Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
27. oktober 2008

Ændring af satspuljen nødvendig

Torben Kjær, tillidsmand for danske Handicaporganisationer

I Information 22. oktober argumenterer formand for Rådet for socialt udsatte Preben Brandt mod omlægning af satspuljen ud fra en forståelig bekymring for, at en række organisationer og gode projekter for de allerdårligst stillede vil komme i alvorlige problemer - den satspulje, der betales af andre personer på overførselsindkomst.

Satspuljen kan naturligvis bevares med de nuværende tildelingskriterier, så ingen små projekter kommer i klemme. Men ønsker Preben Brandt en socialt retfærdig satspulje, burde han samtidigt argumentere for den ændring, at den betales over finansloven, som vi alle bidrager til, og ikke kun af andre dårligt stillede. Der vil aldrig være et rimeligt argument for at hjælp til psykisk syge, alkoholiserede forældres børn, mad til hjemløse, en tredjedel af mødrehjælpen og mange andre vigtige formål, der alene betales af personer på overførselsindkomst, for så bliver de fattigere og fattigere.

En fast procedure

Per Hasle, rektor for Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole ønsker at korrigere de udsagn, som er fremkommet i Information 20. oktober om fagfællebedømmelse af tidsskrifter for Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Opgaven har primært bestået i at undersøge, om de godt 4.000 tidsskrifter og 1.200 forlag opfylder Forsknings- og Innovationsstyrelsens krav til fagfællebedømmelse. Da tidsskrifterne allerede var identificeret af faggrupperne, var der ikke indeholdt validering i opgaven.

Undersøgelsen vedrørte tidsskrifter og forlag, der ligger ud over, hvad andre lande anvender i den videnskabelige kommunikation. Kun tidsskrifter og forlag som eksplicit blev vurderet til ikke at opfylde kravene, blev kategoriseret som ikke-fagfællebedømte. Hvor der var tvivl om status for fagfællebedømmelsen, eller hvor tidsskrifterne ikke kunne verificeres på de foreliggende oplysninger, blev disse sendt tilbage med kommentarer til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som lod tvivlen komme tidsskrifterne til gode og anbragte dem på de endelige lister.

Det er Danmarks Biblioteksskoles vurdering, at det vil kræve en fast procedure med en mere grundig kontrol, hvis man fremover skal verificere og eventuelt validere tvivlstilfældene. Danmarks Biblioteksskole har bidraget konstruktivt til løsningen af opgaven for Forsknings- og Innovationsstyrelsen ved at vurdere tidsskrifter og forlag i forhold til styrelsens krav.

Uskyldig til det modsatte er bevist?

John Ekebjærg Jakobsen, Valby

PET mistænker en herboende tuneser for at ville dræbe en tegner.

Lene Espersen, som i nogle år har været i praktik i Justitsministeriet, vil ikke udelukke nogen løsninger for at få udvist tuneseren.

Venstres folketingsgruppe vil stramme op, når "dem der har begået slemme ting" får tålt ophold.

Når nu PET og politikerne 'ved' at tuneseren er skyldig, så forstår jeg ikke, hvorfor der ikke rejses en sag.

Et europæisk Guantànamo

Claus Münchow, Sønderborg

Det er godt nok en forbløffende vellykket forvandling, Anders Fogh har opnået ved at udnævne sin farligste retspolitiske udfordrer til minister.

I røret omkring den af PET-mistænkte tunesers tålte ophold i Danmark omtaler hun uden retskendelse tuneseren som en person, der har begået en meget alvorlig forbrydelse og foreslår oprettelse af et fristed (et fristed), hvor europæiske lande kan anbringe terrormistænkte. Det, der her er tale om, er et europæisk Guantànamo - fuldt og helt.

Nu må vi snart høre statsministeren sige "tak, det rækker".

Er det A eller B?

Kim Lindgreen, Aabenraa

"Forældreansvarsloven er et flop," påstår lektor Lone Nørgaard og antropolog Britta Mogensen i Information 21. oktober.

Deres påstand er: "Det går ud over børnene, når forældreansvarsloven gør det nærmest umuligt at få ophævet samværet med en voldelig forælder."

Mange vi sikkert tænke, at når to eksperter påstår den slags, har de undersøgt tingene ordentligt.

Hvad står der egentlig i loven?

"Der bør som udgangspunkt ske suspension af samværet, hvis påstanden om vold er tilstrækkelig underbygget (...) Foreligger der dokumentation for, at samværsforælderen har udøvet vold over for barnet, bør en anmodning om afslag på eller ophævelse af samvær altid imødekommes."

Sort på hvidt, står der i loven, at samværet kan ophæves pga. vold.

Påstanden om det modsatte, er derfor enten A: et flop, fra to 'eksperter', der ikke har læst lektien. Eller B: bevidst manipulation med en betonfeministisk dagsorden, der handler om kvindemagt.

Læs følgende citat skrevet af Lone Nørgaard: "Mænd må se i øjnene, at den omstændighed, at de planter deres sæd i en kvindes krop, ikke er ensbetydende med, at de får ejendomsret til det barn, som måtte komme ud af det."

Er det: A eller B?

Oprejsning til landssvigerdømte?

Erik Haaest, forfatter

Kan der nu ventes officiel, dansk oprejsning til hundreder af landssvigerdømte i retsopgøret?

Vil øvrigheden tage striber af landssvigersager op fra 1945-50, efter at det er fastslået, at manden bag mange af dommene, retspsykiater Max Schmidt selv var sindssyg og bevægede sig langt ud over sin faglige kompetence?

Vil den evigt undskyldende statsminister nu post mortem sige undskyld til f.eks 'Hipogruppe Lorenzen' og 'Anna Lund - Hipochefens enke', som netop Schmidt afgav mentalerklæring om?

Store Roberts store skulptur

David Biering, billedhugger

Et frækt forslag om at stille Store Roberts skulptur op ved Københavns havn møder stor modstand. Især er vores professor Bjørn Nørgaard åbenbart stærkt foruroliget. Så når professoren selv - den dejlige gamle hestedræber - bliver ophidset over så stor en skulptur, må vi tænke os godt om, og snakke med 'Jante' om det.

Bjørn Nørgaard er efter min mening mere kunstmaler end billedhugger og f.eks. hans gobeliner i Christianborg Slot er en drømmerejse gennem historien. Mange af hans skulpturer er derimod ganske rædselsfulde og ulækre - f.eks. skulpturerne ved Langelinie - eller den klassiske gipskvinde, der bliver voldtaget af en gasflaske?

Professor Bjørn Nørgaard har desværre en enorm indflydelse på parnasset og i kongelige kredse, så det skal nok lykkes ham at 'vælte' Store Roberts skulptur.

Personligt vil jeg dog nok anbefale, at skulpturen, som jeg hilser velkommen i Københavns Havn, måske ikke behøver at være lige 72,5 meter høj? Hvad med 36.250 meter høj? Det er jo noget af en 'fallos' at stille op ved indsejlingen til København.

Halløjsa velkommen til Danmark - nu skal I bare se, hvad vi kan - det lille land, der æder Viagra som bolcher.

Grand malentendu

Henning Prins, Ålsgårde

Mon det siger noget om Kristen Bjørnkjærs habilitet som kulturskribent, når han bedyrer, at Robert Jacobsen blev kaldt 'Le grand Robert' i Frankrig.

Ifølge alle kendte kilder hed han 'Le gros Robert'. Altså 'tykke'.

Krig er terror

Mårten Breum, medlem af Dansk Forfatterforening

Idét jeg konstaterer, at der ikke findes nogen krig, der ikke koster civile livet - heller ikke 'krigen mod terror'.

Idét jeg konstaterer, at retten til oprør mod en uretfærdig stat er indskrevet i USA's forfatning som en borgerpligt.

Idét jeg konstaterer, at USA's og EU's terrorlister er juridisk angribelige dokumenter med diskutabel oprindelse og baseret på et givent, parlamentarisk flertal i disse statssammenslutninger.

Idét jeg konstaterer, at de danske modstandsfolk blev kaldt 'terrorister' af nazisterne.

Idét jeg konstaterer, at regimerne i Israel og Colombia udfører angribelige og menneskeretsfjendtlige handlinger i staternes navn - som koster civile livet.

Idét jeg ikke vil skelne mellem den terror, der udøves af Israels og Colombias regeringer - og PFLP's og FARC's krig mod disse regeringer og den terror det medfører.

Og idét jeg støtter Den faglige klub i TIB, Horserød- og Stutthof Foreningen og Fighters and Lovers i deres kamp for ytringsfrihed i Danmark og modstand mod sindelagskontrol.

Indbetalte jeg den 20. oktober 500 kr. til Horserød- og Stutthof Foreningen, som jeg har bedt dem overføre til FARC eller PFLP ved lejlighed til brug for humanitære formål.

Jeg gør det i minde om mine bedsteforældre, som kæmpede mod den nazistiske besættelsesmagt i Danmark med fare for deres liv.

Krig er terror!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her