Læsetid: 2 min.

Færdigbyg Fingerplanen

En ønsket begrænsning af biltrafikken i Hovedstadsområdet bør ikke fokusere på enkeltprojekter, men tage udgangspunkt i en samlet trafikløsning for hele området i overensstemmelse med principperne i Fingerplanen
Debat
15. november 2008

Det var dog en enestående ensidig artikel om Frederikssundmotorvejen, som Information valgte at bringe i avisen 10. november 2008. På baggrund af den spalteplads, der er blevet afsat til sagen, kunne man godt have forventet en mere alsidig og grundig behandling af problematikken. I stedet får man en populistisk artikel med løsrevne, negative udsagn om biltrafikkens skrækkelighed i almindelighed og motorvejsudbygningens i særdeleshed ud fra devisen: "Er du måske imod naturen?"

Hvorfor forholder man Informations læsere oplysning om, at vejens etablering er et led i realiseringen og færdigudbygningen af den fingerby, hvis første udtryk var Fingerplanen fra 1947, og som de seneste 35 års regionplanlægning har bestræbt sig for at realisere? Senest har Miljøministeriet med Fingerplan 2007 fastholdt denne udbygningsmodel for Hovedstadsområdet - og med god grund.

Miljøgener

Fingerplanen med banebetjente byfingre og grønne kiler mellem fingrene er den plan, som København og Hovedstadsområdet med rette er blevet kendt for ude i den store verden. Et led i planen er at lægge den gennemkørende biltrafik og de derved forbundne miljøgener ud i kanten af det samlede byområde i byfingeren, hvor der etableres en aflastende motorvej. Over en årrække er dette lykkedes for de øvrige byfingre mod hhv. Helsingør, Hillerød, Farum, Roskilde og Køge.

Kun i Frederikssundfingeren er det ikke lykkedes endnu, og dette har bl.a. medført en uhensigtsmæssig, løbende udvidelse af den eksisterende Frederikssundsvej, der skaber et skel og miljømæssige problemer for de eksisterende byområder i byfingeren og vanskeliggør en ønskelig yderligere bymæssig udbygning. Den massive kampagne mod Frederikssundmotorvejens anlæggelse er uforståelig set i dette planlægningsperspektiv. Næppe nogen ønsker vel, at man aldrig havde udbygget de radiale motorveje langs de øvrige byfingre. De miljømæssige konsekvenser ville i hvert fald have været til at føle på!

Alternativ til biltrafikken

En ønsket begrænsning af biltrafikken i Hovedstadsområdet bør ikke fokusere på enkeltprojekter, men tage udgangspunkt i en samlet trafikløsning for hele området i overensstemmelse med principperne i Fingerplanen. Følgende elementer bør indgå i løsningen:

-Begrænsning af vejkapaciteten for biltrafikken i de enkelte byområder svarende til det planlægningsmæssigt ønskelige, idet den kollektive bustrafiks fremkommelighed på forhånd sikres, evt. ved busbaner.

-Parkeringsrestriktioner, specielt for bolig-arbejdsstedstrafik,

-Kørselsafgifter (bompenge, roadpricing o.l.) og

-Udbygning af den kollektive trafik til den kapacitet og service, der er nødvendig for at kunne optage den omlagte trafik og for at være et godt alternativ til biltrafikken.

Jeg er derfor meget enig med den trafikforsker fra DTU, der (desværre på meget beskeden plads i Informations artikel) anbefaler teknologiforbedringer og roadpricing som løsning.

RUC-forskerens regnestykke, hvor han forsøger at bevise, at udbygning af motorveje samlet set betyder øget spildtid, taler vist for sig selv.

Jørgen Mentzel er civilingeniør og tidligere region- og trafikplanlægger i Hovedstadsområdet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"RUC-forskerens regnestykke, hvor han forsøger at bevise, at udbygning af motorveje samlet set betyder øget spildtid, taler vist for sig selv."

Mener du ikke det taler for sig selv, eller mener du, at det er forkert (latterligt)?

Bliver man ikke nødt til at skelne mellem det individuelle tidstab og det samfundsmæssige tidstab?

Er det ikke korrekt, at hvad der er godt for hr. og fr. Forstads individuelle tidstab ikke nødvendigvis er godt for det samlede samfundsmæssige tidstab?

Hvad hr. og fr. Forstad vinder på gyngen sætter samfundet måske til på karussellen?

For slet ikke at tale om de større perspektiver i relation til forsyningssikkerhed og miljø, se her:

"Det er ikke nogen overdrivelse at hævde, at fremtiden for menneskelig velfærd afhænger af, hvor succesfuldt vi formår at tackle de to centrale energi-udfordringer, der møder os i dag: At sikre en pålidelig og betalelig energiforsyning og at gennemføre en hurtig omstilling til et CO2-fattigt, effektivt og miljømæssigt sundt energiforsyningssystem." IEA Energirapport 2008.

Der er vist en, der har sovet tornerosesøvn i 30 år.

Bilforureningen er ikke kun et lokalt, men i dag også et globalt problem (CO-2), så det hjælper ikke bare at flytte den.

Desuden er der de naturområder, som motorvejen vil ødelægge.

Så ja, hvis man er for (denne) motorvej, så er man imod naturen.

Fingerplanen kan sagtens færdiggøres uden en motorvej i Værebro Ådal. Samfundet har ændret prioriteringer i forhold til naturbevarelse de sidste 40-50 år, og det skal selvfølgelig afspejle sig i den måde, man i dag planlægger Frederikssundfingeren på.

Ulrik Høstblomst

Er der andre steder end i udkant-Jylland hvor der er motorveje der ikke bliver fyldt op ?

En motorvej mod Frederikssund vil tage en del af trykket fra hillerødmotorvejen og fra den nuværende motortrafikvej men det vil sammenlagt med garanti øge mængden af pendlere og dermed gøre området yderlige attraktivt som alternativ til City-nære placeringer -

Frederikssunds området er tæt på byens centrum med en motorvej og vil kunne hæve hus og grund priserne til fordel for alle indehavere af fast ejendom i området ...

Det vil også være til gavn for kommunerne der vil få et større og stærkere skattegrundlag

Men det vil ubetinget være ufordelagtigt for miljøet og det vil være et overgreb på fingerplanens tænkning at bebygge kilerne mellem fingrene med betonsår i kilometer vis og 1000 vis af m3 beton i flere lag - det er jo ikke blot en vej men også der til hørende infrastruktur drænanlæg og tilkørselsramper etc -

Det er en kæmpeprojekt -

Byg noget fornuftig pendler opsamlende kollektiv trafik i stedet - Hurtige seriøse pendeltog og letbaner på tværs mellem fingergrenene

Og sløjf de eksiterende vejsystemer efterhånden som stadig flere ser fordelen i at bevæge sig i de gratis velfungerende kollektive systemer til de tager deres el-dele-bil eller førerløse el-taxa frem til deres endelige destination--

Det ville give mening --- på længere sigt -- langt mere end endnu en betonkatastrofe i Værebro-Ådal