete på en Fogh-fabrikeret løgn - igen igen.

Ikke alene har Danmark, via sin deltagelse i koalitionens angreb på Irak, smadret en sekulær statsdannelse, som langt de fleste Irak'ere idag uden tøven ville ønske sig tilbage, men vi har også legimiteret den amerikanske politik i dagens Irak og efterfølgende lukket øjnene.

Vi burde have fulgt vores handling til dørs, så danske medier kunne have dokumenteret den amerikanske kolonialisering af Irak. En sådan dokumentation ville anskueliggøre omfanget af den vanvittige beslutning 61 medlemmer af det danske folketing tog den gang tilbage i 2003.

Michael

Jeg forstår ikke hvad gavn det skulle have at genindføre dødsstraffen? Hvem vandt på, at Saddam døde?

Næh lad da endelig Fogh sidde og tænke sig grundigt og længe om i en celle. Hvem ved, måske fordriver han noget af sin megen fritid ved at skrive en bog om sit liv og sine monstrøse fejltagelser. Om sit forhold til den nyere verdenshistories største terrorist, GW Bush. Om sit politiske parløb med det danske neofascistiske folkeparti. Om sin egen dårskab og arrogance. Om alle løgnene. Om den gnavende dårlige samvittighed.

Måske kan Fogh ved sin ydmygelse bag tremmerne inspirere kommende generationer. Måske er det fordi, vi ikke havde nogen Nürnbergprocesser i Danmark efter WWII, at det rungende ALDRIG MERE de senere år under Fighregimet har fortonet sig og vi snarere oplever det der mest af alt minder om en fatal udvikling i 1930ernes Tyskland, hvem ved? Uanset hvad trænger vi til at tage et opgør med 7 helvedes år og ikke mindst med det kollektive svigt, vi begik, da VKO blev genvalgt.

Anders Fogh Rasmussen og George W. Bush hører til i fængselsceller. Og i de mørkeste kapitler i historiebøgerne.

Inger Sundsvald

sulpicia romana

Hvor får du dog dit charmerende ordforråd menneskesyn fra?

Det kan ikke engang være fra DF – de er jo garant for ’Bush & Foghs heroiske felttog for frihed og demokrati’, og ikke engang de vover at bruge gloser fra dit grænseløse ordforråd, for de taler i eget navn.

”Smid nogle flere bomber derude og se hvad der sker”.
Den eneste gode grund til at flere nationer får atomkraft er, at så har alle dem snart. Faren er hvis forstyrrede personer kommer til knappen, for at ’se hvad der sker’.

Dog er du ’bekymret’. Det trøster mig noget.

Kurt Svennevig Christensen

Det sker at jeg bevæger mig ind i dette offentlige rum for den elektroniske "debat" på www.information.dk - men det bliver sjældnere og sjældnere. Her var det for at læse Metz, men desværre fik jeg ikke stoppet i tide og derfor blev jeg også tvunget til denne svada.

Denne tråds debatører ingen nævnt ingen glemt, som i (bemærket)optager meget plads på disse sider, med deres totale fravær af fornuft i sagen om Fogh og hans krig, besvarer spørgsmålet - hvorfor!

For hvordan i alverdens rige og lande kan Fogh nogensinde stilles til politisk regnskab for sine politiske synder med sådan en gang bull shit?

Med sådanne politiske modstandere kan Fogh se sin politiske fremtid trygt i møde.

Michael Skaarup

Per thomsen og andre....

Selvfølgelig skal Anders Fjogh, ikke have død som Saddam Hussein. Ingen fortjener sådan en død, uanset om man har været amerikansk finansieret skruppelløs dikator, eller en bush tilbedende tossegod statminister.

Men blot at jeg nævnte muligheden for at vores egen nuttebamse Anders Fjogh, skulle fortjene den samme skæbne som som Saddam Hussein, så kommer folk op af stolene.
- Bravo !

Så vil i hellere have at han skal rådne op i en celle, og måske skrive sine erindringer ned. Måske med title. " der er ingenting at komme efter"

ps. jeg fandt nogle gamle lydsamples med Anders Fjogh fra en tv-dokumentar fra 2003. Hvor han rabler om grundene til invansion af Irak, og hvor han forsvarer sig med at "det er taget ud af en sammenhæng"

Anders Fogh Rasmussen - tossegod

- nu skal du sgu da vel ikke til at opbygge et image, så han kan påkalde sig en imaginær tåbeparagraf i folks bevidsthed.

Som ca. 95% af verdens befolkning, som følger lidt med i mediaverdenens udgydelser, troede Fogh vel, at når et udsagn om, at Sadam havde masseødelæggelses-våben', blev gentaget igen og igen, igen ..., så måtte det jo være sandt.

Bedragets mester: Neocon-bevægelsen lykkedes af helvede til.

Gik man ind på bevægelsens webside for år tilbage kunne man se, at allerede så tidlig som i 1996 havde man udråbt Iran, Nordkorea og Iraq som slyngelstater (Ondskabens akse)! - Sadam måtte fjernes! Hvorfor?
Jo, Sadam havde under Kuweit-krigen tilladt sig at sende ca. tolv missiler ind over Israel. Ingen blev direkt skadede af disse på må og få udsendinger - dog en person døde af hjerteattack og en kvaltes i sin gasmaske (som for øvrigt bare blev delt ud til den jødiske del af befolkningen). Men dette udløste et sådan hævnbegær, at Bush den Ældre kun med største besvær forhindrede Israel i at blande sig i krigen, - til al held, konsekvenserne ville ha' blevet uoverskuelige.

Derfor blev senere, når neocon-bevæglsen havde fået anbragt majonetten Bush på præsidentposten og post 11.september, på et lille kontor i Pentagon fabrikeret underrettelser om, at Sadam havde masseødelæggelses-våben.

Og gentager en løgn længe nok, tror folk at den er sand.
11.september var ligesom appelsinen i turbanen, bortset fra, at man måtte en tur rundt om Afghanistan.

@ sulpicia romana

" Hvor mange tapre drenge fra Danmark vil tranvestitten ...", skriver du.

Jeg har hørt påstanden før, men er det virkelig rigtigt ?

@ sulpicia romana

Tak for svaret. Jeg er håbløst bagefter ... eller var det.

Har lige læst Anne Sofie Kraghs biografi om Rasmussen, men ikke et ord om hans "tilbøjeligheder".

Iøvrigt uhyggelig læsning, den bog.

@Michael
"Jeg håber at stadig at Anders Fjogh en dag vågner op, og tager ansvar for hans løgne og bedrag, som et rigtig mennesker, og gemmer sig bag demokratiets svagheder som en skræmt lille rotte."

Jeg tror du kommer til at se sne i Sahara og solopgang i vest, før det sker. AFR er psykisk i stand til at tage ansvar for sine handlinger. Det optræder som en slags fortrængning.

I en anden artikkel offentliggjort her på siden, betegnes de sidste 8 års økonomiske politik som den dårligste i landetes nyere historie.
Hertil kan man vil konstratere at udenrigspolitiken kan finde plads på samme hylde. Og der bliver nok også plads til den indenridske politik og justists dito.
Det er vist faktisk kun kirkepoitikken, det ikke er lykkedes dem at lægge øde.
Og Per, det bliver nok ikke en celle, men en seng på den lukkede.

rettelse:
AFR er psykisk ikke i stand

(savner en edit knap)

Det er en selvfølge, at Han nu udskriver Nyvalg, fordi regeringsgrundlaget, Taknemmeligheden over for USA og beundringen for dets leder, George W. Bush, er bortfaldet.

Om det bliver George W. Bush, der inviteres i eksil i Danmark, f.eks. med en Æresbolig på Fredensborg Slot, hvor han jo fejrede sin fødselsdag omgivet af sine royale tilhængere og et sikkerhedsudbud uden lige i danmarshistorien, som lammede Nordsjælland i dagevis - eller AFR, der vælger at flytte til Drømmelandet i sit otium, bliver spændende at følge.

Så AFR er transseksuel? Og? Hvad er det odiøse i det?

Hitler var vegetar. Jeg har adskillige af vegetarvenner, som er dejlige mennesker. Det er da lige så godt at være trans som at være hetero, fynbo eller samle på hønseringe.

Skal man mobbe Fjogh, er hans tøj- og sexvaner vist det mindst interessante.

Hvorfor egentlig også træde yderligere på en undertrykt minoritet ved at sætte dem i bås med en løgner, krigsforbryder og regeringschef for en regering, der laver racistisk politik med højreekstremister?

Hvis ikke det ville være en fornærmelse imod sus scrofus domesticus, så ville jeg have et bedre bud på noget, man kunne kalde AFR ;)

@ Bo Nielsen

Der er ikke noget odiøst, for nu at bruge dit ord, i at Rasmussen, måske, er transseksuel.

Der er noget odiøst i, at dette tilsyneladende skal være, eller er, en hemmelighed. Der er jo netop ikke noget interessant i, at en dansk statsminister måske er transseksuel.

IDet skulle da lige være i hovederne på nogle af vore eupæiske søstre og brødre ... måske.

PS: For mindre belærte som mig: Hvad betyder "sus scrufus domesticus" ?

"PS: For mindre belærte som mig: Hvad betyder "sus scrufus domesticus" ?"

Hovsa, der skulle have stået sus scrofa domesticus, beklager!

Det hjælper mig ikke: Jeg var ikke sarkastisk.

Inger Sundsvald

Helt ærligt:
Hvis ikke der i de forskellige akademiske og såkaldt intellektuelle fora som f.eks. Informations netavis, hvor deltagerne i egne øjne producerer noget så glimrende meninger af langhåret tilsnit og så uforståelige teorier og meninger på latin, eller hvad ved jeg, der er komplet uforståelige for en ganske almindelig hjemmehjælper – så ville verden måske se anderledes ud

Inger Sundsvald

Jeg tror da at jeg ved hvad transseksuel betyder – men hvad kommer det mig ved, og hvor interessant er det?

Okay, undskyld. Jeg regnede (måske lidt for net-smart) med, at folk lige googlede "sus scrufa domesticus". Det var ment som en vittighed over den megen debat om hvad, vi kan tillade os kalde hinanden. Beklager hvis den var for kryptisk.

Det er sådan en nuttet én her

http://www.biopix.dk/Photo.asp?Language=la&PhotoId=18632

;)

@ Bo Nielsen

Ok, så "sev" den ind.

@ I. Sundsvald

" Jeg tror da at jeg ved hvad transseksuel betyder – men hvad kommer det mig ved, og hvor interessant er det? "

Det burde ikke komme dig ved, og personligt er jeg aldeles ligeglad med Rasmussens tilbøjeligheder. Det kommer simpelthen ikke mig ved.

Det er nok kun interessant for Rasmussen. Han er måske intersesseret i at holde det hemmeligt, fordi der nok er en del i Syd-Europa, der nødig ser sådan én som præsident eller formand for Europa eller chef for NATO. Shame on them, men sådan er det vist nok, og det ved Rasmussen sikkert nok.

Absurd ?

Inger Sundsvald

"Absurd ?"
Ja mon ikke. Men hvorfor kommer tråden så til at dreje sig om det, når den burde handle om

"de skiftende krigsbegrundelser (hvor man kan) more sig over Dansk Folkepartis kringlede rolle".?

Heinrich R. Jørgensen

A Hereford:
"Jeg skal da ellers love for at alle venstrefløjens landsbytosser graviterer imod denne tråd, med deres ekstremisme og voldsparathed. "

Hvilke landsbytosser? Hvilken ekstremisme? Hvilken voldsparathed?

Det lyder som om, du har voldsomme vrangforestillinger om virkeligheden? Er der nogen der har sagt noget forkert, og forledt din sarte og påvirkelige sjæl på afveje? ;-)

Heinrich R. Jørgensen

A Hereford:
"Har du læst tråden?"

Ja.

Heinrich R. Jørgensen

A Hereford:
"Det er sgu´ artige sager!"

Findes der mon gode og onde krigsforbrydere? Tæller forbrydelser mod menneskeheden ikke, hvis det er irakere det går ud over?

Vidste du ikke, at AFR er trans? Det troede jeg alle vidste?

Det er sgu da ligegyldigt om statsministeren er social ekstremist eller ej. Han er en af de dygtigste statsledere vi har haft, og det er det, der tæller på personsanseelsen.

At han så desværre har misbrugt sit talent på et forskruet ideologisk alter er en tragedie, ikke mindst for ham. Så længe de danske vælgere lader ham beholde sin politiske position, som indebærer juridisk imunitet uanset hvad, så kan vi måske gøre brug af hans talenter på en konstruktiv måde?

Klimadialogen med kineserne lover godt for en genfødt Fogh.

Michael Skaarup

Jeppe Brogård.

Mener du seriøst at krigene i Irak og Afghanistan, er ok så længe der ikke kan samles et flertal imod Anders Fjogh. Mao. det er kun forkert, hvis vi synes det lige nu.

Jeg synes det lyder meget totalitært.

Alexander Hereford.

Hvorfor er det værre, at Anders Fjogh skulle dø, som Saddam Hussein gjorde, end at Saddam Hussein døde sådan som han gjorde???

Min association til en lille rotte, kommer sig af den fejhed og kujonatige fralæggelse af ansvar, som Anders Fjogh og rotter har til fælles.

Inger Sundsvald

"personsanseelsen" - Fogh?!?

Michael Skaarup, Århus, Verden, bevar årrh...

Det var da en spøjs konsekvensberegning du der har. Har jeg skrevet noget sådant?

Men gu er jeg total iorden klimatosset!

Han kan noget, ham dersens Fogh. Og det ser ud til, at han har noget godt kørende med Kina i klimaspørgsmålet. Og jeg tror det begyndte dengang han kaldte Bush for en fremtrædende miljøforkæmper eller noget i den stil.

Nøgleordet er proces. Det er noget Fogh virkeligt kan. Processer er noget med at tiltrække interessenter med positiv tale, i modsætning til det verbale voldsregime, som han løjtnanter kører herhjemme.

Nej, jeg synes ikke at krigene i Irak eller Afganistan er ok, hvis vælgerne bliver ved med at slutte op om ham. Jeg mener, at hvis vi ikke kan blive fri, så kan han måske bruges fornuftigt til andre ting imens.

Michael Skaarup

Jeppe Brogård.

jeg har ingen tiltro til at Anders Fjogh, vil kunne gøre noget godt for miljøet. Han ansatte trods alt Bjørn Lomborg og hans statistik-cirkus.
Jeg tror det fornuftig som Anders Fjogh bestyre er en bingohal. Faren for kreativ bogføring er begrænset til ænder og kaffe fra den lokale Coop kæde.

Derudover kan jeg ikke se hvilken relevans miljø har i denne tråd.

Mickael Skaarup, Århus, ........
Hvilken relvans har miljø i denne tråd.
Njøh, det kan du godt have ret i. Al den stund, tråden handler om disse masseødelæggelsesvåben og Dansk Folkepartis underholdende dans på den femøre, som udgør deres ideologiske OG intellektuelle ballast.

Men jeg tillod mig også kun at tale om klima. Ud fra et forsøg på at se det positive i det begrædelige, at såvel Venstres opstillingsansvarlige som vælgerne holder hånden over dette kedelige svin.

Klima rummer den formildende mulighed, at skurken kan gøre noget godt igen. Endda med så mange længder, fordi klimatruslen får Irakkrigen til at ligne en parantes, at manden eventuelt vil kunne rehabiliteres, hvis det går godt.

Klima og ressourceproblematikkerne hører i øvrigt sammen, synes jeg. på en eller anden måde. Og ressourcepolitikken var så vidt jeg kan se den umidelbare årsag til krigen. Som AFR så mente, at Danmark måtte bidrage til for at få vores retmæssige del af kagen.

Ok?

Kurt Svennevig Christensen

Det er umuligt at forhindre vrøvl i denne sammenhæng, men det muligt at forbigå det i tavshed. Det er dog ikke muligt at forbigå en debat som i sig har et dybt krænkende indhold.

Det er ikke så meget om Fogh er trans, bøsse el. god administrator, kommunikator you name it, er el. burde det i hvert fald, være helt ligegyldigt. Hvad rager det os! Fogh er statsminister og det rager os.

Og i dag burde det rage os ekstra meget for i dag taber Bush/McCain til Obama 85 % af danskerne vil have Obama. Dvs. de vil ikke have Bush og Fogh.

Der er noget at tage fat i og på. Her er det politiske område, heromkring forventes det at Informations læsere har deres interesse og debatlyst.

Debatter med ønsker om grusom død, dødsstraf, rotter og seksuelle præferencer i en krænkende kontekst ved jeg ikke hvor hører til, men hvis de hører til i Information, så hører jeg ikke længere til dem der er med til økonomisk at holde dette dagblad oven vande.

Så moderator: Fjern de indlæg, el. jeg fjerner mig. Forlader avisen. Jeg betaler næsten 4000 om året til denne avis og det gør jeg bl.a. med baggrund i de etiske redaktionelle liner, forsvinder de, forsvinder jeg, ikke fordi jeg har lyst, men simpelt fordi det er min pligt.

Michael Skaarup

Alexander Hereford...

jeg er ikke Heinrich R, men dit spørgsål til ham, er så grundlæggende i forståelse af den ulovlige krig i Irak. Selven krigen i Irak, er en forbrydelse imod menneskeheden. Jf. vores medlemskab af FN, og pagten om ikke at angribe andre lande....

dit nedladne eksempel med Hommel, viser at du ingen agt har for andre mennesker. Gad vide om du ville være ligeså kæk, hvis det var Irak, der havde angrebet Danmark sammen tidens hegenome militær magt.

Alexander Hereford@

Er Anders Fogh ansvarlig for amerikanernes adfærd i Irak?

Ja, det skulle jeg da i høj grad mene, at han er; med mindre altså, at Danmark har fået idéen at gå løs på Saddam Hussein, fordi han ikke efterlevede FN-Resolution 1441, helt på egen hånd og så at sige tilfældigvis var i Irak på samme tid som USA.

Heinrich R. Jørgensen

Kurt Bertelsen Christensen,

du har aldeles ret i, at kommentarerne i denne tråd er kørt ud af barnagtige tangenter.

Hvilket er ærgerligt af mange årsager, bl.a. fordi Georg Metz's analyse var exceptionelt skarp og væsentlig.

Måske skyldes kommentarerne, at leden ved løgnene, bedraget og ulovligheden vedr. Irak krigen (og meget andet) har nået et mætningspunkt, hvor enhver eskalering udenfor de verbale fantasi, ville involvere noget med høtyve, fakler og reb.

At AFR skulle være transseksuel er naturligvis løgn, selvom det hævdes ofte i denne tråd. Det er vistnok ment som en parallel på en anden løgn, der har blevet gentaget ad nauseum...

Du har givetvis ret i, at yderligere kommentarer i denne tråd blot forstærker indtrykket af en samling rasende debattører. Hvilket nok er sandt, men ikke nødvendigvis kønt at betragte. Så Over and Out herfra i denne tråd.

Michael Skaarup

Alezander. jeg beklager mit lave niveau. Følelserne løber af og til, af med mig.

Jeg dog stadig mene, at Anders Fjogh, har et medansvar for de 89-96.000 civile irakere der er døde siden, den ulovlige invasion af Irak. Hvilket er en forbrydelse imod menneskeheden.

kilde: http://www.iraqbodycount.org/

Michael (bevar også verden :-) )
dit dødstal på små 100.000 er alt for lavt sat.
Et link til debatten om dette kunne være:
www.informationclearinghouse.info

Med venlig hilsen

Det er udmærket, at folk som ikke gider konkretisere det de taler om frivilligt forlader tråden. God vind. I den ovenstående perlerække af uartikuleret brok finder man blot en offertankegang gået over gevind.

Vi glæder os i denne tid over, at Republikaneræraen er forbi, og med den det underttrykkende liberale slæng.

Hurra!