Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
23. oktober 2008

En rød union

Esben Korsgaard Poulsen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

For første gang i hele den amerikanske præsidentvalgkamp bliver et helt bestemt skældsord, frygtet af både regering og befolkning, taget i brug: socialisme.

Den republikanske præsidentkandidat John McCain beskylder nu Barack Obamas skattepolitik for at være af socialistisk karakter, da den består af "en omfordeling af velstanden". Da McCain bliver spurgt, hvorvidt Obama er socialist, svarer han: "Det ved jeg ikke." Vi andre svarer: "Det må vi da håbe."

Efter flere hundrede år med en udelukkende borgerlig tilværelse, står det amerikanske folk i et dusin af kriser: finanskrise, oliekrise, et råddent sundhedsvæsen, en ikke-eksisterende offentlig sektor og verdens værste klimapolitik. Der er brug for Obama. Der er brug for en rød politik i USA; en politik, der kan tage sig af sin nations uendeligt mange borgere, der ligger nedtrampet i nederste del af et konservativt hierarki. "Alle mennesker er født frie og lige," hedder det.

Er de nu også det?

Handleplan for luftforurening

Klaus Bondam, teknik- og miljøborgmester

En række miljøorganisationer vil stævne staten for ikke at leve op til EU's grænseværdier for luftforurening. Jeg vil gerne ønske organisationerne held og lykke. Radikale og kommunen har prøvet i tre år at trænge igennem til staten og påpege de alvorlige skadelige konsekvenser, luftforureningen har i København, men uden større held.

Regeringen er hele tiden to skridt bagud. Hvorfor er det først nu, man begynder at tale om at kortlægge kilderne til PM10-partikelforureningen? Det er ikke godt nok, at det først sker, når man bliver stævnet for ikke at overholde grænseværdierne.

I 2010 skal staten desuden overholde grænseværdier for de partikler, der hedder NO2. Som det er nu, bliver de overskredet rigtig mange steder. Hvis staten skal være den type luftforurening til livs i 2010, så er det på tide at komme i gang nu, og trængselsafgifter er det oplagte og nødvendige tiltag.

Vi har lavet alt forarbejdet og er klar til at indføre trængselsafgifter, den dag regeringen giver os lov. Her burde være et vink med en vognstang om, at det er på tide. I København ville vi kunne reducere biltrafikken med 15-20 pct. Sundhedsberegninger tyder på, at vi så ville kunne undgå op til 25-30 førtidige dødsfald hvert år.

Regeringen må ikke bruge kræfterne på at tale udenom, men i stedet gå i gang med ambitiøse konstruktive løsninger.

Blind tro

Nina Søndergaard, København SV

Den 18. oktober anklager Pernille Vigsø Bagge regeringen for ikke at gøre nok mod kvindehandel. Hun har en pointe; vi bør som i Belgien kunne tilbyde midlertidig opholds- og arbejdstilladelse til de, som hjælper med opklaringen af evt. tvang. Og vi bør få oprettet støttecentre der ikke moraliserer eller vildleder.

Men Bagge fortsætter med at sammenblande de heldigvis få tilfælde af trafficking med sexarbejde som sådan og fejloplyser, at kvindehandel er i stigning herhjemme. Det er det ikke trods mytespredning fra bl.a. KFUK-Reden. Det er ligeledes dybt bekymrende, at SF's kirke- og ligestillingsordfører ikke kan forholde sig til fakta, når hun henviser til "de gode erfaringer fra Norge og Sverige". I Norge er sexkøbsforbudet slet ikke trådt i kraft endnu. I Sverige er trafficking steget, efterspørgslen på købesex er uændret og der er ingen tegn på at prostitution skulle være formindsket. Blot forrået og uden for myndighedernes rækkevidde.

Bagge propaganderer for signallovgivning, der ligesom i Sverige vil stille de svageste prostituerede endnu ringere. Denne blinde tro på moraliserende forbud, umyndiggørelse og diskriminerende lovgivning som løsningsmodel, klæder ikke et parti som vil være socialt bevidst.

DF vil ikke ændre forældreansvarsloven

René Christensen, MF (DF), familieordfører

I flere forskellige sammenhænge har Information på det seneste behandlet forældreansvarsloven. Blandt andet fremgik det den 7. oktober, at der var flertal for at ændre loven. Et sådant flertal kan ikke stables på benene uden Dansk Folkeparti, og i DF har vi ingen intentioner om at ændre forældreansvarsloven.

Loven har fungeret i cirka et år - og derfor er det naturligt for Dansk Folkeparti at se om den rent praktisk også lever op til intensionerne.

Statsforvaltningen har oplevet en stor omvæltning i forbindelse med kommunalreformen samtidig med, at den 'nye' lov er kommet, derfor er det naturligt at se på om loven er blevet forvaltet i overensstemmelse med intentionerne.

Det fremgår af forældreansvarsloven, at afgørelser skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Det er Dansk Folkeparti selvfølgelig enig i. Socialdemokraternes anbringender har nærmest haft karakter af, at ligestillingen mellem mænd og kvinder skulle være problemet. Dansk Folkeparti og jeg har dog den opfattelse, at et barn altid vil elske far og mor, selv om disse ikke mere har følelser for hinanden.

Det ville være ærgerligt, hvis vi igen går tilbage til, at det er forældrene, der tages hensyn til frem for barnet.

En evaluering af denne som af alle andre love, er der naturligvis behov for, men Dansk Folkepartis klare udgangspunkt er, at forældreansvarsloven ikke skal ændres.

Skræmmende

Carsten Ploug Olsen, Odense NØ

Tak til Asger Liebst for lederen 21. oktober om Martin Lindstrøms resultater. Aldrig har jeg læst noget så skræmmende. Glem alt om fokusgrupper og spindoktorer; nej, fremtidens politiske og økonomiske magthaveres rådgivere er læger, hvis resultater når de hjernescanner repræsentativt udvalgte befolkningsgrupper kan bruges til at manipulere masserne og forbrugerne til hvad som helst.

Dybt inde i tusmørke- og mørkezonen i hjernen findes også angsten for døden og selvopholdelsesdriften. Pirkes der til disse kan man få folk til hvad som helst. Velkommen til diktaturet - nu med videnskabelig basis og støtte. "... perfekte produkter, perfekt reklame og en perfekt verden i harmoni ...".

Skræmmende!

Landbrugets frås med ressourcerne

Niels From, Lyngby

Fredag den 17. oktober og weekenden den 18.-19. oktober var der på hhv. læserbrevssiden og på påtalepladsen endnu et par indlæg vedr. den strategi, Landbrugsrådet - og ministeren - anvender over for landbrugets kritikere. Det er selvfølgelig væsentligt at få klarhed over de metoder, man benytter sig af i forsøgene på at nedgøre/indkapsle kritikken. Mere væsentligt må det dog være at forholde sig til landbrugets selvforståelse med tilhørende produktionsstruktur.

Over en længere årrække har medierne gang på gang grebet landbruget med bukserne nede. Det gælder et bredt spektrum af sager fra forurening og anden naturforarmelse til lovstridige dyretransporter og dumpning af subsidierede fødevarer i den tredje verden. Jeg kunne liste mindst 20 punkter.

Mest kritisabelt er det dog, at man fastholder en produktionsstruktur, som reducerer den tilgængelige fødemængde i verden samtidig med en optrækkende global levnedsmiddelkrise. Pga. det intensive dyrehold er indholdet af proteiner og energi i den årlige produktion - det som havner på forbrugerens bord - mindre end indholdet i den stofmængde, som er medgået til fremstillingen.

Halvér husdyrproduktionen, og den tilgængelige fødemængde vil øges med en faktor fem til ti. Og drop så oppløjningen af de braklagte jorder, og skru ned for forventningerne til gensplejsningen som den trylleformular, der kan løse alt.

Finanskrisen rammer svage indvandrere

Adnan Meki, næstformand for Rådet for Etniske Minoriteter

Finanskrisen vil komme til at gøre meget ondt på de svage indvandrere.

Dermed lægger regeringen i Metockaftalen med Dansk Folkeparti op til en yderligere stramning af kravene for kontanthjælp, som før betød, at ægtepar skulle arbejde 300 timer, før de var berettiget til at modtage kontanthjælp.

Jeg mener, at den nye regel skaber endnu mere fattigdom og ødelægger integrationen for mange af de svageste indvandrere. Hertil kommer, at vi med den nuværende finanskrise kan forvente, at det vil blive vanskeligere at komme ind på arbejdsmarkedet og der er ikke gode nyheder for ægtepar i 450-timers farezonen.

Finanskrisen vil måske ikke kunne mærkes så meget på den kort bane, men krisen vil først virkelig eksplodere, hvis man ser en længere krise og en egentligt recession med stigende arbejdsløshed. Så vil det kunne mærkes.

En rapport fra SFI viser, at 20 procent af de par, der som konsekvens af 300-timers reglen fik frakendt den enes kontanthjælp, ikke var i stand til at betale deres husleje. Jeg synes, at 450-timersreglen vil tvinge ægtepar på gaden - og her er der ingen mulighed for integration.

Jeg håber meget, at de ansvarlige partier bag aftalen vil genoverveje forslaget - ikke mindst set i lyset af - nuværende finansielle krise samt de forskningsresultater, som SFI er fremkommet med. 450-timersregelen vil bestemt ikke hjælpe integration, nu hvor den finansielle sektor er tvunget i knæ.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her