Kronik

Hvordan imødegår vi skyderier og bandekonflikter?

Vil vi bandekriminalitet til livs, skal medierne stoppe deres ensidige fremstilling af unge med anden etnisk baggrund. Men det er ligeså vigtigt at opprioritere det sociale arbejde, finde alternative uddannelsessammenhænge, samt socialt ansvarlige arbejdspladser, der også er åbne for unge med pletter på straffeattesten
Debat
15. oktober 2008

At imødegå skyderier og bandekonflikter handler både om, hvordan vi forstår problemerne, samt hvordan vi forholder os. Den måde politi, journalister, socialarbejdere og forskere fremstiller skyderierne eksempelvis i medierne har betydning for udviklingen af konflikten. Arbejdet med at bekæmpe og forebygge skyderier og bandekonflikter er fordelt over flere parter:
•Den første part er politiet; hvis indsats inkluderer patruljering og visitation for våben, opklaring af skudepisoder, samt efterforskning af eventuelle racistiske motiver.
•Den anden part er medierne; hvor konflikten udfoldes og formidles til en bred offentlighed. Som det ses længere hen i kronikken er der både eksempler på, at medierne kan medvirke til yderligere polarisering, men også til at bygge bro mellem konfliktens parter.
•En tredje relevant arena udspænder sig på tværs af socialt arbejde, uddannelse og de dele af arbejdsmarkedet, der udmærker sig ved at være socialt bevidst og inkluderende. Her er det opgaven at medvirke til at udsatte unge har adgang til meningsfulde aktiviteter, uddannelse og/eller beskæftigelse. Det vil sige, at de dagligt involveres og engageres i noget, som udgør et reelt alternativ til et kriminelt gadeliv. Et alternativ, der kan bidrage til at vrede og frustration ikke tager overhånd.
•Den fjerde part er gadeplansarbejdet, hvis opgave primært er forebyggende, når det gælder disse alvorlige konflikter, der involverer skyderi og rockere. Under andre typer konflikter, såsom urolighederne i februar 2008, arrangerede vi gadeplansarbejdere dialogmøder, mægling og aftaler mellem konfliktende parter med udgangspunkt i Nørrebro. Her oplevede vi, at et konstruktivt samarbejde mellem unge, medier og politi var med til at slukke bålene.

Mediernes rolle

I øjeblikket er mange borgere utrygge efter at have læst om skyderier og bandeopgør. Utrygheden rammer ikke mindst etniske minoritetsborgere. Mediernes fremstilling er med til at skærpe problemerne, fremme utrygheden og tilskynde til mere politi på gaderne.
Et væsentligt problem er den generaliserende måde etniske minoriteter fremstilles på. Eksempelvis når ikke-kriminelle unge, der er blevet skudt, fremstilles som den ene part i et bandeopgør. Sådanne fremstillinger og den deraf affødte frustration og mistillid til medier er med til at inddrage etniske minoriteter i konflikten. Det samme gælder, når racisme nedtones og usynliggøres. Eksempelvis er overfald på etniske minoriteter under såkaldte »perkerfri aftener« på Christiania kun blevet nævnt to gange i medierne (begge i Politiken i år den 21. september og den 24. september).
Hvis racistisk motiverede overfald fremstilles som del af et bandeopgør med to ligeværdige parter, vil det typisk skabe mistillid og vrede hos den gruppe, racismen er rettet mod. Der har tilsvarende været skriverier om, at begge parter i konflikten spiller »det etniske kort« (eksempelvis i Weekendavisen den 3. oktober).

Spiller racekortet

På den ene side er der blevet henvist til racistiske indlæg på HA’s hjemmeside og Jørn Jønke Nielsens udtalelse om, at politiet afvæbner den »eneste modstandsgruppe«. På den anden side bliver det fremstillet som at ’indvandrerbander’ bruger ’racekortet’ til at mobilisere andre unge etniske minoriteter. Der er ingen tvivl om, at racismen er med til at skærpe problemerne. Men det hjælper ikke, at nedtone racismen i medierne. Ligesom skyderier, skal racisme bekæmpes med lovlige midler, dvs. juridisk skal der være skærpede omstændigheder i straf og efterforskning, hvis motivet synes at være racistisk.

Stresses og overvåges

Racismen rammer mange etniske minoriteter indirekte eller direkte. Nogle etniske minoriteter inddrages dermed ufrivilligt i konflikten, og det er på den baggrund svært at undlade at tage stilling og forholde sig. Som etnisk dansker kan man holde sig uden for; en ung dansk fyr eller familiefar bliver ikke på samme måde potentiel skydeskive, som hvis du er etnisk minoritet. Hvor HA og deres støtter er decideret medlemmer i en gruppe; de står i et medlemsregister og er synlige med deres veste, så udgør grupperne af unge, etniske minoriteter en helt anden karakter.
Der er ikke et direkte medlemskab. Man bliver let (ufrivilligt) involveret i kraft af, at man bor i et område, der er erklæret visitations/konfliktzone i kraft af, at man har familie, venner eller bekendte der bliver skudt på, eller kan risikere, at blive beskudt. Men også i kraft af frygten for, at ens yngre familiemedlemmer kan blive hvervet til at deltage aktivt i en konflikt, hvor de kan risikere deres helbred og fremtid. Politikerne har i en årrække alene opprioriteret politiindsatsen. Politikerne har travlt med at fremhæve, at grupperne skal stresses, overvåges, mandsopdækkes og visiteres. Bortset fra Enhedslisten synes alle partier at støtte DF’s forslag om, at der skal afsættes yderligere 300 millioner på kommende finanslov til et såkaldt ’bandepoliti’.

Skæv prioritering

Her er i forvejen tale om en så omfattende prioritering, at politiets ledelse har udtalt, at der ikke er plads til flere politifolk på gaderne. I politiindsatsen er det vigtigt, at der opretholdes en selvjustits, eksempelvis at der slås skarpt ned på tendenser til racisme. Når man går ind med så massiv visitation i København, gælder det om at særlige typer af betjente, der er kendt for at få konflikterne til at optrappe, omstationeres væk fra gaden.
En høj selvjustits er vigtig, for det er den eneste måde vi kan undgå skærpede konfrontationer mellem politi og unge, som ofte også er resultat af øget visitation og stress.
Politiet skal således udføre deres visitations- og efterforskningsarbejde på en konsekvent, men så vidt mulig respektfuld måde. Samtidig er det vigtigt, at politiet ikke kun er synligt, når der er ballade, men at der er et velfungerende nærpoliti, som de unge også kan lære at kende fra en mere afslappet side i dagligdagen. Overprioriteringen af politiindsatsen er gennem en lang årrække blevet ledsaget af en politisk nedprioritering med en række besparelser på de andre områder. I Københavns Kommune har man f.eks. svært ved at finde midler til en produktionsskolelinje målrettet marginaliserede etniske minoritetsunge på trods af, at man først på året nedlagde Københavns Produktionsskole, der som den eneste københavnske produktionsskole formåede at tiltrække denne målgruppe. Politisk fastholdes en linje om, at disse unge blot skal ind på de tekniske skoler på trods af, at statistik og forskning viser, at etniske minoriteters frafald på de tekniske skoler er dobbelt så stort som for etnisk danske unge.
Problemerne med manglende meningsfulde alternativer gør det svært at skabe et godt gadeplansarbejde, fordi gadeplansarbejdet skal have meningsfulde sammenhænge at bygge bro til. Succesfuldt gadeplansarbejde er kendetegnet ved, at det formår at have tæt føling og god kontakt med marginaliserede unge på gadeplan samtidig med, at det bygger bro til og er med til at udforme alternativer for de unge. Ud over forankringen på gaden og i de unges miljøer samarbejder gadeplansarbejdere ofte med socialforvaltning, klubber, væresteder, produktionsskoler, uddannelse og/eller uddannelsesvejledning.
Det er vigtigt nu at opprioritere det sociale arbejde, se på alternative uddannelsessammenhænge, samt finde socialt ansvarlige arbejdspladser, der også er åbne for unge med pletter på straffeattesten.
Udfordringen er at skabe meningsfulde alternativer til det umiddelbare sammenhold det kan give at være én af de unge, der tør stå op imod HA. Det vil ligeledes hjælpe os i arbejdet, hvis der er andre af de nævnte parter, der forholder sig kritisk og dermed tager hånd om de racistiske tendenser.
Line Lerche Mørck er lektor DPU, Århus Universitet ved Institut for Læring, hvor hun blandt andet beskæftiger sig med hverdagslivet blandt unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund, Anoir Hassouni er ungdoms- og uddannelsesvejleder i OPS teamet, Rafik Benchekh er gadeplansmedarbejder hos Socialforvaltningen Indre Nørrebro, Ali Haseki er gadeplanskoordinator, Socialforvaltningen Indre Nørrebro og Sami El Shimy er leder af Københavnerteamet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Michael Skaarup

Det er nogle meget fine og meget akademiske overvejelser og refleksioner, der bliver fremlagt artiklen.

Jeg savner dog at virkeligheden fortolkes ud fra en den registrebare virkelighed, og ikke ud fra forskning- og undervisningslitteratur. Mao. luk bøgerne og gå ud oplev den verden, der er beskrevet i bøgerne.

Racisme, er tit blev brugt i sammenhæng med problematikker ift. indvandrere og indvandregrupper i Danmark. Gerne med fokus på en institutiseret racisme, der præger dansk politik.
Det er dog yderst sjældent racismeanklagen vendes imod vores indvandrere.

Det er ikke nogle hemmelighed i indvandrerkredse, at arabere med mellemøstlig baggrund, uanset køn, ofte udtrykker sig racistisk om alle andre etniske, kulturelle eller geografiske oprindelser. Det er ofte afrikanere og asiater der omtales og behandles som undermennesker, men racismen er i lige så stor grad, rettet imod danskere, dansk levevis og det danske samfund.

Jeg er enig i at flere initiativer i teorien burde dæmme op for konflikter, og virke forebyggende ift. kriminalitet og anden samfunds eller personskade adfærd.
I praksis anser jeg det, som værende mindre forskelgivende hvilken indsats der rettes imod kriminelle og racistiske indvandrere.

Det handler om en holdningsændring (og demokratisk opdragelse og sindelag), blandt stærk kriminelle familier. Men det handler også om en holdningsændring til den moderne pædagogik forklaringsmodeller.

Vi skal huske på at den fagviden, som ligger til grund for undervisningen på universiteter og faglige uddannelser, har sin oprindelse i den europæiske over og middelklasse. Dvs. forståelserammen er dannet på baggrund af den velkendte virkelighed i den europæiske kernefamilies dagligdags dilemmaer.

Derfor er den viden ikke dækkende ift. at afkode og forstå, de problemstillinger der ikke har rod i den virkelighed, som den europæiske middelklasse tilhører. Det er f.eks. ærebegreber i krimielle organisationer, selvforståelse som medlem af en minoritet, osv..

Det er skal til er konsekvens. Det skal betyde noget, når man optræder samfundet regler, og ikke som nu, hvor løftede pegefingere og bekymringsamtaler, anses for feministisk blødsødenhed og virker utroværdigt.

En anden ting som, man kan med rette kan kritisere indvandrerkulturer for, er misforholdet imellem det ud af til mandsdomineret familieliv, hvor manden er familiens overhoved, ikke er stemmer sammen med store drenge på 20- 22 år, der er mindre modne end en gennemsnitlig 8. kl. elev. Her tænker jeg på, de mange indvandredrenge der hænger på gaden, fordi de ikke kan have deres venner med hjem, (hvilket er normalen for "danske" børn), de vil gerne være rigtige mænd, men det er deres mor der vaske deres tøj, det er deres far, der tager deres løn/kontakthjælp, og det er deres forældre der bestemmer hvem de skal giftes sig med. Dvs. en konsistens der minder om efterladenskaberne i tørretumblerens filter.

Michael Skaarup:

”Her tænker jeg på, de mange indvandredrenge der hænger på gaden, fordi de ikke kan have deres venner med hjem, (hvilket er normalen for "danske" børn), de vil gerne være rigtige mænd, men det er deres mor der vaske deres tøj, det er deres far, der tager deres løn/kontakthjælp, og det er deres forældre der bestemmer hvem de skal giftes sig med. Dvs. en konsistens der minder om efterladenskaberne i tørretumblerens filter.”

Når indvandrerne karikerer det danske samfund og eksempelvis beskriver de danske kønsroller ved at karakterisere danske kvinder som ludere vil forargelsen simpelthen ingen enden tage.

Når Michaels til gengæld i ovenstående karikerer en familie med et tæt familiesammenhold er det jo mindst lige så grovkornet, uden at det er nogen der af den grund kunne drømme om at tage anstød af det.

Det siger meget om den onde og oppiskede stemningen der hersker i Danmark, når en fyr som Michael der opfatter sig selv som progressiv, synes det er helt i orden at sammenligne indvandrefamiliers familiesammenhold med uhumskheder man piller ud af et filter.

Du skulle have din mund vasket med sæbe Michael…

Michael Skaarup

Per Thomsen.

Du vil bare have et eller andet at klandre mig for.

Jeg har aldrig givet udtryk for at det var uhumskheder jeg sammenlignede med.

Jeg burde måske have pointeret den bløde, uldne konsistens som smudsfiltret samler, stammer fra små tråde fra det tøj, der bliver tørret, og det skal fjernes fra tørretumbleren efter brug.

Så ville du måske have forstået inkonsistensen imellem hårde gutter med et beskidt, og en plettet straffeattest som praler med deres kriminalitet, og de samme søde drenge, der servere kaffe for mor og far og gæsterne fra politiet eller socialforvaltningen.

Lad det nu ligger.....

Jeg synes det morsomt at du ikke kritisere andre punkter i mit indlæg. Enten er det fordi du enig i dem, eller også har du ikke forholdt dig til dem, fordi du blev så sur over at gjorde lidt grin med nogle stereotyper blandt vores medborgere med indvandrerbaggrund.

Michael Skaarup

ups

"...hårde gutter med et beskidt sprog"...

Michael Skaarup:

"Jeg har aldrig givet udtryk for at det var uhumskheder jeg sammenlignede med. Jeg burde måske have pointeret den bløde, uldne konsistens som smudsfiltret samler, stammer fra små tråde fra det tøj, der bliver tørret, og det skal fjernes fra tørretumbleren efter brug."

Det var engang det vakte almindelig forargelse i den danske offentlighed når medlemmer fra Fremskridtspartiet og senere Dansk Folkeparti sammenlignede indvandrerne med skadedyr eller smitsomme sygdomme.

Nu er det blevet så almindeligt at selv folk der opfatter sig selv som progressive, synes det er smart at sammenligne indvandrerne med noget, man piller ud af et smudsfilter.

Hvad fanden er det der sker med danskernes sprog? Som den berømte jødiske filolog, professor Victor Klemperer sagde:

”Sondern der Nazismus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redwendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst übernommen wurden (...) Sprache, die für dich dictet und denkt.”
(Victor Klemperer 1978, side 21)

Sproget der digter og tænker for dig, som Klemperer udtrykker det. Vær lidt mere varsom med sproget, Michael, det er dødsensfarligt. Tænk for din egen skyld lidt mere over hvad der kommer ud af din mund subsidiært din pen…

Michael Skaarup

du har nok ret.
Mit sprogdigtning tager sommetider pusten fra læserne, men hvis man ikke kan gøre grin ved virkeligheden, hvad har vi så tilbage??.
Det betyder ikke at jeg ikke tænker over det som du har citeret Klemperer for.

Det der undre mig, er at jeg ikke mindes, at du har kritiseret mit farverige sprogbrug, når jeg har anvendt det til beskrive eller gjort grin med pia k., mørkemændene fætter søren og fætter jesper, mogens camré, anders fjogh, ruth e, osv.....

Så når du har været så venlig at ville bibringe mig et større perspektiv angående mit sprogbrug, vil jeg ligeledes bede dig om, læse det du selv har citeret, og se det i forhold til, dine egne skriveri.

Michael Skaarup hvis du nu åbent og ærligt indrømmede at dit første indlæg var kikset som ind i Helvede, ville sagen være slut og du ville kunne komme videre.

Hver gang du forsøger at lægge røgslør ud over din udtalelser, og hver gang du forsøger at snakke udenom, gør du bare det hele meget mere pinligt for dig selv.

Man laver simpelthen bare ikke metaforer, hvor man sammenligner indvandrere med det man piller ud af smudsfiltre, og det er du også udmærket godt klar over. Indrøm det dog.

Michael Skaarup

du vil have ret.

ja , jeg kunne have brugt en bedre beskrivelse

måske noget stil med, " forholdet imellem den ydre og indre overflade, har den samme konsistens som en vingummi-bamse", eller noget i den dur.

Det ville også være for vilde metaforer for nogen.

Michael Skaarup

hey

hele mit første indlæg????

mener du virkeligt det hele???

Der var den med medierne igen. Underligt at dét argument stadig rør på sig: I Sverige har "medierne" i årevis opført sig sådan som forfatterne her åbenbart ønsker sig.

Det har ikke ligefrem gjort integrationen i Sveas rige bedre.

Ulrik Høstblomst

næppe

den er snarere skrevet af nogle politter end af sociologer

sociologer er markedsorienterede ikke ideologiske