Læsetid: 4 min.

Konspirationer behersker verden

Vor tids mani for konspirationsteorier er ikke udelukkende et symptom på idioti
Debat
14. november 2008
Det store problem ved konspirationsmanien er, at den efterlader borgerne følelsesmæssigt oprørte, men uden at give det solide grundlag af beviser, som kunne underbygge deres mistro eller give konstruktiv retning til deres vrede. Her demonsteres der for, at 11. september var et -insiderjob-.

Det store problem ved konspirationsmanien er, at den efterlader borgerne følelsesmæssigt oprørte, men uden at give det solide grundlag af beviser, som kunne underbygge deres mistro eller give konstruktiv retning til deres vrede. Her demonsteres der for, at 11. september var et -insiderjob-.

Lever vi i sammensværgelsernes epoke? Noget kunne tyde på, at vi befinder os i en guldalder for spekulationer, der antager form af myter og spreder sig - i reglen via internettet - som en virus.

Det sker også, at konspirationsteorierne trækkes frem fra den periferi af offentligheden, hvortil de før var fortrængt, og bliver til dominerende politisk tema.

En udbredt konspirationsteori går ud på, at 'en global elite' - via institutioner som Bilderberg-gruppen og Council on Foreign Relations m.fl. - søger at virkeliggøre lumske planer om at etablere en 'verdensregering', som beherskes af denne elite selv i stedet for de nationale regeringer. Undertiden tilføjes konspirationen folkloristiske detaljer, når bagmændene tænkes at inkludere Illuminati, frimurere, rosenkreuzere eller naturligvis - som altid - jøder.

En slags grundfortælling for alle konspirationer af denne art er Tsarruslands antisemitiske falskneri om Zions Vises Protokoller. Rænkemagerne er altid en hemmelighedsfuld elite med stor magt og onde målsætninger. Historisk ses en tendens til at dyrke det samme tema: angstfremkaldende, ukontrollable samfundsforandringer, der drives frem af veluddannede urbaniserede kosmopolitter.

De dårligt uddannede

Kendere af Weimar-republikkens historie ved, hvordan pludselige rystelser og normskred - en accelereret urbanisering, et opbrud i de traditionelle familiemønstre og sociale bånd, lempelser af de seksuelle restriktioner og økonomiske sammenbrud - gjorde tyskerne modtagelige for forsimplede teorier, som forekom at have svar på deres forvirring og give mening til deres lidelseshistorie.

På samme måde hævder den såkaldte 11. september Truth Movement, at al-Qaedas angreb på Tvillingetårnene var 'et insiderjob'. I den muslimske verden tror millioner af mennesker på, at israelerne stod bag, og at alle de jøder, som arbejdede i World Trade Centers bygninger, var advaret om ikke at møde op den dag.

I reglen florerer konspirationsteorier der, hvor folk er dårligt uddannede og en uafhængig presse mangler. Hvordan kan det være, at disse teorier i dag er begyndt at få flere tilhængere i USA og Vesten?

Konspirationsteoriers eksplosive vækst næres af de samme betingelser, som skaffede dem udbredelse i fortiden: hurtige sociale forandringer og dyb økonomisk usikkerhed. En klart udpeget 'fjende' med en umiskendelig 'plan' er psykisk mere beroligende end den kaotiske udvikling i de sociale normer og den tøjlesløse kapitalisme. Og selv om konspirationsteorier ofte er indlysende irrationelle, kan de spørgsmål de søger at besvare, godt være fornuftige, uagtet at svarene savner enhver dokumentation eller er indlysende knald i låget.

Tro på skjulte kræfter

Ved at søge efter svar reagerer teoriernes tilhængere for så vidt rationelt på en irrationel virkelighed. Mange borgere mener med rette, at medierne ikke er gode nok til at undersøge og dokumentere magtmisbrug. Aviserne i de højt udviklede lande kæmper i disse år en overlevelseskamp, hvor undersøgende journalistik af forhold, der i udgangspunktet lyder tvivlsomme, ofte skæres fra som det første.

At ejerskabet af de store medier koncentreres i stadig færre hænder nærer yderligere den folkelige mistillid og lægger op til, at folk selv må finde forklaringer, når medierne nu ikke kan eller vil. Hvortil kommer, at det i en tidsalder, hvor lobbyister har fået frie hænder til at præge, hvis ikke udforme de politiske beslutninger, ikke bør undre, at mange mennesker ikke længere føler sig repræsenteret af deres folkevalgte. Dermed vokser tilbøjeligheden til at tro på skjulte kræfter. Endelig kan en grund til, at selv rationelle mennesker er blevet mere modtagelige over for visse konspirationsteorier være, at vi i de senere år har set nogle ganske sofistikerede sammensværgelser: Med opdigtede beviser konspirerede Bush-regeringen om at føre amerikanerne og andre bag lyset for at få tilslutning til indlede en ulovlig krig.

Og når selv 11. september-undersøgelseskommissionen tog afstand fra sine konklusioner (fordi de til dels byggede på oplysninger, der var fremskaffet ved tortur), er der intet sært i, at så mange ønsker en ny undersøgelse.

Ofte er det borgerne, som - i et forsøg på at teste deres teorier - selv støder på nyheder, som mainstreammedierne ignorerer. F.eks. skulle der er en 'konspirationsteoretiker' ved navn Alex Jones til for at dokumentere, at FBI bruger mikrobølgeteknologi til at udspionere borgerne. The New Yorker bekræftede historien langt senere - uden at kreditere den originale kilde.

Miljø af feberfantasier

Mainstreammediernes uvilje mod at efterprøve eller undersøge, hvad der rent faktisk kunne have nyhedsinteresse i internettets konspirationsteorier, afspejler i vidt omfang en fordomsfuld holdning. Konspirationsteorier ses som underlødige, så selv gode, kritiske spørgsmål eller veldokumenterede data afdækket ved borgeres egen efterforskning, vil ofte blive afvist af journalisterne.

Det store problem ved konspirationsmanien er, at den efterlader borgerne følelsesmæssigt oprørte, men uden at give det solide grundlag af beviser, som kunne underbygge deres mistro eller give konstruktiv retning til deres vrede. Dette er grunden til at så mange potentielt interessante diskussioner hurtigt forfalder til hatespeech og paranoia. I et miljø af feberfantasier uden redaktionel validering eller troværdig kildeangivelse kan borgerne blive bytte for demagoger, som vi så, da Sarah Palin i præsidentvalgkampens slutfase forsøgte at få vælgerne til at tro på konspirationsteorier fra internettet, der skildrede Barack Obama som terrorist eller i ledtog med terrorister.

Vi må ændre informationsstrømmen. Internettet burde i højere grad udnyttes til at give borgerne mulighed for at lække oplysninger, opsnappe historier og tippe de professionelle reportere med ledetråde, der er værd at efterforske. Ligesom borgerefterforskerne burde uddannes i journalistikkens grundregler: At finde data, der bekræfter historien med to uafhængige kilder, at citere ansvarligt og undgå anonymitet - det vil sige at stå ved deres bylines, som konventionelle journalister gør.

Kun sådan kan borgerne forvente at blive taget alvorligt (og tage sig selv alvorligt) som dokumentarister og efterforskere af vor fælles situation. I en tid med officielle løgne burde deres sunde efterforskningsenergi kaste lys frem for kun at frembringe varme.

© Project Syndicate og InformationOversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jakob Nørgaard

"I reglen florerer konspirationsteorier der, hvor folk er dårligt uddannede og en uafhængig presse mangler. Hvordan kan det være, at disse teorier i dag er begyndt at få flere tilhængere i USA og Vesten?"

Måske netop fordi mediedækningen i Vesten og USA (underligt at adskille de to størrelser?) er latterlig dårlig. Hvad uddannelsen angår så bestod gymnasiet, som jeg for nylig færdiggjorde, ikke i stort andet end genfremstilling af nogle ganske bestemte holdninger, som de er formuleret i de lærebøger man får udleveret. Kreativiteten, selvstændigheden og ikke mindst diskussionen er i den grad fjernet fra gymnasiet med den nye reform.

For men den ensidige og endimmensionelle udvælgelse af tekster som skal gælde for at være en god og objektiv fremstilling af et emne, er diskursen og rummet for samtalen allerede så fastlåst at det er umuligt at komme videre. Fagene er blevet drænet for enhver humanistisk tilgang. I stedet lader man som om at det er rene fakta vi har med at gøre - og det på trods af at der eksisterer andre teorier om samme emner som dog ikke bliver berørt, da de ikke er godkendt af ministeriet. Gymnasiet har i den grad udviklet sig til en inkubator for korrekte borgerlige holdninger. For ved at inddoktrinere en bestemt diskurs og et bestemt ordvalg, som Fogh og Kjærsgaard har gjort med mesterlig dygtighed de sidste otte år, lukker man der af for en ægte stillingstagen til de værdier som vores samfund bygger på.

Dermed er også uddannelsen af idag præget af så store mangler at jeg føler at jeg ærligt kan sige at det for mig var tre spildte år. Men desværre er vores system jo skruet sådan sammen at man behøver denne eksamen for at komme videre i systemet.

"Det store problem ved konspirationsmanien er, at den efterlader borgerne følelsesmæssigt oprørte, men uden at give det solide grundlag af beviser, som kunne underbygge deres mistro eller give konstruktiv retning til deres vrede."

I stedet for at ville manipulere og inducere holdninger hos folk, som vores mainstream medier ikke er blege for, er det netop et udtryk for en fremstillingsform hvor målet ikke er at aktivere folk ud i et bestemt handlingsmønster, men at informere folk og så selv lade dem handle efter hvad de føler er rigtigt. Det er netop _ikke_ store ledere vi har brug for. Ikke Obama, men os selv som må stå for at kaste de lænker vi bliver iført af storkapitalen af os. Du når ikke toppen uden at have vist din troskab over for eliten i samfundet, mest udtalt dog i USA.

Jakob Nørgaard

For lige at underbygge sidste kommentar vil jeg bare sige at det ikke er tilfældigheder at Obamas største støtter er finansfirmaer som Goldmann Sachs, AIG, JP Morgan, Citigroup og personer som Warren Buffet.

Hans stemmeafgivninger forklarer det fænomen ganske fint.

Ulrik Høstblomst

9/11 -- Was an inside job

Konspirationsteorier og overtro ( de to ting overlapper) er ikke noget helt nyt - middelalderens ca 18.000 heksebrændinger i Europa er et godt eksempel på, at alle led af samme overtro / var underlagt samme konspirationsteori - alle var stort set enige om, at hekse var en realitet i hverdagen.

De mere vanvittige konspirationsteorier og former for overtro kan nok let identificeres, og de fænger ikke hos det store flertal.

Men så er der andre former for overtro - f eks se bare helsekostbutikkerne , der tjener tykt på fupprodukter - folk "tror" på produkterne og betaler i dyre domme - det gælder også folk, der aldrig ville købe f eks et købeskab uden at kræve dokumentation for garanti, strømforbrug o s v.- når de står i helsekostbutikken, så frakobles fornuften.totalt.

Man tror på helsekost sælgeren, der lover sundhed o s v. - man kræver ikke solid dokumentation inden man æder varen.

Overtro og konspirationsteori er mest farligt, når det "gemmer sig" lige uden for randen af den sunde fornuft , og får folk til at lave irrationelle tiltag uden egentlig at være klare over det..

Michael Skaarup

Robert H "Overtro og konspirationsteori er mest farligt, når det "gemmer sig" lige uden for randen af den sunde fornuft , og får folk til at lave irrationelle tiltag uden egentlig at være klare over det.."

jeg tror sgu, at du lige har formuleret Anders Fjoghs forsvarstale, Det er et super argument.

Derudover synes at dit eksempel ikke tjener til beskrive forholdet "konspiration og overtro", men de simple mekanismer, der gør at folk betaler 10 -15 gange prisen, for at produkt, pga. det bærer et bestemt mærke (brand).

dvs. at du kan udskifte "helsekost", med produktnavne..

Personlig finder jeg konspirationsteorier beroligende, og for en hvis del morsomme. Når paranoiaen tager overhånd og konspiratorerne bliver beskyldt for at være øgler m.m. der vil slavebinde den menneskeligerace, forsvinder legitimiten i deres påstande.

Men at kalde alle "konspirationsteoretikere" for vildfarende, og paraniode, er for vidtrækkende.
Da netop, krigen i Irak, er en så veldokumenteret sammensværgelse, der ikke har noget med de noble hensigter, som krigen blev solgt under.

Vilhelm von Håndbold

Der har altid været konspirationsteorier - og det er ærgeligt, for det afleder opmærksomheden fra reelle problemer og beskæftiger en masse aktivistisk energi, der kunne benyttes til at bekæmpe verificerbare grusomheder.

I min mening så skyldes det et atomiseret og dybt vildledt samfund, samtidig med at det reflekterer dårligt politik og manglen direkte deltagelse.

Hvad med en skarp sund iagttagelsesevne? - 0g interesse i verden omkring sig, så viser sammenhænge og mønstre sig (uden myter). Det kræver blot en indsats.

For handelsverdenen er det altid en god idé at holde på flere heste samtidigt, går det dårligt med den ene har man altid en udvej med den anden. Investeringsfirmaerne satser, hvor som helst, for grådighedens skyld.

Nåja, hun er vel selv med i en eller anden konspiration går jeg ud fra :)

Tjek den mest gale af dem alle:

www.davidicke.com

Illuminati, shapeshifters og hele galleriet!

De så det kom
De lod det ske
De udnyttede det

Hvis man interesserer sig for virkeligheden så læs:

http://avisen.dk/dansk-forsker-saar-tvivl-om-911_61344.aspx

Claus Rasmussen

>> Ofte er det borgerne, som - i et forsøg på at teste deres teorier - selv støder på nyheder, som mainstreammedierne ignorerer. F.eks. skulle der er en 'konspirationsteoretiker' ved navn Alex Jones til for at dokumentere, at FBI bruger mikrobølgeteknologi til at udspionere borgerne. The New Yorker bekræftede historien langt senere - uden at kreditere den originale kilde

Wow. FBI bruger mikrobølger til at spionere os ? Og mikrobølger er jo farlige, ved vi. Hvem har lyst til at lægge hovedet i en mikrobølgeovn, f.eks ? Så FBI forsøger altså at grille os uden at vi ved det ! Og mainstreammedierne holder det skjult for os !! KOMPLOOOT !!!

Ro på nu. Lad os først prøve at finde historien fra The New Yorker. Google har en fin feature så man kun søger indenfor eet web-site, og bruger man den, får man tre hits på "FBI" og "microwave" [1]. Det andet link ser ud til at være den, som journalisten refererer [2[

Artiklen, linket refererer til, fortæller at det amerikanske militær aflytter mobil-telefoner i Irak, og at militæret, pga. den måde telefoni dirrigeres rundt på det globale netværk, kan komme til at aflytte samtalerne mens de løber igennem amerikanske netværk og dermed komme i konflikt med amerikansk lovgivning om privatlivets fred. De skal mao. bruge en dommerkendelse i USA for at aflytte telefoner i Irak. Mobiltelefoner bruger mikrobølger til at sende og modtage [3], så måske er det forbindelsen.

Det var alt jeg kunne finde om emnet på The New Yorker. Jeg har også søgt bredt på google efter "Alex Jones" og "microwave" og her dukker der et par henvisninger op til en ny teknologi, hvor man ved hjælp af mikrobølger kan skabe en formentlig ubehagelig lyd i hovedet på folk [4]. Ideen er at det skal bruges til "crowd control". Men der er for det første tale om, at det er noget FBI /overvejer/, og for det andet er der altså ikke tale om at man udspionerer folk.

En tredje mulighed er, at der er tale om en såkaldt "ground penetrading radar" [5]. Den bruges f.eks til at lede efter lig i jorden eller til at "kigge" gennem mure med. Men det er altså kendt teknologi, som har været brugt helt offentligt i en årrække af alle mulige andre end FBI. F.eks af arkæologer til at finde det mest lovende sted at grave.

Så jeg er lidt bange for, at journalisten i dette tilfælde selv er skaber af en konspirationsteori. Endnu værre er det, at det indledende citat er en af præmisserne for journalistens pointe, som dermed falder på gulvet.

Der er ingen konspirationsteorier, der overlever et åbent sind og bare 5 minutter med google :-)

1) http://www.google.com/search?q=site%3Awww.newyorker.com+fbi+microwave&ie...
2) http://www.newyorker.com/reporting/2008/01/21/080121fa_fact_wright?curre...
3) http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_phone
4) http://therearenosunglasses.wordpress.com/shut-down-the-source/microwave...
5) http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_penetrating_radar

Hvis det kunne interesserer nogen, så er det en dansk hjemmeside der ligeledes forsøger at bekæmpe konspirationen:

http://www.minsandhed.dk/

"En udbredt konspirationsteori går ud på, at 'en global elite' - via institutioner som Bilderberg-gruppen og Council on Foreign Relations m.fl. - søger at virkeliggøre lumske planer om at etablere en 'verdensregering',..."

Det behøver de da ingen lumske planer for, de ejer jo allerede hele lortet. 1% af verden befolkning ejer 40%. 10% bruger 70% af jorden resourcer, så eliten har allerede taget magten.

Stig Larsen
Og det er der nogen der vil have del i .....

Damoklessværdet hænger over alt.

Claus Rasmussen :
Prøv lige at google "microwave surveillance" ..
Og så kan du se et "60 minutes" klip om Pentagons
nye Ray-gun her :
http://www.youtube.com/watch?v=J1w4g2vr7B4

At en Global elite skulle have gang i at etablere en "verdens-regering" er der sgu da ikke noget "teoretiskt" ved, de siger det jo næsten åbent i disse dage .

Og husk så : Krige er blevet startet på grund af dårlige søge-kriterier ..

Claus Rasmussen

@Peter Olsen

Ja, jeg ser et google søgeresultat, der består af ca. 50% crackpots og 50% seriøse links, der alle omtaler mikrobølger i forbindelse med mobiltelefoni, hvilket ikke er så overraskende eftersom mobiltelefoner betjener sig af mikrobølger til at kommunikere med.

Dvs. ingen "overvågning" (andet end telefonaflytning), ingen FBI, ingen New Yorker, ingen Alex Jones, ingen benægtelser fra FBI, ingen undertrykkelse i mainstream pressen. Alt i alt intet, der bekræfter artiklens påstand. Ergo: Endnu en konspirationsteori i en artikel, der skulle forestille at forholde sig analytisk til konspirationsteorier og navnlig _forklare_ deres opståen.

Det er interessant at iagttage det enorme meddelelsesbehov, de overhørte konspirationstroende udviser.
Der er jo tale om en interessant iscenesættelse af virkeligheden, så den passer ind i de skemaer, vi f.eks. kender fra Aristoteles's poetik og senere dramaturgiske teoretikere. Oscar Wilde havde sandelig ret, da han oplyste os om, at "det er ikke kunsten, der efterligner naturen, det er naturen, der efterligner kunsten".

Her er endnu et ganske glimrende alternativ til de etableret mainstreammedier:

Information Clearing House:

http://www.informationclearinghouse.info/index.html

-Og det kan absolut ikke skade at se videoen

"Painful Deceptions"

http://video.google.com/videosearch?q=Painful+Deceptions+%28denish+subti...(danish%20subtitles)&emb=0

hvis man bare nogenlunde har sin fornuft i behold

Thomas Bolding Hansen

Konspirationer virker ved spam, som tydeligt her, det alene fjerner lysten til at tage dem alvorligt.

At en masse mennesker tror på noget i alle grupperinger af samfundet, gør det ikke sandt. En gang troede alle på Adam og Eva, og kreationister i den dag i dag bruger spam af en masse påstande, uden den mindste analyse.

Men læs dog nedenstående link med et åbent sind, hvis i selv synes i har et :)

http://www.debunking911.com/index.html

Alene billeder og videos, hvis man gider at at se efter, bekræfter jo at bygningen kollapser.

Hjemmesiden der henvises til her:

http://www.debunking911.com/index.html

Er bare slet ikke nok..

Den påstår at worldtrade center building 7, skvatede lige ned i sit eget "forspor" i en hastighed svarende til frit fald, som ellers i enhver anden henseende KUN er set ved at bygninger bliver sprængt, FORDI at én bærende stolpe var defekt.
Dette havde de analyseret sig frem til efterfølgende ved at interviewe folk og undersøger stumperne og havde derefter lavet en computergengivelse af defekterne. Ligeledes påstår de så at faldet er et resultat af at Wtr. 7 bliver ramt af de andre tårne der ligger 400 m væk.
Wtc 1 og 2 faldt også lige ned i deres eget forspor

Hjemmesiden kritiseret for at være neocon-propaganda her: http://lataan.blogspot.com/2008/06/debunking911com-sophisticated-neocon....

Prøv at kigge lidt på den neokonservative tænketanks hjemmeside "A projekt for a new american century": http://www.newamericancentury.org/

En god side til se hvor meget modstand der er i Danmark til den officielle forklaring:

http://11september.dk/weblinks.php?cat_id=3

Thomas Bolding Hansen

Min anke med hensyn til spam, er rettet i mod en lang kæde af påstande, som ikke er analyseret i gennem, eller hvis belæg ikke er dybere undersøgt.

Enhver påstand er toldfri, men det er ikke det samme som at den har et belæg eller flere i virkeligheden, at den er blevet undersøgt ordentligt og kritisk, med hvad der taler for og specielt hvad der taler i mod.
En påstand er hurtig at fremsætte, det besværlige ligger i at undersøge belæggene.

At det website jeg linker ikke behandler alle påstande, det skyldes netop omfanget af ukritisk spam.
At personer bag overhovedet gider at bruge så meget så tid på de påstande og belæg, er da utroligt nok, for det har da kostet mange timer at gøre det, hvor i mod det ingen tid tager, at at ukritisk acceptere og spamme videre en lang række konspirationer.
I princippet kunne man bruge hele livet og stadig ikke nå andet end toppen af isbjerget..
Hvis folk vælger ikke at gøre det og bruge tiden anderledes, kan jeg godt forstå det, jeg mener, der er mere virkelige myter at gå i kødet på og hver af disse har også potentiale til flere bøger og mange års arbejde.

Men lad mig citere fra websitet, alle de mennesker som skulle holde tæt, i så fald, der var noget reelt fishy i affæren, det er i min ærlige mening at tillægge for meget kompetence til en administration, der har vist alt andet:

"-The courts for imposing a gag order [SEE above]

-The NYC Police department who lost over 20 lives. They didn't ask for an investigation. Motive? None...

-The NYC port Authority who lost personnel. Motive?

-All the people in the Pentagon who have not called for an investigation. Many who are liberal and centrist. They did or said nothing while people supposedly trucked in airplane parts to cover the crime. Why? Again, no answer...

-The more than 1,600 widows and widowers of 9/11 who would rather have investigations of the decisions which led to the terrorist getting away with this. They don't want to waste time investigating the mass murder of their loved ones. Even the Jersey Girls. Why? They say it's the money... [note: Whenever killing someone, pay off the relative. They won’t say anything.]

-The media (This one I almost believe) who doesn't follow up on the biggest mass murder and conspiracy in American history. It seems no one wants a Nobel prize for journalism. Not only the American media but foreign press like the BBC and Al Jazeera. Why? No answer here either...

-The photographers from around the world who took pictures of the towers which clearly show bowing of the perimeter columns. These photos support the NIST hypothesis that the sagging trusses lead to the collapse. Some photos also show the core intact shortly after collapse which also not only support the NIST hypothesis but discredits the "Controlled demolition" account.

-Popular Mechanics who debunked these sites are also helping Bush commit the biggest mass murder in history.

http://www.popularmechanics.com/science/defense/1227842.html

-PBS Nova since they created a documentary explaining in detail how and why the buildings fell. None of it said bomb.

http://www.pbs.org/wgbh/nova/wtc/

-Everyone in the NIST who covers up the largest mass murder in US history. This independent organization doesn't have a moral person in hundreds of employees because not one has come out exposing this so called "Conspiracy". In fact, the hundreds of scientist who signed onto the report are willing to not only lie for Bush but cover up the largest mass murder in American history. Some suggest only a handful can do the job but that's simply impossible. The team in charge of the computer modeling has to be in sync with the team of structural engineers and so on. There are hundreds involved in this investigation and every team has to work with other teams using the same evidence and specifications.

-NY Governor Pataki because he sold steel from the WTC for the construction of the USS New York. If the argument is the government sold the steel in order to cover up the crime then Pataki is one of the criminals.

-The NY city scrap yards because they also sold steel to China before all of it was tested. Bush would have needed to call them up and tell them to sell it before they could have investigated every beam. A task which would have taken years and years not to mention millions more. Ironically the republican Mayor Bloomberg could not be involved since he asked the scrap yards not to sell the steel on behalf of the firefighters.

-EVERY STRUCTURAL ENGINEER IN THE WORLD who doesn't write a paper for a mainstream peer reviewed journal saying the towers were brought down and could not have fallen due to fire. If laymen can prove things just by looking at videos and reading interviews out of context, then all those structural engineers MUST be working for Bush right? Even the ones in other countries. Why? The answer they give is that the engineers don't know about Jones’ work. So in all this time no one has e-mailed Jones' work to any structural engineer?

-Structure Magazine who published a report saying the collapse of WTC 7 may have been due to one column failing.

-The liberals who don't believe the towers were brought down. (Like me) They're helping a neo-con cover-up the largest mass murder in this nation’s history. Why? No clue...

-The CIA

-The FBI

-FEMA

-The American Society of Civil Engineers who have produced peer reviewed papers showing how what Conspiracy Theorists say is impossible is possible.

-NORAD

-The FAA who saw planes which conspiracy theorists say never existed.

-The Silverstein Group who they say got together with Bush to blow up the building for insurance money.

-Silverstein's Insurance Company who didn't question the collapse and paid out over 2 billion to Silverstein. Why? Conspiracy Theorists say the insurance company just wants to pass on the bill to the public but they already fought Silverstein in a number of law suits concerning the amount.

-American Airlines (Pentagon)

-United Airlines (Pentagon)

-Logan, Newark and Dulles Airport for losing the planes

-Scientists and engineers who developed the remote control plane technology

-Installers of the remote control devices in the planes (Pentagon)

-Remote controllers of the planes (Pentagon)

-Scientists and engineers who developed the new demolition technology and carried out practical tests and computer models to make sure it would work.

-Installers of the demolitions devices in the three buildings

-People who worked at the company(s) the installers used as cover

-Airphone etc employees who said they got calls from passengers (Pentagon)

-Faux friends and relatives of the faux passengers or just the faux relatives who claim to have been called by their loved ones or just the psyops who fooled relatives into thinking they really were their loved ones. (Pentagon)

-People who detonated the buildings"

-anyone who thinks the conspiracy is a diversion to take liberal activist focus off of real crimes."

Men lad os nu følge, the who benefits, sporet

Leif Briis henviser til projekt NEW AMERICAN CENTURY, jeg kan hilse og sige, jeg for længst har læst publikationer fra det site.
En af de mest citerede idéer fra det projekt, er tanken om at USA næppe ville kunne få øget militærbudgettet og dermed stige til absolut militær dominans, uden et nyt angreb alá Pearl Harbor. s 51 i nedenstående:

http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf

Problemet er, det var det faktisk lykkedes Bush regeringen at forøge militær budgettet før 9 / 11 med 40 procent. Hvilket var mere end Projektet oprindeligt havde satset på, nemlig at forøge fra 3.5 procent af BNP til 3.8 procent.

Og projektets indflydelse har jo været gennemgravet af medierne, fordi her er en reel indflydelse.

Bushs politik var totalt gennemvædet af projektet:

"• we need to increase defense spending significantly if we are to carry out our global responsibilities today and modernize our armed forces for the future;
• we need to strengthen our ties to democratic allies and to challenge regimes hostile to our interests and values;
• we need to promote the cause of political and economic freedom abroad; [and]
• we need to accept responsibility for America's unique role in preserving and extending an international order friendly to our security, our prosperity, and our principles".

Det er alment kendt, at de havde Irak på tegnebrættet længe før 9 / 11 og misbrugte angrebet 9 / 11 til det formål, det er faktuelt og af samme grund dækket af medierne.

Men lad os så stille nogle spørgsmål:

I så fald de var involveret i 9 / 11, hvorfor lod de så ikke Saddam Hussein stå bag og få skylden i det første tilfælde, i samarbejde med andre lande, som de gerne ville af med?

Kunne de ikke have invaderet Irak uden 9 / 11? Opfundet et banalt påskud alá Tonkin bugten, uden at kaste sig ud i en kompliceret historie som 9 / 11, med over 3000 døde, og hundredtusindevis involverede blandt mennesker som i ovenkøbet havde mistet nære relationer?

Hvorfor Aghanistan? Når Iran var mere oplagt?
Både i strategisk og militær forstand, hvis at berige olieindustrien og det militære kompleks var målet.
I øvrigt mange andre lande end disse.

Hver eneste påstand kan undersøges til bunds, ikke at jeg vil bruge tid på dette, men det vil i næppe heller.

Thomas Bolding Hansen

"Nu er det så "terrorister" istedet for. Jeg tror faktisk godt at du kan gennemskue det?"

Terrorister med Islamisk tro har begået i tusindevis af terrorangreb siden 9/11 med over 65000 døde, jeg tror ikke på, at det er false flag operations, det kommer jeg aldrig til at tro.
Hvad religion kan producere af surrealistisk vanvid, det er rigeligt bekræftet af historien, længe før CIA og USA.

Osama Bin Ladens involvering i terror, både før og efter 9/11 er også vidt bekræftet også af ham selv, i modsætning til hvad konspirationsteoretikere påstår-

I et oktober interview sagde han:

"Bin Ladin:Those who were killed in the World Trade Center towers were an economic power, not a school for children or a house. Those who were in the center backed the biggest economic power in that world that sows corruption on earth.
These people must pause and recalculate. They must recalculate. We are treating them
the way they treat us. Those who kill our women and innocent civilians we will kill their women and innocent civilians until they stop that. "

Et bånd hvor han diskuterer med sine nærmeste angrebet, dukkede op senere i 2001.

At han først i 2004 indrømmer angrebet direkte, kan være et strategisk træk.

Jeg ved godt, at nogle gerne vil så tvivl om de bånd, men Osama Bin Laden har en lang forhistorie med hensyn til kamp mod USA, har erklæret direkte krig mod USA allerede i 1998, ikke noget man tog alvorligt, luftet tanken før dette.

Thomas Bolding Hansen

Apropos hvad store dele af befolkningen tror på og afviser af bevismængde.

I følge:

religions.pewforum.org/pdf/report2-religious-landscape-study-full.pdf

Så afviser 45 procent af den Amerikanske befolkning, evolution som den bedste forklaring på på menneskeligt liv den dag i dag.
Det efter 150 år med Darwin og solide mængder data som støtter hans teori.
Så når man kæmper forgæves i et felt med så solid og konkret viden, som man i øvrigt på en strandtur kan få sit eget håndgribelige bevis på eller flere, så er det vel forståeligt, at der er grænser for, hvor seriøst man vil tage alle mulige konspirationsteorier.

Angelica Correa

Har jeg misforstået noget, eller har Thomas Bolding Hansen lige sammenlignet sin egen stejlhed med den man kan finde hos en flok religiøse fanatikere?

Nå men så lad os tage den bid for bid i små stykker og meget gerne på dansk. Jeg synes det er fint at komme med mindre citater på engelsk (eller på dansk), men at paste hele hjemmersider på engelsk i tråden her, synes jeg virker anstrengende. Man kan jo blot henvise til linket.

Det som Projekt for a new american century hele tiden lægger op til, er at de vil have flere penge til militærbudgeterne. De bliver ved at skabe/finde årsager og sende skrivelser om højere militærbudgetter og det er også det der fremgår af det link der bliver henvist til:

http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf

At Bush-administrationen skulle have fået hævet militærbudgettet med 40% INDEN 911, må du meget gerne henvise til hvilken side det står.

At PNAC gerne ville "anbefale" at hæve fra 3.5 til 3.8 af BNP, er en helt anden størrelsesorden, da der her er tale om procent af bruttonationalproduktet. Det er for det første to vidt forskellige tal.
Men henvis gerne til det sted hvor PNAC mener at de er tilfreds med at Bush-administrationen har fået hævet militærbudgetterne med mere end de havde håbet på, det kan jeg ikke lige få øje på.

Lad os prøve at kigge på nogle af disse spørgsmål og så diskuterer dem:

Jeg har selv skrevet det følgende fra bogen og har ikke kunne linke det fra nogen steder.

Citat fra david Ray Griffins bog, "Det nye pearl Harbor":

"Der er fra den amerikanske administration endnu ikke gjort rede for årsagen til at:

1. Adskillige ansatte ved FAA's luftkontrol udviste ekstrem inkompetance den 11. september, og åbenbart kun på denne dag.

2: De embedsmænd som havde komandoen ved både NMCC og NORAD, opførte sig også særligt inkompetent den 11. september

3. Særligt da embedsmænd ved NMCC-NORAD endeligt gav jagerfly "scramble-ordren", ifølge hvilken de skulle beskytte New York og Wasington, gav de i begge tilfælde ordren til baser, der lå længere væk end henholdsvis McGuire og Andrews. (der ligger tættest på)

4. Efter offentlige udtalelser, hvor det blev sagt, at Andrew Air Force Base ikke havde jagerfly i beredskab til at forsvare Washington, blev Andrew´s hjemmeside, hvor der tideligere havde stået, at mange jagerfly altid var i beredskab, ændret.

5. Adskillige piloter, som normalt er i luften og oppe i fuld hastighed på under tre minutter, tog alle meget længere tid om at komme i luften den 11. september.

6. Disse piloter, som fløj fly, der er i stand til at flyve mellem 2780 og 3300 km/t, kunne denne dag åbenbart kun få deres fly op på 550 til 1300 km/t.

7. World Trade Center-bygningernes kollaps viste, udover at finde sted i en hastighed der næsten svarer til frit fald yderligere tegn på at være kontrollerede nedrivning: der blev frembragt smeltet stål, seismiske rystelser og fint støv.

8. Videooptagelserne og fysiske beviser antyder, at en kontrolleret nedrivning var årsagen til Tvillingetårnenes kollaps, og denne teori harmonerer med vidneudsagn fra folk i disse bygninger, som siger, at de hørte, følte og så effekterne af eksplosioner.

9. WTC-1 og WTC-2's kollaps havde nogle af de samme kendetegn som kollapset af WTC-7, selvom dette sidste kollaps ikke kunne tilskrives et flys anslag og jetbrændstof.

10. Både det nordlige og det sydlige tårn kollapsede netop som deres respektive brande var ved at dø ud, selvom dette betød, at det sydlige tårn, som var blevet ramt som nummer to, kollapsede først.

11. Regeringsorganer fik fjernet murbrokker, herunder også stål, fra de kollapsede WTC-bygninger uden undersøgelser, hvilket er, hvad man kan forvente, hvis regeringen ønskede at hindre, at beviser på eksitensen af sprængstof skulle findes.

12. Fysiske beviser antyder, at det, der ramte Pentagon, ikke kunne have været en Boeing 757, og denne teori harmonerer med vidneudsagn fra adskillige vidner, som mente, at det fly, der ramte Pentagon, var meget mindre end en 757'er.

13. Beviserne omkring det fly, der ramte Pentagon harmonerer med rapporter om, at Flight 77 styrtede i Kentucky eller Ohio.

14. Disse beviser harmonerer med den kendsgerning, at det eneste bevis på, at Flight 77 ikke styrtede ned blev givet af en advokat med tætte forbindelser til Bush-administrationen.

15. Beviser på at Flight 77 ikke vendte tilbage til Washington for at ramme Pentagon, harmonerer med den kendsgerning, at da luftkontrollens afskrift blev frigivet, manglede de sidste 20 minutter.

16. Kendsgerningen, at luftfartøjet, der ramte Pentagon, gjorde dette efter at havde udført en meget vanskelig manøvre, harmonerer med den kendsgerning, at det ramte en sektion af Pentagon, som, udover at ingen ledere opholdt sig her, var den sektion, hvor angrebet ville forårsage mindst død og ødelæggelse.

17. Den samme dag, hvor jagerflyene var ude af istand til at beskytte Pentagon mod angreb udført af et enkelt fly, svigtede også de missiler, der normalt beskytter Pentagon.

18. Lyde fra mobiltelefoner ombord på Flight 93, som antyder, at flyet blev ramt af et missil, stemte overens fra forklaringer fra øjenvidner på jorden.

19. Dette bevis på, at Flight 93 blev skudt ned, harmonerer med rapporter fra både civile og militære ledere om, at man havde til hensigt at skyde dette fly ned.

20. Det eneste fly, der åbenbart blev skydt skydt ned, Flight 93, var det eneste, hvor det så ud til, at passagerne ville kunne overtage kontrollen over flyet.

21. Beviserne på, at Flight 93 blev skudt ned efter passagerne var ved at overtage kontrollen, harmonerer med den kendsgerning, at luftkontrollens transkription for dette fly ikke blev frigivet.

22. Det tilfælde harmonerer med den kendsgerning, at da optagelserne fra Flight 93's cockpit blev frigivet, manglede de sidste tre minutter.

23. Beviser, der viser, at den amerikanske regering havde langt flere, specifikke beviser, på hvad der ville ske den 11. september, end man tideligere har indrømmet, harmonerer med beviser på, at man aktivt blokerede efterforskningen, som kunne have forhindret disse angreb.

24. Rapporter om hindring af efterforskningen fra FBI-agenten i Minneapolis harmonerer med tilsvarende rapporter fra Chicago og New York.

25. Rapporter om sådanne hindringer før 11. september harmonerer med rapporter om, at efterforskningen efter 11. september også blev hindret.

26. Disse rapporter om hindring af efterforkningen harmonerer med de mange rapporter, som antyder, at den amerikanske regering ikke rigtigt forsøgte at fange eller slå Osama bin Laden ihjel, hverken før eller efter den 11. september med det resultat, at adskillige personer uafhængigt af hindanden har antydet, at den amerikanske regering må arbejde for bin Laden - eller omvendt.

27. Alle disse rapporter harmonerer med rapporter om, at kaprerne fik lov til at komme ind i landet til trods for, at man vidste, de havde forbindelser til terroristerne eller havde forbrudt sig mod visumreglerne.

28. Disse rapporter omkring brud på immigrationsreglerne harmonerer med beviser på, at nogle af disse mænd fik lov at træne på amerikanske flybaser, og nogle på militære baser.

28. Disse beviser på træning på forskellige amerikanske flyskoler harmonerer med rapporter om, at amerikanske myndigheder forsøgte at skjule disse beviser.

30. Den traumatiske begivenhed den 11. september fandt sted blot et år efter et dokument udgivet af "projekt for a new american Century", en organisation hvis grundlæggere talte adskillige mænd som blev nøglepersoner i Bush-administrationen, refererede til fordelene ved "et nyt Pearl Harbor".

31. Det "forenende Pearl Harborske, glødende raseri" som angrebende 11. september frembragte gavnede Bush-administrationen på mange måder.

32. En troværdig rapport om, at talsmand for Bush-administrationen tideligere havde annonceret, at den amerikanske regering planlagde en krig mod Afghanistan, som skulle begynde før midten af oktober harmonerer med den kendsgerning, at angrebene 11. september ved at finde sted på netop denne dato, gav de amerikanske militærer styrker tid til at være klar til et angreb på Afghanistan den 7. oktober.

33. Ahmed masood, hvis fortsatte eksistens kunne have udgjort et problem for de amerikanske planer i Afghanistan, blev offer for et attentat, angiveligt på ordre fra ISI, kort efter at chefen for ISI, general Mohmoud Ahmad, i flere dage havde mødtes med CIA's chef i Washington.

34. I det hvide hus' version af optagelserne af Condoleezza Rices pressebriefing den 16. maj var den eneste del, der ikke kunne høres tydeligt, den hvor personen, der diskuteres, og som havde været i Washington den 11. september, blev identificeret som "ISI-chefen".

35. Beviser på, de officielle anstrengelser for at skjule genneral Ahmads tilstedeværelse i Washington harmonerer med beviserne på, at da det blev kendt, at general Ahmad havde givet ordre til, at 100.000$ skulle overføres til Mohammed Atta, lagde amerikanske ledere pres på ISI for i stilhed at fjerne ham fra posten som leder.

36. Beviser på, at disse forsøg på at skjule general Ahmads engegament i 11. september harmonerer med beviser på, at FBI og andre forbundsorganer forsøgte at tilsløre den kendsgerning, at Saeed Sheikh, manden som overførte pengene til Atta, var ISI-agent.

37. Kendsgerningen, at agenter i FBI's hovedkvarter, som havde at gøre med det påstået sammenbrud, som tillod 11. september at finde sted, som oftest kaldes det største efterretningssammenbrud siden Pearl Harbor, blev forfremmet i stedet for fyret eller straffet på anden vis, harmonerer med den kendsgerning, at andre efterretningstjenester også rapporterede, at ingen afstraffelse for inkompetence i forbindelse med 11. september havde fundet sted.

38. Disse beviser på manglende afstraffelse for ringe præstation harmonerer med rapporten om, at efterretningsofficerer, som omhyggeligt forsøgte at udfører undersøgelser i forbindelse med 11. september blev udsat for negativ behandling af deres overordnede. "

Nej, nu må hysteriet altså stoppe, Jens Angelsgaard. Der er ikke nogen, der kommer og tager dig.

Vær nu saglig, istedet for blot at komme med anklagende kommentarer, der ikke fører nogen steder..

Thomas Bolding Hansen

"Har jeg misforstået noget, eller har Thomas Bolding Hansen lige sammenlignet sin egen stejlhed med den man kan finde hos en flok religiøse fanatikere?"'

Ja, jeg er stejl, både hvad angår at WTC blev nedlagt af fly, ikke plantede bomber, og Darwins evolutionsteori holder.

Jeg er også stejl, hvad angår at påstande skal prøves af og reelle belæg findes.

...

Se f.eks den her:

"10. Både det nordlige og det sydlige tårn kollapsede netop som deres respektive brande var ved at dø ud, selvom dette betød, at det sydlige tårn, som var blevet ramt som nummer to, kollapsede først."

Start nedenstående video og se hvordan flammer bliver presset ud, da tårnet kollapset, i øvrigt var tårn nummer to ramt dybere nede og havde altså et større pres fra fysisk masse oven på det ramte punkt, hvilket nok rigeligt forklarer, hvorfor det brød sammen først:

http://www.youtube.com/watch?v=1xISJ6t4ekw

Hvad angår Tårn 1, se billedet på forsiden af:

http://www.debunking911.com/index.html

Som tydeligt viser hvordan den øverste del af tårnet krænger lidt til siden før det styrter sammen.

En del af de påstande du ellers nævner er behandlet på dette site, udførligt.

Hvad angår Pentagon, det er svært at løbe fra WTC, blev ramt af fly, hvorfor skulle Pentagon så ikke være det? Se en simulation:

http://www.youtube.com/watch?v=YVDdjLQkUV8

De øvrige dele, hvorfor skulle man forvente en fejlfri reaktion under en exceptionel begivenhed?
jeg vil dog ikke udelukke at luftvåbenet skød det fjerde fly ned.

De fleste påstande er svære at verificere, af eller bekræfte, men det grundlæggende er ikke, f.eks at WTC kollapsede og blev ramt af passagerfly og mange af de konspirationspåstande ikke holder en meter.

Det er jo ikke dokumentation, Jens Angelsgaard, det er postulater opstået på den sædvanlige konspirative måde, hvor resultatet er givet og en årsagskæde opbygges, så den passer med konspirationsteorien. At voksne mennesker gider bruge tid på den slags, der alene tjener til at øge deres åbenbart udprægede angst. Der er masser af faktiske farer og tvivlsomme politiske beslutninger at beskæftige sig med, til at man også behøver at finde på nogle selv.
I stedet for alle disse drengelege burde I hellere deltage lidt i det samfund og den verden, vi allesammen lever i og skaffe jer noget indflydelse, det vil sikkert fjerne en hel del af den fremmedgørende fornemmelse for virkeligheden. I vestlige demokratier er den direkte adgang medlemskab af partier og interesseorganisationer.

Thomas Bolding Hansen

Jens, jeg har set dine videoer, de fleste af dem:

Se den her, og lyt efter eksplosionerne:

http://www.youtube.com/watch?v=aBOd1XB943o

Der kommer naturligvis et ordentlig brag da uendelige tons stål og beton begynder at ramme jorden, men den video som kalder sig selv total proof that bombs were planted er total manipulation.
At mennesker snakker om eksplosioner, er ikke det samme som bomber: Tunge dele der falder mod jorden, pludselige opflamminger, jern der brækker over, betonsøjler der falder sammen, bolte der skydes ud osv. I det hele taget at bygningen knækker, og klapper sammen, alt giver lyd.
De kalder jo også det som sker under selv kollapsen en eksplosion, kan du høre den på den video jeg har linket? Altså før det meste af bygningen rammer jorden?

På andre videos og billeder, jeg har linket, kan du selv se, hvordan de øverste dele af både WTC 1 og 2, presser resten af bygningen ned.

Vil du være uenig i at det er det som sker?

Hvorfor er det ikke dokumentation??

Hvis de ca 40%, af bare den amerikanske befolkning som har mistænkt Bush-administrationen for at være deltagende i 911, er "ikke-voksne" mennesker, der bare har drengelege, så er der jo noget alvorligt galt her..

Skal vi nu alle sammen til at opfører os ens..?

Den video der blev henvist til tideligere, er i mine øjne meget lidt seriøs og ikke særlig egnet som journalistisk kilde

http://www.youtube.com/watch?v=1xISJ6t4ekw

Den er jo direkte uvidenskabelig..

Det stål, som konstruktionen i tårnene er lavet af, kan ikke smelte eller bøje ved de varmegrader, der udvikles ved flybrandstof.

Dette er en kendsgerning....en videnskabelig kendgerning og må derved være en journalistisk kendsgerning og oven i købet også en neocon kendsgerning...eller hvad..?

Thomas Bolding Hansen

Godt, se her, den øverste del af sydtårnet tilter til siden, som ses her:

http://www.youtube.com/watch?v=UvmecjFmVyY

Punktet hvor bygningen falder sammen svarer til punktet hvor flyet har ramt og hældningen svarer til den del som er ramt hårdest.

Her kan du se i nærbillede hvordan en af bygningerne falder sammen, kun 13 sekunder:

http://www.youtube.com/watch?v=9SSS0DDqfm0

Ikke et kamera, en mikrofon har fanget de mange eksplosioner, der skulle til.

Hvor mange små eller enkelte store eksplosioner skulle der ikke til, for at skabe mere skade, end et flere tons tungt fly som hamrer ind i bygningen med 800 kmt? Plus efterfølgende brande? Hvor meget har dette fly ikke ødelagt af støttepiller og bærende struktur? Og hvor mange eksplosioner ville de ikke kræve for at blot komme i nærheden af den effekt?
Er det så svært et spørgsmål at stille, hvis vi talte en bygning, der kun brændte, hvis komplette støttestruktur var intakt, så var det noget andet, men vi taler om en bygning som er blevet torpederet af et fly med 800 kmt.
Og da flyet rammer bygningen giver det sandelig en klar lyd fra sig.
Det samme gør en lavine, endnu mere en "lavine" af beton og stål.

"JA - jeg insisterer på - at alle de hundredevis af detaljer som alene er gældende for en kontrolleret sprængning af en bygning kan iagttages ved tårnenes kollaps. "

Undtaget reelle eksplosioner, lyden af det klart og tydelige brag som kun opstår under eksplosioner, eller når et tungt objekt i bevægelse rammer en solid masse som ikke bevæger sig.

Se en virkelig demolition sammenlignet med WTC:

http://www.youtube.com/watch?v=gsUYhrXonXQ

"Jeg gentager, at der er eksplosioner og brandfolk, der rapporter om IKKE detonerede bomber i bygningerne FØR bygningerne kollapser. En bygning der IKKE kollapser, kan IKKE laver brag fra at ramme jorden."

De eksplosioner hører man bare ikke på nogen lydoptagelse, de eneste "eksplosioner" man hører er dem når et af tårnene falder.

"På præcis 1:13 og 1:14 på videoen ses de tydelige eksplosioner der foretages mange etager under der kolapsende punkt. En har retning mod beskueren i og ses som grålig røg - to har retning udad på højresiden af bygningen."

De kommer først da bygningen allerede er i fald, i øvrigt ville en enkelt lille eksplosion ikke gøre den store forskel, i en bygning som var baseret på en spredt bærende struktur, et par af dine "eksplosioner" kan ses her og er angiveligt forårsaget af lufttrykket:

http://www.youtube.com/watch?v=ycP4HTEJXWw

"Det stål, som konstruktionen i tårnene er lavet af, kan ikke smelte eller bøje ved de varmegrader, der udvikles ved flybrandstof."

Det bøjede nu alligevel, se det her billede:

http://www.debunking911.com/sag.ht1.jpg

Strukturen var ligeledes skadet af flyets impakt.
Ingen har hævdet at stålet smeltede, blot at dets svækkede struktur blev forvredet, Og nu brændte bygningen i lang tid, det hele blev gradvist varmet op, brændstoffet fra flyet var hurtigt væk.
Om stålet kan bøje, afhænger af den samlede belastning det er udsat for, både fra flyet ramte det og fjernede de ydre søljer, til en svækkelse på grund af langvarig påvirkning af varme og presset oven fra.
Desuden kan du se på den her korte video, hvis du ikke kiggede på den tidligere, at bygningen bukker sammen, præcis der, hvor den er ramt af flyet, og at der stadig brænder i det område:

http://www.youtube.com/watch?v=9SSS0DDqfm0

Ligeledes kan man se hvordan kollapset starter langsomt og vokser i hastighed som presset overfra via masse, tyngde og impakthastighed bliver større:

http://www.youtube.com/watch?v=gWYxoIHbbZI&feature=related

"Dette er en kendsgerning....en videnskabelig kendgerning og må derved være en journalistisk kendsgerning"

Nu kunne det tænkes, at der er flere videnskabsmænd som er uenige i konspirationsteorierne, end der er videnskabmænd
som er enige i dem.
Så jeg er enig med, hvem jeg synes har ret.

Prøv at finde videnskabsmænd der støtter konspirations teorierne i peer reviewed magasiner, eller på Scientific American eller Science Daily:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6987965.stm

http://www.sciencedaily.com/releases/2001/09/010919074314.htm

http://www.sciencedaily.com/releases/2001/09/010919074314.htm

http://www.sciencedaily.com/releases/2002/07/020710082205.htm

http://www.sciencedaily.com/releases/2001/12/011204072931.htm

http://www.sciam.com/article.cfm?id=when-the-twin-towers-fell

http://www.sciam.com/article.cfm?id=after-the-fall-2002-09-09

http://www.sciam.com/article.cfm?id=fahrenheit-2777

http://www.popularmechanics.com/technology/military_law/1227842.html?page=4

"Jeg har fremlagt videnskabelig dokumentation fra hundredevis af anerkendte forskere - og vidneudsagn fra hundredevis af vidner - der var i og ved World Trade Centers."

Nej, der findes næppe hundredvis af anerkendte forskere, der støtter disse teorier og de vidner, hverken hundredvis, ja revet ud af sammenhæng, og bemærkninger under ekstreme forhold, hvor folk frygter bomber over alt, en bygning i forfald og brand, giver lyd fra sig, men hvis det var eksplosioner, ville de utroligt mange mikrofoner i området havde opsnappet det. Selv en lille 400 grams sprængladning larmer enormt, jeg har selv været ved militæret. For at skade de søjler som bærer en 500000 tons bygning, skulle der utroligt mange større eksplosioner til. At få placeret disse uden at nogen fik mistanke eller så noget, ville tangere en umulighed.
For at slet ikke glemme, at bygningerne jo tydeligt kollapser hvor flyene har ramt, og kollapset hælder i den retning hvor bygningen er mest skadet. Derefter presses bygningen sammen af trykket først i langsomt tempo, men som vægten bliver større end modstanden, i stadigt højere tempo.

"Det er jo inkvisitionen om igen."

Ja ja, drama, smække med døren, osv.
Du må da tro, hvad du vil, det er bare spild af energi.
Men du tror naturligvis på det, og ser verden i fare, fred være med det.

Alle konspirationstilhængerne kunne sikkert få en vældig god oplevelse med filmen "Mysterious Skin" - måske en opvågnen?

Man kan godt agere i et fremtidsperspektiv uden at kende historien 100% - det er et vilkår - og konspirationsteorier skal naturligvis formuleres, men der bør være grænser for den energi der lægges i overbevisningens anstrengelser..

Den amerikanske ultracon-elite
Den israelske lobby
Putin og de russiske oligarker
Bilderberggruppen
Skull & Bones
Frimurerne
VL-grupperne
Det kinesiske teknonkrati
Det indiske shivasselskab
Verdens nazi-forbund
CIA
Den japanske Yakuza
Den sicilienske La Cosa Nostra
Den napolitanske mafia, Commoraen

Bliver de aldrig uenige om hvordan vi og verden skal styres?

Michael Skaarup

HAHAHAHA...

det er sgu grineren læsning....

At der nogen der tror på den officielle løgn, er vildt nok. At de går så langt til at mene, at folk der ikke acceptere løgnen, er flok halvblinde konspirationsflippere, er yderligt morsomt.

Jeg har aldrig troet på brand = sammenstyrtninsteorien, som den officielle historie, kører efter. Den teori, er sgu så simpel og usansynlig, at man samtidig skal anse George W Bush, som intellektuel sværvægter, før det hænger sammen.

muligheden for at WTC tårnene, var et endeligt byggeri, på niveau med papkasseslum, er der selvfølgelig. Så giver det mening at WTC 7, styrter sammen, pga. en mindre brand....

Jeg dog et spørgsmål til Thomas....
Hvis toppen knækker af et hus,( = max 20% af den samlet bygning) hvordan de max 20 %, får de sidste 80% ned???

hvis der kun var 2 fly der ramte WTC, hvordan det så være at i alt 3 tårne styrtede samen?

Hvis der ikke var detonationer i bygninger, hvordan kan ejeren, så sige på TV, nogele minuter før. At han vil have at de "pull the building" (river den ned)?

Hvorfor bombehunde nægte adgang i WTC ugerne før, den 11. sep?

Hvorfor havde ejeren, netop forhøjet hans forsikringspræmie for WTC, i ugerne før 11.sep?
(ved normalt kriminal efterforskning, kaldes det motiv)

Men hey.. tror hvad i vil. snup en lykkepille, drik en bajer, ryg en fed, skyd noget hero, snif noget cola og forbliv i lala-land

Gemmer i jer herinde - kom frit frem alle konspiratore - den grønne revolution er skudt igang.....verden er på vej frem mod lysere tider..

Thomas Bolding Hansen

"Undskyld polemikken - men det er, hvad du er."

Du behøver ikke undskylde polemiken, men at du mener at vide, hvad jeg er, det er nok en smule arrogant.

"De 65000 mennesker du citerer, skulle vel ikke evt. inkludere krigen i Irak, som vi har startet sammen med USA, og som har medførst 50,000 civiles død som du nu giver "terroristerne" skylden for?"

Det gør de ja, for det er ikke amerikanere som sprænger bomber på markedspladser, osv.
Men de tæller også angreb i Indien, Indonesien, Thailand, Filipinerne, Algeriet, Somalia, Pakistan, Aghanistan, Rusland og gamle sovjetiske stater osv.

"Terrorisme dræber hvert år, i et hvilket som helst land (inkl. DK og USA), under 1/10 mennesker i forhold til bare ET af følgende:
lægesjusk,
spirituskørsel,
og 1/100 ift
dårlig livsstil
generel uvidenhed og inkompetence"

Er ikke uenig, og hvad så?
Pointen var, at der var et angreb på WTC og over 3000 mennesker døde ikke af ovenstående.

Jeg er ikke enig i at det skabte retten til at invadere Irak, hvis det er det du tror.

Hvorfor faldt det først ramte tårn sidst? Jeg har et bud:

8:46 Nordtårnet bliver ramt på etagerne 93-99. 10 etager ligger ovenover.
9:03 Sydtårnet bliver ramt på etagerne 78-85. 24 etager ligger ovenover.
9:59 Sydtårnet kollapser efter 56 min. under vægten af de ovenliggende 24 etager.
10:28 Nordtårnet kollapser efter 102 min. under vægten ad de ovenliggende 10 etager.

24 etager vejer mere end 10 etager og kræver derfor mindre svækkelse af de bærende dele før de giver efter.

Jeg antager at skaderne ved indslagene er nogenlunde ens og at brandskaderne forløber med nogenlunde samme hastighed. Tallene er fra Wikipedia, logikken er min egen.

Thomas Bolding Hansen

"Jeg dog et spørgsmål til Thomas....
Hvis toppen knækker af et hus,( = max 20% af den samlet bygning) hvordan de max 20 %, får de sidste 80% ned???"

Der var flere etager som ustabile, du kan jo se hvordan faldet er langsomt til at begynde med, men stiger som de ustabile etager bryder sammen.
Hvorfor skulle den ikke falde på samme måde som den anden bygning?

http://www.youtube.com/watch?v=9SSS0DDqfm0

Den bliver ramt tidligere, men i den indre struktur, det er den mindre vægt oven på, der gør at den falder langsommere.

Hvorfor optager ingen mikrofon nogen eksplosioner?

Hvorfor kommer støvskyer efter etagerne klapper sammen, ikke før?

"Den teori, er sgu så simpel og usansynlig, at man samtidig skal anse George W Bush, som intellektuel sværvægter, før det hænger sammen."

Jeg synes en teori, om at man slipper afsted med en bombesprængning, med titusinder af vidner og involverede er langt mere usandsynlig.

"hvis der kun var 2 fly der ramte WTC, hvordan det så være at i alt 3 tårne styrtede samen?"

"Hvis der ikke var detonationer i bygninger, hvordan kan ejeren, så sige på TV, nogele minuter før. At han vil have at de "pull the building" (river den ned)?"

Han siger nu kun pull, i sammenhæng med at det var for farligt for brandmænd at opholde sig i bygningen - Forklaret her:

http://www.debunking911.com/pull.htm

"Hvorfor bombehunde nægte adgang i WTC ugerne før, den 11. sep?"

Hvordan skulle jeg kunne få af eller bekræftet denne historie, dansende jøder og så meget andet?
Hvad skulle bombehunde lave i den bygning i første omgang, uger før?

Thomas Bolding Hansen

"Jeg antager at skaderne ved indslagene er nogenlunde ens og at brandskaderne forløber med nogenlunde samme hastighed. Tallene er fra Wikipedia, logikken er min egen."

WTC2 blev ramt sådan her:

http://www.ara.com/offices/SVO/WTC_figures/WTC2Damage.jpg

WTC1 sådan her:

http://www.ara.com/offices/SVO/WTC_figures/WTC1Damage.jpg

Jens Angelsgaard:
"1.A Hvorfor siger kommandørkaptajn Jens Clausen Hansen

"...det er også det forhold at der tilsyneladende er anbragt sprængladninger i World Trade Center - som altså gør at resten også ramler sammen - for ellers ville det det ikke styrte sammen på den måde som den er sket..."
---
Jens Claus Hansen er i mellemtiden blevet udnævnt til kommandør. Han udtaler sig på et tidspunkt, lader det til (der er ingen tidangivelse på din DR-optagelse på YouTube), hvor støvet knap har lagt sig efter begge sammenstyrninger. Hans udtalelse er ikke noget bevis, men en umiddelbar vurdering. At kalde udtalelsen for et bevis for noget som helst, udover hans mening på det givne tidspunkt, er latterligt. Et vigtigt spørgsmål er bl.a. hvilken ekspertise han byggede sin vurdering på og om han fortsat fastholder den i dag.

At Jens Claus Hansen KAN tage fejl, kan man overbevise sig om ved at læse Nyhedsbrevet fra Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste (FOV) d. 17. oktober 2002. Her siger han bl.a.:
"Det nye ved de seneste rapporter er oplysningerne om hans bestræbelser på at få atomvåben. For en uge siden blev en person anholdt i Tyrkiet 150 kilometer fra den irakiske grænse med 16 kilo beriget uranium. Saddam Hussein skal have været steder i Afrika, hvor han ville betale hvad som helst for at få beriget uranium. Det siger noget om hans intention om at ville besidde atomvåben".

Eftertiden har vist, at efterretningerne var af dårlig kvalitet, hvilket gør Jens Claus Hansens (og andres) ukritiske holdning til skamme.

Thomas Bolding Hansen

Punkt for punkt debat, ok med begrænset omfang:

"Nej - det kan jeg forstå. Du ved bedre end vidner og videnskabsfolk."

Som sagt, de vidneforklaringer som du nævner, er revet ud af sin sammenhæng, der har været mange lyde inden i bygningen og lyden af bygningen som kollapser har også været høj, folk der tror det er en eksplosion er ikke det samme som det er det.
Eksplosion er et begreb som nogle brugte for at sætte ord på destruktionen og larmen, andre sammenlignede det med et fragttog.
Stadigvæk, ikke en mikrofon har optaget bombelyde, undtaget en enkelt lyd, som aldrig havde været nok til at bringe bygningen ned og kan have andre forklaringer. beton der hamrer mod beton lyder, med et højt, dybt, dumpt brag, og eksplosioner er normale under brand, af elektriske installationer. Frygt for bomber var naturlig nok under de omstændigheder.

Der er heller ingen der har fanget en eksplosion med kamera og mikrofon, andet end når flyene rammer. Vidner på den video du har linket omtaler, kollapsen, som har lydt højt, du ser ingen eksplosion, skyer og flammer kommer ud efter at bygningen falder, ikke før. Under en eksplosion skulle der komme lyd og røg først, derefter ville bygningen falde.

Denne video behandler disse påstande, inklusive den bombe der tales om i din video, igen en gang manipulation, de har udeladt hvilken bygning der bliver talt om, det er en high school:

http://www.youtube.com/watch?v=2hBDXB6cifo

Hvad angår videnskabsfolk og journalister, er det de færreste der tror på bombeteorien, som sagt du kan ikke finde nogen som går ind for den i respektable videnskabspublikationer.
Det er med al tydelighed ikke fordi de elsker Bush, kritikken hvad angår Irak har ikke manglet.

Andre vidner sammenlignede lyden med et fragttog

"1.A Hvorfor siger kommandørkaptajn Jens Clausen Hansen"

Fordi han er grebet af begivehederne og al den snak om eksplosioner. Ingen af disse er fanget af mikrofoner eller billedoptagelser, er de? Det eneste brag vi hører er angiveligt dem der kommer når 500000 tons bygning styrter sammen og når flyene rammer.
Vil du påstå, at Bilderbergerne osv. har fuld kontrol over alle optagelser fra den dag?

Michael Skaarup

Thomas..

Jeg mener at bombehundene var standard sikkerhedsudstyr i WTC, efter angrebet i 1993.

At jeg ikke køber historien om 11. sep. 100 % skyldes tildels, at jeg ikke anser Osama bin Ladens al-kajda gruppe, som den eneste part i begivenheden.
Der har været andre kræfter, der så mulighederne i angrebet. Måske deltog de ikke aktivt i angrebet, men valgte at se den anden vej.

Jeg mener at, sammenfaldet med den simuleret militær øvelse, og de faktiske begivenheder, den samme dag. Må siges at være et ekstraordinert tilfælde, eller baseret på gode efterretninger.
hvad er chancen for at den dag, du har planlagt et simuleret angreb på WTC, at der så er nogen andre som faktisk gør det med vilje.

Dertil kommer de andre ekstraordinere begivenheder, den samme dag.

"flyet" der pulviseres imod den side af pentagon, som kort tid forrinden, var blevet forstærket imod fly på afveje, efterlader alligevel DNA-materiale, der kan forbindes til "terroristerne", men stort set intet andet.
(de andre fire sider var arbejdet ikke påbegyndt endnu).

Det samme gælder for det kapret "passagerfly", der bliver skudt ned. Ingenting tilbage, udover nogle spor til "terroristerne"

ligesom at man imellem de sammenstyrtet murbrokker, fra WTC, finder et pas eller id-kort på en af "terroristerne"....

Man kan så være uenige om det var ekstraordinære sammenfald af begivenheder, eller om sandheden om 11. sep. endnu ikke er blevet fortalt.

Ihvertfald, har angrebet ikke tjent al-kajda bedre end det har tjent militær og våbenindustrien.

Man kan også sige, at det amerikanske folk, heller ikke har mærket gavnen, af hævnen for 11. sep. Deres økonomi er skudt i sænk, imens fokuset har været på den imaginære terrortrussel.

Som jens, skriver og du er enig, så dør der langt flere folk, at livstilssygdomme og bilulykker, end af terrorangreb. Du siger , "og hvad så" hvilket er enormt sejt.. Det mindre seje, er jo at den illusoriske krig imod terror, koster langt mere end den redder liv. Så alt andet lige, er det en fårlig forretning.

Michael Skaarup

P. Lauritzen..

Jeg må spørge dig. Er der intet ved 11. sep. og de efterfølgende begivenheder, som du stiller spørgsmålstegn ved?

Hvad mener du at sandheden om 11. sep. og de efterfølgende begivenheder er ?

Hvorfor er der aldrig nogen, der taler om kvaliteten af
amerikansk byggeri? Den er simpelthen elendig.
Motorvejsbroer, der styrter ned, læste fornylig, at der
er tusindvis af broer, der bygget på samme måde.
Tårnene blev bygget på en helt ny måde i `74, som
siden aldrig har været brugt, mig bekendt.

Osama er bygningsingeniør, han har kendt til svaghederne.

Faktisk kunne man godt være lidt forberedt - http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Byck

@Michael
Det mest mærkelige ved 9/11 er nok timingen. Hele forløbet var som taget ud af en roman om hvordan man begår et statskup.
Grib magten enten ved vold eller med snyd, gennemfør en stor terrorhandling, læg skylden på nogle sølle eksisenser, læg en miniotetsgruppe for had, start en krig langt hjemmefra, fjern de borgelige frihedrettigheder. - for at beskytte staten.

Jo, det liger - som man kan da godt blive lidt parnoid.

Sider