Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
6. oktober 2008

Egopater

Claus B. Hansen, Ballerup

Politikerne nåede lige af forære de rige og de højtlønnede en skattelettelse på 10 milliarder, inden de offentligt ansatte i sundheds- og omsorgssektoren fik besked på, at de måtte udvise mådehold ved overenskomstforhandlingerne. Og nu vil de selvsamme politikere lige nå at halvere dagpengeperioden, inden arbejdsløsheden igen begynder at stige.

Dette land er ledet af egopater, og et flertal vælger dem igen og igen - eller gør de?

Krisen er god for klimaet

John P. Nissen, Præstø

Hvis CO2, spildevand, gylle og miljøgifte er skidt for klimaet og miljøet, så er enhver årsag til en reduktion, bestemt af det gode for klima og miljø.

Kriser er gode øjenåbnere - og fører ret ofte frem til positive udviklinger. Ledig arbejdskraft og kapital kan globalt kanaliseres til udbygning af bæredygtig vedvarende ren natur energifremstilling (VRNE) og bedre spildevandsbehandling.

CO2 (VRNE) er betegnelsen for al elektricitet, der udvindes af naturens 350 mio. år gamle gratis CO2-fri energiformer fri for bunden CO2 og kulstof.

VRNE råenergier omfatter solvarme, vindkraft, vandkraft, tempererede havstrømme, tidevand, bølge- energi, jordvarme og giftfrit affald.

Kriser skaber udvikling og nye muligheder, og finanssektoren får rigeligt af supermuligheder for at medvirke til en større global bæredygtig energi omlægning og udbygning.

For at sikre det globale samfund mod overgearet grådighed, bør kravene til finanssektoren globalt og sektorens egne sikringsfonde øges - og bedre globale regler mod ludomani i finanssektoren bør indføres.

Tendentiøs reklame for Frederikshavn

I Thisted er planerne om en CO2-neutral fremtid allerede realiseret. Derfor er det betænkeligt, at artiklen i Information den 30. september om Frederikshavns klimaplaner aktivt medvirker i Frederikshavns kampagne i kapløbet om at komme i betragtning som Energiby udnævnt af miljøministeriet. En udnævnelse der både er penge og prestige i for kommunerne. Som borger i Thisted kommune frygter jeg, at Information ikke har tænkt sig at nævne de 13 andre kandidater til titlen. Det er ærgerligt, da Thisted kommune er hjemsted for over 200 vindmøller. Disse møller producerer ca. 310 GWh og biomassebaseret kraftvarme og biogas bidrager med yderligere 25 GWh. Dette dækker Thyboernes elektricitetsbehov og muliggør således klimarigtig energieksport ud af kommunen. 85 pct. af den offentlige varme er lavet på vedvarende energi og er CO2-neutral og billig. Faktisk så billig, at en fjernvarmetilsluttet borger i Thisted betaler halvt så meget i varme som et anslået landsgennemsnit.

Arlas produktudvikling

Ib Jensen, Søborg

Melaminimælk!

'Jeg er særdeles tryg ved dig'

Hanne Museth, erhvervspsykolog

Dan Tschernia, TV 2/Lorry, har i Inf. den 25. september angrebet mig og mit virke som erhvervspsykolog. For nogle år siden var DT's tone over for mig en ganske anden. Da gav han klart udtryk for at være tryg ved og glad for mig. Så hvad er det, han har gang i og med hvilken interesse for offentligheden?

I september bragte Lorry et indslag om institutionen Bank-Mikkelsens Vej 20-28 i Gentofte. Den sag har været behandlet i Information. Jeg var involveret som konsulent, og Gentofte Kommune stoppede processen, netop som den var ved at løbe i mål. I Lorrys tv-indslag fik socialdirektør Søren Bønlykke frit løb i et angreb på mig. Det var mikrofonholderi og kameraføring af værste systemloyale slags.

Lorry var for en del år siden ramt af massive samarbejdsproblemer. Jeg blev tilkaldt som konsulent. Det blev en lang og nervekrævende proces. Men den lykkedes, vil jeg sige. Det samme var DT's opfattelse dengang, mens han nu giver piben en anden lyd.

"Lorry var for otte år siden forhekset. Dårlig stemning mellem medarbejdere og ledelse," skriver DT. Jeg kan kun give ham ret; klimaet var iskoldt mellem ledelse og medarbejdere. Medarbejderne havde udarbejdet en 'hvidbog' - et mistillidsvotum til direktøren.

DT fortsætter med at påstå, at jeg karakteriserede og omtalte ledelsen på Lorry som "udbrændte, ridefogeder, upålidelige" osv. Det er lodret løgn. Det var medarbejderopfattelser, som kom til udtryk her.

I udgangssituationen var Lorry-processen vanskelig. På et tidspunkt krævede jeg, at ledelsen tog arbejdstøjet på og lyttede til medarbejdernes kritik. Der kom skred i tingene. Efter ca. et års forløb kunne Lorry og jeg tage afsked. Forløbet havde været godt og konstruktivt. Det var vi alle sammen enige om. Undervejs og efterfølgende gav DT mig mange positive og rosende tilbagemeldinger - mundtligt og skriftligt. Jeg skal nøjes med et eksempel: "I det hele taget er jeg særdeles tryg ved (og glad for) dig." Hvordan DT's positive opfattelser fra dengang kan stemme overens med de negative i dag er en gåde, som DT kan sætte sig til at løse i en stille stund på Lorry.

Privatiseringsgal sundhedsminister

Per Clausen, MF, sundhedsordfører for EL

Det var chokerende at høre den konservative sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, udtalelser på de konservatives landsråd. Han så gerne halvdelen af det danske sygehusvæsen privatiseret. Privatiseringen af sygehusvæsenet har allerede nu skabt øget ulighed i den danske sundhedssektor. Man kommer foran i køen, hvis man har en sundhedsforsikring, eller hvis man er så heldig at have en sygdom eller lidelse, som privathospitalerne kan og vil behandle. Akutte patienter, mennesker med flere forskellige sygdomme og lidelser, mennesker med sociale problemer bliver alle afvist af de private hospitaler.

Dette fører til øget ulighed. Det er denne udvikling som vores sundhedsminister nu vil give endnu mere fart. Erfaringerne fra USA viser desuden, at privatisering af sygehusene ikke bare fører til øget ulighed, men også øger udgifterne til sundhedsområdet. Således er sygehusudgifterne pr. indbygger langt større i USA end i Danmark. Jeg tror ikke, at sundhedsministeren har flertal for sine synspunkter hverken i befolkningen eller i Folketinget. Derfor vil jeg nu tage initiativ til en forespørgselsdebat i Folketinget, så vi kan få stoppet ministerens privatiseringsplaner.

Løgn og bedrag

Henrik Okkels, Hornslet

Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller m.fl. har fuldstændig ret i, at der i det formelle beslutningsgrundlag for Danmarks deltagelse i Irakkrigen ikke står et ord om masseødelæggelsesvåben. Og Jens Rohde har ret i, at netop denne påstand i 2003 var det vægtigste argument i debatten i og uden for Folketinget. Men da hverken statsministeren, udenrigsministeren eller deres jurister teknisk set er ubegavede, er netop dette beviset for, at bedraget var dobbelt: Ingen af d'herrer ville risikere historisk, politisk eller juridisk at hænge på deres egen monumentale løgn - og netop derfor blev påstanden brugt i debatten og udeladt i beslutningsgrundlaget. Landets to førende ministre var både løgnere og krystere.

Stop det vanvid

Eva Lindblad Pedersen, København K

Det er mig uforståeligt, at man kan planlægge et byggeri af en metrostation midt på Gl. Strand. En metrostation til mere end 600-800 millioner kroner, hvem vil bruge den? Ingen ønsker denne metrostation på Gl. Strand. Stop dette vanvid.

Brug tiden på handling, Bo

Anne Vang, MB,

politisk ordfører (S)

Man siger, at fire fingre peger mod en selv, når man peger fingre ad andre. Det skulle Bo Asmus Kjeldgaard (BAK) (SF) måske tænke over, før han så entydigt kritiserer årets budgetaftale for Københavns Kommune her i avisen 25. september. BAK kritiserer bl.a., at 11-årige som en konsekvens af aftalen nu bliver udskrevet fra klubber og skaber usikkerhed om pasningsgarantien.

Sagen er imidlertid, at det jo er flere år siden, at Borgerrepræsentationen vedtog en pasningsgaranti - ikke bare for små børn, men for børn op til 12 år. For at leve op til det serviceniveau har vi i Borgerrepræsentationen den 18. september i år besluttet at afsætte 72,5 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009 til 55 børnehave- og vuggestuegrupper. Det blev gjort efter indstilling fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, som BAK mig bekendt er ansvarlig for. BAK stemte da også for forslaget. Hvad angår fritidsklubpladser betyder den nye budgetaftale nye klubber.

I stedet for at bruge tid på at kritisere årets budgetaftale på et falskt grundlag burde BAK bruge tiden på at forvalte de penge, som allerede er afsat, og som BAK selv har bedt om. Det gælder i øvrigt også de 600 mio. kr. til renovering af Københavns nedslidte skoler, der blev givet i 2006 og som det endnu ikke er lykkedes BAK at bruge. Budgetaftalen betyder endnu flere penge til børne- og ungdomsforvaltningen. Mon ikke det vigtigste for BAK som ansvarlig borgmester er at koncentrere sig om at få brugt dem?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her