Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
4. oktober 2008

Det er en ommer, Ritt

Eva Pedersen, København K

Københavns Kommune har igen lavet rod i butikken, de har fået en idé om en metro cityring, og det er da også en ganske god idé. Men hvad sker så, de overskrider budgetterne, allerede inden de er startet på byggeriet - og de vil også presse en stor metrostation til mere end 600 mio. kroner ned på Gammel Strand med risiko for, at husene tager skade og falder sammen. Det er selv om, politikerne ganske udmærket ved, at det samme sker i Amsterdam, hvor de gamle huse nu er ubeboelige på grund af metrobyggeri. Det er en ommer Ritt!

Eid fest - for de få

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

Jeg er i dag blevet ringet op af Københavns Kommune, fordi jeg via Borgerservice har udbedt mig om oplysninger om fejringen af den islamiske Eid fest, altså afslutningen på Ramadan, der var planlagt til at foregå på Rådhuspladsen med offentlig økonomisk støtte. Dette arrangement er nu aflyst.

Kommunen oplyste imidlertid, at beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i stedet havde indbudt et antal gæster (lukket selskab) til Eid fest i dag "i anerkendelse af en minoritet", men det skulle ikke forstås som en religiøs fest. Ja så!

Hvad har min kommune gang i?

CEPOS for grænseløs profit

Ole Thorbek, Værløse

Lundbye Hansen fra det liberalistiske CEPOS spreder i Inf. 2. oktober stor forvirring om CEPOS holdning til statslig regulering, idet han som tilhænger af deregulering erkender, at hvis hele korthuset (!) - finansmarkedet - bryder sammen, er det nødvendigt, at staten griber ind.

Men CEPOS har aldrig forstået, at det perfekte marked, som er grundlaget for, at staten ikke skal gribe ind, kun eksisterer i økonomiske lærebøger. I et perfekt marked opnår virksomhederne en lav profit, og det er godt for samfundet. Hvis der er tegn til, at profitten i en branche vil stige, strømmer kapitalen til, og gennem øget udbud og konkurrence holdes profitten på et lavt niveau. Men da det ikke er samfundshensyn, men profitmaksimering, der er målet, har virksomhederne alle incitamenter til at undgå, at markedet fungerer perfekt. Det sker bl.a. gennem fusioner, karteller, prisaftaler, opdeling af markeder samt usaglig markedsføring (reklame), der svækker gennemsigtigheden i markedet.

Den liberalistiske teoris ophav, Adam Smith, beskrev i Nationernes Velstand, at når to købmænd mødes, konspirerer de straks mod offentligheden, dvs. indgår prisaftaler mv.

For at gøre markedet mere effektivt, og dermed begrænse unødig høj profit, er statslig regulering nødvendig. Men CEPOS ønsker ingen begrænsninger af profitten. Så hellere et uperfekt marked.

Nyt blod i byrådssalene

Bent Jørgensen, medlem af Vordingborg Kommunalbestyrelse (EL)

Politisk dovenskab er en udbredt sygdom i Danmark, man skælder ud på politikerne, det er populært, men bliver man selv spurgt om man vil gøre en indsats, ja så putter man sig.

Blandt den veluddannede del af befolkningen, kan man ovenikøbet føle sig hævet over, at skulle beskæftige sig med politik, det føler man sig virkelig for god til, især hvis det handler om kommunalpolitik. Det er trist hvis vi ikke i højere grad, ved egne indsatser i alle lag, formår at hæve den politiske kultur til det plan den fortjener. Politik handler jo grundlæggende om alles daglige liv, muligheder og fremtid, så hvad er egentlig vigtigere at gøre en indsats for?

Derfor, lad os fylde vores byrådssale med aktive, vidende, kritiske og engagerede folk i alle aldre til en indsats, hvor man som lægmænd- og kvinder med et helhedssyn kan være værdige sparringpartnere, der fastholder de menneskelige behov, sammen med eksperterne i administrationen.

Hvornår er S klar til et forbud mod købesex?

Pernille Vigsø Bagge, MF, SF's ligestillingsordfører

SF deler Socialdemokraternes frygt for, at Danmark risikerer at blive centrum for Nordens prostitution i endnu højere grad end i dag. Danmark har i dag Nordens mest lempelige lovgivning på prostitutionsområdet, hvilket betyder, at Danmark i stor stil er aftagerland for udenlandske kvinder, der mere eller mindre frivilligt kommer for at arbejde som prostituerede.

Når Socialdemokraterne efterlyser handling på området håber jeg, at hele partiet snart er klar til at tage skridtet fuldt ud og gå ind for en kriminalisering af sexkøb ligesom Sverige og Norge har gjort.

En seriøs tilgang til bekæmpelse af kvindehandel kræver, at man forholder sig til køberne/kunderne. Kunderne bestemmer udbuddet, kunderne bestemmer varerne og kundernes penge er bestemmende for, hvor bagmændene vælger at placere deres kriminelle virksomhed. Kriminalisering af sexkunderne vil også gøre det nemmere at få sexindustriens bagmænd dømt. I dag er realiteten jo den, at bagmændene stort set uden risiko kan benytte sig af Danmark som aftagerland, da risikoen er minimal og profitten enorm. I dag er vurderingen, at der opholder sig 250 handlede kvinder i Danmark, men det må formodes, at det tal kan være stigende, da kriminalitetsformen har særdeles gode betingelser i Danmark.

SF har derfor en klar forventning om, at Socialdemokraterne inden længe støtter op om, at forbud mod køb af sex er nødvendigt!

Et forbud er ikke løsningen

Eini Carina Grønvold, København S

"Al erfaring fra Sverige viser, at et forbud mod købesex begrænser menneskehandel," påstår Anne Overgaard Jørgensen (AOJ) i et læserbrev den 1. oktober.

Hun tager fejl. I midten af 90'erne - få år inden kriminaliseringen - udarbejdede de svenske myndigheder en stor udredning om prostitution. Dengang fandt man, at problemet med organiseret kriminalitet i prostitution var forsvindende lille.

Nu anslår svensk politi, at antallet af handlede kvinder i Sverige er steget fra 400-600 i 2003 og til omkring 1000 nu ifølge The Guardian 5. januar 08).

AOJ påstår også, at det er nemmere at hjælpe de handlede kvinder, når købesex er forbudt. Det er desværre også forkert. De svenske myndigheder kan se på internettet, at prostitution i høj grad forekommer. Men det er gået så eftertrykkeligt under jorden, at kun en lille del af kommunerne og politikredsene overhovedet ved, om der findes prostitution i deres område. Og når de ikke ved det, hvordan skulle de så kunne hjælpe dem, hvis de er der?

Det ville virkelig klæde AOJ, hvis hun forholdt sig nøgternt til realiteterne, i stedet for kynisk at sprede misinformation for at fremme et moralsk budskab. Alt tyder på, at denne misinformation netop er med til at forværre forholdene for de kvinder, der havner i trafficking (se Plambech og Lisborgs kronik i Politiken 29. september).

Masseødelæggelse?

Ib Jensen, Søborg

Som det dog lugter, når Venstre ses Rohde med en Pind i egne efterladenskaber!

Grevils retssag skal gå om

Karsten Mathiasen, Frank Grevils støttekomité

Vi er en gruppe mennesker, som hele tiden gennem Frank Grevils afsoning har støttet ham på alle måder. Bl.a. har vi haft æresfanevagt for ham udenfor Horserød Statsfængsel. Og vi har oprettet en hjemmeside med en gæstebog, hvor mange mennesker har skrevet eftertænksomme indlæg.

Det er klart, at vi i støttekomiteen vil gøre, hvad vi kan for at kræve, at retssagen mod ham må gå om på grundlag af de nye oplysninger, som Jens Rohde er kommet med. Uagtet at han har benægtet de båndede udtalelser.

Vi opfordrer til, at kravet rejses af alle progressive politiske partier og af faglige organisationer og gennem fredsbevægelsen m.m.

Proaktiv tilgang til krisen

Sean Ryan Bjerremand, Århus

Nu er krisen her, og vi føler os måske lidt magtesløse. I en situation som denne er det godt at tænke historisk og proaktivt. Personligt har jeg hæftet mig ved, at vi her i Danmark - senest i 1970'erne - altid har sat os for at investere og på denne måde ruste os til bedre tider. I 1970'erne byggede man en masse almennyttige boliger, i 1930'erne byggede man en Lillebæltsbro og så videre. Fordelen ved denne proaktive tilgang er helt klart, at den økonomiske aktivitet stimuleres - samtidig med, at pengene holdes i landet og dermed ikke stifter udlandsgæld. Jeg har for mit eget vedkommende stærkt overvejet at give min lejlighed en lille ansigtsløftning - det koster ikke noget på kort sigt, idet det betales billigt over huslejen.

Jeg vil gerne opfordre landets lejere og beboerbestyrelser til at tænke i de samme baner - det er 2008, og dels fortjener vi nutidssvarende lejligheder og dels fortjener vi at hjulene holdes i gang.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Er Pernille Vigsø Bagge , MF, SF's ligestillingsordfører, (Hvornår er S klar til et forbud mod købesex? Se ovenfor) en ny version af Fru Jack the Ripper?
- af Troels Schmidt, kulturaktivist og forfatter
( http://www.just-well.dk/prostitution.htm )

Når Danmark i dag har Nordens mest lempelige lovgivning på prostitutionsområdet, så mener Bagge at vi skal være lige så, specifikt kvindefjensk og bredt menneskefjendsk, som resten af Norden! For det er nemlig lige præcis hvad hendes forslag, hvis det blev vedtaget i Folketinget, ville fører til.

Et forbud imod købesex er netop dokumenteret misantropisk. Her er dokumentationen:

Kvindeforskeren, professor Judith R. Walkowitz´s tese:
Fænomenet Jack the Ripper (i 1888 i Londons East End) skulle bringe befolkningen til at forstå og overbevise samfundet om mænds voldelige, ”farlige” seksualitet. Med Walkowitz´s videnskabelig arbejde om de victorianske hattedamers
( http://www.just-well.dk/page3.htm#Aktuelt )
frygt for og ideologiske krig imod mænds seksualitet afsløres bl.a., at disse kvinders indsats ikke var noget der lindrede de kvindelige prostitueredes kår, tværtimod var der tale om en kønspolitisk magtkamp ført an af bl.a. i praksis, usolidariske og fremmede modsøstre fra bedre stillede samfundslag. For hendes tese plæderer bl.a. for, at man ikke kan udelukke at Jack the Ripper (J.T.R.) var kvinde og at mordene kan have været antiprostitutions-politisk motiveret. Efter min mening indebærer dette implicit at J.T.R., ud af flere teoretiske muligheder, også kunne have været en stakkels apolitisk, ensom, mentalforstyrret, paranoid person. Hertil må tilføjes, at der ikke blev fundet sæd eller tegn på voldtægt.

Et konkret resultat af J.T.R. mordene og hattedamernes politiske aktioner var at 200 ”lodges”, dvs. områder, hvor hjemløse prostituerede og andre opholdt sig, blev nedlagt. De prostitueredes materielle kår blev herefter dramatisk forværret i det ludfattige East End, hvor knap 1 million af samfundets dårligst bemidlede havde til huse. Krigen mod mænds seksualitet førte til krav om at alle mænd skulle udøve selvdisciplin og beskytte alle kvinder, tilvejebragt med masser af hjælp fra frivillige organisationer og enkeltpersoner der overvågede kvinderne alle vegne med det resultat at mænd fik endnu mere kontrol over kvindernes liv! Ydermere, den seksuelle lavalder blev hævet fra 13 til 16 år og i 1888 gik datidens ”nyfeminister” så massivt og voldsomt i krig imod mænds seksualitet generelt, at det også førte til et forbud imod mandlig homoseksualitet i England helt indtil 1967. 
(Kilde: Jack the Ripper and the Myth of Male Violence, Feminist Studies 8, af forskeren, professor Judith R. Walkowitz, 1982.)